Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Melih Cevdet Anday YASAK Duşün oiamnao «YASAK» Duguns değln neyi çozmuştür kl? Beğenlylo okuyacdğınız denemeler Ederl: 30 lıra. Isteme Adresl Türkocağı Cad 3941 Cağaloğlu İSTANBUL umhuriyet 55. Yıl; Sa>ı: 19466 Kurucusu: YIJNUS NADÎ 300 Kuruş 6 Ekim 1978 Cuma ! BUYTJK ULKU DERNEĞI VE ULKU OCAKLARI DERNEĞI UYELERI TUTUKLANAN SANIKLAR ARASINDA SAYI BAKIMINDAN ON SIRAYI ALIYOR ANKARA, (ANKA) Sağdoki şıddist e/lemler nde özellıkle «Buyuk Ulku Derneği» vfe «Ulku Ocakları Oerneği» uyesı mılıtanların on planda gorunduklerı saptanmıştır. lc şlerı Bakanlıgınca hazırlanan bır raporo 1978 yılının ılk sekız oyında Turkıye cagöre pında sılahlı sağ eylemlere katıldıkları lcm tutuklonan 800 kadar sağ eğılımlı mılıtandan 56 sınm MHP Genclık Kolları ve «Buyuk Ülku Dernegı». «Ulku Ocakları Dernegı», «Jlkucu Gencler Dernegı», «Ulku Bır» gıbı MHP eğılımlı derne* ere resmen kayıtlı oldukları anlaşılm ştır Bu arada memurlar arasındo kurulon «To Modern MODEBNFÎZİK 100 TL MODERN MATEMATİK 150 TL 1001 GENEL YETENEK . 150 TL * Kitapçıiardao lsteyinlz Fen EgİtÜTL Dersanesi Modern Efitim Fen Dershanesl, Çırağan Csd 4345 BefikUf adresinden odemell lsteTİnlZ Içişleri Raporunda ülkücü dernekler suçlanıyor İÇIŞLERİ BAKANLIĞININ RAPORUNDA 1978'IN ILK SEKJZ AYINDA TUTUKLANANLARDAN 56'SININ MHP EĞILIMLI DERNEKLERE UYE OLDUKLARI BEURTILIYOR ros Obası» ıle bazı MHP eğllımlı sendıkalarm uyelerının de sılahlı sağ eylemlere katıldıklan ıcın tutuklondıkları ya da aranmakta olduklorı orta/o £ikmışttr. Haberi 5. Sayfâda Öldürülen MHP'lılerin cenazesi kaldırıldı • CENAZE ONCESi VE SONRASINDA KOMANDOLAR KENTTE TEROR HAVASI ESTIREREK BILDIRILERINI ALMAYAN VATANDAŞLARI DOVDULER istanbul Haber Servısı Sılahlı saldır «sonucu oldurulen MHP İstanbul II Başkonı Recep Haşatiı ve oglu Mustafa Haşatlr Ile MHP Be/oğlu llcesı eskı Sekreten Husnu Te (Arkası Sa. 11. Su. 4 de) MHP İstanbul II Baskonı, oglu ve eskl MHP Beyoglu llçe Sekreterının cenazesi dun buyuk bır torenle kaldırıldı. Bir IETT otobüsü daha durdurularak 2 kişi kaçırıldı Kocamustafapaşa Eminonü sefenni yapan İETT otobüsünü durduran 15 kişı, «Bu otobüste faşistler var» diyerek üç kişiyi aşağıya indirdi. Bunlardan birini serbest bırakan kımlikleri belirsiz kişiler, iki kişiyi kaçırarak olay yerinden uzaklaştı. IETT otobüsünün önceki gün kaçırılması ve iki kişinin kurşuna dızilmesi olayında ağır yaralanan Kabata* Lisesi öğrencisı, kendisıyle birlıkte kaçınlanları tanımadığını soyledi. Oğ rencirdn sözünü ettiği cesetler de bulunamadı. Adana'dan Ankara'ya 2 makınalı tufekle 4 şarjör getirirken yakalanan MHP üyesi iki genç 5'er yıl ağır hapse mahkum oldu. Ankara Belediyesı önünde adam öldürme girişiminde bulunan genç 16 yıl hapse çarptınldı. Haberi 4. savfada Hasan . Işık, yasa dışı örgüt üyesi gibi gösterilen kisilerin ordu ile ılişkıleri olmadığını acıkladı ANKARA. (Cumhurlyet Burosu) Mıllı Savunmo Bakonı Hasan Esat Işık, bır kısım yayınlorda vs haberleroe yer alan bazı Ordu mensuplarımn yoso dışı orgutlerde uyer olduklarıno ılışkın haberler uzerine yoptığı açıklamada adı gecen kışılerın. Turk Sılahlı Kuvvetlerıyle ılişkıleri bulunmodıgını «subay» dıye sozu edılenlerden ucunun okul donemlerınde ıken Ordu ıle ilışkılerının kesıldığını dorduncusunun acığa alınmış olarok sılah kacakcılığı sııcu ıle yargılanmakta oldugunu b'ldırmıştır (Arkası Sa 11, 3ü * de) Washington Post gazetesine göre son açılanlarla birlikte 21 Amerikan üssünün tamamı iaaliyette oluyor ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Bırleşık Amerıka da ya/ımlanan VVoshıngton Post gazetesı Turkıye /e uygularıan ambargoiun kalkrnası ve Turkıye'defcı uslerın acıiması ıle «ABD • Turkıye askerı ışbırlığının yenılenmesl ve Akdenız'deki NATO savunmasının guclenmesl yolunun acıldıgını» belırtmış «Uc yıl önce, kapatıldı veya faaliyetlerı durduruldu denılen 21 Amerikan teslsinden sadece son kararla açılan bu 5'ının faalıyetlerinin durduru'muş olduğunu Amerikan yetkllllerı itıraf etmişlerdır» demıştır (Arkası Sa. 11, Su 2 d«) ELEKTRİK FİYATINA YENİDEN ZAM YAPILDI | îstanbul'da 470 gramdan 570 grama çıkarılan ekmeğın iıyatı da 3 lıradan 4 lıraya >ukseltildi zam uygulamosı sonucu kentlerde elektrığın kılovat fıyatı 5 kuruş yukseltılmışttr Aynca îstanbul'da şımdıye dek 470 gramı 300 kuruşa satılan ekmeğın, 570 gramlık somunlar halınde 400 kuruşa satılması kararlaştırılmıştır DAPONTE İCİN AVRUPA KONSEYINDE TÖREN YAPILDI Arkadaşımızm cenazesi yarın Pans'te toprağa verılıyor. Cumhurıyet Haber Merkezı Avrupa Konseyı sonba har toplantılarını ızlemek uze re Strasbourg ta bulunurken salı gunu akşamı geçırdıgı trafık kazası sonucunda kay bettığımız Parıs temsılcımız Kosta Daponte'nın olümu Av rupa Konseyı nde oldugu ka dar yabancı ve Turk gazetecı lerı ıle Turkıye de uzuntu ya ratmıştır Kosta Daponte ıctn Avrupa Konseyı nde parlamenterlerın ve gazetecılerın katıldıgı bır toren yapılm.ş Basın Merkezıne «Daponte burada calışırdı» dıye bır plaket konması korarlastırılmıştır Ardakaşımızın cenazesi ya rın Parış'te toprağa verılecektır Avrupa Konseyı'ndekı bazı ulkelerın temsılcılerının cenaze torenıne katı'mak uzere Pa (Arkosı Sa. 11, Su. 7 de) Daponte için... İlhan SELÇUK Her ölüm bır ocıdır yaşayanlar lcm Acının nıtalığı de ölenın kırnlığıyle boğıntılıdır. Kosto'nın olümu Kosta'nın kışılığıyle orantılı bır acıyı ürettı yureklerımızde. Yerı doldurulmaz bır gazetecıyı vıtırdığımızl çok iyı bılıyoruz Gercek saygısını mes leğınm yasası sayan bır «Us(Arkası Sa 11, Su 1 de) İnan: "Üslerin açılma kararı hukuki esastan yoksun,, ANKARA, (ANKA) AP G«nel Başkan adayı ve Bıtlıs S«natoru Kâmran İnan hukumetın dort ussun acılış kararıyla IIg.lı goruşlennı açıklamış, korarın Parlamentodan alınmamasmı eleştırerek, «Hukumetin bu kararı hukukj esastan yoksundur» demıştır. (Arkası Sa. 11, Su. 5 de) İ Akaryakıt fıyatlanna getırılen zamdan sonra, malıyet artışları gerekçesıyle elektnk fıyatlorına zam yapılmıştır Turkıye Elektrık Kurumu (TEK) nun Feyzioğlu: «Bu ortamda sıkıyönetim düşünülmesi gereken bir konudur» ANKARA, (ANKA) CGP Genel Yonetım Kurulu son gun lerdekı onorşık olaylorı goruş mek uzere dün olağanustu bır toplantı yapmıştır Toplantıdan sonra Genel Yo netım Kurulu'nun goruşlennı basına acıkiayan Genel Başkan Turhan Feyzioğlu bır soru yu cevaplandırırken, «Bu ortamda sıkıyonetimln duşunulmesınin gerekli bir konu olduğuna ınanıyorum» demıştır. Haberi 9. sayfada Türk Basını değerli bir mensubunu yitirdi Mehmet Ali BİRAND CHP Yönetim Kurulu toplantısına İçişleri ve Adalet Bakanları da katıldı ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) CHP Genel Yonetım Kurulu dun akşam Genel Başkan ve Başbakan Bulent Ecevıt'ın başkonlığında uzun suren bır toplantı yapmıştır Genel Yonetım Kurulu toplontısına lcışlen Bokanı irfon Ozaydınlı ıle Adalet Bakanı Mehmet Can da katılmışlardır. Toplantıda son anarşık olayların değerlendirıldıği ve hükümetın bu olaylar karşısındakı çalışmaları konusunda Genel Yonetım Kurulu'na bılgı verıldıği belırtılmıştır (Arkası Sa. 11, Su. 1 de) Kosta Daponts onceki gun Turklye saatiyle 19.00'da Fransa'nın Strasbourg kentındeki «Hopıtal Cıvıl» hastaneslnds hayata gozlerfni yumdu Bır gece önce kimlıği henuz saptanamayan bir otomobılın altındo kalan Kosta, tüm cabalara rağmen yaşatılamadı. Fransız polı(Arkası Sa 11, Su. 1 de) PARIS TEMSILCIMIZ KOSTA DAPONTE ECZACI ODALARI: BAKANLIGIN FIYAT DENETİMİ İLAÇ YOKLUĞUNA NEDEN OLUYOR ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) İstanbul, Ankara, Izmır Eczacı Odaları dun ortak bir basın toplantısı duzenleyerek, «Sağlık Bakanlığı ılâo tıyatı uzennde denetım kurmaya calıstığından dolayı ılâc pıyasadan çekılmıştır» demışlerdır. (Arkası Sa 11, Sü. 2 de) İZMİR'DE 2 BELEDİYE BAŞKANI AP'DEN İSTİFA ETTİ r GÖZLEM UĞUR MUMCU TÖBDER GENEL BASKANI GAZİOĞLU: «MHP SIKIŞTI» ANKARA (Cumhurlyet Burosu) TOBDER Genel Başkanı Gultekın Gazıogiu MHP'nln sıkıyonetım ısteğnı eleştırmış, «MHP sıkışmıstır Hergun bır yerde yakayı ele verıyor» demıştır • Gazıoâju şoyle demıştır «Faşıst baskı ve terorun sorumlularından Bay Turkeş, Sıkıyönetim ıstegınde bulunarak, Idarenin orduya devredıl(Arkası Sa. 11. Su. 4 de) Amacı ve Yöntemi... AP'DE LİDERLİK YARIŞI Mustafa EKMEKÇİ'nin yazı dizısı AYDIN KONGRESINDE DEMIREL ELEŞTIRILDI ANKARA IL KADIN KOLU KONGRESINDE NILUFER GURSOY ILE OGUZ AYGUN TARTIŞTI YILDIRIM, ERZURUM MERKEZ ILÇE KONGRESININ IPTALI ICIN GENEL MERKEZ ALEYHINE DAVA ACTI Haberi 8. sayfada Meteoroloji'ye göre sis bugün de sürecek İstanbul Haber Servısl YuKsek basmc etkışıyle Istan bul uzennde yogjnlaşon sıs. kent ulaşımını buyuk olçuds aksatmıştır Yoğun sıs nedenıy le kentın ıkı yakaşı arasındakı denız ulaşımı ancak saat 10 30' da başloyabılmıştır Sabah sa at 6 da kesıntıye uğrayan şehır hatları seferlen ancak 10 30'da Uskudar'dan başlamış, Kodıkoy Karokoy seferı ıse 11 30'do başlatılobılmıştır. Yogun sıse ragmen ucak seferlennde bır aksama olmamıştır YOLCULARDAN YUKSEK UCRET ISTENDI Şehır hatları vapur seferle(Arkası Sa. 11, Su. 3 de) İkinci tüp bebek Hindistan'da dünyaya geldi YENI DELHİ Hındıstanlı uc doktor bu gece Kalkuta'da yaptıkları acık'amada, dunyanın ıkıncı tup bebeğının salı gunu Kolkuta'da dunyaya geldfğınt soylemışlerdır Kalkuta Sağlık Kolejı Başkanı Dr Saroı Kantı Bhpttac(Arkası Sa. 11, Su. 1 da) moç çok ocık, yontem beili Hukumetl sıkıyönetim A llönına zorlamak, bu zorlama sırasında CHP ıçlnd« M bır catlaklık yaratmak, daha sonra hukumetl dagıştirmek. Ondan sonra, «genış tabanlı» mı olur, yoksa «dar tavanlı» mı, orasını bılemeyız amma, kendi amaçlorına uygun bır hukumet oluşturmok ıstıyorlar. Buna benzer olaylar, Allende'nın Şili'sınde yaşondı daha once Bır yanda sağ teror, ote yanda kucük burluvo anarsızmınden kaynaklanan sabırsız sol! Sonuç ortada Pınoche foşızmı < Turkıye de oynanmak istenen oyun. aynı oyundur Kendi yakın gecmışımizden ve dunyada yaşanan deneylerden dersler çıkarmak zorunda olduğumuz gunleri (Arkası Sa 11. Su 7 de) I ı Yakında CUMHURİYET'te ı | ı Müezzinoğlu kardesiyle ilgili olayın ortaya çıkarılmasını istedi ve mal varlığını acıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Malıye Bakanı Zıya Muezzınoglu Meclıs Araştırma Ko mjsyonu Başkanının kend sı nakkındakı ıddıaları yanıtlamıs «Kardesiyle ılgıli olayın ortaya çıkarılmosını ıstedıgını» bıldıreCArkası Sa 11, Su 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog