Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

tunbuis2740922283k>. Izmıui3244 tkz#27W 55. Yll; Sayi: 19473 Cumhuriyet Kunıeusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş OĞHENCILERI CIN OKUULA BERABEFt LİSESONSINIF ÜNİVfRSİTEYE LISE SON: 14 EKİM Bektemelı. 20 EKİM 15 kışılık sımflar ÜĞUR DERSANESİ m^26^4i 13 Ekim 1978 Cuma BAŞTÜRK: DİSK, FAŞİST SALDIRILARA KARŞI SOMUT ADIMLAR ATMA HAZIRLIĞI YAPIYOR TUMOD BAŞKANI PROF KARACAN «SOL ADINA GlRIŞILEN TEROR EYLEMLERI NE KADAR YANLIŞSA TEROR OLAYLARI DIZISINI VE YHDIRMA POLIT'KASINI SISTEMLI ŞEKILDE TIRMANDIRAN VE BUGUNKU DORUK NOKTASINA GETIREN FASIST 8IR PARTIYI HIC GO2 ONUNE ALMADAN BUTUN SUCU ULUSLARARASI KOMUNIZMIN 5. KOLUNA YUKLEMEK. BILIMSEL DUŞUNCEDEN O KADAR UZAKTIR » OTOBÜS KAÇIRMA EYLEMİ SAN1ĞI KOMANDO CENGİZ AYHAN'I GAZİANTEP POLÎSİ DE ARIYOR AMASYA LISESI'NOE ÖĞRENCILER ARASINDA CIKAN KAVGADA. BIR KİŞI BICAKLANARAK OLDURULDU ISTANBUL'DA BIR ITÜ OĞRENCISI KOMANDOLAR TARAFINDAN AC>LAN ATEŞ SONUCU AĞIR BlCIMDE YARALANDI NAZILLI'DE SINEMADAN CIKAN BIR GRUBA ATEŞ AÇILDI 2 KİŞI AĞIR YARALANDI. K. Maraş'lı 5 ülkücünün duruşması ağır cezada gizli olarak başladı ESKIŞEHIRDE SILAHLI BASKIN YAPMAK. ŞOYGUN DUZENLEMEK VE OTOMOBIL CALMAK SUCUNDAN SANIK OLAN IKI .KOMANDO DUN YARGIuANDI, IZMIR DE KAHVEDE OTURAN DEVRIMCILERI DINAMITLEMEK ISTEYEN 6 ULKUCUNUN DURUŞMASI ISE BUGUN YAPILACAK. Cumhuriyet Haber Merkezi Kahramonmaraş'ta g'Zlı orgut kurmak, bomba yapmok. dınamıt bulundurmak ve patlotmaktan sanık 5 ulkucunun yargılanrrosı Ankara Altındağ Aq:r Ceza MahKemesınde «gizli» olarak başlamıştır. Eskışehır'de bsr gun önce silahlı baskın yapan ve soygun duzenleyen . ık komandonun vargılanmasına başlanmıştır Izmır'de ıse kohvede oturan devrımcılere dınamıt atmak ısteyen 6 ulkucunun duruşmasına bugun başlanacoktır ANKARA Kahramanmaraş ta gızlı örgut kurmak, bomba yapmak. dınamıt bulundurmak, dmamıt potlatmak suclarıylo yakalanan ulkucü Haydar Kucukatalay. Şahın Boru, Turan Talun. Muhıttın llhan ve Haydar Yangın'm duruşmalarına dun Altındağ 1 Ağır Ceza Mahkemesınde başlanmıştır. Mahkemeye Fıkret Nış baskanlık etmış, savc olarak Fevzı (Arkası Sa. 9, Su. 1de) Katil sanığı bir komandonun mektubu: "İşlerim tıkırında neden dersen cünkü MHP'de duruyorum,, İstanbul Haber Servisi Şışlı Örnektepe MHP lıkalının acılmaşından sonra bolgede yoğunluk kazanan teror olaylarmda yer aldığı belırtılen ve 189 19/8 gunu Ornektepe llkokulu oğretmenı Mustafa Yaşar'ı, 26 9 1978 gunu de Orhan Karaca'yı olaurmekten sanık komando (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) Doğan Öz'ün vurulduğu tabancanın sahibi yakalandı Nevşehir'de yakalanan Veli Güven'e ait tabanca ile Zafer Üstünel adlı öğrencinin de öldürüldüğü balistik raporları sonucu saptandı. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankara Iktısadı ve Tıcorı llım ier Akademısı oğrencısı Zafer Ustunel ı 5 ocak 1978 gunu Demırlıbahce'de olduren sılahın mart ayı ıcmde katledılen Ankara Cumhuriyet Savcı Yar dımcılortndan Doğan Öz'u oldu ren aynı sıloh olduğu saptanmış, AİTIA öğrencısını olduren komondo Velı Guven ıse Ankoro Emnıyet Mudurluğu 2 Şube ekıplerı tarafındon Kozaklı Cezaevı'nden cıkarken yakalanarak Ankara'ya getırılmıştır. Ankoro Emnıyet Mudurluğu 2 Şube ekıplerı Zafer Ustunel'ın oldurulmesı olayını ayaınlatabılmek ıcın çalışmalar yaparken, AİTIA oğrencısının uzerınden cıkan mermının balıstık raporunda Ankara Cumhu riyet Savcılarından Doğan öz' u olduren tabancadan cıkan ay nı kurşun olduğunu saptamışlardır Bunun uzerıne soruştur mayı derınleştıren ekıplerın AİTIA oğrencısı komando Velı Guven tarafından olduruldüğunu belırlemışler ve Velı Guven'ı aromaya başlamışlardır Ancak polis ekıplerı Velı Guven'ın olaydan bır sure sonra polıss mukavenet etme juçundan Nevşehır Kozaklı Cezaevın de yaitığını oğrenmıslerdır Ve lı Guven adlı komandonun ce zasının 11 ekım gunu sora erdıgını og'enen Ikıncı Şube ekıp(Arkosı Sa 9 Su. 5 de) Habcrler 5. sayfada Haberi 5. savfada Alman Savunma Bakanı île görüşen Işık; ilke olarak anlaşmaya varıldığını Türkiye, AET konusunda Atinanın yazılı güvence vermesini istiyor • YUNANISTANIN TAM UYELİĞİ HAÜNDE TURKIYE"YI ILGıLENOIREN KONULARDA ENGELLEME YAPMAMASI ISTENIYOR En düşük memur aylığının 4.250 lira olacağı bildiriliyor • MEM DER, ISE 8 5OC LİRA ONERIYOR BUGUNKU BAKANLAR KURULUNDA GÖSTERGE TABLOSU DEĞIŞIKLIĞI ELE ALINACAK. söyledi IŞIK, GORUŞMEDEN SONRA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISINDA BIR SORU UZERINE «YEDEKSUBAYLIK İLE UNİVERSİTE MEZUNLUĞU ARASINDAKI BAĞI KOPARMAYA KARARLI OLDUKLARINI» SOYLEDİ. BONN 11 ve 14 ekım tahlerı arasında, ceşıtlı zıyatlerde bulunmak ve gelecekkı Turk Alman askerı ışbırIinın esaslarını saptamak uze bır Federal Almanya gezısı jpan Turk Savunma Bakanı 3san Esat Işık, dun akşam, îderal A'man Savunma Baka Hanş Apel ıle ikincı goruşeşınden sonra geç saatleri duzenledığı basın toplantı(Arkası Sa. 9, Su. 6 da) BRUKSEL. (Cumhuriyet) Turkıye ıle Avrupa Ekonomik Toplulugu Komısyonu ara&ında öncekı gun sona eren görüşmelerde Turk tarafı Yunanıstan ın Topluluğa tam uye olması halın de alacagı tavır konusunda güvence ıstemıstır AET'nın karar organı nitehgindekı Bakanlar Kon seyı'nde kararlar oybırhgı ıie alınmaktadır Orneğin Yunanistan. Topluluğa tam uye olunca Turkiye'yı ılgılendıren bir karann vteto hakkiDi kullanarak çıkmasını onleyehılecektır. Bu ko nuda Turkıye. Yunanıstan ın boyie bır tavır almayacagı konusunda yazılı bır (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) • ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Bakanlar Kuru lu memurlann aylıklarına esas olan gosterge tablosun dakı degışlklıgı goruşrne* uzere bueun toplanacaktır Yetkı Yasasına dayanıla rak 637 sayıJı Devlet Memurlan Yasasının ılgıli mad delerinde Malıye Bakanlıeı tarafından değışıklik seçe neklen hazırlanmış. gösterge tablosunun degıştırılmesı voluna gıdılmiştır. Edinılen bilgıye gore, Malıye Bakaniığı dışında. Başbakanlık ıle Devlet P&rsonel Daıresı de aynı konuda çeşıtlı seçenekler hazırlamışlardır. Mahye Bakanhğının hazırladığı se çeneklerden ayn olarak ıkı (Arkası Sa 9, Sü. 7 de) Soma linyitlerini kamulaştıracak karar Cumhurbaşkanı'nın imzasını bekliyor «Kömür kararnamesi»nin hafta başında yürürlüğe girmesî beklenivor ANKARA, (ANKA) MadenJerın Kamulaştırılmasına ıhşkın ılk kararnamenın 16 ekım pazartesı gunu yururluge girmesı bek lenmektedir 'Komur Karw namesı» adıyla Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanlıgı tarafından hazırlanan ılk ka rarnamenin yururluge girmesı ıçın Cumhurbaşkanınm ımzasının beklendıgi ogrenılmıştır 'Komur Kamada 500 mılyon ton rezervlı SomaYatagan Lmyıt ko murlennın kamulaştırılacagı bıldırılmıştır. Bu arada rarnamesı»ne gore ilk aşa Merkez Bankası, borçlarının miktarını alacaklı yabancı bankalara soruyor MERKEZ BANKASINCA ALACAKLI 230 YABANCI BAN KAYA TELEKSLE GONDERILEN SORULARA VERILECEK VANITLARIN EN GEC 16 EKIM'DE LONDRA TEMSILCILIGINE ULAŞTIRILMASl IŞTENDI 'Komur Kararnamesı*ntif) ozellıkle termık santralların ıhtıyacını karşılayacak olan lınyıt vataklanna ağırlık venldıgı ıfade edilmektedır. Cumhurbaşkanının onayı nı bekleyen Kömur Kararnamesi'Ue gore. 500 mılyon ton rezervli Soma Yatağan lınyıt komurlen ilk planda kamulaştırılacak olan komur madenıdır Hakkı Nadır ıle Cemal Unal adındakı loşılere aıt olan bu ma dendekı rezervın yanıcı nı telıgmın ustun oldugu ve (Arkası Sa. 9, Su. 5 de) Sağlık Bakanlığı ve SSK tedavi kurumlarında ilaçiar tane ile verilecek Rize'de bir benzinlikte çıkan yangında 7 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı RİZE, (Cumhuriyet) Rıze Beledıye bloklarının altındakı Rıkap Akgul'e aıt Petrol Ofıs okaryakıt bayıınde dun patlamalarla başlayan yangın sonucunda 7 kışı yanarak olmuş, (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) ILAC DARLIĞI NEDENI ILE, ILAÇ IŞVERENLERI MTHAL OLANAKUAPıNI KULLANMAMAK^ SUCLANIYOR . ANKARA. (ANKA) Karnu kesımınde ılac tuketımının azal tılması ıcm çalışmalar yapıldığı, Sağlık Bakanlığına ve Sosyal Sıgortalar Kurumuna jaglı hostanelerde ve ceşıtlı tedavi yerlerınde, ılaclarm «tane» ile verılmesının karorloştırıldıçıı oğ renılmıştır. Bu amacla, Soğ'ık Bakanlığı tarafından yapıîan hazırlıklann, bu kuruluşlardakı ılac tuketımınde yuzde 20'ye varan bır tasarrufu ongordüğu bıldırılmıştır. Öte yandan, pıyasadakı ılac darlığı etkısını surdururken, Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışındakı ıthal edılecek hammadde ıçın. Merkez Bankasına yatırılon 5 mılyara yakın kaynağın, ılac ışverenlermce kullanılmakton kacınıldığı soylenmektedır. Bu konuda görüşlerını açıklayan yetkıfıler, ilac ışverenlerının, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan hamrnadde lıstelerinı benımsemedıklerıni ve daha cok tüketım olanağı vuksek ilacların ıthalınden yana olduklarını savunmaktadırlar . Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ılac lıstelerine karşı cıkılmasından dolayı doğon bu (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) MBG ana/asal kuruluşların, partilerin, Meclislerin Hükümetin ve Savcıların rejime sahip çıkmalarını istedi ANKARA, (Cumhuriyei Burosu) Cumhuriyet Senatosu Mılli Bırlık Grubunun ıkı gun suren toplantısı sonunda Grup Başka nı Fahri Özdılek ımzası ile bır bıldırı yayınlanmış, bıldıride ya sama meclıslerınin, hukumetın, demokrasiye ınanmış partilerin ve Cumhuriyet Savcıları ıle boş savcının anayasal duzene sahıp çıkarak devletı koruması ıstenmiştır. Mılli Bırlık Grubunun bıldırısı soyledır: «Anarşlk olayların ve bunun otesinde terorizmin son gunler(Arkası Sa. 9, Su. 2 de) Kâmran İnan partilerin gerginlik politikasından vazgeçmeleri gerektiğini söyledi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Geneı Başkan adayı Kâmran İnan Turkıye'nın kesın olarak sıyasî borışa ntıyacı olduğunu belırterek, sıyası partilerin gerginlik politikasından vazgecmeterını istemiştır. Kâmran İnan, bugünkü bunalımdan suratle cıkmak gerek tığını, cıkış yolunun demokrotık olması gerektiğini ve bu yo lu parlamento ve sıyasi guclerın bulacağım one surerek, (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Haberi 4. sayfada mbargo nedeniyle jrdurulan silah î askeri araç îreç sevki başladı ANKARA Turkıye tarafın ın ABD'den satın alınan an ık ambargo uygulaması yuınden gonderılmeyen bazı sıhlar ıle askerı arac ve gerec rın Turkıye'ye sevkı başlaıştır 85 mılyon dolar tutarındakı alzemenın yaklaşık 17 mılınluk bolumu ABD Havo Kuv ıtlen'ne aıt C 141 tıpı ucakrla Turkıye'ye gonderılmıştır ;aklar taşıdıklan sılahlarla ikerı arac ve gereclen Ankaı, İstanbul ve Izmır'dekı as>rı hnvnolnnlnrınn hn=;nftma'< Türk Heyeti 210 milyarlık 44 proje ile yarın Moskova'ya gidiyor ANKARA, (ANKA) Moskovoda yapılacak olan hOkumetlerorosı Türk Sovyet Karma Ekonomık Komısyonu top lantısına katılacak Turk heyeti bugun Sovyetler Bırlığı'ne gıdecektır.. Başbokcn Yardımcısı Hıkmet Cetın' ın başkanlık edeceğı Turk heyetı toplam yatırım tutarları 210 mılvor lıro oion ve 44 proıeden oluşan Dir poket uzenn de Sovyet heyeti ıle görüşmeler yopacaktır. Gotürülecek proıe önerilerl konu(Arkosı Sa. 9 Sü 6 dal Time Life . . yöneticilerine göre, Türkiye ekonomik acıdan kararsızlık icinde Bırleşık Amerıka'da yayınîanan F meLıfe ve Fortune dergılerı grubu başkanı ve yönetıcılerı. Turkıye'nın ekonomık polıtıka bakımındon kararsızlık •cmde olduğu kanısına vardıklorı ve «ozel sektör yabancı sermaye» tartışmaıarının 1978'lerde hâiâ dsvam etmesını anlayamadıklarını beiırtmışierdır. Koc Holdıng'ın dovetlısı olorak br süre önce Turkiye'yı zıyaret eden TımeLıfe Fortune dergılerını yoyınlayan grubun başkan ve ust düzeydeki yonetıaier&rlrneı «n O «îıı A W«l Nereden Başlamalı. Kooperatifler Genel Müdürlüğü bütçesinin sarfına Maliye izin vermiyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 1978 butçe uygulaması ıçmde Malıye Bakanlıgı Koy Işlerı ve Kooperatifler Bakanlığına baglı Kooperatifler Genel Mudurluğünun parlamentoda onaylanan 302 mıljon lıralık butçesınden şımdıye degın. 'tek kuruş* harcama yetkası vermedıgı ogrenılmıştır. 1978 mah yılı bütçe uyguJamacı 1 m^rf 1 7 Û Q taHhın. K an kuson gizli örgutlerln yokolanmalorı lcln soruşturmayo nereden başlomalı?. Nereden başlanocağı cok oçıksecik ortododır. Suleyman Demlrel'ın, 3 haziran 1977 gunu, CHP Genel Başkanı Ecevit'e yazdığı «ıhbor mektubu»n'dan! Mektup şöyleydi: c.Başbakanlığa ıntıkal eden bir habere gore, CHP Ger>el Başkanı Bulent Ecevit'e 3 haziran 1977 gunu l?tanbui Taksım Meydamndakı CHP mıtıngı sırasında, Sheraton oteiının ust katlarmdakı odoiarın bırınden uzun namlulu ve durbünlu bır sılâh ıle ateş edıleceğı. bu teşebbusun 29 moyıs 1977 günü Izrrnr Ciğlı Hava Alonında cereyan eden oloyia bırttkie 1 Mayıs 1977'de Taksım Maydanında vukuo gelen olovdan cesaret alan, Ic bonşı büyuk ölcude sorsabilecek kanlı tertıpıere karar ve'en ve aynca 5 nazıran 1977 tarlhind9 yapılacak olan secmlerden bır faydo ummoyan secımlerın yapılmosını arzulamayan veya secımlere gölge düşurmek Isteyen Citibank'ın vermeği öngördüğü 150 milyon dolarlık krediye ilişkin görüşmeler hız kazandı ANKARA Turkıye'nın tıcarı nıtslıkteKi odeme gecıkmelerının fınansmonı konusunda, bır sure once tCıtıbank» tarafından verıimesı ongorulen 150 mılyon Amer.kan doları tutarındakı kredı/e ııışkın goruşmelerın yenıden hız kazandığı b'ldırılmıştır. Bu arado. Cıtıbank dışındakı bankaların da «Kredı onerıler'rrm devreye gır maaı hnlırt^tz T, rr l/ıi'a'nirt tArt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog