Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

GJhffiURlYET 18 KACT 1977 unun ifapları Hasan Hüscyin > HAZIRANDA ÖLMEK ZOR UNLU OZANIN SON SİİR KİTABI Halkım Nöbete Durdu Devrımci ozan AYTÎN UYAN'IN şiır kıtabı çıktı Adres: Akdenlz Mah. Ev No: 151 Erdemli • Mersln erol toy TOPRAK ACIKINCA ROMAN Blr soru: Kendl Ulkesındeld ç&ğdaş edebiyatı hlç degılse genel çızgler yle bılmeyen Kmseye ta*n svdın kıçı denebıhr mı? YONEIEN CEMAL SÜREYA Ni«anda çıkıyor Yazışma ve haval* adresi P K 387 Kızılav ^nkara, YıJık aboce 100 TL. DafUım TAN DAĞITIM, CağaJoğlu, îstanbul. osabah başkaydı Yoksulluk içinde ezilenlerin unutamayacağınız romanı 20 lıra tsltme adrtst Ptyer latt Cad 39 S0 Çemiertltıu lllmbul deiıtmt F. Bolkurt Afkara dağıttm Aydaı Samı Ege dağıtvn Detıç ELIZABETH KATA ÇAGDAS TÜRK EDEBIYATI MEŞRUTİYET DONEMİ ŞÜKRAN KURDAKUl ŞEKER HASTALIĞI llAVEU IKINCI E.ASKI Doç. Dr. NIHAT BOSTANCI Yenıden gozden geçınlmış, DÎABET VE ŞIŞMAN'LIK, DIABETLINIV BESLEN MESI bolumlen genışletılmış, KOLESTEROL ÎLE ILGÎLÎ Lıpoproten bolumu eklenmış \e tıbbı deyımler Turkçeleştmlmıştır ödrotell istpme P K Fatih lstmbul Dafitım: B A T F Ş 1. TT r prr m may yayınları yayınları Değer Yayınları Balıkçılık Tekniği W,. DR. TEKiN MEKGİ 2S6 Sala Fivati 180 TL Istrate adresi. PK. 55 Cebed Ankara beKJenen eser yayınlondı/ Yargıtay Uyesı MUSTAFA RE$İT HARAHASAN KAKNNH büyük boy ciltli MAY YAYINLARI EŞYA HUKUKU malzeme DERGİSİ 1 mayıs'ta çıkıyor 20 TL• rekbm veaboneıçın DEMAY PAZARLAMA KOLL ST! pk1342srkecı iSTtel 270715285904 ÇİN RÂPORU NİHAT B E H R A M SER VERİP SIR VERMEYEN BIR YİGİT J. MYRDAL içinde, son derece akıcı bır dılle anlatır. Iç savaşı yaşamış eskı mılıtanlar, yenı kuşaklar, kadınlarve onların ozgun sorunları yepyenı bır uslup ıçınde ele I alınır. Çın halkının uretım bırımlerı ıçınde orgut1 lenmesı, gundelık sorunları, Partı ve •yonetım nadroUrıyla ılışkılerı, kulturel yapısı, eğıtım sorunları aynntılı olarak ırdelenır. ÇIN RAPORU, bu ulkeye I ilişkın kuramsal tartışmalara yenı bır boyut ıçınde j açıklıkgetırmektedır. Genel Dağıtım . T U ' R D A Cağatoğlu Hamam Sok İSTANBULİ FELSEFE ANSİKLCPEDİSİ BOLÜMt) H. Caidl daçıkt! 60.TL. H T bır kıtap'ık1ve'te';]n koa\I kla anLî<rafcı!ecegı bır anlatımla •,arılan bu bujnıkeserden joksun ka'at "acaktır. Rahmi KUMAŞ İsveçli iinlu yazar MYRDAL'ın bu eseri butun batı dillenne çevrıldı ve buvuk ılgı gordu. ÇİN RAPORU bugunku Çın ınsanını, hızlı yaşam temposu Yağmalar Ülkesi Türkiye 20 LRA KITABEVI KOZ I SANAT DERGİSİ cerhyayınevi ın YENİ HİKAYE KİTABINI sunar SATIŞI REKOR KIRAN KİTAP YAYIIMLARI ' • FILM ÖYKÜSÜ YARIŞMASI SONUCLANDI • Sanat Derglsl. bu sayısmda, "Rlm öyküsO Yarışması"nın sonuçiarını açıklıyor • Birincl, Iktnci ve OçunculuğO kazananlarta yapılan konuşmalar.. "OvgOy© değer" ssçılen beş yazar ve ön elemeyl kazananlar • Seçlolsr Kurulu Oyelerinın derere aıan yaoıtlar ustüne görüşlen . • Birlncillğl kazanan öykü: "Işçi Çocuklan" Aynca, Geçen haftayltirdiğimız Rkret Orgop ve'M Nıyazı Ispartalı ustüne yazılar • Dünyanın en usta portre kankaturcüsü Oavıd Levıne • TOrk halk şıırınde ınsan ve kişl • Roma oalerilerındeki Clümsüzlerden Izlenlmler... Haftanm Yazısı'm Necatl Cumalı yazdı: "Çok Satan Kıtaplar" 223. sayısı çıHtı 44 sayfa 600 kuraç leyla erbil eski sevgili 20 lira ı > İİIVIV'IEftSİTE AOAVLAni NA TUM OIHiVlrlYIE TIEıVIHK ru.\<ı Ernest Mandel LENİNİST ÖRGÜT TEORİSİ 12.5 Jaques Valier EMPERYALİZM ÜZERİNE TUM GENEL YETENEK Ibrshım Kaypakkaya'nın tiayatı ve mucadelesı MAY YAYINLARI .VE İSTE Odemeli isteme adresi: ARITAŞ DERSANESİ Ordu cad. 288/3 AksarayİST. Tel: 22 22 2 3 2 2 88 25 80 liradır. 3. BASKI 496 sayfa Leon Troçki SUREKLİ DEVRİM 30 EDEBİYAT VE DEVRİM Karl Marx FRANSA'DA İÇ SAVAŞ 12.5 KUGELMANN'A MEKTUPLAR 15 ^ LOUIS BONAPARTE'IN 18. BRUMAIREİ 12.5 PK. 4 0 Beyazıt Istonbui REDHOUSE ELS02LÜĞU ARANILANKJ ONİVERSİTELERARASI SEÇME S1NAVINA HAZIRLANMAK İCİN REDHOUSE ELSÖZLÜGÜ İN6IUZCETÜRKPETÖRKÇEINBIÜZCE ORTAveÜSEÖğrsncılen ımeokfavdal bı 618Say1a 3Obm l<»darsozcuk Kolaylıldats^naİNİır LEYLÂ ERBiL BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA NiSANTAŞI AKADEMi KiTABEViNDE KiTAPLARINI İMZALAYACAKTIR. Hareketimizin Eleştirisi 119611971) MihriBeiü Devrimci V.I. LENIN 'MODERNKLASİK,, HZİK ^ fiyıtı 50.TL. Istemeidresltnkale denanesı^thhiye/ankara gul yıyıne\ı,adem yıvuz sokak no 11 kızılay/»nkinı FİZİK U EMEKCI •BVYINLARI 10 SAYI ÇIKTI StÇİMLtR YAKLAŞIRKEN MEVCUT DURUM 12 MART TA KİM NE YAPT ? 12 MART 1971 FAŞİST «MUHTIRA DARBESIı UZERİNE şttRLEBMABtB CAYA.V fcrofmn Mutefmrıka sokak Fanlet hon kot 4 No 409 ULUS ANKARA RHDHOUSEY\YINEVI PK"2İSrANBUL<»TEL22î498 ÇIKTI 20 T L DEVRİMCİ LAFAZANLIK TL Iteı Aîlk. ANALARIN, BÂBAURIN, ÇOCUKIARIM, J DAĞITIM: ISTANEUL • ANKARA • IZHIR VE TAJRA DA6ITIMI: G E 0 A P.K: 1O2 KIZILAY Tiyatro / 7 7 ÇIKTI • ADANA MÎLLETVEKILÎ OSMAN CİT1KIK' ı n M M Mecılsinde NAZIM HÎKMET üstüne konuşmasj • ABDULLAH SERT / Ahmet Telll / HASAN HÜSEYÎN / H Vasfl Uçkan / OBEN GÜ. NEY / Şükrlye ATAV / Nifcos Kazancakis / HÎLMt YAVUZ / ZÎYA DEMlREL'to yazalan adresi / TX. R BeçJfct»? / î s t TıHık abone bedeü 125 lin, Myısı on Ura Çan Yayınları Bütün Dünyada bugune kadar HalidZiyaUŞAKLIGiL PROF. DR. SElAHATTıN ERTURK L'N ESERlERı 0 Eğıtunae Prograra Gelıstırme • Dıkfacı Tutum ve Demokrası • Gonlumce • Tecellı GUL \4YINEVÎ ANKARA LENlN Ozertne yanlmış olan en büyuk eserl sunar: KIRIK HAYATLAR Abdulhamıt sansaruıun boğazlajnp 5anda Kestığı roman Sadeıeştıren Neizat KIZILCAN ln< lâp \e A kjtapçuaraa Kıtabev'erıjle tum Fıyatı 30 lıra GENÇlERıN KıTABI • Bu Çocuğa Sahıp Olnn. • Bu Gence Sahm Çıxıru Yazan Salım Sarcı GUL YAYINETIT ANKAEA HERYÖNÜ ile LENIN Vedat Günyol'un Davld Shub'dan çevırdığl bu kitabı okumakta gecıkmeytn Genel Dağıtım: Nuruosmanjye Cad 28'den ve kltapçılardan ısteyınız. ÇAĞDAŞ YAYINLARI 'Hallc Sektoru Sorunu Nedr? Nasıl Ortaya Çıkmıştır ? Neler Soylenmıştır ? Neler Yapılabılmıştır ? Erdoğon Soral ve llhan Tekelı nın kalemınden . MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERİNDE FIKRET OTYAM FIYATI : 20 T L İSTEME ADRLSİ: Çağda^ Yayınlan, Sok. 33/41 Cagaloğlu • ÎSTANBUL GEUStM YAYINIARI Dağ'tım I ötfcmeli: IHt üü«;>^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog