Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

O N CUMHURIYET 14 EKIM 1978 Mehh PAKALIN Ciddiyei Azmin elınden hıçbır şey kurtulamaz 1960 1978 GELIŞİM Açık olan üs'leri bile yeniden açmayı başardık! teıevTzvc Uıeyman Demırei Londro öa ABD Bas'Kanı Carter ın otuıougu masaya ,unırugunu ın dııırken «Ya ambargo kalkar, ya amborgo <a kmaz» şeklınde arıhı bır soz kLİIonms ^e «Eger ambargo kalkarsa uslerı kapatmoyız kalkmazsa canınız sagolsun» aue go'dagı vermıştı Turkıye ye dondoKen sorca Ou korku verıcı so^le^nırı etkısını uzun sure bekle/en Deinrel hıcbır şey olmoyınca dedıgını vapıinstı Modem kı S Oyun yanhş oynanıyor ız, garıp huylorı olan Dif mılletız Yargılanması uzayan bu kotılın yop tıklannı unuluvenr gıderek ona ocı mayo boşlarız Ya üa. moctan once do vul zurnayla coşkuyla yureklendırdıgımiz takımımızm gol atamadıgını gorun ce, oyuncutarı yuhalar, taş ve kufur yag muruno tutanz Spor yazarr degılım Fakat oynanan oyunu pekala yazobılırım 'Dunku mit<,ta se\ırcıler \ıne aradıgım bulamaclı sevgt/ı kavgase verler Oysa. hava ganeşlı •>aha \emyeşıldı Trıbur.ler nıaçın başta masına vedı saat lıala tıklım ukhm dolmuştu Takımlar sahaya önceden açıklanan kadrolanyle çıktılar Kalecı ler paça baglannı bagladıktan ve koşelerını aldıktan sonra hakem oyunculan orta\a çagırarak eldıven lerını yokladı, oyunun kurallarını an lattı Enseye tokat atmanın jasafe oldugunu hatırlattı Hakemın tabancasıyle oyun ba? ladı llk ellı metreyı kurbagalama yuzen ovuncular donuşte kapalı slalom stılde ımse geçtıler ıkı ba\ rah dıregım devıren sol oçıklan lyı gwtunde degAdı Pota altında • ap > tıgı fauller yüzunden beş fena puan alarak oyun dışı edıldı \e oyun sen leşlı Savunrnada başarılı olan taraf. rakıbının arkasına dolanarak ıkı puan almasını bıldı Fakat tecrubesız Ugı nedemyle sılkmede gosterdıgı bitfanih kOparmada gosteremedı Ikı kez ustüsUt hatalı servıs alarak topu fıleye degdırdı ve servıs set sa yısı ıçın karşı tarafa geçtı Onuncu raundu Duzce Adapaza n arasmda koşan oyuncuiar. ıkincı devreye hırsh gırdıler Dörtvüz metre engelh koşulurken, \uksek atlama rekorunun da bırhkte kırıldıgı maçta, ıtırozı hakem dınlemedı peraltı noktasını gosterdı 00 Bu maçın da skoruydu'. Seyırcüer kendı oyunculannı yuhalamaya başladıkları zaman gun aksam olmuş stadyumun uzerıne •za'anhk çokmüştu » Boyle yontıs oynonan oyundo gol beklemek Konva ovasında vapur beklemeye benzer Oyuncuları yuhplamok gol atmoyo yetmiyor Bosuna nefes tuketmtyelım B Bııluıımaz ilaç siııei sad paremc Dr. Ihsan ene 962 Hasekı Ooğum servısı yatak 72 72 de EMINE Elın yonar dokunsan alnına Teşh.s Lohusahk Humması Ya tedavısı 7 P /a~ada yok malıcesı Emıne1 Bulunmoz ılac sıne ı sad parene Emıne dalıyor son uykusuno Serum Ce Vıt Penısılın Streptom s n Emıne zıyoret gunu Uyanmaz mısın'? Hane Halkı Tüketim Harcamaiarı , statıstık Genel Mudurlugu başka sey kalmamış gıbı oturmus evlerımızdeI kı tuketım hcrcamalarını merak et mıs Bır televızyon programındon ogrenı yoruz, hozırlottıgı soru kagıtlarını kopı kapı dagıtacak hane halkı gunluk tuke tlm harcamalarını bu kagıtlara yazocak sonra da bu kagıtlor toplanocak ve evle rımızın ne tukettıgı boylece saptanmış o lacakmıs1 Uîun uzun aroştırmaya gerek yok Hanelerimızın bugun ne tukettıginı ben soyleyıvereyım Tıg gıbı delıkanlılar Guzelım gelınl.k kızlar . Gozyaşı . Acı Huzun . Umut Keder Sen poroyı boşver D«vlet Bobo Parayı boşver /. ERSARAÇ. ambargo kaikmomıştı o zaman «Corter'm conı sagolsun»c'u Bo/iece us lerın ustu kapatılmış gerıye yalnızca Amerıkalılar ve go7etleme araclorı Kalmışn Bunlar j ^ b ncı'arma doldurularak artık onlarıa kımse iığneı emış \e «Ne hallerı varsa gorsunler» di'yerek cezalandınmışlardı Amerı'<alııar bu ag r cezanın etkısıyle kendılerını raaar ve benzeıı gozleme aracıarıno v/ermışler yapacak başka ışlen kalmadıgından gunlerını komşu ulkelerı gozetlemekie gecırmeye başlamışlardı Ambargonun kalkması uzerıne u erın ocılması karan verılınce şaşkınliKia goruldu kı usler zaten «apanmamıştı Bır Amerıkan gazetesi ounu aCKCO yazmış Dışışıerı Bakanhgunız da dogruıa nışiı Sımdı ne o ccaktı 9 FüKat azmın elınden hıcbır şey kurtulmuıor Sonunda denenmemış Dır yoi bu'undu ve zoten acık olan uslerın Demırel buna haklı olarak şıddetle karşı çıktı O/le ya ou us ler yüzunden Carter Ü kafo tutmuş sonra Amerıkalılorı kendı us lerınde komşu ulke'erı gozetlemsk zorunda bırakarak lyıce akHlannı başlarına getırmıştı Şımdı kendısme naber verılmeden bazı ısier yapılıyordu Zaten acı« olan uslenn acıiması başarısı salt Lcevıt 8 yuk'enemezdı Bu başarıaa kendısının de buyuk payı oldugunu ılerı suruyor ve konunu . Meclıs e getırılıttesını stıyordu BaşbaKan Ecevıt şımdı bu ısı nusıl cozumla/ecegını ouşunj/or Bence yapılacaK şe/ son derece koıo/ Eğer jsler n, kaponrrası ıstenıyorsa, KOTL «uslerın acılması vatan ve mılletın iyıiigınsdır» denerek Meclıs e getırılTiel ve Demrel Erbakan Turkeş uclusune emanet ednmelıdır O zaman uslerın acılması kararı nasıl olsc Meclıt> ten gecmez Fakat uslenn acılması ıstemyorsa tu k»7 •uslerın acılması Turkıye'mn degıl Amerıka'mn ışıne yarar» demelı ve konu yıne aynı ucluye tes lım edılmelıdır B rkac dakıka ıcınde uslerın açıt ması kararı kabul edılecektır r ÜNLÜER S «BIZ BU İLACLARI ZAMIASAK TA MI SATSAK ZAMLAMASAK TA MI SAKLASAK» Asırlık Kalp Haslası Yonya Kaınıl Bey ıse hastalıgıno agıi yazmış Yarap hele kclp agrılanm dmse dıyordun, Gunlerce o ka p domıosını n ce econe/e '.orctum Bır tup TR NlTRIN HAPI na orırumu koydum (Arkası 9 soyfado) Vural SÖZER Yalçtn PEKŞEN GÖKÇIN. C1DD1YET DINÇÇAG 74'te bır başka Emıne kanar Bayrağa dondu carşafı al Lohusa Bır ompul ILAC bulunsa Bır pencere ocılır bembeyoz Yenı dogan bebeğı ogiar Emıne gulmez Acıldı gokyuzüne ışıktan bir pencere Doğumhanede ecel ve Tanrı BırBır berabere 8UCK JONES And HUMPH REY BOGARD Corporeyşın so mureyşın ılac trostlerı çZAM DA ZAM ZUM » dıyerek ılac hammodde ceşmelennı kapat tılar tDAVULTOZU HOLDING» Fırması Zırnık Dıoksıt madde «ının yokluğu yuzunden calışo mıyor «PARA»nın pıyasodan kalkması nedemyle Para A mıno Benzoık Asıd ve Po ra Kloro Zampnk asıd yapı lomıyor ZIRNIK İLAC DEPOSU PAT RONU bar bor bağırıyor S. KVLAKSIZ BIR SANA, BIR SANA, BIR SANA. BIR Fasizmin göz yaşları.. Odun kofalılık mı dedınız. hanı bu denlı olur Ne oluyoruz boyle, herKesın agzıjıda bır sakız kı hıc sormayın gıtsın Efendım bız adam oluruz omo bıze elı sopalı bır adam gerek . Ah baylar dıkta gıbısı var mı' Ne bıçım demokrosı gemi sı bu ne batıyor ne de yuruyor?. Nerede o oksurduğu za man tüm mılletı susta durduran baslar? Bu sozlerden sonra. alın sıze Franko faşızmınden bır gaze te haberı «Madrıt yakınlannda bır tren kazası olmuştur Bu kaza sonucunda ellı yurttaşımız olmuştur 3ereket kı olenlerın hepsı 3 me^ki yolculanydı •> SCEV\T MACA OKULUM AclLDI... BENİ KoRUl USLER ACILDI Haslet SOYOZ ŞAKIR BALK1 Korku filmleri ustası Hitchcocky "Türkiye'den çok korkuyorum,, d/yor Bu hafto ıçınde 80 yoşına bcstığı ıçın tebrık edenıere Hıtchcock, henuz 78 yaşında oldugunu ve kendısme haksızlık edılmemesı gerektı ğını soylemış Bu arada Hıtchcock ınsan ların kendısme ıhtıyacı oldu gunu ve bu ıhtıyocı duşun dukçe daha uzun yaşamayı duşundugunü sozlerıne ekıe mıstır Başka ulkelerı bılmeyız ama bızım Hıtchcock a hıç de ıhtıyacımız yok Korku fılmlerınd'îkı gmı oır hayat suruyoruz Kendımız korku ya doyduktan başka ge'ecek kuşak'ara anlatacaK ka dar malzememız de var Ustad bıle «Turkıye'ye gıtmek ten cok korkuyorum» dıyormuş KIME GÜVENELIfvP «Fıkrayı bılırsınız Padışah tarafındon 9 ncu oglu da askere cagrılan ıhtıvar şoyle denrş Padısah haz retlenne soyleyın Dano gu venerek savaş ılan etnıe Sın > Allah vere de bu bolluk ıc nde bır ds dovız harcamasaydık korku filmleri ıt1 lıal etmek ıcın Sır"dı eklıyoruz 999 ncu ştbesı ıcın mavı berelı ıste yen bonkaya Ankara'dan ce r ^ap Mavı be ei >ere guvsıo r ek bani a ocmavın' Reşit AŞÇIOĞLU Gerisi kolay değil Guneşe baktı, guneş gen değıtdl Denıze baktı, deniz gerı değildi Toprağa baktı, toprak geri değıldl Ağaçlaro, bulutlara, cıceklere, tırtıllara, taşlara, kuşlara baktı, hayır, hıçbtrl gerı değıldı Peki neydı bu ulkede geri olan 7 Ona gerı ulke dıyorlordı cunku Belkı ınsanlar, belkı soatler, kımbilır'' 'BİZİMKâi? ATAÎÜf\N KALMA Sİ j E V U J3EY/5NAT ıKTıDAR M k TEWİpTfr ı FıĞANET. P&fuARfcA0Lf&4& GÖKÇE HEM SUÇLU HEM GÜCLÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog