Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

ÜNhftRSİTfYE HAZfRUMM DĞRENCIL6BI IClN OKULLA BERABER LİSESONSINIF LISE SON 14 EKIM Beklemelı 20 EKIM 1 5 kışılık sınıflor UĞUR DERSANESİ TEL 226641 Cumhuriyet 35. Yıl, Sayı: 19467 Kurucusu: YUNTJS NADt 300 Kuruş 7 Ekim 1978 Cumartesi CIK e g tmekte olan Beledıye otobusune otomotık s'lâhiarla ateş acarok 3 k şının olumune /ol acan sanıMardon 2 sı do ha yakalanmışt r OtODUsun taranması olayında etkın roi oynadıkları saptanan ulkucu Yaşar Oter ve Faruk Saygılı Mamak Son Durakta yapılan operasyonlar sırasında ele ge cınlmış ve gozaltına alınm.ş tır Bılındıgı gıbı aynı olayda goz ouluk yoptıkları belırtılen Şev ket Balaban Yaşar Apaydın Tutgut Torun ve Uregıl Ulku Ocokları eskı yonetıcılerınden Orhan Uzun daha once tutuk lonmışlordı • Devlet Bakanı Enver Ako va nın makamının bulundugu Tunalı Hıimı caddesındekı Top rak ve Tanm Reformu Muste şarlıgı bınasmın ıkıncı kotı na dışordan kımlığı befırlene meyen bır kışı tarafından ta bancayla bır el ateş edılmıştır Olayda yaralanan oımamıştır 9 Kecıoren Cuma soka* Demırkapı duragı 20/Tde bu lunan pastanede calışan Tev (Arkası So 9, Su 4 de) © yildız dersanesi ,613292602530 ===== ' MODERN FEN OĞRETIMIYLE HAZIRLAMA fumurcak Sınemast yani Beşıktaş USESON JIHIFLflR 7 EKİM ÜNİVERSİTEYE j BİTİRENLER 9 EKIM MAMAK KATLİAMI SANIKLARINDAN 2 ÜLKÜCÜ DAHA YAKALANDI, ADANA'DÂ BİR ŞOFÖR ÖLDÜ Cumhurıyet Haber Merkezı Adana c!a kentın kalobalık bır coddesınde yolu kesılen bır şofor uc kışı tarafından ol durulmuş IGD Başkanının ol durulmesı II Başkanının ya rolanmasından sonra da bır IGD uyesı ağır şekılde yaralan mıştır Ankora da Mamak Tepec k otobusu kotlıamı sanıklann dan 2 ulkucu daho yakalanmış tır " Urfa da kurşunlanan Emrıyet aracındakı bır polıs yaralonmış Ceyhan Emnıyet Amır nın evı kurbunlanmış Uşak ta «Ben solcu ogrenclleri amelıyat et nıeTi» dıyen bır doktorun oto nıob lı bomba onmış kendısı de haf f yaralanmıştır ANKARA Mamak Tepe BAŞBAKAN ECEVIT, GENELKURMAY BAŞKANININ HUKUMETE MUHTIRA VERDIĞINI YALANLADI Bir soygun ekibi birbirine bitişik iki bankayı birden soydu İstanbul Haber Servisl lstonbul Topagacı nda dun bırbı rıne bıtışık ıkı banka şubesının aynı onda sılahlı kıştlerce soyu! ması ve soygunların coğalma gostermesı uzerıne bankaların guvenlıgının II Jandarma Alay Komutanlıgıno baglı bırlıkler ta rafmdan saglanmasıno karar venldığı ve her şubenın ıandar ma komandolannca sabah 8 30 dan 17 ye kadar korunaca ğı bıldırllmıştır Topağacı'ndakı soygunlordo Garontı Bonkası ndan 93 bin lıro yanında kı Yapı ve Kredı Bankosı ndan da 90 bın lıra alan soyguncuların aranmasmo devam edıldı ğı belırtılmıştır Olay saat 09 40 sırolanndo meydana gelmıştır Soyguncular, calıntı olduğu bıldırılen 34 (Arkası Sa 9, Su 1 de) | *DEMOKRASI DUŞMANLARI YANDAŞLARINA MORAL VEREBILMEK IÇIN SOYLENTl VE UYDURMA HABER YAYMA ÇABASINDALAR» ECEVİT: "YENİ VE DAHA ETKIN ÖNLEMLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA UYGULAMAYA KONULACAK,, • Ecevıt «Umutlarını yitirenler Orduyu kıskırtıp askeri yönetım ıstemeye başladılar» Haberi 5. Sayfada Kacınlarak kurşuna dizılen ITU ogrencısı Suat Koçerın cenazesı dun yapılan torenle kaldınldı (Fotoğraf Erdogan KOSEOGLU) «HUKUMET VE ORDU OYUNA GELMEYECEKTÎR» | Zmcırlıkuyu ve Cevızlı'de cesetlerı bulunanların Halıl Baybars ve Orhan Tuncelı olduklan bıldırıldı Oncekı gun kaçırılan iki kışıyle ılgılı bır sonuç elde edılemedı İki ceset daha bulundu • Balıkesır'de yasa dışı «Esır Turkler Kurtulus Ordusu» (ETKO) üyesı olan uç kışı Ağır Ceza Mahkemesınde mahkum oldu. • Beyazıt'ta ulkuculer pohslere ateş açtı Bır polı"•". sm yaralandığı olayda 40 ulkucu gozaltına alındı ı istonbul Haber Servisl " İstanbul da dun de ıkı kışı sılahic oldurulmuş olarak bulunurken akşam saatlerınde Beyazıt ta ıkı grubun catışmasına mudahale eden guvenlık kuvvetlerıne ulkucu komando lar tarafındon ates acılmış bır polıs memuru yaralanmıştır Carşamba gecesı Taksım Sarıyer otobusunden kacırıla rak oldurulen ITU ogrencısı Su at Koçer ın cenazesi dun kaldırılmıştır Fındıkzade yoresında oncekı gun kocınlan Orucgazı Orta okult Mudurü Sott Yaldızkayb dun ortaya cıkmış ve poiısft kendısının bır yurtta komandolar tarafındon dovulduğunu bıldırmıştır Istanbul'da Kocamustafapaşa Emınonu otobusun den kacınlan ıkı kışıyls ılgıli (Arkası Sa 9, Su. 1 d») DEMİREL: "FAŞİZM DÜNYADA HANGİ ÜLKEY.İ TEHDİT EDİYOR Kİ TÜRKİYE'YI TEHDİT ETSIN,, TRABZON AP Gene! Başkanı Suleyman Demırel partısının II Kongresıne katılmak u zere istanbul dan Trabzon a gı derken ucakto gazetecılerle yaptıgı soyleşıde «faşlzm» ko nusuna do degındı ve «Foşızm ıle kımse oklını bozmasın Fasızm dunyada hangı memleketı tehdıt edlyor kı Turklye yı tehdit Btsın» dedı Demırel son şiddet olaylorı karşısında hukumetı eleştırırken barış cagrısında bulunup bulunma yacoğı şeklınde bır soruya ver dıgı yanıtta da «Barış cagrıla «Şiddet olaylarına iliskin davalara belirlj ağır ceza mahkemeleri bakacak» ANKARA (ANKA) Adolet Bakanı Mehmet Ccn Agır Mahkemelerının bır bolumu nun sadece şiddet olaylarına bakmokla gorevlendırılecegını acıklamıştır Can dun ANKA olansı no yaptığı acklamado, Adalet Bakanlıgı nco hazırla norak Mecl'S e sunulan «Ceza Yasosı ve Ceza Usulundekı degışıklıklerıle ılgılı tasorıya ek bır hukum konulacagını bıldırmıştır Adalet Bakanı Con getırılecek bu değışıklıkle tYuk cek Hakım'er Kurulu'nco Aslıye Ceza ile Agır Ceza Mohkemele ri bulunon ıllerde bunlardan bl rinın sadece şiddet oloylarıyla Ilgılı davalara bakmasının sağlanacagını» soylemıştır Deniz SOM rı cok lyı de, kıme bulunuyor lar 0 Bonş cagrtlorına Turkıye yı altust eden komunıstler uyar mı? Turklye'de bunları kımın yaptırdıgı meçhul m u ' Dev let bunları bılır Bılmiyorsa devlet degildır Ookuz ay once bız ıktidardayken devlet bunları b. lıyordu Lafla hıcbır şey olmaz Tedbir lazım Faşizmle klmse oklını bozmasın» şeklınde ko nuştu Demırel dun sabaha karşı saat 03 de İstanbul do hazırla dıgı ve daha sanra partı Genel Merkezı tarafından Ankara da gazete ve aıanslaro dağıtılan «Trabzon II Kongresi Konuşması»nda Mıllı Guvenlık Kurulunu da sucladı Ancak Suley(Arkası Sa 9 Su 7 de) KOSTA DAPONTE BUGÜN PARİS'TE YAPILACAK TÖRENLE TOPRAĞA VERİLİYOR | Arkadaşımızın ölumune yol açan 22 yaşmdakı Fransız tutuklanarak cezaevıne kondu. Çetm PARİS Avrupa Konseyl colışmalarım ızlemek uzere bulundugu Strasbourg'to bır trafık kazosı sonucu kaybettığımız Kosta Daponte bugün yerel saatle 11de Parıs te torenle topraga verılecektır Daponte'nın cenaze torenlne Avrupo Konseyınde calışan bazı memurlarla yobancı gazetecıler de katılocaktır. Fransız hukumetmın de bır tem^ılcı bulundurocağı belırtılmıştır. Avnıoa Kons8yinde orkadoşımızın ölumü nedeniyle Basın Merkezınde duzenlenen torene Turk ve yabancı gazetecıler. Türk delegosyonu başka nı Büyükelcl Semıh Gunver boşto olmok üzere tum Törk dıplomatları Porıs'ten geien Türk Bosın Ateşesi Colpan. Avrupo Parlomentosu Boşkanı de Costar, Avrupa Konseyi Sekretaryosındo calışan memurlar, Daponte'nın süreKİı ılışkılı olduğu telefon ve teleks memurları kotılmışlardır AP: "ANARŞtYE TESLÎM OLAN HÜKÜMET GİTMELÎ,, £ GÖZLEM Üsler ve UĞUR MUMCU AP Muğla kongresi Demırel'ın telgrafı ıle ertelendı. Uşak Merkez Ilçe Kongresi ıptal edıldı ÖZBAYRAK Torende Kıbns Rum Yönetlml Daımı delegesı PılavOKi nln de katıldığı gorulmüştur. Daponte nın bır resml yamn(Arkası Sa 9, Su 4 d t ) Parlamento.. Kipriyanu Carter'la, Denktaş Vance'la görüstü Dış Haberler Servısı Ne / York ta bulunan KTFD Başkc nı Rau' Denktaş ABD Dışışleı Bakanı Vance ıle ABD de bu lunan Kıbns Rum ToDlumu Lıderı Kıprıyonu da Baskan Cart a r ıle gorusmuşlerdır KTFD Baskanı Denktaş Vance ıle yoptıgı gorusmeden sorra «Toplumlararası goruşmelerl başlotmok icın bır faahyet devam etmektedır ABD nın bu faolıyette rolu vardır Gorusme de Rumlorın cıkardıgı zorlukla(Arkası Sa 9 Su 4 de) ^ ılah amborgosunun kolkmasıylo blrlikte yenl geV lışmelere tanık olunacagını herkes bılıyordu V ABD sıloh ambargosunu boşu boşuna kaldırmadı Bu karorın altında Turklvenın ne gfbl siyosal ödunleri vermeye hazır oldugu da saptandı. Turkıyenın verebılecegi ilk o d j n , Amerıkan uslerınln yenıden ABD denetımlne verılmesıdır Ulke topraklarının btr bol'jmunun ABD denetlmınde bırokılması, Türkıyenin *çok yonlü dış polıtıko» ızleme olanagını rylden lyıye kısıtlamaktadır Cunku, dış politıkamız, bu üsler arocılıgı ile bır ulkeye bır bloka bağtonmış demektır Silah omborgosunu, sadece Wr oskerı sorun otarak gormek vanlışttr Arrborgo, Turkiyenın dış ekonomık ılışkılermı doğrudan dogruyo etkileyen blr ana sorun nıtellgındeydı Ve bu nıtelığıyle de Turkiyenın üzennde «Damokles kılıcu gıbı asılı duruyordu. (Arkası So. 9. Su 7 de) 1 ANKARA (ANKA) AP Ge nel Idare Kurulu son onorşiK olayıarla ılgılı yoyınladıgı bıldırıde anarşının devletın şek lı ve varhğını tehdıt ettıgı sa vunulmuş hukumetın derhal gorev boşından çekılmesı ıstenmıştır (Arkası Sa 9, Su 3 d«) ABD Dısislerinin yabancı sermayeye ilişkin yazısının bilgi için genel nitelik tasıdığı açıklandı ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Amerıkan Hukumetmın «Amerıkan kokenlı yatırımlara guvence istemesi ve kamulaştırmolor halınde hukumetlere yardımı ertelemesı* ıle ılgılı tutumunu ortaya koyan yozısının Turkıye ye ılışkın olmadıgı Tur kıye dışında Amenka nın «Tum denizaşırı ulkelerdekı yatırımları ve kamulaştırmalan hedef aldığı» belırlenmıştır (Arkası Sa 9 Sü 2 de) DANIŞTAY SADIKLAR'IN YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİNİ REDDETTİ ANKARA (ANKA) DanışUy Dava Daırelen Ge nel Kuru'u Merkez Bankası eskı Baskanı Cafer Tay\ar Sadıkların şorevden ahnmasına ılışkın BakanJar Kurutu kararı hakkındakı '\urutmenm dıtrduruimast» ı^teminı reddetmıştır Daruş tay Dava Daırelen Genel Kurulu nun red karan, 1 e karşı 22 ovla alınmıştır. Danıştav aynca, yurutmenın durdurulması ıstemını reddederken konuyla ılgılı o'arak ıdarenm savunmasımn ahnmasına gerek olmadıgına da hukmetmıştır. r AP'DE LİDERLİK YARIŞI , ı | • DEMIREL 1964 TE «ZAMANINDA ISTIFA ETMEYENLER DAVAYA ZARARLI OLURLAR» DEDI 1973 SECIMLERINDE İNAN IN SENATOR SECILMEMESI İCIN GOSTERILEN CABALAR • ÖLAYLARIN Adaletin Kılıcı GERÇEK lar nedeniyle hukumetı suçlayan MHP Genel Baskanı Turkeş, şiddet eylemlerine adı karışan MHP'lıler icın ne duşundugu sorulunca bu olaylorın tertıp oldugunu ılerı surmuştur. Bu goruşe katılmak zordur. Cunku, lcışlerı Bakonlığının raporunda acık secık gorulduğu gıbi salt MHP nın uzantısı orgutlere «koyıtlı» kısılerın yani resmı uyelenn tutuklu lıstesı bıle şıddetın kaynagın> vurgula• ** (Arkası Sa 9 Su 8 da) • DEMIREL'IN AZARLAV AMAYACAGI İLK ADAY KAMRAN İNAN Mustafa EKMEKÇİ'nin yazı dizisi Yakında CUMHURIYET'te Ökçün: «Hükiimet ABD ile ittifakına bir zarar getirmemek için elinden geleni yapıyor» ANKARA Nevvyorkto bulunon Dısışlerı Bakanı Gunduz Okcun ceşıtli ulkelenn Dışış lerı Bakanlarıyla ıkılı temaslarını surdurmektedır (Arkası Sa 9, Su 1 de) I cişlerl Bakanlığının hazırladıgı rapora gore, 1978 yılının ilk sekiz ayında Turkıye capında sllahlı eylemlere katıldıkları ıçın tutuklanan 800 dolayında sag egılimlı mılıtanlor dan 56'sının MHP Genclik Kol lorı. Buyuk Ulku Dernegı Ulku Ocaklorı Dernegı Ulkucu Genc ler Dernegı, Ulku Bır gıbı kuruluslardon oldugu acıklanmıştır Bu orodo meınur'ar kesımınde kurulan «Toros Obası» ve bazı MHP egllimlı sendıka uyelerınin de şiddet eylemlerı gerek cesıyle tutuklandıkları saptanmıştır Boylece ortaya llgınc ve uyarıcı bır tablo cıkmaktadır MHP Genel Baskanı ve yandaşlarının «guvenlık kuvvetlerıne yordımcı mıllıyetcı gencler» dıye nıtelendirdıklerı kışıierın şiddet eylemcısı olarak tutuklanmolannın ancak 1978 yılının ocak ayında Ecevıt Hukumetınln kurulması ve polısin aı çok yon sızlaşmasıyla işlerlığe kovusmasından sonra olasılık kozandıgını unutmomak gerekır Bırkac gun once onarşık olay 'Üsler,, Kısır Döngüsü Fusun ÖZBILCEN t AMERIKAN USLERI ACILIRKEN GECMISE BIR BAKIŞ 7. Sayfada I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog