Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

SEKtZ CUMHURİYET 14 EKÎ3V1 1978 210 Ekim 1978 günleri arosında Romanya'nm gezi yoresı Herculanes da yıplan Balkan ulkelerı santronc takımları yarışmasında Yugoslavya bınnci olmuştur 2'ncı Romonya, 3 Bulgarıstan, 4 Yunanıstan ve 5 ıncı Turkıye olmuşiardır. Genel sıralamada 7 puan alan Turk tokımı Yunanıston ı 42 yenmesıne karşın yarım pLSn gerıde kaımıştır Romanvo'ya 3VÎ ZVz yenılmıs olması ıse satranç yetkılılerınce başarı olarak nttelenmıştır RİZE, (Falk BAKOĞLU blldlrlyor) Öncekı aun bır benzın istasyonunda meydana gelen yangın sonucu havatını kaybeden Gursel Aksel ın cenazesı dun R ze'de duzenlenen torenden sonra karoyolu ile Izmır'e gon derılmıştır Aksel'ın cenazesı Goztepe Kulübü'nun duzenleyece ğl bır forpnle kaldırılacaktır SAYGI DURUŞUNOA BULUNULACAK ANKARA (Pertev ATASAY biltfırıyor) Futhol Fod*rasyonu Boşkanı Gungor Sayan bu hofto Turkıve Lıq Balkar. Satranc Birinciliğinde Yunanistan'ı 42 yendik Bayan Santronc bırıncımız Gulumser Yılmaz ın Uluslararası Buyuk usta Lemaçko'ya (Bulgarıstan) kazanması buyuk ovgu toplamıştır Çoğunluğu genclerden kurulu Türk takımının aldığı sonuc gelecek içın umıt verıcı kabul edılmektedır Takımlarırnız şu oyunculardon kuruluydu (Baylar) Onat, Yılmaz T Şendur. A. Öney, F Ulker, Basoğlu. Atakışı (Bayanlar) Gulumser Yılmaz, Gulsevıl Yılmaz Gençler Yurtseven, Asaduroğlu Atalık Pamuk Rize çalıştırıcısı Gürsei Aksel'in cenazesi törenle Izmir'e gönderildi lerınde o/nanocak karşılaşmalar oncesınde Goztepelı eokı futbolcu ve Rızespor antrenoru Gursel Aksel ıçın bırer dakıkalık saygı duruşunda bulunulacağını acıklam stır RIZESPOR ELAZIĞSPOR MACI ERTELENDİ Ote yandan Rızespor un ıstegı uzerıne Rızespor Elazıgspor macı. Futbol Federasyonu tarafından llerl bır tarıhe ertelenmıştır Tokat Rızespor genc takımlar maçının da 19 kosım da yapılması kararlaştırılmıştır ÇanakkaleTekirdağ etabını Çek Michal kazandı TEKIRDAĞ Cumhurboş konlıgı 14 Uluslorarası 3 s k!et Tu'urtLn 115 h'ometrelık Çanak ka e Tekırdağ etabını Ce< M c h al Klasa 3 32 37 de tekerle* farkı ıle kczTrmıştır Etap ın bıraysel sıralaması şo/le olmuştur 1 Michal Klasa (CeK) 3 32 37 2 O'ek Logvın (Sovyet) 3 32 37 3 Pıvotz Cıvazdof iSovyet) 3 32 37 4 Emıl Lo /ev (Bulgar) 3 32 49 10 Ha son Can (Turkıye) 3 32 49 115 kılometrelık bugunku etao sonunda genel ferdı klosmonda Cek Vı'astıbor onderlıg nı korumuştur Cumhurboşkanlığı 14 Uluslorarası Bısıklet Turu buaun •<oşulacak 115 kllometrelık Te kırdağ istanbul etabı ıle «ono erecektır Basketbolde bu yıl da .ddlalı olan Eczacıbaşı takımı .. Basketbol Ligi bugün başlıyor Turkiye Basketbol Llalerl bu pun Ankara Izmır, IstanDul ve Bursa do yapılacak karşı laşmolarla boşlayocaktır Gunün programı şöyledır Sellm Sırrı Tarcan Salonu 16 30 MTA Ad D Spor (2 Lıq) 18 00 Ormonspor ITU (2 Lıg) 19 30 Kolei Istanbulspor (Bayanlar BTGM Kupası) Anadolu Spor Sltesl17 00 Tacspor Efes Pılsen tzmlr Ataturk Salonu 17 30 Karsıyaka Şekerspor Bursa Ataturk Spor Sarayı16 00 TOFAŞ SAS Zırat Fak. Profesyoneller yüzde amatörler payımn yanl] lış uygulandığı görüşünü savunuyor Amator kuluplerin futbol karşılaşmaiarı hasılatlarından %12 pay ıstemı konusundo F BanC6 Kulubu Asbaşkanı Eşref Aydın goruşlerını şoyle açıklamışlır «Amatorlerin % 1 2 ' I K pay ıstemı çok yanlış bır tutum Yonetmelıkte bulunan bu madde daha sonra ıkıncı bır yonetmelık ıle kaldırılmıştır Genel Mudurluk ıle ortak çalışmalarımız sonucu olayı c/dınlıga cıkartacağız. Bu konuda İstanbul un 3 kulubu olarak buyuk bır dayanışma ıcındeyız Ötekı Anadolu takımlarının da bfzierl deste<leyeceğınl umuyoruz. Karşılaşma hasılatlarındakı kesintller %50yi gecıyor Bu koşuilar aitında ayakta durmak olanaksızdır» Beşıktaş Kulubu Başkanı Gazı Akınal, olayı her yonu ıla mantığın dışında olarak nıtelendırmış. «Genc takımlar lıgının de gercekleştırıldığı şu sıralarda 3 macm aynı sahada oynanması olanaksızdır» demıştır Amatorlere ayrılan % 6 lık payın yeterlı olduğunu savunan Akınal, qorüşlerinl şoyle surdurmuştur «Yonetmelıkte olan maddeler yanlış uygulanıyor Bu konudo Beden Terbiyesı Genel Mudurluğune başvurumuzu yaptık. önümuzdekı gunlerde soruna cozum bulunacaktır Bız, Istanbut kuluplerı olarak amotor dallarda raten faalfyet gostermekteyız, amator sporcularımıza gerekli yardımı yapmak zorundayız.» (Aricası 9 Soyfada) AMATOR KULUP TEMSILCILERI tMILLETIN PARASI İLE YAPILAN STAD MILLCTINDIR» DEDILER VE INÖNU STADINA GIRIP BIRLIKTE RESIM CEKTIRDILER Basketbolde F.Bahçe'nin ümidi : Yugoslav Jarco Derleyen: Hilmi TÜRKAY Turkı/e Bırıncı Ba«ketbol Llaı nde bu donem savaşım ve recek olon takımların goruşle nnı Fenerbohce Galatasara/ Tacspor ve Zıraat Fakultesı ıle tamomlıyoruz Aşagıda bu tn kımların ılgılılerının lıg oncesı dus.ncelerını bulacaksınız MAHMUT USLU(Zıraat Fakültesi çalıştırıcısı) Ölanaklarımızın sınırlı olma «ı nedenı ıle oyuncu transfer edemedık Gecen yıl oiduğu gı bı bu yıl da kumede kalmak lcın o/na 'acağız Girenler Robert Lıyon (ABD) Ercument (Koleı) Eskner: Semıh, AU, Hamza Levent, Yoşar FIR'JZ KURBANZADE (Tacspor Kulubu Başkanıl Tacspor olarak amacımız Turk sporuna hızTiet etmektır Bu yM kotılma hakkını elde etmış olduğumuz bırıncı lıgde lyi dereceler almak ıcın savaşım verecegız llk beş arasına gırebılırsek, bundan sonra Turkıye \\ Avrupa kupalarında temsı) ei mek lcın rokıplerımızle boy olcii$eceğız Benım lıgde bu donem kesın favorım Eczacıbaşıdır Yeni donem oncesınde eskı takımımızı korurken Beşıktaş'tan Necdet Golatasaray dan John Gıddıng ve Murat ı adık A takımımızın \anısıra yıldız takımını oluşturduk, ÖZER SALNUR (Galatasaray Kulubu basketbol sorumlusu) Eczacıbaşı Efes Pılsen Beşıktaş, Karsıyaka ve Yenışehır Meysu ılk sıraları alacak takımlar Öteki takımlar ıse orta sıralar ve kume duşmemek ıcın sovaşım verecekler ABD den bır yabancı oyuncunun yonısıra Efes Pllsen'den Utku yu, Vınylex'ten Erdal ı Beşıktaş tan do Cengiz'ı Sankrrmrzılr renklere kattık Çalıştırıcılığa da Genc Mıllî Basketbol takımı antrenoru Önder Seden ı getırdık YUKSEL GÜNAY (Fenerbahce Kulubu Genel Sekreterı) Basketbol takımımız bu donem gecen yıllara oranla lıglere cok daha lyı hozırlandı Bır yabancı oyuncunun dışında, Efes Pılsen'den Demır ve Osmon ı aldı Jarco adındakl Yugoslav bosketbolcunun Fenerbahce'ye buyuk yararlar ge tırecegı Inancındayım 2 metrenın uzerınde bulunan bu oyuficu aynı zamanda Yugoslav Mıllı Takımmında da yer almış lyı bır derece almak ıcın tun gucumuzle savaşım vereceğiz» ŞİMDIYE DEK, KİMLER ŞAMPIYON OLDU? ALTINORDU 1 366 67 1967 68 ITU 1968 69 GALATASARAY 1969 70 İTU •1970 71 ITU. 1971 72 ITU 1972 73 ITU T973 74 MUHAFIZGÜCÜ ^ 7 4 75 BEŞIKTAŞ 1975 76 ECZACIBAŞI 1976 77 ECZACIBAŞI 1977 78 ECZACIBAŞI 1978 79 Amatör kulüpler İnönü Stadı'nda toplanarak haklarını sonuna dek savunacaklanm belirttiler İnönü Stadında oynanan profesyonet moçlardan % 12 hısse verı meme<;ı ıç n uc buyukl<? rın yapmış oldukları gmşımleri amotorler djn Inonj btadında vaptık orı basm topiantısmia Kıam 'lordır Futbol Aıanı Nedım Baltacı «Oygulodığımız n» yemek tarifesldlr Ne de doktor reçetesıdır Blr yonstmelik hukmudjr» şeklınds suze basla yarak şoyle konuşmuştur «Bız bu yonetrrellgı Işlerlığe koyarken, hem vozrfemızl yapmış h<»m d" vıcdanı blr görevl yerıne getirmij bulunuyo ruz. Hlcbır zamon uc buyuklerin cıkorları, geniş haik kıtlelerıne dayanan amator kuluplerden on planda olamaz Devlet kurumlorının yonetmellklerlne ve de amatorlenn haklarına uc buyuklerin tepkislnln tehditkâr demecİPre voran boyutları şuphesiz yetkıll kurumların, kendllermi denetfememelennden kaynaklanmaktadır Devletın tesıslerınde ticaret vnparak yasamım holktnn alan bu kurumların yoneticllennln daha tutarlı horeket etmelerini uyarırız » Daha sonra bır konuşma yopon Nışantaşı Kulubu Yöneticisi Ümıt Oğuzcan «Amatorlere yüzde 12 poyın verllmesınl savunarok, guncel »orun olan kltle sporunun yavgınlastırrıması bizım elımizdedir. Onlorın tssislerlne bizler uye olomadığımız lcln jjlremlyoruz Oysa blzim baroka lorda bulunan kuluplerlmıze her vatandaş alrer Bu ana ılkedir bırlerı devamlı somurmek ısteyen lcre şunu soylemek isterız Gerekli yasalar cık mnlıdır Cıkmasmı onlemeye kalkorlar Ise b'z de «hokkın verilmediğl yerde hak verilmez olınır» deriz » 1. Lig'de ZonguldakOrdu Ankara'da karşılaşıyor Turkıye Bırıncl Fufbol Lfgi'nde gümjn tek mocmı Ankara da Zdhgüldokspör Orduspor oynayacaklardır. Zonguldakspor'un stadınm onarımda olması neden yle Ankcrc da yapılacak karşılaşmo 19 Mayı^ Stodı nda saat 15 00 de başlayacaktır SATRANÇ KÖŞESI Ş. MADARAŞ Dünya Basketbol Birinciliğinde SSCB, ABD'yi 9776 yendi 3. Lig'de iki maç var Turkıye 3 Futbol Ligı nde bugun Ikl korşılaşmo yapılacoktır Ankara inonu Stadı nda saat 15 00 de Petrolofıs Gıresun, izmır Alsancak Siodı nda saat 15 00 de Yesılova ödemışspor o\nayacaklardır M I c de İkl homleda (Taş: 126) İspanyol KARPOV KORÇNOY Dünya Blrlncillğl maçı, 1978 (Oyun 28) 1 e4 e5 2 Af3 Ac6 3 Fb5 aS 4 Fa4 Af6 5 00 Axe4 Toplantı/a katı'an 40 amator ku'jp tTnsıl6 d4 b5 7 Fb3 d5 8 dxe5 Fe6 9 c3 Ac5 10 Fc2 Fg4 1T Ke1 Fe7 12 Abd2 Vd7 13 Ae6 14 h3 Fh5 osl Futbol Aıanı Nedım Bal'acı nın bu g'rışımır nı sonuna dek savunacaklarını ve g9 ekırse her 15 Ff5 Acd8 16 Fe3 a5 17 Fc5 a4 13 Fxe7 Vxe7 turlu eyleme gırışebıleceklerını belırtm şlerdır 19 Abd2 c6 20 b4 Ag5 21 Ve2 g6 22 Fg4 Fxg4 23 hxg4 A8e6 24 ve3 h5 25 Axg5 Vxg5 26 Vxg5 Axg5 27 gxh5 Kxh5 28 A f i Kh4 29 Kadı Se7 30 13 Ae6 31 Ae3 Kd8 32 Ag4 Ag5 33 Ae3 Ae6 34 Ag4 Ag7 35 Ae3 Af5 36 Ac2 Kc4 37 Kd3 d4 38 Hıncal ULUÇ g4 Ag7 39 Axd4 Ae6 40 Kıdı Axd4 41 cxd4 Kxb4 42 Şf2 c5 (2arf hamlesl=Oyun askıda) 43 d5 Kb2+44 Şg3 Kx a2 45 Ke3 b4 46 e6 Ka3 47 Ke2 yol acabılır sıylo sağlıklı olunabıldıgl fxe6 48 Kxe6+Şf7 49 Kdeı Kd7 50 Kb6 Kd3 51 lara başlamalan ve hele bu Sağhk, Sporu bırakmış olanların gıbı sert antrenmaniar da, Kıe6 K3xd5 52 Kxg6 a3 53 Kbf6f Şe7 54 Ke6+ antrenmanları spor yaptık form yarışma ve karşılaşmalara yarışma havası ıcınde kışı/i ları zamankı gıbı sıkı tutma Şd8 55 Ka6 Kb7 56 Kg8+ Şc7 57 Kg7+ Kd7 katı'mak amocıyla, genel forma sokarken. ust duze/ ya kalkışmoları en buyuk ha 53 Kg5 b3 59 Kxc5+ Şb8 60 Terlc. demektir! saglık kontrollarınn yoptır de bır performans elde e ta olmaktodır Oyso oiculu Dünya Satranç Şampiyonasında madan, yenıden antrenmcn d'lrnesını soğloyabılır ve manîıklı spor uygulama Işte sık sık bırbırlerlyle baglantılı olarok karşımıson durum 5 5 berabere oidu za cıkan ıkı terım Sagl'k BAGUİO CITY (FILIPINLER) Dunya Satve form Bu ıkısı nerhangı ranç Şampiyonasında 31'ıncı oyunu Korçnoy kabır yazıda. aralonndan bınranmış, böylece maraton karşılaşmada durum ne oğırlık verılse bıle baş 55 berabere olmuştur Elınde sadece bır kale lıkta mı.tıaka bırbırıerını tave ümitsiz durumda şah kalan Karpov, 71 ıncı mamlorlar homleden sonra oyunu bırakmıştı. I!?SIZLER Ital^adakı profesvonel Londradakı unlü £>avoy Otelının ("^j An.aşıldığı gıbl bu bır ter Böylece son dort oyunun ucünü Korcnoy kalutool ta/iimlan 22 25 ı bulan takwı barmem «Ç'it artal //• adh bolonıa mınoloıı 6orunudur ancak, zanmış olmaktadır Oyunlardan birı berabere sokadrolannı 18 e ındırdüer Ola\ı rıj 'a uç Amerıkahmn Athntıgı aşıraterımlerin gerçek onlamların nuçlanmıştır muntıkh sonucu ^07 M A Lıgı takır» sı onuruna, yeru bır kokteyl yaptı da, sağlık form degıldır ve Altı galıblyet olan şamplyon olacaktır. larmdan 393 u b Lıgı takımlanndiı 'Cumuş Balon* kokle*L ı/3 votfea form sagiı<5ın tamamıyle ya olmak uıere 60J orofes\o'iel futbol 1'3 gre\lurt suyu, 1/6 U ılhams armu AT YARISLARI bcncısı olabılır cu tçoiz 'latdı Bu tşsız'er oe bunda ı au ve 1/6 crĞme de noyauxdan olu Dovronış bo?uk'jklanra, 1 Koşu. Favori Karabulut plaseMemruk surpsonra tıokı otelu ça'ışma alanı bulj fu>or bu kokteyl riz Işıl. dengesız'iı^e kcvnak olmo mayan işsızler gıoı lıcsaplanacak BAOINriLIK Batı B°rlmdekı Dun dıkca bu hata pohalıya moı 2. Koşu Favori VVIndy Nıle plase Yıldrnmhan DELILIK Amen'an tutholunun rt >a Yuzme ŞamDiyona&ı 'tda bırbın ar olacak, ağır bır hata tiu?e,ı sürprlz Adem. fcrece sert olduqu \ * horunmak dına rekor yemleyen Amcrıkalı yuzu ne cıkmayacoktır Nıce es 3. Koşu: Fovorl Kurtuluş plase Nazlı, sürpriz jiuicıyla başhh tahıldıgım bılınz. Ko culer de otekı spor dallannın çoğunaz kl şampıyon sporcu yalrız Havacı. runrna amacıyla takılan bu başlıklc oldugu gıbı agırhkh anîrenmanlara antrenman değıl tum fızık hasma karşı saldırıda da kullanıhn 4. KOŞU: Favori Hamlet plase Angel's Wings • onem verı\orlar, bırçok mayoyu ustsel colışmayı da bıraktıktan c ortaya boks sporunun ölumcu'lu Kalburan sürprlz Snap Shot. uste gıyerek ve yün çoraplarla çalışıvıllar sonra bunlorı daho gunden çok daha korkunç bır sonw 5. Koşu: Fovorl Pekerol plase adıac surprlzl vorlar Antrenorlen Haınes, 'Bu şedun bırokmışcasına yenı 'ç'hıyor Yalmzca Mıchıgan e^aletm Anavarza. kılde çahştıktan sonra, shplenru gıyeden calışma hazırlıklarına gi dekı. 1977 bılançosu 66 olu Bu mev reh yanşmaya katıhnco, kendılennı 8. Koşu: Favori Şenay plase Zlynet Alevhan rışmıslerdır Bu tür hareket *ım. doktorlar yarah sa\ısının bır mü ııçuyormuscisına guçlu hıssedeb'lıyor sürpnzl Fury. tehlıkesız degıldır zıra orga \ on olacagım tahmın edıyorlar Bu da lar » Ve derece guçlu ve rahat olduk 7. Koşu: Favori Fakirsofrası plase Karamel surp 1 n zmayı cok sert bıcımde ubır tür, nufus plankıması mı acaba" lan hergun artan dunya rekorlannrfzl Anburnu varır, hatto sakatlığa bile •GUMUŞ BALON» KOKTEYLÎ dan bellı oluyor. 8. Koşu: Favort Üças. plase AnsaySadrazam sürp nzl. Ûrguplü. Yüksel Eruc ANILA (Flllplnler) Durya Amator 3asketbc Brıncılıçınde Sovyetler Bın gı ABD ,ı 9776 yenmışlır Böylece Bırınîilık oncesı (avorılsr arasnda yer aıan ABD tum umıtlerını yıtırmıştır Fınol karşılaşması bu gece Ydgos'avya ıl*> Sovyetler Bırlığı veya Brezıl^o arasınaa o/nanacaktır llk sekızın kerdı arolarında sıralamayı scDtamak ıçın yaptıkları karşilaşmalar suresınce ABD yalnız ıkı yengı alabiıiTiıstır Bunjn yanısıra Yugosiavya Bımcılık suresınce hıc yenılg alma/an te< takım unvanmı halen korumcktadır Uluslararası Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvasına 4 ülke katılacağını bildirdı istanbul bpor ve Sergl Sarayı'nda 2331 ekım tarıhten arasında yapılacak Uluslararası Cumhuriyet Kupası Serbest ve GrekoRomen Gureş Turnuvasına cağırılon ulkelerden S Bırlıgı Bulgarıstan Polonya ve Macorıston geleceklerını bıldırmışlerdır Aıan Nurı Kosahmetoğlu, turnuva tarıhıne degın, ulke sayısınm artacağını umduklarını soylemıştır IETT Güreş Takımı Polonya'ya gidiyor Poloı,anın Bebıca kentınde 2022 ekım to rıhlpn arasında yapılacak Uluslararası Ztganıemc Greko Ronen Gures Turnuvasına katılacak Gdreş Takımı pazcrtesı gunü gecesı trenle Var şova ya gıdecektir Sekız u'keiın katılacağı turnuvada İstanbul Bolgesını temsıl edecek olan IETT Greko Ro men Güreş Takımı nın kafıle başkanlıgını Kuluo Başkanı Tevfık Tankut yapacak ve şu sporco la buluracsklorcır Kemai Kahraman Mustafa Boylu, Nevzat Koz, Ibrahım Yıldırım Ekrem Kor, Mehmet Türüt, Hakkı Bahadır, Rahmı OZÇOIOK, Mustafa Sözea DÜNYA DÖNÜYOR Voleybol Federasyonu Başkanı Mutlugil, çalışma arkadaşlarını dün acıkladı ANKARA Voleybol Federasyonu Boskanı özcan Mutlugı! dun bır basm toplantısı duzenleyerek calısmo orkaaaşıannı acı^ion stır Amaclarınm genc voleybolcular yetlstırılmesı vs daha cok kışının \ole\bot cynamasını sagio rrak olduğunu bclırten Mutlugil Okulıc Beden Eçıtmı ve ç por Gpnel M i'iıırıuâu IIP ılı^kı V>ı larak bır eğıtım kurulu o'uşturacak'a'inı acıklamıstır Yenı Voleybol F^derasyonu'nda şu kışıler bulunnaktadır Genel Sekreter Erdogan Sezgın Asbaşkan Seref Tunca, Asbaşkan Meno Zamboglu, Bosın Sözcusu Osman Idıkut. üyeler Ayhan Denvr, Tankut Antıkacıoğlu, Mahır Araz Toksal Basara, Mustafa Saka Ender Kurt Libya Cezayir Türkiye üçlü atletizm yarışması iptal edildi IZMIR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Lıbya Cezayir ve Turkıye orasinda ouzenlenen uclu atletızn şampıyonasının, konu< ulkelerın gelmemesı nedenıyle ıptcl edıldığı acklanrrıştır. Bir dakikada dünya turu Profilo spor Kuiübü resmen kuruldu Yeru kurulan «Profilo Hol dıng Spor Kulubu»nun geçıcı Yonetım Kurulu, ılk top lantısında gorev bolümu yap mıştır Mustafa Agan m baş kanlıga getınldıgı toplantıda, otekı uyeler şu gorevlen almışlardır Nesım Levı (Başkan Yardımcısı) Nezıh Ozogul (Genel Kaptan). Erguder Tırnova (Genel Sekreter) Orhan Yorulmaz (Kulup Sozcusu) Murat Al bayrak (Muhasıp), Yılmaz Argan (Veznedar) Profilo Holdıngde çalışan lann çocuklanna «Spor Okulu» açacak olan Profilo Holdıng Spor Kulubu Yonatım Kurulu çalışmalanna hemsn ba^lamış basketbol, futbol gureş voleybol, ma^ sa tenısı 3*16112111 ve yuzme dallannda faahyet gos TÜRKİYE VOLEYBOL LİGİ'NDE BES MAÇ VAR Turkıye Volevbol ügı'nın ücüncö haftosında hugün beş karşılaşma yapılacaktır Maltepe ve Gaiatasarav Ankora, Korşıyoka ve Denızgücu İstanbul, IETT ile Tacspor da Bursa da oynayacaklardır. Lıgde bugün oynanacak mac'ar şunlardır Ankara S. S Tarcan Salonu13 00 Muhafızgucu • Maltep» 14 00 DSI Spor Galatasaray İstanbul Bağlarbaşı Salonu: 13 00 Eczacıbaşı Karsıyaka 14 30 Vınylex • Denızgucu Bursa'da13 00. Renault IETT tenlmesme karar vennıştır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog