Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Modera Fffitim Fen nvpdfflfizik 1001 gene> tj Böfr Beşıkta»,Istanbul t>I27/ /617b 1T 55. Yıl; Sa>ı: 19507 Cumhuriyet Kurucusu: YUNUS NADİ Pazartesi. 20 Kasım 1978 (20 November) r r'atlarımız 1 Almanya ' * oıvı Hf 1 v Hollanda l\ Danimarka Dkr 2.75 Fransa FF 2 Belcika Bfrs 15 İngiitere P 2O IstanbuPda şiddet misillemeye donuştu; 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Cumhuriyet Maber Merkezl Istanbul'da Uskudor'da şiddet Dİaylarının misillemeye donuşmesı uzerıne ıkısı oğrencı uc kışı oldurulmuş. beş kışı de 3ğır bıçımde yaralanmıstır Oavlardan sonra oncekı gece gec soatlere kadar sürdurulen sperasyonlar sonucu herhangı sır ıpucuna rastlanamamıştır. ^ynca. Gazıosmanpaşo'da üc gun once olduruldüğu ve so! grubun lıder mılıtanlarından ol rfuğu belırtılen bır kışıye aıt ceset. bır evde bulunmuştur Adana'da öncekı akşam Erkek Lısesının dağılınrıı sırosında kımlıklerı saptanamayon kışılerın actıklorı ateş sonunda solcu olduğu ocıklonon bır oğrensı oldurülmüştur. Sılahlı saldırı sonunda oğır şekılde yaralanan Erkek Lısesı oğrencısı A!ı Karakız. kaldırıldığı Tıp Fakultesl Numune Hosîoneslnde kurtarılamayarak gece saot 20 30 sıralarında olmuştur Olayla ılgıli soruşturmanın surdurulduğu bıldınlmıştır. İSTANBUL Uskudar'da ön cekı gun şiddet olaylarının misillemeye donuşmesı uzerıns 2 sı oğrencı 3 kışı oldurulmuş, beş kış1 de oğır bıcımde yara lcnmıştır. Polıs olaydan sonra Uskudar ve yöresınde saboha dek serı operasyonlara gırışe(Arkası Sa. 9, Su. 1 de) IG Metall Genel Başkanı: 'Tekçıkar. yolumuz greve gıtmektir,, • 20 KENTTE, 150 İŞÇI PROTESTO GÖSTERİSİ YAPTI. GREV OYLAMASININ BU GECE GEÇ SAATLERDE SONUÇLANMASI BEKLENIYOR. Feridun YÜCEDİNÇ FRANKFURT İG Metall'ın Nordrheın VVestfallen, Osnaberuck ve Bremen'dekı Demır Celık Endustrısı ışyerlennde cuma gunu grev kararı alması uzerıne cumortesı gunu başlayan grev aylaması surdurulmektedır Oylama sonuclarının bugun gec saatlerde alınması bekle(Arkası Sa 9, Su. 7 de) Ay sonunda Ankara'da beklenen heyetin yeni bir devalüasyon önerisinde israr edeceği belirtiliyor. ANKARA Avrupo Ekonom K Toplu'uğu Genel Sekreten Emıle Noel, 22 kasım carşamba gunu Ankara'ya gelecek tır Genel Sekreter Noel ıle An<ara'da «Turkıye ıle Topluluk arasındaki iliskilerin canlandırılması ıcın Turkiye'nin hazırladığı oneriler» konusunda goruşmeler yapıiocağı bıldırılmıştır. Noel ıie bırlıkte (AET) Dış Ihşkıler Daıresı Mudüru Docha Teru ıle Turkıye Masası Şube Muduru Charles Caporaie de Ankara'ya gelecek'erd r Ihşkılerın canlandırılması konusundakı Turk onerılerı geçen ay Bruksel'de Avrupa Topluluk ları Komısyonuna ıletılmıştı AET Genel Sekreteri Noel, ikili iiişkileri görüşmek için Ankara'ya gelecek IMF Heyeti ay sonunda yeni önerilerle geliyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Çeşıtlı ekonomık konulardakı goruş ayrılığı nedenıyle Turk ye ıle ılışkılerınde «Belırlı bır gerginlik bulunduğu» belırtılen Uruslararası Para Fonu'nun (IMF) 29 kasımda AnKara'/a «Kesin cozumlerle ve önerilerle» geleceğı. ayrıca «Yeni bir devalüasyon» onerısınde bulunacağı one surulmektedır. Mart 1978 tarıhınde Turklye ı'e IMF arasında ımzalanan Nı/et Mektubu'ndan sonra, Turkiye'dekı ekonomık gelışmelerm Nıyet Mektubu'ndo yer aldığı bıcımde gelışmedığı IMF tarafından her goruşmede sık sık ortaya atılmıştır. Edın len b'lgılere gore, başta fıyat artışları ve kamu harcamaları olmak uzere, Turkiye'nin dışsatımında ortaya güclukler cıktığı IMF tarafından dıle getırılmekte ve fiyat artışlarının mart ayında yapılmış olan devaluasvonunun beklenen etkılerlnl «yok ettiği» ılerı surulmektedır. Nıyet Mektubu'ndaki ılkelerın gercekleşmesı, mektupto yer almasına rağmen IMF'nın Ikıncı kredı dılımınl gecıktırmesıne yol acmış. Turkıye ile ilış kılerı de gergınleşmıştır. Anılan gerginlik sonucunda «Tarihinin en buyuk operasyonu» olarak nıtelenen uiuslararası bankalorla yurutulmekte olan borç erteleme ve yeni kredı bulma çalışmaları bu nedenle bır sure gecıkmıştır. Uiuslararası bankalar IMF'nın «Yeni bir yeşil ısığı»nı beklemeye gerek duymuşlar, boylece Turkıyenn borc bu.ma gınşımlerı/le ılgıli programında ygvoşlamalar ortaya cıkmıştır. ONEMLİ Ozet'enen gelışrr.eler sırasında gerek Malıye Bakanı Zıya Müezzmoğlu gerek IMF heyeti program dışı goruşmeıerde bulunmak üzere Amerıka'ya vs Ankara'yo gıdıp gelmışier'' r. IMF heyetm.n şımdı 29 kosın tarıhınde Ankaro'ya gelmesı ve ilışkılerın «Kesin çozume boglanması» beklenmekte. bu rodenle de a/ sonundakı bu goruşmelere başkent skonomık: cevrelerı «buyuk on«m» ve'mektedırler Yetkılıler, «IMF ıla iliskilerin kesin yonunun bu goruşmelerde belireceğinl» b Idırmış'erdır. YENİDEN DEVALÜASYON İlerı suruldugune gore, knsım sonundakı goruşmelerds IMF Ankara'ya «Yeni bir devalüasyon» onerısı ıle gelmektedır. Dolann 25 lırada bırakıimayacağına. IMF'nın bu yonde boskıda bulunacağına «kesin» gozuyle bckı!ma'<tC3dır Do(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) ABD önerileri Rum kesiminde kuşku yarattı ABD'nin Kıbrıs sorununa ilişkin önerileri Rum siyasal cevrelerinde Güvenlik Konseyine yapılan başvurunun «torpillenmesi» olarak Y A Z I S IZ nitelendi. LEFKOŞE ABD'nin Turkıye, Yunanıstan ve Kıbrıs Turk ve Rum toplumlarına ıletttğı oneriler Kıbrıs Rum Yonetımı Başkanı Kıprıyanu'ya uloştırılmıştır. Kıbrıs Rum yonetımı, bu önerileri Bokanlar Kurulu ile Rum Ulusal Danışma Konseyınde goruşecektır. ABD'nin Kıbrıs sorunuyla ilgılı onerısı. Kıbrıs'takı Rum sıyasal cevrelerınce Kıbrıs Rumlannın Guvenlık Konseyine yap tıkları başvurunun «Torpillenmesi» omacma yonelık olarak değerlendırılmıştır. Kıbrıs Rumlarının, Amerıkan önerılerının suphe ıle karışlonmasında bırleştıklerı de görulmuştur. Kıbrıs Rum hukumet cevrelen ıse, toplumlararası goruşmelerın baştaması icın sunulan onerılenn başvurunun zayıflotılması amacı guttuğunu ve Maraş konusunun ttuzak yeml» olarak kullanıldığına ışaret etmışlerdır. New York'ta bulunan Rum Dışışlerı Bakanı Rolandıs ıse, Amerıkan önerılerının yalnız toplumlarorası goruşmelerın başlamosını değıl, Kıbrıs soru nunun tüm yonlerıni kopsadığını savunmuştur. ONERİLER ABD'nin Kıbrıs onerılerı 1977 yılında Makarıos ile Denktaş arasında varılan ilkelere dayanmaktadır. Oneriler arasında Magosa'nın Maraş bolgesınin BM denetımıne terkedtlmesı, Ikı toplum arasında gırış cıkışları ve dolaşımı daha kolaylaştıracak bazı uygulamalara gıdılmesi Lefkoşe uluslarararası hava lımanının BM denetımınde trafığe acılması gıbı maddeler bulunmaktadır. (Dış Haberler Servis!) Korutiirk : " Basınımızın değerli mensuplarına yönelik ınenfur olaylardan •••• •• uzuntu duydum,, İstanbul Haber Servisi Sıâhlı saldınya uğroyan Mıllıyet Sazetesı kartkaturıstı Bedrı Koaman'ın sağlık durumunun 1yı'e gıttıgı ve saldırganın arannasına devam edıldığı belırtılnıştır. Cumhurbaşkanı Koruurk de Istanbul Gazetecıler Demıyetı Başkanı Burhan Feek'e bır telgraf gondererek oaydan uzuntu duyduğunu bıliırmıştır. Bedrı Koraman oncekı gun »şıyle bırlıkte Levent'tekı evıne lonerken kımlığı saptanamayan >ır kışının sılâhlı saldınsına uğamıştır. Saldırganın sılâhının ıteş almaması uzerıne Koranon ıle sılâhlı kışı arasında kı,a bır boğuşma olmuş ve Bedı Koraman başmdan tabanca ,abzası ıle yaralanmıştır. Ceranpaşo Tıp Fakultesı Hastane>ınde tedovı altına alınan salatcmın sağlık durumunun lyıre gıttığı ve saldırganın arannasına colışıldığı belırtılmıştır. Coraman'ın, 48 saat musahe(Arkası Sa. 9. Su. 5 de) AP'de Genel Sekreter değişti ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Adalet Partısı Temsılcıler Meclısı'nde dun Genel Başkan Yardımcılıklan ıle Genel Sekre terlık ıcın seçımler yapılmış. Demırel'ın «tek adayımız» dedığı Nahıt Menteşe Genel Sek reterlığı 53'e karşı 56 oyla Nu rı Bayar'a kaptırmıştır. Genel Başkan Yardımcılıklan ıcın yapılan secımde Alı Naılı Erdem ıle Kasım Onadım aynı oyu almışlar, cekılen kurada Alı Naılı Erdem kazanmıştır. Dığer Başkan Yardımcılıklorını da şunlar kazanmıştır: Tur gut Yucel, Barlas Kuntay, Kemal Doğan, Huseyın Ozalp, Saadettın Bılgıç, Necmettın Cevnerı. Buna gore. eskı Genel Başkan Yardımcılanndan Ismaıl Hakkı Tekınel ve Kasım Onadım ıle Genel Sekreter Nahıt Menteşe dışarda kalmışlardır. Sabıt Osman Avcı'nın adaylık koymadığı bıldinlmiştır. Es kı Genel Başkan Yardımcılarındon Ismaıl Hakkı Yıldırım da buyuk Kongre'de Kamran Inan'ın lıstesınde yeralmış ve Genel Idare Kurulu'na gırema mıştı DEMİREL NE DEDI? Ote yandon, Adalet Partısı Temsılcıler Meclısı toplantısında konuşan Genel Başkan Suleyman Demırel, hukumetın bıtkısel hayat yaşadığmı soylemış, «Bu hukumet dirılmez» demıştır. «Hukumet ısmı var cismi yok haline gelmış ise, yapılacak tek şey yenisıni aramaktır» dıyen AP Genel Başkanı Demırel, «Kısır çekişmelerin bırakılması taleplerini saygı ile karşılıyorum. Ancak, muhalefet iktidarın dumen suyunda olamaz. Onun akıl hocası da olamaz» şeklınde konuşmuştur. Demırel, Temsılcıler Meclısl toplantısında, AP olarak yeni donemde yapacakları calışmoları da gozden gecıreceklerıni soylemış, «Buyuk Kongrenin, AP'nin butun yoneticilerien ağır sorumluluklar yuklediğinı» belırterek, şoyle devam etmıştır: «Milyonların hukukunu korumak için varız. Bu hukukun korunması ancak, bir buyuk mücadele ile mumkundur. Bu mucadeleyi yaptık, gellyoruz. Yapmoya devam edeceğiz. Şimdi ulkenin icinde bulunduğu ortamda milyonların hukukunun korunması yeniden buyuk onem kazanmıştır.» ŞARTLAR AĞIRDIR Demjrel, ülkenın ıcınde bulunduğu şartların ağır olduğunu, sovunarak, «bu zamana ko dar bizimle hic bır meselede birleşemeyenler ulkenin icinde bulunduğu bu durumdan memnuniyetsizlıklerini ifade edıyor ve bununla kalmayıp tereddut ve endişeler izhar ediyorlar» demıştır. GÖZLEM UGUR MUMCU U2 Filmi... Mersin'de kurulacak Turkiye'nin iki atom santıralı ihaleye çıkarıldı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Turkıye'de ılk kez kurulacak olan atom santralının ihaleye cıkarıldığı, ıhalenın en gec on gun ıcınde sonuçlandıracağı ve santralın yapımına mart ayı sonunda geçıieceğı bıldınlmıştır. Uzun yıliar tartışması yapılan atom santralının yapımında son aşgmo/a gelınmıştır. Santralın Mersın yakınlarındaKI Akkuyu'da kurulması kesınlesmıştır. Santral yapımı ıcın uc uluslararası fırma ıhale/g gırmıştır Bunlar İsvec'ın ASEA fırması, Amerıka'nın VV'estınghouse Iırması ve Italya'nın AMN Gsneral Electrıc fırmasıdır. (Arkası Sa. 9, Su. 5 de] Ankara Üniversitesi: "Yeni yasa tasarısı içm süre yeterlı değil,, ANKARA Ankoro Clnıversitesı Senatosu «Yeni Universiteler Yasası hazııianırken, universıtelerin bu konuda uzun yıliar icinde kazandığı deneyimlerin değerlendirilmemesinin yasanın etkınliğıni azaltacağını ve ışlerliğıni buyuk olcude onleyecegini» bıldırmıştır. Ankara Un.'versıtesı Senatosu, «Yeni Universiteler Yasa Ta sartsı goruşmek uzere» yaptığı olağanustu toplantıdan sonra dun bır bıldırı yayınlayarak, Yasa Tasarısı hakkındakı goruşlennı ocıklamıştır. Bıldırıde, tasarının 15 kasım akşamı unıversıteye geldığı ve 10 gun ıcınde goruş bıldınlmesı ıstend,gı oelırtılerek, şoyle denılmıştır: «Bu derece onemli bir yasa uzerinde universıtelerden 10 gun gibl kısa bir sure Içınde gorüş ıstenmesi universitelerin, yasanın geliş'ınlmesine katkılarını ciddı olarak sınırlandırmış ve universitelerimizin bu konuda katkıda bulunma umudunu kırmış bulunmaktadır.» Bıldırıde «Milli Eğitim Bakanlıgı tarafından hazırlanan yeni universiteler yasası tasorısının, butun universitelerı, akademileri ve bugune kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak ça lışan Yuksek Okullar ile Enstitulerı bir çatı altında toplodı(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) Bursa'da öğrencilerin toplandığı lokalde bomba patladı, 2'si ağır 6 kişi yaralandı BURSA (Cumhuriyet) Eğıîım Mahallesındekı Halk Kull j r Derneğı lokalı onunde dun »3bah patla/an bomba,, devrımcı oldukları bı'dırıllen 6 oğrencının yaralanmasına yo'acmıştır Eğıtım Enstıtusu oğrencılen olan yaraıılardan 2'sının sağlık durumunun ağır old'Jgu bıldın'mıştır Halk Kultur Derneğmin kapısındakı cop tenekesıne konulan bomba, devnmcı oğrencılerın okula g tmek ıçm toplandıkları saat oian 07 30 sıralarında patlamıştır Bu sırada lokalde 60 kadar oğrencı bulunduğu 2'sı ağır olmak uzere 6 kıs'n n varalandığı bıl'Arkası Sa. 9, Su. 6 da) A ecen çorşamba gunu, televlzyondo gösterilen bir B film, birçoğumuzun dikkatlni çekmıştir. Fılm, 1960 V yılmın 1 mayıs gunu Adana'nın İncırlık havo a,anından kalkan «U2» adlı Amerikan casus uçağının, Sovyet Hava Kuvvetleri tarafından duşurulmesi olayını konu etmekte; bu olayla birlikte düşurulen ucağın pilotu Powers'ln Moskovo/do yorgılanıp, sonradan Amerıka'da casusluk sucundan mahkum olmuş bir Sovyet albayı ile değiştirilmesini ekranlara getırmektedir. Olayın beyaz perdeye aktarılmosı, kurgusu ve konuların işlenişi, gercekten övguye değerdi. Bu fılml ekranlara getırdikleri icin TRT yetkililermı de kutlamak gerekır... Filmin akışına kendımizi kaptırmışken, acaba, Türkiye'deki Amerikan uslerinin ne amaçla kullanıldığı. carpıcı bicimde vurgulanmıyor mu?. Olayı Amerikan fılm yapımcılan ele alıyor ve filmde Türkiye'deki Amerikan uslerinin, CİA denetiminde olduğu bır guzel kanıtlanıyor. Bunu biz ortaya atsak, »CIA millıyetcılen» koro halınde başlorlardı saldırmaya (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK ovyet sovaş gemılerının İstanbul limanına gelişleri. cesıtli cevrelerde değişik bıçımlerde yorumlandı Amerıka ve Cin gıbl yeryuzunün her yanında etkileri gorülen buyuk devletlerin Türkiye'deki uzantıları oiayı protesto ederlerken buyuk kıtle, dengeli ve serinkanlı bir tutumla olayı degerlendırdı. Savaş gemilerinln ulkelerl ziyaretlerinin bazen derin anlamları bulunobilır Mutareke'de Is FİLO... tanbul Boğazı'nı dolduran Duveli Muazzama'nın zırhlılorıno bakan Ataturk «Geldıklerı gıbı gıderler» demısti. Nitekim Ulusal Kurtuluş Savaşımız boyle başlamış, yengiyle sonuçlan mıştır. Ikinci Ounya Savaşındop sonra benimsenen boğımlıhk politikasmda ise basta Istanbul ve İzmır olmak uzere Turkıye' nın buyuk Hmanlorı ABD 6'ncı Filosunun üslerl niteliğıne donuşturulmuştur. Zamanın Cumhurbaskom Sunoy, 1966'larda 6'ncı Filonun İstanbul'u «kullanmasınu protesto edenlere inanılmaz bır yanıt vererek Amerıkan denizcilerinin «tabıı ıhtıyoclarını» gidermek icin boyle sıkıfıkı ziyaretlerin gerekli ve doğal olduğunu ileri surmuştur. Kuşkusuz bu konularda benimsenen ceşıtlı politikalorın kendıne ozgu bir felsefesl vardır. ••*• (Arkası Sa 9 Su 6 da) S Sovyet denizcilerinin topluluğu konser veHrken. bir grup genç polisle çatıştı İstanbul Haber Servisi Sovyetler Bırlığı Denız Kuvvetlen Karadenız Fılosuna bağlı Ozerzınksı kruvazoru ıle Reshıtelny destroyerınden oluşan ka fılenın Turkıye'ye yaptığı resmi zıyaret surmektedir' Koramıral N İ Hovrm komutasındakı Sovyet subay, astsubay ve erlerı Istanbul'da turıstık gezıler yapmışlardır Bu arada Sovyet denizcılerınden oluşan dans ve muzık topluluğu onceki gun Harbıye Şehir Tiyatrosunda konser vermıştır. Konser sırosında Sovyet korşıtı bır grup genc ıle polis arasında catışma cıkmış ayrıca (Arkası Sa. 9. Su. 4 de) CEMAL TURAL, TUSAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ATANDI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Genelkurmay eskı baş kanlarından emeklı Orgenera Cemal Tural Türk Ucak Sana yıı Anonım Ortaklığı (TUSAŞ Genel Mudurluğu Yonetım Ku rulu üyelığıne otanmıştır. Cemal Tural'ın TUSAŞ Yöne tım Kurulu üyelığıne. Maliye Bc kanlıgıno ayrılan üyelıkten a tandığı dunku Resmı Gazete'dt yayınlanmıştır. Tural'la ılgili a tama Bakanlar Kurulu kararno mesı olarak yururluğe gırmıştır Tural'ın dışında TUSAŞ'a bı başka atama dcha yapılmış, a cık bulunan Genel Mudur Yar dımcılığına MKE fabrıka müdü lennden Saım Dılek getırilmış tir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog