Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Kıbrıs Emin Ellerde irleşmiş Mılletler'de Kıbns konusünda yapılan son oylamalar gosterdı kı, Başbakon Demırel'ın jçeraen. Dışışleri Bakanı Cağlayangil'in dışardan cabaları ile Kıbrıs sorunu cozume kavuşma yolundadır. Geçen yıl aynı konuda yapılan ve 142 ulusun katıldığı oylamada yalnız 3 olumiu oy almışken, bu yıl ılk oylamada 6, ıkincısinde 9 oy alarak 1 yıl ıcınde %300'e varon artış sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler'deki surekii temsilcımız Buyukelçı ilter Turkmen 4050 oylama daha yapabılırsek tüm oyları lehimıze çevirebıleceğimizi sanmaktadır. Kıbrıs konusünda aşılan güclüklen daha lyı anlamak ıçin. Cağlayangıl'ın Amerıka gezısınden söz etmek gerekır. Dışışleri Bakanımız Amerika'ya varır varmaz İrtgilızcesmin yabancı devlet adamlorında yarattığı korkuyla büyuk başarılar elde etmıştir. Örneğın Yunan Dışışleri Bakanı Bitsios ile bır göruşme yapan Çağlayangıl konuşmadan çıktıktan sonra «anlaştık» derken, Bitsios «goruş ayrılığımız var» şeklınde konuşmuş, daha sonra Bitsios'un Cağlayangil'e esprilerinden kürtulmak ıcin ıcerde anlaşmış gıbi yaptığı öğrenilmiştir. Yunan Dışışleri Bakanı hıc bir dilde anlaşamadığı Cağlayangil ıle konuşabilmek ıcın Türkce öğrendiğine pişman olduğunu soylemiş ve «Meğer Mr. Cağlayangil ıle konuşmak. konuşmaktan daha zormuş» demiştir. Bitsios şımdi bu dili unutmanın carelerini aradığını da sozlerine eklemiştir. Carter'le yapılan görüşmede ıse ABD Başkanı'nın Cağlayangıl'e guvence verdiği ve «Merak etmeyın Mr. Cağlayangil, anlaşmo onaylanacak ve ambargo kalkacaktır» dediği, Dışişleri Bakanımızın «Ne zaman?» anlamına gelen el işaretini de fHemen bu yuz yıl içinde» diye yanıtladığı öğrenilmiştir. Bunun üzerine rahatlayan Cağlayangil «Eğer ambargo kalkmasaydı biz yapacağımızı biliyorduk» demiş, ne yapacağını soran bir gazeteciye cok anlamlı bir Nasreddin Hoca (ıkrası anlatmıştır. Kapalı kapılar ardında gecen Carter Cağlayangil görüşmesinin Dışişleri Bakanımızın İngilızcesı yüzünden el kol işaretleri ile geçtiği de anlaşılmıştır. Ancak Cağlayangı! konuşma bıt tıkten sonra iceri giren gazetecıler ve televizyon kameraları önunde. konuşuyormuş gibi yaparak İngilizcede bildiği kelimeleri yan yana getirmiş ve «yes no tahnk you very much good by ambargo» demiştir. (Cevırisi: Evet hayır cok teşekkür ederirn allahaısmarladik ombargo). Cağlayangil daha sonra gazetecilere bılgi verırken Carter'in «tKıbrıs'ta toprak ödünu verecek missiniz. vermeyecek misinı??» şeklindeki sorusunu «Toprak ver meyeceğım demezsem yalan söy lemiş olmaz rnıyım?> tarzında Başbakanına taş cıkartır bir cumleyle yanıtladığını soylemiş, bunu İngilizceye nasıl çevirdiğ'ni soran bir gazeteciye de «Ce vırmeye gerek kalmadı. Mr. Carter Turk devlet adamlarının konuşma tarzmı Londra'dan bildiği icin anlamayO calışmadı» demiş tır. Cok gizll yapılan görüşmede Coğlayangil'in bır defter köğıdına Kıbrıs harıtasını cizerek, bunun üstunde Turk sınırlarını işaretlediği, buna karşılık Carter'in sol eliyle bileğinden yakaladığı sağ kolunu ileri uzatarak haritoda başka bir yeri gösterdiği öğrenilmiştir. Bunun üzerine Cağlayangil «No ambargo?» (O za•nan ambargo kalkacak mı? demek istıyor) diye sormuş, Carter bu soruyu db «Evet cıkmaz oyın son ccrsambasmdo> diye vanıtlamıştır. Bu cümleden yalnz «evetıi anlayan Cağlayangil Güncel diyaloglar ALO ABİ NE OLDU BİZİM İŞ? VEKİLE SÖYLEDİM. HALLEDERİM DİYOR, ABİ GÖZÜNÜ SEVEYİM. ALT TARAFI BİR BENZİN BAYİİ.. ŞU SON GRUP TOPLANTISINI ATLATALIM DA GECEN GÜN RASİM ABİNİN BUROSUNDA DA SÖYLEMİŞTİM, VALLAHİ DURUM KRİTİK. O TARAFA KAYACAĞIM. ANASINI SATAYIM.. SABRET. SABRET .. ABİ SABRET DEMEKLE OLMAZ.. CANIM O KAMYON İŞİNİ YAPTIK. TEMİZ BEŞYÜZ B'RAKTI ABİ. SU PAHALILIKTA BEŞYÜZ BİN DE PARA MI ÖNEMLİ OLAN BENZİN BAYİİ .. YAHU BİZ NEYLE UĞRASIYORUZ. SOLA VE KOMÜNİZME.. BIRAK ALLAHAŞKINA KOMÜNİZMİ. ŞU BENZİN BAYİİ.. XX EH, 8ORC. HARC KALMADI DEĞIL Mİ? ALLA A ŞÜKÜR.. SENIN O BANKA BORCU VARDİ. HACİZLİ. O DA BİTTİ MI? CANIM HALLETTİK İŞTE. GUVEN OYLAMASINDAN ÖNCE DÜZCE YOLUNDA ALDIĞIN PARA YETTİ MI ONA?. CANIM NE ÜSTELİYORSUN? HALLOLDU İŞTE.. KATI KACA ALDIN.. ÜC'E UC MİLYON MU? EVET SANA KARŞI BİR HUZURSUZLUK VARMIŞ PARTİDE.. PATRONA HAVALE ETTİM. ATLATIRIZ BUNU DA ŞU BİZİM TEŞVİK BELGEŞİNİ TAKİP EDİVER ARTIK, BİTSİN BU İŞ.. RASİMİN BÜROSUNA GEL DE.. BUYÜK ADAMSiN ABİ 8E. ELLERİN DERT GÖRMESİN.. YALNIZ. BENİ DE UNUTMA HAKKINI VERIRİZ ABİ, MERAK ETME.. Ciddiyet AL YARDIMI SEYRANA GEL, KIR BOYNUNU EKRANA GEL... ıktım Bulgarların T!R*ındon, Yunanlıların FIR'ındon, Corter'in dırdırından. Bir gün aklım pırrr diye ucup gidecekl Siz bakmaym bozguncuların boşboğazlığına. Meclis kJHl değıl beyleeee! Meclis acık! Caycı Necmi acık! Günde üc bin markası vaaa... Vızır vızır Işliyooo! Gapalı olan meclis boşkanlığı... Meclis başkanlığı kitlı. Kim kıtlemiş başkanlığı, Adalet Partisi mi kitlemiş? Adalet Partisi boyük parti. öyle kılitls inahtaria uğraşmaz. Kitleyen kım meclis başkanlığını? Ne de mışiz biz? Rotasyon demışiz! Onlar ne demiş? Bize inat zotas yon demiş! Bizım rotasyonumu7a onfaaa zotasyon deeese nasıl anlaşma olur. Kitlenın galır meclis başganlığı! Bu rotasyon da nerden cıktı, dıyeceksınij. Nerden cıkacak beyleee. Türkeşten çıktı. Rotasyon Orta Asya Türkcesınin bir ozellığıymiş beyleee... Dokuza dokuz, kıza da kız demeyip da Z'lere R dediniz mi, dokuz kızı dokur kır diye söyledıniz mi ra tosyon olurmuş! Bizim olur deoığimize onlar olmaz derlerse zotasyon olur işte! Bu iş de bur da yataaa... Meclis Başkanlığı secimi de kıtlenür galır! Bunu caycı Necmi değil. bizim Allahlık Necmi bile boy abdesti alıp gelse de besmeleyi cekip anoh tarıyla dürtüklese gene acamaz! Biz zotasyon istemezük beyleee... Biz rotasyon isterük... Halk Partililer namuslu bi muholefet yapmazlaaasa bu işleee yürümez. On dört Halk Partili senatörün yaptığmı beğendiniz mı beyleee?.. Genel görüşme istemışleee benden... Genel göruşme de ne demek? \/aaa mı bizim geleneklerımızde genel go ruşme? Görüşme isteyen galkar gelir, gapımızı calaaa... Ga pım.z, herkese acık! Bizim gapımız hacet gopısı! İstersen mu halıf ol! Tekel Genel Müdüru kendı bıldiğine gaavelere zam yapsa ria bı ccı gaavemiz bulunur! Gelen konuğa! Neymış Du on dört senatörün sıkıntjsı beyleee? Ortalıkta bahaalılık voa mı, yok mu oğreneceklerrnış benden... Bılmıyolaaa mı gırtlağa godaa borca battığımızı. Dar boğazın vaaa mı başka br onlamı. Boyle elaleme garşı sık boğaz etmenın bi âlemi vaao mı? Dost vaaa, düşman vaaa... Olur ki, bı tefeciden beş on guruş grado aluruz da hacılarımızı yola cıkanrız. Efendim, tuzuk gereği hesap vermelıymişım senato'da... Tuzük de ne KI! Onun anayasasını okuyacak vaktım voaa mı bakalım benim! Bu Halk Partililerin bosboğaz lığı yüzünden halimizi, ehvalımi zı duymayan galmadı. Bakla ıslanmıyor Ecevıt'in ağzında! Ne Şam'ın şekerı, ne Arabın yuzü derken Araplar biie yuzümuze bakmaz oldu! Balkanlı dostlarla TıR yüzünden, Yunanlılarla Ege dekı FIR yüzünden, Amenkaylo Lookheed'dekı sır yüzünden. Kıbrıs'taki dırdır yüzünden başım belada... Kıbrıs işinl Makar yosa yıkardık, henf öldü gıtti, hep o Kıbrıs! Bunlar yetmiyormuş gibi bir de Halk Partililerin gırgırı... Ha bolünmüşüz. ha bo lunuyormuşuz! Siz bızimle gırçır gececek kım oluyorsunuz be! Tırhal'lı. hep bı hallı! Butun bunlar yetmıyormuş gibi bir de gazeteler... Herbiri sılme tek sayfasını bana ayırmış! Bana sataşmanın da adı mızah olduO da nedır be! Onların yoptığının kırK duzünesıni ben bi gün' ae ıpe dizer. gecerim «Kır boynunu ekrana gel!» dıyorlor ba na, ekrana da gelmem, seyronc da cıkmam! işım başımdan aş kın, senatoya genel görüşmeye gıdecek zamanım yok!.. Huküme teki geldi gitti evrak bile top bc kanına bıraktım, gelenleri tacc atsın diye! Daha sıkıştı mı, koı nere! Kaleye Turkeş'in komandc larını gecırir rahat bı soluk alı rım. Of be! TIR'dır, FlR'dır. sır riır. gırgırdır, zırzırdır, dırdırdı aerken aklım başımdan pırrr di \e cıvıp gıdecek! Boşuna umu ianmasın Halk Partililer, akhrr bcsımdan pırrr diye gitse de go\ dem galacak genede bu goltuk da! B B Kıbns sorununa cözülmüş gczuyle bakmaya başlamıştır. Konuşmanm e!kol işaretlen ıla gectiğı ıcerden gelen şakırtılardan ve ABD Başkanımn göruş meden ciKtıktan sonra gazetecilere yaotığı garıp işaretlerden an laşılmıştır. Kapının onüne çıktıktan sonro bıle Cağlayangıl İngilizcesınin etkisinden kurtulamayan Carter gazetecilere da el kol ışaretlerı ıle demec vermeye calışmış «Ambargo kalkacck mı?» so rusuna hâlâ dırseğıne kadar sıvalı sağ kolunu ileri uzatarak karşılık vermıştır. ABD Başkanı biraz sonra artık Cağlayangıl'ın değil, gazetecilerin karşısında oi cuğunu farkederek konuşmaya başlamıştır. Bu garıp işoretın an lamını soranlara cBir şey değıl. Cağloyangıl'e haritayı gösterırken elim olıştı» demiş ve Dışiş'eri Bakonımızı şu sozlerle ovrnuştür: «Eşıne ender rastlanır bir devlet adamı. Konuşamadığı ve duşünemediği halde bu iş leri Bakanımızı şu sozlerle ovTurk ulusunun cıkarlarına uygun olarak yurutüyor. Tam Mr. Demırel'e lâyik bır Dışişleri Bakanı » Türk sorununu Amerika'do cok iyi anlattığını belirten Coğlayangıl de Kıbrıs'to toprak odunu vermeden ambargonun kalkmayacağını hatırlatan bır gazeteciye «Hic bir devlet Kıbrıs konusünda bize baskı yapomaz. Baskı yapanın alnını karıslarım» demiş ve konuşmasını şoyle sürdürmüştur: tYabancı bır devlet bize ancak silâh ambargosu koyabilir. Para yordımını kesebılir, devalüasyon yaptırıp, kalkınma hızımızı düşürebılır, hangı devletlerle savaşacağimızı bildirebilir. Bir de ücretleri dondurup, fiyatları yükseltebilir. Hepsi o kadar. Yok sa bize kimse baskı yapamaz. Benim kafamı kızdırmasınlar.» Kıbrıs sorununu böylece cözüme kavuşturan Dışişleri Baka nımız. başka bir uluslararası sorunu cözüme kovuşturmak icin ucağa binerek bilinmeyen bır yone hareket etmış ve izini kaybettirmiştir. OY ISTIYORSAH GEl DE A L L Uğur MUMCU FOTO MUHABİRIMI2İN ÇEKTİ6İ EN SON FOTOORARAR Yalçm PEKŞEN MC döneminde ailece alınacak önlemler eceleıi sokağa m\ çıkacaksınız, telefonunuz varsa telefonla, telefonunuz. yoksa gundüzden en yakın karakola bir dilekçe vererek, «Biz bu gece falanca semtteki. baba dostumuz Ahmet beylere zıyarete gideceğiz. Gıdiş saatimız 20.30'dux. dönuş saatimiz 23.30'dur. Bu saatlerde can güvenliğimizin sağlanması bakımuıdan. yanımıza emniyet kuvvetlerinden verılmesini dıleriz» diyeceksiniz. Dılekçeniz işleme konacak, o saatte kapınızı ya bir bekçi gelecek, «Hadi yörüyun hele. siz de arama çok gezentisiniz ha> dıyecek. ya da bir emniyet arabası sizi evinizden alıp Ahmet beylere götürecek, belirli saatte de geîip sızi alacak. Bu işlemi yapmazsanız semt karakolunuz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecek. G Olur a. Insanın bir kazaya ugrayabilir. ağır yaralanabilir. dışına çıkmış barsaklannı eliyle içine teptire teptire bir hastaneye varabilir. Amman doktor yaralımız öluyor'. Ameliyata alalım. Ameliyat odası hazırlanır. Narkoz... Neşter ver .. Tampon ver... Kıskaç ver... Ulku Ocaklarına kayıt beigesini ver!.. Amanin doktor, o da ne kü° Ulkü Ocaklarına kayıt belgesi yoksa ameliyat da yok! Onun için. nolur nolmaz. nasıl kan grubunuzu yanınızda taşıdığınız bir belgenız varsa. onun yanına bir de kurtlu belge ekleyin. Kaza, ha geldim, ha geliyorum. demez. Ha deyince de kaydolunacak ülkü ocağı bulamazsınız. Şayet çocuğunuzu mutlaka yuksek okulda okutmak istiyorsanız, sıkın dişinizı ana baba olarak. çocuğunuzun kazandığı bolümu siz de kazanın. Hattâ varsa çocugun dayısı. amcası. halası. teyzesı. yengesi. onlar da kazansınlar. Ondan gensi kolay. sabahleyin ailecek hazırlanır. kimıniz muşta, kiminiz sopa, kıminiz ekmek bıçağı sokar&ınız cebinize. okuyan çocugu nuzu ortanıza alır düşersıniz yola. Haydi bakalım. siz böyle ailecek yola çıkın da ge hp dokunsunlar görelim. Okula da erken gıder. hep bir arada sıra kaparsuıız. çocuğunuz garantili okur. Böylece çocukla birlikte siz de yüksek okuldan mezun olmuş olursunuz. Akılh bir ana babaysanız, yavrunuzun da geleceğtui düşünüyorsanız, daha çocuğunuz dunyaya gelir gelmez kimlik belgesiyle birlikte şu işleri de yapsın. Once çocugunuza bır traktör sırası alın. sonra bir araba sırası. Ondan sonra Işçi Bulma Kurumuna giderek çocugu Almanya. Avusturalya, neresi olursa artık bir sıra da oradan ahn. Bir yandan da devletin dar gelirlilere mesken dağıtımı sırasına yazdırın. Çocuk otuzuna gelince. artık araba sıraü gelmişse şoför. traktör sırası gel mişse komisyoncu olur. İş sırası gelirse, dışarıya giderek işçi olur. Ev sırası gelirse. oh. taüı canmı kurtarır ve böylece size yaşamı boyunca dua eder. Muzaffer İZGÜ Ratip Tahir'i yitirdik Ciddi raporlar yayınlanmaya devam edecek / Jc on aylarda sağlığı giderek bozulan MC'nin (MC adı ve acık adresı bizde saklı bır hastadır.) yapılan genel muayenesinde ortaya cıkan, elle tutulur, gozle görulür patoloıık bulguiar aşağıdadır. Kamu oyuna duyurmakta yarar vordtr. Rapor: 1 Durumu gayet ciddi. Günün her soatinde ateşi var. İnotcı bır ates, duşmüyor.. Nabız bazen kırk bir bucuk, bazen üc bucuk atıyor. Tir tir titrıyor.. Önemli organlarınm hic bırı calışmıyor... Yolnız gözler eskisi gıbi; velfecri okuyor. Fakat, gazete ve kitap okuyamıyor; ici kaldırmıyor... S Zavaliı Bedenlerimiz Dalay Lama'mn iılkesi hem goğe yakmdır, hem de tannya Adım başında chrei adamı. Gözler çevrilmiş öbur dünyayo Onun arkasınâan, turistik hortlakh şatolanyla. Iskoçya geliyor olmalı. Ama en azından bir üçüncülüğümüz vardır bizim de >\'elallah. Çunku. «Moneviyar» de. orada dur. Her yanda ya tır. her yanda •Manevi şahsi yet». Mayın tarlasında yurur oibi basacahsın parmahlarının ucuyla. Yoksa. olmadık yerde bır «Manevi şahsiyet» çiğner, oaşım beluya sokarsın. Içimız, dışıniız maneviyat. Hühümetin manevi şahsiyeti. Sü leyman beyin manevi şahsiyeıı. manevi şahsıyetın manevi hy Atlantik'te iki Türh şılebi karşılaşmışıı bır zamanlar. Manşetler atıîdı «Barbaros'un torunları Atlantik'i fethettı.» Güldunüz: *Barbaros'un manevi şahsiyetine hakaret!' Bu ne bıçim üretim iliş Msi, ne biçim kalkınma? Altı lıaval. üstu. şişhane! Uretim uişküerımızin, halkı mızın. şişhanenin ve de feavo hn manevi şahsiyetine haharet! Bir süre once açılan bir da va vardi: <Cumo gunün ma nevi şahsiyetine hakaret!' Karikaturumuzün ,ÇtŞM buyuk y*5B ustalarından A £ ^ ^ 9 Ratip Tahir'i ^^^^H yitirdik. fl^^H Elli yılı ^^^H aşon uzun f ^ ^ ^ H bir süre İ ^ ^ ^ ^ H basında yer almasını Ratip Tahir, karikatürlerinden bilen ^ ^ ^ a t t l^^^^^l ^ ^ ^ ^ ^ B r\ 1 \^ ^ i ^ ^ ^ \ \ \\\ poiuik • n r \ ı > başka ^MtM pek çok da tarihsel konulu çlzgiroman bırakmıştır. 73 yosındayken olen Ratip Tahlr'in anısına ^ • S a g saygılar. w YÜKSEK POliTiKA değerli ^ B V N ^H^l ^Hl V ^P| B 1 ^^^^ \ \ \ \l \\ \ \\ \\ \ \ ^ ^ \ \ \l vJmfcJ \ \ \ ı \ \ \ W^TJB mv n \ \ \ 1 \ \ \Jn ^HVİI ^|Bf\ v\ \ \ \ \ İJn \ \ \ \ A^rT ^\\ \ \ \^^T\ ,\ \ \ \ \ \ L ^ F T ıj ^W^ Ji.^9^ ^H I jnf^ff İM^ Bekâret sorunu Eğitim Enstitülerine giriş sınavım kazanmış olan öğrencılerin önleri kesiliyormuş, okul *\ kapılarında. Komando kardeşler kendi kafalarına gore çeşitli temiz feağıîiarı istiyorlarmış. Orneğin genç bir Kızsamz bir Bekaret Belgesi*ni yanınızda bulundurmanız gerekliymif... Demek elâlemin karısının. kızınm, bacısmın namusu da sızden soruluyor. Hazır Ortaçağ kafası gelip minderimize bagdaş kurmusken bizim de size bir ön^rimiz var: Vatan Sathında da. görevinız gereği oradan buraya seğirtip duruyorsunuz Yani efendim. •Seferi* iurumdasınız. Arhada bıraktığınız kapılannız için de 'Bekaret Kemeri" gibi bir kolaylığı akhnıza getirmez misinızZ iğKSk AZI KARÂR illi Selâmet Partisi Genel Başkanı ikide bir: «Türkiyeyi birkaç sene sonra Avrupanın beş büyük devletinden biri yapacağız» deyip durmakta. iki hacı adayımızın serüveni meşhurdur: İki han adayı farizesi yolunda, Mersin limanında vapur beklerlerken çiğ köfteli rakılı son bir gunah işleme zevkinden kendilerini ahkoyamamışlar. Kafalarını bulduktan sonra Mekke yönüne dönüp: «Ey Kâbe! Sen hiç bizîer gibi hacı adayı gördün mü?» diye bağırmışlar. Herhalde vatandaşlanmız da şoyle söyleyeceklerdir: «Ey Dünya! Sen k.uroldun kurulalı böyle dahi gördün mü?» M Ağız değiştirdi; ne soyledıği anlaşılmıyor... Gırtlağından kelimei şahadetle karışık anlamsız hırıltılar geliyor... Dil, bir karış dışarda; paslı... Dişler, kefekî bağlomış... Isırocok ama. dermanı yok... Beyin tamamen sulandı. Kulaklar vurdum duymaz. işıtme çok zayıfladı. En yakınlarını bile dinlemiyor... Yalnız, kulağınm dıbinde kâğıt para hışırdatılırsa, ya da ufak parclar şıkırdatılırsa canlanır gıbi oluyor... Yerınde doğrulmağa çalışıyor. Dolar ve Alman markı gıbi paralar gosterilirse ağzı sulanıyor... El pormakları cok oz oynuyor. Soğ eli hep açık duruyor. Bir şeyi tutmak, avuclamak ıster gibi bir hali var... Simdilik bozulmayan tek yam gerdanı. Hâlâ gerdan kırabitiyor... Dızleri tutmuyor. Bağırsaklannöa bol miktarda kurt var... Kurtimus Uluyoramis cınsi yaratıklann ulumaları yandaki odadan bile duyuluyor.. Ne yapacağı belli olmuyor. Konuşmak icin ağzını actığı anda, lâf salataları ağzından dökülüyor. 1960'dan öncesini ve sonrasını hıc onımsamıyor... Öööle iki seksen yatıyor. Arada bir kişner gibi oluyor. iki aya kalmaz nalları diker. Ciddi söylüyorum, dikmezse ben de doktor değilim. Nah. buraya yazıyorum işte... Not: Gerektiğinde raporlaro devam edilecektir. Rifat ILGA2 Dersimiz Matematik Söyle bakaiım oğlum, on kere on kaç eder? Yiız ögretmenim. On kere yuz? Bm. Bin kere bin? Milyon. Bm kere milyon? Milyar efendim. Pefei bin kere milyar? Efendim biz o derse daha gelmedik. Suleyman ile A'ecmettin biliyorlar. Bize 2000 yıhnda öğreteceklermiş... Eşref gibi Olur mu bu denli cazibei vekâlet! Seyreyle her vekili, millet güftemde, Yar olmaz akabinden yetişmış bır kopek her bir aLemde, Diplomah cahil mi istersin. a! bu devirde? \larifi hümayunu mamafih hüküm onlarda oh oh! Şımdi ister misin, yetışmemıj kör hütük taşname?.. Vural SÖZER Hacı adaylanndan bir bölümü, Suudi Arabıstan vizesi almakta gecikmişler Hükümet bunların Hac farizalarım yerine getiremiyeceklerini ılân ettı. Hac'a gidip şeytan taşlamaktan yoksun Ney< niyet kalacaklarını anlayan saym adaylar, galeyana geldiler ve gidip siycınet meleklerinin mekânını taşa luttular. Ne yaparsın? Neye niyet, JV'eye fetsmer? Ömer ÇBTîN'TAŞ Hatice GÖR A. ASLAN Mehmet SEMi!.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog