Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

TRT, Fenerbahçe'nin maçın TV'dennakli için yaptığı öneriyi ciddiyetten uzak buldu ANKARA, fPertev ATASAY bildiriyor) TRT Haber Merkezi Spor Bölümü Müdürü Çetin Çeki. .Fenerbahçe'nin maç sabahı yaptığı öneriyi ciddi ve resmi olarak değerlendirmeye olanak yoktu> demiştir. Naklen yayınlar konusunda Yüksel Gunay'ın yetkisi olmadığmı F.Bohçe'ye 21 yenilen Eindhoven'ın Brandts vosıtosı ile aitığı tek gol görülüyor. da belirten Çeki. şu açıklamayı yapmıştır: • Fenerbahçeli yöneticılerden Yüksel Günay, İstanbu! Haber Bürosundaıı bir arka daşımızı arayarak kendisine. (TRTnin 400 bin lirayı hazırlamasını, maçı yayırüayacağını saaf itt.a kadar açıklamaması koşuluyla maçı kendi yetkisine dayanarak verebilecegini) bildirmiştir. Halbuki 29 afustos tarihinde Galatasaray Kulübünün Kalamıs'taki tesislerinde yapılan bir toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Faruk Ilgaz. İkinci Baskan Eşref Aydın. Genei Sekretor Yüksel Günay'm. maçların naklen yayıru konusunda hiçbir yetkisinin bulummadıgını söylemişlerdi. Bu konuş manın tanıklan Sayın Selahattin Beyazıt, Edip Çelik, Jerfj Fıratlı ve Ferhan Dincer'di. KaJdı ki Fenerbahce Kulübünün maçın yayınına izin vermesi yolunda bir Yönetim Kunılları da vardır. Bu karann degiştirilip degiştirilmeyeceği yolundaki ıs rarh sorulanmıza F. Bahçeü yetkililer. (Milyon da verse niz, maçın yayınına izin ver miyoruz. Yönetim Kurulu ka.rarımi7i değiştirmiyorm' cpvabını verdiler. Bu durum knrşısında son dakikada yspılsn tfklifi ciddi ve resmi olarak ri^srerlendirmrye olanak yoktu. Aynca 29 agustosta yaptığımız toplantıda üc kulübün yetkOilerine TRT'nin naklen yaymlarla açık. tutarlı ve dürüst bir tutum izleyeceğini söylemistik. Kendilerı de bu tutıımumu^u desteklcyeceklerinj bildumişlerdi. Fcnerbahçe Yönetim Kurulu' :ıun karan ortada iken ve TRT daha önceden maçı yayınlamayacağ'.nı açıklamış•;en. son anda bir değisiky.'A yapıp maçı yaymlasaydı rı zaman seyirciye saygısızlık etmiş olacaktı. Kulüp yöneticilerine, kamuoyuna. naklen yayınlar konusundaki durumu. seyırrilerimize açık seçik duyuracağımızı. son dakika deeisikliklerine kesinliklc gitmck niyetindç. olmadığımızı da bildirmiştüc. Çetin Çeki. TRT'nin Fenerbahce PSV Eindhoven maçını yayınlaması halinde ma çını aynı saate alan Galatasaray'ı da güç duruma sokacağını anımsatmıştır. STAD: Ujpeşt KUPA$rNİ>A JÖİR SINAV DAHA VERDlK Honved önünde ilk yarıyı 10 yenik kapayan TuruncuBeyazlılardan Özer ve Mustafa kırmızı kart gördü HAKEMLER; Misko f4), Kalacı *5\ Hayko <5i (Arnavutiuk) HONVED f7> Gujdar <r> • Paroczoı <S , Kocsıc f 6 i , Lukacs <7l Varga f7> • Pal (7), Nagy (7), Pinter (6'» Gyimasi <.8>, Veikpsr (71, Kozrna (T> ADANASPOR <4»; Erhan (4) . Şevket (4>. Tımucm (5>, Vedaî (41. Mustafa <41 irfan i 5 \ Selâhattin <4V Halıs (6^ ibrahim f5) r Eyup 5) Özer <İK Gunay (4) «FENERBAHÇE ÇOK ÎYİYDİ» DlYEN AKINAL, G. SARAY İÇİN «NE YAZIK Kİ UMİDLERÎNİ YÎTİRDILER» DEDI ÖZARI WBA'NIN G. SARAYDAN ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ I F. BAHÇE KULUBU BAŞKANI. «TA' RİHİMİZE ŞANLI BİR SAYFA DAHA EKLEDİK» Adanaspor bozguna uğradı: 06 Faruk Ilgaz: "Fırsatları değerlendiremedik,, Avrupa Kupalanndo güclu rakiplerl önünde ilk sınavlarını veren Psnerbahce, Şampiyon Kulüplerde Hollandanın PSV Eindhoven takımını alanında 21 venıp ikinci tur ioin kendisine binjz da olsa umut ışığı yakarken, UEFA Kupası'nda Golotasaray tüm uğraşlarına korşm İngıliz VV.B.A. Albion'a evinde 31 yenilerek rövanş karşılaşmasına şans bırakmadı. Karşılaşma ile ilgili olarak yöneticiler şunları söylediler: Fenerbahce Kulübü Başkanı Faruk Ilgaz «Takımımızın gecen yılın kupo galıbi PSV Eindhoven önünde almış olduğu 2V lik galibiyetin buyük başarı olduğunu soylemiş ancak «elimize gecen fırjatlan değerlendiremedik. Skor çok daha tarklı olabilirdi, üzgünüm» demiştir. Faruk Ilgaz daha sonra konuşmasını şöyle sürdürmüştür: «Fenerbahce takımı PSV Eindhoven'i yenerek şanlı tarihine parlak bir sayfa daha actı. Konuk takım savunmada büyük gedikler verdi. Sarı Lacivertll Kulübun 2. Başkanı Eşref Aydın da Eindhoven'in Fenerbahce'den güc kurtulduğunu söylemiştir. Rövanş maçmda lyi bir taktik uygulayarak 00 veya 11 bitirebilmek icin tüm guclerinl ortaya koyacaklarım belirten Aydın «şans kuşunu elimizden kacırdık. Tek golle yenseydik cok büyük anvataja sahip olacaktık> demiştir. Beşiktaş Kulübü Başkanı Gazl Akınal da Fenerbohce'nin kendi saha v« seyircisi önünde başarılı bir oyun oynadığını sövlemiş ve «Şevkl, Önder, Raşit ve Cem sahanın en lyi oyuncularıydılar» demiştir. F. Bahçe'nin rövanş maçında en az bir beraberlik alıp ikinci tur'a gecebilmek İcin tüm gücünü ortaya koyması gerektiğinl belirten Akınal «UEFA Kupası'ndaki temsilcimiz Galatosaray'ın yenilmekle tüm umudunu yitirdiğini» belirtmiştir. Hilmi TÜRKAY Galataseray tekni* sorumlusu Coşkun Özarı. karşıtlarının birevsel yetenelierıntn kendilerininkinden cok üstün olduğunu belirterek. «Fizik ve kondüsyon üsîünlül<leri de buna eklsnince 31 "lik farkiı sonuc ortoya cıktı ı bicimınde konuşmiiştur. Özarı suniarı soylemıştir: «ilk dakıkalorda beklenrnedık bir nnda yediğimız gol uygulamayı duşünduçumüz oyun bicimını bozdu Bozulmanın ayrı bir nedeni de futbolcularımın aşırı 'nsvecanlan ve gol sonrasının getirdiği sinirlenmedir » UEFA KUPASI İLK MAÇINDA, HONVED ÖNÜNDE ALTI GOL ŞANSINI BÜYÜK ÖLCÜDE YİTİREN AD ANASPOR ONBİRİ,. YİYEREK TUR GAZETECİLERİN GÖRÜŞÜ Fenerbahçe'nin istonbul'da PSV Eindhoven nıaçmı ızleyen HOılandaiı gozetecıler şunıarı söylemişlerdir: VVİLLEM Von EYK (Eindhoven Dag blad gazetesi" Saha futbol oynamayo elverişli değildi. Fenerbahçe'nin ilk onbeş dakikadaki oyundan sonra durulması bizım icin onemii golür> gelmesini sağladı. Rövanşta sanınm yeterli sonuc elde edılecektir. FRANS MESPEL (Eindhoven Dagbloc» gazetesiı Kaliteli bir oyundu. Gollerin hepsi güzeldi. Ama bence Raşifin golü Avrupcı nitelikteydi. PSV rövanşı 3 0 o'.ır. GUİDO DE VRİES (NRC Handelbiad gazetesi1 PSV yedlği golierde hatalı idi. Kanımca Fenerbahçe'nin en iyı oyuncuları Cemil. Raşit. Ail Kemal'di. Hollanda basını Fenerbahce PSV Eindhoven mocma geniş bicimde yer vermiş ve genellikle rövanş icin şans.ı olduklarını yazmıştır. «De Telegraf» gazetesi Fenerbahce karşılaşması icin «PSV hâlâ formsuz» başlığını kullanmıştır. Ayrıca Fenerbahçe'nin futbolunu garıp karşıiayon gozetenin spor yozarı. "PSV akına gectiği zaman toplu sekilde kapanacakları yerde Fenerbahçeli futbolcular satırlarıno «PSV kendlni gorantlye aldı» diye yazarak Fenerbahçe'nın karşılaşmanm ba sında kısa bir süre vorlık gösterebildiğmı ve taktik yönunden başarhi olamadığını ılerl sürmüştür. Gazetede «Fenerbahçe takım oyununu bilmeyen bir ekip. Coğu kez Cemil, Raşit ve All Kemal'in kişisel oyunları ile gole gitmeye calışıyorlar. Rövanş icin PSV kendini garantlye aldı» mıştir. «TÜRK TVSÎ MAÇl"~">'vr'S! ÖNEMLİ BULMADI» Öte yandan Holianda radyosu karşılaşmayı naklen yayınlamış ve yayının sonunda Fenerbohce'nin güclü bir ekip oimadığını, Türk takımından A. Kemal, Cemil ve Raşit'in dikkati ceken futbolcular olarak göründüğunü ocıklamakia yetinmiştir. Hollanda televizyonu ise Türk telovlzyonunun bu karşılaşmayı önemli bulmadığı gerekcesi ile filme almadığı lcin macı görüntuleyemediklerinl söylemiştir. birden paniğe kapılıyorlar» diye düşuncelcrini belirtmıştır. Fensrbahce'de AN Kemal "0 Raşit'in guze. oynadıklarına değinen De Telgraf. «Eğer PSV formundo olsaydı karşılaşmanın sonucu cok daha de ğişik olurdu» demiş yıne de 2. tura PSV'nin çıkacağını yazısına eklemiştir «PSV KENDİNİ GARANTİYE ALDI» Algemeen Daggblad gazetesi ise spor sayfasının üst BUDAPEŞTE UEFA Kupasındaki temsilcimit Adanaspor, güclü karşıtı Honved önünde iyi başladığı oyunu sürdüremedı ve Özer'in ikinci yarıda oyundan cıkarılmasından sonra cözülüp bozguna uğrodı: 06. Adanaspor fizık ve kondısyon o!araı< cok guçlu oian karşıtian Honved önunöe karşılaşmoya tutuk başladı. 3. dakikada Nogy'nin vuruşu Erhan'ı gecmesine karşın yan direkten döndü. Akının Adanaspor tarafından sürdürüldüğü onda Selâhattin'in nefıs ara pasında topla buluşan İrfan'ın sert şutu bu kez Honved üst direğine vurdu, dışarı cıktı. Bu dakikadan sonra yoğunlaşan Honved baskısı. 14. dakikada Nogy'nin sert şutu ile golü getirdi. Bu golde savunmanın kesin natası vardı: 01. • •'; S0.1 dakikada Honved'in attığı gol hakem tarafından gecerîi soyılmadı ve ilk yarı 10 yenil"'gftrcizle kopandı. ikinci yarıya Honved cok hızlı başladı. 52. dakikada bir ceza atışında Özer kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra Adanaspor'do cözülms başladı. 64. dakikada Veikper'in aitığı şut sovunmaya carpınca. Erhan'ı yonılttı ve Honved'in 2. golü olarak kalemize girdi. 67. dakikada bu ker Gyimasi takımının ücüncü golünü attı. Oyun disiplininden kopan Adanaspor 72. dokikoaa savunmanın kesin hatasından yararlanan Veikperin ayağından yediği golle 40 yenik duruma düştü. 80. dakikada Pinter ve 89. dakikaöa Nagy gol fırtınasını sürdurdü ve son dakikada da ivlustafa' nın atılmosı ile 9 kişi kalan Adanaspor, ummadığı bir bozguna uğradı: 06 Eczacıbaşı Basketbol Turnuvası başlıyor Eczacıbaşı basketbol takımının düzenlediği dönemin ilk basketbol turnuvası bugün Anadolu Sitesi Spor Salonunda başlayacaktır. Turnuvaya gecen yılın Yugoslavya ikincisi Partizan. Beşiktaş, Eczacıbaşı ve Tacspor takımlan katılacaklardır. Günün programı şöyledir. 17.30 Tacspor Eczacıbcşı 19.00 Beşiktag Partizan Hollandalılar Avrupa Kupaları'nda tek yengi alamadılar Çarşamba ve perşembe gecesi ceşitli kentler de oynar.an Avrupa kupaları ilk tur birincı moc lcrının en onemii olayı. 1974 ve 1978ae Dünya ikincıliğiri alan Hollanda gibi süper bir futboı ul kesi temsilcilerinder. hıç birınin yengi olamamosı ve İngıliz takımlarımn sağladıklorı başariyle, ikinci tur için avantai elde etmeleri olmuştur. Avrupa Şampiyon Kuiupler Kupasındo en farklı yengileri, Grcsshoppers (Isvicre) F.C. Vo letta (Malta)ya 80. A.E.K. (YLncnistan). F.C. Porto (Portekiz)'ya 61 galip geldikleri maclar da elde etmişlerdir. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında 16 mncto toplcm 46 gol atıhrken DU gollerden 41'ini ev sahibi ekipl6r kaydetmiştir. Kupai'in en büyük sürprizi, Arnavutluk Şampi yonu Vlaznia'nın. Vıyana'üa. gecen yılın Avrupa Kupa Gclipleri Kupnsı F^nalisti Austria'yı 20 yenmesi, gösterilmiştir Gecenin dev maçında Nottingham'a 20 yenilen Liverpool'un tur atla yabilmesi icin, 27 eylüldeki rövanşta üc farklı yen gi alması gerekmektedir. L. Spinks ile M. Ali yarın sabah karşılaşıyor NEW ORLEANS Leon Spinks ile Muhammed Ali yann sabah Dünya Agır Siklet Boks Birıncüiği ünvaru için karşılaşacaktırlar. Maç Türkiye saati ile yann sabah 4.30'da 95 bin kişilik Superdrome stadında yapılacaktır, Maçı stadda 80 bin televizyon ekranlannda da 1 milyar 200 bin kişinin ızlemesi beklenmektedir. Bu arada TRT'de maçı naklen yaymlayacaktır. Maçtan Ali 150, Spinks 70 milyon lira alacaktır. Spinks'in önce menecerlik teklif edip sonra vazgeçtiği bir işadamı, açtığı dava üzerine Spinks'in alacagı paranın yaklaşık 35 milyonluk kısmına el koydurtmuştur. Ali. Spinks'i uzaya gönderecegini söylerken. Spinks şöy le konuşmuştur: •Ali büyük. fakat en büyük benim İtalya ile yapacağımız maça bakanlık izin vermedi ANKARA italya'nın Floransa kentinde yopılması gereken italya Türkiye (A) mill' futbol takımlan arasındaki özel futbol macı. yıMık programda yer almadığı gerekcesiyle ıptal edilmiştir. Futbol Federasyonu yetkilılerı, macm yapılabilmesî icin İta'ıya Federasyonunun futbolcuiara «csp harçlığı» adı altında vereceği toplam 10 bin dolarlık dövizin yurda getirileceğini de belirtmelerine karşm macm yapılmasına izin venlmemiştlr.. Balkan Yelken Birinciliğinde yalnızca Optimist sınıfında başarı gösterebildik İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) 12. Balkan Yelken Şampiyonasında Türkiye'nin en başarılı olduğu sınıf optimist. Finn büyüklerde iss Avrupa Şampiyonu Yugoslav Fabris birinciliği şampiyona boyunca elinden bırakmadı. $ampiyonado en fazta birinciiiği ci9 Yugoslavlar a!dı. FD ve 470 sınıflarmda da birincilik Yugoslavlann oldu. Sınıflarmda birinci olon yelkenciler şunlardır: OPTİMİST: Halım Kalkış (Türkiye), FİNN (Büyükler): M. Fabris (Yugoslavya), 470 SINIFI: i. Straus (Yugoslavya), FİNN (Kücükler): D. John (Yunanistan). FD: i. Dancoo (Yugoslovya). MUHAMMED AÜ LEON SPİNKS İLE DAHA ÖNCE YAPTIKLARI BASIN TOPLANTISINDA. Ayaz ve Timurlenk 2324 eylülde 3akü'de yarışacak ANKARA Boşarılı atletlerden Sermet Timurlenk ve Necdet Ayaz, Uluslararası Bakü Turnuvasında yanşocaklardır. 23 ve 24 eylül tarihlerinde Sovyetler Birliği'nin Bakü kentinde yapılacak yarışmalarda Sermet Timurlenk 800 ve 1500 metrelerde. Necdet Ayaz :se 1500 ve 5000 bin metrelerde yarışacaklordır. Timurlenk ve Ayaz, 20 eylül tarihinde Sovyeter Birliğine gidecektir.. lşiyl Istanbul'dan Ankaraya cağıracaksın. Futbol Federasyonu Başkanlıgı teklif edeceksin. Kişl İstonbul'o dönecek. Görev aldığını söyleyecek Gazetecilere demeçler verecek. Calışma arkadaşlarının cdlarını verecek. Sonra bir gün kolkacoksın. «Fut bol Federasyonu Başkanı gorevinin başındodırr dlyeceksin. Küçükköy yeni dönemi açtı Istanbul 2 Amatör Futbol Liginin güclu ekipİ6rinden Kücükköy futbol takımı yeni dönemini kendi sahasında yapılan törenle acmıştır. Basın sözcüsü Selim Kara, «Geçtiğimiz dönem Cakmur. Kimdi İsmail Hakkı Gungor?.. Beden Terbiyesı Genel Müdürluğu ile bakanlık arasında bugün bir savaş varsa, bunun temelini atan odam.. Beden Terbiyesi Genel Müdürluğunün, bokanlığm kuklası olmadığmı, olamayacağını ve olmaması gerektlğlni, yasalara ve ülkenin gerceklerine dayanarak söylüyordu. Böyle söylediğl icin de kaOlaya ne tarcfından bakarsamuoyunu arkasında buluyordu. nız bakın, kişlyi haklı bulacak, Adolst Partisi'nln bakonlorı ile onu kamuoyu önünde böyle du yılmaz bir savoş yopmıştı. Geruma düşürenlerl ayıplayacaksınel Müdürluğunün iki parlak ya nız. Böyle düşünürseniz sizl nından biri buydu. Dlğeri de kimse suclamaz. Ama işln perMeclis'te, milletvekili ve senade arkasında öyle şeyler var törlere «Bu ülkenin burokratik kl.. tsterseniz bfz bunları bir an engelleri ile hicbirşey yapamalatalım.. yız. Bu yüzden AM'nin külahını Veli'ye glydlriyorum. HesapiaKisl Ismail Hakkı Güngör'dü. rımın yarısı sahtedir. Ya yasaEski Beden Terblyesl Genel Mü tarı düzeltlp beni bu sahtekârlıktan kurtarın. Yn do hokkımHiifü &nknra'va caâıron da K dimi ihbar ediyorum» diye boğırması.. İşte bu Ismai! Hakkı Gungor, Ankara'ya gidiyor, o uğruna savaştığı Genel Mudurluğu ciğnlyor ve banan ile Federasyon masını hatırlamıyordu. Gelellm Eakana.. Yazımızın boşında anlattığımız gibi doğal koşuliardo cok ayıplanması gereken bir iş yapmıştı Bakon.. Ama koşullar do blle hatasından dönme yürekliliğini gösterlyordu. Cakmur Bakan olduğu gunden bu yana alkışladığımıî tek eylemlnl yapıyordu. Gecen hafta yazımızın sonuna yetiştirdiğimiz notla u politikanın dışma cıkarılıp Bakanlığın «İdari Vesayetıi altında sadece Türk Sporuno hizmet verecek bir kuruluş haiine getirmesini dîiiyoruz. O zaman Beden Tsrblyesi Genel Mudurluğu, Bakanın üzerinden cok büyük bir yukü alarak sporu yönetecek, Bakan da cok daha onem verdiği Gençlik Soruniarına dönebilecektir. O zaman, kapatılan stadlar, ceza verilen kulüpler yüzünden kapısında miiietvekiii ve senatörler blrikmeyecektir O zaman bu teşkildtta, 1981 secimlerinde Konya'dan, Zonguldak'ton veya bir başka yerden milletvekili olabilmek icin ayaklarının altına basamak koyma hayaii icindekiler değil, tüm yaşcntılarını bü ülkenin sporuna hasredenler görev alacaktır. Türk seorıj ista o zaman kurtul Beden Terbiyesi ANKARA'DAN NOTLAR Genel Müdürü!, Başkanlıgı pazorlığına oturuyordu, Otururken de, kendisine Fut bol Federasyonu Başkanının UEFA Kongresindekl bazı usulsuz harcamalan yüzünden görevdsn alındıâı sövlendiâinde, ğal değildi. Bir tek klsislni kendi secmediğl bir ekibin, daha doğrusu 0 ekibin bir numaralı adamı Orhan Caplı'nın kendislni cekip götürduğü yolda sayısız hatalar işlerr.iştl. Bu kez barılnrının Iranrliai l^ın •Tiılrı'irHıl. mudumuzu beîlrtmlştik. Şimdl devamını beklıyoruz. Bu devam İcin ona yolu Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğu Yasası gösterecektir. Bu yasayı dikkatle oku masını ve onun ışığı altındo Ge nol MiıHîirlıinı'ın tiim baâlı kuru
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog