Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SZK!Z CUMHURIVET 23 JUBAT 1977 LİDER TRABZON'UN EN YAKIN TAKİPÇISI ESKIŞEHIR, BURSA'YA 21 YENİLDİ HAKEMLER MJŞIIK Taıaz (6) Halıl Ata lık (.7), Yener So;sal (7) ESKIŞEHIRSPOR Pcgan (6) B Mehmel <5). B'lâl (5), Ismaıl (6) Tayfun (ö) Metın (5), Necmı (5) K Eurhan (5) K Mehmet ı5) Coşkun ı4) B Bur han (4) BLRSASPOR Mustafa 5) Sınan (5). Se mJı (6) Orhan (6), Kemal (7) F e n clun <7), Seaa* I I I (7), Sınan (7) Sedat I I (6 Tacsttln (8) Bunyamın (7). Trabzon'u kimse durduramıyor: lO MHhat HÜSEYiNÇEBi Eskışehırspor, Beşıktaş ve Fenerbahçe puan yitınrken Trabzonspor, Galatasarayı yenıp şam pıyonluk yolundaii hızım arttırdı Kendı sahasında oynamanm rahatlığır.ı kJilanan Bordo Mavilıler karşısında beklemediKİen derecede ıyı bır Galata »aray savunması buldular attıklan tek golden oas kasına ulasamadüar Galatasaray'ın uzun Karadenıs yolculuğu, fut bolculara yaramış gıbıydı Oldukça başanlı, ne fesl: ve mucadelecı blr oyun gosterdıler Trabzon spor oyun baslar başlamaz hızını ve gucunü orta \a koymuştu. Ama savur.mada Patıh ve Şevkl, bj basiiyı soğuk kanlı \e bılınçlı davranışları ile dur o ırmasını bılen Sarı Kırmızılı futbolcuların oa ş.nda gelıyordu f Galatasaraj m bu başanlı savunmasına ve or t saıasına karşın 'ler. utlüsu gereğı iadar e^ulı o\n maaı Bjnda sağlam Trabzonspoı sa\unmasın>r ua buvuk etk'sı olau Karşı a'alJarda %ata'adık ı n fırsa'lan da degerıenaıreTiemelerı, erken ge er goîden so^ra Karşıı^k verememplenne neden oldj Bovlec* "9 nakı^a \erı ko\Tia"naik zorunaa «alaı lar a Trab70rspor ^° Gıre^ur \ Sarrsunda Çıkad iı ovunlardaT daha oaşa'ilı ıa Herşç^d»" orcp ^aM.ınma«ı gu\en 1 r s*k an her an Kaıe .çındj tehlıke yaratan cıns'endı Galatasaray'ı deviren golü 11. dakikada A. Kemal attı B J gorunüm 'ÇJidekı kar«ılaşma, bır yönü tie ıkı sa\unma hattuıın savaşımı ıçınde geçmlş oldJ Hızlı tempo Je oaşlanan o\unda agırlıgını va \aş •(avaş kabu'. e"irer Trabzonspor Oıdu Atakli ı sıVa^tı gole daha jakın durmnlara gırmeje oa^ adı Ve 11 dası'<ada bu ataklam srnucunu al d Al' Kemal Alı Ya"U7 dai alaığı pasia cezaa a n'na gırdı Bu arda ıcarç.ısınaa uç San Kınnızuı futbolcu \ardı Ama uçunü de geçt ve dorduncu su Nıhat'ın soluncai topu ağ'ara attı Galatasara/ savurmasının yap'ıgı bu hata da IKI puana patladı Erken gelen pol Sarı Kırmınlıları sar^mam Ovınları bozulnadı Eura kar^niK Borao Mav.lı lenn ataklan arttı Ne var kı Galatasaray bu ataıc Üstün oynayan lider, maç boyunca çok gol kaçırdı lara a\nı başarı le karşılık verınce maç hejecanlı bir terrpo\a gırdı Ilerlejen dakıkalarda Trabzonspor goUjK darumla' a gırdı ancak jprarlanama aı 3f da'^'ı.aaa golun kahramanı Mı Kemal bu IVPZ çok daha ııvgun durumdan vararlanamaymca car.ımtm o r golden etmış oldu Sarı Kırmızılılar az ataK vaparlarken bunla' dan varsrlanTiacını D .emed ler 40 dav.kaca, b r ko=e atısnaa T'aazoiSDorla.arı b r havh hejecan landırrra anra ^arçın Sarı K "mızılı ılerı uçlü bu 1 o (ır^atı c pğ<"rlencli'em d. Bov'ece ılk >arı t°% gohe 1 kapar J l< prı \arı a Neımınn ^er.ne Huseı. ıı ^ıla rak başlajan Bordo Mavıhler ıkıncı go.e 49 daki TRABZONSPOR Şenol l8) Turgay (8), Necatl (7), Kadlr (7) Cemıl (6) Serdar (8), Beklr (6), A Ya vuz (4) A. Kemal (8), Necml (6), Ahmet (6) GALATASARAY Nıhat (4) Bülent (5). Şevkl (6>, Güngör (5), P&öh (7) Engin (5), öner (5), K Mehmet (6) Zafer (5), Rıdvan 5), B Mehmet (6). kada blr kez daha yaklaştılar. Beklrtn ortasıada topu iyi izle>en Huseyın, çok sert bır şut atü. Ancak top diregı sıyınp avuta gıtti San • Kırmızılılar, Trabzonspor*un bu atak larmı durdurma»a çalışırlarken karşı ataklan ile rakıplerınl de \okladılar 60 dakıkada Rıdvan'm atagını Turgay durdurarak Galatasaray'ın bera berLk şansmı da durdurmuş oldu Bordo Mavı lı takım Oır de 72 dakıkada ılcncı gole yaklaçtı N'ecat' orta alandan topj alaı gohırdu ve ceza= lanı ıçıne gırdi Alı Kemal e ak'ardı Ama Alı Kemal >alp ıçmde duzgun vuramavarak topu filelee a<amadı Dakıcalar, a'aklarla vmrildı ve Trabzonspor tek goıle sahadan gaLp ajnldı. Vural SAYGIU Eeşiktaş, kötü futbolu ile iyi sonuç aldı: 00 SIYAHBETAZİIL&R KIŞISEl OYUHU fEÖLEYINCE BOIUSPOR KARJISIHD4 SONUCA CIDEMEDHER. KOTU BIR rONETIM GOSTEREN ORTA HAKEM 1ZBIRGUL, FUTBOl Dl'jl HAREKETIERI CORMEMEZLIKTEN GEIDI Trabzonspor'u izleyen Eskişehirspor, beklemedigi bır yenalgıyı, rakıp sahada degıl, tarafsız sahada aldı Ankara Inonu sta uında Bursaspor a ıkı puan blrden kaptıran Kırmızı Sıyahlılar, varışta Lıderle arajı bıraz daha açtılar Bu yenılgıyı de Eskısehır tpor'un beklenmeaık oyunu hazırladı Ojsa, Eskişehir'den gelen bınlerce taraftan da \ardı, Indnu stadının tnbunlerınde Bursaspor, ılk j a n boyunca ustun oyna nıasına karşın ancak 40 dakıkâda ılk golu ne ulaşabıldı Bu dakıkaya dek bır çok fır satlar yakalamasma karşın bunlan değer. lcndıremedi \e 40 dakıka bekledl. Bu dakıKada Tacettin, Bursaspor'un ılk golunu attı Ikıncı yanda da oyun temposu aynı ıdı Bursaspor'un hızlı \e etkılı ataklan, Eskişenırspor un bılınçsız futbolu vardı. Bun dan Yeşıl Beyazlılar yararlanmasını bıldı ler Gol Krallığı jarşında Necmı'yı izleyen Tacettın, BursasDor'a bır gol daha kazandır dı 20 lık aurumdan sonra Eskışehırspor hızlanır gıbı oldu Bıraz daha duzgun oynaınaja başladı Nevar kı bu geç toparlanış, golü de gecıktırmış oldu Maçın bıtımine ıkı dakıka kala Mehmet, golü attıysa da gerıve kalan lki dakıka, Eskışehırspor a yetmedı \e sahadar 21 >enık ayrıldı. STAD: înonU HAKEMLEB: Nıhat Ozbırgül (3), Emln Türk • 41, Yavuz Bozada (4). BEŞÎKT4Ş: Mete (5) Mustafa (7), Niko ı5i Alı rg), Kahraman 5) Tuncay f3^, fMithat 5). Hayn (4), Kemal (4) Şaban (5), cTezcan 5>, Mehmet 5), Reşıt (5ı BOLISPOR: Talıp (6ı F Ibrahım (6>, N'un (7), Alâatın (7), Ercument <fii Şukrü (6), Rıdian (6) (Ercan ?) Fıkret (5ı Necdet (5i Çetın (5i Halil îbrahun (7). Eczacıbaşı Şampiyonluk yolunda Galatasaray engelini de aştı : 9281 HAKEMLER Kaya Orencik (7) Gokhan Günalp ECZACIBAŞI Nuri (7) 11, Mehh (7) 13 Necati (5) 11 Doğan (8) 31, Mehmet (7) 23, Efe (6) 9, Reşat (6) 4, Esat (') GALATASARAY Nur (7) 23. Cem (4) 2, Tufan (4) 4 Turgay (6) 14, Ali (4) 2, Bencemal (6) 20, Utku (6) 16 DEVRE: 45 35 Eczacıbaşı galıp Hilmi TÜRKAT Deniz SOM GiRESUNSPOR GÖZTEPE :1 :2 GİRESITV, (Osman Şener GÜREL blldirıyor) Gıresunspor, kendı alanında Goatepe'je 21 jenılerek durumunu ivic» lcrltıkleştırdı. îlk yanyı Bora'nm 25 dakıkada attıftı goLe 10 onde kapajan Goztepe 70 dakıkada K. Alı'nır ayağından ıkıncı golunu kazandı. Yesıl Beyazlnann tek sayısmı 89 dakıkada Fevzı kajdettı. ALTAY SAMSUNSPOR 2 1 Beşıktaş. kotü futboluna ragmeo Boluspor karştsmda ıjı bır sonuç aldı 00 Siyah Bejazlılar hırslı basladıkları karşıla? mada kışısel ojunu >eg tutunca hem sınirlennı hem de lutbollannı yıtırdller Resit ve Şaban yer degıştırerek ılerı üçlude gol arıyorlardı ama on celıkle çevrelerine bakmıyorlardı Orta saha ıse Tuncay'ın kdtu bır gününde olması ile bır anda dağıldı 30 dakıkada Tuncay'm yenne Mıthat ovu na gırdi ama artık olan olmuştu Gerı dortlude Mustafa bu bozukluğun ıçınde en az kotü olma çabasındaydı Konuk Boluspor ıse son haftalann başanlı futbolcusu Mustafa'dan yoksun olarak sa haya çıknuştı Sıyah Beyazlılann gole gıtmelerı ni engelleyenler Alâattın ve Nuri olurken, kaptan Rıdvan takımını yonetmesmı bildı HAKEMLERIM IUTUMU Karşılaşmanm en ılgınç goruntusu ıse hakem lenn tutumuyda 82 dakıkada Rıdvan m suratma topu fırlatan Hajrıyı gormeven Nıhat Ozbırgül 84 dakıkada gozlerı onunde geçen bır olajı gor memezlıkten gelıyordu Nıko ıJe çarpışan Rıd\an canhıraş bır bagırışla yere duştu, beş altı kez VJ varlandı, kıvrar.dı Ozbırgül oyunu devam ettırdı Top taça çıktı, dışan gıttı, Ozbirgul ojomu durdurmadı Rıdvan'ın yanından geçerken bakmadı bıle Uç dakıka sonra Rıdvan'ı sedje ıle sahadan çıkartülar. Hayn'nın altı pas ıçınde ortasını Nun kafa ile kornere çelince Beşıktaş ikınci dakikada onem U bır fırsatı kaçırdı Hemen ardından Şuknı nun 30 metreden çektıgi serbest artışta Mete topu elınden kaçırdı, H. Ibrahim fırladı ama top yerıne kalecıye hamle yaptı. 13 dakıkada Hayri'nın ceza atışından gelen topu Nıko kale önündeki Şaban a aktardı, bu futbolcu ıse meşin yuvarlağı dıregın dıbınden dışan attı. Yaptıklan akınlarla değıl kazandıklan serbest atışlarla gole yaklaşan Sıyah • Beyazlılar 31. dakikada onemli bır fırsatı kaçırdılar. Ceza yayı üzerınde kazanılan serbest atışı Reşıt kullandı, sert şutunda top Ust dırekten doâdu Ilk yarının son dakıkası ıçınde Rıdvan boş durumdakı Çetın'e aktardı topu, ancak Çetm'ın sutu yandan dışan gıttı Ve ılk yan 00 kapand: ttancı janj'a Sıvah Beyazlılar yıne hızlı baş ladılar. Ancak amaçsız \e kişısel oyunları ıle sonuca ulasamadılar. 52 dakıkada H tbrahım ceza alanı ıçmde Necdet ten aldığı topu ters bır vurus la yandan dışan attı Sıyah Beyazlı futbolcular ılerleyen dakıkalarda bılınçsız futbollanm doruk noktasına ulaştırdılar. 88 dakıkada Reşit Sıyah Beyazlılann son şansmı kullandı Geza alanı ıçınden çektiği şutu Talıp uçarak örüeyince karsüasma başladıgı gitri bıtti 00 IZMIR (Hulusi OZÇOBAN' bildirivor) Altay. ılk jarıda attığı gollerıe Samsunspor u 21 yendı 6 dakıkada Şeref ın vuruşj ıle 10 dne geçen SıyahBejazlı takım, 30 dakıkada K Mustaîa'ıun golü ile farkı ıkıye çıkaroı SarrsunsDor bu gollere 75 daku&da Osıru>n' la vanıt verdı MERSiN ÎD. YURDU ADANA DEMİRSPOR : 0 : 0 UERSÎN, (All ADALIOĞLU bildirlvor) Iigde kalma savasımı veren Adana bemırspor, Mersın'den bır puan almasını bld! 00. Ilk yarıda Mersm îdmanvurdu'mm, ıkın ci yarıda da Ad. Demırsporun daha etkill sorundügü karşüaşmada tarailar gol atmayı basaramadılar. Beşiktas, dun Boluspor önunde başanlı bir o>un orta>a kmamadı Zaman zaman oyunu hızlandırdılar, ancak amaçsıı re klsisel orunlan vuzunden sonuca jidemediler. Fotoğrafta kaleci Talip Slyah • Beyazlılann bir atafını onlerken görnliıyor (Fotoğraf. All AJLAKUŞ) Turklye Basketbol Ugıne dun oynanan karşı lasmalarla devam edıldl ve sampıyonlukta ıddıalı Eczacıbaşı, Galatasaray'ı 9281 yenerek önemlj bır engelı aştı Ote > an dan lıgde kalma savası veren ikl takı mın mucadelesmde Tofaş SAS D S Î Spor"u 8575 yenmeyi başardı Galatasaraj ı 9281 jenen Eczacıbaşı'run samp 1 yonluk yoiu aydınlandı Efe Menmet, Melıh Doğan, Necati beşı ıle oyuna başlayan LacıvertBeyazlılar U uçe gırme çabasırda olan rakıbı karşısında ıU beş dak kada Mehmet ve Doğan'ın basketlen\le 96 onde ıdı \m ataklarla s,ajıja gıden Eczacıbaşı karşı sında Gala'asaray bu ataklan zamanında ger donup onlej emevınce ılk yarıyı 10 sayılık farkİB venık kapadı 4535 Ikıncı yarıda Eczacıbaşı ataklannda Doğar ve Menmet Gala'asarajda ıse sa\ r unmada Utku başanlı idiler Ikıncı j a n v a 10 sayılık bir farkla baslayar Eczacıbaşı farkı 15 sayıya çıkardı 6045 Galata saray ıkıncı j a n n ı n başında oldukça şut yıizde len duşük karşılaşmavi gotjrurken son dakıka larda Efe ve Mehmet'ın beser faulle ovun dış kalmalanndan da yararlanamadı ve karşılasma yı 9281 yenık bıtirdı ADANASPOR ORDUSPOR 1 ADANA, (Semır TALÇIN bOdlrlyor) L ; n son sırasında ver alan Adanaspor, jıen cı alanında Orduspor'dan bır puanı früç al oı 11. 14. dakıkada Guven'ın 20 metreden attığı şutla ılt yarıvı 10 onde bıtıren Ordu spor, 65 dakıkada Halıs'ın attıgı gole engel olamadı RiCHTER 200 METREDE 23.31 İLE SALON DÜNYA REKORU KIRDI SÎNDELFİNGER (Batı \lmanja) Olımpıyatların 100 metre şampıyonu Batı Alman Annegret Rıchter, oncekı gün yapılan atletızm jarısmalannda 200 raetrede 23 31 sanıye ıle kapalı salon bayanlar dünya rekorunu kırmıştır Eskı rekor 23 31 sanıye ıle Batı Alman Rita Wılden e aıttı ve ıkl yü once tesis edılnııştl. (a.a ) VOLEYBOL LiGi Türklye Deplesmanlı Volevbol l&gl maçlann» dttn de devam edilmış ve şu sonuçlar alınmıştır Altınyurt Muhafızgucü : 03 Setler 6/15, HM15. Vinylez DSÎ Spor : 31 Setler 11/15, 15/5, 15/8 Eczaabası Bttrsaspor : 30 Setler U5/3, 15/3. S Sıgorta Galataaaray : 03 Setler: 3/U, 4/15. 12/15 15 '10 15/0. 11/15, Muhammed Ali'nin, yardımcıları yüzünden başı derde girdi CHİCAGO Dünyada daha çok «Sıyah Muslu manlar Örgutu» olarak tanınan «Islam Ulusu» isimU kuruluş hesabına Arap ülkelennde bagış top lamakla gorevlerdlrılen «Amerıcan Arabıan tnvestment» şırketı, sozu geçen brgüt ve onun başı Wallace Muhammed aleyhıne 85 mılyon TL^ık bır tazminat davası açılmıştır Davajı açan tarafın a\ukatı Constantme Kang les'e gore sıjah maslumanlar bu fon toplama şır ketıyle japtınları sozleşraede, şırke: sahıbı Garland Taylora toplayacağı bagışlann "olO'unu, sağlayacağı kredılerın ıse c '2'sını vermeyı vaad etmışlerdı Bunun uzenne Suudı Araoıstan, Kuveyt ve Bırleşık Arap Emırlıklen gıbı buyuk bır petrol geljıne sahıp Arap ülkelennde dunya ağır sıklet boks şampıyonu Muhammed Alı'nın de katıldığı bır bağış kamparvası açan Taylor, Alı'nin yanına aldığı kışılerın fazla içkı ıçmek, erom ve kokaın gıbı uyuşturucu maddeler kullanmak \e eşleri dı şındakı kadınlarıa ı ışki kurmak gıbi bu tutucu Arap ülkelennde kanunlarm % dinı inançlarm ya e sakladığı VB halkın yadırgadığı hareketlerde bulun duklannı, şampı>onun da bu davranışlara goz yumdugunu öne sarerek, bu yüzden ofkelenen Arap yönet'icılerinin jeter'nce bağışta bulunmadık larmı soylemekte ve sıjah muslümanlardan taztni nat ıstemektedir F. Bahçe'de 1977 yılı bütçesi 19,5 milyon olarak kabul edildi Fenerbahçe Spor Kulubunün olagan malı kong resı 200'e yakın ujenın katılması ıle dun yapılmı^ \e İ977 yuı butçesı 19 5 mılyon lıra olarak kabul edılnnştir. Sndun Erdemır'ın feaşkanlıgını vaptığı kongre ye sunulan rapora şore 8 075 803 .ırası Emm Can kurtaran'a, 1 327 980 lırası da Yuksel Gunay'a ol mak uzere toplam 10 735 760 lıra borç olduğu açık lammştır 1976 jılı ıçmde profesyonel fııtbola 7 052 537 lıra, amator şubelere ise 1 949 969 lırs harcayan Fenerbahçe nın toplam gıderı 17 021^3E lıra olmuş, buna karşılık, 16 861880 lıra gelır sag lanmıştır. Kongrede soz alan Başkan Faruk Ilgaz «Eli miz kolurruz bağlı bır donemde goreve başladıkr demış ve ozeihkle ma'i konu ara uışkın sorunlar anlatmışnr KUPADA ÇEYREK FiNAL AD ÇEKiMi BUGÜN YAPILIYOR Turkiye Kupası çejrek fınal ad çekımlerl bu gün Ankara'da yapılacaktır Galatasaray'uı da bu turda katılacağı çeyrek fınal karşılaşmalannın ılkı 9, rovanşlan da 30 mart tanhlerı arasında yapıla caktır. Kuraya katılacak 8 takım şunlardır Galatasaray, Trabzonspor Fenerbahçe Gıresun Ordu, Goztepe, Kocaeli ve Be=ıktas Konya !dman Yurdu maçı ea'ıbı PUAN DURUMU Takunlar Trabzon Eskışehır Beşıktaş Fenerbahçe Bolu Galatasaraj Altay Bursa Mersın fd •ı Ordu Göztepe Zongulaak Samsuıı Ad D bpn Gıresunspor Adanaspor TOTO SONUÇLARI A 26 20 24 16 18 2. LiG SONUÇLARI (tptal) 21 (11 12 (2) M (0i AT YARIŞLARI SONUÇLARI 40 21 00 00 10 11 40 01 o 18 o 12 9 7 S 8 T B 3 4 6 10 8 7 ıs 18 18 18 18 M 3 5 5 3 4 5 5 6 7 9 6 7 q 4 5 18 İK 18 18 İR ıa ıs U IP 18 fi 6 6 fi 7 4 • î 9 7 7 S *> 2 « X t, h 22 18 24 13 T 7 16 13 10 20 17 14 22 14 16 18 19 P 27 22 20 20 20 19 19 19 19 13 17 1« Ifi '4 1» 10 14 14 fi ıs ın 13 15 n 23 19 i 2 ın 32 T .B&hceZonguldak TrabronG. Saray BeşUctaşBolu EskışehırBursa AltaySamsun GıresunGortepe AdanasporOrdu Mersın îd Y.Ad D Spor tskenderun tsparta. A ydınsporRızespor ÇonımŞekerspor MalatyaKarabuk KavsenDiyarbekır TıreSıvas Konya îd Y Altınordu UrtasporHatay 01(2) 10(1) 0 0(0) 00(0) 12(2) 10(1) 30(1) 10(1) 10(1) 11 (0) 01(2) 20(1) BeykoBVefa AnkaragücüE'ıânğ KınkkaleG. Bırlığl B a ndırmaKonya ManısaBaükesır GaziantepKocaeli AntalyaDenızlı ^anyerEskD.Spor Kaysen Diyarbakır 10 04) 11 11 00 \ llbeyköySüleymanıye \nadoluîstanbulspor KırklarehKaragümrük fmasyaTokat CeyhanNevşehır Tarsus îd Y Eröncan 3. LiG SONUÇLARI 3n 10 1 Koşu Tulrap, Buyukada, Dınlemez. G 105 Iküı 1/2 2 80 2 KOŞU Hıtay, Servet, Gulhun G. 5 70 P 145 175 13a Ikılı 8'14 43 75 3 KOŞU Akçakale, Oztug Perihan G 170 Ikıh 3 1 10 05 4 KOŞU Mastafacambaz Belkız, Murat G4 70 P 1 35 3 40 1 20 Ikılı 7 8 61 20 5 KOŞU Asıkvejsel Surkuf Arsıasüva G 180 îkılı 3 1 485 6 KOŞU Suna Adı] K n " j ' i ? ı G 2 00 P 110 1 65 1 10 Ikın 4 5 3 60 7 KOŞL Masel Murd* \nz ara G 6 50 Ikılı 3 '•> 43 50 8 KOŞL Zasaıopt'u "i ıg t Gunhun G 150 130 2 40 : 10 Ik.ll ! 6 8 23 Î.Y.K. BAŞKANLIĞINA YENiDEN SÜLEYMAN DIRVANA SEÇiLDi dun den 123 103 Istanbal Ye'ten Kalubunun olağan kongres ^ulup lokaLnde %apılmış ve Başkanlığa yenl Prof Suleynan Dınana seçılmıştır Dırvani ov alıiken aday olarak gostenlen Rebıı Gorbor ov toplavabılmıştır. Suleyman Dınana Baş/tanlığa adajlığım koy mavacağırı oncedPn acıklamasına karşın, son an da bu tutumundan vazgeçın'miştır DiĞER SPOR HABERLERiMiZ ALTİNCI SAYFAMIZDADIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog