Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Sohibl: Cumhurıyet Matbaacılık ve Gazetecilık JA S admo ~...«^ NADİR NADİ Genel Yayın Mudüru ...... OKTAY KURTBÖKE Sorumlu Vazı Işlerl Mudöru: BÛLENT DİKMENER Basan ve Yayan CUMHURİYET Matbaacılık v« Gazeteclllk T.A Ş. Cağaloâlu. Türkocogı Cad No 38 41 Posta Kutusu 246 İSTANBUL Telefon : 28 97 03 * CUMHURİYET BASIN AHLÂK YASASINA UYMAYI TAAHHUT EDER • BÛROLAR: Ankaro Ataturk Bulvarı Yener Apt Yenlşehır Tel: 17 5866 2557U1 • İZMİR Hallt Zıya Bulvorı No. 65, Kat 3 Tel • 13 12 30 12 47 09 • ADANA Atotürk Caddesl Uğurlu Pasa| Tel.: 14550 19731 ABONE ÜCRETLERİ Aylar : 1 3 6 12 Yurt lci ; 80 270 540 1 080 Yurt Dışı: 165 495 990 1.990 Avrupo, Yokın Doğu 400, Amerlka, Orta Ameriko, Guney Asya ıçin 800, Uzak Doğu Içm 1200 kuruş ucak ek ucreti olınır. T A K V i M 26 KASIM 1977 Guneş 6 59 Akşam 1644 Öğla 12 01 Yatsı 1820 İkindl 14.29 İmsak 516 2 ve 3 sayfalor (santımı) Devam sayfası (santlmı) llân sayfaları (santımı) İstanbul (santımı) Ankara (santımı) Ölum, Mevlıd. Teşekkür (5 santımı) Nlşan. Nıkâh. Ev!enm«. Doğum Yoyın Hayatı, Kayıp tkelımesı) 280 Ur> 320 > 200 120 100 600 400 < HEKİMHAN'DA (Baştarafı 1. Sayfada) Doğan Unsalan tutuklanmışt r. Olcy ılçede gergınlığı arttırm ş, genış guvenlık onlemlerı alınmıştır Bu arada olavla ılgılı o'arak bır oçıklama yopan CHP II Başkanı Anmet Ozalp, olayın CHP lle hıcbır ılışkısı bulunmcdığını, bazı oyunlarla CHP'nın bu olayın ıcıne sokulmak ıstendığını bıldırerek, «Olen Kaya Cavdar' ın amcası esfi AP Be'edıye Baş kanı şımdı bağımsız adayı Alı Akyuz dur Bu kışı Beledıye Baş kanlığı ıçın şansını arttırabılmek amacıyla olay ç,karan grubun CHP'lı olduğunu ılerı surmskte ve CHP'lılerı suclamakta dır» demıştır. • IZMIR'm Altındağ sentınde yerel seçımler ıçın çclışmalarda buluncn CHP lıler, oncekı ckşam 25 AP'lının saldırısına uğramışlardır. AP'lılerm başları da Altındağ B^ledıye Baskcnı Şefık Ok un da bulunaugu bıldırılmıştır Soldırı sırasında Recep Yetkın ıle Şaban Tankut adlı CHP'lıler baslanndan ağtr şekılde yaralanrrıslardır CHP Bomova ılcesı Yone'ım Kurulu, yaptığı acıklomada, AP' lılerın saldırısını kınamış, olavda yaralanonların durumlarının ağır olduğunu bıldırmıştır. • ISTANBUL'da TIKKO adlı orgutun uyesı olduğu bıldırılen ve polısın yaptıgı operasyonda yaralı olarak ele gecırılen Zekı Serıt, oncekı gun olmuştur Bılındığı gıbı 24 ekım gecesı Kadıkoy Goztepe'de bır operas/on duzenleyen sıyası polıs. Zekı Şer<t'ın bulundugu eve baskın yaparak yaralı olarak ele geçırmıştı Zekı Şerıt Haydorpaşa Numune Hastanesme kaldınlmış. ancak oncekı gun ölmustur Şe rıt'ın kurşundan ponkreasının parcalandıflı ve kendısıne uzun suredır yemek verılemedığı bıldırılmıştır Mehmet Zekı Şerıt'ın cenazesı dun Kozlu mezorlığında toprağa venlrnıştır. Bu arada, Istanbul'da domokratık kıtle orgutlerı eylem bırlılığı platformuna katılan 40 orgutun başkanlorı, Bayramdan once Vatan Partısı II Merkezıne yapılan bombalı saldırıyı kınamışlar ve bu saldırının slyasi partılerle ozellıkle adam öldurmeye »onelık olmasını. yoğunlaşan faşıst boskıların yenı bır donemecı şeklınde nıtelendırmışlerdlr • AYDIN'da TSİP ıl bınasına oncekı gece yarısı patla1, ıcı rrodde atılmıştır Olay sırasında bınanın tum camları kırılmış, ıçerdekı eşyalar da hasar gorrruştur SINOP Ayancık ılçesmde Cengız Arısoy adlı bır genç. ul KU ocakları şubesınden açılan ateş sonucu ayagından yaralan mıştır Bu arada polısın tutumu protesto edılmtştır • MANİSA'da Devrımcı Kultür Derneğı polısce aranmış. Ahmet Ozdıl adlı unıversıte öörencısınm uzerınde tobonca ele ge çiFilmstır TBMM AP grubunda odacı olarak calışan Huseyın Akkuş un Aktepedekı evıne kımlıklerı bılınmeyen kışılerce patlayıcı madde atılmış, Maltepe'de eme< h albay Rıza Şafak'ın otomobıhne oteş acılmıştır • ANTALYA'ya baglı Gundogmuş ılçesındekı TÖBDER bınası saldırıya uğramıştır Saat 01.30 sıralarında bınanın kılıdını kırarak ıcerıye gıren kımlıklerı belırsız kışıler ellenne geçırdıklerı kıtaplan yırtmışlardır • ANKARA'da Ataturk Lısest'nın komondo yuvası halıne gaidığı one surülen yatılı kısmı. Ankara Valıliğınce kapatılmıştır. Atatürk Lısesl Mudurunün bazı komondolar tarafından dovülmesınden sonra, Bakanlık liseye mufettış gondermı?, İçışlerı Bakanlığı ıle Mılli Eğlttm Bakanlığı da konunun uzerınde onemle durduklarını bıldlrmışlerdı. Vaiılığın bu kararı üzerıne okul bahcesınde toplanon komandolar. kapotmoyı kınamışlordır. OLAYLARIN ARDINDAKİ GOZLEM (Baştarafı 1. sayfada) müyle benimseyip, uygulamayan CHP blle, adlarına «Mllllyetçi Cephe partılerıı denılen, sağin «alaturka türlerl» tarafından komunistlıkle suçlanıyor.. Faşızm sabıkalısı Yunanistan, İsponya ve Portekiz, çağdaş demokrasl aşamasında bızden kilometrelerce ilerıdedır. Bu uc ulkedeki siyasal gelışim, baskı yontemlerınln, solu ezfp, yokedemediğlnl, terslne, solu besleylp, gelişllrdigini kanıtlamaktadır Turkıye, 12 Mart donemlnde, faşlzm ozlemlerıyte yoğrulan bir baskı rejlmı yaşadı. Sonuç ortadadır: Bu donemden sonra, demokratik sol CHP, gelışti, buyudu ve ulkenin en buyuk portlsi oldu Bu gelişlm çizgisl, yarın, obur gun, belki de çok yakında, CHP'yi iktidar partisi yapacaktır Turkıye'dekl faşizm ozlemlerının baskı yontemlerınin solu ezmeyıp geliştirdığinl, ayrıca bu baskılara ozenenlerden, ornegın Albay Papadopulos un su anda hangı cezcevinde olduğunu bilmelerinde, «sayısız milJı menfaat» vordır .. (Baştarafı 1 sayfada! ortakları arasında uyumlu ve tutarlı b'r yonetim kurjlması oianaksızdır. Demırel koalısyonunun siycsal ve ekoncmık durumu duzeltmesı de artık olası degıldır. Bunaiım strateıısı, toplumu bezdıren bır sılah nıteliğıne donuşmuştur Bu hukumetle uikenın dort yıl yonetilemiyeceğı konusunda herkes bırlesmektedır Belkı AP Genel Bcşkanı Demirel bıle ıçten ıçe bu kanıyı paylaşmaktadır Ve Turkıye bu koşullarda blr bekleyis surecındedır Neyi, niçın, ncsıl beklfyecegıni bilemlyenlerın bulanık blıncsızllgı toplumu kapsamıstır. Kapalı ve sisli kış gunlerı, iste bu ruhsal bunalımda uzadıkça uzamaktadır. Toplumlarda f.oşebaşlarını donmek kolay oltıuyor. Sımdilık bilınen sudur. 2'ıncı MC ıle Turkıye yonetilemez ve yonetılemiyor Belki bu olurrsuz yargıda ceşıtll toplum guclerlnin birleşmesınden gslecegin olumlu kararı oİL'sacaMır Bir hoftalık Kurban Bayramı bu yoldakı dusuncelerın gelisrresı ve pekısmesi icin yararlı bır duşunme olanağı yaratmıs olsa gerektır ••• TSİP: «Doğu Anâdolu'dâki şiddet politikâsı hergün yeni olâyiara neden oluyor» istanbul Haoer Merkezl Turkıye Sosyal st Işçı Partısı (TSİP) Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz, dun verdığı yazılı demecte «Doğu Anadolu'da surdurulmekte olan şiddet poiıtikası her gecen gun yeni olaylann patlak vermesina hedef oluyor.» demış, MC ıktıdarının ta tumunu kınamıştır. Kaçmaz, Doğu Anadolu aa ya şayarlar n ık ncı sınıf vatandcs ıruameies gordugunu ve bunjn da Insan Haklon Evrensel Beyannamesı ıle Helsınkı Andlcşmasına avkırı dustugunu one surmustur. Yıllardır uygulannıa^ ta olan ırkçı ve şoven mıilıyst çı Dolıtıkanın Doğu nun ve Doguluların gelısmesını bııerek ın nale uğrattığını savunan A ırnet •\acrrcz «Kurtuluşun yolu sos yalıstlerın bırlıgınden ve Ulusal Demokratik Hakların, demoKra tık halk ıktidarı hedefı ıle uyumlaştırılmasından geçmekte dir» demıştır Çağlayangil (Boştarafı 1. sayfada) yenl hükumet başkanı olarak vermeys hazırlandıgı demeçten onc« davranmak istemiştir» Cağlayongıl, İstanbul Bayram gazetesıne verdığı demecte. «Kıb rıs sorununun bir paket anlaşma lle cozulebıleceğını» ^ovlemış, «Bu pakette sınır konuları dahil her unsur bulunabılir. Anlaşma II* ongorulen olçu dışındaki bütun kuvvetlerimlzi çekebilirizı demıştı STRASBOURG'DAKİ BULUŞMA Öte yandan çarşamba gunünden berı Avrupa Konseyı Dışışlerı Bakanları Komıtesı toplantıları ıçın Strasbojrg da bulunan Turk ve Yunan Dışıslerı Bakanları Cag!a\angıl ıle Bıtsıos un ıkı u ke arasındakı gorjşmelerın yçn üei baslatılrraS'nı hızlandıracak gırısımlerı DU safhada gızlı tutarak Brukselde a r ahk başındakı NATO toplantıian gunlerıne erteledıklerı anlaşılmaktodır Tı,rk dıplomatık çevrelerı Yunanistan dakı genel seçımlerın ortaya çıkardığı yenı durumu ve Karomanlıs'n kuracağı yenı rıukumet ıle ana muhalefet lıderı Tekzıp 10 KASIM 1977 TARİHÜ Currrhurıyet gazetesmın 1 sanıfesının 7 ve 8'ncı sutunları ıle devamı 9 sahıfenın 7 sutununda yayınlanan (Tuncelı ıl or gutu fesh edıldı» baslıklı yazıda CHP genel merkezının Haldun yeşılı veto ettıgı ve benı adoy gosterdıgı ayrıca 4 Ekım 1975 tanhınde Sayın EceVlt'ı toşladığım yozılmıştır. Ttncelı CHP ıl orgutunün fesh edıldığı doğrudur oncok haldun Yeşıl'in veto edıldığı ve benım Sayın Ecevıt'i taşladığım yolundakı beyan tamamen gerçeK dışıdır. şoyle kı 1 Sayın Bulent Ecevit hıc bır tarıhte Tuncelnde ne toşlan mış ve nede yuhalanmıştır. 1975 vılında soyın Ecevit ın Tun celı gezısı sırasında sayıları 10 u gecmeyen bır grup genç ta rafından sloganlarla konuşması kesılmek ıstenmış ve herkes tarafından bilınen ve tanınan bu grup, haik tarafından dagıtılmıştır. 2 Munfesı ile örgütü haldun yeşılın tasvıbını almodon yonetim kurulu kararı lle oday flostermış ve bununla, genel merkezı oyuno gstırmek ıstemış tlr. Ancak genel merkez zomanında hadıseye el koyorok bu oyunu onlemıştır Komuoyuna rulur. saygıyle duyuolon Andreas Papandreu nun îzleyeceğı tutumu da bekiemektedırler. Bılindiğı gıbl. aralık ayının Ilk haftası sonunda Bruksel'dekı NATO Bokanlor toplantıları içınde v« yanında da ıkl uikenin Oışışleri Bakanları yenıden bır araya geieceklerdır PAPANDREU'NUN TUTUMU NE OLACAK? 20 kosım genei seçımlerının sonuçlarının dış polıtıko konulonnda ve oze'lıkls TurkYunon sorunlarında cıddi guclukler cıkarabileceâını one suren Atlnada'kı siyasal cevreler, bu olasrtık uzerınde, hem temel, hem de taktık oçıdan durmaktadırlar Hukumetle şımdı ana muhalefet partısı olarak meclıse gıren Papandreu'nun PASOK Partısı arasında dış polıtıka konularında goruş ayrıııkları bulundugu bılınmektedır Bu goruş oyrılıklarının da meclıstekl muzakerelerde daha da vurgulanmosı soz konusudur TurkYunan anlasmazlık konulanndan Ego ıle Kıbrıs'ta Andreas Papandreu nun tutumu acık değıldır... Bır yandan. Batılı ya da Amenkan çıkışlı cozumlere karşı gorünurken btr yandon da askıdakı sonınlorın çozumünu kolaylaştırmayı amac loyabılecek Karamanlıs'ın odunsel herhangı bır cıkışını demagopk bıçimde kullanmaya da hazırdır. GÜNEY KIYILARINA (Baştarafı 1. Sayfada) muştu' Ulaşımın durması yuzunden Ankara Istanbü karayolunda 40 kıfometrelık bır konvoy oljşmuştur saat 15den sonra ulaşıma geçılmış, an cak blnkım yuzunden trafığın uzun sure normal akiFina ka vuşamadığı bıldırılmıştır • İSTANBUL yolunjn Gebze kesımınde 5 yaşındakı Şah n Cansız. şoför özcan Tanış'ın kullandığı otobusun altında ka ıarak olmuştur • ANKARA'da istanbul yolunun 94 kılometresınde Halıt Karaman'ın kullandığı 06 FD 542 plâkolı komyonun Seyıt A'ı Unal yonetımındekı 34 PP 104 plâkalı ozel oto ıle çarpışması sonucu ozel oto şoforu ıle Huseyın Tapar can vermıstır Ankara'nın Gazı Mahallesmdekı kazada ıse Erol Unlu. Unal Evrensel Musta f a Uyanık ve Cıhan Taşkın olmuşlerd.r • ADANA ANKARA Devlet yolunun Altınkasa Kasabası kesırnınde bayramın ıkıncı gunu mevdcna geıen trafık kazas , ıkı kısının olumu. ıkı kışının de agır yaralanması ı!e sonuclanrrıştır Adana ıstlkametmrje gıt rrekte olon Itaıyan uyruklu Gerardo Adamo adındakı şahs'ın kullandığı Y 90 467 Ml sa yılı özel otomobıl aksı yonde seyreden Arıf YıldıriToğlu yoretımındekı 06 ND 220 sa,ın p kapla çarpışmıştır DıkkatsızîiK ve aşırı surat yuzuncen meydcna gelen kazada Ital yan Adamov ıle pıkap şoforu Arıf Yıldırımoğ u derhâl olmus t j r Yıldırırroglu'nun yanında bulunan kardeslen Tacettın ve Burhanettın Yıldırımoğlu ıse agır yaralanm stır • URFAVa Sıverek ten gelmekte olan Halıl Bucak yonetim ndekı 32 AH 369 plâka sayılı taksı Akzıyaret bLcağı yakınlo'inda yol kenorında oynayan 8 yaslarında Abdurrahman Cıftçı adlı cocuğa carparak olumune yolccmıstır • İSTANBUL Esenler Koyu A tışclanı cıvarında me/dana gelen kazada bırkamyon ard arda dort kış ye çarpTiıştır. Kaza so nunda Resul Ersoy ıle soyadı Kırımlı o'an bır kadın o'muş, bı rı ağır ıkı kışı de yaraianmıştr Çalışma Bakanı (Baştarafı 1. Sayfada) Cutnalıoğlu, ANKA muhabırıne Asgarı Ucret Tesbıt Komısyonu nun 29 kasım gunu toplanacağını da acıklamıs tAsgarl ucret 3000, asgarl gecim indirlmı ıse 3500 lırodan az olamaz» demıştır Cumalıoğlu asgorı geçım ınaı rımı yasası ıle soruyu cevaplor ken, Bırıncı Cephe hukumetı do nemınde verdıklerı yasa onerısını de hatırlatmış. şoyle konuşmuştur. fAncak verdiğimız bu teklif kaduk oldu. Biz de yeni Meclıs oluşturulunca ıkıncı bır teklif hazırladık ve Meclıs Başkanlıgına verdık. Ancak, Boşkan uzun sure seçilemedlğınden Başkanlı ğa verllen konun tekllflerının gundeme alınması icın gerekli surenin baslayıp başlamadıgı konusu tartışmalı durumda. Bu nedenle, konunun gundeme alın ması için 45 gun bekleme suresi bulunuyor Bu bekleme sureslnln ve kom.syonlar seçıiır seçilmez de bu goruşmelerın ışıgı altında Danısma Kurulunun top lanmasını teklif edeceg.z. Bu kanunla llgilı olarak biz dıyoruz ki, asgarı geçfm ındlrlmi 3500 lıradan az olamaz. Daha fazla olsun dlyenlerle de konuşacağız ve kanunun hemen çıkması Icin gerekirse elblrllğiyle, ortak çalışacağız » Cunalıoğlu, Asgari Ucrst Ko misyonunun da 29 kasım gunu toplanacağını hatırlatmış, gunun şartlannda osgarî ucretln 3000 lıradan az olmaması gere< tığı goruşunu savunmuştur Cu malıoğlu, şoyle demıştır «işverenler gecen toplantıya katıldılar ama devamlı muhalefet yaptılar. Bu kez de toplantıya katılacaklar. Toplantıya en buyuk Işçi kuruluşu olarak Turk İş katılıyor. Fakat Hak • I?, MISK ve DİSK de Bakanlığa ko nuyia ilglli goruş bildlrecekler. Bfz de Bakanlık olarak bu goruş lerl Komisyona ileteceğlz. Memurlora, işçl emeklilerine verilen 7501000 lıralarla, bunların brutlerinın osgarı ucret» eklenmesıyle zaten asgarı ucret 3000 llraya yaklaşmıştır. Bu kazanılmış bır haktır. Biz, Bakanlık olarak, bu nedenle asgari ucret 3000 llradan az olamaz dedik. Komlsyonda konu tartışılınca ve karara bağlanınca, bu rakamın daha da yukselmesi mumkundur..» Ecevit (Baştarafı 1 sayfada) suruklenmesını yotırımlann durmasını, gelısmenın yavcşlamasını ve haıkın gıderek yoksullaşmasını guze almaktadırlar Turkıye'nın kurtuiusu herseyden once Cephe ortaklıgı hukumetınden kurtulmaya baglıdır Turkıye'yı bu dururrsa gstırenıeri ulusumuz 11 arclıkta oylarıyla cezalandıracaktır.» Ecevit, dun Kılırrlı, Çota agzı, Devrek Ereçlı ve Alap ı aa KOnuşmus. burcla r da da ozetle şunları soylemıştır «Cephe ortaklıgının sorumsuzlcgu vs zulum, geçım zorlugunu dayanılmaz olçuıere vardırması karşısında, haık tepkisıni belli bır olçu ıçınde tutuyorsa bu halkın çaresızlıgmden degıl, çareyı yakiaşan yerel seçımlercta gordugundendır. Türkiye'de tüketiien her dört sigaradan biri yabâncı malı IZMıR, (Cumhurıyet Ege Burosu) Izmır Tcoret Odasının hazırla dığı bır raporda Turkıye de ıçılen her dort sigaradan bırının yabancı sıgara oldjğu one surulmuştur Ceşıtlı vuHardan Tur kıye'/e sokulan kacak sıgaralara odenen paralcrın 10 mılyar lıra dolayında olduğu belırtılen raporda Tekel'in kalıtelı sıgara yapması ıstemıistır Sıgara kaçaKçılıgı konusuncıa Izmır Tıcaret Odası tarafından hazırlanan raporda, ulkemızde her yıl sıgara tuketımının vuzde 25'ının kaçak sıgaralarla korşılardığı ve bunun 10 mılyar I ra dolayında dovız yıtımıne \ol açtıgı one surulmuştur Tur kıye'ye kacak olarak sokulan sı garaların yuzde 60'ının denız yo lu/la geldığı behrtılen roporda, yuzde 30 L.nun da TIR kamyonla rı/la yurda so^ulduğu bıldırılmış J i f v ^ a j j ö r d ^ ^ a ç a k sıggra lukş lıminm ortmasına neden otorotc Tekel n lyı kcltalı sıgara uret Tiedıgı gosterılmektedır. Financial (Baştarafı 1 soyfado) Turkıye de \ıllık enflosyon oranının % 30 dolaylorında olduğu belırtılen yazı ozetle şoyle devam etmektedır «Turkıye ıflâs etmış bır ulkedır Cunku borçlannı odeyecek dovııı kalmom.ştır. Enflas>on oranı ıse % 30 doloylarındadır Bu yılın ılk dokuz ayındakı ıthalat, gecen yıl aynı done me kıyasla % 19 cranında artorak 4 4 mılyar dolara yukselmıştır Ihracat ıse % 20 duşerok 1.2 mılyar dolaro ınmışlır Oışardokı Turk ışçılerının memleketo bu yılın ılk dokuz ayında gönderdıklerı para gecen yılın ılk dokuz ayında gondenlen poraya kıyasla % 6 artarak 764 mıi yon dolar olmuştur. Göruldüğu gıbı işçı dovızlerı uikenin tıcaret acıgını kopotmaktan cok uzaktır. Ekım oyı sonunda ıse dovız rezervlerı 363 miiyon dolara ınmıştır Bu durumda Turk sanayiı ancak ozel muteşebbısienn cabosı ve yaratıcılığı sayesınde var lığını sürdurebılmektedır. Hukumotın ıse Turk sanayııne bır yardımda bulunduğu soy lenemez » Haberler Sarvlsl) TİP'e göıe (Baştarafı 1 sayfada) «Turkiye kapıtalızmının yıliar boyu dıırTiadan ortırdıgı sorunlar, bugun sıstemin kendı boyunu aşmış bulunmaktadır Dovız yoklugu nedenı ıle bır çok fabrıkada uretim durmuştur Bır cok fabrıka gerekli ham maddesıni yurt dısından kaçakçılsk yaparak sağlamaktadır Dovlz yokluğu, enerji yetmezliğı, geri teknolo(i gıbı sorunlar dısa bogımlı. plaq,,kpba( «trneyen, çarptk bir ekonoralk büyümenın kaçınılmaz sonuçlarıdır Turkiye'nln bugun, devaluasyonlu. enflasyonlu bir açmaz içıne sokulmuş olması, kendı koyduğu vergı yasasına blle uymayan buyuk sermayenln surdurduğu somuru duzenlnln bir sonucudur» Egitim (Baştorafı 1. sayfada) durdurma kararma uyacağmı basın ve TRT yoluyla açıklamış, Danıştoy'm kesın karannın bek leneceğmı bıldırmış, bu nedenle Eğıtım Enstıtusu smavlarını da ertelemıştı Bakanlık oynca, danıştay 8 Daıresırın verdığı, «yı.rutmeyı durdurmo» karannın kol dırılması ıçın ıtırazda bulunmuş ancak Danıştav 8. Daıresı Bakanlığın bu ıtırazını reddetmıştı Danıştay da. dava yururken, Mıllî Eğıtım Bakanlıömın, Danıştay karannın uygulonmosından vazgecerek, sınavları yapmayı kararlaştırması, dıkkott cekmıştır Ilerı surulduğune gore. MHP'lı polıtıkacılar ve MHP egılımlı yük sek derecelı memurlar bakanlıkta etkı yaparak Donışıay karannın uygulanmasındon bakanı vozgeçırmeyı başarmışlardtr. UNIVERSİTE GIRİŞ SINAVLARI Lıse ve dengı meslek okullon nın son sınıflarında butunlemeye kalan oğrencılenn de mezun oğrencıler gıbı galecek yıl merkezı yerleştırme ststemı ıle yuksek oğretım kurumlorına olınacağı bıldirılmtştır. 16 hozırando yapılmosı karar laştınlan unıversıteler arası sec me sınavıno 400 410 bın arasında adayın katılmasının bek lendığı ve hazırlıklorın buna go re yurutulduğu acklanmıştır. Radyolar'da (Baştarafı 1. sayfoda) propaganda konuşmas ndo, AP ılk, CHP de 3'uncu sırayı olmıştır. 11 sıyası partının kaîılacağı radyo propaganda konuşmalarının ılk gunku suresı 20 dakıka, daha sonrakı gun'er ıse 10'ar da<ıka o'arak saptan mıştır Ilk gun sıyası partı sozculerının rad,rodan yapacakları konuş maların 4 saot 20 dakıka sureceğı hesaplanmıştır. Kura cekm.ne CHP'den Uğur Alacakaptan, AP'den Turker Sanal, MSP'den Alı Tandogan. MHP'den Özcan Ergıydıren, CGP den Sukran Baykal, DP den Kie^iut Kaya, TlP'den Zekı Kı'ıo SDPden Aydın Koymen, TBP'den Kemal Oguzhonog u, TUKP CTurkıye Uıusal Kadın Partsı)nden Zuleyha AytJzun katılmıştır. Sıyası partılerın 5 aralık pazartesı gunu yapacaklan ılk ko nuşmaların yayın saatlen ve suresı şoy^dır 5 aralık 1977 pazartesı: AP 15 25 15 45 DP 15 50 1610 CHP 16.15 16 35 CGP 1640 17 00 TBP 17 05 17 25, TIP 17 30 17 50, TSIP 17 55 18 15. MSP 19 40 20 00 SOP 20 05 20 25, MHP 20 30 20 50 TUKP 20 55 21 15 Radyo propaganda konusmala'i 10 aralık guru saat 18'de SOT3 eecektır. Halkın ve ekonomınin 11 aralıktan oteye tanammul gucu kalmamıştır. Yaşam pahanlıgı halk saglığını tehllkeye üuşureceV ener|l ve dovız kıtlıgı Turkİye'yP ışıksız bırakacak, fconkaları du?duracak olçuıere varmıştır. Alacakları bırıken dosılarımız Turkıye'ye petrol gondermeyl ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) durdurmuşiardır. Turkıye nın bu Yenı Meclı& Başkanı Cahıt Kara hukumetle bu kısı çıkarması okaş, yarın sabah İstânbul'da lanaksızdır. Meclıs Başkanlığı koşusunu ız lıyerek kupayı vereceK daha Gelışme hızının yuzde 8den sonra İstanbul da bulunon sayuzae 5 e, haita daha cşagılara rayları denetl verek Ankara va duşmesı, yıiıardır buyuk iurkıye soylevlerı verenlerm ekonodonecektır. Cahıt Karakaş, €Samımızı nasıl kuçulttukıerını belrayların durumu yurekler acısı» gelemektedır » demıstır Istonbul da bulunan Meclıs Başkan'ığına bağlı scray Ecevit ıLllke bu hukumetle laraan bazılorı şunlardır Dolma bu kışı çıkaramaz. Ama siz, bu bahçe Saray Sale Koşku, Kukışı bu hukumetsız çıkaracaksıCuksu Kasrı, Beylerbe>ı, Yıldız, nız» derKen, yogun kaiabalık Ihlarrıur Kasrı . CHP lıaerım uzun uzun clkışıamıştır Halkın ellerındekı dovızMeclıs salı gunu toplanorak lerde çokıuk. yaşam pahalıltğım. Başkanlık Dıvanı seçımlerıne ge gecım zorlugunu sımgeleyen pan cecektır Meclıs Başkanının sekartlaı goze carpmaktaydı. fccecımınden sonra siyasal partıle vıt, «Harp yıllarında bıle bu karın kuvvet oranlarına gore Mec dar pahalılık olmamıştı» Oemışlıs Başkanvekıllerı. Idare Am"tır lerı ve Divan Kâtıplerı ıçın seçimler yapılccaktır Zonguidak yoresındekı konuşmalarınaa Ecevit, ozellıkle şu Meclıs Başkanı Karakaş pakonular.n a.tını çızmıştır. zartesı gunu Danışma Kurulunu «Bızım muhalefetimıze gerek toplıyacağını burada kuvvet oyok. Onlar kendı içlerınde zaranlarının saptanacağını bıldırten muhalefei yapıyorlar. mış, (salı gunu partiler gruplaYerel seçımler aynı zamanda rında adaylarını saptarlarsa, ay 11 aralıktan sonrakl ıktidarı benı gun Başkanlık Divanını oluş lırlıyecektir. turablllriz Ve calışmaya ba?r lorız» derrışt! 5 hazıranda ne soyledıginizl Karakaş bo^ramdar sonra lı anlamadılar. 11 aralıkta daha derlere «iadel zıyaret»lerde buyuksek sesle haykıracaksınız. lunacağını b.idırmış, «llderlerin 27 yıldır iktidar olamadık Ama adım adım iktıdara gelıyoruz. bır araya gelmelerınde benlm de katkım olabılir dıye duşunuyo Tepeden degil tabandan gelıyorum. Boylece parlamentonun ra ruz. Muhtarlarlo, ıl genel meciısi hat çalışmasi da saglanır Bluyelerıyle, beledıye mecllsl uyezırn en buyuk gorevlmlz politlk lerıyle, beledıye başkanlarıyla ocrev» demıştır gelıyoruz. Mectis sdtt güntr toplanıyor Aykan ve Cema! AKKOC oğulları MEHMETın dogumunu dost ve yakınlarına 'erler. mu(ae Aşkâle maden işçilerinin direnişi, Dânîmarka basınında da yer âldı İstanbul Hab»r Sttfvisl Aşkale maden ışçılerının dırenışı ve maden ocağ.nın TKI tarafından kapatilması olayı bazı Danımorka basınında da yer almış ve sanatcı Zülfu Livanelı' nın Aşkale maden ışçılerı yararıno bugun Kopenhag'da bır konser vereceğı bıldırılmıştır. Land og Folk (Yurt ve Halk> gazetesmın 15 111977 tarıhlı nushasında Aşkale ışçıl«rınln dırenışı dort sutun uzerınden yer almış ve grev donemıne aıt bır yuruyuş resmı de konulmuş tur. V»ll Aytac Tunceli CHP belediy* başkan Adayı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF MENBA SULARI İŞLETME MÜDÜRLÜCÜNDEN Işletme MüdürlüğumOze bağlı Beykoz • Dereseki Kovu Vakıf Karakulak suyu teklif almok suretıyle bayıs venlecektır. Bayılıkle ılgılı şartnameler Vakıf Menba Suları işletma Mudurfuğü Taşdelen su fobnkosı idare bırtasmdan v« Uskudcr Hakımıyetı Mıllıye Cad. Yenı Camı Sebılınden dılekce Me muracoat edılmok suretı ile temın edılebtlır. Bu ışie ılgıll teklıfier 912.1977 günü akşamına kadar kabul edılecektlr Belırtılen gun ve saatten sonra verilen teklıfler ıle postadakı gecikmeler kabul •dilmıyecektır. Cumhurıyet 10996 DiYARBAKIR KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bolgemız ışyerlennae ca'ışoi ışçılere doğıtılmak üzere 500 adet meşın ceket. 300 adet y j n çorap, 150 cıft meşın eldıven 500 adet meşın kar başlığı. 700 çıft lâstık cızmeıer 2490 sayılı kanunun 31. maddesı gereğınce kapalı zarf usulu ıle satın olınocaktır. Işm muhanmen bedelı 630 500,00 lıra olup gaçıcı temınatı 15 272,00 lıradır. Ihale 9/12 1977 Cumo gunu saat 11.00'de mudurluğumuz ıhale kormsyonunda yapılacaktır Ihaleye ıştırak etmek ısteyenlenn 1977 yılı vızelı Tıcaret Odası belgesı ıle geçıcı tenrnat ,braz etmelerı şarttır. 2490 / 32. 33 34 maddelerıne gore hazrloyacakları Kapaiı zarf teklif mektuplarında ıbr az etmelerı, kapalı zarflar en geç ıhale gununde ıhale saatınden bır saat evvelıne kadar ıhale komısyon bas<anlığmo mokbuz korşıiıgındo verrrelen şorttır 2490 / 32 33. 34. maddelerıne söfe hazırlanmamış kapalı zorflar'a postada gecıkmeden dolayı komisyona geç gelen kapaı, zarflar nazarı ıtıbare alınmaz. Ihale dosyası her gun mesaı saotlerl dahılınde müdurlüğümüzde görulebılır. (Basın 29O34'10972) iBasın. 29262/10989) Erzurıım Valili^inden (BAYINDIRLIK BAKANLlOl YAPI iŞLERi GENEL MÜDÜRLÜCÜNÜN) 1 EırurumNarman 50 Başlık Tabıı Tohumlama Lâooratuvar ınşaat ışı 2490 sayılı konun hukümlenne göre kopalı zarf usulu ıle eksıltmeye konulmuşlur. 2 Işın keşıf bedelı 1 115.000 00 lıradır. 3 Eksıltme 6 12 1977 salı günü saat 11 00'de Erzurum Hukumet Konoğında toplanocok olan Bayınd'Hık Müdurluğu Ihale Komısyonundo yopılacaktır 4 Eksıltme şortnamesi ve dığer evrok mezkur mudürlukte gorülebılır 5 Eksıltmeyo gırebılrrtek ıcin i6teklılenn A 47 200 00 lıralık gecıcı temınatını. B 1977 yılmo aıt Tıcaret veya Sana/l Odası belgesını. C Muracaot dılekçeleriyle bırlıkte vereceklerl eksıltme şartnamesınde belırtılen ve usulune gore nazırlanmış olan Yapı Aracları bildırısı, Sermaye ve Kredı olanaklarını acıklayan Mali durum bildırısı. Teknık personel bıldınsi, Taahhut bildırısı va Boyındırlık Bakanlığından almış olduklorı (C) grubundan keşıf bedelı kador ışın ekslltmeslne gırebıieceklennı gösterır muteahhıtlık kamesı ıbraz suretıyle Bayındırlık Mudurluğu Belgs Komısyonundan alacakları Eksıltmeye Grme Belgesını teklif mektuplorıylo bırlıkte zarfa koymaları lâzımdır. 6 Istekiılerın teklif mektuplarım 612 1977 solı gunü saat 10 00'a kadar makouz korşılığındon İhale Komısyonu Baskaniığıno vereceklerdır. 7 Eksıltmeve Gırme Belgesi alınması Icin son müracaat tanhı 2.121977 cumo günu mesaı soatı sonuno kadardır. Telgrafla muracaatlar ve postada vökl gecıkme'er kabul edılmez. KEYFİYET ILÂN OLUNUR. istânbul'da dün gece çıkan yangınlârdâ üç kişi öldü (Cumhuriyat Hab«r Merkezl) istânbul'da dun akşam çıkan yangınlarda Kasımpaşa da 2, Ye şılkoy'de 1 kışı olmuştur. Ilk yangın soat 18 40 sıralar ında Kasımpaşa'da Karanlık sokak 32 sayılı evde meydana gelmıştır Sobanın bıtışığınde bulu nan butangaz tupunun yakılmak ıstenmesı sırasında bırden parlama otmuş ve ahşap bina kısa surede tutuşmuştur. Yangın sırasında dışarı çıkamayan ıkı yoşındakı Cennet Çağlar ıle dedesı Ibrahım Coğlar, yonarak can ver mışlerdır ıtfaıyenın mudahalesı ıle yangın dığer bolumlere sicramadan sondurulmuştur. Yeşılkoy Umranıye Mahallesı Badem'ı Bahçe sokaktakı bır gecekonduda, saat 19 40 sırala nnda çıkan yangında ıse 15 yasındakı Nazlı Sarıoğlu odlı kız o nvjş, babası ıle annesi de yaralanmıştır Yangının odun sobasına dokulen gazın pariaması sonucu çıktığı bıldırılmıştır. MC liderlen, seçim gezılerine hala çıkmadılar. Cunku halka soyliyeceklen hıçbir şeyleri yoktur. Bu yerel seçımler, AP'yl de kurtaracaktır. Cunku AP'yi bu gıdişle kurtlar yıyecektır. lyi nıyetll AP'liler durumu goruyorlar. Partılerınl kurtarmak Icin onların da CHP'ye oy vereceklerınl umuyorum. Bu duzen gıdeblleceğl yolun sonuna gelmıştir. Ve yol ortık bıtmıştir.s Karakaş, onumuzdekı hafta Ecşkanlık Dıvanı oluşursa, Baş kanlık Dıvanı uyelerıyle bırlıkte AnıtKabri zıyaret edeceklerını. oluşmazsa AnıtKabre tek baş:na gıdeceğını ve saygı duruşun da bulunacoğını ıfade etmıştır (MEMi ÎLAN KÜTAHYA EĞiTiM ENSTİTÜSÜ VE ÖĞRETMEN LiSESi MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cinsl Kuru Erzak ve Dlâer Yiyecek Maddeleıi Mıktarı 31 Kalem Muhammen Bedelı Lıra Kuruş 379 000,00 Stok (Baştarafı 1. Sayfada) da ağır para cezasına çarptırılacaklardır. Bu crada, suçun işlenmesınden saglanan haksi2 menfaat vcrsa, 25 bın lıradan az olmamak uzere 10 mıslı para cezası ıle bır yıldan 3 yıla kadar hapıs cezası da verılebılecektır Aynı cezalar, tasanyla kurulması ongorulen oBakanlıklararası Fıyat Maliyet Tesblt Kurulu» ıle «İl Fıyat Maliyet Tesbit Komiteleri»nce belırlenece^ fıyatlar uzerınde satış yapanlar ıçm de uyguıanabılecektır. Geçici Teminatı Lıra Kuruş 18 910 00 1 Yukanda göstenlen yiyecek maddelerirun ihaleleri 21 Aralık 1977 Çarşamba gunu saat 11.00'de 2490 sayılı ka nunun 31. maddesı gereğınce kapalı zarf usulü ıle Kutahya Egitim Enstıtusu ve Oğretmen Lisesınde toplanacak komlsyon tarafından yapılacaktır. 2 Talıpler teklif mektuplarım Ihals saatınden bir saat öncesıne kadar 2490 sayılı kanunda göstenlen belgelen ile birlıkte Komisyon Başkanîıgına vereceklerdır. Postada vakı gecikmeler dıkkate ahnmayacaktır. 3 Şartnameler okuiun açık bulundugu gunlerde mesai saatleri dahılınde okulda ücretsız olarak görülebileceğı ı!ân olunur. (Basın. 29036/10987) (Basın 29031/J0971)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog