Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

İKl to Fontaıne'ın Kurt'la Kuzu masolını bıl rslnız hepmız Hanı kuzunun bırı su ıcıyormuş b,r dereden Ac kurt cıkagelmış yukarıdan Nıyetı bellı Kuzuyu yemek «Su,u bulandırıyorsunj aı ye başlamış çiKişmaya bır bahane yaratma* nıyetıyle cAmo efendım demış kuzu ben suden yırmı adırn aşagıtardayım Nası! buland rınm suyunuzu'?» «Onu bunu bılmem demış kurt bulandırıyorsun ışte1 Hem sen geçen sene bana küfür etmışsın » «Nasıl olar demıs kuzu ber> ge cen yıl dunyada yoktum » Neyse uzatnmyalım kurt «Sen degılsen senn' ılerden bın kufur e* mıştır» dıyerek kaptıgı çıbı kuzuyu ormana gotürmüş ve hesabmı gormus orada «Danışta/ı, Yargıtayı hepsı ıcınde • > La Fontaıne bu masaldcn so/le bır kıssa ç karıyor «Klm daha guçlu ıse hep odur haklı». saklanmıştı Bu yasag'a uymayanlan uyarmakla gorevlı olonlar pek gorunmuyorlardı ortalarda Iş benim senın gıbı ınsanlara duşuyordu Neyse yaşlı hanımın azarladığı genc gelıp benım ya kınımdakı sırayo oturdu ağzında sıgarayla Derken korşımda oturan orta yaşlı bır bay «Sondur sıgarayı» dıye bıraz hoyratca uyarıda bulundu Genc aldırıs etmedı Sonra bırden tnr ses yukseldı «Sondur şu sıgarayı» dıye Bu catlak bu ayarsız ses nerden geldı dıye baktndım dort bır yana Bırden kendıme geldım O bagıran adam ben degıl mıymışım9 Delıkaniı hıncla baktı bana sonra sıgarasını yere atıp ayagı altında ezdı Bır bılınc oltı ıtısı/le olmalı «sıgaranı sondur> dıven orta vaşlı adamı desteklenek gereğını duynuşum haksızlıga karşı sesını yukselten ınsanlan yalnız bıral menın a/ıbını hep duymuşumdur ıcımden OgrencıliGimde Par'S te tanıgı oldum boylesı bır olayın B r sınema gışesı onundeyız kuvrukta Bır kadın acıkgoz bır kadın stranın onlermc gırmeye ka'kıştı Kuyrukta bekloyen altmıs yetmış kışı bır ranavar kesılıp br agızdon bagırıp cag mo,a başiadılar Bu bır toplurısal tepkıydı haksızlıga karşı Uygar ulkelerde top'umsal tepkı polıs gorevının ta kendısl oluyordu Toplumscl tepki olmayan ulke u,gar bır ulke degıldır olamaz da CUMHURlYET, 17, OCAK 1878,, OLAYLÂR VE GÖRÜŞLER TOPLUMSAL TEPKÎ! Vedat GÜNYOL ya'ı bır suru ınsanın (sozum ona polıtıkocının) egemen oldugu bır toplum duzenı daha dogruou duzensızlıgı ıcınaeydı nıcedır Turkıyemız soylene soylene Tuzu kurulardan olduğu anlaşt lan bır genc kız sırada sekızıncı olan bır genc kız şo'orun yanına yerleşıyor pervasızca Şofor gaza basıyor llenye dogru at lıyoruz Dayanamı yorum bu haksızlıga Genc kıza seslenıyorum sı ra\ı bozdunuz dıye Hışımla donuyor bana Hayır dıyor sıra benımdı dı^e Sonra eklıyor «Saçmız be/azlamıs ama kafanız ışlemıyor > Bakıyorum orabadakıler bır şey demıyorlar Bu guzel gıyıml sacı bas taran yakası kurklu genc kız sucluyor benı moruklukla Kız guclu Cunku suclu Tom Demırel yonetımının ıdeal tıpı D^rken yanımdakı genc adam «Bey haklı» dı\or O zaman ış bıroz degışıyor Rahatlıyorum bıraz Guclu suclular (yanı edepsızlerj karşısında bır tepkı bu Ne guzel dı/orum kenaı kendıme Ikı durak sonra ınıyorum do'muştan ıcımde umut kırın'ılarıyla Haksızlık korşısında sesını yuKselten bır ınsan olarak kendımı desteklen mış bulmaiın sevıncı ıcındeydım suclu genc kı zın gclUuge adanmış yırtıklığına rağmen Bır kac hafta once KadiKOy den Karakoy e gıden yolcu vapurunun ıkıncı mevknndeyım O'ta katın on sıralorında bır yere ılışmışım Arkalar dan bır yaşlı kadın sesı C nlotı/or ortalıgı yasa \asodır hepımız ona uymak zorundayız dıye Ba sımı arkayd donuyo um Bır yaslı hanım (bır avu Kat ya da oğretmen eskısı olmalı) yanında sıaara ıcen bır delıkanlıya cıkısıyor Ikı aydır vapurlann orta ve alt kamaralarında sıgara ıcmek ya Saırlı Sollu Muhalefet? cevıt Hukumetımn programı Başbakanlık basımevln ae buyuk punto'arla basılmış 46 sayfalık bır broşur. Siyasal bılıncı olan herkes bu programı yarım saat, haydl bılemedınız bır saat ıçinde okuyup degerlendirebıllr Program Ataturk un adıyla baş'ıyor « Ulkemızın son zamanlarda surukiendıgı ortamda Ataturk un emanetı olan Turkıye Cumhurıyetını > 32 ncı sayfada yıne Ataturk « Anayasamızda yer olan bırleştıncı cağdaş mlllıyetcılık bılıncıne erısrış Ataturk ılkelerını ve demokratik anlayışı benımsem s » 38 incl sayfada yıne Ataturk « genclerımızın cok buyük bır kesınının anarşl dışında kalmayı ve Ataturk un emanetıne la/ık olma/ı bılmesı * 40 ıncı sayfada yıne Ataturk « Ulusal guvenlıgımızı saglam temellere dayandırırken Cumhurıyet Hukumetı Ataturk un yurtta barışia clhanda barısı bır TLtan gercekcı ılkesıne » Ve aynı sayfada bır daha Ataturk « Ezılen ulusların kurtuiuş hareketlerıne Ataturk ün onderlığ nde onculuk etmış olan Turk ulusu. » E Ülkeyi Yiyip Bitirdiler Adına oncelerı MC sonra da YeMeCe denılen TurKyeyı yıyıp bıtıren kanını emen so luğunu kesen kurt aznanı ozgur duşunce duş manı şerıat hayranı ınsanlarm e'ınde nevclı Turkıye nın genel gorunumu kurtla kuzu mosalı nın toplum hayatımıza yansıyan tıksınc urfunc insana her gun her an akla gelmedık kotj yokarışlardan başko Kım guclu ıse o oluyordu haklı. suçlunun guclulugu oranında 226 oyu colmo çırpmalar korkutmalar cep kese doldurma'ar ayartıp aldatnalor yıldırıp ur kutmeler, arpalık buğdaylık samanlık seyranl'k saglamalarla ınsanlık ve ahlakdışı (hem de na sıl 7 ) yollardan elde edılen cantada keklık kesınlığınde elde edılen 226 oy'a guçlu olduklarını ıs patlamaya çalışan suclular degıl mıydı, kendı /a rarlarına, holkın zarorına Turkıye vı yonetme/e (ama ne yonetme'') çohşanlar hırsızlama ban ka soyma dukkan dukkan dolaşıp harac kes me yurt bosıp ev basıp ne bulursa arakiama her ceşıt kacakçılıkla beslenıp polazlanma saga so\a soldırıp urkutme yolu ıle saglanan guçluluk ve bu guçluluge sırtını dayamış buyuğurden kucuğune. beş para etmez orumcpK Katalı kurt sal Çıkarcı Politikacılar Turkıye nıcedır suçluların gucluluğunde vur kır ca' cırp kupurlu doldur fırsat bu fırsat tır doğrultusunda yurdu ıcerıde ve dışorıda yıkı ma hem de yıkımların yıkımma surukleyen bencıl çıkarcı polıtıkacıların elınde oyuncok olmuştu MC nın Turk halkına aşıladıgı ya da aşıla maya çalıştığı davranış kuralı şu oldu Kim doha guclu ıse hep odur haklı. Paralısından parasızma puHusundon culsu zuna kadar bu tutum oylesıne ışlemış kı eğıtımsız ınsanlarımızın hele Anadolu nun yoksul IŞK sız koşelennden kopup buyuk kentlere akın eden ınsanlarımızın ıcme kımı kolunun gucune, kımı acarlıgının acıkgozluiugunun becerısıne. kımı carpık curpuk dıl'nın alavere daleveresıne da/a nıp sagı solu hoyratlıgın baskısı altına almakta alabılmekte, Demırel yonetımının yerleşttrmeyı başardıgı toplumsal duzey doğrultusunda Gecen gun bır yerde dolmuş beKİı/orum Kuyrukta ucuncuyum Benden sonra altı yedı KIşı var sırado Beklenmedık yonden bır dalmuş cıkagelıyor Korna cahp cağırıyor bızlerı Bır sal dırıdır başlıyor sıraiın arkosından Sırada ucuncu olan ben altıncı olarak gırıyorum araba/a 11'ler: Toplumsal Tepki APden ayrılan 11 mılletvekılının tutumunda Turkıye nın geleceğı doğrultusunda toplumsal bır tepkı belırtısının ılk adımını goruyor ve kıvanıyo rum Bu on bır k şı (bırı dışında) bokanlık gorev lenni ustlenmeden Ecevıt hukumetını destekseıerdı daha da baska o'acaklaraı gozumde Ama yıne de saygın ınsanlardır Degıl mı kı MC iın ozellıkıe Demırel ın sakat yonetımıne başKaldırdtlar dur dedıler d yebı'dıler ona akıl almaz yıldırılora aogus gererek Sağı solu ayırJetı eden dıyebılırım kı Tur<ı>eae haksızlıklara okıl d şı eylemlere karşı toplumca etkın bır tepkı oluşturulmodıkca uyga lıktan soz edılemez Yerel Yönetim Bakanhğı Necdet OZKAN Istanbul Beledıye Başkan Yardımcısı ' kıncı MC ıktidarının sona ermesl uzerıne oluşan hukumette yeni bır Bakanlık devreye gtrdı Bu «Yerel Yonetım Bakanlıgı»dır Yerel Yonetlm Bakanlığı, bugunlerde bazı cevrelerm hukumetı onyargılı suclamalorı Içınde oluşturdukları «Ada ma ıs» ya da «Koltuk cogaltma» duşuncesının bır sonucu degıldır BİLİM DÜNYASI Ne var ki son yerel seclmlerde oyların yuzde 37 slni toplomış bulunan Koca AP'nın sozcusu meşhur Milh Egitlm Bakanı Alı Naılı Erdem programı kursuden şoyle eleştirdi « Bu programın hıcbır yenide ( ) Ataturk ılkelerlne sadalat ycktur Ve bıra^nız Ataturk ıikelerıne sadakatı programın herhangı bır yerırde Ataturkculuğü kelime olarak dahı gorrrek rrunMLn degıldır» Alı Naılı Erdem Bırınci MC nın Mıllı Egıtim Bakanıydı, «Komando NaM» dlye un yapmıstı Mıllı Eğıtım Bakanlığı yopmıs bır adam dusunun kl 46 sayfalık hukumet programmı okumadan Meclis kursusune cıkabılıyor ve ıskembe ı kubradan otıyor Ortaokulda kltabını okumadan sınava glren cocugu ogretmen caktırır Bu Komando Naıl e ne yopmalı 0 Ortaokulda olsa sıntfta kalır, Meclıs'te oldugu ıcln aybasında papelleri cebıne ındırecek Amo AP nın meşhur yonetlcilerl Komando Nall den daha sucludurlar Bunlar da Ecevit Hukumetınln programını okumadan veryansın etmişlerdır Tembelllğln doruğunda sarhos kafayla dolasan gayrıcıddı klsıler oturup programın sözde elestır'sını yazmışlar All Nalll'nln ellne tutuşturmuslar eskı Bakan da darulbedayı aktoru havasında kursu nutkunu atmıştır Beyin Kaçı, Beyin Göçü «Az gelışmış ulkeier». «Cevre k rlenrnesı» < K kınma» . ka/>o ramları gıbı «Beyin gocu» kavramı da Ikıncı Dunya Savaşın dan sonra onom kazanmış kav ramlardan bıridır Aslındo, be yın gocu ınsanlık kadar eskı dır Bunun Ikıncı Dunya Sova şından sonra onem kazanmasının nedenı kuromsal bılımın tarıhın hıcbır donemınde goru1 memış bıcımde uygulanma,a başlaması ve bu uygulama so nucu toplumsal refahın artmosı artacagının gorunmestdır O de recede kı «az gelışmışlerın» «kalkınma»ları «cevre kırlenrre sının onlenmesı» yolları artık sadece ıspatlı ve uygulamalı bı lımlere egemenlık yolundan gec mektedır Durum bu olunca da butun dunyada bır bılımcı avının boş lamasındon doğal bır şey ola maz Bugun cok gelışmış ulke!er her yola başvurarak başka ulkelerın bırınci sınıf zekâlannı kendılerıne cekme savaşı ıcın dedırler Ancak bu alanda hıç bin ulke Amerıka kador başarılı olamamaktadır Esasen «beyin gocu» kavrarnının onem ka zanmasının nedenı, Amerıka nın bu «bıllmcı»ye doymazlığına obur cok gelışmış ulkelerle az gelışmlş ulkelerın gosterdığı tep kıdır Konuya, Amerıkalı 2 bılim adamırtın goruşlerını aktararak somutluk getırmek ısterım. Cornell Unıversıtesı başkanı James A Parkıns bu konuda şoyle demektodır «1949 ıle 1961 arosındakı 12 yıllık sure ıcmde, Amerıka ya 43 000 bılımcı ve muhendıs goc etmıştır 1964 65 donemınde, Amerıka'dakı 41 000 hastane doktorundan 11000 ı yabancı ülkelerden gelmış kım selerdı Bu bılımcı muhendıs ve doktorlann cok buyuk kısmı az gelışmışlerden goc etmışlerdır Örneğın, bahsını ettığım 11 000 doktorun 8 000 ı az gelışmışlerden gelmıştır En cok goc Asya ulkelerınden ve bunlann ıcınde de Tayvan ıle Kore den olmaktadır OkumaK ıhtısasım yapmak ıcın Amerıkaya gelen Asyalı oğrencılerın % 901. ulkelenne donmemektedır Oklohoma Tıp Fakultesı pro fesoru Kelly M. VVest'ın şu sozlerı de konuyu en carpıcı bıcımde ortaya koymaktadır «Yabancı ülkelerden yılda 1200 dolayında olmak uzere Amerıka ya goc eden doktorları, Amer.ka kendı yetış'ırmeye kalksa en az 12 tıp •fakultesı yaptırıp bun ları profesorler, docentler, asıstanlar araclar, gereclerle donat rnası gerekır Az gelışmışlerın Amerıka va bu 'ur «yardm> Amerıka nın bu üUeıere yaptığı tıbbı yardıma hemen hernen e şıttır Beyin çekmekte Amerıka ya! nız değıldır Boşka cok gelışmış ler de beyin gocune sohne ol maktadır Örneğın Franso bagımsızlaştırdıgı eskı somurgele rme yardımlarıyla oğunur Halbukı örneğın Togo nun Fransa ya gonderdığı doktor .e pro I Vehbi BELGiL fesör scı/ısı bu ulkenın Togo'ya gonderdığı aynı tur uzmanlardan ı\at kot coktjr Kendı «b yuınlerının Amerıka \a goc etnesmden yakınan m gıltere, bu alandakı eksıklıgmı Hındıstonlı ve Pa.<ıstaniı bıl ı adamlarıyla kopatmaktodır O neğın Ing.ltere nın unlu «Mıllı Saglık Hızmetı»nde calışon'am % 43 9 u bu tur yabancı koken lıdır ıngılız lmporatorlugu uUe lennden 'Commonvvealtfi coun trıes» Ingıltere ye goc efnış bı I mcılerın sa/ısı Ingılteja den bu ulkelere gıden bılimcıleıde ı kat kot çoUur ATieriKan Tıp Fakjltelcrınde yetışmış Iranlı bınlerce doktordan yalnız Nev» York ta calışonların sayısı butun l r an dakı doktorlann sayısından coktur Örneklerı sonsuzadek cogaltabılırız Bu arada 1000 kadar Turk doktorunun da Amerıkada yerleşmış olduğuno ışarette yarar vardır Beyin gocu kavramı doha cok. Amerıkan bılımcı susamışlığına tepkı bıcımınde orta>a C'ktığındon konunun ıncelenmeslne hep «goc» açısından yaklaşılmak todır Aslında goç kavramı, duru bır kavram değıldır Buna duruluk getırmek ıcın konuya tarıhsal oluşumu ıcınde yokloşmak uygun olur Şunu hemen belırtelım kı gocten cok goç nedenleri onemlıdır Bunlann ayrıntılarıyle bılınmes1, gocun azgelışmış'ere zararlarmı azaltabılır Göc nedenlermın başlıcolarını şoyle cod landınp» sıralayabılırız 1| Beyin kacı Kenoı ulkesınde huzursuz olan bır bılıncı huzuro kavuşabılece ğı ulkelere kacma egılımındedır Huzursuzluk Hıtler Almanyasın duRi gıbı sıyosı azgelışmış ulke le'dekı gıbı parasal bızdekı og retmen kıyımı g bı kulturel ne denlere dayanmaktadır 1933 de utkemıze goc eden Alman bılım cılerı buna en guzel ornektır 2) Beyin goçu Bılımcıler sırf bılımsel amac larla da ulke değıştırıp bılımsel bağıms zlıga tam kavuşabılecek lerı ulkelerdo yerleşmektedırler Kendı azgelışmış ulkesınde ken dı capmda bılım adamlcrmı 7sn gın araştırmo laboratuvorlannı. bılgılerını uygulayabılecek buyuk sanoyı kuruluşlorını, her on ellerının altında bulunması gereken bosma, yazma kıtapları muzelerı, dergılerı bulamayan bılım adamları, bunlara bol bol kavuşocakları ulkelere gocmektedırler Sumer. Babıl M'sır gıbı ulkeier antık cağda. gezı gucluklerıne aldırmayarok yollara dokulen bılım adamlarının en cok uğradıkları ulkelerdı Sonra bunlara Atlna, Iskenderıye gıbi Yunan külturunun egemen oidu ğu kentler eklendı Sekızıncı ve dokuzuncu yuzyıllarda. bılıme katkıda bulunmayı teşvık işınl, Araplar ustlenmışlerdır Bağdat ın kurucusu halıfe AI Mansur (745 775) HorunAl Roşıd (765809) ve Horun AI Beledıyecılıkte 5 yılını dolduran bır gorevh ve sorumlu olarak ınanıyorum kı Yerel Yonetım Bakanlığı gec kolınmış blr hukumet anlayışının yarattıgı daha da ot» bır gereksinmenın ortaya çıkarttıgı tek Bakanlıktır Bugun nasıl Millı Savunma Bakanlıgının varlıgı Mıllı Eğitım Bakan lığının varlıgı daha da ote gereklılıgl tartışııamazsa Yerel Yonetlm Bakanlıgının gereklllıgl de o derece tartışıiamaz Dikkatll Cumhurıyet okurları hatırlayacaklardır 1977 yılı lcinde yazdıgım bazı yazılann tumunde, ama ozellıkle 24 şubat 1976 tarihllsinde bır Belediyeler Bakanlıgı kurul masını savunmuşium. Turklye de bugun yerel secımferln sonucu ortaya cıkan 1800 clvarında Belediye vardır Her Beledıye baglı bulunduğu kendı yerleşlm merkezinln temel sorunlarını gunluk Ihtıyaçlarını cozmege yonelmektedır Yerel yonetımde calışan ınsan gucu bır milyon civarındadır Bunların butce olasılıkları durmadan artmakta bu yıt sadece Istanbul Beledıyesının butcesı 1 mılyar llrayı aşmaktadır Tum Beledlyelerın yaklaşık butce tutarları 60 80 milyar lira civarındadır Şlmdı duşunun bır kez hangi Bakanlığımızın smek gucu 500 bın kişl, hangı Bakanlığımızın baglı butce tutarı seksen mılyar lıra civarındadır Ve bu Bakanlıgın ış kapsamı ayrıcalıksız Belediye sınırları ıcınde yaşoyan tum Insanlan bırıncl derecede etkılemekte, llgılendlrmektedir Ne yapacaktır Yerel Yoneiım Bakanlığı'' 1977 yılında Cumhurlyet'te yazdıgım gıbı Beledıyelerın organıze olmasını saglayacak, bunları ortak bır guç dengesinde butunleyecektır Bugun artık Belediyeler kendı olanakları ile kendi Işlerıni yurutmek zorlugundadırlar Ornegın altyopı tesislerinin oluşturulması gunumuzde Insan gucunu aşmış makıneleşmiştır Bu makineler kucuk Beledıyelerce satın alınıp iş alanına sokulmamaktadır Nicın' Çunku kucuk Belediyeler gerek Iş haclmleri açısından gerekse bu makinelerm flyatları açısından boylesı bır ekonomik butun leşmeye gıdememekt» ve bu yuzden kucuk Belediyeler hızmetı oluşturmak ıcın muteahhitlere buyuk paralar odemek zorunda kalmaktadırlar Şımdı Yerel Yonetım Bakanlığı bu konuda organlzasyona glrecek ve Beledıyelerın tum guclerınl blr odakta topıayarak bunları boluşturerek Iş hacmını orttırırken malıyetlerı duşurecektır Kısacası tum Belediyeler ana tuketlm mallarını ureten ve kendı ortaklıkları olan sanayllesme noktasına varacaklardır Ornegın tum Belediyelerın asfalt sorunu vardır Ve tum Beledlyerer bırleşlrse bunu saglayacak bır dev tesisl oluşturabılirier Bunlar Yerel Yonetımde guçbırliğınt sağlamaktır. Bu Bakanlıgın ikıncı geregi hukumetle Yerel Yonetim arasında blr butunleşmeyı oluşturmak, devletin Yerel Yonetime olan yaklaşımını plan ve programa baglamaktır Bugun artık Belediyeler hukumette sandalye sahibıdirler Beledıye başkanları tek tek Ankara'ya giderek umum mudurlenn kapısında bekleysrek turiu yollarla bolgelerının Işlerıni yurutmek zorunda kalmayacaklardır Yerel Yonetlm Bakanlığı Beledıyelerın temel sorunlarını hukumete aktaracak ve hukumet bu konuda gereken tedbırlerı almanın ışlerllginl saglayacaktır Bu konuda ılk kez yazmış bir yerel yonetlci olarak yenl hukumette Yerel Yonetımın artık bır sandalyeye sahıp olmasını sevıncle karşılıyorum Bugun Yerel Yonetım koklu bır gelışıme uğramıs, polıtık bır odak olmaktan, hızmet odagı olma yoluna yonelmıştır Beledıyelerın ortak bır catı altında gucbırlıgıne yoneliiesı doğru pekiştırildığı za mon buyuk bır potansıyel doguracak ve bu potansiyel yerleşm merkezlerınde halKa hızmet goturmekte oncelık ve guçluluk saglayacoktır Ûrnegln Turkiye nin tek tlp ekmek yemesı olasılıgı şımdı ortaya çıkmıştır. Ornegm cop sorununun koklu cozumlere ve sanayıleşmeye yonelmesı şımdi mumkundur Ornegın asfalt sorununun, orneğln konut sorununun cozum noktaları yakalaması şlmdı mümkundur Kısacası Yerel Yonetıcılerın uzerınde durdukları v« oncellkle komuoyuna aktardıgım Yerel Yonetlm Bakanlığı ya da Beledıyele Bakanlığı bu hukumette ıfadesınl bulmustıır Artık Yerel Yonetımın tum sorunlarınm hukumete aktar>lması hukumetın sorunu durumuna getırllmlş tir Bu yaklaşım Yersl Yonetıcılıgın «sızden bızden» gıbi kotu partıcılık orneklemssmi de ortadan kaldıracak, Belediye başkanlarının daha blr bagımsız, daha bır hızmete yonelik cabalar surdurmesınl saç,layacaktır Bız gecen yıl bu sutunlorda yazarak savundugumuz blr gerceğın yanstmasından kıvançiı ve yerel bır yonetıcı olarak gelecekten şimdi daha mutluyuz Raşıd ın oğlu yedmcl Abbasi halıfesı AI Mamun (786 833) bu konuda buyuk cabo gostermışlerdır Bunun sonucu olarak. Ab bas! bılım merkezlerıne bılgm hucumu başlamıştır Ortam bulmok ıcın bılgın gocu ya bılgının kendı ısteğıyle va da ozeidırme yoluyla olur Nıte kım 766 do Bağdat ı kurar» AI Marsur pek cok Yahudı Surıyelı ve Iranlı bılgını bu keite cagırmıştır Bu gun bazı bılım a darrlan ıcın Amerıka da aynı şeyı yapmaktadır islaTiıyetın Kalıtımı (The Le gacy of Islam) adlı kıtobın 24 ı savıasında a>nen şoyle denmek tedi' «Bır cok ogrencıler lyı Oır hoca bulmak amacıyle. b n lerce kılometrelık gezılere cıkarlaraı Pek cok gencler deger'ı bır hoconın onunde dız cokebı1nıek ıcm replerınde hıc parolo rı olmodıgı halde Ispanya dan Mekkeye Fostan Bagoata bllımsel gezılere cıkarlordı » 3) Beyin kapma Beyin kapmaya en son ve güzel ornek Ikıncı Dunya Sovaşı sonundo Alman bılım odamlarının Ruslar ve Amerıkalılar tarafından zorla kendı ulkelerıne gö turulnelendır 4) Beyin kıyımı Buna ornekler de günumüz Turkıyesınden verılebılır idarl, sıyası nedenlerle bılım odomlarını muhendıslerı sırf korletmek amacıyle pasıf ışlerde kullonmak gıbı Kıskanclık da bunda roi oyramaktadır Yıne bızde olduğu gıbı bır cok bılım adamı, ıhtısas alaoınm dışmda ışler tutmaktadır Unıversıtelere gırış aınavları boyle sonuc vermektedır Kımya muhendısı olmak ısteyen oğrencı sırf matematıkten yüksek puan aldı dıye matematık ogrenımıne zorlanmaktadır Sırf dıploma alma amacıy le bu oğrenımı yapan kımsenın, okulu bıtırdıkten sonra o alanda calışmamasından doğal bır sey olamoz Beyin kıyımı kendı ıcınde ıBeyın atma» «Bey n kusmesıs «Beyin kaymosı» .. gıbı bolümlere aynlabılır Olay Türkiye'de AP nln ne durumda olduğunu gösteriyor Ecevit Hukumeti bugun ortacı (merkez) doğrultusunda bulunuyor Boyle durumiardo saqda ve solda ıkl muhalefet olusması dogoldır Ne var ki sagdakı muhatefetın işı zor Cunku ne soylese boslukta kalacak Guncel Turkıye de Ecevıt Hukumetı CHP nın programının gerısindedır yıgınlarm gercek ozlemını dıle getırmekten uzaktır Boyle bır durumda Ecevıt Hukumetine sagdan muhalefet muhalefet degerl taşımaz Ama soldan muhalefetln «oyliyecegı cok şey vardır. Bununla bırlıkte devlet burokraslsine tırmonan faşlst guclerı temlzlemek ve topkımda hukuksal ortamı sağlamak gorevınde Ecevit Hukumetı soldan desteklenecektlr Siyasal maflanm cezalondırılması clnayetlerin durdurulmosı katlll^rin yakalanması yclunda devrlmcller Ecevit hukumetine yardımcı olacaklardır olur BJr başka >yol ,v* yontem zaten devrımcıllğe ihanet •••••••»•••••••••»•»••••••••••»•••••••••••• Göç Nedenleri Çok Acele Personel Ihtiyacı Trablusdaki Arop Hattatlık Okulu «lonı Mukla»da acık bulunan oğretım gorevlılerı ıcın aşağıda yazılı dallarda uzmon ıstenmektedır 1) 5 odet Arcıpca hattat uzrranı (Sulus aceml hamayonl kufî ve her turiu Aropca hat ceşıtlerl) yuksek okul mezunu 2) 5 adet islam susleme sanatı yuksek okul ve 5 yıl tecrube (res m \,e Iş'emi) • • : Libyâ Arâp Halk Sosyalist Cemahiriyesi • Eğitim Sekreterliğinden • • • Ö L Ü M Merhum Sayıstay Temyız raportoru Ibrahım Ulgen ın eşı merhum Seker Şırketı muhasebe şef' Neclâ Yılmaz ın annesı Izm • Çocuk Hastanesı doktorlarından Nevza» Ul • gen ve Bak rkoy Cumhurıyet Sovcısı Neıat Uigen ın sevgılı anneleı, Dr Necmıye Ulgen ve Ingılızce oğretmenı Nıgâr Uıgen ın muhterem kayınvaldelerı ec2acı Nılgun Sıvrı nın buyukonnesı Muıgân Gurgulen m bıncık teyzesı Fehmiye ÜLGEN 16'1 1978 gunu Hakkın rahmetıne kavuşmuştur Cenazes! 17 1 1978 Salı gunu ıkındı namazını muteak p Şışlı Camıınden kaidırılarak Zıncıriıkjyu mezariıgıno defnedılecektır Tonrı rahmet eyiesın A I L E S İ Bırınci sınıf zekâlar karsısmda bukumetlerın tutumu hakkın • da verdığımız ornekler, hakkınaa cıltlerle kltap yozılobılecek bu konuda bıze ışık tutobılır 3) 2 adet heykeltras uzmanı (Mermer üzerlnde nakış) yuksek okul mezunu ve 10 yıl tecrube 4] 2 ade f zemkograf uzmanı (Madenler uze'inde bu İşı yapabılen ve klışe fotoğraf ve neon tabela ışlerınden anlayan) orta eğıtım ve 10 yıl tecrube 5) 2 adet aplıkaı ve plastık yazı ve tabeiac lık ışlerıyle her turiu demır ve tahta ve kumaş uzerınde yazı /azma uzmanı) orta eğıtım ve 10 yıl tecrube. Bu personelın aylık ve sozleşne şcrtları \eteneklerıne ve C=mahırr ede can olan Yabancı Personel A'ma Kanunu na gore saptanacaktır isteklılerın 21 ocak 1978 cumortesi gjnu Ankaradaki Ubya Arap Holk Sosvalıst Cemahiriyesi Calışna Ataşehğıne göruşmek üzere baş/urmaları rıca olunur ADRES Resit Galip Caddesl No • 90 ANKARA Telefon 26 30 41 26 63 83 • • • Ne Yapılabilir? • • Batı tıpı demokratik rejımlerde bılım adamlarının göcu ön • lenemez Btlımcı mutluluk duyacağı yere gıder Gıdışl önlemenin yolu ozledıği ortamı, bilımcıye kendı ulkesınde yarattıaktır. Sovvet ve Cın tıpl demokrasılerde bılımcılere dış goc hakkı tanınmamaktadır Bu ulkelerde Devlet bılımcılere âdeta şoyle demektedır «Arkaduş ben kıt olanaklarımlo senl. yur dumuza yararlı olasın dıye ye tıştırdım yetışmen ıcın mıl>onlor harcadım Sen bu yotırımı kışısel yararın ıcın başka bır ulkenın belkı de bıze duşmon clan bır ulkenın yararı yolunda kullanarrczsın Sonra bu u ke\ı bu senın beğenmedığın ha'e bızler ko/duk Ulkemızl eskl uygar bıcımıne getırmeden bır yere gıdemezsın > Ancak, sol ul keler bunu söylerken bllım adamlarına, ozledıklen ortomı yaratmak ıcın ellerınden gelenı vapmoktadırlar Yanı. bu ülke 1 ıerde Devle bıl m adamları kar sısında ne yer ne yedırır bıcı•nınde coban kopeğı polıtıkası aegı! «ben yıyecegım» polıtıkos gLtmektedır Bugun ulkemızde bı'ım dı/e bır şey olmadığıno gore bunjn polıtıkasmın da otmamasından doğal bır şey olamaz • ••• • » » ••Basın ) 545 (Cumhurıyet 554) TEŞEKKUR Ostun yetenegı gayretlı calışması kuv/ot! teshıs ve tedavısı sayesınde lyıleşmesı ımkansız denen rohatsızlı ğımdan benı <urtanp yenıden sıhhate kavuşturan. Bursa SSK Hastanesl, Fızlk Tedavl Mutehassısı ıletılmesını bır borc bılırım E M I N E E K S I Z Başka Ülkeler de IZMiR iLi DAiMi KOMiSYONU BAŞKANLIĞINDAN Dıklli Kaymokam Loımanında yaptırılacak 54 269 72 lıra keşıflı Depo ınşaatı ıle Loıman onarımı kapa'ı zarf usulu ıle eksıltmeye cıkartılacaktır Ihalesı 2611978 perşembe g ^ u saat 1100de özel Idare Mudurluğu hızmet bınasıidakı mahsus oiasında II Daıml Komısyonunca yapıiocak'ır Keşıf ve şartncmes! mesaı saatleri Icınde Özei Idare Varıdat Mudurluğu ve II Daımı Komısyonu Kalemınde grrulebıhr Isteklılerın Tıcaret ve Sanayı Odası vesıkası ıle ıha'eden uc gun once Bayındırlık Mjdurluğurıden alaca*lan yeterlılık belgesı, gecıci temınat karşııığı 3964, lıralık Banka mokbuzu veya mektupları Ile tekltf mektuplorını havı ve 2490 sayılı kanuno gore h a Z ır!a / O caklorı kapaiı zarflorını ıhoie saat.nden en gec bır sact oncesıne kadar makbuz karşnıgı II Daımı Kom syon Kalemlne veri'nesı ılâi olunur NOT Pos'adakı gecıkT'ele' dıkkote alınmaz tBasın, 1 50 • 10159* 544 DR. HÜSEYtN PARKAN SANLIKOL'A sonsuz şukranlanmın (Repa 2/547) iKTiSADi GÜCÜN KUVVETLi OLMASI, iNSANLABI DAHA MUTLU KILAR. D0NYAYA DEVRIM GELDI DOSTLARrMIZA MUŞTULARIZ NEŞE • TURGAY 16 11978 ELEMANLAR ARANIYOR Dun/ada ve kıtabm tanıtımını maktad r llgılenenlerın vu almalar r ca Turkıye ae ılk kez ya/ınlanan ılgmc bır yapccak boy ve ba/an elemanlar aran«46 99 86» numaraiı tekfo ıdan randeolunur ifllllüllilllllHlllllllllllIlillllll 11 (Bılgın . ) 551 (Repa 3 548)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog