Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ İlkgo! yağmuru Altay'dan geldi Avrupa Kupaları'ndo Fenerbahce'nin dışında aldığımız başarısız sonuclardan sonra gözler lige cevrildi. Lig'ın dördüncu haftasını geride bırakırken, haftanın rnacı Trabzon'da Trobzonspor iie Fenerbahce crasında oynondı. Oloylı gecen bir mactan sonra son dakikada bir puan bırakan Fenerbahce, gectiğimiz haftayı do 7 DUonla önder kapadı. Bu arada. üst üste iki macta sarı kart gören Trabzonsporlu Huseyin, Bursaspor macında takımındaki yerini alamayocak. Liderin takipcisi Golatasaray Orduspor deplasmanından bir puanlo dönerken, Beşiktaş. Ad. Demırspor'aan sonra kendi alan'ndo da Eskişehirspor'a bir puan kaptırdı. Haftanın en gollü yengislnl Izmlr'de Altay, Kınkkalespor'o korşı aldı. (60) Macın uc golünü atan B. Mustafo gol krallığıno aday olurken, Kırıkkalespor yine gol atamadı. HAFTANIN TAKIMI: Altay. HAFTANIN FUTBOLCUSU B Mustafa (Altav). HAFTANIN HAKEMİ. Güngor Tuncel (Boluspor Goztepe), HAFTANIN KARMASI Ahmet (Ad. Demirspor) Mehmet (Esklşehirspor), Erol (Fenerbahce), Zafer (Altay), Erdoğan (Galatosaray) A. Kemal (Fenerbahce), Gürcan (Galatasaray), Sedat III (Bursaspor) Reşit (Diyarbakırspor). H. ibrahlm (Boluspor), B. Mustafo (Altav). GOL KRALLIĞI. 4 GOL: Paunovic (Beşiktaş), Cemil (Fenerbahce), B. Mustafa (Altay). 3 GOL H İbrahim (Boluspor). Orhan (Trabzonspor). SARI KART.Hüseyin (Trabzonspor), A. Kemal (Fenerbahce). Güngor, B. Mehmet (Galatasaray), K. Mustafa, Ercan (Kinkkalespor), Necdet (Samsunspor), Orhan (Bursaspor), Hayri, Kemal Batmcz (Beşiktaş], Ender (Eskisshirspor), KIRMIZI KART: Güngor (Trabzonspor). Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, Federasyon temsilcisini kmadı Beşiktaslı yöneticiler, futbolcuların dikkatlerini cekecekler Ozarı, «Beraberlik memnuniyet vericidir» dedi Gençler Futbol Birinciliği izmıVde başlıyor İZMİR, (Cumhuriyet Ege 8ürosu) Balkan Gencler Futbol Birincınğı bugün saat 1400 de izmir Ataturk Stndındo duzenlenecek bır torenle başlavacaktır Sooı 14 00de Ataturk Stcdın da duzenienecek bır torenie başlayocak Baikan Gencler Futbol b:rıncilığinde 1500de ve 17.00'de otmak uzere ikı karşılaşma oynanacağı, oyna nacak karşılaşmalarm ıse bugun saboh 9.30'do cekılecek ad CPkimi scnucundo saptanacağı oğrenilmiştir ŞAMPİYONLUK İCIN SAVAŞIM VERECEĞİZ.. Ulusaı Genc Takımımız colıştıncıcı Nevzal Guzelırmnk. bırincılık icın mucadele edeceklerını soylemiş ve «bizi zorlayacak ekıp olarak Yugoslavta yı görüyorum. Bır aksılık oi mazsa şampiyon olabileceğimizı inonıyorum » demiştir. Fenerbahce ile TV'ciler Abdülkadir YÜCELMAN f £ nemll bir Avrupa kupası macı doha İ K geldi gecti. Televizyon bu mocı cesitli nedenlerle yayınlayamadı. ancak dedikodusu hâlâ süruyor. Eindhoven macının TV'den noklen yayınmo izln vermeyen ve bu nedenle arodan üc gün gectikten sonra bir basın toplantısı ile savunmo yapmak gereglni duyon Fenerbahce Kulubunun Baskanı Sayın Faruk llgaz TRT ile olan anloşmazlıklarıno ozür gosterlrken kamuoyuno yapttğı acıklamalardan bazısındo hoklı göriinmekle beraber bizce bircoğunda da haksızlık etmektedlr. Oncelikle Fenerbahce Kulubu Başkonının da bellrttlği gibi boyleslne orıemll bir mac İcin TRT'nin 200 bln'lik oloğan tarife dışıno cıkamayocak bir bürokrosi icinde kosılıp kalması cağdışı bir yönetimln ve düşüncenin TRT'de henüz sürduğünü kanıtlamaktadır. Ancak hemen ekleyellm kl. tST'yl günümüzün koçullarına ayok ııyduramamaklo sucloyan ve macın yayınianmamo nedeninl tumu İle TRT'ye yükleyen Fenerbahce Kulubu Baskanı bır spor kulubunu de cağdısı yone'mekle kendislni suclamalıdır. llgaz'ın «Hic bir ülkede maclorın tamamı TV'den noklen verilmıyor» derken o sözunü ettiğt kulüplerin oynadıkları stadların kendi oz malları olduğunu bilmemezliğe geliyor. O kulupler ki, stadlar oz malları olunca do bu stadlardakl tasarruf hakkını hic kuskusuz kullanacaklordır. Ama sorarız Fenerbahce Kulubu Başkanına, «O moclırııiı oynadıklorı stadyumların acoba hangislne bir tuğlo koymuşlardır> O stadlor kl, mllletin parası İle yapılmış, ulkenln amatör sporuna tohsis edilmistir. Fenerbahce kulübünün Sayın Başkanı milletln parasıyla yopılmıs stadyumiardo ev sahlbl calımı ile dolasırken stadyumlardakl reklamlardan profesyonel futbola ulufe dağıtan Sayın Gencük ve Spor Bakanı Cakmur'un kulaklarını bir kez daho cmlotalım, Gelelim TRT'nin hatasına. TRT yöneticllert İstonbul'dokl macın tartışmosını yaporken ne yazık kl. Hollonda'dakl macın da geleceğlnl görememlş ve sezememislerdlr Hollandalı televizyoncular TRT'ye yap tıkları oneride <Siz bize İstanbul'dakl macı verin. bız de size Hollando'dakini» demislerse de blzim TRT burada bir anlaşma soğlayamoyınco iklnci mac da böylece suya düşmüştür. Oysa bu macı yalnız Hollonda'yo dahl verseydl TRT Ikinci macı Türk seyircisine Izletebilmekle gorevini yapmış sayıtocokiı. Bunun tartışmosını Beşiktaş Esklşehirspor macının devre orosındo TRT'deki arkadaşlarımızla yaptık, soyle bir yanıt verdiler: «Fenerbahce nakien yayın araüalarının stadyumun önüne cekllmesine dahi taraftar değil. seylrct görur de maca gelmez dıye..> Sorduk meslekdaşlarımıza, «TRT'nin nakien yayın arabalarını stadyumun önüne cekmeslne yasal bir sakınca vor mı?» «Yok» dedller. O halde?» Amo Fenerbahce İle yasal bir hakkını kullanmaktan blle ceklnen bir TRT'nin bu mücadeleden nasıl üstün ctkablleceğinl dahi tartışamayacak bir duruma düştükten sonra biz neyl ve niçln tartışıyoruz, bllmem kit'.l FENERBAHCELiLERIN. ALAN MÜCADELESİ... HAKEMİNDEN YAKINul KLARI TRABZONSPOR MACINDA BİR ORTA 'Trabzon'u hakem kurtardı,, Olaylı Trabzonsoor Fenerbahce macındon sonrc hakem Yavuz Tunc'u kınoyan Sarr Loclvertli Kulübün Asbaşkanı Eşref Aydın, «Bu yıl da hakemlerle başımız derde glrdl. Fenerbahca'nln ahenglnl hakemler bozuyor» demiştir. «Hokemlerden yana endişemiz büyuk» diyen Eşref Aydın. «Trabıonsporu elimizden hokem kurtardı. Bu beroberligimız Trabzonlu yönetlcilere lyl ders oldu sonrım. Artık Trobzonspor un efsanesl sonmüştür. Trabzonsporlu yöneticiler. IVI yıl şampiyon olmakla bu denli kendilerinl büyük gormemeliydller. Trabzonsoor u bu günku duruma getiren başındakl yönetlcilerdlr» bicimınde konuşmustur. Eşret Aydın. Eindhoven macmdan. bır Mancnester City efsanesı benlandiğini sözlerine eklemıştir. FEDERASYON TEMSİLCİSİNİ KINADI TRABZON (Müzeyyen Güner blldlrtyor) Trabzonspor Yönetim Kurulu olaylı Fenerbahce macı sonrası olağanustü bır toplant: yaporak Federasyon temsilcisi Burhan İlgün'ü vanlı dovranışları nedeniyle kınomışlordır Yönetım Kurulunun iddiasına göre ilgün, karşılaş mo süresınce üc kez sahayo aırip tiakeme talimat vermistır. Federasyon yetkilisinin mac öncesi ve sonrcsı hak«>mlerie özei göruşmesinm rie analsılmoz olduğunu helirten Yönetim Kurulu bildirısinde tsmsilcinin saho kenarından hakeme işaretle «oyunu durdur, başlat» biciminde taiimot verdiğini de eklemiştir BEŞİKTASLI FUTBOLCULARIN DİKKATLERİ CEKİLECEK Kendi aionındo 8sKisehırspor'a bır puan kaptiMn Bsşıktaşlı futbolcuların dı^kotleri cekilecektir. Sakat ve formsuz futbolcuların coklu ğu nedsnıyle kadro kurmakta zorluk cektiklerini b".\ırten Teknik Direktör Doçnn Andac. «Esklşehirspor. boi adamlı kalabalık bir sıivunma futbolu oynadı. Sahonın da ağır oluşu He gol atomodık. Sakot tutboicuiarımızın lyileşmelerlni beklemekten başko care kolmodı» demiştir Orduspor deplasmunındon bir puanlo dönen Galotosaray tokımı Teknik Oiıektonj Coşkun Özarı takım:nın ortaya koyduğu oyundan mem nun olduğunu belirtınistir. Ordu'do alınan bır pııonın kendileri icın buyjk cmem taşıdıgını belırten Özcın stzlenne şoyle devam eî'Ti.siır: «Pîonlarımızı puan almak üzerlne kurmuştuk Oynadığımız futbolun korsılıgını cldık. Orduspor'un başarılı cyunu karşısında alınan bu fcercberlik memnuniyet vericidir.» Gürkan, İtalya maçının iptalini olağan karşıladı ANKARA Futbol Federasyonu Başkcnı Sahır Guskan. Millı Takımımızın itaiyo ııe yap ması gereken macın ıpto'.ini olağan karşılamış ve »Bu bır devlet işidır. Boyle uygun görüldu iptal edildi» demiştir. Gür kon, Milli maclar icin federosyon kurmadıklannı ve bu mac lorla ayakta durmadıklarmı da sozlerıne eklemiştir. Türkiye Puanlı Yüzme Birinciliğini üç günde toplam 200 biletli seyirci izledi İZMİR Turkiye Birinci Küme Kuluplerarası Puanlı Yuzme Birinciliği toplam 18 rekorla kapan dı. Yetkilılerin bu spor dalına ilginin her gecen gün arttığını belırtmesıne karşın, uc n":i Euren birtnciliğin 200 biletli seyirci larofından ızlenmesı dikkat çeklciydı. Bu arada. hemen hemen her hafta bir birinciliâin İzmir'de düzenlenmesi ceşitli yakmmalara yolaçtı... ilgili cevreler, konuya en büyük eleştiriyi, bu spor dalının halk kitlelerine indırilememesıne yapıyorlar. cBunun Bakanlıkca sağlanması kacınılmazdır. Olanaksızlık nlce nice genc yeteneklerin yitip gitmesl glbl sonuclar doğurmaktadır» şeklinde konuşuyorlar. Türkiye Yüzme Birfnciltği'n.n en başarılı yüzücülerinden b*ri Zofer Atamer'di. Bu yuzücu tek başına altı rekor birden kırdı. Aynco,. Korsıyako takımından Yeşim Turan bu bınnciMkte kendıne ait dört rekoru da venilemiş oldu. Sampiyonanın başarılı yüzücülerinden birl de Murat Özuak'tı... Şampiyona sonunda yapıian sıralamada genc erkeklerde Karşıyaka genç ve büyük bayanlarda. erkeklerde istanbul Yüzme İhtisas takımlorı Türkiye bırincisl oldular. Genc erkeklerde Adanospor, Mersinspor ile izmir Yüzme İhtisas büyük erkeklerde karşılcşmalara katılmadıkları gerekcesiyle küme düştüler. Ancak, Federasyon bu takımlardan hangisinin düşeceği hakkında kesin acıklamoyı önümüzdekl günlerde yapocak. Cezmi Or atletizm yarışmalannda derece alanlara Kürek Birinciliğinin madalyaları verildi Yüz kızartıcı bir organizasyon bozukluğu içinde yapılan yarısların kapanış törcninde Sermet Timurlenk madalyasım tribünlere fırlattı. Necdet Ayaz, madalyasını takan Federasyon Başkanı Kurt han Fişek'e <Hoca bana kupa vermezspn buradan aşaşî in mem» diye diretti. Fısek ise. «Daha ne istiyorsun. Seni Bakü'j;e yolluyorum» dedi. m İstanbul Kürek Şampiyonası modalyalün Cezmi Or Atletizm Turnuvasında derece alanlara verildi. 33. Uluslararası Cezmi Or At letizm Yarışmaları cok bozuk bir organizosyonla scnuclanırken, sadece iki Türkiye rekoru ile yetindik. 400 mstre engellı kızlatda İstanbul bölgesinden Şahinde Güneş 1.09.2: 4x2C0 metre boyrak erkekierde İlhor, Ağırbaş, Erdoğan Akdaâ, Şuk ru Çcprazlı ve İbrahim Keskın" den kurulu İTÜ takımı 1.32.7 ile yeni Türkiye rekorlarının sahip leri oldular. Cezmi Or 24 yaşında öldü, 33 yıldır yaşıyor ama, pist icinde ve dışında olan olaylar, rahmet linin kemıklerini sızlattıracck cinstendi. Böyle uluslararası bir ycrışmaya Sovyetler Birliği 6 ot letıni gördermese bu turnuva mn hicbir ozelliği katmayacaktı. C6zmi Or, bır kez doha İstanbul atletizmmin yaralannı gözler önüne serdi. Sovyetler 6 yarışın beşini birinci bitirirken, tek teselliyl 5 bin metreyi 14.31. 2 ile birinci bitiren Necdet Ayaz' da bulduk. Bu yarışta Sovyet at Uzun atlama yarışmaları hayli ceklşmeli gecti. (Fotoğraflar: Celâl Demirbilek) madan koparken, en büyük skandaı bu madalyaların arkasmdaki «istanbul Kurek Şampivonosı» yazısı oldu. Tertıp Komitesı. İstanbul Kurek Birinciliğinin madalyalarındakı yazıyı si lip. Cezmj Or yazarken günaiı lanna bir yenisini daha ekliyor du. Sermet Timurlenk, madalyasını tribünlere 1 ırlattıktan sonro ilgililere cönerek, «Biz papyon'a değil, eşofmanla koşuyoruz» diye bağırıyordu. Necdet Ayaz ise onur kürsüsünde madalyaları ta kan Federasyon Başkanı Kurthan Fişek'e «Koca bana kupa vermezsen buradan aşogı inmem» dıye diretti. Ancak Fişe'K, «Daha ne istiyorsun seni Bakü' ye yolluyorum» dedi. Federasyon Başkanı Ku^thon Fışek, Cezmi Or'un bir Istanbuı Atieti olmadığını belirte rek, bu uluslararası yarışmanın federasyon bünyesine alınacağını ve uluslararası nitelik te yapıİGcağını söyledi. BALKAN BİRİNCİLİĞİNDE YARISACAK KÜREK MİLLİ TAKIMIMİZ AÇIKLANDI ANKARA Kürek Federasyonu Başkanı Nihat Usta, Balkan Şampiyonasına katılacak Milli Takımı acıklamıştır. Nihat Usto'nın basın toplantısında yaptığı acıklamaya göre 30 eylüldeki Balkan Sampiyonasına ve 1 ekirndeki uluslararası yanşlara Katılacak kurekcilerimiz şu isimlerden olusmaktadır. FENERBAHCE'clen: Hason Ünal, Yoni Suvermezoglu, Relık Cın, Buient Demırcigil. Bekir Uğurlu, Havva Pacocı. Seda Yazgan, Can Bamyacıoğlu, Davıl Suıam. Reîik Önaün Hasan Büyükaydın, Onur Dağdeviren, Gursel Şen, Tevfik Mersinli. GALATASARAY'dan Orcun Yılgör. Fatih Örer, Tamer Ateştürk. Kenan Selcuk, Bahrı Kaya. Yusuf Oktar, Yalcın Kaya. Ertuğrul Ateş, Recep Akıcı, Ferah Kalaycıoğlu. Can Parlak, Mehmet Oktar. ODTÜ'den Alpaslan özlü. Barbaros Catkan, Necatl Akpınar. DENİZ HARP OKULU ndan Kudret Cetinkaya. Mehmet Oilek. Faruk Algur, Elhan Arzık. Nezih Akman. ANADOLU HİSARI'ndon: Hüssyin Turoğlu, Mus tcfo Te l ıs H^^orı Tovfijn. HEREKE SÜfVERSPOR'don Sınan Ör. Mnfı Küre!< rcjkımımız' Baikon Birmclliği'ne Bulgar antrenör Nıkoiav Stefanov ile Emir Turgan, Havri 07den Aii C(*tm ve Tamer Yekovon hazırlayacol'ior. teknısvenlik görevlerini de Emın Gezgöc v e Kemnl Yüce yopocak!ardır, Milli Takım bugün Ankora'rio kampa girecektir. leti Lazau2kas dördüncu olabll dı Yağan yağmurdan pistin cok ağır oluşu. derecelerı etk'lerken. atletlerin coğu lastik ayok Kobıları ıie koştu. Yüksek atlamada Sovyet Kozlauzkas 2.14' lük dereresi ile hem stad, hem Celâl DEMİRBİLEK de Cezmi Or rekorunu kırdı. MADALYA TÖRENİNDE FİYASKO Kötu organızasyono bır de modalya törenindeki fiyasko ek lenınce, yabancı otletler hoyrel lerınj gızleyemedıler, BoigeMudürluğünun derece alaniara ver diği modalyalcınn holkoları henüz ctleilerin boyunlarıno takıl M. ALİ SPİNKS ÎVIAÇINI DÜZENLEYENLER MAHKE1VTELİK OLDULAR NEW ORLEANS Muhammed Al! • Leon Spinks macmı düzenleyenlerden iki kişi, ortaklarının gelir yolsuzluâu yaptığını ileri sürerek dava acmışlardır. Bu büyük macı düzenleyen Louisiano Sports şirketinin iki sahibi Philip Cioccio ve Jake Dimaggio onceki gün şirketm öteki sahipleri Sherman Coreland ve Don Hubbard'm fazladan bir milyon dolar kazandıklarını ileri sürmüşierdır. Karşılaşma sırasında stadda 70 binm üstünde seyirci bulunduğu ve gelirin 6 miiyon dolarm üstünde olocağı anons ediimiş fokat mactan sonra gişe yetkilisinin yaptığı acıklamada 50.089 bilet satıldığı ve gelirin 4,1 milyon dolar olduğu ileri sürülmüştü. Boks Millî Takımınm da Balkan Şampiyonasına katılması tehlikeye girdi ANKARA Yunanistanda yapılacak Balkan Boks Bırınciliklerine Turk takımınm katıiıp katılmaması konusunoa Genclik ve Spor Bakanlığinca araştırma yapılmaktadır. Genclik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Orhan Caplı Boks Milli Takımınm Talas'taki kampına bir kondisyon uzmonının gönderilecsğini, yapılacak testler sonucu formda olduğu saptanan boksörlerin gönderileceğini soylemiş, «Form durumu yeterlı düzeye erişmiş boksör yoksa, hic kimse gitmeyecektir» demiştir. BASKETEOL LİGİ FİKSTÜRÜ SELİRLENDİ ; Dcciasmcniı binncı basketbol ligı fikstüru dün beürlerımıştır. 17 aıalikîc ı!k ysnsı. 11 mart 1979'da da tOmü sonuclan'ıcc' igın ılk hafta mac!an şoviedır: 14 ekım cumartesi: İSTANBUL: Tacspor Efes Pilsen; BL'PSA To'cş SAS • Ziroat, İZMİR: Kaışıyaka Şekerspor. 15 ekim pazar. İSTANBUL: Galatasaray Beşiktoş, Fenerbahce Eczacıbaşı. ANKARA: Yenişehir Meysu DSİ Spor Türkiye Tenis Birinciliğini Murat Gürler kazandı.. Gençler karşılaşmaları bugün başlıyor İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürcsu) Turkiye Tenis Birincıliğine dün yapıîon finoi korşılaşmalarıylo devam edilmistir. Tek erkekier finalinde Murat Gürler, Oguz Eroğlu'nu 63, 61. 61 yenerek Türkiye Birincisi ol muştur. Cift erkekier finalinde ise Mu rat Gürler Oğuz Azkara cifti, Mehmet Tınaz Oğuz Eroğlu ciftinl 63. 46. 75. 64 yene rek Türkiye Birinciliğini kazanmıslardır. Öte yandan, bugün devam edilecek yanşmalarda, Gencler Türkiye Birinciliği karşılaçinlorı vanılacaktır Karagümrük'ü 51 yenen Pendik haftanın gol rekorunu kırdı Fehmi ÖZGÜLER İstanbul 1. Amatör Ligi'nde gectiğırn'z hafta K. Gümrük. Pendik'i 51 yenerek go rekorunu kırmıştır. Bu arada Bölge Hakem Komite Üyesi Rahmi Halıloğlu pazar günu Vefa Stadında Ycdikule Eyup macındc pelmeyen hakemın yerir.e gorev yapmıstır. Öte yandan Malîepe Stadında Te kel'in, Sefnköv'ü 41 yendiği macta, Tekeili Sinar. ın attığı sutun hakeme corpurak Se faköy ağlarına girmesı »Haftanın en iigınc aoiü» otmuştur. Gectiğimiz hoftonın ba şarılılan şöyie olmuştur: (A) Grubu Haftanın takımı ; Yok. Haftanın hakemi: Kemal Kınalı. Haftonın oyuncusu: Türkay (İ.E.T.T) Haftanın karması. Sıktı (Bayrarnpaşa) Musa (Atemdar), idris (Şisli), ibrahim (Yıîdıziabya), Erdal (Sar,yer) Saim (İ.E.T.T). Gürbüz (Süleymanivel, Birol (Şişli) Türkay (i E.T.T), Nacı (Sarıyer). Mctin (Bayrampaşo). (B) Grubu: Haftanın takımı: D. Safakc. Haftanm hakemi Tohir Özbek. Hcftanm oyuncusu: Cem (D. Safaka). Haftanın karmasi: Salih (A. Mızrak) Cem (D. Safaka). kurtaroni. Mustafo II ITacspor). Arit |Yenışehır). (D) Grubu: Haftanın tckımi: Tekel. Haf tanın hakemi: Haşım Gökalp. Haftanın oyuncusu: Sinan (Tekel). Haftanın karm.osi: Suavi (Tekel) • Recep (Özenspor), Mehmet I (Capa), Nuretîin (Sirkeci). Zafer (Y. S. Selim) Altuğ (Kasımpaşa), Sinan [Tekell. Koni (Mecidiyeköy) Özer (Özenspor), Aydın (Davutpaşa), Gani (Ccpa). (E) Grubu: Hafîanın tokımi: K. Gümrük HaHon:n hakemi: Arıf Pamuk. Hoftanı" oyuncusu: Vedat ',K. Gümrük). Haftanın karması. (Jnaı iMuradıyeı Mustafa (Galota). Ismaıl (Maıtepe G.). Serdinc (Muraoıye). Yahyo İK. Ayosofya) Mehmet III (Maıtepe G.), fcrdoğan (K. Gümrük), Kemal (Cibcli) Haydar ÎK. Ayasofya), Vedat (K. Gümrük). Haiuk (K. Gümrük). (F) Grubu: Haftanın takımi: Beykoz Haftonın hakemi: Yahya Diker. Haftanın oyuncusu: Haluk (Sultantepe). Haftanm karması: Haluk (Sultantepel Eyup (Beykoz). Bulent (Demirspor). Ahmet (Emirgan), Kadir (Halıcl • Ünal (Eyup). Uğur (Yedıkule), Bülent |G. Saray) Yaşar (Beykoz). Ahmet II (Beykoz;. Sobit (Nişantcşı) Boğaziçi Üniversitesi Futbol Takımı Hoüanda'ya gitti Boğaziçl Oniversite ?) futbol takımı dun akşam Hoüanda'ya hareket etmiştir. Eindhoven Üniversitesinin ccğrılısı olarak Hollanda'ya giden Boğazici Üniversitesi futbol takımınm P S V Eindhoven • FenerbGhce karsılaşması öncesi bir mac 1 Cankurtaran onbiri.. Sinan (Telsizspor), Doğan (Bakırköy), Taoı (Rami) Serdar (A. Mızrak), Mehmet jOkmeydanı), Furkan (Bakırkay) Azem (Gürzafer), Adnan (D. Safaka). Timur (D Safaka), (C) Grubu: Haftanın takımı: Tacspor. (Fotoğraf: Remzi Sarac) Haftanın hakemi: Özer Kızıltan. Haftanın oyuncusu: Fevzi (Tacspor). Haftanın karmasi: Suho (G O. Paşa) Erhan (Yalova), Mscit (2, Burnu). Alaâttin (Dikilitaş). Ali (Paşabchce) Atilla (Topkapıi, Mehmet (Kadırga), Fevzi (Tacspor) İhsan (Can
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog