Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 EYLÜL 1978 M ssılsınız üstadım coktandır görünmöyorsunuz Ozledık Şoyle bır hatır soroyun, dedım » ÖLAYLAR VE GÖRÜŞLER Geçen ay yıtırdığımız rahmetlı dostum Rem Bengı arasıra telefonu açar. böyle konuşur ı Onun «çoktandır» dıye nıteledığl zaman susi ya bır, ya do en cok bırbucuk aydı. Cünku jdıkoy'den Istanbul'a her gecışımde Remzi »ngı'nın ulke çapmda gordüğu buyuk hızmeoronla kucuk ve gostenşsız kıtabevıne uğr ve ısmorladığı ıhlamuru yudumlarken, yenı lyımlanmış kıtaplan gozden gecırırdım Ortak asık ıckımız ıhlamur, ortak derdımız ıse ulken gerı kalmışlığı ıdı Remzı Bey bunun nedenı duşun hayatımızın gelışmemış olmasında jlurdu Uc vıl kadar oluyor yıne böyle bır >yleşı sırasında bana şoyle demıştı «Tanrıya jkur, paraya ıhtıyacım yok Neredeyse eltı yılr burado colışıyorum lyı kotu bır kultur yanları muessesesı kurdum. Butun emelım bu uessesenın benden sonrn a "iı cızgıdo yaşalasıdır Gercı erkek cocuğum olmadı ama, evıt gıbı sevdığım ıkı damadım var Ikısı de beınn kafamdo Müessesenın yurutulmesırtı onlara ıraktım B,n kıtaptarm bosım ve yayım ışterını, buru kıtabevının muhosebe ve yönetım Islerır ürutuyor Ben de şu gorduğunuz dukkândan ağaloğlu'ndakı motbaaya ve matbaodan dukana arasıra bır muşavır gıbı gelıp gıdıyor ve >CDI° ı oekı bu kucuk koşenın bekcılığını yapı•orum » Bir Cumhuriyet Kitapçısı Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU dığını, her zıyaretımde ustune bosa basa yıneler dı Haklıydt Bununla bırlıkte, hıç yılgınlık aostermezdı «Bızler vazıfemızı yapalım da gelecek kuşaklar elbet bır gun bunun meyvelerını toplar» derdı Rahmetlı Remzı Bengı bır kıtapçı. bır yayın cı ve bu mesleğın dogol sonucu olarak da bır tıcaret adomı ıdı Ama onun, kendı copmdo dakı duşun adamı kımlığı tıcaret adamı kımlıgını adım adım gerıde bırakmıştı Ne denlı para getırme olasılığı bulunsa da, bır mevsımlık om ru olon carcur eserler bastıgı gorulmemıştı. Elıi yıllık yayımcılık yaşomında ulke ıcın ya rarlı oien tur'u yayımlan yantnda Batı klasıklen nın tanıtılmosına buyuk onem vermış ve bunla rın basın ve yoyımı konusunda Rohrnetlı Ha san Âlı Yucel'ın Mıllı Eğıtım Bakanlığı donemın dekı hızmetlerl gıbı hızmet etmıştır bu ulkeye Yerlnerden de en tanınmış yozarlann kalıcı değer taşıyan yapıtlannı basmak. Remzl Bengı nın buyuk lutkusu ıdı Onun anısına kaleme al dıgım bu yazıda en kucuk bır tıcarı reklâm ızı butunmasını ıstemedığım ıcın Remzı Kıtabevının gerek Batı klasıklen, gerek yerlı romanlar, gerekse toplumsal duşunsel ekmsel (kulturel) tarıhsel, dınsel ve ekonomık turlu alanlarda yayırnlamıs oldugu bır kısmı büyuk boyda cılt cılt ansıklopedı. bılımsel sozluk, araştırma ve mcelemelerden bır tekının bıle adından soz etı ". r eccgırı Bu «Oflucu Remzl Bengl'y* bıldırdığım zaman hem bana hem de başvurduğjm hukukcu arka doşlann gosterdığı mazeretlere hak verdı Eğer Remzı Bey'ın duşunduğu gıbı bır «Pratık Hukuk Ansıklopedısı» hazırlonırso yosaların sık sık değışmesı yuzunden, bu ansıklopedının pek cabuk eskıvıp kısa surede vararlanılmaz duruma geleceğı şayet bır «Hukuk Kavramları Ansıklopedısı» hazırlanırsa, bunun da uygulama ıle uğrason hukukcufar kesımıne pratık bır yorarı olmoyıp, doho cok bır hukuk felsefesı sozluğu nıtelığını taşıyacagı bu nedenle de teorık alanda kalacağı sakmcası ortak bır dusunce olarak belırmıştı Bır daha soz etmedık bundan Rahmetlı Remzı Bengı ıle son konuşmamız bu yıiın hazıron oyı sonlarında yanı uc ay once, benım Avrupa ya hareketım gunlerınde oldu «Allahaısrrarladık» demek 'cm oradıgım Remzı Bey telefonda buiamayınca dostlarım Erol Erduran ve Neıat Ebcıoğlu'nu aradım Konuşurken Neıot bey, «Boba burado yanımdo» dedı ve telefonu ona verdı Goruştuk Benım saglık durumum uzerınde bılgı oldıktan sonra ıyı dıleklerde bulundu ve donunce bulusmak uzere vedalaştık Meger bu son goruşmemızmış Anısı her zaman yaşayacak gonlümde • ••*• Morrisonculıık Nedir ? lpaslan Turkeş 15 eylulde Istonbul da bır bosın toplantısı yaptı Bu toplantının basına dogılılan metnını okurken altını çızdigım satırları bırlıkte okuyalım Turkeş dıyor kı « Ecevıt HuKumeu sos/aiıst sıstem ozentısı bevanları ve kamu kesımıne nata.ı b cımde ağırlık veren tutumuyla ozel kesımı, hur teşebbusu ezmektedır » « Ecevıt Hukumetı Marksıst ıktısat muşavırlerının emrınde tıcarı hayatta. butunuyle Tiztiet sektorunde, rur teşebbusu sılme yoiunciadır Bu cok tehliKelı potıtıkanın, hur teşebbusu ımha polıtıkasının adım adım ılerledığmı ve fırsat bulursa devlete mahalle bakkallığı yoptıracagını goruyoruz » « Sayın Ecevıt eğer başarabılırse, tıcaret hayatından oze) sek«oru tamarrıen s.lecektır» Olağanustu lesvık tedbırleriyle ozel teşebbusu de«tekleyen Ecevit Hukumetıne karşı bu tur saldırıların cıddiyeti yoktur, ama, bu bır baslangıctır. Turkeş, Turkıye'nın yabancı petrol kumpanyalarını savunmak için gerekll bır hava olusturmaya bu yolla çabaladıktan tonra asıl konuya ginyor: « Turkıye de sıyası ıktıdar petrol konusunda korma ekonomıyı b,r yana bırakmıstır Vatanseverlık propagandası ıle «ulkeyı yabancı şırketlenn somurusunden kurtarıyoruz» dıyerek ozel saktoru (yanı Mobıl, Shell, BP'yı» butunuyle yok etme yoluna gırmıştır » Yabancı petrol kumpanyalarmdan oluşan ATAŞ Rafinerisı ortaklıgıno karşı ulusal çıkarları savunan Ecevit Hukumetine Turkeş saldırısını surduruyor: « Hukuku tanımayan hukuk duşmanı bu hukumet ve onun bakanlan mouern ve medeoı devlet anlayışı ve devlet anlayışı ıle bagdas'ırılması mumkun olmayan bır uslup ıcınde de^yada tanker cevırdıklerını devlet radyolarındo ılân etmışlerd r » Ulusal cıkarlan korumak amacıyla denizde çevrilen yabancı kumpanya tankermı ılerı surerek Cumhuriyet Hukumetini beynelmilel petrol kumpanyalarma karsı «hukuk duşmanı» diye suclayan MHP Genel Baskanı Turkeş, temelsiz saldırılarına devam edıyor, « Bu tutumun sonucu, Turkıye dışardan tonu 100 dolardan petrol alma ımkanını kaybetmış rafınerıler durmuş, sosyatıst ulkelerden tonu 145 dolaro petrol alın'r Olmuştur» ATAŞ'ın Türkıye'nın en yasamsal zamanlarında sozgelimi Kıbrıs çıkarması gunlerinde rofineride petrol uretimını kasten durdurdugunu, Hava Kuvvetlerıne akaryakıt vermedıgını Turkıye'de artık bilmeyen yoktur. Ulkemız petrol bokımından tam anlomında dışa bağımlt duruma duşuruldugunden, bugun ıhracatımızdan gelen tum dovızı dışardan ham petrol almak ıcm harcıyoruı Ecevıt Hukumetı bu gereksınmeyı Irak, Llbya. Sovyetler gıbı yenj olanaklar bularak karşılamaya cabalıyor Ama MHP Genel Boşkanı Turkeş. bu gellşmeden hoşnut d«glldir llle de Amerikan ve Ingılız kumpanyalarından hom petrol alınmasını ıstiyor Ilerı surdugu rakamlar, bu ıstegın ııydurmo gerekcesidir Turkeş bu kadarla da kalmıyor. Ulkeye yoygın petrol ıstasyonlarının Mobll'e, Shell'e Britısh Petrol e bağlı kalmasını ıstedıği icın akaryakıt boyilerını kıskırtmoya cabalıyor« Turkıye dek aKaryakıt satıcısının yuzde 60'ına «vabancı şırket boyılerı» adını takanlar bu sozu hakaret ıfadesı holıne getırnışlerd'r ( ' Ozel şırketlerle lyonı Mobıl BP, Shelı ' petroı dagıtıcısı vatandaşlanmızın sozleşmelerı nasıl cozulecsktır'7 ( 1 Petrol Ofısı hıcbır yatırım yapmodan ozel sektorun yanı Mobıl BP Shell'm mevcut ıstasyonlonno el koymak ıstemekted'r» A • •• •*• Yamız rahmetlı Remzı Bengı nın kalıcı yapıt vayınlama konusundakı tutkusunu belırtmek ıcın, ansıklopedı ve bılımsel sözluklet serısınde bır de «Hukuk Ansıklopedlsı» yoyımlamak ozlemınde olduğunu soylemekte sakınca gormuyorum, çunku onun bu ozlemı ne yazık kı ger cekleşmedı Boyle bır ansıklopedının hazırlan masmı geçen yıl bana onermıştı Yanıt olarak «Azız dostum» dedım, «Hukuk alanı bır deryatiır lcınde Anayoso Hukuku var, Idare Hukuku Cezo Hukuku. Yurttoşlar Hukuku, Kara ve De nız Tıcaretı Hukuku var; Yargılamo Usulu Hukuku var, Genel ve özel Devletler Hukuku ıle ırıll ufaklı daha bırçok hukuk dalı var Bunlann hepsmı ıçerecek bır ansıklopedı hazırlamağo tek kışının ne gucu ne de omru ve ter Turlu alanlarda uzmon genç bılgınlerden bır ekıp kurabmrsem ancak o zarnan boyle bır ışe gırışebılırız» Bırkac ay suren deneme ve gorusmeler bana gosterdı kı, kendı ıcınde yıllarca uyumla calışacak boyle bır ekıp olusturmak, gunumuzun ekonomık koşullannda, oianaksızdır llk kez göruştüğü kışılerı gozluklerlnın orosmdan bır tur kuşkulu bakışlarla suzer, bunardon dost olduklarına yureğının butun kapılanıı oçarak gerek kışısel gırışımlerı, gerek ulke „ ı,L.v.',ui.*ı;iıı,ı açık açık anatırdı. Turkıye'de henuz cağdaş bır duşunce orta•nınm oluşmamış olmosının aedenını Ataturk cıJırından ayrılmış olnnamıza bağlardı Çok katı, loşgorusuz sıyasal ve dınsel bır ortamda duş'in yaşamının serpılıp gelışmesıne olanak bulu ma Remzı Bengı'nm Kıtabevı hemen hemen Turkıye Cumhurıyetı ıle yaşıttır Onun içın yazının başlığmda «Bır Cumhuriyet Kıtapcısı» dedım Remzı Benqı yalnız tarıhı bgkımdan değı asıl kofa bokırnmdon çjerçek bır Cumhuriyet Kıtapcısı idı Onun kıtapcılığı bızım Gazete ıle de yasıttı Bugunku pazar soyleşısını Remzı Bengı'ye ozgulemeyı gorev saydım Vefatında Istanbul dan uzakta ıdım Bu az'Z dosta karşs son uğurlama gorevımı yerıne getırememış olmanın uzuntusunu yukarıkı belkı kırık dokuk fakat ıctenlıklı sa tırlarla bıraz oısur hafıfletmek hem de onun kışılığını ve Turk ekınıne (kulturune) yaptıgı buyuk hızmetı, kısa cızgılsrıyle de olso, belırtmek ıstedım Işıklar ıcınde yatsın Gerçek İktidar olmak Oktay AKBAL Evet Havır BİLİM DÜNYASINDAN Kutup Yıldızı Kaç Tane ünyamızm herkesce bılınen ıkı donuşu var Kend csvresınde guneşın cevresınde. Bunlara, dana az b lınen ıkı donuş doha ekleyeö hrrz Galaksımızm merkezımn cevresınde ve salınım donjşu olarak yıne kendı cevresınde Yennde durduğunu sandığımız guneş. ıcınde bulunduğu ga'aksının merkezımn cevresınde her ıkı yuz mılyon yılda bır, bır tur otar Ounyomız guneş kumesmde olduğu ve guneşten o/nlamadığı ıçın, bu donüse kotılır Dunyamızın dordüncü donüşu, kendı uzerındekı yolpa, salınım donuşudur. Bu yaztmiîda bu konu üzerınde durmak ıstıyoruz Dünyamızm salınım donuşunu anlayabılmemlz ıcm b'r topacın donuşunu anımsomakta varar vardır Topac, yerde kenö cevresınde donerken. cıvılı ucu, yer nı değıştırmedığı halde ust tarafı, havada hunı ağzı gıbı bır daıre cızer Işte dunyamız da guneşın cevresınde donerken boyle ıkı daıre cızer. Bır kjzey kutbunun ustunde, bırl guney kutbunun ustunde, gokte. olmak uzere ıkı daıre ukumet olmak budur. İktidar olmak, sorumluluğu nu bılmek, gucunu gostermek, agırtığını duyurmok gerçek bir umut olarak guven uyandırmak . Bu gunku Meclıs'te CHP ve yandaşlarının, yanı ıktıdar cep hetının salt cocjunluğu vardır Bu salt cogurluklo ulus yararına bır cok ış yopılobılir Ornegın yenı yasalar cıkanlabılır, yarım bırakılmış ış'er tamamlonabılır Klmse beklemıyordu Hele muhaletet hıc1 Oyso 229 klşi hazırdı Meclıs'ın acılışında Gunlerdır surdurulen soylentiler, hattâ Feyzioglu'nun son anda hukumetten ayrılması, ceşıtll baskı ve onlemler, Mecllsm, dolayısıyla Parlamentonun çalışmasını engelleyemedı Parlamento ocılmıştır, calı?maktodır, Içtuzukte gereken degışıklıklen yopmıştır, yeni yasalan bır bıri ardınca gorusup onaylayacak, uygulamaya koyacaktır Ecevıt hukumetı dokuz aydon bu yana ılk keı, gucunu, etkısinı, butunleşmış olduğunu konıtlomışlır. Oysa AP MHP MSP cizgisındekı muhaletet, yeni bır MC Iktıdarının oluşmasını dort gozle bekleyen, Feyzıogiu'nun ıstifasından sonra hukumete dustu duşecek gozuyle bakan bır takım gazeteler, yazartar şaşkına donmuşlerdır Bunlardan birı Meclıs'ln açılmosmdan onc» Ecevıt ıktıdarı ıcın şunları yozıyordu «Oriado ulus da yok, destek de yoktur Kendısı Turkıye'de bır azınlık hukumetıdır» Destek yok, ama Meclıs'te yalnız Iktıdar yanlısı mılletvekıllerıyle coçjunluk saglanabıllyor! Demek destek var, gereklı coğunluk var, holkın guvenı »ar Hel» şu vergı yasalan, savurganlığı onleyıcı yasalar, halkın sosyal ve ekonomık durumunu duzelten yasolar bır çıksm, o zaman gorun şu so?de mutıallflerln halmi!.. Muhalefet, Parlamento çalısmalarmı baltalamak ıcın elınden gelenı yapıyor Durmaksızın «coğunluk kalmadı, yoklama yopılsıno dıyor Yapılıyor yoklcma, her yoklama kırk dakıka suruyor" Sonra ıkıde bır degişiklık onergsl»rı verıyor Bu da zaman alıyor Kısacası MC'cı muhalefet ulus yararına olmayan bır engelleme cabasına glrişmışlerdır, bu yolda dıreneceklerdır Ne var kı herşey ulusun gozlerı onunde olup bılıyor CHP ıktıdarının ne ıstsdığı, neye varmaya calıştığı ortoda ulusun mutluluğu, huzuru, gecım koşullarının duzeltılmesı ıcm gereklı yasalorın sıkı, sureklı bır calısmoylo cıkarılıp uygulanması.. MC muhalefetinmkı ise, halkın mutluluğunu hıce savmak, huzursuzlugu, bozgunculugu surdurmek, huKumetın başarı kazanamaması Icm ne mumkunse hepsmı yapmok . Bunun hesabı ılk genel secımlerde gorulur MC'ci portılerın oyları, Meclls'tekı guderi daha da azolacaktır Bu tutumun. bu dovranışın bır cezası olacaktır Onu da Turk ulusu verecektlr. Gecen gun AP'lı İnan'ın bır gazeteye verdiği dem«ci okudum Demırel'ın karsısına ba$kanl:k adayı olarok cıkmaya hazırlanan Bitlıs Senatoru onyedt yılda dunyada pek cok şeyın değıştiğinı soyluyor Fransa'da Isponyo'da, Ingıltere'de, Amerika da kımler geldı kımler gecti, De Gaulle'ler, Kennedy'ler Johnson'lar, Franko'lar. Wılson'lar, Head'lar1 Batı ulkelerının sıyasal lidurleri arosında onyedi yıldır koltugunu korumus olanını bulmak zor Hele bır secım yitiren, ardından bır seclm doha yitiren parttsının gucunu parlamentoda yarıyarıya azolton bır lıderın partısınm başında kalması akıllara durgunluk verıcıdır Bunu AP Genel Boskon odayı Kâmran İnan soyluyor. Yanlış m ı ' Degıl Bay Demırel'ın bunca bosarısızlık, bunca yenılgı, bunca bozgundan sonra Mâlâ ulusun karsısına ılıder» kısılıgıyle cıkması demokrosiy» inananlarm gozunde gaıtp, sasırtıcı bır durumdur. Hel« hele hemen her okşam durmoksızm aynı sozlerı yineleyerek kacırdıgı koltuğun oziemıyle yonıp tutusması artık cıddılık sınırını da asmıstır Halkımız guluyor butun bu sovlara Her yerde guluyor TV onunde tasıtta. ısyerinde Evet CHP agırlıklı hukumet gerçek bir ıktıdar olmaya basladı Bır de yosalorı uygulamoya baslasalar Anayasa'yı en boşta!., Madem kı Anayasol bir duzendeyız. TC yosalarının guvenlığı altmdayız Anayasa'ya yasalara kareı cıkan herkes sağcı solcu ortacı, serlotcı ırkcı, turcncı, cıkarcı, fırsatcı herkes yasaların egemenlığl altında yosodıgmı, o yasalaro ters duserse hesap vermekle yukumlu olduğunu bilmelıdır Ecevıt hukumetmden beklenen gerçek anlamdo ıktıdar olmasıdır. MC'cllerin baltamalarına. aurultulerine aldırmadan . Halkın guvenını yanında duyarak . H D Vehbi BELGİL ların kendı donemındekı yerierı ıle 150 yıl once saptanmış yerlerını ıncelemış ve bu yerierd»kı farklıiıklardan, dunyanm yolpo yaptığı sonucuna vormıştır Ben bunun doğru olobılece ğmı kabut etmıyorum. Yıldızlor hakkındo en mukemme! ıncelemeları Sumerlıler yapmışlardır Onların hazırladıkları yıldız harBfcetlerı tablolarındon. Hipparchus'ten yuz kusur yıl sonra doğan Batlamyus (Ptolemy) bıle yararlanmışken onun yorarlanmamış olması soz konusu olamoz b> "bıcımlendı§ınl gorjrsünüz Işte dunyomızın man/etık alanı da boyle bır olandır Bunu daha kolay anlaşılır bıcıme şoy'e sokobılırız Tam Kuzey Kutbunun ortasından Guney Kutbuna kadar duz bır mıknatıs cubuğunu batırdığımızı düşunelım. Fakat, bu miknotıs cubuğunun kuzey ucu (N) Güney Kutbunda, guney ucu (S) Kuzey Kutbunda olsun. Boyle bır mıknatıs, gayet doğal olarak, cevresıne manyetık kuvvetler (Demır talö^T urneğınİ ş u b u nranyetik gılerdir kt tlttrt^arrfîîİT sındekı monyetık alanı oluşturur Şunu da belırtelım kl. bu man yetık alon nedenı ıle puslolann (S) uçları hep kuzevı göstertr Çunkj dunyanın kuzey manyetık kutbu guneyde, guney monyetık kutbu kuzeydedır Boyle bır manyetık alon butun gok cısımlerınde yoktur. Bu durumda, dunyanm manyetıK oianının neden vor olduğu hak lı olarak sorulmaktadır Bu soruya bır yanıt unlu «Scıence» dergıs nın 19 n,san 1968 tarıhlı sayısının 259264 sayfolanndc venlmıştır. Bu vazıda. dunyamızın manyetık alannın. salınım donusunun sonucu olduğu bıldırılmektedır Deprem dönemleri Amenkanın Ontoryo Unıversıtesı yerfızığl (Geophysıcl pro fesorlennden Lolu Monsınho ıle D E Smylıe, dunyanm boşka solınım horeketının, zaman zoman buyuk depremlerı doğurduğunu ıleri surmuşlerdır Dunyanm gunluk donuşlerıne aıt taUolorın son 71 jyl tçlnd»" • hazırlanmış olanlorı. dunyanm şlerçgjjp, her yediyılda bır^ sıvrılıkler olduğunu gostermektedır. Yonı. dunyo donerken, her yedı yılda bır sert bıcımde. koşelı bıcımde, kavıs olmaktodır. Işte dunyanm bu sert kavıs almolan ıle buyuk depremler orasında lozellıkle yedı yılda bır görulen buyuk depremler arasında) ılışkı gorulmuştur. Deprem kayıtları ıle donuş kayıtlan bu sonucu vermışlerdır. Yıne Amsnkanın «Okyanus ve Atmosfer Mıltı Kurumu» yerfızıği bılginlerınden Charles A. Whıtten, deprem donemlerını 1950 1957 1964 ve 1971 olorak saptamıştır Gerçekten, 1950'de, Hındıstan'ın Assom bdlgesınde 15 ağustosta buyuk bır deprem olmuş. bunda 1 500 kışı olrnüş, ıkıyuz bın kılometrekarelık bır alonda ne varsa yıkürruştır. 1957'nın 2 temmuzunda ve 13 15 17 aralık tarıhlerınde Iran'da buyuk ıkı deprem ol muş bırıncısmde 1 500 kışl olmuş 10 000 ev yıkılmıştır Yıne a/nı yıl, 2 aralıkta Dış Mogolistandakı depremde en az 1 200 kışı ölmuştur 1964'de Alaska da (27 mart) deprem ölmuştur. Fakat, buyuk bır deprem sayılmamıştır. 1971'de ulkemızde (Bıngol'de) 27 mayısta 800 kışmın conına mal olan bır depremle Los Angeles'te 9 şubatta bır deprem olmuş bır mılyar dolarlık zaror vermıştır 1978'de eylul ayında iran'ın Tabas kentının 12 bın kışılık ahalısınden onbını ölmuştur. Daha once Yunonıston'do ve başko yerlerde de depremler ölmuştur Bu depremler, bılgınlenn goruşiermı doğrular gıbıdır Ama. buyuk deprem hep yedı yılda bır mı olmaktadır? Örneğın, bu yuk deprem yılı olmaması gereken 1960'da. Fas'ın Agadır kentmdekı depremde 20 000 kışı olmuş, kente saidıran deprem dalgaları cok büyuk tohrıbat yapmıştır Aynı yıl Şı!ı, Havay ve Japonya'da deprem, yer kayması, yanardağ patlaması gıbı oloylar gorulmuştur. Yıne deprem yılı olmaması gereken 1962 de kuzeybatı Iran'doki dep remde 10 000 kışi can vermıştır. (1 eylül). 1966'do, 19 ağustosta. Doğu Anadolu dakl depremde 3 000 kışı can vermış. 100 000'den cok ev yıkılmıştır. Bovle daha bir cok örnekier venlebılır. Bu yüzden, depreml* salınım arasındakl llışkılerın daha soğlam bulunması gereklr. Bu konudo uzerrnde durulon başka bır nokto do depremlerın mı yalpoya yalpanın nu dep reme yol octığıdır. Konu kesinlığe kavuşacak oin»«n HanromİBr» Wnrsı korun • Manyetik alan Dunyamızın buyuk bır mıknatısa benzedığı oteden ben bılın mektedır Guney Kutbundan cıkan monyetık oklor dunyamn cevres nı a/ d lımlerı gıbı sara rak Kuzey Kutbuna gıder Bır mıknatıs uzerıne bır taboka kâ ğıt koyar do kâğıdın uzenne m ce demır taiaşı serpersenız demır zerrelennın cubuğun ıkı ucu arasında ay dtlımlerı gı Yazımızın baslığı «Morrısonculuk Nedır"5» sorusuy"4»t.işte bu sorunun yanıtını Turkaş konuşmosıylo vermış oluyor Morrlsonculuk, Turklye'de yabancı kumponyaların polıtıkosırv^mılliyetçılık maskesı altında gutmak demektir. Bu donuşte, dunyamızın merkezı, topacın sıvrı ucu duruTiundadır. Merkez noktası sa bıt kalmak uzere kuzey kutbu uzayda dalre cızerken guney kutbu da guneyde, yıne uzayda bır doıre cızer Dana da acık bır deyımle, dünyo. S'vrı uciarı bırbınne yapıştırılmış ıkı topac gıbıdır Bu ctft topoc. yapışma yerlerı sabıt kalmak uzere yatpalı olarak donerse. ust teKı topac ustte alttakı oltta bırer daıre cızerler Siyasai Bilgiler Fakültesinden Duyuru YUKSEK LİSANS (MASfER) VE DOKTORA PROGRAMI Fakdltemızde 19751976 ders yılınaan berı yenı bır lısansustu oğretım progromı uygulanmaktadır Bu oğretım, «IKTISA1», «5IYASAL BILIMLER» ve «IŞLETME» olanlarınoa yapılmaktc «SIYASAL BILIMLER» alanına aıt program «SIYASET BILIMU «ULUSLARARASI ILİŞKILER». «SOSYAL SIYASET» ve YONETIM BILIMI» dallarında sunulmaKtaCır Programda normal olarak ıkı yıllık calışmayı gerektıren yuksek lısons (Master), dort yıllık çalışmayı gerektıren doktora oğretımlerı yer almaktadır llgılı butun yuksek oğrenım kuruluşlorı mezunlarına acık bulunan programa kabul Icm gırış sınavlarında başarılı olma sartı aranmaktadır Gırıs siîiavlanna gırebılmek ıcm bır dılekce ıle baş vurmak yeterlıdır. Gırıs sınavlarına sınav torıhmde henüz mezun olmamış olonlar da gırebılmekte ancak, prograrro kabul ıcın Kasım 1978'e kodar mezun olmak gerekmektedır 1978 1979 oğretım yılı ıcın gırıs sınovları (yabancı dıl ve b Igı yeterlık sınavlan) 29 Eylul 1978 cumo gunu sact 9 00 ve 14 00 de Sıya=al B'lgıler Fakultesmde yapılacoktır 1978 1979 Oğret mt 20 Ekım 1978 de başloyocak, Şubot ayındakı oradon sonra 10 Hazıron 1979 da sona srecektır Konu hakkındokı gereklı bılgl Fnkultemtzm Doktora Islerınden (telefon 19 77 20 37/215) her an sağlanabılır. (Basın 23970) 11963 "Oxford University Press" Dil eğitim programı ile, YETlŞKİNLEREve ÖGRENCİLERE Şimdi öğrenilmedi Dunyamızın bu yalpa hareketıne Ingılızce ve Fransızcoda telâffuzla r ı değ şık olmak jzere. «prescessıon» denmektedır Şunu hemen belırtelım kı, bu olay yenı oğrenılmış değıldır Nevvton (16421727) zamanında da bHınmekte ıdı. Hattâ. bu salınım haraketm'n nedenlennı ilk acıklamayo colışan do bu unlu b.lgındır. Oteden ben bılınen bu olaydan ştmdı neden soz ettığımız belkı akla gelebılır Hemen fıaber verelım kı, dünyomızdakı bazı olaylar. bu salınım horeketı ıle ızah edılmektedır Orneğın, kutup yıldızı dedığımfct yıldız belırlı zaman aralık'arıyI» değışmekte. yerını başka bır yıidıza bırakmaktadır. Dünyomızın manyetık alanı do bu salınımlo anlatılmaktodır. Ve son olarak, yerkuremızdekl buf'uk depremler de bu salımma bağlanmaktadır GÜZ DÖNEMt KAYITLARINA BAŞLANMIŞTIR. ÖZEL DİLKO, Yabancı Dil Konuşturma Merkezi BAKIRKÖY72 21 44 Incirli Caddesi No: 25 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ ARIYORUZ İNGİLİZCE Değişen yıldız Ancak, dunyamızın bu salınım donuşu kendl cevresınde donuşu gıbı bır gunde guneşın cevres.ndekı donuşu gıbı bu yılda değıl 26 000 yılda bır oimoktadır. Bunun sonucu olorok, aşağı yukarı 8 000 yılda bır. kutup yıldızımız nobet değıştırmektedır. Kutup yıldızı dedığlmız yıldız şu ando «A'pho Ursoe Mınonsstır. 7 500 yıhnda, bu gorevı «Alpha Cephesı» üstlenecektır 14 000 yı'ında sıro «Vego> yıldızına gelecektır. Burado bır noktoyı önemle belırtmek ısterım. Astronomı kıtapian. dünyamızın bu salınım oloyıno. ilk kez Iznıkil H.pporcK..^T,n H,WVntl«rt rnlttlftmt VO İstanbuS DevSet Güzel Sanatlar Akademisı Giriş Sınavlan Yönetme Komitesi Baskanlığından Yuksek Dekorotıt Sanatıar Boiumumuze hağlı olarok kurulan dort yıl oğrenım sürelı Fotoğrat Enstıtusune sınavla 15 oğrencı alınacaktır Yuksek Dekoratıt Sonotlor Boiumumuz aday kayıt koşullorını tasıyan ve USS sınavtarındo 375 tabon toplam puan sağlamıs olan ıstettlıler 29 91978 cumo gunu saat 16 00'ya kadar Yuksek Dekorotıf Sanatlar Bolürnu Koyıt Bürosuna basvurup aday kayıtlarını yoptırabılırler Durum ılgılılere onerrle duyurulur Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisı Matiye ve Vergi Hukuku Enstitüsü Müdürlüğünden 1978 • 1979 öğretım yılında, Enstıtumuzun Maıiye Planlama Malı Ekonomı Mohve Vergı Bolumlerıne sınavla Master oğrencısı olınacoktır. llgı'enenlerın on kayıt ve daho tazla bılgı ıcln en gec 3 Kasım 1978 tanhıne kadar Enstıtu Sekrete'lığme fnuracaat etmeierı ve on kayıt başvurmo be.galennı doldurmoları gerekrrektedır Gırış Sınavı 4 Kasım 1978 saat 14 00 Kesın kayıt 7 Kasım 15 Kasım 1978 Derslenn boşlaması 15 Kasım 1978 > r ı * B...,,I«, ANKARA DlLKO'do colışmok üzgre en az uc yıl öğretmenllk deneylml olan, dıl düzeyl ustun. dil eğıtlml konusunda Hsans ustO dlploma yo da derecell |T E F l yo do M A.) Ingillzce öğretmenlerl alınacaktır. Ocret totmlnkurdır. Tel: 72 2144 Bakırköy, Inclrll Cad., No: 25. DUYURU F.Ü. VETERJNER FAKÜLTESİ DEKANLIGINDAN ELA2IĞ Fakultemız FKB bolumune Organık ve Anorgonık Kımya derslerını okutmak uzere Kımya Fakultesı mezunu bır öğretım gorevlısı alınocaktır Isteklılenn iıân tanhınden ıtıbaren 15 gun ıcınd* bir dılekce ı!e DeKonlığımızo "rıjrocoaiları ılâr* otunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog