Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

KOLEJLERE genel yetenek testleri Beşır Oruç Ihsan Gonç BUTUN KITAPÇILARDA 50 T.L. Yüksel TESTve EĞİTIM yayınları Yıldız cad no 40 BEŞİKTAŞİST. tel.48 18 33 HAZIRLANANLAR "ÇIN 54. Ytl; Sayt: 19201 umhuriyet Kurucnsa: TUNUS NADİ 300 Ktıruş Yalçın DOĞAN naklar Bakanı Denız Baykal ın gırışımlerl sonucundo, rafınerıye yenıden ham petrol getırmeye ve tam kapasıteyle calıştırmaya başlamışlardır llk tonkerın bugün ATAŞ raflnerlsine ham petrol getıreceğı btldırılmektedır Enerji ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığından elde edılen bilgılere gore, yabancı petrol şırketlennce ışletılmekte olan ATAŞ rafıne rısı kasım oyı başındon bu ya(Devomı Sa 9, Su 3 de) DAKTILO,STfN0W MUHASEBE kuHarında MYAZIT ft."jy?1(üs\| BEY08t.ll İ S T ^ V , " ' 12 Ocak 1978 Perçembe Hükümet programı bugün Meclis'te okunacak MSP GENEL M « K Î Z I ; AP U D t t İ SÜLEYMAH OEMİBEL, MSP l l DERİ NECMEniM ERBAKAN VE MHP UDERI TURKÇIN BUGUN 10'DA ORTAK TOPLANTI YAPACAGIHI AÇIKLADI ANKARA (ANKA) CHP Genel Yönetım Kurulu ve parlamento ortak grubunun bılgısıre sunulan Ecevıt hukumetı programı bugun Mıllet Meclısınde okunacoktır Programda, hukumetın tum ozgurluklere sahıp çıkacağı, ancak. can guvenlığıne ve devlet butunluğüne yonelık tutum ve davranışlara musamaha gosterılmeyeceğı belırtılmıştır Hukumet programında mıllı bırllğın, fıkır ayrılıkları devam ederken pekıştırılmesı yolunda gırışımlerde (Devamı Sa. 9, Su. % de) Bakanlığm baskısı sonucu ATAŞ tam kapasite çalışacak ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Son Iki bucuk aydır ATAŞ rafınerısinı bılınclı olarak yüzde 40 kapasıteyle calıştırarak yurt capında onemll olcüde akaryokıt ı!e diğer petrol ürünlerinde darlığa neden olan yabancı petrol şırketlen Ener|! ve Tabıi Kay Bilgehan'a göre, IMF ile anlaşma olmadan dış kredi sağlamak güç ANKARA {ANKA Malıye Eskı Bakanı Cıhat Bılrjehon Turkıye nın Uluslararosı Pa ra Fonu (IMF) ıle anlaşma saglamadan pora pıyasalarından kredı bulmasının guc oıdüğunu sovlemıştır Cıhat Bılgehan Turkıye'de M şubat 1977 tarıhınden berı ılac de mır, ham petrol ve savunmo gereksınımlerı qıbı acıl ıhtıyaclar dışında dovız tronsfen yapılamadığını hatırlatorak «bu konuda zaman koybıno ulkenın tahammulu kalmamıştır» seKlınde konuşmuştur Malıye Eskı Bakanı APIı Cıhat Bılgehan ANKA /,aisına verdıgı ozel demecte mev <~ut do^/ız darboğazından Turkıye nın nasıl cıkabıleceğı yolundakı soruyu şoyle vamtla mıştır (Devomı Sa 9, Su f de) Enerji Bakanlığı, kesin talimat verince, yabancı petrol şirketleri ATAŞ'ı tam kapasite ile çalıştırma kararı aldı; ATAS'ın yüzde 40 kapasiteyle çalıştırılması, akaryakıt ve petrot ürünleri darlığına neden oluyordu. ANKARA, (ANKA) Acıklanması gecıken ıthalât ve ıhracat reıımı kararname taslokları, Tıcaret Bakanı Teoman Koprululer tarafından Bakanlar Kurulundan gerı cekılmıştır Demırel hukumetı tarafından hazırlanarak Bakanlıklararası Ekonomık Kurulda goruşulmek uzere gonderılen ıthalât ve ıhracat reıımlerl bır suredır gündemds beklemesıne rağmen ıhracat ve ıthalâttakı yetkı sorununun açıklığa kavuşamaması pedenıyle acıklana mamıştır Ihracat reıımı esasları, ağustos ayı ıcınde hazırlanmış ancak zamanında goruşulmedığı ıcın 197778 donemı ıhracat reıımı acıklanomamış, uygulamaya 1976 77 ıhracat reıımı esaslorına gore devam edılmıştı Ithalât reıımı kararı ıse 11 so yılı lıberasyon lıstesınde Bakanlıklararası yetkı dağılımı konusunda Demlrel hukumetının ortakları arasında çıkan anlaşmazlık nede nıyle acıklanamamıştır. Yenı hukumetın goreve başlamasınm ardmdan Tıcaret Bakanlığı Bakanlar Kurulu gundemmde yer alan ıthalât ve ıhracat reıımlennı gerı cekmıştlr Halen Tıcaret Bakanlığmda ıkı kararnome taslağı uzerınde de colışmalar yapılmakta(Devamı Sa. 9. Su 5 de) TICARET BAKANLIĞI GERİ ÇEKILEN KARARNAME YERtNE HCİ YENI KARARNAME TASLAĞI HAZIRLIYOR; 1978 YILI İHRACAT REJIMİNİN 2 8 OCAĞA KADAR BEURLEN MESI BEKLENIYOR. Kıta sahanlığı görüşmeleri şubatta ba ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Turkıye ıle Yunanıstan arasındakı kıta sahaniığı goruşmelen ne 10 şubatta Pans'te devam e dıleceğı oğrenılmıştır Başbakan Bulent Ecevıt, goruşmelerde Turk heyetının başkanlığını yapacak olan Bern Buyukelcısı Suat Bılge'yı Ankara'ya cağırmıştır Bu arada Uluslararası De nız Hukukunda son zamanlarda alınan bazı kararlann Turk tezl nı kuvvetlendırdığı de edınılen bılgıler arasındadır Uzun suredır kesılmış bulunaT Turk Yunan kıta sahanlığı go ruşmelerı 10 şubatta Parıs te ye nıden başlayacaktır Hava sahası ıle ılgılı goruşmelerın yerı ve tarıhı henuz bellı olmamıştır Turk tarafı Atına'dan gelecek kobul edılebılecek karşı onerıle rı beklemektedır Doha once ıkı ulke arosında karşılıklı tkışer Ecevit, Türk Heyetinin Baskanı Suat Bilge'yi izlenecek tutumu saptamak üzere Ankara'ya çağırdı kez cozum onerısı venlmış ancak taraflar eskı onerılennde fazla degışıklrk yapmadıkları ıcn bır ılerleme kaydedılmerrnştir Kıta sahanlığı goruşmeleriye ılgılı Başbakan Bulent Ecevıt'ın Dışışlerıne yenı bır onerge vermedığı oncak bu orada Dışış'erı Bakanı Gunduz Okcun aracılığıyla goruşmelerde Turk heye tının başkanlığını yapan. bakan lık eskı hukuk başdanışmanı şımdıkı Bern Buyukelcısi Pro' Dr Suot Bılge'yı Ankara ya çagırttığı oğrenılmıştır Başbakon Dışışlerı Bakanı Gunduz Okcun le bırlıkte Suat Bılge ıle gorüşerek bundan boyle izlenecek tu tumu saptayocaktır Turkıye do ho once Ege'de ortak ısletme onermış, bunun kcbt.l edılme mesı uzerıne «orta hat» formu lunu yanı Ege nın bellı bır noktasındon kuzeyden guneye cızı lecek bır hattın doğusunun Turk, batısınm ıse Yunanıstan a aıt ol masını savunmuştu Bu goruş de Yunanlılarca reddedılmıştı Suat Bılge ıle Ankara'da yapılacak goruşmelerde Uluslararası Denız Hukuku'ndakı son gelışmelerın de ele alınacağı oğrenılmıştır Ote yandan ingıltere ıle Fran sa arasında son zamonlarda (Devamı Sa 9, Su. 7 de) Dış ticaret rejimine ilişkin kararname taslağı Bakanlar Kurulundan geri çekildi WALDHEİM'IN KIBRIS GEZİSI BAŞLIYOR; GENEL SEKRETER DENKTAŞ'LA KTFD TOPRAKLARINDA GÖRÜŞECEK LEFKOŞE Bırleşmlş Mılletler Genel Sekreteri Kurt Waldheım'ın, yarın Kıbrıs'a yapocağı gezı nedenlyle ortaya cıkan ıpro tokoler» anlaşmazlık bır olcude gıderılmıştır Bu orada Fransa' nın etkln gazetelerlnden tle Monde» Kıbrıs konusunda verdıgı bır haberde. Başbakon Bulent Ecevıt'ın, gerek Kıbrıs, gerek Ege sorunları ıcın Atına ıle doğrudan dıyalog kurmak ıstedığını one surmuştür. Kıbrıs sorununun cözümüne İlişkin Toplumlararası goruşmelerın yenıden başlotılması amacıyla, soruna taraf ülkelerl kapsayan blr geziye çıkmış butunan B M. Genel Sekreteri VValdheım. yarın Ada'nın Rum kesımıne gelecektlr LARNAKA'YA İNECEK llgılılenn verdığı bılgıye göre. B M Genel Sekreteri Kıbrıs Türk Federe Devletının gösterdığı tep(Devamı Sa 9, Su 2 de) Rize'de TÖBDER üyesi bir öğretmen ölü bulundu I KOMANDOLARA BURS DAĞ! TAN ÇAYKUR GENEL MU DURUNUN GOREVDEN ALINMASI Ü2ERINE RİZE'DE MATARACI ALEYHINE GOSTERI YAPILDI. I YILDIZ'DA BIR APARTMANA TAHRIP G U O J YÜKSEK BOMBA Cumhurlyet Haber Merkezl Öğretım kurumlarında komandoların saldırgan eylemlerı surerken. Rızede TÖBDER uyesı lîkoğretım Mufettışı Bılgın Gır gın kaldığı otelde tabancayla oldurulmuş olarak bulunmuştur Istanbul'da Yıldız da bır apartmanı tahrıp gucu yuksek patlayıcı made atılmış, olayda bır kadın yaralanmıştır Antal ya da ıse Antbırlık Aksu Iplık Fabrıkası Mudurunun a abası kımlığı bılınmeyen kışılerce patlayıcı madde atılarak hasa ra uğratılmıştır Bu arada Izmır, Kırşehır ve Koyserı'dekı ceşıtlı oloylarda catışmaları ayırmak ısteyen 4 polıs yaralanmıştır Rize'de ayrıca komandolar Caykur Ge nel Mudurluğunden alındığı bıldırılen MHP ycnlısı Mehmet Nedım Yılmaz'ı desteklemek ıcın kentte gosterıler yapmışlar ve Gumruk ve Tekel Bakanı Mataracı yı protesto etmışlerdır RIZE Kentte komando ların saldınları son gunlerde doruk noktasına erışırken, Rıze TOB DER uyesı ve llkjgretım Mufettışı Bılgın Gırgın dun sabah kaldığı Kıbrıs Palas Otelındekı odasında tabancayla oldurulmuş olarak bulunmuştur Emmyet yetkılılen. otopsı sonucunda oldürme nedenmm anloşılabıleceğını bıldırırken, demokratık kuruluşlar Rize'de mış, RIZDER Başkanı Remzl ılk kez meydana gelen bu olayı Kazmaz da polısler torafından sıyası bır cınayet olarak niteyumruk ve copla dovulmuşıur. lendırmışler ve kınamışlardır Komandolar dun de. Gumruk Bu arada komandoların Rize've Tekel Bakanı Rıze Mihetvede son gunlerde yoğun blr salkılı Tuncay Mataracı tarafındırı eylemıne gırdıklerı gozlendan Çaykur Genel Mudfjrlürğüıı mektedır Ecevıt hukumetının den alındığı bıldırılen MHP yangoreve gelmesınden sonra belısı Mehmet Nedım Yılmaz ıc.ın lırgın şekılde arton Eğıtım fcEns dun kentte marştc ve slogantıtusunde okuyan bır grubun lar soyleyerek gösfîrı yapmışsaldırısı sırasında Rıze Lisesı, lar, Mataracı'yı protesto etTıcaret Lisesı ve Yapı Meslek mışlerdır Caykur eskl Genel Lisesı oğrencıleri demır çuMuduru Yılmaz tarafından, Rıbuk ve taşla dovulmekte, bıze Eğıtım Enstıtüsünde okucakla yaralanmaktadır. Uc gunyan 80 komando oğrenclye Ca/den berı suren olaylarda Alı Akur'dan burs cıkartılmıştı. teş. Kemal Colak ve Alı TıbiKTRABZON KTÜ Rektorü oğlu adlı uc öğrencı yaralanErdem Aksoy'a, Ankaro da TUMOD tarafından Şeha Meray şeref odulunun verıldığı gecen pazar gunu. Aksoy un uzun sure bolum başkanlığı yaptığı Mımarlık Fakultesı ıle makına • elektrık bolumü kontıni. KTU basımevı, marangoz ve demır atolyelerının bombalanması Trabzon'dokı ceşıtlı ılerıci kuruluşlar tarafındon bıldirılerle protesto edılmıştır İZMİR Bornova'dakl Ege Ünıversıtesı On Lısans Yüksek Okulu oğrencı secımlerı sırasında karşıt gorüşlu oğrencıler arasında slogan atılması yuzunden cıkan kavgada bazı oğrencıler ceşıtlı verlerınden (Devamı Sa. 9, Su 1 de) ATILDI Almanya'da izinsiz çalışan Türk tarım ısçilerine karşı sert önlemler alınacağı bildirildi HAMBURG,(ANKA DPA) Federal Almanya yetkılıleri. Hamburg ve cevresındekı meyve bahcelerınde, meyve toployıcısı olarak calışan kacak Turk ışcılerıne karşı sert önlemler alınacağını bıldırmışlerdır Alınacak önlemler konusunda herhangı bır acıklama yapılmamaklo bırhkte, polısm sık sık kontroller yaparak kacak Turk tarım ıscılerını yakalayacağı belırtılmektedır. Hamburg ve cevresındekı meyve bahçe'erınde cok sayıda Turk'un çalıstığı ve bunla(Devamı Sa. 9, Su. 5 de) GÖZLEM UÛUR MUMCU UĞUR: "ATAMALARI DURDURMA KARARI YURT DIŞI BİRİMLER İÇİN DE GEÇERLIDİR,, Doğrudur.. ANKARA, (ANKA) Mıllı Eğıtım Bakanı Necdet Uğur, atama ve nakıllerın durdurulmasına ılışkın hukumet geneigesının devletın yurt dışı bırımlerı ıçın de gecerlı oldugunu soylemıştır Uğur, Almanya'dakı Turk oğretmenlerın gorevlerınden alınarak MHP'lı ışçılerın arasından «gostermelik bir sınavla» egıtmen olarak atamalar yapıldıgı yolunda basında yer alan haberlerı hatırlatmış, «Geneigeye aykırı işlem yapıldığı takdırde yönetlciler hakkında gerekll işlem yapılacaktır» demıştır. Mıllı Eğıtım Bakanlığının yurt dışındakı Turk ışcılennın cocukları ıcın calıştırdığı Turk oğretmenlerın gorevlerınden alınmaları ve yerlenne MHP yanlısı ışcılerın atanması ıle ılgılı haberler uzerıne ANKA Aıansına bır acıklama yapan üğur, şunları soylemıştır «Hukumetimiz butun atamo ve nakillerın geçlci olarak durdurulması yolunda bir genelge yayınlamıstır. Bu genelge, sadece Turkiye için geçerll değlldır. Devletin yurt dışındakl bırimlerl için de geçerlidir, onlara da yoneliktır. Bu durumdo oğretmenlerın gorevlerinden alınarak yerlerine eğıtmen adı altında başkalarının yerleştirilmelerı, genelgemıze aykırı bir işlemdır. Konuyu Inceleteceğım ve genelgeye aykırı İşlem yapan yoneticller hakkında gerekII Iştemi yapacağım » MİLLİ EĞITİM BAKANI, ALMANYA'DAKI TÜRK OĞRETMENLERIN GOREVDEN ALINARAK YERLERİNE EGITMEN ATANMASININ HÜKÜMET GEHELGESINE AYKIRI OLDUGUNU SOYLEDI. Kıbrıs Türk kesimîndeki tüm ortaokul ve liselerde grev iian edildi LEFKOŞE, (İzzet Rızo YALIN bildlriyor) Kıbrıs Turk toplumunda buyuk tepkıler uyandıran kamu gorevlılerı yasa tasarısı konusunda. Kıbrıs Turk Oğretmenler Sendıkaları ıle Kıbrıs Turk Federe Devletı hukumetı orasında kopruler dun oğleden sonra atılmış, 177 ılkokul ıle 22 bağımsız ortaokul meslekı teknık okul ve lısenın tumunde, grev ılan edılmıştır Bu grev bugunden ıtıbaren 650 ılkokul oğretmenı ıle 560 ortaokul, meslekı teknık okul ve lıse oğretmenının bulunduğu 199 okulda, ılk kez, 19 bın 200 ılkokul oğrencısı ıle 11 bın 500 or ta derecelı okul oğrencısını et kıleyecektır Bu arada Kıbrıs Turk Amne Memurları Sendıkası da bugunden ıtıbaren Kıbrıs Turk Federe Devletının tum daıre ışyerı ve bırımlerınde kademelı ve suresız olarak grev karar» almıştır. Bir ulkenın guvenlığl yabancı devlet ve Ittlfaklara bırakılamoz... Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık, Alman basın ajansına verdıği demecte bunları söyluyor. Bu göruşun tersl nedir? Bır ulkenin guvenllği yabancı devlet ve ıttlfaklara bırakılır . Mılli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık, Marksist mldlr? Lenınıst midir? Mao Zedung duşuncesi yandoşı mıdır?. Troçkist mldlr? Son bağımsız Muslüman Turk devletinl yıkmayı goze almış bir anarşlst mldir? Mılli Savunma Bakanı, bu demeciyle, aklın, mantığın, (Devamı 5 Sayfada) Türkeş'in oğlunun ve damadının usulsüz olarak ise alındıklârı müfettislerce saptandı ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Tıcaret Bakonlığına baglı 10 Bırlık Genel Muduru gorevden alınmalarım «Kararın siyatf maksatlı oldugunu» one surerken. Tıcaret Bakanlığmda yapılan atamaları ınceleyen 30 mufettış. ılk ağızda MHP Genp! (Devamı Sa. 9, Su 5 de) Avrupa ve Komünizmi MURAT BELGE'nin YAZI DIZISI • B A T I ALMANYA'DA MARKSİST OLAN BİR DEVLET MEMURU ADiNI SAKLAMAK ZORUNDA Ml? İNGILTERE DE GITTIKCE YAYGINLAŞAN IRKCILIK . SUTYENINI KÜRSUYE FIRLATARAK PROTESTO EYLEMI YAPAN BIR KIZ OĞRENCI . BATI ALMANYA DA KOMUNIST HAREKET VE DOGU ALMANYA GERCEĞI . Iskenderun Demir Çelik'te ihtiyacın üzerinde 10 bin işçi çalıştırıldığı bildiriliyor İSKENDERUN (ANKA) Iskenderun Dem.rCelık Fabrıkolarındo ihtiyacın uzerınde 10 bın ışcının calıştırıldığı oğrenılmıştır Bu arada Eskı Başbakan Yardımcısı Necmettın Erbokan ve Demır Celık Işletmelerı Genel Muduru Halıt llhan ın emrı uzerıne MC hukumetının son bırkac gunünde MSP yanlısı ola rak bılınen 3 bın ışcının ışe alındığı one surulmektedır Iskenderun DemırCehk Işletmelerı yetkılılerınden aiınan bı.gıye gore ışletmelerın tam kapasıteyle çalıştırılması halınde (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Demokraîikleşme Sürecinde Orhan APAYDIN Yeni Hükümet FAŞIST Cephenın cokuşunu sadece onbir milletvekıhnın AP grubundan ayrılmasıyle ikincı MC'nın Mıllet Mecllsınde sayısal çoğunlugunu yıtırmesıne baglamak, yuzeysei bır açıklamadır. Ozunde 12 Mart darbeslnden bu yana demokratık dırenmenın ulaştığı boyutlar, Cephe hukumetlerınln faşizme genel oyu etkıleyecek kitlesel taban oluşturmaya yonelik cabalarını sonuçsuz bırakmış, 5 haziran genel ve 11 aralık yerel secımlerıyle kesln bır yenllgiye uğratmıştır Bu yenilginin parlamentoya yansımaması olanaksızdı. Millet Mecllsl çoğunluğunun ıkınci MC ıktidarını duşurmesl bu demokratık dırenişle blrlikte sosyal ve siyasal gelişmenin bir sonucu olmuştur. Yeni hukumet, gerek programının duzenlenmeslnde gerekse calışmalarında kendisıni iktıdara getiren toplumsal gelişmenin koşullarıno uygun llkelere bağ't olmak, bu koşulların gereklerine uygun davranmok zorundadır. Uc yıla yakın suren Cephe donemınde uikemız «kentlerı, sokaklarındo guvenlıkle yurunemez, okullannda okunamaz, evlerınde bombalonmodan yaşanamaz» blr duruma gelmiştlr. Ekonomik duzensızlık ozelllkle emegiyle geçınen halk kıtlelerlnı fızyolojik yaşamlarını surdurmelerıni bile sorun durumuna getiren bır bunalıma suruklemıştir. Ulkemlzin dış saygınlığı buyuk olcude yitirilmlştlr. Iklncl MC hukumetlnin Millet Mecllsl çoğunluğunca duşurulmesinın gercek nedenleri Içe ve dışa donuk bunalıma donuşen çozumsuz bırakılmış sorunlordır. Böylece, MC iktldarı «meşru zeminde» Anayasal yollar kullanılarak duşurulmuş, Cephenin antltezl olan bır iktıdar oluşturularak yeni bir siyasal donem açılmıştır. (Devamı Sa 9, Sü. 1 d«) • • YARIN GAZETEMiZDE •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog