Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

universiteye hazırlıkta • IZMIR DERSANELERİ Beklemelıler:15 KASIM Lise son: 4 KASIM Cumhuriyet 55. Yıl; Sayı: 19482 Knruciısn: YUNUS NADİ 300 Kuruş 22 EkİHl 1978 Pazar humbuktf409222&ito ltanu Demirel 1nan mücadelesi kongre önünde Kongreden önce polis tarafından salonda yapılan aramada, Başkanlık Divanı masasının altında 2 tabanca bulundu. İnancılarla Demirelciler arasında çıkan olaylar güçlükle önlendi. ^ ^ ~ ^ ^ ~ ^^ m | ı . • I ^mmi 1 Divan Başkanlığına, tek aday olan Talât Asal seçildi; üyeliklere eski milletvekili Nihat Bayramoğlu ile Izmir İl Başkanı Hayri Yorgancıoğlu getirildi. I DÇM'lerin devlet borcuna T * • • • I * * s ^ * * ^^ m ** m ^ ^ ^"i" ^^» ^^m aaa Adalet Partisi büyük kongresi başladı | | | | | İŞTE SORUN BU!. ı ı | Heyecanlı bir havada, çeşitli gösteriler arasında başlayan kongreyi açış konuşmasında Demirel, hükümeti, «dernekler hükumeti» olarak niteledi. . ; I Adalet Partısı Dokuzuicu Büyuk Kongresi calışmalarına dun Ankaro Atoturk Spor Salonunda başlamıştır Genel Başkan Yardımcısı Soadettın Bılgıc'ın vaptığı yoklamadan sonra ya pılon Dıvan Boşkanlıgı secımınr tek aday olan Talat Asal ka zanmış üyelıklere de eskl mılletvekıllerınden Nıhat Boyromoğlu ıle Izmir II Başkanı Hayrl Yorgancıoğlu getırllmıştlr Buyuk bır kalabalığın Izledığl kongre calışmalarını daha son ra Genel Başkan Suleyman Demirel ın konuşmosıyla surdur müştür Konuşmosmdo Ecevlt hukumetını genış bıcımde eleş tıren Demırel bunu bır «dernek ler hukumetl» olarak nıtelemış tır CHP'nın genel secımlere de hıle karıştırdığını ıddıo eden Demırel bakonlorın bır buldozer bıle vagona yüklenırken to ren yoptıklarını söylemıştır. Guvenlık kuvvetlerı salona gı renlerın ustlerınl aramışiar oyrıca HurGenc uyesl gençler de ceşıtlı onlemler almışlardır Bu arada kongre öncesi polıs tarafından safonda yapılan aromada Dıvan Boşkanlıgı maso sının altında 2 tabsnco ve 30 merrnı bulunmuştur Zaman zaman o'aylı gecen koigre calışmaları Genel Idare Kurul raporu uzerındekı göruş meter tamamfandıktan sonra bugun saat 10 a bıfakılmıştır donuştugu | 220 bankaya teleksle bildirilerek 500 mılyon J dolar "taze .para,, istendi | I ı . ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye nın dovıre çevrılebilır mevduat (DCM) hesaplarından doğan borçlarının cDavlst borcuna donuşmuş» ol masına ılışkın Molıye Bakanlı ğının aldığı karar Molıye Bakonı Zıya Muezzınoğlu tarafından HABERLEK. İZLENLMLER, NOTLAR.. 5. Sayfada > uluslararası bankalara bıldınlmış, aynı teleks yozılarındo uluslararası bankalara olan toplam 2 mılyar 900 mılyon dolarlık borç erteleme planı ıls 5C0 mılyon dolarlık ttaze para» Isreğıne llı$kfn program da yer (Arkası Sa 9, Su 1 d«) Hacı Ali Demirerin 89 milyonluk borcu için, alacaklısı Semih Özgün haciz kararı aldı • CEŞITLİ BONO VE ÇEKLERDEN DOĞAN BORÇ ICIN. HUKUKCULAR tUCUNCU KIŞILERE KARŞI MUVAZAA OLABILECEGI» GÖRUŞUNDE Emekli ikramiyesini Emlâk Bankasına yatıranlar yüzde 5 faizli 20 yıl vadelî konut kredisi alabilecek ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Emekli olonlorın emeklılık ıkromıyelennın tumunu ya da bır Dolumunu Emlak Kredı Bankası'na konut kredısı almak omacıylo yotırmolorı halınde, emeklılere verılecek konut kredısı falzı yuzde 9 dan yuzde 5 e düşürulmuş. kredının vadesı de on yıldan yırmi yıla cıkonlmıştır (Arkası Sa 9, Su 6 da) Prof. Karafakioğlu, bugün toprağa veriliyor İatanbul Haber Servısl Sılahlı üc kişi tarafından hunharca katledılmesı tum yurtta buyuk tepkıyle karşılanan ITU Elektrık Fakultesı Dekanı Prof Korafakıoğlu'nun cenozesi bugun buyuk bır torenle kaidırılacaktır Başbakon Bulent Ecevıt ve lcışlerı Bakanı Irfan Ozaydınlı dun Karafakıoğlu'nun oldurulmesıyle ılgılı olarak ve cenaze torenıne ılışkın calışmaları gözden geçirmek üzer* Istanbul'a gelmışlerdır Başbakan ve lcışlerı Bakanı Karofak oglu nun aılesını de zıyaretle tozıyetlerını bıldırmlşlerdlr Vılayette Başbakan Bulent Ecevlfın başkanlığında yapılan toplontrya lcışlerı Bakanı, ITU Rektoru. Istanbul Unıversltesl Rektor Vekılı. Istanbul Valısi, Emnıyet Müduru Blrıncı ve Ikınci Şube Mudurlerı katılmışlardır Toplantıdon önc« d« Emnıyet Muduru ile Bırıncı ve İklncı Şube Mudurlerı. Emnıyet Mudurlüğünde bır sure alınan ve alınacak onlemler konusundo bır araya gelmışlerdır Vıloyet'tekı toplantı arasında bır acıklama yapan Başbakan Bulent Ecevıt, «Hukumet olo(Arkası Sa 9. Su. 1 dı) ı Tekirdağ MHP İl Binası önünde ülkücüler TİP üycsi bir isçiyi geceyarısı yoîunu kcsip dövdüktcn sonra tabancayla \T4rarak öldürdüler Urfada CHP H yöneticilerinirı bulundui;u otomobil kurşunlandı, Yönetim Knrulu Üyesi Tüysüz »gır yaraland'.. Kadirli TOBDER Şubesi Başkanının evi sabaha karşı kurşunlandı, Başkanın oğlu ağır yaralandı. ANKARA (Cumhuriyet Bürotu) Hacı Alı Demirel nakkında. Semıh Ozgun adınnckl bır kışıye ceşıtll cek ve bonolardan 89 mılyon 430 bın lıra borcu oldugu gerekcesıyle, ıcra takıbıne geçıtmış Hacı Aıl Demirel, 13 101978 tarıhmde 89 mıtyon 430 bm lıralık odeme emrını kısa surede kabul etmıştır 7'ncı Irra Memurluğu(Arkası Sa 9, Su. 8 de) Sanık komandolar Maltepe'de silâhları ÜGD, Beykoz'da da MHP Gençlik Kolu Başkanlarından aldıklarını anlattılar Cumhuriyet Haber Merkezi Istonbul Emnıyet Asayış Şubesı ekıplerınce Maltepe ve Beykoz da yapılan operasyonlar so nunda yakalanon ulkuculer, sılâhlı saldırılarda kullandıkları sılâh'an UGD Maltepe Şube Başkanı ve MHP Beykoz Genclık Kolu Başkanlarından aldıklarını açıklamışlardır. Beykoz'dakı c aylar nedeniyle ıkı komando tL,tuklanmıştır Mal tepe'de Alı Erk lıc adlı devrımcı nın oldurulmesı olayıyla ılışkılı oldukları gerekcesıyle gozaltında tutulcn komandolarla ılgılı soru^turmanın ıse surduruldu(Arkası Sa 9, Sü. 4 de) TÜRKİYE, KUBA'DA ELCİLİK AÇİYOR ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Kuba'nın başkentı Havana'do Turkıve nın Buyukelcılık acması kesınleşmıştir Resmı Gazete'nın dünku savısında yaymianan Bakanlar Kurulu kararına gore. Havana'da Büyükelcıiık acılmosı, Oışiş lerı Bakonlığmco onenlmış ve konu bır oy once karara bağlonmıştır Bovlelıkle Türkıye llk kez Kuba da Buyukelcılık açmış olmokto ve dıolomatık ılışkder gerceklık kazanmaktadır Kamu yatırımlarında iş kazası ve çevre kirlenmesine öniem koşulu aranacak Istanbul Haber Servisi Bı rıncı Ulusal Işcı Saglığı Kong resı dun duzenlenen «Işçı Saglıgı ve İş Guvenlığımn Sos yo Ekonomık Temellen» konulu panel ıle sona ermıştır Yonetıcılığını Turk Tabıbler Bır lığı Baskanı Dr Erdal Atabek' ın yaptıgı panelde ılk konuşmayı yapan Ergın Atgsu, Işcı saglığına ılışkın bılımın, Turkl ye'nın Teknoloıısı gıbı «Dışar dan alınmış» olduğunu, bu ne denle ulkenın yapısına uymadı ğını belırtmıştır Devrımcı Işçı Sendıkaları Konfederasyonu'nu temsılen panele kotılan Faruk Pekın işe DISK'ın Iscı Sağlığı Sorununu Temel Ekonomık . Demokratık Hak ve Ozgürlükler Mucadelesının bır parcası olarak surdurduğünu soylemtstır An (Arkası Sa. 9, Su. 6 da) Soldan saga sıralanmışlar, Suat Gunel, Selahattın Cayır, Bekır Kuçukdede. Kımdır bu adamlar? Çocukluktan yeni kurtulmuş, bıyıkları yenl terlemış ne oldukları bellrsiz, kafaları sorumsuz birtakım klşıler Cepler/nde tabancalar. ellennde tufekler, dmamıt fıtillerl. Kendılerıne komondo dlyorlar. Kime, neye hızmet edıyorlar? Devrımcl bır genel, Ali Erkılıç'ı Maltepe'de oldurmekten sanıklar.. Suçlandıkları eylemin ağırlığından ve korkunçluğundan âdeta haberslz, sırıtıyorlar... GÖZLEM UOUR MUMCU Önlem Almak... Karamanlis: "Ecevit'in sözleri Atina'dan cok N A T O üyelerine yönelik bir provokasyondur. ATİNA Yunanıstan Başbokonı Konstantın Koramanlıs oncekı gun Başbakan Bulent Ecevıt'ın Ege denızınde şorum luluk ve komuta sorunlarınırt cozumlenmeden Yunanıstan' m yenıden NATO askerı kana dına katılmasının soz konusu olmadığını belırten acıklamasını yanıtlamış ve «Ecevit'ın sozleri Yunanıstan'dan cok NATO muttefıklerıne yonelık bır provokasyondur» demıştır Yunanıstan'ın NATO'ya ozel bır statu ıle katılmo ıstegının Turk tarafından engellendığı takdırde tum NATO muttefıkle rının zarar goreceğını belırten Karamanlıs «NATO'nun guney doğu kanadmdaki bugunku du rumun surmesinden Turkiye sorumlu kalacaktır» demıştır Ote yandan ABD Dışışten Bakan Yardımcılarından Warren Chnstopher Atına'ya yaptığı resmı zıyaretı sonundo ya yınlanan ortak bıldırıde «Blrleşık Amenka Dışişleri Bakan Yardımcısı, Amerıka'nın savunma amaclı yardımmın, şım dıki askeri dengenın surdurul mesını, muttefıklerın savunma gereksınmelerını Korşılaması nı ve bunların Atlantık İttıfakı nc karşı gorevlerıni yerine ge tırmelennı soglayobılecek bl(Arkası Sa 9 Su 7 de) Alman Çalısma Bakanı Türk işçilerinin sorunlarını görüşmek üzere Türkiye'ye geldî.. Istanbul Haber Merkezı Federal Alnanya Canşma ve Sos>al Duzen Bakanı Herbert Ehrenberg Calışma Bakanı Bah r Erso/'un resmı konuğu oInrnk dun akşam l=tanbjl a gel m/ştır (Arkası Sa. 9, Su 5 de) Eyleme katılan orta dereceli okul öğrencisine en az 1 yıl uzaklastırma cezasj verilebilecek Habpri 4. sayfada » öntemlerı hep aynı Terörist çete, önce öldurulecek W olan kimsenın, evıni, adresınl ve işyerinı saptıyor. • Blrkaç gun ızlıyoriar. Sonra, çalıntı bır arabayla yakiaşıp, ateş ederek, kaçıyorlar. CIA gorevlısı Davıt Galula, «Ayaklanmaları Bastırma Hareketlerı, Teorı ve Tatbıkatu adlı yopıtında şoyle yazmış Önce «şuursuz terörızm», yanı, gelışjgurel terör hareketlerı, saga sola, botnba atmak, yangın çtkartmak, sonra, »seçılmıs terörızm» polıs, postocı, belediye başkanı, beledıye meclısl uyesf ve oğretmen gibl insanlan oldurmek... Uzerınde, tobonca, bomba ve öldurülecek klşilerin ad ve adreslerıyle yakalanan sağcı terorıstin guvenük gorevlilerıne yaptığı acıklamalarla, Ord. Prof. Or Bedrl Karafakioğlu olayını karşılaştırırsonız, terorıst yontemler konusunda az cok bilgl sahıbi olabılırsınizProf Karafakioğlu, herhangl bır sıyasal dusuncenin savunucularındon değil llımlı. sevecen, lıberal bır bllim adamı Bu nitellğl ıle hemen hemen herkesln sevip, soydıgı bir oğretlm uyesl... Gldıp, boyle birinsonı vuruyorlar (Arkası Sa 9 Su 7'de) Sahte belgelerle ehliyet sağlamak isteyen 39 kişi tutuklandı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Surucu adoylarından 500 lıra fle 4 bın lıra arasında para alorak sahte Şoğlık Kurulu raporları duzenleyen Emnıyet Mudurluğune ehliyet almak ıçın başvuran ve boşvurmada aracı olon 39 kışı yakalanarok mahkemece tutuklanmışlardır Sürucu adaylannın ehliyet alabılmesı ıcın duzmece sağlık raporlorı duzenledıklerı ve aracılık yaptıkları Iddıasıyla" tutuklanan kişılerin adları şoyledır Necati Unlu (Trofık Hastanesınde Alım ve Satım Memuru doktorlara aıt kaşeler masasımn cekmecesmde bulunmuştur) Durmuş Altuncubukcu (Tra fık Hastanesınde caycı) Ibrahım Gundoğan (Beypazarı nda şofor) Mustafa Tanrıyakul (Denı?cı!er Caddesınde şofor). Lok man Sayılı (Abıdınpaşa da şofor). Ssfo Tuncel (Abıdınpaşada sofor) Halıl Benzer (Sltelerde morangoz), Mustafa Elogöz (Sıtelerde kerestecı), Cemal Yılmaz Senovcı (Dışkapı da sofor) Hoydar Nazlım (Şoforler Cemıyetı'nde odocı). Ali Duran (Kınkkalede sofor) Şuk ru llanlı (Dışkapı da Soglık Ocagında odo'ı) TÖB DER'in sendikalaşma çabasına DİSK'in yardımcı olacağı açıklandt ANKARA, CCumhunyet Burosu) TOB DER Şube Başkanlan toplantısı dun Ankara'da japılmıştır TOB • DER Genel Başkanı Gultekm Gazıoglu Şube Başkanlan toplantısında yaptıgı konuşmada Antıfaşıst antıemperyahst ma(Arkası Sa. 9 Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog