Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

GERCEK BASAFVIMIZ ÎCİN YAYIMLARIPdl TERCIH EOIIMIZ 1ÇOZJ"T'T (. rrtodefn rıa « n^ı k. L M F i >TL 2Çozım u rredcrn rıatrm« k |L. se 2 F ,eu F(> r , 7 j TT. 3Moderh ıte*î LyjuUma 1 Tatema* kttz *. Km>a)Fıya'ı 100 TL *örf*I test uigıtıima. ^ H*1 ot g;leTtd«bı at tanhcog j u a f v i t W>TL Slı. *»fc ozet çut j m u *e« ^ş^Umıit cer rgecnejinz3İ.*tm> abt> 0 op' Fıvitı ı4G T l Fıyatı 100 TL. İSTEME ADRESt >* Gokalp caddfs 11 kı!»r scufcAo 28 kıı lavankanı 6 " ' 25 ^S5^ Toplu ıstek nde 10 kttajı^ rfira S 20 ndırm > ıpıîir 5 ÖNCMLt NOT OiHa ön^e posta hata umhuriyef V.i; SAYI. 19134 ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 0*51,,. Jv. iertgz Kraıtsı • 5 KASIM ; ^ ^ I SİSTANBUL (Bcyaırt) T A N B U L (B«yı 2283 16 IZMIT İ3244 MALATYA 17'5 LİSE SON Kurucusu: VLNTS .NADİ 300 KIKUJ P:R:EKBF J CHP Genel Bilgehan: Dövizsizük Yönetim Kurulu "IMF'nin yüzünden önerileri Türk Malatya, uygun Elçiliklerinin düşmezse ağırlama Diyarbakır ve görüşmeler tahsisatı kesilir, kesildi Tunceli'de de merkez Pro/e kredilerinde dolar yoklaması 24 liradan hesaplanıyor yapacak liye Bakanı Cıhat Bilgehan, Alman Basın Ajansı DPA'va verdığı özel demeçte, Uluslorarası Para Fonu'nun (IMF) bugüne kadar Türkıye'den somut bır ıstekte bulunmadığını belırtmiş ve «Bız Uluslarorosı Para Fonu'nun onereceğı tedbirleri kendi polıtıkamıza uygun olacağı sürece kabul ederız Uyuşmozlık cıktığı tokdırde görüşmeler kesilır» demıştir. ANKARA (ANKA) Mo1 tr Turkıye'de ıncelemelennı sürdüren Uluslararası Para Fonu Heyetı'nin ıkl hafta ka(Devamr Sa. 9. Su. 5 a » ANKARA, (ANKA) Ulkenın ıçınde bulunduğu dövız darboğazı, dış temsılcılıkierımızın «malı» durumlarını da etkılemış, Buyukelcılıklenn «ağırlama» tahsısatları kesilmıştır Per sonel maaşlarını ödemekte de zorfuk ceken Buyukelcilık geiırlerının «konsolosluk hasılatlarundan kar şılandığı belırtılmektedır Avrupo'dakı Buyukelçılıklerın foalıyetlerı ve harcamoları büyuk olcude, Turk ışçılerını ışlemlerı ıcın yop tıkları ödemelerden karşılanmaya başlanmıştır. (Devamı Sa. 9. Sü 8 de) BİR BÜYÜKELÇİNİN ANILARI Fatin Rüştü Zorlu, "Menderes'ie Moskova'ya gideceğız, kararı ABD'ye danışmadan aidık, engel olacaklarını bildiğım ıçm gizlı tutuyoruz,, dedi Büyükelçi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkıye'nın dövız rezervlerl Gcüncü beş yıllık plon dönemınln en düşuk düzeyıne ınerken. dış kaynak gerektlren yerli yatırım projelerı ile Türkiye'ye verllecek profe kredilerinde bır dolar 24 Itra üzennden hesaplanmaya başlanmıştır. Bunun dışında, ıhracata yönelık malların ithal gereklerinı karşılamada kın gerek duyduğu ilâc ham ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yalçın DOĞAN CHP Genel Yonetım Kurulu'nun moddelerınin btle ithal edilemez oncekı gece yaptığı toplantıda hale gelmesl dovız bunalımının Kars ve Mersin'den başka Malat thad safhoyo» vardığını gostekararnamelerle tanınmış olan durum İkincl Cephe Hükümetinya, Diyarbakır ve Tuncelı ıl«dövız tahsıs oncelıği» fiılen kol ce gıderılememış bunalım daha ren belırtılerden sayılmaktadır. lerınde de merkez yoklaması da yoğunluk kazanmıştır. Turıst Bekleyen transferler ıkı mılyar dırılmıştır. yapmak kararı aldığı oğrenılmış Bırıncl Cephe Hükumetinln Iz dövlzinın yıl sonuna dek durdu doları aşarken. dovız rezervleri tır Kalan 62 ılde ön seçım yapı ledı£ı ıktısot polıtıkası sonucun rulması. her türlü transferlerm üçüncu beş yıllık plan donemllacaktır nın en düşuk düzeyıne mmiş da dovız rezervleri konusunda «çok büyük acıliyet olmodıkcn» Yonetım Kurulu'nun Kars'tan Turkıye. tarıhının gormedıgı br gercekleştırılememesl. ordunun bulunmaktadır (Devamı Sa. 9. Su. 1 de) Muzaffer SelcuK'u, Tuncelı'den dovız bunalımına duşmuş, bu hayatı arac ve gereclerı ve hal Vell Aytac'ı, Malatya'dan Erhan Kırçuval'ı Diyarbakır dan Recaı Iskenderoğlu'nu, Mersin'den Kaya Mutlu'yu oday gostermek dü şuncesınde olduğu, bu konuda kesın kararın 6 kasımda onsecımlerden şonra açıklanacağı bıl dırılmektedır. Dıyarbakır'da. eski mıtletvekıll Hason Değer'ın onseçım tarafta (Devamı Sa. 9. Su. 4 de) Mahmut DİKERDEM görev günlerini anlatıyor... BUGÜN 4. SAYFADA Kosigin'in daveti üzerine Demirel Sovyetler Birliği'ne gidecek ANKARA (Cumhuriy«t Bürosu! Sovyetler Bırlıği Boşbakont Aleksı Kosıgın, ışlermın yoğunluğu nedenıyle Arpacav'ın temel atma törenıne katılomayacağını Başbakan Süleyman Demirel e bıldırerek kendısmı resmı b r zıyaret ıçın Moskovaya davet etmlştlr. Demirel davetl «memnunlukla» kabul ettığını bıldırerek zıyaret tarıhının ılerde saptanmasını uygun gordüğunü belırtmıştır. Sovyetler Bırlığı'nın Ankara Büyukelcısı Rodıonov gecen hof ta sonu Başbakan Süleyman Demirel tarafından kabul edılmıştır Oğremldığıne gore, Sovyet Buyukelcıslnın ılettığl Kcsıgın'ın mesaıında. Kosıgın ülkesıncekl ıslerın yogunluğu nedenıyle Arpacay baraıı temel atma torenıne katılamoyocağını. ancak Başbakan Süleyman Demirel ıle buluşmaktan memnunluk duyacağını belırterek daha önce Tür kıye'yl zıyaretl sırasmdo yaptığı daveti ymelemıştır. Başbakon bemırel'm Sovyetler Bırlıği Eu(Devamı Sa. 9. Su. 5 de) Komandolar İstanbul Ürıiversitesinde olay çıkard ODTU OĞRENCI TEMSİLCİLİĞİ BİR ACIKLAMA YAPARAK «EĞİTİMİ ENGELLEME CABALARI AÇIK OLAN ODTU ULKUCULERİNE KARSI ETKİN TEDBIRLER ALINMASINI VE BUNLARIN ÜNİVERSİTE'DEKI İŞLERİNE SON VERILMESINİ» İSTEDİ Cumhurryet Haber W*rk*2f Yurdun cesıtlı yerlerınüe ?ıddet oloylorı surerken. A$renıme oncekı gun acılan İstanbul Unıversıtesı nın ceşıtlı Fakultelerı dun komcndolar tarafmdan ısgal edılmek ıstenmış, cık ması olasi olaylar guvenlık kuv vetlerının mudahalesıyle onlenmıstır Bu orada, komandolarn karargah olarak kullondı cıarı Sıvas Oğrencı Yurdu dun sabah polıs tarafından boşalMarak kapatılmıştır Soğanaga'da cıkan catışmada yoldan gecen 13 yaşında bır çocuk yaralanmıştır Ankara da gece yarısı JC yerde patlama oimuştur • İstanbul Haber Servısımızın hoberıne gore. dun sobah erken saatlerde Istanbui L'nıversitesi Merkoz blnasma grup lar halındö gıren komdhdoicHuKük FafcöHSslnd* ve Miset son sınıflarında derslere «ırmışlerdır Guvenlık onlemiennın genlş olarak olındığı merkez bınada oğretım dun normal olarak yapılmıştır. Komcndolann egemenlığı altında ofon bınalara gıren öğrenci sayısıt.ın ıse duşuk olduğu görülmuştur. Sayıları yüzü bulan komordo grubu ıse saat 09'da karar^ahları olan eskı adı cKulluk» venı adı ıle «Gülızar> Kıraatponesınden toplu olarok cıkm'şlar ve Edebıyat Fakültesınden de bır grubun kendılerıne katılması ıle Iktisat Fakultesı onune gelmışlerdır Protesto gos(Devamı Sa. 9. Su. 1 de) Erbakan: "Hocam gel Kıbrıs'ta bağımsızlık ilan edelım desinler, anlaşalım,, KAHRAMANMARAŞ (Cumhuriyet) Başbakan Yardımcısı Necmettın Erbakan, Sumerbank Fabrıkasının ıkıncı dokuma salonunu oncekı gun torenle ccmış ve «Bızım agır sanayı hamlemizı onlemek ıçın her yola başvuruyorlar ve dıyorlar kı. «Erbokanla onloşmak zortiun Bu sözun doğru yanı vardır. Kendılerı once kalplerındekı ma(Devamı Sa. 9. Su. 5 de) Toplum polisi lie komandolar arasında dunku olaylar sırasında meydana gelen kovalamaca... (Fotoğrof: Erdoğan Köseoğlu" Eğitim Enstitülerine ön kayıt için taban puanlar düşürüldü Cumhuriyet Haber Merkezl Eğıtım Enstitülerine komandolar yandaşlarındon başka hıç kımse yı kayıt ıçın sokmazken, Mıllı Eğıtım Bakanlığı ön kayıt ıc/n gerekiı taban puartlarını duşurmuştur Bakanlık ayrıca da ha onceden 14 15 kasım tarıh lerınde yapılacağı acıklanan soz lu sınavları 9 10 kasım tanhlerı ne almıştır. Boşta Istonbul Ataturk ve Ortakoy, Ankara Gazl Eğıtım ve Izmır Buca Eğıtım Enstıtulerinın kapılarmı tutan komandolar. MHP ve Ulku Ocaklarından «kart» getırmeyen hıçbır öğrenci yı kayıt ıcın ıçerı sokmamakta. dırenen öğrencılerı Ise dovmektedırler Malatya dakı Eğıtım Enstıtüsu (Devamı Sa. 9. Su. 7 de) Bakan TUSAŞ'a Ingiliz ambargosundan yakındı MALATYA (ANKA) Mıllı Se lOTiet Partılı Sanayı ve Teknolo|i Bakan Oguzhan Asılturk Malatya'da. orgamze sanayı bol gesının temel atma torenınde konuşurken, «Turk Uçak Sanayıı uzerınde Ingılız ambargosundan» soz etmıs «Bu ambargodan kurtulacağız» demıştir. Asılturk, uçak sonayiırin teme lını mutlaka 29 ekım 1978 de ota caKİarını, ılk Turk uçağını ıse 1980'de orduya teslım edeceklerını savunarak, şunları soylemıştır: «Bızı yolumuzdan alıkoymoya yonelık hareketler, veya ucak sanoyımlzm kurulmasını engelle mek ısteyen bır takım kışıler or taya cıkarsa bılesınız kı bunla rı kat'ıyen dınlemem Uçak sanayımızl mutlaka kuranm Kara rımız kesındır: Ilk adımda |et tekamul yakın destek ucağı vapacağız Ucak sanayıı konusun da Ingiliz ambargosundan kurtulmak ıstıyoruz ve kurtulacağız. Memleketını, vatanını seven ınsanlar olarak bundan başka bır şey yapmamız mumkün değıldır» öte yandan, Ingiliz «Hawker Sıddeley» fırmasının, Turk uçak sanayııne gırme konusunda tdev redei bek.edığı ve bu tırmanın ımal ettığı «Hawk» ucoklarının ozellıklerının de. yetkılı cevreler ce dığer onerılerle karşılaştırılıp ıncelendığı belırtılmektedır. Sanayl Bakan Oğuzhan Asıltürk ün 'Ingılız ambargosundan soz etmesryle, ıktıdarın MSP ka nadının <Hawker Sıddeley> fır masına karşı olduğu su yuzüne çıkmıştır Ancak. MSP nın karşı cıkmasıno rağmen, Hawker Sıd deley onerılerınln ıncelendiğı kaydedılmektedır. (MEM) • ABD'nin Türkiye'den Kıbrıs için rapor istediği bildiriliyor ANKARA, (ANKA) ABD'nın Kıbrıs toplumlararası goruşmelerın başlatılması ıçın Türkıye' den, «goruşmelerde bulunabıle ceğı gırışımlerle» ılgılı olarak bır Kıbrıs raporu hazırlamasını istediği oğrenılmıştır. Kıbns'ta goruşmelerın başlatılması ıcın arabuluculuU gorevını ustlenen Clıfford mısyonunun Ankara ve Atına'ya gelme (Devamı Sa. 9. Su 4 de) Asiltürk, sansüre karşı yürüyecek sanatçılara "Âhlâksız,, dedi MALATYA (Cumhurlyet) MSP'lı Sanayı ve Teknoloıı Bakanı Oğuzhan Asılturk, fılm sanatçılarını yuruyuşuyle ıtgılı olarok cYuruyuş de yapsalar, o * GÖZLEM UGUR MUMCU "AntiDeaıirel'ci,, OLAYLAR1N AROINDAKt GERÇEK esmi açıklamalara gore İstanbul nufusu her yıl 144 000 kışı artmaktodır. Bu artış hızı yuzde 5,6'dır. Buna karşıhk 1977 yılında Beledlye gellrierl 1,4 milyar dolayında olacak; işçl ve memur glderieri Ise 2,1 milyor tutacoktır. Yalnız şu gercek blle İstanbul Beledlyesinln Içinde bulunduğu sorunu ortaya koymaya yeterlidır. MC Hukumeti Beledlye'ye siyasal ve parasal ambargo uygulamaktadır. Belediye gelirleri Iscl ve memur ücretlerlne bile yetmiyor. Pekl, B«ledlve Mzmetlerl nosıl goriı R turuş da yapsalar saRsür değısmez B'r grup msan çıkıp da yok bız ahlâksızlık yapacağız dı ye yurüyecekse yollorı açık . Onların bu hareketlerıyle bız bu nu değıştırmeyız> demıştir. Malatya'da bakanlığıyla ılgılı ıncelemelennı surduren Sanayı ve Teknolojf Bakanı Oğuzhan Asılturk, «Kozmopolıt yabancı ıdeoloıılerl telkın eden fılm lerın cevrılmıyeceğinı. fılm salecektlr? Yenl yotırımlar nasıl Istonbulluya 1 cenaze arabası yapılacoktır? MC iktidarları ye duşmektedlr. Bu durumda «Be nctçılannın yuruyüşunun hıcbır ni yasalarla Belediye olanaklolediye hizmetleri neden iyi iş şeyı değıstırmeyeceğını» one surmöstur. rını cağdaşlastırmaya yanaşmılemıyor» diye yakınmoya geyor; Belediyeye para yardımlorek var mıdır?. rını kısıtlıyor; CHP'ye oy veren Basının gorevl İstanbul hem İstanbul'da büyük kentlerln halklarını ceza şerlslne Belediye sorunlarını toz şekerin landırma polltlkosı uyguluyor. temel gerçekleriyle duyurmokİstanbul kentinın nufusu 3.864. tır. Bugun İstanbul, Turkiye'de kilosu 815 493'tur. Yaklaşık her 38 614 İs en büyuk kârların ve gelirlerin tanbulluya 1 troleybus, her sağlondığı kenttir Gelir yergi kuruştan 875 5455 İstanbulluya 1 dolmuş, her sinin yaklaşık yarısı İstan32500 İstanbulluya 1 itfaiye ara bul'da ödenmektedlr Bu durum kuruşa çıkarıldı bası, her 13929 İstanbulluya 1 da bulunan bir kentin BeledlBe'edıye Encümeninın aldığı cop arabası. her 95122 İstanbulyesinin elini kolunu bağlayan arar geregınce Istanbul da toz luya 1 genel tuvalet, her 7S47 (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de! istanbulluya 1 fırın, her 162500 • * * ve kesme şeker fıyotlanno zorrt yapılmıştır. (Devamı Sa 9 Sü 4 Ce) İstanbul'un Derdi ? Ben ipten korkmam .. AP Genel Başkanı Demirel, bugünlerde nedense, İpten kazıktan soz etmeye başladı Allah sonunu hayır etsın Neden acaba durup dururken ipten korkmadığını soylemek gereğlnl duydu?. Birkac gundur, inanın, ben de bu konu uzerinde duşunup, duruyordum. Acaba ylne, bır ihtilâl girişimi var da, Demirel 12 Mart 1971 gunu saat 13 sularında Başbakanlık merdıvenınde yaptıgı gıbı, devletı ve demokrasiyl ml kurtarıyor9. Ben bunları duşünurken AP Afyon milletveklll 3r. Mete Tan'ın blr gazetede yayınlanan yozısını okudum. Dr Tan, AP Içindeki oluşumu ustu kapalı cumlelerle, <ruh sağlığı» açısındon değerlendirdikten sonra şunları söyuyor: Gerçeğln gorulmesi, blr zekâ değil, bir karakter işl(Devamı Sa, 9 Su. 7 de) YEREL SEÇi^ylLERLE iLGiLi DiĞER HABERLERiMiZ 10'UNCU SAYFADADIR MfMUKFTI CHP SOIUNA TBIIH fDERSfK VEBÂl ALTINDA KALIBIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog