Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

lOTaş, şampıyon ıvuıupıer vjureş U IMIIUI III I MUlljf u ı ı ı ı ı w• • «« • «. « «* •« • ı 9 m m ^ Turnuvası için iki takviye alıyor • 11 13 KASIM TARIHLERİNDE BURSA'DA YAPIACAK TURNUVA'DA 5 TAKIM SAVA5IM VERECEK. ANTRENÖR ATİK, TÜM G0CÜMÜZLE ÇAIÇIYORUZ. DECN. • GEÇEN YILIN 5AMPİYONU TOFAJ, 8 2 KlLOOA ÎEKEL'DEN M. All DEMıRTAJ'l, 90 KılODA ıSE MTA'DAN iSMAıL TEMıZ'ı MıNDERE ÇIKARACAK. DlVYA BİRINCIÜĞIHE KATILMAYAN SARİ VE GIÇIİJ'NÜN SAKATUĞI GEÇTi. AHISKAUOĞLU TRANSFER EDıl Di. BURSA, TOFAŞ SAS Güreş takımı calıştırıcısı Muhorrem Atık. «Ikıncı kez Avrupa Şampıvon Kulupler Kupasını kazanmck ıçın tum gucümuzle çalışıyoruz» dsmıştır 11 1 3 kasım günlen Bursa'da yapılacak Avrupa Şampıyon Kulupler Kupası yarı fınal karşılaşmalcrı ıçın TOFAŞSAS Serbest Gureş Takımınm kamp yaparak hazırlıklarını surdurduğunu belırten Muharrem Atık. karşılaşmaların çekışmelı geçeceğını söylemış. konuşmasını şöyle sur ülkesinin Olimpiyata alınması görüşünde 1 ! • TOC'NiN iRLANDAÜ BAŞKANI KiLLANiN, 1980 MOSKOVA'DAN SONRA GÖREViNDEN AYRILACAGINI AÇIKLADI. Feridun EVRENOSOĞLU dürmüştürlYarı fınal karşılaşmalanna Sovyetler Bırlığı ve Buıgarıstan gıbı gureş dunyasında sözu gecen ülkeler de katılmaktadır Boylesıne güçlu ekıpler karşısında takımımız cok zorlanacaktır. Ikıncı kez Avrupa Şampıyon Kulupler Kupasını kazanmak ıçın tum gucumuzle çalışıyoruz Mehmet Guclü ve Mehmet Sarı nın sakatlıklarının duzelmes? bl ze umut vermıştır Lozan'dok başarısızlığı tekrarlayamayacağız» TOFAŞSAS İKİ TAKVİYE ALIYOR Ağır SKlette güreşçısı olmadığı ıcın yarı fınal karşılaşmalarında nındere dokuz gureşcı çıkaracak olan TOFAŞSAS Kulübu MTA'nın 90 kılo güreşçısı Isma I Temız ıle 82 kıloda Tekel Kulübünden M Alı Demırtaş ı tokvıye olarak alacaktır TOFAŞSAS'ın beklenen kadrosu şoyledır 48 kılo Ömer Sakızcı Mehmet Yalcm, 52 kılo Kâmıl Özdağ. 57 kılo Seyıt Ali Aker, 62 kı!o Nurettın Kurt, 68 kılo Mehmet Sarı, 74 kılo Reşıt Karabacak, 82 kılo M Alı Dsmırtoş (Tekel). Halıl Ibrahım Oktay, 90 kı!o Ismaıl Temız (MTA), 100 kılo Meh met Guclu CAHIT AHISKALIOĞLU TRANSFER EDILDI Öte yandan, Karagucu güreş çısı Cahıt Ahıskalıoğlu TOFAŞ SAS'a transfer olmuştur 68 kıloda mıllı mayoyu gıyen Ahıskalıoğlu dun Bursa'ya gelerek kam pa katılmıştır İSVEÇ GELMİYOR Isvec Federasyonu dun bır telgrofla, Avrupa Şampıyon Kulupler maçlarına gelemeyecekle rıni bıldırmıştır Buna gore Turnuvaya TOFAŞ SAS'tan başka S Bırlığı nden Dagıstan, Bul garıstan'dan CSK. Romanya'dan Dınamo Braşov, Polonya'dan Stal Rzechov katılacakıardır. FILA GÖZLEMCILERI YARIN GEUYOR Karş laşmalarda gorev alacak FILA gozlemcılerıyle, hakemlerın yarın Bursa'ya geleceklerı bıldırılmıştır. Lord Kıllanın Çın Halk Gumhurıyetı Meng ıle bırarada Spor Bakanı Wan Çin için Moskova Pekin ve Derleyen: Selmin GÜNEL V/ashington biraraya gelmeli,, . j n eylul 1972 yılındo Chateau De Vldy'de 1 y buyuk bır torenle Uluslararası Olımplyat ™ Komltesı Başkanlığına getirılen Lord Killonın beş yıllık Başkanlığı sırasında çeşıtlı glrışımlerde bulunmuştur Yıllardır Olimpıyatlarda bır sorun olarak belıren Çin Halk Cumhunyetı'nın oyunlara katılıp. katılmama konusuna eğılmış, bu nedenle 1418 eylul tarihlerınde Pekır.'ı zıyaret ederek Çın Halk Cumhurıyetı Spor Bakanı Wang Meng'le bır goruşme yapmıştır. Lord Kıllanın, Avery Brundage'ın yerıne geçmıştl. Bu Başkanlık değışımı o sıralar büyük bır olay olarak nıtelendırılırken, Munıh Olımpiyat Oyunlarının da o tarıhlere raslaması olaya daha da değışık bır yon vermıştı Arap gerillaların, Israıl'li sporculara yönelık saldırıları, oyunlara polıtıka gırmesmın bır belırtısı olmuştu Kıllanın, bu olaydan sonra şunları dıyordu tBen lOC'yı (Utuslararası Olımpiyat Komıtesı) düşunuyorum Eğer dıkkatlı olunmazsa bu tür huzursuzluklar devam edıp llerler > Lord, Olımpıyatlar ıçın tıcaretı ve polıtlkayı ikı buyuk tehlıke olarak gorurken şoyle dıyordu«Başkanlığımda ılk gunlerı yoşarken uzuntü ve kuşkularım omatorce ıdı Montreal'de polıtık oyunlar ekonomık krızlerı gectı, Taıwan'ın cekılmesl. Afrıka'nın boykota başlaması. oyunları olumsuzca etkıledı Şımdı de gelecektekı uzüntülerımın tümüyle polıtık olmasından korkuyorum » Oldukca zengın bır kutüphaneye sahıp olan Kıllanın'ın kolleksıyonunda çoğunlukla Çın Halk Gumhurıyetı lle ılgılı kıtaplar bulunmaktadır. Çın Halk Cumhuriyet ı nln her Olımpiyat öncesi bir sorun olmosı. Killanın'ı bu durumu duzeltmek icm gırısımlere yoneltmiştır İşte bu nedenle eylul ortalarında Pekın'l zıyaret ettı IOC Başkanı ÇınTa!wan konusuna eğılerek bu gırışımleri sonuclandırmaya çalıştı Polltıka ıle oldukça ılgılenen Lord Kıllanin, 19371933 yıllarındakı ÇınJapon savoşını izlemek uzere bır Ingılız aazetesının Dıplomat muhabıri gorevlısi olarak Çın'de bulunmuştu Yanl kendlsi Asya'nın poiitık sorunlarını iyl bılırdi İOG Başkanı yolnız Çın Halk Cumhurıyetı'nln, Ollmpıyat oyunları ıcm polıtık sorun olması dolayısıyla şunları söyluyordu cDünyadakı 3 gücün, yani VVashıngton, Moskova ve Pekın'ın bu sorun ıcın bır araya gelmelerı gerekir Spora yansıyan polıtik ve parasal purüzlerın gıderılmesi bu uc gucün aralarındakı ılişkıye bağlıdır» Kıllanın'ın başkanlığı sırasında uzerinde çok durduğu amatörlerle ılgılı kurallafdan başka oyun ların tıbbi yönünu de ele almıştır. özellıkle doping ve seks saptanması testlerıne büyuk önem veren. Kıllanın, ülkelerın tıcarî amcc guttükleri Içın Olımpiyat Oyunlorını organıze etmek istedıklerl ama yıne de polıtık sorunların, oyunlar içın daha buyük engel olduğunu söylemlştlr İrlandalı Başkan Lord Kıllanin, oyunlarda Çin sporcularını da görmek ıstedığı icin ve bunu gerçekleştlrmeye gıttıği Çin Halk Gumhurıyetlnde Çin yetkılileri ıle yaptığı resmî görüşmelerde bu arzusunu soylemiştır Çın Halk Gumhurlyeti Spor Bakanı Vang Meng ve Spor Federasyonu Başkanı Lu GhınTung, IOC Başkanı ile yaptıkları görüşmelerde Olımplyatlarda yalnız Çın Halk Cumhurıyetının tüm Çin'ı temsıl etmesı gerektığlni söylerlerken, Taivvan'ın oyunlara katılmamasını istemışlerdır. Ama Sovyetler Bırlığı bu konuda olumsuz tavır takınmıştır. Kıllanin daha sonra. ABD Başkanı Jımmy Çarter'ın yumuşatma polıtlkasına başlaması gerektığıni sözlerıne eklemıştır. İOG Başkanı, ancak Taıvvon'ın üyelıkten çıkarılmasından sonra lOC'ye glrebıleceğıni belirten Çın Halk Cumhuriyet'nde boksa ve |udoya fazla önem verllmedığınl ama cımnastık, basketbol. futbol, okçuluk, buz hokeyi, ctıcılık ve güreşe büyük llgi olduğunu söylemlştlr. Ülser hastalığmdan rahatsız olan lOC'nin Irlanda'lı Başkanı Lord Kıllanın üc yıl daha bu görevde kalacağını ve 1980 Moskova Ollmplyat Oyun larından sonra Başkanlığı bırakacağını acıklarken, calışmalarına aynı hızla devam edeceğıni söylemıştlr. POliTiKA OUHPİYATUBI YtYOS ETT'II güreşçller kuçük mlnderlerinde çalışıyorlar. (Fotoğraf: Sallm ALPARSLAN) Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvasında üç madalya alan İETT, minder sıkıntısı çekiyor Altuğ İSTANBULLUOĞLU Güreşe 6nem veren kurumlarımızdan bırısl de IETT, 1 5 yıl ıçınde oluşturduğu kadro lle güçlu bır takım oluşturan IETT Cumhuriyet Kupası Gureş Turnuvası seçmelerındeki başarısını. turnuvada da kanıtladı. Dokuz gureşçısl dereceye gıren IETT. 68 kıloda Mucahıt Güngor'le bır bırincıfık. 62 kiloda Ibrahım Yıldırım ve Ağırda Mustafa Sezer'le ıki Ikıncılık kazandılar. 31 LISANSLI GUREŞÇİ VAR Yetışmış gureşçılerı bunyelenne almalarına karş n, genç ve |unıor takımları da kuran İETT" de I sanslı 31 gureşcı bulunuyor. Buniarın yanı si'a lısansız mınık gureşcıler de yarının yıldızları olmak lcln calışıyorlar . Şube Koptanı Selahattın Polat çalışma sıstemlerıni ve sorunlarını şoyle dıle getlriyor: ılşcllerlmlz ayda beşer lira yardımda butuiurlar. Güreşcılerımız ayda 13 gün yalnızca gureş yoparlar . Ötekl günlerde minder çalışmalarının yanı sıra meslek eğıtımı de görurler.. Bızlm en önemlı sorunumuz mınderımızın yetersızlığı... Spor salonumuz ise tam olarak bıze verılmış değıl.. Aynı zamanda dınlenme salonu olarak da kullanılıyor.. Federasyon Başkanımız minder vereceğıns soz verdı llgılıler de başarımızın surmesı durumundo salonu tamamen bıze verecekler...» Kırıkkale ilk yarı için önderliğin en büyük adayı oîdu Turkıye İKincl Futbol Lıgı nın Kırmızı Grubundo 11 Haftayı da Kırıkkalespor onde bıtırdı Kayserıspor'dan sonra geçtığımız hafta Duzcespor u da yenen Kırıkkalespor ılk yarı onderlığı ıçın en buyuk aday durumunda. Sırasıyta Genclerbırlığl (D). Konyaspor Bandırmaspor (D). Eskışehır Demırspor, Kocaelıspor (D) ve Karabukspor ıle karşılaşacak olan Kırmızı Löcıvert Beyazlılar mac fazlalıkları nedenıyle de rakıplerıne göre onderlıkte daha avanta|lılar. önderı ızleyen takımların ilk yarıdakı kalan macları da şöyle Duzcespor: Kayserıspor, G Bırlığı (D), Konyaspor, Bandırma (D), Esk D Spor Kayserispor: Duzcespor (D), G Bırlığı, Konyaspor (D), Bandırma, Esk D Spor (D), Kocaelıspor. Gazlantepspor Urfaspor, Sarıyer (D), Denızlı, Gıresun (D), Manısaspor Konyaspor: Antalya, Kırıkkale (D), Kayserı, Duzcespor (D), G. Bırlığı Bırınci Lıg den bu yıl duşen Gıresunspor ıse Trabzon'da oynadığı maçta Bandırmaspor'a ye nılerek ıvı yolda olmadığını gösterdı ManısasDor ve Denızlıspor altı puanla son ikı sırayı paylaşıyorlar Haftanın başarılıları şoyle belırlendı Haftanın takımı: Bandırmaspor Haftanın futbolcusuAlpaslan (Bandırmaspor) Haftanın hakemı: Ertuğrul Aybay (Kırıkkale • Duzce) Haftanın karması: Alpaslan (Bandırma) Ercan (KırıkKale) Ismaıl (Duzce), Fatın (Gazıanteo), Eyup (UrfG) Osmnn (Antaya), Velı (Bshkesır) Doğan (Esk. D Spor) Meh met II (Sarıyer). Mahmut (Kırıkkale). Ercan (Bandırma) GOL KRALLIĞI: 8 gol. B Asım (G Bırlığı) PUAN DURUMU Takımlar Kırıkkalespor Duzcespor Kc\serıspor Gczıartep Konyaspor Anlalycspor G Bırlığı Sarıyer Band rma Koccelıspor Urfaspor DÇ Karabük Esk D Spor Gıresunspor BaSıkesır Manısaspor Denızlıspor Kay*erlspor'u 34 maç sonra sahasında yenen Kırıkkalespor^ O 10 11 10 11 11 10 11 11 10 10 11 10 10 10 10 10 10 G 7 6 6 4 6 5 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 B 3 3 2 6 2 1 5 5 3 5 3 4 2 3 3 4 4 M 2 2 1 3 4 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 A 16 9 14 13 16 13 14 12 7 8 12 11 8 7 6 5 5 Y 8 6 5 5 11 9 11 9 8 10 18 13 15 11 12 12 13 P 17 15 14 14 14 11 11 11 9 9 9 8 8 7 7 6 6 Asker oyuncularınâ izin alamayan Galatasaray, Romanya'ya gidemiyor Sömürülen inanç Çakır, Istanbul Güreş Ajanı Tâştân Koçâk'ın istifasını kabul etmeyecek Beden Terbıyesı Istanbul Bolge Muduru Mehmet Çakır, geçtığımız hafta ıçınde gorevınden ıstıfa eden Gureş A|anı Taştan Koçak'ın istifasını kobul etmeyeceğını söylemıştır. Beş yıldır gureş aıanlığı görevınl yürüttükten sonra, yorulduğunu öne surerek ıstıfa eden Taştan Koçak'ın ıstıfa dılekcesının daha elıns geçmedığınl belırten Bölge Mudürü Çakır. «Koçak'ın istifasını kabul etmeyeceğım Ama çok ısrar ederse bılemem » demıştır Galatasaray asker oyuncuları na Izın alamadığı ıçın Romanya'ya gıdemıyecektır 9 kasımda Romanyada Balkan Kupasını oynaması lazım gelen Sarı Kırmızılı takım 5 asker oyuncusuna ızin verılmemesı üzerıne bu seyahatten vaz gecmış ve durumu Futbol Federasyonuna bıldırmiştır. F, Bahçe mâçları için kombine bilet alanlarâ ücretleri geri verilecek Beden Terbıyesı Istanbul Bölge Müdurlüğü, F Bahçe'nın Bur saspor ve Eskişehırspor ile yapacağı karşılaşmaların Ankara'ya alınması uzerıne. Sarı Löcıverlılerın lıg maçları içın kombine bılet alan sporseverlerın bılet ücretlerını gerı verecek tır. Belırtıldığıne göre, söz konu su bilet ucretlen pozar gunku mac öncesı verılmesı duşünülürken BTGM'den gerekli yazının olınamaması üzerıns gerçek leşememıştır. Muhterem ÖZYURT * r ürkiye • Avusturya Mllli maçından • önce yenl futbol federasyonu musbet blllm adamı sayın Dr. Iskeçe de daha öncekl federasyon yetkllıleri gibi, Izmlr Stadının YENİLMEZLIK efsaneslnin sömurüsune uydu. Yetenek, güç, kendlne guven yeterlnee olmaymca, varsayımlar ve hurafelerle Insanlar koşeye sıkıştırılırsa, slnirler yuksek düzeyde gergin hale gelır, akıllar bu fikre saplanır, ruhsal denge bozulur. Blr takım kaptanı arkadaşlarının slnlrterlnt yatıştıracak yerde, yonetlciler; İzmlr Stadının yenilmezllğine inanç duyduklarını basın ve TRT'de dıle getlriyor, astronomık prlm vaad edıllyor, seylrcl ve toplum bu Inanca Itllerek yapay buyuk blr heyecan yaratılryor ve işte bu atmosfer altında Mllli Tokım oyunculan, slnlr8Sİ durumu kopac.*; bir duzeye, akıl ve mantık dengeslnl yitirmlş olarak, once yenllmemek İçin sahaya cıkıyor. Oysa ellmlzde blr seçenek vardı... Yenmek. Mlltilerlmlzin zaman zaman ulu•a) aianlarda, sonucu başan vaad etml yen nlce güçlü eklplere karşı ortaya koyduklan oyunlaro ,yanl denenml? guvenillr bır umut'a bel baglıyablllr, saha, seylrcl ve makul bir plrimln yaratacoğı üstunluk, başarı olasılığını gerçekleştlrebllırdi. Bu gerçek elimize kadar geldi. Avus turya'ılar; korkulu, yorgun v« formsuzdu. Yahut korku ve umutsuzluk onlan bu hale getlrmişti. Ne yazık kl, blz gerekslz blr duygusallığo saplanmış, yenllmez blr stadın hurafe olan Inancına kapılmıs, futbolumur içln aşama olabllecek çok büyük blr fırsatı, İnanç sömürüsü uğruna kaybetmiş bulunuyoruZr Çcğdas ve llericl flklriere dayanmı* yon, bJllnçten, musbet spor adamlanndan yoksun teskllâtımız, kafa koparan yâ neticilerle, kendl adamiannı kayırmak için durmadan Federasyon Başkanı değiştlren siyasal ve egolst zlhnlyetle, bu İnanç sömurusu oyununu sergüemeye devam edecek, gerl kalmıstığımız ve ezlkllfllmlz surüp gldvcekttr. (A) Millî Takım adây kâdrosu açıklândı (A) Mıllî Futbol takımınm Teknık Direktöru Metln Turel. 16 kasımda Demokratık Almanya ıle Dünya Kupası Eleme Grubu macını oynayacak olan aday kadroyu aç.klamıştır Ikı mılli maçta arka arkaya sarı kart gören Alı Kemal ve Enflln'ın bulunmadığı aday kadroda şu oyuncular yer almaktadır Fatıh, Erdoğan, Güngör, öner (Galatasaray), Gemıl, önder, Cem, (Fenerbahçe), Turgay. Necatl (Trabzonspor). Erol, Mustafa (Altay), Sedat III. Feridun (Bursaspor), Volkan, Rasım (Zonguldakspor), Eser (Adana Demırspor), Isa (Adanaspor) Aday kadrcya secllen 17 futbolcu perşembe günü Efes Otelde kampa glrecsktır. f Istanbul 1? Amatör Futbol Ligi'nin birinci yarısı sona erdi istanbul 1 Amatör Futbol bgı'nln ilk ya rısı geçtığımız hafta oynanan maçlarla sona ermış. Bakırkoy, Gedıkpaşa, Kartal, Davutpa şa, G Saray ve Sultantepe onder olarak kapatmışlardır. G. O. Paşa, Ümranıye, Aksaray. Kâğıtha ne, Şehzadebaşı ve Anadolu ılk yarıyı sonun cu olarak bıtırmışlerdır Bu arada kımı maçlar saha doktoru ve gozlemcısı olmaksızın oynanmıştır. (C) grubu lıderi Kartal yaptığı 11 karşılaşmada 2 gol yıyerek en az gol yıyen takım ozellığını kaza nırken, Kâğıthane topu kendı kalesınden 27 kez çıkarmıştır. Ümranıye, Kalespor, Anadolu ve Şehzadebaşı ilk yarıda yengı almamışlardır. Sabrı Çelık, Mufıt Sun, Ihsan Akat, Çevık Baysalgıl, Özer Kızıltan, Coşkun Uygun. özcan Oal. Coşkun Gozalan, Erol Korkmazoğlu ve Yılmaz Sarıoğlu ilk yarının başarılı hakemlerı olmuşlardır. (A) GRUBU. En başanlı takım Bakırkoy. En başarılı oyuncu. Serdar (A Mızrak). En boşarılı onbır Kâmuran (Bakırkoy) Aydın (Bakırkoy), Osman dsk Paşa). Saf fet (Yalova), Faruk (Yaylaspor) Feth! (Mu radıye), Husamettın (Paşabahçe) Serdar (A. Mızrak) Hakkı (Ortaköy), Cengız (Bakırkoy). Rasim (Yalova>. (B) GRUBU. En baçarılı takım: Gedıkpaşa, En başarılı oyuncu Mehmet (Gedıkpaşa). En başarılı onbır: Haiıt (Gedıkpaşa) Atılla (Yedıkule), Hayri (Nışontaşı), Mehmet (Camıaltı), Bülent (Demırspor) Bırtan (Ca mialtı), Ali (Demırspor), Cumhur (F. Bahçe) Cumalı (Yıldız), Mehmet (Gedıkpaşa), Ha kan (Çapa>. (C) GRUBU: En başarılı takım: KartaL En başarılı oyuncu. Erdoğan (Pendık). En başarılı onbir. Menmet (Kartal) Er bay (Bayrampaşa), Erdoğan (Pendık), Fethl (Alemdar), Ismaıl (Kartal) Hamlt (Y. S. Se lım), Ercan (Pendık), B Hüseyin Aslan (T. Tayfun), Ergun (T. Tayfun), Murat (Özenspor). (D) GRUBU. En başarılı takım Davutpaşa. En başarılı oyuncu. A Can (Mecldryflkoy). En başa'ilı onbır. Fecln (Topkapı) Mehmet (Davutpaşa), Hayatı (Mecıdıyeköy), Ibrahım (Safrakule). Zafer (Ramı) Recep (Topkapı), A Can (Mecidıyekoy), Aydın (Te pebaşı) Gungor (Davutpaşa), Adnan (Daruşşafaka). Fevzı (Emırgân). (E) GRUBU En başarılı takım Galatasaray. En başarılı oyuncu Umıt (Srkecı) En başarılı onbır. Edıp (Maltepa) G ) Nurettın (G Saray), Ismaıl (G Saray), Murat (Sırkecı). Celal (Gurzafer) Orhan (Di kılıtaş), Umıt (Sırkecı), Cengız (Okmeydanı) Salıh (Yıldıztabya), Gengız (Maltepo G ), Enver (K. Çekmece). (F) GRUBU: En bcşarılı takım Sultantepe En başarılı oyuncu Blrol (Sultantepe). En başarılı onbır Ssyfı (IETT) Refık (Sultantepe). Levent (Galata), Doğan (Sultantepe), Zafer (Yeldeğırmeni) Muharrem (Taçspor). Birol (A Hısar), Cumhur (Kadırga) Hikmet (Sultantepe), Yalçm (İTU). Ke mal (A. Hisar). AT YARIŞLARI TAHMiNi 1. KOŞU: Favorl Ucankale Plase Cahıtbey. Surprız Cıhan 2. KOŞU: Favorı Mıhrace. Plase Altıno. Surprız Macakızı. 3 KOŞU: Favorı: PamukKale. Plase Çetıner irade. Surprız: Şeyh Şamil 4. KOŞU: Favorı Pavello Plase. Kızılcık. Surprız A|aks. 5. KOŞU: Favorl Soyunur Plase Gülten Son Hucum Surprız. Kerımhan. 6. KOŞU: Favorı: Kırhan Plase. Akdoğan Sarprız Hamlet 7. KOŞU: Favorı Yaman. Plase Karabulut • Atabey. Surprız Molla. Yuksel ERUÇ Türkiye Kupâsı'nda adçekimler bugün.. Türkiye Kupası'nın ıkıncı kademe Iklncl etabının adçekımlerı bugün Futbol Federasyonunda yapılacaktır. 23 kasımda tek mac eleme yöntemıne göre oynanacak karşılaşmalarda adçekıme katılacak 26 takım şunlardır Kayserıspor. Antalyaspor. Bandırmaspor, Karabükspor. Duzcespor. Elazığspor. Esk D. Spor. Gazlantepspor. Genclerbirlığı, Ispartaspor Kocaelıspor, Rlzespor, Sarıyer. Sıvasspor. Şekerspor, Vefa. Tekırdağspor, Erzurumspor. Hatayspor. Izmlrspor, Karşıyaka. Konya Ereğlispor. Kütahyaspor. Tarsus Idmanyurdu, Tırespor, Tokatspor. önceslnde. Zortu mücadeleden sonra (B) grubunda ilk yarıyı lider blt.ren Gedlkpaşa onblri blr maç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog