Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

® yııdızdersanesi [Yumurcak Sıneması yanı Beşıktaş ^613292602530 MODERN FEN ÖGRETIMIYLE LIJEJON JINIFLflR 7 EKİM BİTİRENLER 9 EKİM UNIVERSİTEYE HAZIRLAMA 55. Yıl, Sayı. 19462 Cumhuriyet Kurucusu: YUNUS NADt 300 Kuruş 2 Ekim 1978 Fazartesi Cumhuriyet EkÖnbmi Ifö'ni Dafıtıcıtarınızdan isteyiniz 35 Eğitim Enstıtusu'nün yoneticilerı, öğretmenleri ve oğrencileri ortak bir açıklama yaparak «Okulların •kapatılmasının fasistlere boyun eğmek olduğunu» ıleri surduler ve acılmasını istediler. Mılli Eğitim Bakanı: ' oğrencileri mılitanlarm elinden kurtaracağız, HABERLERI 4. SAYFADA | INAN: «AGIR BASAN LIDERLER HAK3MIYETI TURKIYE'NIN BUGUNKU ŞARTLARININ GERISINDE KALDI» AYGUN «BUYUK KONGREDEN SONRA AP'NIN IKTIDARLA SIKI BIR MUZAKEREYE GIRIŞECEĞI KANAATINDEYIM» Haberi 5. Sayfada Ayasofya ve Sirkeci'deki patlamalarda u ağır 13 kişi yaralandı Gar'a konan saatli bomba imha edildi Sirkeci'deki patlamada bir isçinin 2 ayağı koptu. Ayasofya'da yaralananlarm 2'sı turıst. Sirkeci garındaki tahrıp gucu çok yuksek olan bomba, patlamasına 3 dakika kala bulundu. istanbul da dun ogle saatlerınde SırKec de orabalı vapur ıskelesinde, Ayasofya muresı onunde ve Su!tanahm8t ctobus duragında uo patloma olmuş ucu agır olmak uzera 13 k şı yaralanmıştır Sırkeci tren ıstasyonuna saat 20 ye ayarlı olarak konulan saatli bomba da 3 dakıka once ımha edılmışt'r ilk patlama olayı saat 12 45 sıralannda Sırkeci arabalı vapur ıskelesinde bılet gışesı onunde meydona geln ştır Bır canto ıcine bırokıldiğı sonıian patloyıcı maddenın ıfılakıyl«, kanapeleden blnnde oturan ınşaat ıscısı Mevlut Çelık ın (30) Ikı bocağı kopmuş yonmdakl kardeşı Osman Çelık (28) ise ceşitll /erlerınden agır yaralanm ştır Olayda Hakkı Yonal Reyhan Ivelık Kerım Serbest Nuran Ay ve Hasan Oğuz odlı yu Uaşlor da ceşıtli yerlerınden hofıf şekılde yaraıanmıs ayakta tedivi edılmışlerdır Potlamanın etkısıyle ıskelenın yolcu salonu da hasar gormuştür (Arkası Sa 9 Su 1'de) I | • I I I I • I | I | AP Izmir İl Başkanlığım "yenileşme,» Sırkeci deki patlamada bacakları kopan ışcı hastaneye goturulmek uzere otomobıle bındırılıyor (Fotograf Erdogan KOSEOGLU) | DEMIREL'IN 9 GUNLUK «KONGRE» GEZÎSt, GIDEREK «SEÇIM» GEZISINE DONUŞTU Deniz Som'un izlenimleri 4. sayfada.. yanlısı Hayrettin Yorgancıoğlu kazandı \ Adana ÎGD Başkanı, evine ateş açılarak öldürüldü İZMIRDE HATAY SALDIRlSl SANIĞI UGO BAŞKANI VE 4 ARKADAŞI İLE TABANCA VE MERMILERLE YAKALANAN DEV . IŞ UYESI 7 KİŞİ TUTUKLANDI. Cumhuriyet Haber Merkez\ IGD Adana Şubesı Baş kanı Huseyın Guzel bılınmeyen kışılerın actıkları ateş so MALATYAUA SILAHLI EYLEM YAPMAĞA HAZIRLANDIKLARI BILDIRILEN BIR POLISLE SAG EĞILIMLI 2 KİŞİ BIR MAKINALI TUFEKLE YAKALANDI hallesındekı evının pencereslne acılan ateş sonucu hayatını yıtırmıştır Emnıyet Mudur(Arkası Sa 9. Su 3 d«) nucu oldurulmuştür Olay öncekı gace 01 sıralannda meydana gelmış IGD Adana Şubesı Baskanı Guzel Koprulu ma Bu patlamadan sonra polıse «İnonu Stadında bombo var» | • Avusturya Bü/ükelçisinin eşiyle kızının oıdurulmesı olayının soruşturması sürdürülüyor FETHIYE (Cumhurıyet) Avusturya nın Ankara Buyukelcısı Dr Heınre Laube nın eşı/le kızının olaurulmesme ilışkın soruşturma cok yonlu olarak surdurulmektedır Cınayetı ışleyen koylu gıysıII kışının bır seks manyağı olabıleceg savı uzerınde durulurken kışısel bır duşmanlık so nucu boyle brr saldırının yapı (Arkası Sa 9 Su. 1 de "Site,, ve "Ankara Yıldırım Beyazıt yurdunda kız öğrenciler kalacak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Genclık ve Spor Bakanlığı Ankara dakl Y Idırım Beyazıt Yordu ıle Istanbul'dak' Veznecıler Sıis Yurdunun Kız Yurdu olmasını kararlaştırmıştır Bakanl k yetkıltlerın den cılınan bılgıye gore Ankara '»e Istcnbul dakı 1000 yatak kapasıtelı bu ıkı yurdun >R vurdu hatıne getı rılmesı ıle hem kız ogrencılere daha fazlo yurt bul ma olanagı sağlanacak hem ca bu ıkı yurtta şımdıye dek meydana gelen olaylar ve bu yurtlarda yer leşmıs komondoların cevre halkm rahatsız etmesı onlenecektır Yurtlara kayıt Işlemlerının r zlandır Iması ıcm yenl kayıt bu oları acılmakta olduğu boylece kayıt burolarının cogaltıldıgı bıldırılmıştır Gençlık ve Spor Bakanlığı yetkılılerı Istanbul da yurtlardan cıkarılan ogrencılerın ortcda kaldıgı yolundakı yayınların gercekls bagdaşmadıgını kaydetmışler ve bu konuda şu bılgıyı vermışlerdır ılstanbul da Kredı ve Yurtlar Kurumuna baglı yurtlardo toplam 568 kız ogrencı kalmoktoydı Yurt lardan cıktıklan gun kendılerıne yenl yerler hazırlai dığı b Idırıldı Istanbul da kız ogrencıler ıcın Erenko/ Kız üsesı ve cıvar okullorda 600 yatak kapasıtesı (Arkası Sa. 9, Sü 6 da) r 2 ülkücü, K. Maraş'tan Ankara'ya 86 dinamit getirirken yakalandı ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) UGD tarafm sı Hasan Tahtalı adlı ulkuculere aıt olduğu belirlenen dan gorevlendırılerek K Maraş'tan eylem yopmak ıkl çantada 12 kılo 900 grom gelen 86 adet dınamıt uzere Ankara ya 86 dınamıt lokumu getıren tki uıkücu tokumu ele gecınlmıştır. ıle kend ierıne dınamıt getırme gorevı veren Ikı UGD Yakalanan Gazanfer Barışsever ve Hasan Tahtauyesı yakalanmıştır. lı nın alınan ıfadelerınde kendılerıne Etlık Ulkucu 30 eylul cumartesı gunü Ankara Samsun yolun Gonclık Dernegi Kutüphanesı Başkanı ve daha once dan K Moras otobus ışletmesıne aıt Suleyman Ustun tabancayla adom yoralamaktan yakalanan ancak deidoresındekı otobuste Irmak mmtıkası landarmalonn lıl yetersızlığı sonucu serbest bırakılan Ahmet Aydoca yapılan aramada otobusun 35 36 numaralı kol ğan ıle Etllk UGD üyelerınden Erol Kaya tarafmdan tuklarının altında bulunan Ankara Atatürk Lısesı oğ Ankara'ya dınamıt getirmelerı ıçın gorev venldıgınl rencısı Gazanfer Barışsever ve Incırlıl' Lısesi oğrenci(Arkası Sa 9. Sü, 2de) Milli Güvenlik Kurulu, üsleri görüşüyor GÖZLEM UĞUR MUMCU Libya'daki Türk işçileri için büyük kentlerde danışma ve yardım büroları acılacak TRABIUSGARP (ANKA) Resmı bır zıyaret cın Lıbya'da buluran Calışrno Bckanı Bahır Ersoy dün Lıbyo Başbakanı Abdulotı Ubeydi tarafmdan ka bul edilmiştır Calışma Bakonı Ersoy Ubey dı ile yaptıgı gouşm»d9 Lıb (Arkası So 9, Su 3 de) Başiistüne Elendım... Benglades Devlet Baskanı bugün geliyor ANKARA. (Cumhurıyet Bürosu) Benglades Devlet Baskanı Zıya Ur Rchmon 40 kışılık bır heyetle bugun Ankcra ya geiecektır Cumhurbaskonı Vekılı Sırn Atoiay ın resmı coğnlısı olarak Turkı eyı zıyaret ede cek olan Zıyo Ur Ro'iman lcın Esenboğa do buyuk bır kcrşılama torenı yapılacaMır (Arkası Sa 9, Sü 3 de) f* ncekl gun gazstemlzde Ysicm Doğan orkadoşımızm 1 1 ılginç bır haberi çıktı. Haber ABD Oışışlerı Ba" kanlıgının. Oışlşlerl Bakanlığımızo gonderdıgı bır yozıda Amerıkan kaynaklı yclırımiar ve şlrketler Içın guvence Istedigınl duyuruyordu ABD Dışışlerl Bakanlıgı nın resml yazısında, tMıllıyetcı duşuncenın etkısı altında» kalınarak. yabancı sermaye yatırımlarına engel çıkarılmaması istenmekte ayrıca kamulaştırma ışlemlerınden de uzak durulması onenmektedir. ABD Oışlşlerl Bakanlığımn «Mıllıyetcl duşunceı dıye tanımladığı egılimlerın, MC pariılerının «Mıllıyetcılıgı» ile uzaktan yakından bir ılgist voktur ABD Dışlşlerı Bakanlığımn uzerinde durdugu cMıfliyetcı dusunce», yabancı serrnoyeye karşı tavır alarv «Antıemperyalıst» nitelıktekı s'vasol tavırlardır Ulkemızde «MC mllllyetcllıgı», yabanco sermayeden yanadır. NATO'dan CENTO'dan, cKokü dışorıda» olan tum askeri kuruluslardon yanodır Yonl MC mıllıyetcdigl oyle bır mllllyetcılikt'r kl ülkemtzdekl yeraltı koynoklonnın rnllllleştlrilmesine kors»dır> Öyle blr mlllıyBtcılıktır k'. «Mılli covunma» gereksinm*sınl b'le dış guçlerln desteğ:nde ararl (Arkası Sa 9, Su 7 de) YENI ÇALIŞMA SAATLERİ UYGULAMASI BUGUN BAŞLADI Trafık sıkışıklıgmı onlemek amacıyla Vılayetce alnan ysnı calışma ve okul saatlerı b j gunden ıtıbaren uygulanacukîr Bugunden ıtıbaren devlet da Irelerınde C9 30da ışe ba3 ora cak saat 18 30 da sono erdılecektır B J kesımde sadece fos tanelenn ış saatlerı 03 17 olarok soptonmıştır Yenı uygulamaya goe fakulte ve yuksek okullarda gunduz egıtımı 09 gece eg tımı de 19 da başlayacaktır Orta derecelı ve ılkol'ullardan tek ogretımlı olanıarda derslere lOcia gırılecek 12 de aro verılecektr Bu okuılardo eğı ım 17 30da sona erecektır Cıft ogretım lı olanlarda ıse oğrenım 0o r'e boşiayarak 18 de sona ereceKtır (Arkası Sa 9, Sü. 3 de) ANKARA (ANKA) Mıllı Gü veniık Kurulu bugun toplonarak uslerın gecıcı statuvle ocıl ması konusunu gorüsecek bu konudakl kesın karar doha son ra yapılacok Bakonlar Kurulu toplantısında olınacaKt'r. Turkıye ye uygulanan sılch ambargosunun kaldırılma^ından sonro Turkıye'de bulunan «Ortak guvenlık tesıslerı» nın statusu konusunda go ruşmelerın başloması ıcm de calışmaların tomamlanmış bu lundugu bıldırılmektedır Bu arada üsler') gelecegı ve ikı ulke arasındakı savunma ışbırlıgı nın sıyasl ve mall vonlerını kapsayacak yeni bır anlasmanın Imzalanması ıcm ust duzeyde bır ABD heyetı ile Ankara da yapılacak gorjşmelerın başlangıc ta r hl olarak ABD nın 1 d ekım gununu onerdıgı ancak goruşmelerın kesın tarihının henuz belırlenmedığı oğremlmıştır. Bazı uslertn «Gecicı statu» aitındo acılması konu=îj Mılli Guvenlık Kurulunun bugun yopocoğı toplontıdo goLise^ek ve hukümete sunulmak uzPre b r tavsıye kararı alınorok'ır ( ABD nın «Sovunmo IsbıI'gl anloşmasnnın venldpn aomsııl mesım beklemekslzın acılma sını Isted gl «Hayotl önemdeki» 5 usten bunun Turkıye ye devredılerek ocılnası konusunda ıkı taraf arasında gorüş bırlığıne vanld'ğı b Idi nlmektedlr. Dlyarbakır yakınla rındakl Pırinçlık cUfuk altı rodar gozleme ve •fektromk dinleme» u?sü ile Sınop'ta bulunan elektronik dınleme üslerı nın eskıden olduğu gıbl ABD personelınce Işletılecegl ancak butun uslerın Turk kuman danlannın denetımında colıştırılacagı oğrenılmıştır. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK anayl Odaları BirHğl Başkanı Sakıp Sabancı, anarşık olayların toplumun tum kesımlerinı huzursuz ettıq,nı ilerı surerek, «Bu olaylar bız sanayıcılerı doha da endısslen dırmekte ve tedırgın etmektsdır » demiştır Gerçekten de Iş yaşomında guvenlı bır ortam gereklıdır Bu yuk çalkantılar, kanlı catısmalar, pıyasayı etkller özel sek tor gelecegın bılınmeztıgcıe ya tıriTi yapamaz Ancak, guvenlı btr ortam nedır' Acaba Ar|ontln'de ve Sılı'dekl bır duzen mı 'şadamlarımız ıcın guvenlıdir"> Yoksa Turkıye de Anayasal duzenın koşulları mı daho guvenlı blr ortam oluşturablllr? Turkıye bır Guney Amerıko ulkesı degıldır Jeopolltıgı ve tanhse) yopısı bokımından Gu Iş Çevreleri Ve Terör n«y Amerıka ülkelerlnden oyrı olan Turkıye Avrupa Konseyınden baslıyarak AET'ye degin bır dlzl batı orgutune uye dlr Bu orgutlerin styasal aemokrasıyle bağlantıları da oyrt ca dlkkote alınmosı gereken bır agırlık yaratmoktadtr Dunyanın sıcak bolgesinde ve cesıtli etkılerın kavşagında yaşa yon Turkiye'de oz gelışmış bır faşızmin işodamlorı içın guvenlı bır ortam yaratması 6uşunulemez Boyle olunca Turkiye de anayasal duzenin sog lıklo Islemesımn Işadamıanna en elverislı ortomı otuşturacagı nı soylemek olasıdır Ne var kl, 1 cevrslennin $ Turkıye'de AP ye dogal /akınlıkları yatsınamoz AP n'n üst yonetlml, CHPye uzak ve MHP ye yakın polıtıkasmı motta sur durmektedir Demirel v» cevresinin Iç sıyasal stratejisl gergınlık, cotışma, anarşi, teror ortamı ıle beslenmektedır. Son oylardo Ise teror eylemlerının coğunda MHPnın ve yan kuru luşlarının adı duyulmakta, MHP anarşık olaylarlo ozdeşlesTinktedır Önumuzdekl gunlerde bu konuda pek carpıcı ban belgelerın ve kanıtların ortoya çıkması beklenmektedlr. Bu durumdo Turkiyedekı Onarsık ortam ış cevralerıni koy gılandırryorso AP'nin ust yonetl mını eleştırmelerı gereklr. Soğdan gelen terore karşı ış adam larının kesin tutumlorı nedır' Sol kadar sağdon gelen şıdd» tın de ozel sektor hesabına gü vence yarotamıyocoğı konusundaki gsrceğın belırll cevr«»lerde lyıce onlaşılması Turdye hesabına yararlı olacak*ır. S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog