Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Üniversiteli olmanızicin BASAR DERSANESİ 4 Şubat: LiseSon 3 Şubat: Beklemeli öğrenciler ŞİÇİI Halâskargazl Cad. Kent Slneması karsı sokagı142/2 Tel:472487!STANBUL Modem ve K/asik Öğretkn S4. Yıl; Sayı: 19216 umhuriyeC Kunıcusu: YTTNTTS NADt 300 Kuruş UNIVERSITE VE KOLEJLERE HAZIRLAMADA MORAI OCRSHNESİ modernklasik SÖMESTR KURSLARI 30 OCAK 15 ŞUBAT broşür Isteyiniz ümit tiyatrosu sırası osmanbey istanbul tet:48 33 23 27 Ocah 1978 Cama İstanbul, Malat/ave İzmir'de uç kışı öldürüldü, Beşiktaş'ta bir dersaneye bomba atıldı ANKARA DMMA'DA 26 OĞRENCıNiN YARALANDI61 OLAYIN KOMANDO OIDUGU BılDıRıLEN 2 SA NIGI TOKAT'ÎA YAKALANDI Cumhurlyet Haber Merkezi İstanbul, Izmır ve Malatya'da meydana gelen şıddel olaylarında ıkı oğrencı ve bır Mı mar Muhendıs kurşunlanarak oldurulmuştur Ankara'da oncekı gece DMMA oğ rencılennın uzerıne patlayıcı modde atıl ması olayıyla ılgılı olarak komando oldugu bıldınıen ıkı kışının Tokat'ta yakatandıgı acıklanmıştır Istanbul da dun ozel bır dersaneye bomba atılması sonucu ıkı oğrencı agır bıçımde yaralanırken, patlama olayları yurdun çeşıtlı yerlerınde dun de surmuştur Şıddet olayları/la ılgılı gelışmeler şoyledır ANKARA Devlet Mımarlık ve Muhendıslık Akademısınde, oncekı okşam 26 kışının yaralanmasına yolaçan patlama olayının sanıkları olduğu bıldırılen ıkı kışı dun Tokat'ta yokalanmıştır Tokat Va lısı Mehmet Erdem, ADMMA'da oğrencı olan ıkı sonığın olaydan sonra Tokot'a geldığının belırlendığını ve yapılan arama lar sonunda yakalanarak Ankara'ya gon derıldığını bıldırmıştır. Sanıklardan bırının Hacı Omer Al olduğu oğrenılmıştır Dığer sanığın kımlığı qcıklanmamıştır Sa nıkların, komando oldukları one surulmektedır. Bu arada patlama sırasında yaralanan 26 oğrencıden 9'unun durumü oğır gorulduğünden Hacettepe Hastanesıne ya tınlmışlardır Bu oğrencılerden Erdoğan Yeşıldağ, Hayrettın Akpınar, ismaıl Demır ız ve Ibrahım Kaya'nın durumlarının krıtık olduğu, Yeşıldağ ıle Akpınar'ın cıddı bırer amelıyat gecırdıklerı bıldınlmıştir. Oğrencılerı yoralayan patlavıcı maddenın Akadermnın 3 katındakı inşaat Muhendıs lığı bolumunden atıldığı one sürülmektedır. ADMMA ıle Akademiye bağlı Ankara Muhendıslık ve Mımorlık Okulu Yonetım Kurulları, yayınladıkları bıldınlerde. dun den ıtıbaren okulun uç gun totıl edıldığını 30 ocoktan 5 şubata kadar okula gelmesı zorunlu oğrencılenn ızın aldıktan (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) ! Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, yeni hükümetin dış politikasının «gerçekçi» olacağını ve «kim senin önünde diz çökülmeyeceğini» söyledi. Türk Yunan iIişkilerinde Türkiye'nin Kıbrıs'tan çok Ege sorununa önem verdiğini belirten ökçün: «Yunanistan Ege'de çok kötü durumlar yarattı» Dünya Bankasından gelen bir yetkili, Başbakan ve Maliye Bakanı ile görüştü ANKARA, (ANKA) Uluslararası Para Fonu (İMF) Heyetmın hukumet değışıklığı nedenıyle Turkıye ıle kesıntıye uğrovan goruşme'erını bır sure ıcın Dunya Bankası ve OECD Yardım Konsorsıyomu aracılığıyla surdurme eğılımınde otduğu ve bazı ust duzeyde temasların başladığı oğrenıimı$tır Ankora'yo gelen Dunya Bankası uzmanlarının Turklye ıle anlaşarok sağlıyacağı ılk dovız ımkânlan ıle Dunya Bankası kredılerı ıcın gerekh yuzde 10 korşılığı yatırması halınde bankadan 800 mılyon dolarlık kredı sağlanacağını bıldırmışlerdır. Kısa adı OECD olan ekonomık ışbırlığı ve kolkınma teşkılat bunyesındekı Türkıye'ye Yardım Konsorsıyomu Başkanı Gıll, yenı hukumetın guvenoyu olmasmdan sonra Ankara'ya resmi bır yazı gondererek ızlenecek ekonomı polltıkası uzermde bılgı ıstemıştır. Bu arada, Dünya Bankasının ust duzeydekı yonetıcılerınden Munır Benıenk de bır hafta kadar once Turkıye'ye gelerek Başbakan ve Maliye Bakanı ıle goruşmuştur. OECD Yardım Konsorsıyomu Başkanı Gıll ın mektubunda, yenı hukümetın ızleyeceğı ekonomı polıtıkası ve dış borçlor uzerınde goruş(Devomı Sa. 9, Sü. 8 de) Dışişleri Bakanı: Kıbrıs için kararlı olacağız ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Dıs kuruluşların yeniden örgütleneceğini söyleyen Ökçün şöyle konuştu: «Dış teşkilatımız arpalık olmaktan kurtarılacaktır.» TBMM Butce Karma Komısyoru dun de Dışişleri Bokanliğı butcesını goruşerek benımsemıştır. Dışişleri Ba kanı Gundüz Okcun. eleştınlerl yonıtlarken Türkiye'nin ulusal cıkarları ve hakları konusunda gerçekcı bır dış polıtıko ızleneceğım «klmsenin onundo diz çökülmeyeceğini» soylemıştır. Dışişleri Bakonı Gundüz ökçun yaptığı konuşmada Kıbns ve Ege so runu Ile ılgıll görüşlerınl de açıklarken şoyle demıştır: «Turk Yunon lllskilennde Kıbrıs' ton çok Ege sorununa onem verıyoruz. Yunanlston Kıbrıs sorununa once lik vererek Ege sorununu ele almak Istemlyor, blz Ege sorununu oncelikle gündeme getırmek Istlyoruz Yunanistan bu konuda Türkiye'nin haklorına aykırı olaraıc son derecs kotu durumlor yoratmıştır. Lozan Antlaşmasına aykırı olarak Ege adalarını sllch londırmıstır, Ege sorunu Ile Kıbrıs so rununu ayrı ayrı, ama birblrlni etklleyecek blçlmde ele olacağız.» ökcün daha sonra, Dışişleri Bakon lığının dış ulkelerle Türkiye'nin ekonomık ılışkılerınl gel^tırmek ıçın de gırışımlerde bulunacağını, bu konuda Başbakan Ecevıt'ın dırektıfı olduğunu belırterek konuşmasmı şoyle surdürmuştjr (Devomı Sa. 9, Sü. 4 de) Kayıtları silinen öğrenciler için "Af, 5 kesinleşti ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mıllet Meclıstnde orta ve yuksek oğretım kurumlannda kayıtları sıllnen oğrencılenn yeniden oğretımlerıne devam edebılmelennı ongoren yasa onerısı Senato'dan gelen şeklıyle kabul edıierek kesınleşmıştır. YUKSEK ÖĞRENİM Kanunun yururluğe gırdığı tarıhe kadar oeçen sure ıcınde kayıtlı bulunduklorı yuksek oğretım kurumları oğ rencılerınden (dışardan sınavlara gırme hakkını kazanmış olanlar dahıl) hangı sebeple olursa olsun kayıtlan sılınmış olaniarla kendı ısteklerı ıle ayrılmış bulunanlar (her derecedekı askerı okul oğrencılerı harıç) bu kanjnun yururluğe gırmesınden basloyarak 3 ay ıcınde eskı oğretım kurumlarına yazılı olarak başvurdukları takdırde ayrıldıkları sınıf ve somestrede oğrencılık sıfatlarını de vam ettırebılecek ve o sınıf ve somestrede okuyan oğrencılenn tobı oldukları sınava gırmek hakkını kazana(Devamı Sa. 9, Su. 3 de) Uğur: Devleti ve yasaları yok sayanlara meydanları dar yapacağız ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Mıllet Meclıslnde dun MC done mınde yapılon oöretmen kıyımlany lo ılgılı olarak CHP Afyon Milletvs kılı İsmaıl Akın ve 9 arkodaşının verdıklerı genel goruşme onergesı goruşulmuştür Eleştırılerı yonıtlayan Mıllı Egıtım Bakanı Necdet Uğur. MHP gru bu adına konuşan Nevzat Kosoğlu'nun ıddıalarını yanıtlarken, şunla rı soylemıştır «Türkiye'de devleti yok sayonla ro, yasaları yok sayaniara meydan ları dar yapacağız. Hukumete meydan okuyanlara meydaniarı dar yopacagıı.» Nevzat Kosoğlu'nun Ulku1 ı savunan Ulku1 ılgılılerının Anoyosa re|imı ıçınde olduklarını one su ren konuşmasmı yanıtlayan Bakan, Anayaso'nın duşunce özgurluğune ılışkın 20 maddesını okumuş, kımsenın bır başkasının duşunce ozgurlüğunü kısıtlayamayacağını, o ozgurluğe saygılı olması gerek ttğını soyleyerek «Her klm kl eğt (Devamı Sa 9 Su, 6 da) Türkiye Kipriyanu'nun y/ Devlet Başkanlığını,, tanımadığını açıkladı (Cumhuriyet Haber Merkezi) Kıbrıs Rum yonetımı geçıcı başkanı Kıprıyanu dun duzenlenen bır torenle resmen Kıbrıs Cumhurbaşkanı ılân edılmıştır Kıprıyanu başkanlık torenınde ycptığı konuşmada «Kıbrıs sorunu ı nun erken çozumune olduğu gibı uzun mucadeleye de hazır olduk | larını» bıldırmıştır Mete Tan: MC, Sağlık Bakanlığında 3 bin kişiyi işe aldı, 4 bin kişiyi de tayin etti,, Demirel'in hazırlattığı tasarıda, MİT yasasının bazı maddelerinin değiştirilmesi öngörülüyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Suieyman Demirel'in Hukumetten duşmeden once MİT ya sasının uç maddesını değıştırmek ve yasaya bazı maddeler eklemek ıçm bır yasa tosarısı hazırlattığı oğrenılmıştır. Demırel Hükumetı 644 sayılı Mıllı İstıhbaTat Teşkılatı yasasının 2, 7 ve 12. maddelerı ıle daha bazı başka maddelerınde değışikllklerı ıceren tasarısındo, yasada olmayan başkanlıklar, muste şar yardımcılıkları kurulmasını, ayrıca yordımcıların sayı ve yet (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Feyyaz Berker ve Rahmi Koç I4IJ42 ve 163. maddelerin kaldırıtmasını istedi ANKARA, (ANKA) Türk sanayıcılerı ve İşadamları Derneğl Yonetım Kurulu Başkanı Feyyaz Berker, duşunce ozgürlüğunden yana olduklarını bıldırmıştır. Rahmi Koç da, Türkiye'de Komunıst Partısınm kuruimasının herkesm renginln belli olması bakımından yararlı olacoğını belırtmıştır Feyyaz Berker, Ankara'da yaptığı açıklamada kişısel göruşu olorak şunlan söylemıştır: , Fiklr hürriyetinden yanayım. Fikir hurrlyetinln ise, Türkiye'de en geniş şekltde uygulandığı kanaatlndeylz. 141142. ve 163. konusundaki itiraılar, bu maddelerin hurrlyetl bağlayıcı nıteilğmdedir. Fakot, dikkat edilirse Türkiye'de diğer bir çok kanunlar gibl, bu maddeler de uygulanamıyor ve 141, 142 ve (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete Tan, eskı bakan MHP'lı Cengız Gokcek döneminde bakanlığa uc bin kışının alın dığını, dort bin memurun da çeşıtlı yerlere surulduğunu açıklamıştır Dr Tan TBMM Butçe Plan Komısyonunda eleştırılerı yanıtlarken. sağlık uzmanları ve dokDışişleri Bakanlığı Enformastorların yetıştırılmesınde bakanyon Genel Mudurluğu dun yoyın lığın unıversıtelerle ışbırlığı yapladıgı bır bıldırı ıle Kipriyanu'nun mosı gerektığını savunmuştur Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak taBakan. komısyon uyelerının (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) sorularını yanıtlarken de, Sağlık eskı Bakonı Cengız Gokçek tarafından 3 bin kışının yeniden Karamanlis ışe alındığını, 4 bin kışının de çeşıtlı yerlere atandığını bıld.rBrüksel'de mış, bakanlığının bır sağlık kurumu olduğunu hatırlatarak, buTürk Yunan rada politıkanın yerı olmadığını anlaşmazlığına soylemıştır Dr Mete Tan, bu atamalara karşı yasalann gereilişkin (Devamı Sa. 9, Su. 5 de) tutumunu dile getiriyor BRUKSEL, (Kosto DAPONTE Blldiriyor) Belcıka Kralı Boudgın tarafından bugun kabul edılecek olan Yunanistan Başbakanı Konstantın Karamanlis dun Egmont Sarayındakt Başba kanlık konutundo Tındemans ve Dışişleri Bakanı Sımonet ıle bır lıkte «Calışma yemeğlnde» hukumetının AET, NATO ve Turk Yunan sorunlanndakı goruşlerı nl de anlatmıştır. Ticaret Bakanı MC döneminde bir parti liderinin damadının 30 bin lira maaşla bir göreve atandığını açıkiadı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ticaret Bakanı Teoman Koprululer TBMM Karma Butçe Komısyonunda bakanlığı butcesı uzerınde yapılan eleştırılerı yanıt larken 1 ve 2 MC donemlerınde devletin ışgal edıldığını belırterek, «Bir partinin başkanının damadı bir birliğin Genel Mudur (Devamı Sa 9, Su. 3 de) Partiler kanunu değişikliği bugün görüşülüyor GÖZLEM UĞUR MUMCU ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mıllet Meclısı Anayasa Komıs yonu bugun olağanustu toplana rak MHP Mılletvekılı tarafından verılen sıyası partıier kanununda değışıklık oneren teklıfı goruşecektır MSP Grup başkanve kıllerı de dun aynı konuda değı şıklık ongoren yasa onerısını Meclıs Başkanlığı'na vermışlerdır. MSP'nın yasa onerısınde, bır sıyosı partı mensubunun normal mahkemede yargılanmadan ve hakkında kesın bır hukum bulunmadan partısınden ıhrac edı lemıyeceğı hukmu yer almaktadır. ERBAKAN'IN BASIN TOPLANTISI MSP Genel Başkanı Erbakan. dün, Meclıs'de duzenledığı basm toplontısındo 648 sayılı Siyasal Partiler Yasasının Anoyasa'ya ay kırı konularının değıştirılmesine ilrşkın AP, CHP ve MHP Ile «Ittlfak hüllnde» olduklorını öne surmuştur Erbakan daha sonra, «İHegol Turklye Komunist Partisinln legal hale gelmeslne de evet diye (Devamı Sa 9, Su 2 de) MSP'NIN HAZIRLADIĞI DEĞİŞİKÜK ONERİSI DE MECÜS BAŞKANLIĞINA VERİLDİ. ERBAKAN, «DİĞER PARTİLERLE ANLAŞTIK» DEDİ MEMURLARIN RESMî SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZEL TARiFELi TEDAVi GiDERLERi BÜTCEDEN KARSILANACAK ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Sayıştay Genel Kurulu, memurların resmî sağlık kurumlannda yaptırdıkları özel tarıfell muayene ve tedavılerıne ilışkln ücretlerın, devlet memurlarının tedavı yardım ı ve cenaze glderleri yonetmelıği ılkeleri uyarınca butçeden odenmesıne karar vermıştır. Dolayısıyla memurların bu tur giderleri bundan sonra colıstıklan daıreler tarafından karşılanacaktır. lurkeş ın Oğiu.. AET uyesı dort Avrupa ulkelen başkentını kapsayan bır ge zıye cıkan Karamanlıs'ın bu ul kelerde. o ulke ıle Yunanıstan'ı ılgılendıren ıkılı sorunların yanı sıra Turk Yunan anlaşmazlıklarına çozum yaklaşımlarını da goruştuğu bılınmektedır Ka'amanlıs ve berabenndekı kalobo lık heyet ozel ucakla dun Belcı (Devamı Sa. 9, Su 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ «Yakacak yardımı»ndan vergi kesilecek Devletin Işlerliği urkıye Cumhuriyeti, 1911'de luk ve eşklyalık, toplumdan tasItalyan Savaşı, 1912 Bal fiye edildl. kan Harbl, 1914 Birinci Dunya Savaşı ve 1919'dan 1922'ys Cumhuriyet doneminin Ilk yadek suren Ulusal Kurtuluş Savansında her yoneticl (ister Vall şı ustune kuruldu. Bir Imporaolsun, ister Koymakam, Emniyet torluğun enkozı ustunde yukseMuduru vb...) kendı bolgeşmde len cağdaş devlet uzun yıllar suasayişl bozon bir olay çıkmamaren guvensizliği guvenllge cesı için buyuk ozen ve dikkat virmek, can ve mal konusunda gosterirdi. Cunku her yoneticlyurttaşları dirlik ve duzenllk nin yasalarla saptanmış sorumiçirtde yaşatmak sorunuyla karluluğu olduğu bilinir ve algılaşıkarşıyaydı. nırdı. Guvenlik sorunlarında ihmal ve dikkatsizliği gorulen VaNe var ki bu sorun kısa surelllerin, Kaymakamların, Mudurde cozumlendi. Calkantılı ve lerln ve benzerlerinin yururlukacılı yıllorm oluşturdugu anılatekı yasalara uyularak gorevden rın ustune yukselen başıbozuk 6ERCEK ANKARA, (ANKA) Danıştay, yakacak yardımlarından vergı kesıntısı yapılması gerektığı goruşunde olduğunu Maliye Bakanlığına bıldırmıştır. Memurlar ıle memur ve ışcı emeklılerıne 1 kasım tarıhınden ıtıbaren ödenmeye başlanan 750 1000 lıra yakacak paralanndan vergı kesıntısının gereklı olup olmadığını eskı Maliye Bakanı Cıhat Bılgehan Danıştay'a Sayıştoy Genel Kurulu konuyu sormuştu tlgıl! yasalar acısmdon aroştıDanıştay gereklı ıncelemeyl ran bır rapor hazırlamış ve da(Devamı Sa 9, Su. 2 de) (Devamı Sa. 9 Sü 7' de) T icaret Sicili Memurluguna, Ben Ankara'da Gazlosmanpaşa semtlnde Kader Sokağı'nda 3/3 numaralı evde oturuyorum. Gaziosmanposa semtlnde Kader Sokağı 3/1 numoralı mahalll 17.3.1976 tarihinden Itibarert işletme (ticari ikâmetgâh) Ittlhazla. nakliyat, reklâm, pazarlama, ilhalat, Ihracat, mumessillik, acentalık, komlsyor.culuk, resml ve umumi taahhut Işleriyle iştigal etmekteyim. Turkiye Cumhurlyeti tabliyetindeyim. Unvanı ticaretlmin ve işletmenin tescil flanını rlca ederlm... Bu dllekcenln oltındokl imza, MHP Genel Başkanı Alporslan Turkeş'in oğlu Tuğrul Turkeş'lndir. Turkeş'in oğlu Isadamıdır. Kurduğu şlrketin adı <Yay Ticaret ve Nakliyat Şırketiıdlr. Şıricet 6 nisan 1976 guniu (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) T almmalan Devletin Işlerliği İçin gecerliydi. MC. döneminde bu kurol bir yana bırakılmıştır. Yoneticller, illerde, ilceterde, okultarda ve sokaklarda guvensizlik yaratmak ve olay cıkarmakla tanınmış bazı cevrelerin karşısında ya elleri koliarı bağlı kalmışlar, ya da bu cevrelerin adamı olmuşlardır. Bu konuda yonetlclleri tumuyle suçlamak da olası değildir. Cunku teroristler, eylemcller, MC iktidannın iclnde odaklanmış guclere sırtlarını (Devamı Sa. 9. Sü, 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog