Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SE K IZ CUıMHURİYET 8 TEMMÜZ 1978 Timurlenk Düsseldorf'ta 3. oldu DÜSSELDORF Uluslararası Atletızm yarışmalarında Sermet Tmurlenk. 12 atletın katıldığı 1000 metre yarışında 2 21 ile üçuncu olurken, yenı bır Turkıye rekoru kırmıştır. Başarılı bır yarış cıkaran Sermet Tımulenk kendısıne aıt olan 2.21 4'luk bu rekoru yenılemıştır Mehmet Yurdodon ıse 19 atletın katıîdığı 5 bın metre yarışında 13 48 8 ıle beşınci olurken, yenı bır rekor kırmıştır Boylece Yurdadon 5 Dın metredekı kendısıne aıt olan rekoru da yenılemıştır. KURTHAN FIŞEK MEMNUN Atletızm Federasyonu Başkanı Kurthan Fışek, atletlerımızin uluslararası yarışmalarda oldıkları sonucları buyük başarı olarak nıtelendırmış ve şoyle konuşmuştur «Balkan birinclliğinde başarılı olamayan atletlerımızin Avrupa plstlerınde aldıkları dereceler kuçumsenmemelldir Son yarışmalardan sonra Turk atletizml blr patlama yapmıştır. Yurdadon, Timurlenk ve Özdamar'ın, blr cok guçlu karşıtını geride bırakarak, Turklye rekorlarını yemlemeleri bunun blr kanıtı olmuştur. Yetenekll atletlerlmlzi dış pistlerde yarıştırorak, uluslararası deneyimlerlnl ortırmaya çalışacağız.» Timurlenk ve Yurdadon. Düs seldorf'taki yarışmalarda kendi rekorlarını yenilediler. Uluslararası Atletizm Yarışmalarında Sermet Timurlenk, 1000 metrede 2.21 ile 3. olurken, 2.21.4'lük kendisine ait Türkiye Rekorunu yeniledi. 19 Atletin katıldığı 5 bin metre yarışında Mehmet Yurdadon 13.48.8 ile Türkiye Rekorunu yeniledi. Galatasaray Yugoslav Boskoviç ile anlaştı Transferın 7 gununde Galatasaray Yugos'avya nın Voyvodıno takımından BOSKOVIC'I transfer etmıstır 26 yaş>nda olan ve UEFA Kuposı'nda do takımında goıev alan Boskcvıc Galatasaroy ıle anlaşma yapmıştır. Galatasaıoy Teknık Dırektoru Coş kun Ozarı. Bursasporlu Scdat 3 ıle To cettını hıc bır zaman takas e'meyı duşunmedıklermı soylemıştır. Sedat 3 un uzerınde durduklarını fakot ortaya asuonomık rakamlann cıktığını belırtmıştır Ote yandan, G Saray Haluk'u V6fo' ya, Faruk'u ise Kırıkkalespor'a vermıştır BEŞİKTAŞ SEDAT III'UN PEŞINDE 15 temmuzria Zonguldaksporlu Atakan ıcın pey surecek olan Beşıktoş Fenerbahce ve Golatasaroy'ın talıp oldugu Bursasporlıı Sedat lll'u transıer edeoılmek ıcn yogun caba gostermektedır Beşıktaş transfer komıtes. yetkılılerı halen uc yıldız futbolcu ııe temas halınde bulunduklarım ve bu futbolculan aldıktan sonra transferi kapayacaklarını soy lemışîerdır. ANTIC VE İVANCEVIC'IN SÖZLEŞMELERİ UZATILDI Fenerbahce Yugoslav futbo'culan ıle dun bır çoruşme yaparok sozleşmeierını bırer yıl daha uzatmıştır Ote yandan Fenerbohcclı Aydın Boluspor ıle sozleşme ımzolamıştır ARJANTİN DÜNYA FUTBOLUNUN 2 BÜYÜĞÜNÜ EMEKLİ YAPTI • HELMUT SCHÖN, ALMANYA'YI 1962. 1966, 1970, 1974 ve 1978 DÜNYA KUPALARINA, BAROTTİ İSE MACARİSTANI 1958, 1962, 1966 \e 1978 DÜNYA KUPALARINA HAZIRLAMIŞLARDI. Gürkan, antrenörlere, 4İ Aranızda yabancı yok bu fırsatı değerlendiriniz,, dedi 2 Uluslararası Futbol Antrenör Semıneri dün Tarabya Otelınde duzenlenen açılış toreni ıle başlamıştır 7 gün sürecek olan semınırde teorı derslen Tarabya Oteli konferans salonunda, pratık dersler ıse Sarıyer alanında verılecektır Semınerın açılış konuşmasını Futbol Federasyonu Başkanı Sahlr Gurkan yapmış ve «Antrenorlerımız ıcın bugün blr donüm noktosıdır. 1 5 ay once aldığımız karar ile Turk futbolunu. Turk ontrenorlerının elıne bıraktık Bence Turk antrenorleri bu donemde ılk olarak blr eğıtım beraberlığıne gıtmelıdırler Bundan öncekl yıllarda aramızda yabancı antrenorlerın bukınması bu eğıtım beraberlıgını onluyor dıye ceşıtlı iddıalar vardı Işte artık aranızda yabancı antrenör yok, sızlerde bu fırsatı ıyı değerlendiriniz Şımdi bunu en Iyı bıçımde kullanmanız gerekır. Şu onda ülkemızde güzel futbol var dıyemeylz Eğer ulkemızdekı futbolun guzel olduğunu savunursok kamuoyunu ve kendımızı aldatmış oluruz Ulkenvzde futbolu yuceltmek ve guzelleştırmek sızin eıın'zdedır Bu olanakları değerlendıremezsenız, yıne eskıye donuş olabılır Sızden a'ılâklı ve durust olmanızı ıstıyorum Ceşıtlı spor dışı yollaro başvurmak tamamen spor anlayışının dışmdadır Buyuk grubun lcıne gıren bır mıkrop oroyı kanser hallne getınr» bıcımınde konuşmuştur. Futbol calıştırıcıların n ncı yazgısı. 1938 Dun\c Kupasından bu yona hâıa surmekte Her kupada başarısızlığo uğro/an takımların en büyuk gjnahı teknık adamlann c>muzlarıno yuklenmış ve onlar gorevlerınden uzoklastırılmıstır 1 3 9S Kupasmda Almanya Isvıcre tarafından elenınce Nazı Dıktatorü Hıtîer'ın er.rıyle tum Federasyona ışten el cektırılmış. 1950 Kupasmda mutlak favon Brezılva, kendı ev.nde Urugucy a 21 venılıp şampıyonluktan olunca lınc edıımek ıstenen ca lıştırıcı Flavıo Costa. tam 6 ay sureyle evınden d şarı cıkamamış 1954 Kupasındo Macarıstan fınalde F Almanya'ya 32 boyun eğıp ünvana uioşomayınca. Hârıka Takımın menecerl Gus tav Sebes'm evı taşianmış ve knndısı hemen go revden uzaklaştınlmış, 1974 Kupasındaki başarısıziık uzerıne Bre?ılya Mılli Takımımn teknık d\ rektoru Zaoalo, Amazon ormanlonna sığınmak zcrundo ka'mıçtı hem ae «Vatan Haını» damgo'•ını vıverek SERMET TİMURLENK BIR YARIŞMA SIRASINDA. U Açık Deniz Yat Yarışında ilk etabı Karayel kazandı GELIBOLU 7 Turk Donanma Vaktı Acık Denız Yat Yorışının ılk etabını tA» klasmondan Karayel 24 25 zaman derecesı ıle bırıncı bıtırmıştır Denız Harp Okulu onünde başlayan 115 mıllık ilk etabı Şırvan ıkıncı, Destur ıse üçuncu o'arak bıtırmışlerdır Yelken Federasyonu yetkılılerı Gelıbolu Izmır Çeşme Altınyunus arasındakı son etaba saat 11 00'de başlanacoğını acıklamışlardır. İtalya'da futbolcu transferi son anda yasaklandı ROMA Mılano Iş Mahkemesi, İtalya'da futbolcu transferını son anda yasaklamıştır. Yorgıc futbolcuların Işcl colıştırma kurallarını düzenleyen yasalara bağlı olmalorı gerektığınl savunarak, her türlu transfer görüşmesının yasaklonması kararını vermıştlr. Transferi yasaklayan yargıc, futbolcuların bundan böyle devlet calışma burosunun kapsamına alınmasına ve otekl iş sozleşmelerı ıle oynı kurallara bağlı olmalarına karar vermıştır. lusal bir ata spcrıırun, tarlhsel blr ocagın ve şonlı bır kjıuluşun yok olacagı kuşkusu ve derln uzuntusu ıcersinde duşunduklerimizl bu sutunlarda dile getirmıstik Suvari Yartşmalar Grubu'nun, gerçek anlamı ve odıyla «Turk Blnlcilik Akademisı» nln kaldırılması haberl. asker ve slvil binfcılerde, bu konuda ömur tuketmlş sporcu ve komutanlarda, giderek tum spor çevrelerinde tanfsiz blr uzuntu yoratmış»:. Binlcilerin gozlerl nemli. otlonmızın yelesl duşmuş, şaskın ve careslz kısa blr donem gecırdık. Eger bu sure biraz daha uzasaydı, sanıyorum kl Turk Spor Tarlhl onarılmaz blr vara almış olacaktı. Tanrıya şukur, unrformosız ve bu yuzden cansız ve sonuk blr yarışma haftasından sonra mutlu haber geldl ve değerli emlr ve kararınız, yureklerimlze ferahlık getirdi. <Suvarl Yarışmalar Grubu» yerınde kalıyordu. Bu konuda yetişmiş, uzman blr avuç subayımız gorevlerlnin başında Idıler. Bu tarlhsel ocak kapanmıyordu ve yarım asırdan bu yana tuten blnicillk a$kı, yanan sporculuk alevl sonmeyecektl. Sayın Poşam, zatı âllnlzl, tum blnicilerlmlz odıno yurekten selamlıyorum. Değerli emrlnizin uygulanmasına gonul koyan komu tanlarımızı candan alkışlıyorum Sagolun, varolun. Izin verlrsenlz bu cok yerınde korarımzın olumlu bır yanına kısaca degınmek ister'm. Goreve başladığınız gunden berl savurganlığın karşısında Idlniz, haklı olarak. Su "Evren Paşa Sağolun,, Vedat N. TÜRKKAN varl Yorışmalar Grubu nu yerlnde bırakmakla bu tutumunuzun en somut orneğinı verdıniz. Değil Balkanlar'do Avrupa'da, dunyada e$l bulunmayan. mukemmel blr doğa kes'mı uzerlnde kurulmuş ve yalnız blnicitik İçin ya pılmış teslslori yıkmak ya do blr boşka a moca kullanmok uzere yok etmek, savurgonlığın t'pık ornegl olmaz mıydı? Turkıye ns zoman boyle bır tesıs yapabıllrdl. hangi o lonaklarla Onun içın dlyorum kl, ekonomık, sosyal, sportlf ve tanhsel blr yanılgıyı onledınizSayın Paşam, yureklere su serpen emrinlz, yanşmaların ikınci hoftasında hemen meyvelennl verdi Bundan kıvanc duyabıll1sınız. Blr hafta once yarışmalarda gorulmeven asker bınicılerımız, atlarının uzerınde sahaya gırdıkleri zaman, seyırcılerin condan olkıslorıylo korşılandılar ve o gunden bu yana hemen her parkurun seref turunda birincl ve iklncı sıroyı alarak, adınızo tribunlerl selcmladılor Bu boşarılan, Turk suvarl subaylarının ne dentl yetenekll, ne denli yurekll ve ne denlf ilgiye değer olduklarını, bir kez daho kanıtlamıs oldu. önumuzdekl aylarda, önumuzdek! yakın yıllarda Turk suvarl subaylartnın uluslora'ası sahalarda seref direklerine nasıl bayrak cektlrdlklerlnl slze iletecegimlze yurekten Inanıyorum. Zâtı olınlzl bir kez daha setamlıyor, en lyi dileklerimle, saygılorımı lutfen kabul buyurmanızı rlca edlyorum. ÖNÜ DÜNYA DÖNÜYOR SAĞLIK İÇİN SPORA GEREKSİNME VAR... poru bır Beden Eğıtıml oracı, blr egzersız olarak kullanmak fıkri pek cok kışıye cekıcl gelıyor. Bır Fızık Kondusyon uzmanı olan doktor Lavvrence Goldıng şoyle dıyon < Sporun en önemli unsuru eğlence II oluşudur. Dışarı cıkıp bır sportıf oyuna katılmak. evde tek başına jımnastlk hareketlerı yapmaktan cok daha eğlencelıdır. Daha ötesınde bazı ınsanlar yarışmaktan zevk aiırîar. Son olarak, yetenekeleri orta ya koymakta ve cevrenin beğenısıni kazan makta bır ruhsal doyum vardır. Bunlar guc lu ıtıcılerdır ve büyuk faydalan vardır. Ama spor her zoman sağlıklı bır vücut saölomaz » Pekl ama, bır taşlo Ikl kuş vurmanın yo lu yok mu?. Hem eğlenmek hem de vucud geiıştırmek sağlanamaz mı^ Beill bır spor, ınsana cok sağlıklı bır vucut sağlayabıiır. oma bazan da fecı sonuclar getırebılır. 8u yüzden insanın sağlık Icın vapacağı sporu lyi secmesl gerekır. Sadece lyl secmekle de kalmamalı, bunu etkılı bır şekılde yop malıdır üstelık. Etkınlık, sporu nasıl yaptı •gınıza, yeteneklerınızın ölcüsune, ve. vu ı ıt qe!ıştırme içın spor eğıtımmızın olcusu ne bağlıdır. Nevada Unıversıtesl Beden Eğı tımı Profesöru ve egzerslz fızyoloıısl labrc tuvarı dırektorü Dr. Goldıng bu noktalar üzennde şoyle duruyor: Derleycn : Hıncal ULUÇ Bölge Müdürlüğü minikler için spor okulları açtı İstanbul Bolge Mudürlüğu 716 yaş arası mlnık sporcular ıçm spor okulları acmıştır. Vefa, Eyüp, Anadolu Sıtesı, Bağlarbaşı, Altınay, Sarıyer. Küçükyalı, istanbul Kız Lisesl. Maftepe, Pertevnıyal ve Galatosaray tesıslerinde acılan spor okullarında 14 dalda ders verilecek sınavlarda başarılı olan mınık sporcular 12 aylık kampa alınacaklardır. Satranç Köşesi •• * S Helmut Schon, Arıantın'de Teknık Direktorluğı de bırakıp emekliye oyrılma kararı verdi 1978 Dunya Kupasmda do boşarısızlık bede lıni odeyen teknık adamlar vardır ve bundan son rakı kupalarda da olacaktır . NAPOLYON, SCHÖN VE VVATERLOO Ikıncı turıın grup maclarında bekleneni. ver meyen 1974 Dünya Kupası Şampıyonu Federa Almanya'nın. Avusturya karşısındo uğradığı bek lenmedık 32 lık yenvlgıden sonro hemen tün Arıantın gazete ve dergıleri, Helmut Schon'un cok müş halını saptayan fotoğrafını yayınladılar Fut bol torıhının en buyük teknık adamlarından bır olan, Schon'un yüzünde. mac oncesıne oronlı 10 kırışık daha fazlo vardı ve yüzundekl ocı be lırtı. 1976'do Belgrad'dakı Avrupa Uluslar Kupaa fınalınde Cekoslovakya'nın şampıyon olmasın sağlayan, Hones ın kacrdığı penaltıdan sonra bl le gorulmemıştı 1962 Kupasına, Herberger'ın yardımcısı ola rok katılan 1966'da Almanya'yı 'kınci, 1970 de ü cuncu, 1974'te de şampıyon yapan Schön'e, o buyuk futbol qeneralıne. cok acı bır yazgı hazır lamıştı, Onu dunyaca ünlu kılan meşın top soc ru... Aslında, 14 yıl Almanya'yı zaferden zafer koşturan Almanların futbol generali (ie tarihın eı büvuk kumandanlarından Napolyon Bonaparfı cok benzer tarafları vordır. Şu farkla kı, Bono part, VVaterloo'yu bır gunde yaşamasına karşır Schon'unkı tam uc gün sürmuştu Napolyon'ı en fazla bel bağladığı generali ıhanet etmişt Schon'ü ıse Avusturya macınaa yıkan, en göven dığı neferı Vogts oldu. kendi kalesine golü al makla Aslını ararsanız, Schon ve daha ack bı deyımle Almanların futbol egemenllğınl yıkan sc atlı bomba cok öncelerden kurulmuştu. Almanyc 1974'deki gıbl güclu kulüp takımlarına sahıp de ğıldı Bayern Münıch ve Borussio MönchenoloC bach guclerınl yıtırıp sılınmışlerdi... TAMAM Ml, DEVAM MP Emekliye aynlon iklncı bır önlü teknik adar da. Macarıstan'ın dunyaca ünlü çalıştırıcısı Lo ios Barotl oldu 1958. 1962. 1966 ve 1978 Düny kupalorıno Macar MılM Takımını götüren 62 yc sındakl bu kurt futbol adamı, Kırmızı Beyaz Mılll Takımdan cok şey beklıyordu. Oysa, tah mınlennde yanılmış ve takımı tüm maclarmı y tirerek, daho ilk tur grup maclarında kupaya v« da etmışti Böyle bır hezlmetten sonra, Baroti nın Macar Takımt başında durması olanaksızc ve daha Arıantın'de qorevden ayrıldı. VVimbledon Tenis Turnuvasınd Martina Navratılova tek bayanlar birincisî oldu LONDRA 101 V/ımbledon Ten's Turnuv sında Cek asıllı Amerıkalı Martina Navratılov Amerıkaiı Chrıst Evert'ı guzel bır oyundan sonı yenerek tek bayanlar bınncısı olmuştur. Cekışmelı gecen savaşımda Evert, başlaı gıcta başarılı gozukmuş ve ılk setı 62 önde kı pomıştır. Dığer setierde üstünluğu ele alan Ma tına oyunu 64 ve 75 bıtıerek tek bayanlar blrıı cısı oimustur. J. CONNORS B BORG FINALİNİ TV NAKLEN YAYINLIYOR TRT Televızyonu soat 15 45'ten ıtıbaren Am rıkalı Jımmy Connors ıle Isveclı Bıorn Borg ar smdakı tek erkekler fınalını naklen yayınlay caktır. o b c d e ? gh KOFMANN SACCHETTl * Bu durumda bir turnuvada oluşmuş Buk reş 194a Beyaz. Vxh3+ Mat'a savunma gore medığınden Terk etmış. Oysa kazanıyor yo da en aşağı Berabere yapıyor: 1 Ke8+ Şd7 2 Ke3 Vg7 3 Kxd4+ eğer 3..., VXd4 4 Kd3L •• Otuzıkl oyuncunun yer aldığı Türklye Genç * ler Blrinclllği'nde 5'incl tur sonunda puan duru mu şöyle: 123 Yurtseven, Güçer, Asodur 4V4 puan: 4'üncü Karadağ 4 p; 58 Atalık, Arduman, Asılkefeli, Sel 314 p vb. At yarışları tahmini 1. 2. 3. 4. Molla Plase Elazığh Vadı Plase Ashan Hayri Plase: Yıldınmhan Pamukkale Plase Ash Sürpriz Tekyüdız 5. Koşu Favori. Kırhan Plase: YollaDda Sürpriz: Kemal 8. Koşu Favori: Etıl Plase: Yolgecen Mehmetçik Sürpnz: Yeditepe T. Koşu Favori. Üzme Plase Gazneli Borksnw Sfirnrl7Nıır Koşu Koşu Koşu Koşu Favori FavoriFavori Favori: « Sporo yaklaşım tarzmızın öneml büyüktur. Pek cok insan sporu sadece eğlence ıcın alır. sağlık ve gelışımınl düşünmez blle Durmadan tenıs oynadıkları halde, bellrll bır gelışım planlaması yapmadıkları lcln, bellrll blr duzeye asla gelemeyenlerın sayısı coktur. Burda sorun şudur: Pek cok kışide spor bır gelısme sağlamaz. Nıcln? € iklnci bır faktör yetenektlr. Eğer sporun bır anlamı vücut gelışmesi sağioması ıstenıyorsa, yapan kişının bu bellrll spor dolına yetenekll olması gerekır. Rastgsle tenis, coğu kendınl su üzerinde bırakmaktan Ibaret yüzme pek az şey sağlar. örneğln yüzmenln etkilı olması icın slstemil bır şekılde attığınız kulacların sayısını ve dakikadnkl sayısını arttırmanız gerekir. < Ücuncü faktör, İnsanın kondüsyonunu yeterll gârmedlğl. bunu hlssetlğı an, sporu kıso kesmesldlr. önemli sorunlardon birt bu dur. Pek cok kışi, sporu bır hafta sonu hobısı olarak secer Oysa pek cok sporu haftada bır kez yapmak Icın. dığer guniprd9 de bellrlı antrenman gereklr. Bu yuzden insanın yopacoğı sporu secerken antrenman oionaklarını do gozonüne alması gerekır Orneğın kroskantrı (kır koşus.u) Icın hergurı karlı yaylalardo ıdman yapmak gerekır Bunu ycpomayacaksınız, kenaınıze başka bır spor bulmanız gereklr» Dr Gotdlng'e göre, bazı Insanlar dığerlerine gore yarışmayo dohl istekıı. İnsanın yanşmacı ruhlu oiup olmayışı buyuk ölçücls gecrnışıne bağlı Yapılan aroştırmalar geçmışte yanşmo sporu vapmış olanların, yarışmayo daho meraklı olduklarını ortaya kovuyor. Gecmışte hıç spor yapmamıs 130 kışı lie yapılan bır konuşma, hepsının egzersızı, spora tercıh ettıkierını ortaya koydu Çunku boylesı büyük bır yetenek gerektırmryor v9 ınsanı başkolan ile yarıştırmryordu Bunlar > sadece kendılen ile varışrraktan hoşlafiıyorlardt Öte yondon, beden eğıtıml yapmok tcln mutlak sporun ve yanşmonın itıct gücüna ıhtıvocı olanlar vor Bunlar, eaÇIık Icin oktıf oîmoyf aptalco bulurlar. tEğer yetenek'l ısen ve lyl bır sporcu olacaksan. nicin oimuyorsun da. boşuna el kol salfavıp Kendinl z^hmete sokuyorsun» dıyenler Ba Iklsınin ortosı durumdo olonlar do var. Rziksel oktıvıtesl ağır blr sooro vetsrll değrl oma vovoş btr spor yapmok Istiyor Bunlara göre öe spor brcnşlcn vor. (Arkası 9. Sayfada) İstanbul Bölge Tenis Birinciliği sonuçlandı Tenıs Federasyonunun duzenledığl istant Bölge Bırıncılığı dun sonuclanmıştır. Yeşılyurt C nız Kulübü Ile TED Kulubü kortlarında yapıl' yarışmalarda dereceye giren teniscüer şunlardır Genc tek erkekler: 1 Temel Soysal, 2 Necdet Demır, 3 Süleyman Soysal. Yıldız t erkekler 1 Gülsel Yenılmez, 2 Ali Gencsc 3 Murat Erdem. Kücök erkekler: 1 Cevc Engın, 2 Mesut Ulusoy, 3 Ahmet Germc Genc kızlar 1 Handan llıkkan. 2 Fıgen A cay. 3 Güven Ortac Yıldız kızlar: 1 Ba Dincer, 2 Yasemın Gunal 3 Yüce On Kucuk kızlar: 1 Yüce Onat, 2 Seza Türker
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog