Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ON CU.1IHURİYET 15 EKİM 1978 Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Anka... İŞGÜZAR BİR BÜROKRAT, DEVLETİN BANKASINI NASIL DEVRE DIŞI BIRAKTI.. D ünya Bankası, Turkıye'ye ceşıtlı kredıler açıyor. Bunun ıçın banka ya projeler sunuluyor. Proıe incelenıyor, karşılıklı olarak tartışılıyor Sonuçta kredı acılıyor, ya da acılmıyor... Mevcut dovız bunalımında, ıthalatı fınanse edecek kredıler yonında yatırımları yurutecek bu Başbakanın " ricasını,, ciddiye alma/an sorumlu.. Babüroğlu yeni görevinde neler yapacak ? urk Hava Yolları Genel Mudurlugunden ayrılan Selahattın Baburoglu'nun yenı gorevıyle ılgılı karorname Malıye Bakanlıgınca hazırlandı THY Yoretım Kurulundakı gecımsızlık nedenıyle Genel Mudurlukten ayrılan Babüroğlu BasDakanlıkta oluşturulan yenı b ı r orgutun başına geiı/or ORGUTUN IŞLEVLERI Bu yenı orgutun şlevlerı ozet olarak şoy'e • ULKE DUZEYINDE ANARŞ1K OLAYLARA BARIŞCI YAKLAŞIMLAR ONER MEK HALKI BU KONUDA BILGl ILE DONATMAK VE HALKIN ETKIN DESTEGIN1 SAGLAMAK, • DOGAL AFETLERDE TUM GUCLERı YIKIMLARIN ETKILERINI AZALTMAK YONUNDE SEFERBER ETMEK BU ARADA SIVIL .\OrtUNMA OUZEN'.NI ORGANIZE EDCREK YURTTASLARA ZAMANINDA YARDIM ETMEYI SAGLAMAK • HER 1K1 AMACA YONELIK OLARAK GUVENLIK GUÇLER1NIN ETKINLIGINl KAZANMAK ORGUTUN ADI Se'ahatt n Baburoglu nun başına gelecegı ve dogrudan dogruya Başba kanlığa bağlı OIOCOK bu orgutun ışlevlerı ozetle boyle Pekı bu yenı orgutun adı ne acabo'' Henuz bellı değıl Orgutun odının uc ay ıcınde konulacağı bıldınlı/or . K ereste kıymık ya da artıkiannı presle/ıp zamklaaıgmızda «sunta» elde eders'nız Basıt bır bıigı Ancak. CHP'nın ne olçude ıkttdar olabıiecegmde bu bılgımn onemlı bır yerı var Oykunun dunu ammsaniyor Bugunu ıse şoyle Başbakan Bjlenı Ecevıt ılk koy kent uygulamasını başıatmoK ıcın Taş kestı'ye gıtrpıştı Ankara ya gerı donerken yol boyunda cok sayıda tomruk gorur Tomruklarm ıhrac eanetrlme koşullarını araştırır llgıl, bakan arkaaoşını arar Bulamaz oakan yurt dısndadır Bakaniıg.n oteKı sommluiarırv. crar Gordugu tomrıAlcrdan soz eder ıhrac olonaklonnın araştırılmasın, «rıca eder». Başbakan ın Konuştugu sorumlj Du «rlca»yı cıddıye almaz Hotta «Yoldo kereste gormuşlermış Onları toplayıp ıhraç edecekmışız. Işe bak..» bıcımınde ılengerı konusur Bunun nedenı, kımıne gore, sunta olayına yakınlıgıno karşm sorumlunun koy kent uygulomasına kar şı oluşudur Sorumlunun. CHP'nın ıkfaar oluşunun oncesınde Goreme s,okakta koy kent duşuncesını «saçma» dıye elest'rdığı bılınmektedır Başbakonın kereste ıhracatıylo ılgılenılmesıne ıhşkın rıcasma duyulan tepkınin bır başka nedenı ıse «rekobet» olabılır lyısı mı bız sıze sorumlunun yurt dışına atanma kararnamesınırt Başbokanın onunde bekledığını soyleyelım ae gerısını sız. anlayıverın . T proıe kred'len de peşınde koşulan bır kaynak Her hangı bır kredının gecıkeceğıne ılışkın en ufak bır kuşku yetkılılerı pamktetıyor .. Dış fınansmanının Dunya Bankası'nda karsılanması ongorulen bır tekstıl proıesı var 100 mılyon dolarlık bır kredı ve ıhracato yonelık tekstıl proıelerın,n desteklenmesı soz konusu Dunya Bonkası'ndan sağlanacak kredıyı ozel kesıme aıt Turkıye Sınaı Kalkınma Bankası ve Sınaı Yatırım Bankası ıle devlete aıt Devlet Sanayı ve ıscı Yatırım Bankas''nın bırlıkte dağıtması ongöruluyor Dunya Bankası nın proıeye ılışkın goruşu o'umludur Ancak. kredının dağıtımına Devlet Sanoyı ve ışcı Yatınm Bankosı'nın sokulmasından endışelıdır Bu bankayo yonelık araştırmo yopmamız gerekır kredı qecıkebı|ır demektedırler. Oysa Boşbakon Bulent Ecev't ve Işletmeler Bakanı Kenan Bulutoglu Devlet Sanayı ve Yatırım Bankası'nın etkınleştırılmesı cabosındadırlar Amac ışcı "e halk ş rketlerının proeı'erı ıcın yonetımınde devletın ağırlığınm kurulmasıdır Konu, Dunya Bankası ılgılılerı ıle Malıye Bokanlığın'dakı banka grubundan bır burokrat arasında yenıden gorjşulur Malıye Bakantığı'ndakı burokrata venlen talınot Dunya Bankası nın gerekcelerını oğrenmektır O do sorar «Devlet Sonayl ve İşçi Yatırım Bankası'nı proıeden cıkorolım dlyorsunuz. Maliye Bakonlıgı olarak biz de oynı goruşteyız Ancak sızfn gerekcelerinizi oğrenmek ıstiyoruz. » Dunya Bankası kredısı devrededır Ancak bır bu'Okrotın ışguzarlığıyla, devlete aıt banko devre dışındadır .. Kraldan çok kralcı bir uygulama.. ultur Bakanı Ahmet Taner Kışlalı nın Devlet Tı>atrolan Genel Mudurlugune yenı bır aıama >apmasi surprız sayılmadı Cune\t Gokçer bu goıevde le kor kırdı yıllarca Genel Mu dur koltugunda oturdu Baş ka ulkelerde burokrasıde es kıyen musteşarlar. genel mudurler dogal savılır, belkı de devlet gorevlerınae tutarlıgın koşulu sayılırlar. j/3İliKİe Batı ulkelerınde bır sanat kuruluşunun baîinda oianlar kolayca degışmeiler Ama bır bakanın. bırlıkte çahşacagı kışılerı seçmek haUkına da saygı duymak gerokır Ancak Dev let Tıyatrolan Genel Muduru Tapu Kadastro Genel Mu duru degıl. 1 urı\ tıyatrosuna nerdeyse kırk jılını vermış bır kışı, \aktı>le Caıl Ebert Devlet Konservatuvan aı kurdugu zaman ogrencısı ve asıstanıjmış sonra ak torlugu. reıısorlugu başlıyor Genel Mudurlugu daha dog rusu yonetıcılıgı sonra Bır koltukta eskıyen kışılere ıktıdarlar degışse de degışme \ en burokratlara tepkı du\anlar. ya da devlet tnatrolarma başka bır nıtehk ver mek ısteyenler Gokçer ı bu gorev den almayı du^unebılırler elbet Ahmet Taner Kışlalı da bunu çok uvgarca yaptı. ama çevresındekıler ajnı duzeyde degıl galıba . Devlet 1 lyatrolarına bunca yılını veren >urt ıçın de ve yurt dışmda oynadıgı rollerle aktoılugunun bo vutlarını çoktan saptamış bır sanatçıyı peıdeler açıldıgı geceye çagırmamak bıze bıraz ters geldı dogrusu Bıraz da kıraldan çok kıralcılık gıbı geldı Otellonun ılk oyununda Gökçer ı gormeyenler haylı şaşırdıar Oysa başkentımızde konser gecelennın tıyatro opera \e bale galalannın bır ozelhgı sardır Ornegın son De mırel hukumetı döneminda. Rıfkı Danışman Kultur Bakanıyken esKi Kultur Bakanı Avnı Akyol tum sana' gosterılennın onur konuguy du Bundan tum sanatçılar ve sanatseverler çok hoşlanırdı çunku Avnı Akvol elyordamıyla da olsa sanatçılann sorunlarına ıçtenlıkle eğılen bır bakandı unutulmrraası çagrı yollanması çok guzel ve dogal elbet Ancak o ne kadar doğalsa, Devlet Tıyatrolanna yıllarca emek veren. buyuk bır aktor ve rejısorun unutulması, protokolda ıhmal edılmesı de öyle=,ıne çırkın bir olay Ahmet Taner Kışlalı. bu aynntılan bılmez ama başka gorevhlenn bu kuçuk aynntılarla ugraşması sanat vaşamımız ıçın bıraz | duşundurucu . ! K SILAH TASIMA MUSAADESI ISTIYORUM.. Bleda'nın çizgileri merakla beklenivor.. ışışlennın Ekonomık llışkıler Genel Mudurlerınden Tanıu Bleda şu gun'erde Ortakpa/ar goruşmelerı yapıyor Bruksel de Yakınlan da zlenımlerını daha dogrusu cızgıleıını merckla beklıyorlar İhracat için her şeyi göze alan bir bakan.. Tıcaret Bakanı Teoman Koprululer. bır kac dolar arttınlmosı ıcın gecesınıgunduzune katmış çalışıyor. Yabancı ulkelerı aolaşıyor Baglanflar yapıyor Son Urdun gezısı de bu omoca yonelıktı Ancak Bakan bu gezıye moralı bozuk olarak gıtmıştı Eylul ayı ıhracatına ıhşkıı ılk bılgıler pek ıc acıcı değıldı Gecen /ılo gore artış sağlanmıştı Ancak. 200 mılyon dolar duzeyıne ulaşılması beklen'rken, en cok 150 mılyon dolara cıkabıleceğı anlaşılmıştı Teoman Koprululer, bu moral bozukluğu ıcmde. bır de kazaya uğradı. Urdun'den ithalı duşunulen fosfat yataklarını gezmeye gidecektı Helıkopterlere br.ıldı Koprululer'ın blndığı helıkopter. hovada arızalandı Mecburı ınış yapıldı Neysekı koza ucuz atlatıldı. Koprululer geçmış olsun dıleklerını. «İhracat icın herşeyl goza alırız* DIcımınde yanıthyor. D Tanıu Bleda cok unlu bır dıplomat, resımden muzıkten. tıyatrodon hoşianon bır kış. olaylorı, amlar, cızgıleştırmekte de buyuk bır ustolığı var. Örneğın Arnavutluk'da gecen gorev donemının cızgılerı hayli ılgınc O cızgılerı bılenler Bruksel'den, Ortakpazar goruşmelerınden nosıl cızgılerle donecek, dıye duşünuyorlar Ortakpazor goruşmelerı de duşundurucu bır cizgıye ulaşmış bulunuyor gercekten cok kışı soruyor, beş yıllık donemı nasıl gecıreceğız acaba. S'yasal goruşmeler, f'kır alışverışı devam edecek mı, etmeyecek mı? Görkemli bir cenaze töreni... eçtıgımız çarşamba günu Ankara da duzenle nen cenaze torenının ve antıfaşıst kıtlesel gosterının her yonuyle uyumlu, ölçulu ve o oranda da coşkulu bır hava ıçınde yapıldıgını başkentlılerce soylenıyor. Turkıye Işçı Partısı Genel Merkezınce başkentte oluştu rulan bır plan ve çerçeve ıçınde çok sayıda demokratık kıtle orgutu ve halkın ka tıldığı törenın her yonuvle anlamh bır butun oluşturdu ğu belırtıhyor G Omuz omuza altı arkadaş bırbırlennden avırtılarak mı defnedıimek ıstenıvordu' Bazı yuksek derecelı vetkılı lenn şöyle dedıklerı ılen su ruluvordu «Şu toren Ankara da vapılmasın da nerede yapıhrsa yapılsm • \ma başk^ntlıler çarşam ba gunu Tandogan alanın dan taşan annfaşıst heveca nın bu sovlentılerle azalmadıgını belırtıyorlar ve torende sojlenen bır sloganı tekrarhvorlar Orgutlu bır halkı hıçb:r kuvvet yenemez > Serdar Alten'e gerekli kan nasıl bulundu? ı<:rh negctıf kan ..» «a'rh negatıf kan » Gecen hafta pazar gunü sabahın ıl* saatlenide telefonlar acılıyor Telefonlar ka pcn.yor Bu kez yenı telefon numaralcrı cevr. lıyordu. (i Acele Hacettepe hastanesı acil servi se kos . • Faşıst katılıer tarafından akıtılcn 6 Turkı ye Işcı Portısı uyesının kanlon kurumaktü ıker, kctl'cmdan beş kurşun yarasıyla Kjrtu lan Se'dar Alten'e kan toplanıyordu . Doktorların ıfadssıne gore, «arh nega!ıf kan» zor bulunan bır kan ce>ıdıydı Bunc Karçın aranan kcn fozlosıyle bulundu Hat ta ooktorlar, radyo anonsuna bııe gerek ka! madığını soyledıler Sabahın ılk saatlen olmasma karşın yuz lerce kışı acıl servıse kosmuşlar, Kan vermek ıcın sıroya gırmişlerdı . Alten'ın durumu cok ağırdı ama kan bul ma sorunu cozumlenmıştı Hastone cevresmde coğu kışı olayın bu kadar kıso zaman ıcmde nasıl duyulduğunu ve yayıldıgını merak edıyordu bu soruyu du« torıar /amtlcdılar Agır yaralı olarak hastaney6 getırılen Seraar Aıten, amelıyato alınma aor once polıse ıfade vermış ve bu arada şoyle f'errıştı « Sizo bır teleton numarası verecegım bu benım parttlı arkadoşımın ev telefo nudur. Arayın onu ve olayı söyleyin..» Doktorlar ve guvenlık kuvvetlerı Serdar Alten'ın boy.fcsıne ağır durumda bıle beııeğıııııı ocıklığıno hayret ettıler. Alten.kan arama anonsunu kendısı yapı yordu « Partilı arkodaşlarım bona kan bulur lar » Katıllerır. doktuğü kan toplanmıştı... Bu konuda anlatılanlara gore. Latıf Can Efraım Ezgın, Osman Nuft Uzunlar, Hurcan Gurses, Faruk Ersan ve Salıh Gevencı. hunharca bır katlıamda can ver mışlerdı, ama kıtleler onlan n yıgıt anılannı bagırlanna basmıştı Bu arada çoğu kışı toren de tek cenazenjn olduğuna dıkkatı çekerek bunun nedenını soruyordu Gerçı Salıh Gevenci'nın ceııazesi dıger arkadaşlarını da temsıl edıyordu, ama niçm otüar yoktu'? . Bu konuda anlatılanlara bakılırsa olay şöyleydi Cınayetm hemen sonrasmda katlıamda canına kıyılanlarrn aıleleri pohs tarafmdan aranmış ve kendilenne cenazeyı teshm almalan. soylennuşti. Bu arada ufak yollu baskılar da yapılmıştı aılelere. Bunun üzenne Hurcan Gürses'ın aılesı cenazeyi ılk gun defnetmıştı. Ote yandan TIP Bursa Yenışehır Ilçe Başkanı Latıf Can ile aynı ılçe uyelenndon Efraım Ezgın ve Osman Nurı Uzunlar'ın aılelenyle «Bursa Mılletvekıh» sıfatıyla, Mıllı Savunma Bakanı Hasan Esat Işık konuş muş. cenaze törenınm Yenışehir'de yapılması konusunda keııdılennı ıkna etmıştı. Gerıye Faruk Ersan ıle Salıh Gevenci'nın cenazelerı kalmıştı Çarşamba gunu her îki cenaze yanyana tören yerıne getırilecektı Saat 10 00 sularmda bu kez bır albay gelerek, kendısinın Jandarma Genel Komutanhgında gorevlı olduğunu ve Faruk Ersan'ın amcası olduğunu soyleyerek cenazeyi aldı ve Kırklarelı'ne doğru hareket ettı Geriye Salih Gevenci'nın eenazesi kalmıştı Gevenci'nın Çorum'dan gelen babası ıle cenaze torenım Ankara'da yapılmasım uygun bulmuştu. Bu konuda kendısıne polis tarafından v apüan onerilere katılmadı. Komandolar duruşmaları dikkatle izliyorlar.. ahramanmaraş olaylarının sanıklan hafta içınde Altındag Adlıyesınde yargı onune çıkanldılar 14 yaşmdakı bır K komandonun onculugunde Turk Yıldırım Komandoları \e Esır Turklen Kurtarma Ordusu adlarıyla gızh orgut kuranlar hakkındakı davalar aralıksız surduruluyor Ve hemen hepsı aynı suçlara ortak olanlar. bır davadan ötekıne hergun yargılanıyorlar. Kahramanmaraşlı eylemcılerın davasına, o yoreden geldıklerı anlaşılan ulkücu komandolar da buyuk ılgı gosteriyorlar. Altındag Ikınci Agır Ceza Mahkemesınde sessız sedasız başlayan duruşmalar sırasında, çok sayıda komandonun duruşma vennın onunu çevırdıklen gozlendı Komandolardan bazılanmn. duruşmaların gızliüğine karşm. ara sıra ıçeri de gırdıklen göruldu. Bellı ki komandolar yargılama ıslemlerım vakından ızlemek ıstemekteydıler. Mıllıyetçi Cephe donemınde guvenlık kuvvetlerıne vardımcı» ilan edılenler. o gunlenn etkisıyle olsa gerek, yargıya da yardımcı olmak düşuncesınde gorunuyorlardı.. Altındag Bırind Ağır Ceza da başlayan duruşmalafda ıse bu göruntu tümuyle değıştı O gun olağanustü onlemler ahnırken. çok sayıda guvenJik görevlisi gınyordu duruşma salonuna Aynı şekılde. vargılamanın yapıldığı bolum tumuyle çevnlmış ve eınş cıkışlar denetım altına alınmıştı. Ikı gun arayla vaşanan bu degışıkhk çok kışıyı şaşırttı. Çalışma Bakanlığında neler oluyor ? Gezegen Bakan bu kez de Kore'de Ulastırma Bakanı Guneş Öngut. Uluslnrarası Trofığe de buyuk onem veren, gezegen bakanlardai bır> Gecen hafta Kore'ye uctu, vnm 1 gun kodar surecek bu uzakdoğu yolculuğu Kımı kışıler Kore Turkıye ulaştırmo ılıçkılerını merokla beklıyor Guneş Ongut'un gırı ' şımlerıyle nasıl bır gelışme olocak, dıye soruyorlar Kımı kı I şıler de bır Ulostırma Bakanının komşu ulkeiere gıtmesını, ortak sorunlaro cozum arama ' sını dogal korsılasalar da uzak bır ulkeye gıtrr.esını yadırgıyorlar Bu ters gcruşlerın gercek vanıtını Ongut urı Turkıye'ye donuşunde alacaâız herhalde . M ıllıyetcı Cephe donemınden kolan enkazın temızlenmesı ışlemı bazı bakanlıklarda bıtınlmış gıbı... Bu yondekı sorunları cozümledıklerıne ınanan bakanlıklarda artık MC'den devralınan «gorev>lerın yurutulmesme gecılıyor, bugunlerde . Çalışma Ba<aniığında da başlandı aynı tür ışlemlere Oluşturulan dısıplın kurulunun, MC'den kalan soruşturmaları uslendığı bıldırılıyor. MC yonetıcılerının yasa dışı uygulamalarına karşı dırenenlere ve haklarmda sorusturma acılanlara bırer yazı gonderılerek, «savunmaları» ıstenıyor Savunmaları ıstenenlerın sayışı neredeyse 100'e varıyor Ve bunlar daha cok iş Mufett şlerı Derneğı uyelerı . Dernek Başkanı hakkında MC donemınde defalarca acılan sorusturmalar yınelenıyor. Bu orgut uyesı bır İş Mufettışı ıse bır yetkı uyuşmazlığında uygulattığı (durum saptamasundan öturu uğradığı soruşturma ıcın yenıden savunma hazırlıyor Bu mufettış hakkında acılan soruşturmanın daha sonra, MSP'lı Bakan Fehmı Cumalıoğlu tarafındon «durum saptaması» genelgesının kaldınlmasında gerekce sayıldığı unutulmuş gorunuyor Şımdı dısıplın kurulunda gorev alanlar arasında o dönem de aynı nedenlerle soruşturmaya uğroyanların bulunması da umulmus olsa gerek... HAZIRLAYANLAR: Müşerref HEKIMOĞLU Vluç GÜRKAN Varhk ÖZMENEK Derya SAZAK r Bulaşıkçımn kültürlüsü... alınacağı belırtılryor. Ancak, ıse alınacak olan bulaşıkçının hangı konularda sınava gıreceğı acıklanmıvor. Isteklenn dıplcmo ve kımlık kartıyla bırlıkte belırtılen to r ıh ve yerde bulunmalan dc ıstenıyor Bakalım bu ulusal Bankamız oraaıg' kulturlu bulaşıkcıyı kac kışı ıcınden sececek, herkes meraklo beklemskte Bır Ulusal Bankamız gazetelere verdığı ılanla ortaokul mezunu bır bulaşıkcı aramakta Aranan bulaşıkcının ortaokul mezunu olup sınava tabı tutulduktcn sonra ıse
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog