Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

F. Bahçe ve G. Saray elenüi RAKİBİNE ORANLA ÜSTÜN GÖRÜNEN BORDOMAVİLİLER DAHA FARKLI BİR YENGİYJ KAÇIRDI STAD: Inönü HAKEMLER: Ziya Türkdoğan (5), Or han Tarhan (6ı, Ahen Tiizün (6ı TRABZONSPOR: Şenol (T) Turgay (7). Necati <7). Kadir (7), Cemil f7> Serdar (7), Hüsnü (6ı, A. Kemal («). (M. Cemil (?), Hüseyin (6), Ahmet (6), FENERBAHÇE: Adıl (7) Sabahattin (4), Cem (6), Alpaslan (5 i, Yenal (4i, (Ömer 5) Engin (4). Zafer (4i, Önder (4). (Emin 5) Aydın (4), Osman (4i, Cemil (4). • TRABZONSPOR'UN 1 0 GALİP 6ELDİĞİ KAR$!IA$MANIN GOLÜNÜ 54. DAKİKAOA NECATİ ATTI GÖZTEPE'Yİ KUPA DIŞI BIRAKAN GOlO 56. DAKİKADA HAYRl ATTI. 57. DAKİKAOA MEHMET VE BÜLENT KIRMIZI KART GÖRDÜ GÖKMENİN O/UNDAN ATILDIGI TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA SARI KIRMIZILILARI YENİLGİDEN KALECİ NİHAT KURTARDI GİRESUN SON 3 DAKİKA5INI 10 KİJİ İLE 8İTİRDİĞİ MAÇTA RACİ'NİN 10. DAKİKADA ATTIĞI GOIÜN ARDINI GETİREMEDİ MAÇIN KRiTiGi • TRABZONSPOR ISTESEYD1 4 FARK YAPARD1 Abdülkadir YÜCELMAN enerbahçe Kupadan eleucli.. Hayır hayır Fenerbabçe Kupa'dan elendi yerine «Trabzonspor Fenerbahçe'yi kupadan eledi» demek daha yeriııde o lacak. Çünkü Trabzonun tur atlaması lıakkı idi. Çünkü Trabzonsporun oynadı51 futbol, Fenerbahçe'nin ki. ise orta oyu nu idi. Çünkü Trabzon salıada ne yaptığı nı bilen bir ekip. Fenerbahçe ise kendisi ni toz şekeri çibi dasıtmış bir perişandı. Ve Trabzonspor Trabzon'da. İstanbul'da ya da Türkiyenin herhanş;i bir yerînde olsun. ve hattâ Ay'da olsun Fenerbahçe'yi yenecek güçte ve görünüşteydi, Fenerbahçe hızlı bir terapo tutturmuş. tu, toplara istokli ve biraz da hırslı Rİrıyordu. Top oynamak istiyor, gol atmak istiyordu. Ama isteğini yerine getirecek bir atılımda bulunacak gücü kim ateşljyecekti ki.. Vsteük oyun disiplini kunılamatnış. paslar yerlerini bulmamış, milli takımda yıllar yılı oynamışlara ve rie «Ben futbolu milyon para karsılığı oynarım, çünkü bu benim mcsleğiraı» diyenlere yakışmıyacak derecede futboldan yoksun kişilerin çoğunlukta oldufu bir Fenerbahçe zaten son haftalarda pili bitnıiş bir radyo gibi parazitli sesler çıkarmaya başlamıştı. Taze kaıı d? kurtaramazdı Fenerbahçe'yi. Nitekim kurtaramadı ... Fenerbahçe'de üç iyi adam vardı. Daha doğrusu eleştirmeğe değer üç ojıınu.. Önce kalede Adil.. Gore\ini yaparken golde lıatası olmaması bir yana üstelik iki muhakkak golü önîeyen Adü takımını da açık farkh bir yenilgiden kurtaran adam oldn. Diğer oyuncular ise. Alpaslan ile Cem idi. Alpaslan takınunın gerisini çok iyi kontrol etmesine rağmcn yaptığı gercksiz çıkışlarla öylesine hoşluklar ve tehlikeler yaratti ki. tstelik iyi ve tcüsterisli futbolunu görevi clısına çıkarak cia kullanınca oyunda disiplini bozan oyuncular arasına girdi. Cem ise bize kalırsa gayet kritik bir noktada bulunuvor. «Yetenekli bir genç>> dedik. «Çok iyi futbolu var» dedlk, «Bilınç lı oynuyor, kafasını kullanıyor» deciik.. flep bunlan dedik de, daha bu yıl genç takundan A takımına >ükseiivercn bu yetenekli çencc belki ıle en büyük zararı verdik. Dünkü maçıa baktık ki Cem de o iyi futbolunu gereksiz harekctlerle yok ediyor ve zaman zaman kendisini futbol dısuıdaki başka düşüncelere lîaptırıveriyor. Örneğin Trabzon'un >ıldız oyuncusu AH Krmalin futboluna kafa tutması, onun futbolunu yok etmek çaoası îçîhae "^6rft>»' mesi. Buııa gerek var mlydı ki.. Nitekim ikinci yanda tamamen Ali Kemal'ın üzerinde oynaması ve bu kuvvetli oyuncu ile kendisini bir tutması kendi aleyhine oldu, eıildi.. Cem'in bu kritik noktadan kcndisini kurtarması dileğimiz sadece kendisl için değil Türk futboiu adınadır.. ••• • F Erhan GÜRER Trabzonspor dün Fenerbahçe ile oynadı. Evet... Türkiye Kupası için oynadı ve rakıbı Fenerbahçe'yi yalruz bir gol atmakla yetinip eiedi. Şu b:r gerçek olmuştur ki Trabzonspor istediği zaman futbol oynayan bir takımdır. Bunu dün Fenerbahçe karşısmda bir kez daha kanıtla dı. Çünkü. maç başlar başlamaz tüm hatlan ile '~r " • S.rı • Lacivertli savunmayı • bunaltmaya başladı. Sandı ki Fenerbahçe. 2fli kapamak için hızlı ve hemen gole giden bir oyun çıkaracak. Bordo Maviiiler on dakiku bdyle oynadılar. Ama baktılar ki Fenerbahçe'de bu hızı gösterecek bir tek futbolcu yok. Ve gol atmak için bir hırs yok. i\*e dİ3fe ke^dilerini yoracakiar dı. Oyunu yavaşîattılar v e Fenerbahçe ıle oynaınaya başladılar. Ilk yanda Fenerbahçe b:r kez gole yaklaşabildi. Aydın'm ortasında topu Cemil. dönerek Os man'a aktardı. Ama bu futbolcu kafa i'.e ıska ge çince kaie önündeki bu fırsat kaçırıimış oldu. Bordo Maviiiler ise boş durumdaki Ali Kemal1 in topu ayağında ezmesi ile kaçırdıkları fırsattan sonra, devre sonuna doğru bir kez de Adil'i ye nemecUIer. Adil. önee Hüseyin'in ardından Ahmet' in ayaklarmdan topu çeldi. Aynı pozisyonda. Ah mefin boş kaleye ortaladığı topu da uçarak havada yakalad:. Maçın ikinoi yansmda Trabzonspor oyunda. tam bir hakimiyet kurdu ve istedigi gibi oynadı. futbolunu ortaya döktü. Oysa Sarı Lacirertliler bır ürnitie Ömer'i oyıına almışlardı. A. Kemali bir türlü durduramayan Yenal'ın yerine de Cem'i çekmişierdi. Bu da yarar getirmetii. Ama Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı v? c?.h2 i!k dakikaları içinde Şenol. Cemü'in ap yış 54. dakıkaya dek siirdü ve bu dakikada Trabzonspor maçı noktaladı. Hüseyin geriden bir pas uzattı. Xecati fırladı. Fenerbahçe savunma hattınm araszndan geçip boş durumda topu sürdü gittı, üzerıne çıkan Adtl'in yanında topu ağlara at U. İşte bu dakikadan sonra Trabzonspor kendi ni hıç sıkmadı. Oyunu yavaşlattı, hızlandırdj. ara da sırada *ortada sıçan» oynadı. Fenerbahçe defansı hata üstüne hata yaptıkça, Adil kencijnı vercier. vpre attı v e fark yaptırmamak için uğraşan tek Sarı Lacivertli oldu. 90 dakika dolduğu zaman. her iki takım da durumundan hoşnuttu. Çünkü Trabzonspor Türkiye Kupasında yarı finaîe yiikselmişti. Fenerbah çe de kendi sahasında farkîı bir yenilgiden kurtulmuştu. • Fenerbahçe, Trabzonspor a rövanşta da yenilerek Türkive Knpasrna veda etti. FotofrafU NecsU'nln attığı ve Bordo . Ma\üi takımı galıp getıren col Sarı • Lacivertli takımın füelerine talolıyor (Fotopraf: Erdoçan KÖSEOGLV) BEŞÎKTAŞ YARI FINALDE: I 0 STAD: Aisancak HAKEMLER: Nihat ö z b r gül '5). Necdet Sinanoğlu (5), Yajar Yılmazoğltı ı'5'ı. GÖZTEPE: Ercan ı.îı Edip (6>, Özer (6 ı. Kenan (5>, Cudi (61 Mehmet I '51. Bülent (31, Ali (6) A. Rıza (6), Bora (51, Yarkın (4V BEŞİKTAŞ: Mete (6> tsma:l (5), Ahmet (6 ı, Ali '5>, Niko f5t, Zekeriya (5) Meh met ( 5 \ HavTi f6\ Mithat (5) Reşit f5l. Şaban (Sı. Hıüusi ÖZÇOBAN Göztepe'yi İzmir'de 1n venen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yan finaie yükseldi. Oyun alanmı çevreleyen tel örgülerde Futbol Federasyonunu istifaya çağıran pankartlann gorüldüğü karşılasmaya her iki takım da karş'.tınm £ücünü ö'.çmek ıster görünümde başladı. Ancak. Beşiktaş'ın diziliş biçirnı İstanbul'daki maçm sonucunu tur için yeterli görmüş. eger olabilirse. karşı ataklarla bır gol atıp yarı fmali garantilemek ama cmdaki bir görünümdeydi. Bu srads, Beş:'.<:aşiı fjtbo'.cular ikili savaşımlardaki us'ünlük leriyle Sarı Kırmızılı takım kalesi önünde zaman ramar. etkı li oldu. Ancak. kişisel berer:y» dayar.arak düzenlenen Beşiktış atuklarırun kişisel becer:s;zlik nedeniyle sonuçsuz kalması g:bi ortada sıkışık düzenlenen Göztepe atakları da birincl yarıda go'. getirmekten vızak kalcîı. Beşiktaş'ta orta alandak: ojun coların da savunmaya yönelik oynamalan Göztepe'nuı bu alanda egemenüği giderek de oyunda üstünlüğj elirte geçirmesine ne den oldu. Ne Tar kı, Sarı Kırmızıh taium futbolcuları kalabalık sanınma önünde o.vnamaIanna karşın oyunu ortada sıkıştırarak gol yolunu kend:l:k>rinden zora soktular. 4. dakikada Aîi'nin uzakta şutu Mpte'cie kalırken 6. dakikada Ercan bir tehlikeyi güçlükle de o!«a dışanya çelmeyi başardı. 21. dakikada Mehmet I'in şufjnu Mete ancak iki hareketle etkisız kıldı. 40. dakikada Bora'nm kullandıgı hata atışır.da top diregin hemen üstünden dışanya çıktj. Göztepe'nin daha sonraki atakları ysnısıra Beşiktaş'ın kar şı a'aklan da gol getirmeyince bi rinci yarı 00 kapandı. Bilinçsizce atak üstüne atak yineîeyen Göztepe karşısmda oyu nu yavaşlatmaya çalışan Beşikîaş 5fi. dakikada hıç de bekiemBdiği bir anda 10 öne geçti. Göztepeü futbolcularm ofsayt gerekçesiyle duraklamasından yararlanan Reşit topu kaptı. Ofsayt yok tu. hakem oyrıa işareti verdi. Ka îeci Ercan'ı da geçen Reşit'in şutıı direkten dönünce yetişen Hayri topu noktaladı: 10. Golden hemen sonra oyıın yeni b3ş]amısken Göztepeli Bülent Beşiktaşlı Mehmet'i tekmeleme ye kalkışınca karşılasmanın yönetmeni Niha: Ozbirgül her :ki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi. Aleyhine tezahürat yapan seyircilere Mehmet elle yanıt verınce Büient bu kez futbolcuya birden saldırdı. Öteki futbolcularm ve polislerin engellemesiyle olay büyümeden yatıştırıld:. tlerleyen da&ikalarda Göztepe bilinçsiz baskısmı iyice arttırırker., Eeşiktaş da gollün verdigi rahatlıkla o.vnamaya başladı. Çabalar başka bir gol getirmeyince, Goztepe'yi tzmir'de de 10 yenen Beşiktaş, Kupa'da yarı finale kaldı. irlanda Fransa'yı Dublin'de yendi: 10 İstanbul Bölge Müdürlüğünde bugün yasa dışı ilânla duyurulan bir sınav yapılıyor Deniz SOM Beden Terbiyesl istanbul Bölge Müdürlüğü'nda bugün saat 10.00'da devlet memunyet sınava yapılacaktır. Bölge Müdürü Mehmet Çakır'm >asa dışı yöntemle yaptığı dujnaru sor.ucı. bu sınava kaç kişınin katılacağı ve ka'» kişinin kadroya ahnacağı bilinmemektedir. Devlet daireieri ile ilgili duyunıların Basm îlân Kurumu aracüığı ile yapılması zorunluluğu varken Bölge Müdüru Mehmet Çakır. söz konusu sınavın ilânıru 2 gazeteye telefonla vennlştir. Iiânın bu iki gazeteye verilmesine tlişkin olarak Çakır, «Aklıma o anda bu iki gazete ge!dı> demiştir. 16 mart 1977 çarşamba günü 2 gazetede yayınlanan «özel ilân. aynen şöyledir: • Beden Terbiyesi istanbul Bölge Müdurlüğünden: tmtihanla bölgemizde çalısünlmak üzere a) Memur. b ' Daktilo, o Bekçi, bakıcı abnacaktır. Gerekli bilgi için Personel Serrtsine başvurulması.» İlânda belirtildiği şekilde Personel Servisine başvuranlar gerekli bilgiyi alamamışlardır. Aldıkları yanıt «Bir dilekce ıle başvurun» olmustur. Sınavın ne zaman, nerede yapılacağı kaç kışinin almacagı söylenmerruştir. Bu bilgiler uzun zaman saklı tutuimaya çalışılmıştır. Ancak, smavm 31 mart 1977 tarihinde yapılacağı sınavdan b'.r gün önce ögrenilebümiştir. Kaç kişinin kadroya alınacağı ise halen belli olmatruştır. Bölge Müdürlügü'ne yakın çevrelerden sızan haberlere göre sınav sonunda 80 kişinin kadroya alınması beklenmektedir. Kaç kişinin kadroya alınacağını açıklayamayan Bölge Müdürü Mehmet Çakır bu konuda, • Şu anda elimizde boş kadro yok. Kaç kişinin aıınacağı bilınmiyor. Jîaüye Bakanlıgından gerekii kadroyu istedik. Oradan çıktıgı zaman belli olacak. 100"ün üzerinde personele ihtiyacımız \aı> demiştir. Devlet dairelerine alınacaklar içm verilen ilânda, en son başvurma tarilıi, sınav tarihi ve kaç kişinin almacağınm belirtilmesi gerekirken, «Kej'fin yöntemle yapılan duyuru sonunda bugün yapılacak smavm geçersiz olduğu da ileri sürülmektedir. Bölga Müdürü Çakır, Basm İlân Kurumunu ç:ğneyerek verdigi ilân için şöyle konuşmuştur: BBU şekilde yapılmasınm sebebi şudur: Ayın 15'inde saat 16.30'da ilânı telefonla verdim. Ayın 16"smda çıktı. Bunu Basm İlân Kurumuna verseydim, yetişmesine imkân yoktu. O anaa aıdıma gelen iki gasîteye telefonla ilânı verdim. İmtihanın tarihi beîli değildir. Ancak nisanm ilk ya da ikınci haftası içinde yapılacaktır..» Çakır'ın bu açıklamasma karşüı's sınav tr.rihi 31 marta alınmıştır. Böylece bugünkü smava sadece «Daha önceden haberi olanlar» girebilecektir. ORDUSPOR, 00'LIK SONUÇLA YARI FINALE YÜKSELDİ HAKEMLER: Talât Tokat '5), Hüseyin Karaca (4V Orhar. Vergül (5» ORDCSPOR: Or.er (7> Erdoğan (7). Salih ı'8\ Erol (7ı. Güven (8) Turgay (6), Seçkin (7). Cihan (6) Tuna (7), Orhan f7). Ismail (6> GALATASARAY: Nihat (8) Fatih (7), Rıdvan (5>. Güngör (6). K. Mehmet (4> Bülent <4>, B. Mehmet (4). Şükrü f6> Şevkl (6), Oner (A) (Zafer 4\ Gökmen (4) Özendirme Eltopu Tumuvası sürüyor Dünya Kupası eleme grubu maçlarına dün çeş.tl; kentlerde devam edilraiştir. Alznan sonuçlar şöyledir: İr.gilîere Lüksemburg : 50 Goller: Channon '2>, Francıs, Kennedy ve Keagen. İrlanda Fransa : 1• 0 Crol: Brady Galler Çekoslovakya : n3 Goller: James (2ı ve Deacv. Olgun C. CiĞERiM Ve Galatasaray da kupada yok. Orduspor: 0 Galatasaray; 0 Karşılaşma boyunca daha atak bir futbol sergüeyen Orduspor'a karşı Galatasaray zaman zaman parlad! ve gol aradj. Sarı • Kırmızılıiar, sahaj'a 14122 düzeninde çıktılar. İleride Öner ile Gökmen'i bırakarak gol aradılar. Ne var ki 67. dakikada Salih'e tekme atması nedeni ile Gökmen kırrmzı kart gördü ve Galatasaray son 23 dakikayı 10 kışi ile oynamak zorunda kaldı. Oyunun ilk dakikalarında tehlikeli atağı Galata saray yapt:. 10. dakikada kuüanılan bır köşe anşmda kafalardan seken topa en son Şevki vurdu anoak top direğin yanından dışarı çıktı. Hemen arkasmdan gelışen bir Ordu karşı akırunda İsmail'in sert şutunu Nihat komerle önledi. 14. dakikada Erdoğan'm ortaladığı topu, Orhan sert bır kafa vuruşu i!e kaleye gönderdi. Meşin yuvariak az farkla dışarı gıtti. 25. dakikadan sonra Galatasaray oyunda dengeyi sağlad! vs arsk üstünlüğiinü ele geçırd:. 3:. dakikada Bülent'in ceza alanı dışından çektiği şutta Öner topu köşeden çıkardı. Ve ilk yarı golsüz kapnndı. İkinci yanda Orduspor, rakibme oranla daha derli toplu oynamaya başladı. 46 ve 52. dakikslarda îsmail'm, 54. dakikada Erdoğan'ın gollük çut'.sTirn gününde olan Nihat önledi. 7ü. dakikada Tuna. Galatasaray savunmasır.ı geçtikten sonra Nihat ile karşı karşıya kaldı. Ancak topu gole çe^remedi. 82. dakikada B. MehmeVm şutu direkten dönünce karşılaşma ()0 sora erdi. Ve ılk maçin 1 1 berabere kalan Ordu spor kupada yoluna devam etti. îstanbul Özerdirme F' • "r'irnuvasmda dün şu sonuçlar alınmıştır: Taçspor: 26 Pertevniyal: 20 Suîtantepe: 20 V:rv""?x: 13 Yük. Penizcilik: 20 E. Başı: 8 Trabzonspor Kupa'da finale kalan dört takundan birisi şinıdi. Fakat hiç kuşkusuz şampiyonluğun da bü>ük favorisi. Bu duruma gelmesi de tesadüfi değil. Kendi cmeği, kendi bileğinin hakkı ile geldi. tnnnü Stadma rıkarken planlarını beraberlik üzerinc kurmuştu. Nitekim dizilişi itibariyle oyunu hep kendi yan sahası üzerinde oynatmıştı. Trabzon'daki iki farkh galibiyeti kendisi için yeterli gören Trabzonspor eğer bu ınaçı dört farklı kazanmak istespydi kazanırdı. Çünkü iki takımın tcrazideki ölçüsü bu.. Ama dedik ya Trabzon beraberliğe de razıydı. Fakat Trabzonspor başarısını bır de golle sü.sledi. Liglerde tüm takımlara kafa tutan Trabzonspora da bu yakışırdı zaten.... Amatörlerde oyundan atılan futbolcu yan hakemi yumrukladı İstanbul 2. Arnatör Futbol Ligine dün oynar.an 4 erteleme maçı ile devam edilmiştır. Sakarya'nm Haydarspor'a 10 yenildiği karşılasmada oyundan atılan Sakaryalı Çetin yan hakemi yumruklamıştır. Öteki maçlar da su sonuclar alınmıştır: İÜSK Silivri : 1 f) Şisü Defterdar : fi 0 3 l Beyoğlu Tarabya Genç Milli Basketbol Takımımızın antrenörleri Onder Seden ve Atakan Karakaplan görüşlerini arkadasımız Hilmi Türkay'a anlatıyorlar. Genç basketbolcularımız çaiışmalarını sürdürüyor ANTRENÖR ÖNDER SEDEN, Hilmi TÜRKAY Genç Millî Easketbol Takımımızın aday kadrosu, 1317 nısan 1977 tarihleri arasmda Bulgaris tan'ın Dimitrovgrad kentınde ya pılacak olan Avrupa Şampiyona sı grup eleme maçları için çalış malaruu toplu halde Anadolu Spor Sitesi Salonu'nda sürdürmektedır. Bulgaristan. Çekoslovak;^, İsviçre. Portekiz ve Suri ye'nin bulunduğu grupta savaşım verecek olan Milli Takırnımız ilk iki dereceye girerse finallere katılma hakkmı elde edecektir. Genç Millî Takımımızın antrenorü Önder Seden Grup Eleme Maçlan öncesi şöyle kor.uşmuştur: «Sonuç olarak bir şey söylemek oldukça zor. Yepyeni bir takım kurduk. Türkiye'nin en ye tenekli ve geîecek için umut veren oyuncularıru çalıştınyonız. Liglerin devamı ve de bu genç o yuncularm okul durumları çaiış malanmızın arahksız olmasım engelledi. Finaüere katılma şan sıru elde edersek çok daha iyi ve sürekli hazırlık çalişmaları y3pacagız. Sonuç alma şansımızm oldugunu tahmin ediyorum.« Öte yandan yardımcı antrenör olarak Önder Seden ile birlikte çalişmaları yöneten Atakan Karakaplan da «Zamanımız çok kı sıtlı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımımız tecrübesiz. Rakiplerimizi tanımıyorum. İlk iki arasına girmek içm savaşım vereeeğiz demiştir. Çalışmalannı sürdüren Genç Milli Takımımız 17 kişilik aday kadrosunda şu o>uncular bulun maktadır: Necati, Turhan. Murat, Errür (Eczacıbaşı). Vedat ! Beşiktaş). Xedim. Remzi (İTÜ), Emre, Gül han (ODTÜ). Erhan. (F. Bahçe ı Turfray (G. Saray >. Serdar (DSt. Spori, Ali fKole.i). Osman, Celâl, Hüseyin (Karşıyaka), Can (Ad. D. Spor). 1422 mayıs 1977 tarihieri arasında Finlandiya'nm Helsinki kenrinde yapılacak ;o. Avrupa Şampiyonasma katılacak olan (A) Milli Basketbol Takımı bugün antrenör Hüştü Yüce ve tek nik direktör Erdal Poyrazoğlu' nun yönetimi altında Bursa'da kampa girecektir. Bugiin kampa girecek clan A Milü Takım aday kadrosunda şu basketbolcular bulunmaktadır. Abdullah, Erman fBeşikta.o, Reşat. Doğan, Efe. Mehmet (Ec ?acıbaşıı. Nur. U»ku < G. Saray1'. Kemal, Zeki (İTÜ). Na^ir. Sad: (K. Yaka), CihanTir. örnüvden '"Şekerspor'ı, Sabri fTOFAŞ SASJ. TRABZONSPOR FENERBAHÇE'Yİ TUTUKLADI !... Halit DERİNGÖR Dün ovnanan Trabzonspor Fener bahçe çeyrek final rövanşında ne kadar Karadenizli varsa Dolmabahçe'je gelmiş ve tribünleri işgal etmişierdi. TribünJerde başlayan işgal daha sonra sahaya inmiş, bu defa Trabzonsporlu futbolcular sahanın her santimetre karesini işgal etmifj, ve Fenerbahçe'nin tstanbuldaki toprak bütünlüğünü silmişti. Bu işgal karşısında Fenerbahçelilcr sahada tam manasıyla tutuklanmışlardı. Dünkü savaşta Fenerbalıçe, Trabzon spordan da daha korkulu bir silahın etkisi altında idi. Bu silah sahada oynanan toptu. Fenerbahçeliler bu silahtan korkarak kendilerine sığınacak birer siper arıyorlardı. En iyi speri de Trabzon sporlularm arkasma gizlenmek sureti ile yaptılar. Kuşnakısı maçı scvredcnler sahada onbir adct Bordo • Mavili formadan bas ka birşey göremivorlardı. Fenerbahçeliier ise onların arkasma saklsnmış noktalar halinde görünüyorlardı. Bir anlamda futbolcularm bu çörünümü ünlem işaretine benziyordu. Bu rövauş maçmda Fenerbahçe teknisyenleri için söyleyecek bir söz bulamıyoruz. 2OTık bir maçm rövanşında 41 2'Iik bir düzeıı fcurarak taş gibi Trabzon geri dörtlüsünün önüne Osman ve Cemil cibi pestile dönmüş 2 oyuncuyu koymak. hücumda ise 100 nıetreyi 15 sn.' tte koşan Önder ve formsuz olan Aydm'ı kadcmeye soknıak sureliyle riemocie bir taktik kurara!: başanya gitmek ancak hayali çok ?priş ve bulutîar üzerinde gezen lere özgti bir şey olsa gerek. t 1317 NİSANDA BULGARİSÎAN'DA YAPILACAK OLAN AVRUPA BİRINCİIİĞİ ELEME Voleybo! Hakem Kulübü Derneğinin ilk Yönetim Kurulu seçildi Voleybol Hakem Kulübü Derneği'nin ilk oİEiSan 'oplantısı ya pılır.i3 ve Yönstim Kurul'i seçilmiştir. İlk Yönetim Kurulu şu kişücrden oluşmuştur: Haluk Tuncay. Oktar Tertemtz, Özdemır Gözüodlu. Cahit Gür. Kemal Gökçay, îlhan Uçmak, Kadır İ'.beyli. GRÜBÜNDA SÛNUÇ ALMA SANSIMIZ OLDUĞU GÖRÜS.UNDE... TÜRKİYE İKİNCİ FUTBOL LİGİ'NİN BEYAZ GRUBUNDA TAM 15 TAKIMIN KÜME DÜŞME OLASILIĞI VAR Türkiye İkinci Futboî Ligi Beyaz Grubur.da, son y.l'.arda eşine ender rastlanan bir çekişme var. Ankaragücü Birinci Lig yolunda rakipsizliğir.i ilân ederken tam 15 takını küme düşmc tehlikesi ile ksr şı karşıya.. Evet. lider Ankaragücü'nden sonra son 15 ta kımın kümr duşme olası!'?' var... Ligin bitimine 9 hafta l.r.lv. ikinci sıradaki Altınordu i'e. dipteki Sskp.rv".por arss'ı•<•': yalnızca beş pu?n fark var... Bu da î?kiHitar arasmda giiç MASA TENiSÇiLERiMiZ GALLER'E 54 YENiLDi Altuğ ISTANBULLUOĞLU da berabere kaldı.. Sakatraspor ve Tirespor'un üstürıde 19 puanlı daha 5 takım var. Sivas, Çorum, Eiâzığ. Konya İdmanyurdu ve Şekerspor bu takımlar. Daha sonra 20 puanlı Beykoz, 7\ puanlı Vefa, Iskenderun ve. Ankara Demirspor yer alıyorlar. Rize ve Aydınspor'un puanları ise 22.. Büyük bir olasıhkla. çekişme son haftaya dek sürecek farkının çok az oldugunu gösteriyor. 18 puanla 16, sırada yer alan Sakaryaspor. dördiincü Aydınscor'u dcplasmanda; üçünc ı Ispartaspor ise beşinci Rizes^or'u kendi aianında yenme b'şrnsuıı gösteren bir takım. "rr,°n üstündeki lf) puarl: Tir'.ior t'a, ikinci Altınordu'y\\ TTmir'cle. Çekerspor'u ve Rey'oz'u kendi alamnda yendi, Aydmspor ile deplâsman ve 3. üge gidecek takımlan gol averajı belli edecek. Kırmızı Grupta da Diyarbakır, en yakm rakibinden 6 puan önde götürüyor yanşı.. Metin'li. Enver'li. Yılmaî'.ı, Mustafalı Kaj'serispor, şampiyon adayının oîdukça gensinde kaldı. Düşme bölgesinde de fazla fıeyecan yok. İlk yarıdaki mac !armı sahasmm kapalı olması nedeni ile dış sahalarda oynayan Kınkkalespor, 12 puanı ıle küme düjmeye en büyük adav.. BIRMİNGHAM Masa Tenisi Milli Takımımız Dünya Şampiyonası'nda Galler'e 54 yenilmiştir. Takımımızdan Vasil Aleksandiridis, Owen" i 2118 ve 2113: Griffiths'i 2220. 1121 ve 21 17; Davies'i 2115, 1221 ve 2321'ük skorla, En gin ise Owen'i 2111, 2118'lik skorla yenmişler, ancak Çimen üç maç, Engin ise iki maç kaybedince masa temsilcilerimiz 54 yenilmekten kurtulamamışîardır. Türkiye 3. Ligi'ne yükselme maçlarınm adçekimi dün yapıldı KOCAELi YAR! FİNALE KALDI Kocaelıspor, Giresunspor'a 1 u ver.ilmesine k»rşın ilk maçı 31 kazandığı i(in IurUi;,e Kupa*NKARA Üçüncü Lige yükselme maçlan sı'nda yanfinale çUîtı. için adçekimi dün Futbol Federasyonunda yapıl , v * Giresunspor 10. dakikada öne geçti. Rac* Komıştır. 'aelispor savunrr.asının hatasmdan ^;ar a narak il Kııra sonucu PTT, Hacettepe. Ferıköy, Has yerden bir şutla fıleleri havalandırdı. k'^a Beyazlı ekip bir goJ daha atmak için çal!3tıfu da bu köy. Kırsehir ve Eyüp takımlan tur atlamışlardır. İlk dörî numarayı çeken talnmlardan Ülküspor nu başaramadıgı g.bi son 3 dakikayı Bıro' 1n oyuıı dan atıtaası nedeniyle 10 kişiyle t'araaml^ YedikUe, Mardirı Burdurspor eşlenmişlerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog