Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

S EKtZ CUMHURIYET 26 EKIM 1978 Beşiktaş, Izmir'den şanslı dönüyor : 22 Zaman zaman tartışmaîı geçen maçın gollerini 7. dakikada Mehmet 44. dakıkada Doğan 45. ve 83. dakikalarda Paunoviç attı kı STAD Atoturk HAKEMLER Oktay Taner (5), Hoyrl Gencel (5), Erdal Yıldız (5) GÖZTEPE(6) Ercan (6) Hakkı (5), Kenan (6), Ismaıl (5). Sadettm C5) Metın (6J, Kâzım (5). K Alı (6) Doğan (6). Sadul lah (7), Mehmet (7) BEŞİKTAŞ (6). Rasım (7) Mustafa (6), K6mal 3 (6), Nezı^ı (51, Kasım (5) Paunovıc (7), Samet (5) (Hayrı 6), Kemat 1 (e> Arda (5) (Atakan 5), Atık Ismoıl (4>, Şa ban (6). I F.Bahçeîstanbulspor ÖTEKİ SONUÇLAR Turkıje Kupası 5 Turu ıçın Fenerbahçe lstanbu! • I I spor ıle oynajacaktır Sakat ve cezalı fu'bolculardan' sonra Fenerbahçe bugün Istanbulspor a karşı genç bıri Turkıye Kupası 5 kademe 1 etobmın dun oynanan otsaat 1500' I I kadro ıle savaşım vcrecektır Inonu Stadındakesm favorıl maçlarında şu sonuclar alınmıştır de başlayacak maçta SarıLacıvertlı takım Şekerspor Gazıantep 11 I I • gonınumundedır onunde takım kurmakta zorluK çekıyo • Goller Necmettın dk 3 (kendı kaıesınei Erdal dk 70 «Istanbulspor Altay Sarıyer 20 Goller B Mustafa dk 3 ve 13 Altınordu Ankaragucu 01 Gol Adnan dk 70 I tArkcsı 9 Sayfada) rum» dıyen Teknık Dırektor Necdet Nış. «Şansız gunter| vaşıyoruz Bızı asıl duşunduren Istanbulspor degıl Dı . varbakırspor maçıdır» bıçımınde konuşmuştur I Öte yondan Engın ın oynayacağı da yonetıcıler tarafından* acıklanmıştır L « « J L « • • • ^» Nüvit TOKDEMlR İZMIR Turkıye Kupası nedenl ıle Istan bul un Sıyah Beyaziı takımı Beşiktaş ile karşıtaşan Goztepe tartışmalı bır maçtan sonro tur atlama şansını kendı sahasında kullonama dı 22 O.unun başlamasıyla Beşiktaş kalesı onun de tehlıkelı ataklar yaratan Goztepe 7 dakıka da one geçtı Dogan ın ortasını iyı ızleyen Sadullah topu yakalamayı başardı, Mehmet e gon derdıgı ara pasını ıse bu futboluj iyı degerlendırerek takımını one geçıren golu yaptı 10 23 dakikada Goztepe mutlak bır golden oldu Kazım ın ara pasında Sadullah Rasım ıle kar şı karşıya kaldı topu şutladı Rasım < çarpıp > kaleye yoneldı, Rasım ıkıncı bır hamle ıle topu kornere çelmeyı başardı 36 dakikada Menmet' ın ceza alanı ıçınde kaleye savurdugt, sert şut Nezıhı nın elıne çarptı, ancak orta hakem de vam ışaretı verdı 44 dakikada Mehmet'ln ceza alanına yaptığı orta Beşiktaş savunmasmı oşarak Doğan a ulaştı Bu futbolcunun çarprazdan kaleye sert şutu ıkıncı Goztepe golu olarak Be şıktaş kalesıne gırdı 20 llk yarının boyle bıteceğı sanılırken 45 dakıkado Paunovıc 40 metreden attığı sert şutla •gol mu degıl mı» tartışmalarına neden oian Beşiktaş ın ılk sayısını yaptı llk yarı da 21 sonuclandı Ikınci yarıya Goztepe yıne hızlı başladı. Oyuncuların son derece sınırlı bır havaya burunmelerı, becerıksizlık ve bılıncsız blr oyun bıcımını getırdı Bunun sonucundu Goztepede beklenen gol cıkmadı Goztepeden beklenen gol çıkmayınca macm son beş dakıkassına dek oyun orto alan savaşımına donuştu 85 dakikada Beşiktaş yıne Paunovıc ın aya ğından beraberlığı sagladı Şoban ın 18 ıcınden verdığı pası iyı değerlendıren bu oyuncu aynı zamanda karşılaşmanın sonucunu belırledl 22 G. Saray, K. Kale önünde rövanşı zora soktu: 2 I Stad. Inonü Hakemler. Özcan Gur kaynak <3), Dursun Ayan 13), Bllgln Ince (3> Galatasaray (4) Eser (4) Mufıt (4) Rıdvan (4). Hatunıc <4\ Erdoğan (3> Yaşarevıc ' 5 ' Cuneyt (4' B Mehmet (5> Oner (3) (Metın 5> Fatıh <6>. Turgay <5>, (Gokmen 4> Kırıkkalo (4) Yalcın »5> Halıl Ibrahim (5>. Faruk (4) Zıya (4), Armağan (5> "ahl '6> Mustafa ' 6 ' Mehmet (5> Asım <4), Mahmut <5) Hamıt (6) •• ^ ı İSTANBUL BOKŞ BÎRİŞ|İg.İĞI Volkan KARSAN Istonbul Kulupterarası Buyukler Boks B'rıncılığı dun gece yapılan karşılaşmalarla sonuclanmış ve Tekel bırınci olmuştur Yedı bınncılık alarak 29 puan top layan Tekel'ın ardından, ıkı bırincılık ve 17 puan toplayan Buyukdere Boronkay ıklnci tek bınncılık oVon ve 11 puan toplayan Beşiktaş ıse ücuncu sırayı almışlardır Dort takımın katıldıgı bınncılıkto dort puan alan Altınay ıs» dordüncü sırayı elde etmıştır kıloda Arrf Ceîık Necml Ak63,5 kiloda Recep TatarUzunbaş ve 75 kilöda Maksut Ibrahim Aslan mücodeleleri 7 birincilik alan Tekel Istanbul şampiyonu oldu % İKİNCILİĞİ B. BORON KAY, ÜÇÜNCULÜĞÜ BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCULUĞÜ DE ALTINAY ALDI 54 ko/un Vusuf Kucuk I ı I Gecenln zevkll moçlanndon Maksut den blr an goruluyor final aecesının zevkll vn cekışmeli gs cen korşılaşmaları olmuştut 48 kılodo hlc bır boksorun katılmadıgı bınncılıgm fınalınde şu sonuclor alınmıştır 51 Kllo Ali Con Ay (Tekel). Hay rettın Ordemır (Altınay) ı sayıyla 54 kllo Arıf Celik (B B) Necml Akko yun (Tekellu sayıyla 57 kllo Fohri Sumer (Tekel) Mehmet Yıldız (Al tınay)ı 1 raundaa abandone ıle 80 kllo. Cevat Aladağ (Tekel), Zekı Kucuk, Ibrahım Aslan mucodelelerın (Fotoğraf Ali ALAKUŞ) Koıal (Beşiktaş)' sayıyla 6"î 5 kllo Recep Ta»ar (Tekel) Yusuf Uzıınbos (3 B ) ı sayıyla 67 kllt« Mustafa Şa hın (B B) Cemal Yılmoz (Beşıktaş)ı hukmen 71 kilo Ibrahim Incedursun (Tekel) Sınan Teker (B B ) ı sayıyla 75 kilo Moksut Kucuk (Beşiktaş) Ibrahim Aslan ( B B ) ı sayıyla, 81 kllo Ba/rom Satılmıs (Tekel) Cem Sıtocı (B B )yı sayıyla Ağır Izzet Erdem (Te kel). Solmaz Yılmoz (Beşiktaş) ı 1 raundda hakem kararı ile yennnşler dlr Biılent BtLGİÇ Galatasaray Kırıkkale maçından bır orta alon savaşımı Galatasaray Turkıye Kupası nm 5 kademe 1 etap karşı laşmasındo Kınkkalespor u Ha tıh ın son dakikada aitıqı ka <a golu ıle yenme/ı başardı 21 Yenı acık trıbune seyırcı a lınmadıgı macın oncesınde Sa rı Kırmızılı taraftarların ba sın. federasyon ve merkez ha kem kurulunu kapsayan cırkın tezahuratları vardt Orta alan futbolunun goze carpma dıgı 90 dakıkalık sure lcınde her ıkı takım da uzun toplarla gol şansı aradı Bılıncsız akın ların oluşturduğu ılk yorınn en onemlı hareketı Galotasaro , ın Ik golunu atmasmn no den olan penaltıydı Cjnsyt ve Z ı / a n n bırlıkte hamle yap tıkları Öner ın ortasında top ceza alanının dışıno clogru qı «lerken hakem ganp bır ş^ I de penaltı noktasına doğru /u ruyordu Fatıh ssrt vuıdu 10 1 (Fotogrof ALAKUŞ) man gereksız sertlıge bıle do kuldu Kırıkkalespor un vakıt gecırme cabalan kalecılerının degaılannı sureklı taca atma sına dek yansıdı Ns var kı Fatıh'ın son dakikada B Meh met ın kornerınden yararlana rak attığı şık kafa golu macm skorunu belırledı 21 Sayarı, önder'e yapılan ceza tebligatı hakkında açıklamada bulundu Futbol Federasyonu Başkanı Gungor S&yan, Fenerbahçe Galatasaray maçının baslamasından hemen once Onder'e yapılan ceza tebhgaü ıle ılgılı olarak su açıklamayı yapmıştır. •Fcderasvonumuzun Profesyonel Futbol tşlerı Mudürlugü, Onder'm tedbırh olarah ceza heyetına verümesını kararlaştırmış ve tebligatı cuma gunu yüdınm telgrafla Fenerbahçe Kulubu'ne bıldırmıştır. Ancah nedense yıldırım telgraf cumartesı gunu kulube ulaşmış ve kulupte de kımse tebligatı aU mamış Bunun uzerıne posta ıdaresı telgrafı Bölge Mudurlugüne goturmüş, bölge de yetkıü mı, yetkısız mı, kım oldugunu bılemedığımız bır feiff de telgrafı Inonü Stadı'ndakı saha komıserıne gondermış, saha komıserı ve Federasyon Istanbul Burosu yetkıhsı Remzı Tosyalıoglu ıle bırhkte maçın hakemıne tebligatı ıletmışlerdır Hakemın yapacagı şey de maçtan 5 dakıka once Onder'e tebhgat ıletmeh olmuş Durum böyledır Ancak bazı kışıler benım ad ve soyadımm (G ve S) ıle başladıgından mı olacak beni Galatasaray'ı korumakla ıtham etmışler Durum budur. Ama Calatasarayhlann Onder'e teblıgatm ulaşması ıçm gayret sarfettıklennı de soylemeh mümkündur » İKincı yando konuk takım M ibtafa /ı so 'unma/a ceke rek kontrataklarla gole gıtme ıstemıne 70 da^ıkada kavuç tu Hamıt ın ortasında Halı1 ın plase vuruşu berobeılıgı gettr dı Golden sonra Galatasaray yengı sayısı atmak ıcın cok uğraştı Bu ugraşı coğu za Menisküs tedavi değiİ, anıeliyâtgeriktirır DOKTORLARIMIZ. YURDUMUZDA FUTBOLCULARDA AVRUPA DA ISE KAYAKCILARDA SIK GÖRULEN MENISKUSDEN KORUNMAK ICIN BlLIMSEL BIR ANTRENMAN YONTEMl VE DUZENLI BIR SEKS YAŞANTISI ONERIYOR. yaşamma dondurürkpn menı=kusun cıkorılışı sırasında yapılacak kucuk bır hatanın onanmı kolay olmamaktodır. Menisküs amelıyatı yapon cerrah ve ortopedl doktorlarımızdan Pıof Alı Uras. Prof Kaya Cılıngıroğlu, Prof Alp Goksan, Dr Azız Col vs Dr Akıllas Mıllas, futbolumuzu kemıren bu hastalığa ılışık goruşlenni şoyle belırttıler PROF. ALI URAS: «Sporcu yaşamı lcmde bır sporcuyu en fazia urkuten hastalık. menisküs yırtılmalorıdır Bu yolnız sporcular icm degıl. tum kışıler ıcın de gecerlıdır Her ıkı dızın ıc ve dışında ay bıçımınde, kıkırdak yapısında 3 4 mm. kalınlıgında. dız kenarındon 'ce dogru 10 mm. genışllgınde. dızın yakınlığma gora 4 6 cm. uzunluğundakı her ıkı mafsal yuzune yataklık yapan, damardan fakır bır dokudur Bu ozellığınden dolayı da yırtıldığı zaman tamırı Imkânsızdır lç menıskusler, dışa oranla V 3 daho fazla yırtılırlar Yırtılma nedenı clarak diquştan bazı adale ve bağların zayıflığı. yaş ılerledıkce dızda bazı deıeneratıv degışı<lıkierın meydana cıkması bazı ozel hareketler birasında vucudun bu bolgeye aşırı yuk bınd'rmesı gosterılmektedır. AT YARIŞLARI SONUÇLAR) 1 Koşu Yıldırımhan Cı han, Gonulhan, G 1 05 Ikılı 1/2 1 05 2 Koşu Selmın Fılız Fatoş G 3,15 P 1 70 11 40 4 90 Ikılı 1/3 78 20 3 Koşu Vedat, Nazlı Goznelı G 3 80 P 1 05 1 05 1 05 Ikili 4/5 3 55 4 Koşu Karaalı. Arclıght, Belle Otero G 1 50 P 1 05 1 05 1 05 İkıli 1/6 1 40 5 Koşu Cuneyt, Erdım, Hu laluzaman G 7 15 P 2 1 0 3 . 6 0 2 00 Ikılı 4/7 38 10 6 Koşu Serkan, Oktay Ko rakız G 3 25 P 2 90 2 85 • 2 95 ikılı 1/4 8 75 7 Koşu Guclu, Cevıkbey Mıss Tudor G 210 IKIII 2/3 260 8 Koşu Karafatoş, Zıynet Dıdem G 12 75 P 2 9 0 2 2 0 . 175 Ikılı 1/11 3140 1 Crfte 1/1 2 80 2 Cıfte 4/1 5 70 3 Cıfte 4/4 2190 4 Cıfte 2/11; 35 95 3'lü ganyan 4 2 1 1 3'lu bohls 1 1 1 2 Avrupa Uluslar Kupasında Ingiltere, Irlanda ile 11 berabere kaldı DUBLİN, ingıltere Avrupa Uluslar Kupası macında Irlanda Cumhurıyetı ıle 11 berabere kalmıştır Bob Latchford İngıltere yi sekızıncl dakikada 10 one geçırmışse de. Gerry Daly 26 dakikada takımının beraberlık golıTnu çıkartmıştır Ücuncu grup macında da Romanya. Yugoslovya'yı 32 yenmıştır Doktorlarımıza göre, menisküsü hatalı idman ve aşırı seks tutkusu yapıyor Galatasaray Kulubu •»• kl yonetıcllerlnden Pro• ORTOPEDİ UZMANI DR AZİZ CÖL «FUTBOLCULARIMIZIN COĞU YERE DUŞUŞ BICIMINI BILMEDIKLEPI ICIN MENISKUS OLAYINA SAHA LARIMIZDA COK SIK RASTLANIYOR» DEDI. fesor Ali Uras da öncskl yıllarda blr menisküs amellyarı geçlrmlşti. Celâl DEMlRBlLEK Yurdumuzun unlu cerrah ve ortopedıstlerl, futbolcular ıcin bır korkulu duş olan menıskusun bugun kopalı kutu olmaktan çıktığı goruşunu sovunmuşlardır Doktorlarımıza gore. «MenısVus illetı», kucuk bır operasyonla futbolcuyu meslek i İlk MiM maçımızın SS» ytfını kut/uyoruz Cumhurıyct ın Olkemızde nân edılmes' heyecanı yaşandığı günlerde, spor dunyamızda da bır baska hevecan vardı. Turk futbolu ılk mıllî sınavını Romanya onun da verıyordu Yıl 1923, Ekım ın 26 smda ılk kez AyYıldız lı forma futboı alanlarnda temsil eoılıvorcju Iste o gun Romanya kar şı nda yer olan ve 2 2 I k b r sonucla b ı olçude ılk s navında ba^arılı olan mıllı ler Tiızden bLgun yGşayan beş kişı kaio Nedım Kalecı Sabıh Ar c" Cafer Cagato/ Bedrı G J SO/ Alaa'tın baydar Ve futboiUTuzj uluslarara sı alanjara ı'k adımı attıran bu beş mıllıımze mıllı f j t bol takımımiEin ılk sahaya cıkışın 55 yJdonumu ned a nıyl" Turkıyo Spor Yazarlan Dernegı criıaganlar verecsk JÖ yıl kut.cma torenl vs orni''ğan dognınni 29 Ekını pazor gı ı Feneroahce Dı yarbakırspor macı oncesı yapı'acaK Gunun başka bır ılgnc yanı ı^e beş mıllı f Jtboicunuzun beşmnde FenerLahce fcrrrasını taşım ş 1 olmosı ve kutıomam Fener bahcs mr ı cnceai yapılması sı STRASBOURG (Franso) Dun\a Cımnastık Bırıncllıği ba\an'ar takım yarışmalarında en lyl bıreysel dereceyl 3910 ar puanla Sovyetler Bırlığının ıkı cımnastıkcısl Marıo Fılatova ıle Natalıa Şaposhnıkovo vapn.ışlardır Aynı \arışmado Roman\a nın tanınmış bayon rın.nastıkcısl Nad o Comanecl 38 95 puanıa ucunculugu elde etmlştır Sov yetter B rlığının dığer ıki bayon clmnos tıkcıs' E'ena Mukhıno dorduncu Nelll K m ıse altıncılığı elde etmışlsrdır. Hastalığın tedavısı kesın teşhıs koymakla başlar Btrcok zaman dızın basıt burkulmolarının veya bağlannda meydana gelen arızalar, menisküs yırtığı olarak ele alınıp yapılan amelıyatlar, •iıcbır netıce vermedıaı gıbı bazen de sporcuyu tehlıkelı durumlara ausurme<tedır» PROF. KAYA CILINGIROĞLU «Menıskusten korunmak lcm, maclardan once hangı sporcjnun ne kadar yukleneceğıne karar vermek lazımaır. Tum sporculara aynı anda aynı saat lcmde, aynı bıcımde antrenman yoptırmak doğru degıidır. Spo'cu antrenmanların dışında ikınci b r yorgunluga kendısını kaptırmamalıdır. Mactan once adalesını ıyı ısıtmalı, sahalar muntazam olmalı, oyun ıcınde kastı hareketler ve hakemlenn d© bunlara goz yummamaları gereklıdır» PROF. ALP GÖKSAN. «Menıskusten kacınmanın en onemlı yolu ıyı bır kondısyonun yanı sıra, >orgun o!ma>an adale gucune sahıp olmaktır Avrupa da ka\akcılarda yurdumuzda iss futbo cuiardo COK S K gorulen menısKus olayı bır bakıma sporcunun SCKS yaşantısı ıle yokından ıfgıhdır Seks hayatını duzene sokmamış bır spor cu her zaman ıcm menisküs telınkesı ıle karşı karşıyadır » DR. AZIZ COL «Sporculanmızın cogu menıskusten korunmanın yollarını bılmemektedırler. Futbolcu, oyun ıcınde tekme yer. ancak dıze atılan tekme hıcbır zaman menisküs yapmaz. Futbolcularımızın cogu yere duşuş bıcımlennı bılmedıklerı ıcn bu olaya sık sık rastlanmaktadır. Men SKUS olan bır bacakta dız kılıtlenır Ameııyattan sonrakı bakm, sporcunun meslek yaşamı yonunden cok onemlıaır llk once «uuadrıcep» «Dort başlı adalenın» guclendırılmesı gerekır» DR AKİLLAS MILLAS «Her dızde "Femur" ve ' Tıbıa ' denen kemıkler arasında, bıri ıcte, bırı dışta ıkl kıkırdak mevcuttur Yarım ay şeklınde olan bu kıkırda lara menisküs adı verıl r. Menisküs ae klasık olarak ayak bılegı sabıt ıken, dızdekı bır aşırı donme hareketı esnasında yırtık olabılır Ic men skus dışa nazaran daha sık yırtılır Bır yırtıldıktan sonra dızde agrı, şış "Epmsman' takılma ve dızı tam bukememe belırtıierı olur Hasta futbolcu ıse oyağının ıcı veya dışı ıle topa vurduguTda ogrı hibseder Mentsı<ur yırtıcıııın tek tedavısl amellyattır v T Menisküs onanmı me " uubarMS olmadığı Icın yırtık kıkırdcjı rıkornok'a ı başka bır care yoktur. Buna ' Men s ktonı oenır » Y#RIN. BIR AMELİYATTA BULUNDUK SOVYET BAYAN CİMNASTSKÇİ FİLATOVA, EN YÜKSEK PUANI ALDI I Mıllı Futbol luft.ım. .z ia2J yılınca >cp<ıcn Ho manyo maçmo cıkı r. I BUENOS AIRES (Arjant)n) Satranc Olımpıvnt Oyunları bugun Arıantın ın başkentı Buenos A res de başlayacakt r 23 kez yapılacak olan Satraı c O>unları nda 92 gunluk Dunya Satranc Bırıncılığırın kahramanları Sovyet Anatol/ Karpov ıle bır Sovye» göcmenı c 3n ve Isvıcre adına yarışrraıaro g ren V *c Kroş noy katılmayajHor^ Kroşnoy, Bue nos Aırc o ı > uİKenın Satrar, Federc^ o n j • ı ılcılerının katılacag konnrede ı* a7rin bu ^nacağını ve Karpov" r un el T jen j ı o Birıncıliğı ünvanının ge rı a .ıi =oinı ısteyeceğınl belırtımştır SATRANC OLİMPİYAT OYUNLARI BUGÜN BAŞUYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog