Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

universiteye hazniıkta ^ İZMİR ILTEK Beklemehler: 5 ARALIK Lise son: 3 ARALIK DERSANELERİ HJ l l t y l t r Baruthon kat2TelM»»72nî»I0 54. YIl, SAY1: 19154 umhuriyet Kurucusu: TUNTJS NADİ 300 KURU} UNIVERSİTE ADAYLARI yetenek | Genel YETENEK GCNEL DAĞITIM: HER KO^UDAN COZUMLÜ ve ACIKLAJHAİ11 NİYAZİ ŞİMŞEK'İN 26 KA5IM 1977 CUMARTESİ SERHAT DAĞITIM I Ödemdiistemeadresf.P.K.IO I **~ fıofı;8art. YenilcöyİST TEL.62T471 J İ > DAHA ÖNCE DANIJÎAY KARARINA UYACAĞINI AÇIKLAYAN MILLİ EĞITIM BAKANLlGl VALıLıKLERE BıR GENaGE GONDERCREK SINAVLARA 6 ARAUKTA DEVAM EDILECEGINI BILDıRDı. KARARIN ALINMASİNDA MHP'Lı POLıTıKACILARLA YUK SEK DERECELI MHP EGILIMLI YONETıCıLERıN ROL OYNADIKLARI ONE SUR'JIÜYOR. Eğitim Enstitüleri giriş sınavı, Danıstav ın durdurma kararma rağmen yapılacak... ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Mıllı Eğltlm Bakonlığı Eğıtım Enstıtusü sınavlarının ve mulâkatlarının yapılmasını durduran Danıştay karanna uyacağını açıkladığı halde bu kararından vazgecerek Eğıtım Enstıtusü sınavlanna 6 aralıkta devam edılmesını kararlaştırmıştır Bakanlık kararı valılıklere bır genelge ıle bıldınlmıştır Bakanlık 12 aralıkta sınav sonuclarının ve eğıtım enstıtulerıne gırecek oğrencılerın ılan edıleceğıni genelgesınde açıklamış bulunmaktadır Mıllî Eğıtım Bakonlığında bayramdan once pazartesı gunu Bakanın başkanlıgında bır toplantı yapılmış burada MHP egılımlı yuksek derecelı memurlar. «Danıştay'ın yurutmeyı durdurma kararı baglamaz Darıştay ıcra değıldır O yonetmelık maddesını durduruyor Sınovlorı yapmalı, oğrencılerı almalıyız» demışlerdır Bakan Nanıt Menteşe pazartesı gunu bır karar verememıs ancak valı lıklere de s navlara devam edıleceğıne ılışkın, genelgenın gonderıldığı bıldınlmıştır Ba kanlıkta Yuksek derecelı bır memur. aBu polltık b'r karardır Bu kararın muhatabı cia bız ler değillz Sayın Bakandır» şeklınde konuşmuştur Öğretmen Okulları Genel Muduru Ömer Lütfu Taştan da, «6 aralıkta sınavların yapılacağı doğrudur Karşımızda 180 bln oğrencl var Elbette bunların da hukuki bır haklan var Blr hatanın iclnde olduğumuzu zannelmıyoruz » demış tblz hlc bir çocuğun mağdur olmasını istemiyoruz Buraya, her Turk çocuğu glrecek» dıye eklemıştır Genel Mudür bu yıt 30 bın oğrencı alınacağını soy lemıştır DANIŞTAY KARARI NE OLACAK' Bu durumda Mıllı Egıtım Bakanlığı önce uygulamcya karar verdıgı. Danıştay kararını uygulama durumuna duşmektedıt Danıştay Egıtım Enstıtulerıne Unıversıte Secme Sınavlorı sonunda oğrencılerın aldıkları puanlara gore oğrencı alınrrasını ozel yetenek ısteyen resım muzık ve beden egıtırm dışında sınav ve mulâkat yapılmamasını yerınde gormuş. ve sınav yapılmasını ongören \onetmelığın ıkı maddesını durdurmustu Bakanlık yurutrreyı (Devamı Sa 9, Su 2 de) Ecevit seçim kampanyasını sürdürüyor ZONGULDAK VE YORESINİ BAYRAM BOYUNCA GEZEN CHP LİDERİ ECEVİT, YEREL SEÇIMLERIN 11 ARAL1K SONRA5ININ SİYASAL IKTIDARINI BELİRLEYECEGINI SOYLEDI VE .BU DUZEN GIDEBIIECEGI YOLUN SONUNA GEİMİŞTIR. DEDİ. "Ulkenin bu hükümetle bu kışı çıkarması olanaksız.. CHP lıderl Eflam'de de konustu «Turkıye'nın kurtulusu herşeyden once MC den kurtulusuna baglıdır » (Fotoğraf Ergun ÇAGATAY) ZONGULDAK CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, Zonguldak ve ılcelerını bayram boyuı ca dolaşmış. burada yaptıgı KOnuşmada, «Ulke bu hukumet.e bu kışı çıkaramaz Ama sız, bu kışı, bu hukumetsiz çıkaracaksınız» demıştır. Yer yer yağmur yağmasna ko'şın, kuçuk yerlerde bu>uk kalabalıklar alanlardan a/rılmayaraK Ecevit ı dınlemışler kalabalıkların ellerınde «MC ıstifa» pankortları dıkkatı cekmıştır hcevıt'ın Zonguldak dolaylarındakı gezısı. bır yerel seçım havasından çok, genel seçım havası yaratmıştır Safranbolu, Eflanl, Ulus Bartın ve Zonguldak konuşrralarındo Ecevit, ozetle şunları soylemıştir: «Cephe Hukumetlerınin yurdumuzu her alanda ne kadar agır bir bunalıma surukledigınl hukumet ortaklan da blllyorlar. Sorumlufuğu blrblrlerlne atarak kendilerlni temlze cıkarablleceklerlnl sanıyorlar Oysa hukümet sorumluluğu bolunmezdlr. Hukumette kalobümek uğruna, letımızın dunyada yalnızlaşıp, Cephe ortaklarının her birl, devgucsuzlenmeslnl, devlet hazlnesınm 70 sente muhtac duruma (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) Güney kıyılarma Bayramda yerli turist akmı oldu Ege'de tüm motel ve otellenn • ISTANBUL ANKARA KARAYOLUNUN GlMÜjOVA MEVKIN dolduğunu, tatıl koylerının de DE BIR YURTTAJN MINIBfö ALTINDA KALIP OLMESI UZE Kurbon Bayromı tum yurtta umulanın ustunde ılgı gordugenellıkle olaysız oecmiş. Ege ğunu bildırmıstlr. Bayramı yoRINE BUCAK HALKI YOLU IJGAL EOEREK 6 SAAT SUREYIE va Akdenız kıyıları yerlı turıst rede geçirdlkten sonra donjş ULA5IMA KAPADI lerln akınına ugramıştır Bu ne ıcın arac arayon yurttaşlar. odenle ozellıkle Bayramın son tobus, tren ve ucaklarda yer gunu araçlarda yer bulamayan bulabılmek Icın zorlukla karşı turist akınına sahne olmuş MaTurk turıstler, Gırne ve Ma bınlerce yolcu, gara], gar ve laşmışlardır. gosa dakl kumarhanelere de gosa, Gırne ve Lefkoşe ılcelehavaalanlarında sabahlamışlarbuyuk ılgı gostermışlerdır Iş rındekı tüm oteller doldurulKIBRIS'TA dır cevrelerıne gore, bayram talılmuştur Şımdıye dek gorulme lerını Kıbrıs'ta gecıren Turk tuKıbrıs Türk Federe Devleti mıs turist aKinı yorede yıyecek Bayram öncesi yurdun ooğu rıstler, pıyasaya yoklaşık olarak yerınde gorulen sağanak yağış bolgesıne Kurban Bayramında maddesı bulunmamasına da yol 200 mılyon lıra bırakmışlardır ların ardından ısının yukselme 10 bın turlstin geleceğı hesap açmış, yumurta pıyasadan kayISTANBULDA sı. kıyı bolgelerımızdeki otel ve lanırken, bu rakam 20 bını aş bolurken, et fıyatlorı 100 lıranın Emniyet Mudurluğunden verımotellerın yurttaşlar tarafından mış. gelen turıstlerın bır kısmı ustune cıkmış, oteller gıda len bılgıye gore, Istanbul da 140 dolmasına yolacmıştır Izmır açıkta kalmıştır KTFD bolgesı. maddesı bulmakta gucluk çekkışı bayramı 2 Şubenın nezaBuromuz, bayram suresınce bu bayramda gorülmemış blr mışlerdır. (Cumhurfyet Hober Merkezl) rethanesınde geçırmıştır 2 Şu be ekıplerının aramo ve kontrollarında 11 tabanca 2 bıcak ve 85 mermı ele gecınlmış uzer lerınde sılâh bulunan 17 kışı gozaltına alınmıştır Polıs aranılan uc hukumlunun de ele ge cırıldığını bıldırmıstır Bayram suresınce kentte meydana ge len 7 olayda 1 kışı tabanca ıle vurularak oldurülmüş. 7 kışı de bıçak ve tabancayla yaralan mıştır Bu arada cok sayıda kumar hane ve kumar oynanan yerlerı basan e<ıpler 50 kışıyı yakalamış. 41 bın 230 lıra tutarında kumar parasına el koymuştur Bayram nedenıyle trafığın yo ğun oldugu ana yollaraakı trafık kazaları yıne can kayıplarına neden olmuştur BOLU' Duzce ılçesıne bağ lı Gumuşova bucağında Musta fa Oktay adlı bır yu'ttaşın mı nıbus altında kalarak can ver mesı uzerıne bucak halkı Ankara Istanbul karayolunu ışgal ederek, yak'aşık 6 saat sureyle ulaşıma kapatmıştır Bucak halkının ust geçıt yapılması ıcın yaptıkları protesto gosterısı, Valı Celal Kayacan'ın gırışımlerı sonucu son bul(Devamı Sa 9, Su. 4 de) Çalışma Bakanı, Asgari Geçim indirimi Yasası için partilerden işbirlıği istedi ANKARA, (ANKA"ı Caiışma Bakanı ve MSP Genel Baş kan Yardımcısı Fehmı Cumalıoglu, Meclıs te komısyonların se çımınden sonra Danışma Kurulu nu asgari geçım ındırımı tasa rısı ıçın toplantıya çağıraoaklan nı acıklamıştır. Cumalıoğlu, as garı geçım ındırımı vasasının bır an once çıkarılmasını sağla mak amacıyla Meclıs'te grubu bulunan partılerın grup yetkıl lerıyle goruşeceklenm soylemış gundeme alınmasında gereken surenın beklenılmemesı ıcın ca ba harcayacaklarını bıldırmıstır (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Stok yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecek ANKARA Yetkılı kurullarca azami satış fıyatları. kâr hadlerl, malıyet fıyatları ve malıyet unsurları veya ucret tarıfelerı belirlenen mal ve hızmetlerı bunun uzerınde satanlarla. bu suçlara teşebbus ve iştırak edenlere, 25 bın llradan 250 bın lıraya kadar ağır para cezası Ile bır yıldan 3 yıla kadar hapıs cezası ve 3 aydan oz olmamak uzere, meslek ve sanatın ıcrasının tatıli cezası verılecektır. Tıcaret Bakanlığınca hazırlanan cTlcaretin Duzenlenmesı ve Tuketiclnın Korunması Hakkındakl Tasarı» aynen yasalaştığı takdırde. tıcaret konusu malları haklı blr neden olmak malıyet fiyatının yuzde 5 ını gec sızın satışa sunmayanlar ya da memesını ongormektedır satışından kaçınanlara da aynı Bu oranı geçen soz konusu cezalar uygulanacaktır gıderler hıcbır şekılde molıyete yansıtılamayacaktır. Bu tur Tasarı, bır malın fıyatına ıntıgıderlerı. malıyete ekleyerek, sa kal edecek reklâm, propagantış fıyatlarını yukseltenler 25 da, ılân, eşantıyon, hedıye ve bın lıra ıle 250 bın lıra arasınağırlama gıderlennın, o malın (Devamı Sa 9, Su. 3 de) ımalâtçı, ıthalâtçı veya üretıcı Hekimhan'da bir AP'li öldürüldü, Istanbul'da geçen ay yaralı yakaianan Zeki Şerit hastanede öldu Cumhuriyet Haber Merkezı Şlddet olayları bayram suresınce de devam etmış, Malatya'nın Hekımhan ılçesınde bır kahveye açılan ateş sonucu AP' lı olduğu bıldırılen bır kışı olurken, Izmır'de seçım çalışmaları yapan CHP'lılere açılan atesten 2 kışı yaralanmıştır Bu arada Istanbul'da ekım ayı ıcınde polısın yaptığı operasyonda yaralı olarak ele geçırılen ve TIKKO adlı orgütun uyesı olduğu bıldırılen Zekı Şerıt, oncekı gün olmuştur. Dıyarbakıra bağlı Erganl ılçesınde bır avukatın evı kurşunlanmıştır GÖZLEM UĞUR MUMCU Kime Yarıyor?, IRAK, BORCUN ÖDENMESi İÇİN TÜRKiYE'YE YENİ SÜRE TANİDI OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK En Uzun Günler... en hayatl gereksinmeierl içln yeterince döviz bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulunun uyelerı tasıma suyla değirmen dondurmek uzere yabancı devletlerın olanaklarını zorlamaya çalışmakta, ustuste gırısimlere gecmektedırler. Her devletın kendıne gore malî dengelerl ve hesapları olduğundan, çoğu zaman Turkiye yabancı hukumetler karşısmda yakışıksız durumlara dusmektedir. Ulkemize yeniden borçlanmaların kapısını açacak IMF kararı bu bakımdan yoğun blr sabırsızlıkla beklenmektedır. 2'nci MC Hukumetlnin tutarsız ve celişkili yönetlmi, artık kendlslnl desteklemesl gereken cevrelerin guveninl de yltlrme asamasına varmıştır Ulkenin sagı ve solu yeni bir hukümet aranışı kesımındedır Bu konuda yerel seçımler blr ceşıt halk oylaması niteliğındedır Ne var kı hukumet sorunu yerel seçimlerin boyunu asacak boyutlara ulaşmıstır. Koalisyonun orta dıregı sayılan AP icındeki muhaiefet gittıkce buyumektedlr Sermaye cevrelerı de bır CHP AP koalısyonunun beklentisi ve hazırlığı içındedırler. Artık herkesin gorduğu bir gerçek gun geçtikce bellrgınleşmektedır. 2'ncı MC Hukumelinin ••• (Devamı Sa 9. Su. 3 de) A erçekte kış gunleri kısa, yaz tm gunleri uzundur. Buna kar*"* şın siyasal hayatımızda yalnız Demlrel Hukumetl adına değil, ulke bakrmmdan da en uzun gunlerın yaşanmasi dönemine gırmiş bulunuyoruz. Bir Arap ozdeyişıne gore beklemek cehennemın atesi gıbl yakıcıdır. Turkiye iste boylesine oJumsuz bir beklentinln gerllımindedır Önce IMF'nın yakacağı yesıl ışık sabırsızlıkla gozlenmektedlr Ama IMF'nln Turkiye' ye gelip Incelemeler yapan kurulu da once Hukumetin kendi Içlnde blr korara varmasını ve 1978 programıyla Butceslni saptamasını beklemektedır. Ulkenin Çağlayangil ile Bitsios arasındaki ayrıntılı görüşmeler Brüksel'e bırakıldı Kosta DAPONTE STRASBOURG Yunanıstandakı genel seçım sonuçlarının TurkYunan sorunlarına yaklaşımları ne denlı etkıleyebılece ğı merak edılırken Dışışlerı Bakanımız Çağlayongıl'ın Bayram gazetesındekı demecı ozellıkle muhalıf Atına gazetelerınde yankılar uyandırmıştır Çağlayangılın bu demecının genış bır ozetını yayınlayan To Vıma'yo gore, «Ankara, puslu onerılerinl yeniden ortaya çıkarırken Yunanistan Başbakanı Karamanlis'in (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) ectiğimız hafta Yunanıstan'da yapılan genel seçlmler Yunan soluna oldukça boşarılı sayılacak bir sonuc kazandırmıştır 1967 darbeslyle ıktidara gelen albaylar cuntasmın 1974 yılında ufacıcık bır fıskeyle yıkılmasından sonra yapılan bu ikıncı genel seçım, Yunan solunun başarılı gelışımiyle vurgulanmıştır. Bu sonuc gercekten başarıiıdır. Cunku, on yıl önce. Albay Papadopulos yonetımındekı CIA yanlısı subaylar, bır NATO planı olan cPrometeı planına gore, başkenti bır gecede işgal edıp, ulksde, soiun her çeşıdıni yasaklamı?lardı. Şimdı, «Her etkı, kencii tepkısıni oluşturur» kuralı işlemekte ve sol saglıkiı bır cocuk gıbi. gunden gune boy atmaktadır. Hem marksıstı, komunıstı ve demokratık sosyolistlyle... G Âmerikan ExximBank/ Afşin Elbistan projesiyle ilgili krediyi durdurdu ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Uiusiara'osı Para Fonu (IMF> ıle ikıncı Cephe Hukümetı arasındaki goruşmelerın kesılmesının ardından, bır Amerıkan devlet bankası olan Exxım Bank, Turkiye tarafmdon kredının tum koşulları yerıne getırıimıs olmasıno rağmen, Afsın Elbıstcn elektrık santralı içın kredı vermeyı durdurmuştur Turkıye'nın en buyuk santrallarından b rı olan Afsın Elbistan proıesı bır yanda yerli kaynaklarla fınanse edılırken ote yandan dış kaynaklarla fınanse edılmektedır Proıenm dış kaynak geregı yaklasık 600 mılyon dolardır Paranın bır bolumu Dunya Bankası, bır bolumü de uluslararası bankalarca olusturulan bır konsorsıyum tarafından sağlanmoktadır Afşm Elbistan ıcın kredı veren kuruluşlar orasında ExxımBank da bulunmaktadır ExxımBank Amerıkan devlet bankaları ara sında yer almaktadır Turkıye'ye verılmesmı ongorduğu kredı mıktarı 36 mılyon dolardır. Financial Times: «Turkiye iflas etmiş bir ülkedir» ingılterede yayınlanon <FInancıal Tımes» gozetesının 23 kasım tarıhlı sayısında Turkiye ekı cıkmıştır. Ekın ıktısadı duruma ılışkın bolumunde Turkıye'nın ekonomık bakımdan «ıflas etmış> bır ulke olduğu belırtılmektedır. /ftevnmı Qn Q Qıı A rim\ Şımdi sormak gerekir Albaylor cuntası, kıme ve neye hızmet etmiştır'' Solun gelışiminı onlemiş midır, yoksa tutum ve davranışlarıylo solu beslemiş, buyutmuş, bugunku boyutlarına kavuşmasına katkıda bulunmuş mudur? Faşist reiımlerin, eninde sonunda, kendl karşıtını doğurduğu, kendı celişkisini yarattığı, gün gibı ortadadır. Işte, kırk yıllık diktatorluğu, başlarında marksist eğilimlı General Carvalho'nun da buiundugu solcu bir darbeyle deviren Portekiz... Işte General Franko'nun oiumunden sonra ulkeyı her turlü duşunce akımına acmak zorunda kalan Ispanya.. Bu iki ulkede de, faşizm, kırk yıllık dıktatorluk donemlnde, solu ezdiğini, yokettığini sanmış. ancak baskı yonetimlerınin paslı kelepçelerı cozuldukten sonra, solun butün diriliği ve etkinlıği ıle ortaya çıktıgı anlaşılmışlır Yirmincı yuzyılın Ikınci yarısında, ınsanları kanlı dıktatorlukle yonetmenm olanagı kalmamıştır artık. Sol okımlor birer «zabıta vakası» değıldır. Sol yasamın ozunde, uretim llişkilennın lcindedlr. Işcı ışveren illşkisınln olduğu her yerde sol vardır, sosyalizm vardır, marksist duşunce vardır. Bu duşuncelerl, tankla, topla, tufekle yoketmenin sırrını. şimdıye dek kimse bulamadı. Bunun ıçlndir kl, dunya yeni dengeler peşindedir. Burjuva demokrasilerınin yururlukte olduğu Batı ulkelerinde, artık ırsosyal demokrosl» bile sağda kalıyor. siyasal goruntusuyle bu ceşft «cağdas sagcılık» turunu oluşturuyor. Turklye'de Ise, henuz sosyal demokrat niteliklerl tu(Devamı Sa 9 Su. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Petrol borcunun taksıtlerını zamanında odemedıgı gerekçesıyle Turkıye'ye petrol pompalamayı durduran Irak, yapılan goruşmeler sonunda petrol gon • MALATYA'nın Hekmhan ıl dermeye devam kararı almıştır cesındekı olay, pazartesı gunu BasDakan Suleyman Demırel, meydana gelmıştır. Saat 18 30 Bayram sırasında gazetecılere sıralannda Carşı semtınde ge «Irak, kendilerıne olan borcumunellıkle AP'lılenn oturduğu kah zu tehir etmiştır» demıştı venın onune gelen bır grup, taIrak ın Ankara Buyukelçısı El banca ıle rçerıde oturanların Nayım de Turkiye ve petrol sev uzerıne ateş acarak kaçmıştır. kıyatının başlalıldığını belırtmı!?Olay sırasında Kaya Cavdar ol tır. muş, ıkı kışı de çeşıtlı yerlernden yara almıştır. Kahveye ates acanların CHP'lı oldukları ono Radyolarda sürulmuş ve oloydan sonra ara larında CHP llçe Başkonı Bekır parti propaganda Ozdemır ıle CHP'lı Beledıye Baş kanı ve adayı Mesut Mutlu ı'e konuşmalarına (Devamı Sa 9, Su. 1 de) TiP'e göre, yıibaşından beri 100 liranın satınalma gücü 49 liraya düştu 5 aralık günü 4 seat 20 dakika ayrıldı Istanbul Hober Servısı Turkiye Işcı Partısı Baskanlık Kurulu uyesı Yavuz Unal partısı tarafından yopılon araştırmaya gore, yıibaşından bu yana 100 lıra PETROL nın satınalma gucünun 49 lıraya duştüğunu acıklamıştır. Unal, fı BUNALIMI VE yat art'Şlarının büyuk burıuvaAZGELiŞMıŞLiK zının kârlarını da arttırdığını ve bır cok urunde uretımın kasten kısılarak karaborsa yaratıl Antonio dığını da savunmuştur. TIP Ge CARLO'nun nel Başkanlığından yapılon yazılı ccıklamada Yavuz Unal, pahalı mcelemesi lığın otekı nedenlerını de şoyle BUGUN 4 SAYFADA belırtmıştır (Devamı Sa 9 Su 5 riel ANKARA (ANKA) Sıyası partılerın radyoda propaganda yapma saatlerı bellı olmuştur Yuksek Seçım Kurulu nda dun TRT ve partı temsılcılerının onunde çekılen kurada 5 oralık gunu baslayacak olan (Devamı Sa 9 Su 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog