Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Beyktai. Istanbul bJ2 b]"bir 35. Yıl; Sayı: 19481 Kurucusu: YUNUS NADÎ 300 Kuruş 21 Eldm 1978 Cumartesi • CANTASlNDA BOMBALAR VE OLDURULECEK 200 KIŞININ ADLARI BULUNAN ULKUCU OGUZHAN CEN GIZ SABOTAJ OLA^LARIYLA ILGILI ITIRAKA BULUNDU yildız dersanesi j . umurcak Sinemasi yanı Beşiktas 613292602530 UNIVER5İTEYE HAZIRLAlV» DAR GELİRLİLERE ozel indirim LIÎEJOH JIHIFLfiR 28EKİM •İTİRENLER 30EKİM Lise önünde öğrencilere yaylım ateşi açıldı, 2 ağır yarah var Kayscn'de kale burçlarına kazıl bayrak asmak ısteyen bir kisı bu bay rağı Buyuk Ulku Derneğı'nden aldığını ıtiraf ettı Iskenderun'da Celık İs uyesi ikı isçınin vzerınde dınamıt lokumu bulundu. Bakırköy'dc yaylım ateşi ne tutulan Karafakioğlu'nun esı, 10 gun once evle rıne gelıp ulkücu olduklarını soyleyen oğrencılerın, sınavların ertelenmesini ıstedıklerinı anlattı. İstanfaul'daki büyük sabotaj olaylarının sanığı olarak ÜGD eski 2. Başkanı Yalçıner aranıyor Bokırkoy Tozkoporan do ele gecınlen ulkucu Ali Oğuzhan Cengız Hovoolanı Sırkecı Gar Emınonu Sultanahmet ve Vefo Lısesı ıle Kadıkoy IGD bmasıno yaoılon sabotaıları Ulkucu Gencler Derneğı (UGD) eskı 2 Baskaru Ibrahım Yalc ner'n ULKUCU ALI OGUZHAN CENGIZ pısı bır bomba ıle oldurulece* kışılerın lıstesi bulunon ülkucu Alı Oğuzhcn Cengız ın, ceşıt'ı cınayet, bombalama ve sılahlı saldırı olaylorına da karıştığı saptonmıştır İTÜ Elektrik Dekanı Prof Karafakioğlu öldürüldü istonbul Hober Servlsı ITU E.ektrık hakultesı Dekanı ve Unıversıte nın eskı Rektorlerınden Ord Prof Dr Bedrı Karafakıoglu dun sabah Bakırkoy de codde ortasmda yaylım ateşıne tutularok oldurulmuş tur Ord Prof Bedrı Karafokıog lu nun oldurulmesı başta ITU olmok uzere Istanbul dak1 tum oğretım kuruluşlorında şok vs panık etkısı yaratırken b r cok demokratık kuruluş tarafından do tepkıyle korşılanmıştır Bu arada olaylo ılgılı olarak Baş bakan Bulent Ecevıt de bır acıklama yaparak, «Koşeye kıstırıldıklarını anlayan eylemciler herşeyl goze alıyorlar» demış t r ITU \.e Istonbul Unıvers te s nde oğretıme suresız aro ve rılmış IDMMA ıle bağlı okullarda 24 ekım salı gunu sobohına kodar totıl edılrrnştır Ataköy dekı evinden Unıversıte ye gıtmek uzere cıkan Ord Prot Korafakıoglu Bakırkoy Gencler coddesınde yururker Sular Idaresı onunde sılahlı saldırıya ugromıştır Soat 09 30 dolaylannda 34 YY 091 plokalı narçıceğı rengındekı calıntı bır Anadol dan sılohlı üc kışı, Karafakloğlu no yaylım ateşi açmışlor ve Atakoy yonune kocmışlardır Gorgu tonıklan soldırganların 20 25 yaşlarındu olduklannı ve cam kenonnöa oturanlardon bırırın sakallı ol dugonu soylemışlerdır Sılonlı soldırıyo ugrayan ITU EleKtrık Fckultesı Dekanı, yere yığıldıktan sonro çevreden yurttaşlar yardıma gelmışler ve Karafakıoglu nu bır otomobıl» bındırerek SSK Yönımahal!» Dıspanserı'ne goturmek ıstemış lerdır Ne var kl Ord Prof. Bedrl Karafakıoglu. yolda olmuştur Olay yerıne gelen poiıs ılk onda Ord Prof Korofakıoğlu' nun kımlığını scptayamamış ve (Arkosı Sa 9, Su 1 de) ORD PROF KARAFAKİOGLU, ÖLUMUNOEN HEMEN SONRA. planloyarok uygulamaya koydugunu soylemıştır Sıyosı polıs, sanığın yaptığı acıklomaların bazı belg6 ve bulgularlo kesınleştığını ve Ibrahım Yalcmer'ın orondığını bıldırmıştır Bu arada elındekı cantada tahrıp gucü yüksek Amenkan ya Haberi 5. sayfada Kıbrıs Türk Federe Meclisi kontrgerilla konusunda genel görüşme kararı aldı LE7K0ŞE (Izzet Rızo YAUN) Kıbrıs Turk Federe M3C'ısı n de oncekl gece sert tartışmalor jan sonra kontrgerılla konusundo genel goruşme kararı olınrrışt.r Halkçı Partı Genel Başkom Alper Orhon un, Kıbrıs a ılışk.n kontrgerıllo yayınlarının Kıbrıs rurk Toolumunu tedırgın ettığını belırterek, kontrgerılla vs Ulusal Bfrlık Partısı Mılılyetçı Hareket Partısı ılışkılerı konusunda goruşme Istemınde bu(Arkası Sa 9, Su 6 da) AP kongresi bugün açılıyor KONGREYE 1570 DELEGE KATILIYOR. KONGRESİ IPTAL EDILEN ERZURUM ILE KONGRE YAPMAYAN UŞAK ILLERI VE GENÇLIK KOLLARI TEMSIL EDILMIYOR. KÂMRAN ÎNAN, «PARTİYI IKTÎDARDA TUTAMAYAN BIR YONETIIVt BU KONGRE ILE GERIDE KALMIŞ OLACAKTIR» DEDI. ESKI DP VE AP MILLETVEKILI KADRI EROĞAN DEMIREL'E BIR AÇIK MEKTUP YAYINLAYARAK GENEL BAŞKANLIĞI DEV RETMESINI ISTEDI. Adalet Partısı 9 Buyük Kongresi bugün Ankara Ataturk Spor Salonunda başlayacaktır Kongreye 1570 delege katılocak, kongresi ıptal edılen Erzurum Ile kongre yapmayan Uşak ıllerı ve Genclık Kollan temsıl edılmeyecektır Dıvon seçımınden sonra calışmalar Genel Başkan Demırel'ın konuşmasıyla surdurulecektır Kâmran Inan'ın da oğleden sonra konuşması beklenmektedır Genel Başkanlığa adaylığını EMEKLI AYLIKLARINA 800990 LIRA ZAM YAPILDI Başbakan Bulent Ecevıt emeklı aylıklarındo en az 800 en fazla 990 lıralık bır artış saglandığını açıklamıştır Cumhurbaşkonı Korutürk'le goruştukten sonra Boşbakanlık konutunda bır basın toplantısı düzenleyen Ecevıt emekli maaşlannda yapılan artı şın 1 kasımdan ftıbaren gecerlı olacağını ve Emekli Sandığının gereklı ışlemlerın tamamlanma sını beklemeden artışlara gore saptanacak bır mıktar avonsın kasım ayı ıcmde verıleceğını soylemlştır Basın toplantısında partılerarası dıyalog NATO ve Türk Yunan ılışkılerıne de değınen Boşbakan AP yonetıcılerı ıle kongreden sonra göruşeceğmı ve partılerarası dıyaloğun en venmlı bıcımde nasıl yürütüleceğine ılışkın uzun sürelj bır yontemın belırleneceğmt kaydetmıştır Yunanıstan ın NATO'nun asken kanadına donuşu konusuna değınen Ecevıt. Ege'dekl sorumluluk sohaları ve komuta sorununun makul bır cözume ulaştırılamadan başka adımlar atmaya olanak bulunmadığını da sozlerıne eklemıştır Haberler 4. sayfada ISTER INAN... koyacak olan Bıtlıs senatoru Kamran Inan dun bır acıklama yoporak tAP, bu kongresiylo sıyosi hayotımızda yenı bır cıgır acacaktır. Meselelerın gerısmde kalan, partıyi iktıdarda tutamayan bır yonetım bu kongre ıle geride ISTER İNANMA!. Yorgancıoglu do yaptığı acıklamada «Mernleketin onorsl ortamına, ekonomık darboğazlaro girmesinde profesyonal politıkacıların gunahı vordır» demıştır Kayseri Valisi merkeze alındı, yerine Urfa Valisi Musa Eran getirildi KAYSERİ (Cumhuriyet) Bır sureden berı Kaysen'de vaiılık rapan Celâl Kayacan ın merker e alındığı yerıne Urfa Val.sl viusa Eran m getırıldıgı oğrenılnıştır. Kaysen Valisi Celal Kaya.an'ın anarş k oiaylar karsısınla tarafsız dovranamaması ve jerekli etkın onlemlerı alarranası sonucu merkeze olındığı nldırılmıştır. Kayseri Valılığıne atanan Ura Volısl Musa Eran ın, yoK nla gorevlne başlayacağı bıldıılmıştır. kalmış olacoktır» demıştır, Bu arada eskı DP ve AP mılletvekdlerınden Kadrı Eroğan Demırel'e bir açık mektup yayınlayarak Genel Baskanlığı başkasına devretmesını istemıştır AP kurucularından Mehmet Haberler 5. sayfada Işçi Sağlığı Kongresinde Meslek hastahklan,, ele alındı GÖZLEM UGUR MUMCU Istanbul do çalışmaları surdurulen 1 Ulusal Işcı Sağlıgı Kongresmm dun oğleden sonrakı oturumunda konuşon DISK Egıtım Daıresı Başkanı Faruk Pekm, Petkımde uretılen plas tığın ana maddesını oluşturan «PVOnın Prof Dr. M. Aksoy" da benzenın konsere yolaçtıgı nı one surmuşlerdır. DISK Eğıtım Daıresı Başkanı Pekın. ışcı sağlığının karmaşık bır sorun olduğunu ve üretım ılışkılerınden bağımsız ola rok djşunulemeyeceğını beiırte rek şoyle demıştır (Arkası Sa. 9, Su 8 de) IPRAŞ'ta grev oylaması iptal edildi; ATAŞ'ta grev 2 ay daha ertelendi ANKARA, (CumhurıyeJ Burosu) IPRAŞ Rafınerısınde bır sura once yapılan grev oyiaması, DISK'e bağlı Petk/mlş Sendıkasının ışyermde cağrıda buUndugu tarıhten sonra ışe alınan işçılerın de oylomayo kotı'ması nedenıyle Kocaelı 2 Iş Mahkemesınce ıptol edılmıştır (Arkosı Sa. 9, Su. 7 de( Doğuş Locası,, Kongrede Hastaneye başvuran kan kanserıne j'akalanmış 40 hastadan 34'unün ayakkabı ışcısı olduğu behrtilerek «Benzen» kullamlmasının yasaklanması ıstendı.. OLAYLARIN ARDINDAKİ AP Kongresinin Anlamı GERÇEK ğınde tezgâhlanan oyunların nıteliglnden daha onemiı bır analızi gerçekleştirmek de olasıdır Cunku gunlerden berl gazetelerde lıder adayı olarak kamuoyuna sunulantardan Suleyman Oemırel'ln zoten yıpranmıs ve cŞaıbeln geçmlşl soz konusudur Sıyasal yoşantımızda cMebus Pazorı» deyiminın oluşmasıno Sayın Demlrel yol açmıştır Yokın cevreslnın yolsuzluk savlarıyfa suslenmiş oykulerı de Suleyman Bey'ın kıslliğıni butunleyen onılorın zen gınliğmt yaratır Buna karşılık •likmet Çetin îovyetler Jirliği'ndeki emaslarının Dİumlu geçtiğini ,öyledi ANKARA, Turkıye ıle Sovet Sosyalıst Cumhurıyetleri lırl ğı 3 Karma Komısyonu top jntısıno katılon Davlet Baanı ve Başbakan Yardımcısı likmet Cetın d u i saat 13 15' e Ankara vn rlonmııetıır Ca ncekl gun gelen okuyucu mektuplon orasındon kolınca bır zorf dikkatıml çektl Zarfı actım, ıcınden bozı AP ılerl gelenlerlnin Mason olduklarını kanıtlayıcı fotokopıler cıktı. Mason olmak suc degll, bu derneğe kayıtlı olmanın yasalara aykırı hıçbır yonu yoK.. Mason olmak suc değıl de, Masonların «Ben Mason degılım» dıye duzmece belgeler olıp, bunu sıyasal geleceklert içın bir senet olarak kullanmalan «avıp» Yanl, AP Genel Başkanı Demırel'ın yaptığı gıbı. «Hür ve Kabut Edılmış Masonlar Buyuk Locası Doğuş Kolu» yozışmalarından çekilen fotokopılere gore, AP Genel Başkan Yardımcıları Nun Bayar, Huseyin Ozalp, Necmettın Cevherl ıle Millet Meclısı AP Grup Başkanvekillerinden Turgut Toker ve Ankara milletvekıll Orhan Eren ve de eskl Bakanlardan Selâhattın Kılıc, bu (Arkası Sa 9, Su 7 de( O B ugun başloyocok olan AP Genel Kongresi, Turkiye'nın bunalımlı sıyasal yaşamındo oneminl duyuruyor Bu gıbı kongrelerın genellıkle koşullorı bellıdır. Partı orgutlenmesının mekanizmalannı ellerlnde tutan yonetıme karşı çıkmok zordur. Muhalefet tomurcukları coğunlukla cıcek acmodon budanır Genel Başkon ve «Idare Kurulu» elierindekı yetkllerl genel kongreyl kazanmak lcin kullanırlor Sonuclor başlangıctan bellidır Ancak, (Bu yontemlerin blle qecerli olmavacaâıi sosval do TÖB DER ŞUBE BAŞKANLARI BUGÜN TOPLANIYOR ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TOB DER Şube başkanları bugjn soat 10 do Ankaroda IIker Duğun Solcnundo toplanarak orgutun lc sorunları ve co nuşum donemlennde bır degışıklıkten soz açılabilır. Bu gunlerde gazetelerde ayrıntılı dızılerle ortaya dokulen AP lcı cekışmede acaba bır asamaya varılmts mıdır? Bu soruya yanıt aromadan once kongre koşullarındon söz oçrrokta yarar vordır. Çeşıtll haber kaynaklarmdon gelen haberlere baktlırsa genel kongrede buyuk ölcude htle iddıaları gecerlldır Sıyosal yaşantımızın yozlasmış yapısında bu ceşıt oyunların tezgâhlanmosına alışılmış gozlerle bakılıyor Ne var kl AP'nln llderliğlne adavllâını kavanlar lnr*lanril> Tan, üç büyük kentin sosyalizasyon kapsamına alınmasına ilişkin açıklamayı «Erken» olarak niteledi Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr Mete Tan Musteşarı Tonguc Golker'ın ıstonbul, Izmır ve Ankara'nın 1 ocak 1979 tarıhınden it baren sosyoltzasyon kapsamı ıcıne alınmasına ılışkin demecı uzenne dun bır acıklama yapmıştır <5nnlık vn «So^vnl Yarrlım Ba •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog