Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Modern Fen g MODERN FIZIK 100 TL MODERN MATEMATİK 150 TL 1001 GENEL YETENEK 150 TL isteyinlz Kalmamı.ga Modern Eğitim Fen Dershanesi, Çırağan Cad 4345 Befiktaf adresinden ödemell isteyinlz. 55. Yıl; Sayı: 19472 Cumhuriyet Kurucusu: YUNUS NADÎ 300 Kuruş oldukları belırlenen Muhıttın ilhan, Şahın Bofu Nurı Erakıncı, Alı Paçacı Aytekın Tolon'un ve KahramaiTuş Cumhuriyet Savcısı Cemal Nurı Muratoğlu nun evıne patlcyıcı madde atmaktan sanık MHP Kahramanmaraş Mılletvekılı Mehmet Y»ısuf Ozbaş ın oglu Edıp Özbaş ıle uc orkadaşının duruşmala nna Altındag 1 Ağır Ceza Mahkemesınde bugun bakılacaktır KAHRAMANMARAŞ Polıs kayıtlarına «gor» Kahramanmaraş'ta son 9 aj ıcınde 38 sıyasal amaclı olay meydana gelmış ve bu olay'orda 1 kışı olmuş 20 kışı de yaralanmıştır Olaylann sanıklorı olarak ya kolanan 200 K.şden 121 kışı tutuklanmıştır (Arkası Sa 9, Su 7 de) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Gecen ogustos ayın da. Balgat semtınde beş kışı nın olumu ve 15 kışının \a ralanmasıyla sonuçlanan olo yın sanıklarından ulkucu Isa Armagan ve Mustafa Pehlı vanoglu savcıya verdıklerı ıfadelerde silahlı eylemlerde bulunmak uzere gızlı orgut kurduklarını ve bu orgutun u yelerının takma adlarla tanındık'arını soylemışlerdır Orgutun hderı oldugu ılerı surulen ulkucu Isa Armagan *Cengız> takma adıyla bılınen Ethem Kışkış ıle bırhkte Meh met Dıkmen adh bır sahsın a rabası ıle Dıkmen Yukarı O veclerde ıkı kahveye dınamıt attıklarını «Balgat katliamı» o larak bılınen olayı, Fehmı Kan OCBENCILEBI ICIN OKULLA BERABEH LİSESONSINIF LISE SON 14 EKİM Beklemelı 20 EKİM 15 kışılık smıflar ÜNİHRSİTEYE HUIRUMA UĞUR DERSANESİ TEt 226641 12 Ekim 1978 Perşembe Kahramanmaraş'taki bombalamaların sanığı 12 ülkücünün yargılanması bugün Ankara'da başlıyor Cumhuriyet Haber Merkezl Kahramanmaraş'ta çesıtlı yerlerı bombalamaktan sanık olarak tutuklanon ve ıclennde MHP Mılletvekılı Yusuf Ozbaş ın oğtunun da bulundu ğu 12 ulkucunun yargılanmasına bugun Ankara'da başlanacaktır Elazığ da Tuncelı do ğumiu bır gencın cesedı bulun muştur Manıso'nın Turgutlu ılcesınde TÖB DER üyesı bır oğretmen saldırı/a uğraya rak yaralanmıştır ANKARA Kohramanmaraş' ta Ka e Meyda^ında bazı ışyer.ne boTiba otmaklan sanık Ahmet Bağcı. Şahın Boru. Anmet Fatıh Say.n ıle ytne Kah ramanmaroş'to oğretmen Fevzı Gokçek'ın evıne patlayıcı madde atmaktan sanık ve ülkucu Balgat katliamı sanıkları savcıya, silahlı eylem için örgüt kurduklarını açıkladılar demır Mustafo Pehlıvanlı Et hem Kışkış ve Isnıoıl Köksal ıle bırlıkte planlavıp eyleme gectıklerını soylemıştır Fehmı kanderrvr ın Gıaa Tanm ve Ha/vancılık Bckanlıgı Parruk Işlerı Genel Mudurluğunds go revlı oldugu ogrenılmıştır Şa nık Isa Armagan sucta kullanılan sılahların. «Cengız» adıy la bılınen Ethem Kışkış tarafından sağlandığını da bıldırmıştır Ayrı oloyın sanık>arından Mustafa Pehlıvanlı Balgat olayında gorev aldıgını bu go revın kendısıne orgutun lıderı o.an Iso Armagan tarafından verıldıgını ılerı surmuştur Ulkucu sanık Pehlıvanoglu kah velere oteş emrını de Isa Ar(Arkası Sa 9. Su. 4 da) I idam isteği ile hakkında dava açılan Şişli Gençlik Kolu Baskanı Meral ve arkadaşları ile ilgili iddianame ve kanıtlar Partiler Yasası uyarınca Cumhuriyet Bassavcılığına gönderüdi. I MHP Gençlik Kolu'nun, devletin birliğini bozmak için Ceza Kanununun 168. maddesinde tanımlanan «Silahlı çete»ye dönüştüğü belirtiliyor. • TIP Genel Baskanı, «Katiyen onlarm silahları ile cevap \ ermcj eceğiz, örgütlencrek mücadelc edeceğiz» dedi. t MHP için tstanbul MHP Gencük Kollon poronası (veya şemsiyesl) altın ı Türk Ceza Yasası'nın 125. addeslnde yazılı Devletin Bır jml bozma. suçunu işleme nacıyla silahlı çete kurup • Maltepe Camisindeki ¥ öğle namazından sonra Salih Ge\enci \e Faruk Ersanın cenazeleri Kırklareli ve Çorum'a çönderildi. • Çeşitli örgütler bildiriler yayınlayıp olayı kınadı Savcılıöı da kovuşturma istedi bir çok k'şıyl tosortıyorok 81durme eylemınde TCK 450 maddeye gors haklarında ölüm cezası Isteğiyle davo acılart MHP Şışll Gencltk Kolu Baskanı Yunus Meral Ile dokuz MHP'Iİ suo ortağı lcm du zenlenen İddianame ve kanıtlar Sıyasal Partiler Yasası hu kumleri gereğınce MHP hakkındo kovuşturmo yapılmok uzere Cumhuriyet Başsavcılığı Faruk Ersan'ın babası oğlunun tabutu başında. Bahçelievler katliamı kurbanları içm Ankara'da büyük bir tören yapıldı lırtılmektedlr Ayrıca. bir cok silahlı saldın ve odarn oldurme olaylarının bu kışıler toro fından duzenlendığı ıddıanome de acıklanmaktadır. (Arkası Sa 9, Sü. 4 de) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Bahcelıe* ler kothamı sıtasında oldurulen TIP uyesi Salıh Gevencı Ankara Ma'tepe Camıınde ktlman ogle namozından sonra yapılan torenın ardındon memleKetı olan Co.um'a gonderılmıştır D sıpllnlı ve uyum ıcınde 'js cen torende daho onceaen ortaklaşa sap"anan «Faşızme karşı omuz omuza» «Orgutlu bır halkı hic bır guc yenemez» «MHP kontrgerılla, Ulku Ocakları kapatılsın», «Faşızmi ezecegız», «MHP UGD kapatılsın» blogailart at Imıştır TORENE KATILAN ÖRGÜTLER Torene katılan sıya=.ol parti ve dığer orgutlerın adları şoy ledır TIP. TUMDER TUTED. Genc Öncu Iscı • Kultur. TBP Vatan Partısı DISK 9 baglı sendıkalar, TÖBDER TUMOD TUMAD TMMOB. TRT DER CHP Genc'ık Ko! arı ZıraatDer, DEVGENC DEVGOR AFDK DER DKD DDKD. SGB TUMOD DER. Tum BankDer. Demıryolu Memurları. IGD. İLD, CırakDer. AKOD. IKD. HalkKoop EnerııDer. TUSDER. BankDer, GenelDer. GSF, GencGuc, DevSon. Demokratık Sol Derneklerı Fe derasvonu TMGT AKD. VonDer DHKD Cenaze toren.ne aynca TIP eskı Genel Başkanlarındon Şaban Yıldız eskı TIP yonetıcıler>nden Sadun Aren ılp eskı TIP yonetıcılerınden buyuk bır bolumu, Barış Demeğı Genel Sekroterı Enıs Coşkun To(Arkası Sa 9, Su. 1'de) Doğan KATIRCIOĞLV na gonderılmıştır Isîcnbul Cumhuriyet Savcılarından Muhıttın Cenkdağ ve Ahmet Korooğlu tarafınöan dü zenlenen ıddıanamede, sonıkların Sabrı Şahın ısımlı kışının sılahla yaralanması, Salıh Ze kı Cokır. Murot Tuncay. Fatıh Ormanlarında katledılen Ce \a\ Duru ve Emın Kutan'ı MHP Genclık Kolu Lokallnde muha faza edılen muhtemelen ordu veya emnıyet kuvvetlerıne aıt oldugu sanılan aynı sılahia tasarlıyarak oldürdüklerı be AET, Türk önerilerine karşı görüşünü yıl sonuna kadar bildirecek • Görüşmelere siyasal düzeydedevam edilecek. AET Komisyon Baskanı, hiçbir angajmana girmediklerini söyledi. Haberi 5. sayfada Ökçün: AET'nin kısıtladığı sanayi ürünlerini COMECON'a satacağız ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Dışışleri Bakanı Gunduz Okçun dun duzenledığı basın top lantısında Bırleşmış Mılletler Genel Kurulu ıcın gıttığı ABD dekı temaslan konusunda bılgı vermış, Turkıye nın ABD, Yu nanıstan, AET ıle olan ılışkılen konusundakı son gelışmelerı anlatmış gazetecılerın so rularını yanıtlamıştır Ökçun, New York'dakı temaslan sırasında COMECON a uye ülkelerın Dışışleri Bakanları Ile de gorüştuğunu, AET nın Turkıye'nın bazı ıhrac urünlerıne taraflı olarak faalıyetleri durkoyducju kısıtlama nedenıyle durulmuş olan tesıslerın Basınaı urun ıhracatımızda orta kanlar Kurulunun aldıgı yenı ya cıkan bozı tıkanıklıkların bır kararla, bır yıl ıçmde kapCOMECON ulkelerıne yapıla samlı bır savunma ışbırlıgı ancak dış satımlarla gıderılmesı laşmasının yapılması ve ıkısııcın goruş bırlıgı sağlandığı. nın devredılmesı koşulu ıle 4 bu konuda calışmalar yapıla tesısin faalıyetlerlne izın vecağını soylemıştır rilmjştrr Bu hususlar Blrleşık Dışışleri Bakanı Okcun, bır Amerika hukumetmce de kasoru uzerıne, AP Genel Bas bul edılmıstlr Bu nedenle hu kanı Suleyman Demırel'ın «Us kuksal dayanaktan yoksunluk lerln hukuksal dayanaktan yok ıddıası geçerlilikten yoksunsun olarak acıldığı» yoiundOKi dur» demıştır ıddıasını da yanıtlamış, «Tek (Arkası Sa 9, Su. 6 da) Otobüs katliamı sanığı ülkücünün evi saptandı ve arandı (Cumhuriyet Haber Merkezl) Taksım Sanyer seferını yaparken IETT otobusunden kacır dıkları uc kışıyı kurşuna dızmekten aranan ulkucu Cengız Ayhan'm Uskudar Doğancılar'da kaldığı ev guvenlık kuvvetlerı taralından bulunmuş ve aroma vapılmıştır Kacırma olayma dolaylı olarak katıldıkları gerekçesıyle gozaltına alınan 6 kışıden 4 u oncekı gun tutuklanmıs dıger ıkı kışının de tutuksuz olarak yargılanmalarına karar verm.ştı (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) Demirel: "Herşeyin boynu büküktür AFYON AP Genel Başka Suleyman Demırel, dun Erdağ. Bolvadın. Cay ve Afn kongrelerınde konuşmuş kumetı sert bır dılle eleştıre k. «Ulke koybedıyor, mıllet ybedıyor. Olmaz boyie şey, naz boyle hukumet deme za manı coktan geçmiştir Milletlmız devletıne sahip olmayan bu hukumet karşısında galeyan ıcındedır, bu galeyan yurt sathında dalgalanmaktadır» demıştır Demırel yaptığı konuşmalorda hukumetın devletı yıkmak Yılmaz GÜMÜŞBAŞ ve hurrıyetlerı yok etmek ha reketlerını ozgurluk saydıgını ıddıa ederek «Hukumetin başı devletı ve reiımi parcalamak ve bolmek isteyenlerın davra nıslarını ozgurluk saymaktadır. Komunistlerın amacı, devletı yı kıp komunıst reıımı kurmaktır, hukumetın başı komunızmı suc saymadıgı gıbi ozgurluğun geregl saymaktadırı demış ve ozetle şoyle devam etmıştır «Turkiye, bır bunalımın içın Hukuksal Yollar \ŞiZM, demokratık duzenlerı yıkmak ıçın genellıkls benzer yontemlerı kullonıyor Ekonomık bunalımların toplumları sarstıgı donemlerde şıddet eylemlerı taşıst gruplorca «ıktıdarları devırme» oriamı yorotmo amacıyla sahneye konuyor. 1920lerin Italya sında faşıstler sıyasal amaçlı adam oldurme eyiemlerını planlı bır bıçimde yoygınlastırma yolunu kullandılar ve raşızmı ıktidaro getırdıler Nazılerın SA çeteierı, 19301ar Aimanya sının ekonomık bunalımlarlo sarsılon ortamındo yarattıkları dehşetle Hıtler'e ıktıdarın teshmını sagladılar Endonezya'do foşıst darbe onbınlerce aydının bır gecede topluca yokedılmelerıyle gercekleştı. Şılı demokrosısının yıkılmasındo teror eylemlerı etkın oldu Seçımlerde halkın buyuk olcude desteğıni sağlayan Şılı'nin demokratık ıktıdorının devrılmesı ıçln 1973 mortını Izıeyen aylordo «Patrıa Y Llbertat / Yurt ve Özgurluk» adlı faşıst grup'ar ulkede yoğun bir teror uygulomosıno gırisiiler. Yuzlerce aydın ve işcı olduruldu JRKIYE'DE bugun uygulanan terör yonteminln acıkladıklorımızdon ayrı bır nıteliğı ve yonu yoktur. Amoc con guvensızllğinden doğan korku ortamında faşlst iktidarların ulkeye ege Orhan AP AYDIN men olmasını sağlamaktır. Korku ve sınme devletin şıddet eyiemlerını onlemekle goreviı kışılen ve kurumlarını, devlet dışı demokratık guçlerı etkısı altıno aldıgı takdırde faşızm amacına kolayca ulaşabılmektedır Savcı Dogan Oz'un oldurulmesı bagımsız adlıyeyı, ogretım uyelerının oldurulmelerı unıversıtelerı etkısızleştırme amacına donuktur Oanıştay ve Anayasa Mahkemesının bınalarında patlatılan bombalar, yuksek mahkemelerı gorevlerını yapamaz ouruma getırmeyı amoçlanııştır Altı TIP uyesinııı vahşıce oldurulmelerınde demokratık gucleri sındırme amacının ıziendığı acıktır FAŞIZM iktldara gelmek içın benzer yontemlerı kullanr oma somut kosullar her zaman aynı sonuclorı coğu kez yoratmoz Savcı Dogan Oz ölduruımuş fakat bu olay Turkıye de Cumhuriyet Savcılanm gorevden alıkovamamıştır Istanbul Cumhurıyet Savcılıgının MHP Şîsh llce Genclık Kolu Baskanı ve suc ortakları arkadaşları haklarındo açtıgı dova bunun en carpıcı orneğinı oluşturuyor Soruşturmayı yuruten savcılor bu parti genclık kolunun partı adı oltında devletin birlığınl * > • amac(Arka^ ^e) Inan'la ilişki kuran eski özel kalem müdürüne parti li bazı gençler baskı yapıyor ANKARA (Cumhuriyet Buro su) AP Genclık Kolları ndan bazı gencler, Kamran Inon ın burosuna gırıp çıkan Demırel' ın eskı Ozel Kalem Mudurlerınden Muammer Ekonom un evıne gıderek, gozdagı vermek ıstemışıer o'avm ıkı kez yıne lenmesı uzerınet Muammer Ekonom. savcılığa ve emnıyet e başvurarak AP'lı gençlsrı yakalatmıştır lık gozdağı gırışımı ıkı gun önce akşam uzerı olmus AP Genclık Kollorından uc genc. Muommer Ekonom un evıne gı derek kendısıne gozdağı verıp. «korusmak» ıstedıkler nı soylemışlerdır Muammer Eko nom kendılennı kabul etrra mış AP lı gencler. Ekonom'un (Arkası Sa 9 Su 3 de) dedır Bu, gorulmemiş bir bunalımdır Bunalımın başsebebi, hukumettır Mılletın verdıgl ıktıdarı, hıle ve entrıka ıle ele gecıren bır hukumet vardır Bu hukumet, gucünu kudretıni, mıllet ıradesınden değıl, tertipten almıştır. Boyle olunca, memleketın lyi idaresınden zıyade, buyuk bir ıhtırasla ele gecırdıgı huku metl bırakmamak ıcın her tur lu çareye başvurmaktadır. Herşey yarım kalmıstır. Her şeyın boynu bukuktur Anorşi, tedhış, soygun, yangın. tahrıp, hunharca ve canavarca işlenen cinayetler şekllnde bır bo yuta ulaşmıştır. Ulke kaybediyor. millet kaybedıyor. «Olmaz boyle şey... Olmaz boyle hukumet » deme zamanı coktan gelmıştır. Mılletımız, devletıne sahlp olmayan bu hukumetın karşısın da, galeyon ıcındedır Bu galeyan, yurt sathında dalgalanmaktadır. Bugun Turkıyenin gundemındekı en onemlı mes'ele, hukumettır. Hukumet, dertlere care de ğıl, derdın kendısıdır Kurtu'uş yolu, bu hukumetten kurtulmaktır Devletin radyo ve televızyonunu yalancı halıne getirerek, ayakta durmoya calışan bu hukumetın, boyle bin tane des teğ! olsa omrunu uzatması mumkun degıldır.» Memur maaşlarındaki artış konusu yarın Bakanlar Kurulu 'nda ele alınacak HAKSIZ REKABET ANKARA (ANKA) Bakan lar Kurulu Başbakan Bulent Ecevıt'ın başkanlığında yann saat lOOOdo toplanacaktır. Bakanlar Kurulu'nun bu toplantısında Memur Maaşlarında artış sağlayacak olan değışık lıkler ve ıc guvenlık konuları e le alınacaktır Başbakanlık Musteşarı Ahmet Durakoğlu'nun başkanlı gında colışmalannı bu hafta boşından berı surduren uçlu komisyon memur maaşlarınaa artış sağlayacak olan değışıklıkler ıcın beş bolumden oluşan bır «teklıf dosyası» hazır(Arkası Sa. 9, Su. 3 de) V GÖZLEM UĞUR MUMCU Q K Sonu Yok... u işın sonu yok! Bir gun, iki gun kaçılır, sonunda yoko ele verılır. Guvenlık Kuvvetlerı bundan sonra ışı sıkı tutarsa butun bu olaylann sanıkları bırer ıkişer ele gececek.. Bellı kl, «nasıl olsa yakalanmayız» umuduna kapıl mışiar. Bır sure yakolonmamışlor da! Bundan guc almışlar. Şımd* yakalanıyoriar Bfr yerde ayakları doiaşıyor. Ne kadar cabalasolor, gerıde ya bır canlı tanık bırakıyorlar ya da onemlı bir ıpucu. Gazetelere yansıyan haberler gercekten tuyler urpertlcıdir. Sanıklor verdlklerl ıfadeierde, MHP Şişlı llce Merkezınden aldıklorı sılahlaria clnoyet Işlıyorlor, sonra silahları aynı yere koyuyorlar Bır sılahla bircok kışl olduruluyor İlçe Baskanı, peşıne taktığı mılitana «sunu vur, komunısttır» dıyor. O da gıdıp, vuruyor Bunlar yakında butun ayrıntılarryla kamuoyu önüne serılecektlr O zaman sahte barış sarkılarının nerelerde (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) Kaddafi: Araplara düşman bir politika benimseyen ABD karşısında Sovyetler'e yönelmek zorundayız TRABLUSGARP Trablusqarp'ta yapılmakta olan Arap Amerıkan gorusmelen sırosında beklenmedık bır konuşma yapan Lıtr/a Devlet Baskanı Muamer Kaddafı «Blzler Sovyetler Blrlığı'ne yönelmek zo(Arkası Sa. 9, Su 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog