Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

KALKINMA VAR MI, YOK MU? lrooklarımızın Türkıyede kolkınma yoktur demesıne karşın pek sayın yonetıcı blr buyuğumuzün ısrarla Turkıye de kalkınmadan söz acması her halde blr temele dayanıyordur dlye duşundum Dev let bakanı başbakan yardımcısı, ustelık de dıni boyleslna B bütün bır sayın, tutup da gözümuze baka baka bızlerı aidatacak değıl ya O soyledığıne gore, Türkıyede bır kalkınmanın soz konusu olduğu kesın Bunu kendı kendıme duşundukten sonra, sıro geldı kalkınmanın nerede oldugunu bulmaya Eh Turkıye dekı kalkınma bır bulmaca nıtelığı kazandığı icin. arayıp bulmak gerekıyor Kalkınmayı getırıp de karşımıza dı kecek degıller ya Şımdı buyurun bırlıkte kolla rı sıvayalım, Turkıye'dekı kalkınmanın bızlere nasıl yansıdığını gorelım llk agızda son yapılan besın nnaddeleri kalkın masını ele alabılıriz Örneğln ceşitlı ıçkısınden yıyeceğtne dek gerçekleştınlen kalkınmamn, bırçok maddede yüzde yuz oranına varan bır kalkınma olduğu görulmektedır Yabancı ulkelerde bu turden bır kalkınma olsa olsa yuzde ıkı, yuzde uc oranında bır kalkınmc olur kı devede kulak sayılır, Bzerlnde durmaga bıle değmez Demek kı, yabancı ulkelere gore Turkıye dekı kalkınmamn hızı muthış bır tırmanma gosterıyor Kalkınmamn boyleslyle ne kadar ovunsek azdır. Gordünüz mu sayın buyuklerımız ne kadar haklıymışlar Tekel maddelennden sıgara ıle tutundekı kalkınma henuz yuzde yuz oranında bır kalkınmaya uloşamamış olmakla beraber ılerde onların da daha •azla kalkınacağı umulur Dıleyelırı cok yakın bır gelecekte tuz ıle buz bıra ıle şıra da kolkınırlar Ya pırınçtekı ettekı kalkınma /a ne buyurulur9 Onu da yadsıyarrazsınız ya . Onlardakı kalkınma hamlesı de gun gıbı ortada Uzmanların soyledığıne gore onumuzdeki kış ettekı kal kınma son aşamasına ulaşo cak, koyun dana ve sığır etle rı çok kalkınacokmış Hemen hemen her tanrının gunu toplandıgını duyduğumuz Bakanlıklararası Ekonomık Kurul ve bu kuruldakı ekonomı uzmanları Turk/ye dekı kalkınma atılımlarım sıraya koymakta hangı maddelenn daha on ce kalkınması gerektığı konu sunda bır turlu anlaşamamak tadırıar Oysa bızden acızane hatırlatması. maddesel kalkın manın rasyonel ve etkın turu ekrrek kalkınmasıdır Ekmek bır kalkındı mı, butun maddeler ona uyar, hep bırden uygun a dımda kalkınırlar Onun ıcın aklo yakın gelen şudur kı, ekonorık kurul ayrı ayrı maddelenn kalkınması ve kalkındırı'nası uzennde duracagına tek bır kalemde ekmeğı yuksek bır duzeye kalkındırmalı otekı mad delerın bu kalkınmaya kendı a cılarından nasıl katılacaklarını uzaktan rahatça seyretmelıdırler Boylece, ekonomık kurulun ış gucunden de tasarruf saglanmış olur Enerıı gucunden ta sarruf kalkınmamn başlıca ko sullanndan olduguna gore, kalkınmayı. . ayy fazla kalkındık, başımız dondu kemerlerl bağlayın iniyoruz. şey, kemerlerı sıkın' Ciddiyet *). Ronaîd SEARLE (İngiliz) Zcyjat SELÜVIOĞLU Dert babası Marko Paşa! VVoodvvord Necmettın Erbakan'la anlaşmak ıcln kardesı Akgun Erbakan ın araoı oldugunu, Demıreı 'e ıse kordeşlermın ve yeğenlerının cokluğu yuzunden doha kolay anlasılobıldığını, hıç kardeşı olmadıgı ıçın en zor Alpaslan Turkeş le anlaşıldığını açıklamıştır Bu arada MSP ve AP nın IMF heyetinin karşısına IKI ovrı plonla çıkmalan Amerlkalı uzmanlarda hayranlık uyandırmıstır «Ortada para yok, doviz yok hesap kıtap yok Fakat ıkı ayrı plan var» dıyen uzmanlar bunlardon Erbakon ın planında en cok agır sanayıye ogırlık verıldığını, Demırel ın planında ıse hıc bır konuya ağırlık verılmedığını ılerı surmüşlerdır. Paşaların paşası Ben derdımı ummana doktüm goyrı her yanımı dert kapıadı Sen unlu Marko Paşa ısen, ben de dertler kralıyım Eger ben bu dertten nalları dıkersem tum mıllete ve vatana rezıl olacagım Son aylarda benım anam aglıyor ne halt edecegımı şaşır dın gıtt Gel hele Paşam sen bana bıraz acı barı Cinku IIK kez bu tarıhsel derdımı sona «Ifşaat» eylıyorum Aslında ben bu boyuk ıfşaatımı gazetelere okutmuş olsaydım. tumen tumen para alır yan gelır yatar dım Ama ben aklımı peynır ekmekle mı yedım, sen dururken varıp başkalarına derdımı anlatayım'? Hemen aklıma sen gelın ce, derdımı sana yanmaya ka rar verdım Başbakan Demırel'ın bana yoptıgı kotulugu Azraıl bıle yapmazdı Efendlm, rezaletın en son baskısı bu. Ulkenın her yanını kaplayan zam furya8i. benım anamı ağlattı Kabaı< benım başıma patladı . Canım makarnaya da ben mı zam yap tım 9 Ah benım bu susak başıma gelenler. bu zamlar benı yiK tı vıran eyledı Marko Paşam benim, Bana dedıler kı «Vor gı» ten bu derdını Marko Paşa ya arılat» ben de Zat ı Alınıze başvur dum Hele benı lyı dınle Poşam. ben yorgunca eve donuyj rum ya okşam ustu karı koco yıyıp ıcıyoruz. tam yatma zamo nı gelınce bır hır gur başlıyor Soyle yapıyorum, boyle edıyorum, alttan alıyorum, ovaradan gıdıyorum, yok Benm karı Nuh dıyor ama Peygamber de mıyor Korı ınadı degıl, katır ına dı Paşam . Ama tum kabahat Sulude benım başıma bu corcpları hep o ordu Ettı zamları cekıldı kenara' Ben ne yapayım Paşam, bana bır akıP Ka«ıyı bır turlu sotaya getıremıyorum Hanı ne demışler fıkaranın ışıne, hökumetın gıdışıne karışma Benım gıbı ganban bır aöamla uğraşan bır hukumetın sonu yoktur, Pa şam . Paşaların Paşası Marko Pa şa Ah benım kalın kafam ah, ka rıma ne dıller dokuyorum da ba na mısın demıyor Vallahi konu komşuya rezıl olacağız., Nedır benım çektığım boyle? Canım benım de kalbım var. değıl mı kı"? Ama tum kötuluğu bana 1 Demırel yaptı. 2am, zam . Ben ışın uzerıne çok fazla gıdınce, karım agzından baklayı çıkar1 maz mı «Ben de zam ısterım s dedı Ben de ertesı gun patronu 1 mo «Aman. dedım. bana zam » Oralı olmadı patron . Karıma ne dıller dokuyordum arrta, hepsı boştu Benım bas • 9 retım mı bağlandı KaoamcK bıle yapmak mumkun değıl. ah bu hukumet yok m u ' . Anı buyuk şanı buyuk Marko Paşam. sozun kısası kar m bana ambar go uyguluyor. derdım boyyuk derdımi bı çare gonlum yâre Ellerınden operım Paşam ., IMF B Heyetinin "ara raporuMnu ele geçirdik!.. Cok gızlı olarak gecırılen «ara rapor»un gırış boiumunde IVr Woodward ve yardımcılarının Ankara yo çedi'ten kıso sure sonra Tur* Başbakanı Demırel ve yardi"icısı Erbakan ın etkısıyle «aınden ımandon cıktıklcrn bu durumdan faydalanmaya kalkan ErbCKan ın «bu yabancılar hazır dınsız kolmışken musluman yapalım» dedığı belırtılmektedır Erbokan ın C IM heyetı musluman olduktan sonra ıslâm dınının rengı /eşıl olduou ıcın Turkıye ye borc verme konusLnda yes I ısık yakacaklarını sanmaktadır. Erbakan ayrıca IMF heyetinin musluman yapılmcsıyla bır çok taydalar saglanacağını, oncelıkle venlecek olan borçtcn faız ıstenmeyeceğını. cunku ıs'cn dınınde faızın haram olduğu şeklındekı maratavalın yenı musluman olduklan içın IMF heyetıne kolayca yutturulabıleceğım soylemiştır Muslumar. olmak ıcın şartlar gercekleştıkten sonra ortaya sunnet meselesının cıktıgı ancak bu sorunun da ntekı başbakan yardımcısı Alpaslan Turkes tarafındun cozumlendığı acıklanmaktadır Venlen bılgıye gore Turkeş MC hukumetlerının delmek ve Kesrnek e ılgıli tıım ıslerını partısinin yüklendığınl belırterek «Yeter kı onlar kabul etsınler, rç kosmey* k»lsın Evelallah bız hepsını keserız» dediğı oğrenılmış tır IMF heyetı başkanı Woodward raporunda Ankara da kaldıkları bır av boyunca Turkıye'dekı ış bokınune hayron kaldıklcrını belırtmış ve en çok hukumet uyelerıne kardeşlerının yardımcı olmosı yontemıne ılgı duydukların1 soylemiştır. a/romı gsçırmek üzere ABDye donen IMF heyetl Ankara da gecırdıği bır ayı anlatan «ara raporu» hazırlamış ve Uluslararası Para Fonu nun ılgıli servısıne sunmustur Kennedy Havaolanında. daha once Turkıye'yı zıyaret etTiış olan Amerıkalı devlet adamlarından Kurulu bır heyet tarofındon karşılanan IMF heyetı başkanı Mr Woodward «ulusal kahraman» ılan edılmıştır Kıbrıs goruşrrelerı sırasında ara bulucu olarak Turkıye ye gelen ve bır sure Ankara da kalon Mr Clıfford karşılama torenırde bır konuşma yaparak IMF heyetinin cesoretını ovmuş ve Kurban Bayramından sonra tekrar Ankara'ya dönecek olan heyet mensuplanna «Iste Amerıka Bırleşık Devletlerını boyle mangai gıbı yuregı olan kışıler yarattn demıştır. Yalçrn PEKŞEN Eski Kurban Bayramlarında fstanbul koyunlarla dolardı... 50 yıl sonraki Cumhurjyet'ten 17 kasım 2057 t İIE SFKl&ftN ÜM/nee/N rflM/vvtf/v l&MA KKBUl f / M f / •tfÇEN GUN DEVieTlN 4 RÇJKCA VE UUZÛNIS İTlvOfilHI w etnıtx&. Hftirn ficıt<L\ fİR MANZARfi ze pE ATNÛ& UKeıea. MÜ$&H(H tMKM m nAt vımıtM ,SŞULUNVUbU Vf 6U ski Istanbulda Kurban Bayramı arıfeslnde halk mesıre yerlennde gezıntıye çıkardı Kağıthanede, Kurbağalıderede kayıklarla do laşan feracelı hanımlara sahllde ney ve darbuka colarak sahlep lcen kalem efendılerı «kurbanın 1 olayım » dıye laf atorlar, kayıktakı hanımefendl1 lerse onlara, «estağfurullah » dlye cevap verırlerdı E Galata Köprüsü Belediyenin başına belâ oldu • stanbul'un ıncisi Galata Köprüsu nden geçışler. yenıden düzen / lenmış bulunmaktadır. Dun toplanan Beledıye Meclısı nde ahnan karara gore. bundan boyle koprunun uzerınden avm anda, beşden fazla yaya ve bırden fazla araç geçemıyecektır Yayaların ve araçlann kopruden geçış belgelen yenıden duzenlenmış olup, mahalle muh tarları tarafından dagıtımına yakın da başlanacaktır Sayın Beledıye Reısı bu konuda gazetemıze şu bılgıyı vermıştır 'Bıhyorsunuz, bu köprü bızım başımızın belasıdır Ne yapalım? At sak atamayız. satsak satamayu Saym Istanbullulardan rıcam. kopruden geçerken koşmasmlar, ayaklannı yere hızh hızlı vurmasınlar. bılhassa nca edı\orum, oksurmesınler Bu ata yadıgânnı dıkkath kullanmak zorundayız Bu köprünun altından ne sular, üstunden ne ınsanlar geçtı ve geçecektır Onlemlerı, keyhnvzden degıl babamızın hayrına da degıl. bu guzel \apımn omrünu uzatmak ıçm ahyoruz Bıldıgmız gıbı koprüy ü taşıyan dubaların ıler tutar yen kalma dı Onu korumak hepımıze duşen bır gbrevdır Hukumet para vermıyor Koca köpruyu kendı cebımden yaptı racak halım yofe ya' Allah kahretsın ne dıyeyım Bıktım bu ışden Sayın partı hderlenmıze soyhyecegım. Bır daha seçılırsem kopruye mopruve kanşmam Kım ugraşırsa ugraşsın 7 Ben dubacıbaşı mıyım' Bu arada şu nu da behrteyım ben sag oldukça sevgıh hemşenterıme ekmeğı 300 kuruştan bır kııruş fazlasma yedırtmı yecegım UFEUR! ARAİINPn " ^ ^ (NE 6ETIKIIPIĞI /C'N, KimP w mtt *PFTA MOPf* HFU OlN İSUSi'ESMPe PM*R FAZlfi KfllfAMf/N GeRFĞlNE a SÜ&Û*HEYE KMfK' MC eUN> ^7. OURUHiU gU6İUONlZe 1. fl*2£TM/ t/tjy/j MflM/fc/M epıtoıu, ve iKTtpMi eim w* SUNBR GE*E6(Nt Sf>Y6/LAfi/Mlt> 1 ISTiFAde MBCTUBO Eski bir devlet adamı iş arıyor BAYIND1RL1K BAKANLIĞI YAP MIŞ. UZUN SURE PARLAMENTODA BULUNMUŞ, BiR PARTININ MILLET MECLISI GRUP BAŞKAN VEKILLIĞINI BAŞARI ILE YURÜTMUŞ BAŞYAZARLIK HUKUK DANIŞMANLIGI KAMU HUKUKU VE DEVLET UMUMI HUKUKU OĞRETIM UYELIĞI KONTENJAN SENATORLUĞU Gl Bl GOREVLER USTLENMIS FRANSIZCA INGILIZCE VE AS KERCE KONUŞMASINI BILEN BIRAZ SOSYALIZMDEN, BIRAZ CIK DA FAŞIZMDEN ANLAYAN BIR ESKİ DEVLET ADAMI IŞ ARAMAKTADIR HER TURLÜ HÜKÜMET KU RULUR BOZULUR FILISTIN CÖLLERINDEN ISVEÇ BAŞKEN TINE KADAR HER YERDE ANAR Şl ÖNLENIR REFORM YAPILIR MURACAAT 12 MART 1973 TARIHINE KADAR POSTA KUTUSU 141 142 «BALYOZ» RUMUZU. Vural SÖZER Bayramın ılk günu istanbulun ıkı yakası bırbırını top atışıyla selamlardı Anadolu Hısarınm bugunku yıkıklığı, bu törenlerden bırınde Rume'ı Hısarndan yapılan Isabetli atışların sonucudur Bayram günlerı Tercumanı Ahval, Tasvırı Efkar, Ikdam, Basıret gıbl gazeteler çıkmaz. «Bayram» adlı ozel blr gazete neşrolunurdu Alabıldığıne kotu bır mızanpaı ile duzenlenen bu gozetenın dınleyıcılerının, müşterilerının bayramlarını kutlayan özel ve tüzel klşı ılanlarından gerıye kalan bolumlerı sıkıcı yazılarını asla esırgemeyen eski valılerın Incir ceklrdeğme sığmayan makalelerı doldururdu. Kurban Bayramında, Balkanlardan Yemenlere, Galıcyalardan Kafkoslara kadar tum bolgelerde yeralan kırsal aianlarda otlamakta olan koyunlar kalabalık delegasyonlar halınde başkente gelırierdi. Bu sürüler istanbulu doldurduğunda bütün ana ve yan caddeler. meydanlar, carşı ve pozar yerlerinde Insanlar Içın değil yurüyecek, kıpırdanacak yer dahl kalmazdı. Bütün kapısı acık kalmış evler, ağaçlar hatta kıyılarm derın olmayan yerlerl koyunlarla dolardı Zavallı Istanbullular bu suru içınde kaybolmaktan korkup evlerıne sığınır, günlerce kopılarını dahl aralamazlardı. Mektep ve rrtedreseler çarnaçar tatıl edılır iş yerlerı kepenklerını Indırırdı Bu ışsızlığın ve gucsüzlüğün ana sorumlusu olan yonetıcıler bazen çareslz kalır, ortaya çıkmış olan durumdan bırbırlerını ıtham ederek sıyrılmağa çalışırlardı Mekteplerın ve dükkânların yenıden acılobılmesı ıcın herkes seferber olurdu Sozbırliğı edılerek kapılar anıden acılır ve herkes kapısının onünde duran koyunları yemeğe başlardı Bu ara, elden geldığı kadar kurban kesmek de şart olurdu Kurbanın üo bacağı koalısyon yapan partıler gıbı bırbınne bağlanır. dordüncü bocağın tepınerek yapacağı ve etkın olmayacak bır muhalefete göz yumulurdu Ancak, bu geçıcı tedbırlerın sağladığı refah kısa surmez kısa bır sure sonra kesllen ve yenılen koyunların yerlerınl yenılerı alır sokaklar yıne dolardı O zaman yönetıcller koyunları boyle daglardan toplayıp şehırlere getıren oobanlarla anlaşmağa çalışırlardı Örneğın «Coban ka1 val calar Anın hayatı şaıranedır » gıbi şıırler yazdırarak kendılenni sevlmlı gostermeğe çabalar bu yetmeyınce çobanların dıkte ettırdıklerı bır takım şartlar ve paket tedbırlerı olduğu gıbı kabul etme yolunu seoerlerdi Cobanlar ancak o zaman koyunlarını toplar şehrl boşaltıp ış yerlerının acılmasına, hayatın normale dönmesıne ızın verırlerc'ı. Şakir BALK1 Yağmur yağdı, düzen bozuldu Hatlar karıştı once Telefon lar elektrıkler karıştı, kesıldı Kanalızasvonla trafık tıkandı Saatler. programîar karıştı Ahmetm yenne Mehmet çıktı telefona Amelıyat masasmda. hasta, yere konacak uçak, fı nndakı ekmek Zaman dwmaz derler ama. öylece kala kaldı her şey Bızım gecekondunun durumuna benzedı ışler Oksurun ce kıremıtı uçar, hapşınnca çaUsı Bana oyle geh\or kı, bu Turk devletıne karşı e\lemh vagmur a\aata kalan son bır kalkışmc ıçındedır' Anlamıyoruz Dev let Guvenlık Mah kemeler, ne gune beklıvor? Uğur MOICU Selçuk EREZ A. ASLAN V>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog