Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYÎ7 13 WRT 1977 D.KUZ NİHAT BEHRAM ŞEKER HASTALIĞI ILÂVEll IKINCI BASKI SER VERİP SIR VERMEYEN BİR YİOİT Doç. Dr. NİHAT BOSTANCI Yenıder. gozden gecmlmış, DtABET VE ŞİSMANLIK DIABETLÎNIN BESLENMESI bolumlen gemşletılmış, KOLESTEROL ILE ILGILI Lıpoproteın bolıimu eKİenmış ve tıbbı deyımler Turkçeleşünlmıştır Odemeli Istemf PK. 57 Dağıtım: B A T E Ş Fatih tstanbul Dursun Akcam SABAHATTM KUDRET AKSAL ONİVERSİTELERARASI SEÇME SINAVINA HAZIRLANMAK İCIN henri krasucki j MMODERNKLASİK,, Licu ÇİZGİ JHHH 15 URA. fiyatı 5 0 T L ısteme admler HCHMET AKHCI kal« derunesı,j4hhıye/ankara gul yayıne*ı,adem vavuz sokakno 11 kızılay/ınkıra •modem vlasA rizlK FİZİH aCEKLERI MAY YAYINLARI ' . \ D I M \TI 10 KAN ÖLDÜRÜLEN GENCLERni ÖYKÜLERİ İkrıliı Kaypakkaya'nın bayatı ve mucaöelesı M A Y YAYINLARI Sıoıl Savasımı ? m DİĞERtERl: .GÖCMENKUŞLAR . KUŞLARIMIZ' , MEMELIHAYVANLARIM1Z , DAGLARIM Z BAUKLARIMIZ SEMENDERve KURBAGALARIMIZ S.GOU.ERIMIZ BUTUN KITAPCILARDA PK.M2 İSTANBUL TEL22H98 PROF. DR. SElÂHATTiN ERTURK'l/N ESERLERı • Eğıtlmde Program Gelıştırme • D ktacı Tutum ve Demokrasi 9 Gon'ıiımce • Tecelü GÜL YAYINKVt ANTCARA YAYINEVİ ANALARIN, BABALARIN, ÇOCUKIARIN, GENÇlERıN KıTABI • Bu Çocaga Sahıp Olun. • Bu Gence Sahıp Çıkın. Yazan. Salım Savcı GÜL YAYINEVİ ANKARA deyihce 'ÎM m Jerzy Kosinski E3OYAU KUŞ yazannın olay yaratan romanı. Gene bir numata Geneöncü M.A.Macciocchi 50LİRA2BASIM • •• • •• BOŞLUK ROMAN/30ÜRA ÇİNDEnNCE Bütün dürüst insanların yürektense UÇUŞKORKUSU Ericajong ROMAİS^30 URA 2.BASIM Son yıllann en cüretkar romanı Ç Alain ftyrefitte p SOÜRAZÖASIM BurhanOğuz Onyedl dilde doksanaltı basım; Çlniizerlneeşsiz bilgllerle dolu btrkttap. Turkıye Halkının Teknjklerı müesseseleri inanc ve âdetleri Türkiye'nin kültüre! envanteri 950 sayfa, 350 lira Genel dağıtım: Bates KvieOnstott 40ÜRA , İnsam dehşete düşuren bhkttap. şaşırtıcı ve çarpıa. EVRENSELSOK3UN Barnet/Müller 50 LİRA ^ Çok uluslu şirketlerin gücünü açıiklayanen lyl âreştırma. AysdİOzakın GURBETYAVRUM yazannın yenikitabı. Ş (ÖRAMSCİİ0DV M.A.Macciocchi 40 LİRA ?l 15 LİRA ÇİN DEiYİNCE... yazannın olay yaratan kitabi~~^ J. Mauro de V^sconcelos ROMAN/15LİRA2.BASİM ŞeOERPÖECDVKMJ Günün birinde acıyı keşüeden tHrçocuğun öyküsu ÇpCüGUN i 40 LİRASE G aNSELEGlIÎMlİ»^ ^ v Laurence Pernoud kollekslyonunun üçüncü kltabt. v.i. LENİN DEVRİMCI LAFAZANLIK 15 TL "e yayınları" tarafından dağıtunıyapılan m S N KÜLTÜR OKEVKOĞI'nın kitaplan TARIH DESî^M EDIYOR \ temel I GENpİK». GENÇIİK L İ J B t Lu İgJ B r eİ İ 4OLİRA2.BASJM Blrmllletlabirgençağılnfaşlzminyarattığ» korkunçbir rüyanın peşlndeytfarrM» İDfrüklertJşinin Nkâyesi. ElsaMorante 2CILT60ÜRA Fa^izml geçmişve ğetecektek) uzantılanyia sergifeyen eşsizbirroman. P.K: 1O2 KIZILA ! 1 Ank. PROF. DR. KENAN E U L U T O G L U ' N U N İKİ K Ü A B I : MEIJEKLER KÖRFEZI M a x G a l l o 40LIRA 2.BASIM Çağımızın büyük romanı Kamu Ekonomisıne Giriş TUMOYLE YEN.DEH YAZİLMIŞ ıKıNO 8ASILIŞ 570 + XIV SAYFA, 8 0 . LıRA Joseph H e l l e r 4b ÜRÂ 3;ÖASIM Amertkah m»litarizmlnln ruhuny öldürmekte ,, tekbaşına yoni sol haretetinden daha etkili oian rqroan, 0 Türk Vergi Sistemi KAPSAMI GENsŞLETıLMıS BEJ'NCı BASIHS 726 + XXII SAYFA e yayınfcan Ankara Caddesi No 46 İstanbul f Ar* Sfr>adi * . . . Adrcst : . Yandak stet f $ rxJ« İ^areıtlı îa\ıda adıma postaley nız . nıtaptarı İ>ır*tli BOŞLUK ronan UÇUŞ KORKUSU roTisn MANDINGO, ronan SESSIZ BIR DAYANIŞMA ŞEKER PORTAKAL1 ' 3 3 ( ( ( ( ( , ) ) ) ) ) det a adet adet adM aflet ÇİN OEY.NCE 2 B5!»ı ÇİN UYANISCA 2 B>sJ(ı E/RENSEL SOYGUN GFAVSCI I Ç N ÇOCUuUN CINSEL EÛITIMI ( ( ( ( ( 1 ) ) ) ) adet adat adot acfct ad»t TARIH DEVAM EDIYOR MELEKLER KÖRFEZI OENÇLIK GENÇL1K ŞIKE ( ( ( 1 a<i«t i »d«; ) ad»t ( ) îuv. Temat Yaymları GENEl DACITIM' TEMAT: 27 75 33 KAVAKtlÛERE; GÜNE? SOK. 6 / 2 4 ISTEK n?» / Bu flal t«* v* lopUn ittMdw If «ı W r^nıl*n. »JL 12 l»f*u*j adrtsln* •pSstalayımz. : • • • . . " ' " ' ÜIHHIIIIHIİiMMİIHll'lllüHlüllilliüiıniiMiııuııııiMinıiHıE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog