Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SEIİZ tUMHURİYET 13 KASIM 1*77 TOFAŞ SAS IKINCI OLDU • Takımımız, Avrupa Şampiyon Kulüpler Ser best Güreş Turnuvası yarı final grubunda dün CSKA (S. BirliğO'ya 7 3 yenildi, Rzeshovv (Polonya)'u 9 1 yendi Altug İSTANBULLUOĞLU BURSA'DAN BİLDIRIYOR vrupo Şamplyon Kulupler Serbest Güreş Turnuvası yarıfınal grubunda ikı gün suren savaşım dün sona ermış ve TOFAŞ SAS Moskova CSKA (Sovyetler BırlığıJ'nın ardından Ikincl olmuştur. Takımımizın bu sonuçla do finollere katılma olasılığı belırmıştır. TOFAŞ SAS Serbest Gureş Takımı ontrenörü Muharrem Atık. Polonya takımınm yonetıcılennden aldıkları bılgıye gore. Polonya'da yapılocak fınallere Bursa'dan ikı takımın gıtmesının «öz konusu oJduğunu soylemıştır. Atık, «Polonya takımına FILA'dan gelen yazıda. bızım gruptan ikı takımın fınallere alınacagı bellrtılmiş Bızım yaptığımız resmi başvuru da bugunlerde sonuçlanmak üzere Sanırım TOFAŞ SAS da fınallere katılacaktır > demıştır. Turnuvada Sofya CSKA (Bulgarıstan) ücuneü, Rzeshovv (Polonya) dorduncu olmuşlardır NOTLAR• Turnuvanın açılış konuşmasmı yenı Federasyon Başkanı Nıyazı Civelek yaptı. Uzun yıllar Türk sporunun ve polıtık yaşamınm içınde bulunan Civelek konuşmasında Bulgar. Sovyet ve Polonyo ıcm «dost ve muttefıkımız» dıye scz etti. Dostu anladık ama nerede muttefıkımız bunu çıkaramadık... • Eylulde yapılan Kurumlararası Türkiye Bırıncılığı'nde sakatlanan Mehmet Sarı'yı antrenman yapamadığı halde mındere cıkaran Muharrem Atık, güreşçısının tanınmayacak duruma geldığınl görunce cçok önemlı» dıyerek bır anons yaptırdı. Anonsta oleyhte tezahurat yapan seyırcıye Mehmet Sarı'nın sakat olduğu ammsatılıyordu • TofaşSas ıle CSKA'lı güreşçıler bırbırleruıı ancak sayı ıle yenebıldıler. «Bu gece tuş goremeyecek mıyız'» derken. Sovyet gureşcıler Polonyalılar karşısında fırtına gibı güreşler cıkardılar ve tuşla beş yengı aldılar • Sovyetlerın Dünya Şampıyonu güreşcısı Gaıderbehov'a tum cabasına karşın yenilen Sabancıoğlu karşılaşmanın sonunda gözyaşlorını tutamadı Ancak Sovyet antrenöru kutladı ve csen buyuk bır ısım olacaksın böyle yenılgıler seni üzmesın» dedı A 'Beşiktaş'a yabancı futbolcu gerekli değil,, diyen Milutinoviç, mektupla transfere ilk kez tanık oluyor Erhan GÜRER Beşik'aş futbol tokımının Teknık Dırektörü Mılutınovıç, yabancı futbolcu transferının gerekmedığını ve eldekı kadro ıle başarıya ulaşabıleceklerınt soylemıştır Mılutınovıc. Fınlı Heıskanen'ın mektupla gelecek tavsıyeierı ile yapılacak tronsferi konusunda da «Antrenörluk hayatımda, şımdlye dek böyle bır transfer yapmadım» bıcıminde konuşmuştur. cELDEKİ KADRO İLE BAŞARIYA ULAŞIRIZı Sıyah Beyazlı takımın Teknık Dırektöru Mıloş Mılutınovıc, bugun elınde bulunan kadroya guvendığınt, yabancı bır futbolcuya gerek olmodığtnı söylemış ve «Fınlı futbolcuyu tanımıyorum. Durumu hakkında da bır şey soyleyemeyeceğım Zaten, transfen de tartışılıyor > bıcimınde konuşarak, sozlerını şoyle surdurmuştur «Fınlı futbolcu takıma yararlı olacaksa. transferını ısterım Ancak, bugunkü kadro ıle başarıya utaşocağıma Inanıyorum » «ŞIMDIYE KADAR MEKTUPLA TRANSFER YAPMADIM» Sıyah Beyazlı yöneticlierln, Finlandıya'dan transfer etmek istedıkleri Heıskanen'ın durumu, aracılığmı yapan eskl futbolcuları Lındholm'un yazacağı mektupla belırlenecektır. Mılutınovıc de bu bılgıye dayanorak. transferi konusunda karar verecektir. Yugoslav catıştırıcı böyle bır transfer glrlşıminde ılk defo bulunacağını oysa. futbolcuyu görmek gerektlğıni belırterek «Antrenörluk hayatımda mektupla hıc transter yapmadım» demiştir. Neymiş efendim Besiktas Gulunuz Guldurunuz^u oynuyor Abdülkadîr YÜCELIVIAN eşfktoş bu yıl nedense blr tüıiü toplanamadı Arka crkaya yenllgıler, futbolcular arasında bır ahenksizllk . Bu ahenksızlığın de ne zoman duzeleceğini kımse bılmıyor. Yonetıcllerin hepsl ayrı telden çalıyoriar. Ama başkan Akınal'ın çaldığı tel ise oyleslne ekortsuz kı .. Sayın Akınal şoyle d'yor her maç öncesi. «Bu mac Bsşıktaş ıcm donum noktası olacak. » Bu olsa olso blr temennl olur, tahmin değil. Ama sayın başkan her yenilgiden sonra yine konuşuyor. «Takımımız gıderek toparlanmaktadır » Bir yönetlcinin takımını moralrran destekiemek içln bu tlp konusmalar yapması olagan. Ama bu tip konuşmaların da bır sınırı blr dozu olmalı... Takım tepetoklak gıderken, «Benım takımım ılle de ıyıd:r> diye tepinmek sanınz olagan değll. Ustelik güldurucü. Pazar maçlarından sonra salı gunku gazetelerde Beşiklaş başkanının demeçlerinl okurken gulmemek elde degıl. Bu da mora! takvıye etmek değil, moral bozmak olrnuyor mu? Başkcna fısıldıyalım kl demeçlerıne de en cok kendl futbolcuları gulüyor. Çunku Işın içinde onlar var. soz konusu edilen onlar... Beşiktaş başkanı Akınal'ın bu tip konuşmalarını ne zamon duysak, hep şu fıkra gelıyor cklımıza Salamon alt kattan seslenmlş Rebekaya... Şimdl geloorum, şlmdl geloorum. Rebeka beklermiş yukarıda, oysa ne gelen var ne giden. Bir de bakmış kl, Salamon merdıvenlerin yarısında yığılıp kalmış ve son nefesini vermlş. Başlamış Rebeka ağlamaya. Ağlarken de şoyle soylermiş .. Vah Salamon vah... Geloorum, geloorum diyordun meğer gıdoormuşsun Beşiktaş'ın başkanı da «Beşıktaş düzelıyor. toparlanıyor» dlye konuşuyor ama takım tepetaklak lıgln dıbine cokuyor. B Feridun EVRENOSOĞLU Tofcş'ın Bulgar CSKA'yı 64 yendiği gureşlerden blr gorünuş» TOFAŞ SAS, dunkü ilk macında Sovyet CSKA'ya 7 3 yenildi. Takımımız ikı yengısıni tıükmen aldı 48 Kilo: Ûmer Sakızcı hükmen kazandı. 52 Kilo: Mehmet Yalcın. 48 kılo Olımpiyat Ikincısı ve 1974 Dünya ucüncüsu Roman Dımıtrov onünde ılk puanı olmasına karşın 4 10 dakıkada tuşla yenildi. 57 Kilo: S. All Aker. Sezgel Belogiasov karşı •ında çok guç durumlara duştu. 22/1 yenik durumda ıken 8 51 dakıkada tuş oldu. 62 Kilo: Mındere omuzundan sakat oiarak Ci kon Nurettn Kurt. Sultan Katskov'a 14/2 yenildi. 68 Kilo: Burhan Sabancıoğlu, 1975 Avrupa Şampıyonu ve 1977 Avrupo uçuncusu Ihaku GaıderbeKov onunde cok guzel bır gureş cıkardı Ilk devrede rakıbını kopruye getırmesıne karşın tuşlayamayan Sabancıoğlu. bu devreyı 2/1. ıkıncı dev reyı de 6/3 önde kapadı. Son uc dakıkoda yorulan Sabancıoğlu uluslararosı tecrubesızlığinin de etkısıyle mınderden 8/6 yenık ayrıldı. 74 KIİO: Reşıt Karobacak, Pavel Pmıgın karşıtında gureşe çok hızlı başladı. lık devreyi rakıbıne ikl ıhtar aldıraraıc 6/2 onde kapayan Karabocak ikınci devrede de bır ıhtar daha aldınnca 6 23 dakıkada dıskalıfıye lle mınderden galıp ayrıldı. 82 Kilo: M. Alı Demırtaş, 74 kıloda 1977 Avrupo Şampıyonu Marta Petr'e 7 • 2 yenılmıştır 90 Kilo: Ismaıl Temız, Anatoll Muslenko karçısındo başarılı olamadı ve 9/3 yenildi 100 Kilo: Mehmet Güclu hukmen kazandı. AĞIR: Borıs Blgaev hükmen kazandı ötekı maçta Bulgaristan Polonya'yı 100 yen dl TOFAŞ, RZESHOW'U 91 YENDİ 48 Kilo: Ömer Sakızcı, Avrupa dörduncüsü Jon Folandys karşısında ilk ikı devreyı yenık ka(Devamı 9. Sayfada) T O F A Ş S O V Y E T C S K A Y A 7 3 YENİLDİ ECEVİT, ADAYLARA CHP'NİN SPOR POLİTİKASINI ANLATTI Hulusi ÖZÇOBAN İZMİR CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, ulkemızde sporun ceşıtlı nedenlele yaygınlasamadığını. CHP ıktıdarında sporun genış tabana yaygınlaştırılması ıcın gerekli calışmaîann. gırışımlerm yap lacagını belrtmış «Halk sporu yayılacakt r> demış tir CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt. yerel ssçımler gezsı ne denlyle geldığı Izmır'de. ulusal futbol takımımız adaylannın kamp yaptığı otelde bır gun dınlenmıştır Ecevıt. burada futbolcuların sevgı gosterılerıyle karşılanırken. dun de ulusal futbol takımımız kaptanı Cemıl ıle Cem. Fatıh ve Mustafa'yla bır sure goruşmüştür. CHP Genel Başkanı Ecevıt, «Bu kadar dar olanaklarla, bu kadar kısa zamanda, bu kadar gelışme sağlayan Turk sporcuları, ınanıyorum ki. önümuzdekı yıllarda daha iyı gelışme sağlayacaktır» demıştır CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt. sporcuların durumuna ve profesyonellığe de değınmış, bu konuda da gerekli onlemlerın alınacağını belırtmıştır. Ecevıt. ozeile şoyle demıştır «Ayrıca, sosyal hakiara değer veren bır partınln Genel Başkanı oiarak şunu söyleyebılırım. sporcular ancak, pro'esyonel spor yaptıkları surece rahattırlar. Bunun dışında yeterlı guvencelerı yoktur. Onların geleceğe daha büyuk guvenle bokmalarını sağlamak da bızım gorevımızdır » Öte yandan, 16 kasımda Demokratık Alman Cumhurıyeti ulusal futbol takımı ıle karşılaşacak ulusal takımımız adayiarının calışmaları sürmektedır Ulusal futbol takımımız teknık sorumlusu Metın Türel. futbolcuların durumlarının iyi olduğunu, Cem ve Mustafa'nın sakatlıklarının gecmış sayılabıleceğıni söylemlştır. Turel. hazırlık karşılaşması oynamama kararındo olduklarını bıldırmış tFutbolcular b.r once kı nnac Icın dört hazırlık karşılaşnası oynodılar. kendı takımlarıyla calıştılar, mac yaptılar Bır hazırlık karşılaşması daha oynomamızın kendılerinf bıktırmasından cekınıyorum Bu yuzden ontrermanlarla calışacağız> bıcıminde konuşmuştur KAMPTAN NOTLAR • Adayların kamp yaptıkları otelde öncekl gece. yerel secımler lcm gezıye çıkan CHP Gene! Başkanı Bulent Ecevıt Izmıre geldı Bır gun dınıeneceğı otelde. futbolcu ve futoolsever taraftarlarınca karşılanan Ecevıt. gece gelış rde ve kcrşılaştığı futbolcu'ara başanlar dıledl Ecevıt ın başarı dıleklerı futbolcularm morallerını yerıne getırdı • Adaylar He CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit'ın aynı otelde kalmasmdan sonrakı konu. Avusiurya karşılaşması sonunda devıetın kasasıra gırdiğı söylenen dovızle' Soylendığıne gore karşılaşmanın Eurovısiondan yoyın lanmasıyle elde edılen Avustur/a TV'sl ıçın bu ulkeden oiı nan dovızlere bır de gelen Avusturyalılann bıraktıkları eklenınce. devletın kasasıno oldukco buyük poralar gırmış Bd dövızın hacılara verıldığı yolunda bır sav herkesm dilınde... Ecevit, adayların moralini yükseltti Banş KUDAR Başkan Civelek, Güreş Federasyonu kurullarını dün Bursa'da açıkladı BURSA Gureş Federasyonu Kurulları Başkanı Nıyazı Civelek taratından dün cçıklanmıştır. 2. başkanlık ve teknık sorumlu gorevıne MahmJt Atalay'ın atandığı kurulda Genel Sekreter Orhan Kecelı olmuştur. Uyelıklerıne Fethi Atan, Yalçın lpbüken, Ûmıt Demırağ. Bülent Yıldırım. Dr. Bekır Avar'ın getırıldıği Güreş Federasyonu nun ötekı kurulları şoylece saptanmıştır Merkez Hakem Kurulu : Ali Merdoğan, Ahınet Koksal. Uğur Sayın, Ismaıl Akçay, Sadık Koparan. Basın Danışma Kurulu Kemal Denız, Erol Kaner, Alı Gumüş, Alı Ulvı Tural, Nurhan Aydm Danışma Kurulu Vehbı Emre. Nun Boytorun, Gazanfer Bılge, Celâl Atık, Muharrem Candaş Sağlık Kurulu Prof Dr. Kemal Aydınoğlu. Dr. Kâzım Gedık, Dr Orhan Atac, Dr. Uğur Tanbaysal. Dr. Fıkret Durusoy ve Dr. Orhan Erdem. Ankaragücü ile F. Bahçe, bugün Ankara înönü Stadı'nda karşılaşıyor ANKARA Fenerbahce. bugün Ankara'da Ankaragücü ıle özel bır maç yapacaktır Inönu Stadında oynanacak karşılaşma saat 13 45'de başlayacaktır. Fenerbahce Mılli Takım kampında bulunan futbolcularının dışında kl kadro lle Başkent takımı önune çıkacaktır. Ve Beşlktaş'ta durum böyle devam ederken, arka arkaya ikı haber gelıyor kulüpten. Arjantln'ae oturan bır eskl Beşiktaş'lı taraftar, kulube Ar|antın'den blr futbolcu transfer etmesınl önermiş. kulüp de tum umidinl bu taraftanna bağlamış. Ama taraftarm futbol bilglsl neölr, buraya gelecek futbolcu yetenekll mldtr, yeteneksiz midlr, kimsenm haberi yok. Ama gelsin Arjantin'den bir futbolcu demlşler, beklemlsler. Tâbl kıso surede kokusu cıkmış, caymışlar. Sonra Finlandlya'dan bir haber gelmiş... F'ınlandıya Mlllı Takımında oynamış bir futbolcu varmış, o gelrnek Istiyormuş Turkıye'ye. Ama kısa blr özurü varmış, blraz ameliyatlıymış... Şimdl Besiktaş'lılar onu bekllyortar ümltle... Ama bu futbolcu İyi Imis, ya da sakatmış, antrenör Milutinovlç bu futbolcuyu gormuşmuş, ya da gormemişmlş hic farketmer. Önemll olan Beşiktaş'ın bir transfer yapması, tum Beşlktaşlıları yeni bır umltle bağlaması. Bır başka deylşle «zaman calınması» Sonro da oturup yoneticiler. «kblüp krız icınde, paramız yok. sağa sola da 24 mılvon borcumuz var» diyorlar Sorumsuzca harcamaların ve de sorumsuzca konuşmaların sonucu Işte... Dunya Kupası eleme grubundaki 5 macını çarşamba günu D. Almanya lle oynayacak (A) M1III Futbol takımımızın TeknlK Dıreklöru Metln Türel yonetiminde İzmirde yaptığı çalışmadon blr an™ (Fotoğraf: AYKUT POTUROĞLU) 1. Amatör Futbol Ligi'nde ikinci yarı dün başladı Istanbul 1 Anator Futbol üg'ının ıkincl yarı •ı dün oynanan maçlarla başlamıştır Alınan sonuclar şoyledır: Y. S. Seiım Telsız. 11, Demırspor Çırçır 30, A. Mızrak Ortaköy. 10. Alemdar Pendık. 21, Fenerbahçe Çapa. 41, Yıldız Halıc 32, Bayrampaşa Alıbeykoy. 21, T. Tayfun Ozenspor: 30, Cıbalı Paşabohçe 22, Cankurtoran Yedıkule 31, Bağlarboşı Sumerspor 11, Nışantaşı Umranıye. 11, Yalova Isk Paşa. 10, Moltepespor Kartal. 11, G O Paşa Muradıye 11. ISTANBUL KARMASI 10 GAÜP... istanbul Amatör Karması dun Çanakkole'de oynanan macta Tekırdağspor'u Ceylan'ın goluyle 10 yenmıştır. At yarışları tahmini 1. KOŞU: Favorl Dorukhan. Plase Şıır. Surprız: Arabesque 2. KOŞU: Favori Şefıka Pla seler HurolAnsay. Sürp rız. Seyhanlı. 3. KOŞU: Favorl Anlt. Plase Stella Fay. Surprız Bubaşkapyo. 4. KOŞU: Favorl: Neame Plaseler Celıkhan Olcay. Surprız: Yaprak. 5 KOŞU: Favori Tülrah Pla se Bulbül Surprız Şarara. 6. KOŞU: Favori Devrım Plase Zafer Kadrıye Sürprız Koca Celâl 7. KOŞU: Favori Konseran Plaseler Elıf Kamçını verme Sürprız Adalıkız 8. KOŞU: Favori Perıhan Plaseler Yolgecen An Surprız Renav. Yuksel ERUÇ Basketbol Ligi'nin dev maçı ıçin Eczacıbaşı ile TOFAŞ karşılaşıyor Basketbol 1 Liğınde şompiyontuğa oynayan takınnlardan Eczacıbaşı lle TOFAŞSAS bugun Istanbul Spor ve Sergı Sarayında karşı karşıya geleceklerdır Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası grup eleme maclarında ulkemızi temsıl eden Eczacıbaşı. gectığımız hafta Yenışehır'e yenılmesı ile puan cetvelının üst sıraları iyıce karışmıştır. Bursa'nm güclu tokımı TOFAŞSAS ıse lıgin yen'.lmeyen tek takımıdır Eczocıbaşı antrenöru Aydan Slyavuş mac Icın şunları söylemıştır. «Şampıyonluk yolunda yuruyebılmemız lcln muttaka TOFAŞ'ı yenmemız gerekıyor. Oyuncularımın hepsının moral ourumu iyı Bu macta ABD lı oyuncu Frank'a do yer vereceğız » İkı takımın da sahaya şu ilk beşlerl lle cıkmaları beklenmektedır. Eczacıbaşı Nuri Doğan. Mehmet. Efe. Frank TOFAŞSAS: Nur. Cevat. Kotoroc. Reşat, Zekl Eczacıbaşı Voleybol Takımı ikinci tura geçti SALON Anadolu Spor Sltesi HAKEMLER Radu Farmus (Romen) (7). Neıat AJtan (7). ECZACIBAŞI Oktay (7), Uğur (8), Serdar (7), Parkalı (6). Gokhan (7), Şakır (6) Faruk (7), Zekı (6), Fatıh (6), Neıat (5). C. V SANT CUGAT Sarda (6). Hernandez (5). Morato (5), Sanahuia (6), Cortada (6). Lopez (7) Ortız (6), Femandez (6), Pıır (6), Cardus (5). Salitn ALPARSLAN Avrupa Kupa Galıpleri Voleybol Turnuvasında ülkemızı temsıl eden Eczacıbaşı, ılk macta 3 0 yendığı Ispanyol Sant Cugat karşısında rovanşı da a>nı skorla aldı 3 0 1 saat suren karşılaşmado güzel bir oyun sergıleyen Lâcıvert Beyazlı ekıp ozellıkle Uğur Oktay ve Serdar"ın bloktakı başarısıyle sonuca gıt mesını bıldı. Ilk setı 15 7 onde bıtıren Eczacıbaşı otekı ikı setı de 15 9, 15 9 kazanıp ıkincl tura yukselme hakkını elae etti. • AVRUPA KUPA GALiPÜRi İSPANYA'NIN VOLEYBOl TURNUVASI'NDAKi TEMSıLDMıZ, 3 0 YENDi CUGAT TAKIM! ROVANJTA'DA Ayfer futbolâ vedâ etti İZMİR Altay'ın mılli futbolcusu Ayfer Elmastaşoğlu 21 yıllık futbol yaşammı dun bır |ubıle He kapatmıştır Jubıle macında Altay, Cem (F. Bahçe), Isa (Adanaspor), Sedat (Bursaspor) ve Mustafa I (Altay) ıle takvıyelı Karşıyaka'yı 8 0 yenmiştlr. B. Boronkây, Avrupa Kupa Galipleri Turnuvası'nda Lüksemburg ile karşılaşıyor Avrupa Şampiyon Kulupler Turnuvası'ndaki temsılcımız B. Boronkây, bu akşam C. A. Lüksemburg ıle ikinci tura gecmeK ıcın rovanşı oynayacaktır. B Boronkây, ılk maçı rakıp sahada 30 kazanmıştı Anadolu Spor Sıtest Salonunda oynanacak mac saat 19 30'da başlayacaktır. TÜRKiYE 2. FUTBOL LiGi Türkiye 2. Futbol Lıgı'nın dün oynanan maclarında Ankara Demırspor, Sakaryaspor'u Ankara'do 40, Rızespor da Konya Idmanyurdu'nu Konya'da 21 yenmıştır. TÜRKİYE VOLEYBOL LiGi Vınylex Galatasaray 3 0 Setler 15/6. 15/7, 15/5 Denızgucu Muhafızgucu. 0 3 Setler. 4/15. 0/15. 2/15. AT YARIŞLARI SONUÇLARI 1. KOŞU Kurtuluş. Nıl, Sübeyhı. G 1.25. IkıH. 3/1 10.80 2.' KOŞU Mamucalı. Hun. Gırne. G 3 00, P. 1.30 • 1.75 2 2a ikıll 1/9 8 80. 3. KOŞU. Cırıt, ötıgen, Sabıre. G. 1135, P: 2 . 4 5 1 5 5 2 00 İkıll: 6/7 17 05. 4. KOŞU. Gold Vınner. Mandamuz Jr. ŞükriY«. G. 9 00. P: 1 85 2.35 1 46. Ikili. 2/9 46 90 5. KOŞU: Nuray. Utku. Bırcan G 1 45, Ikllı. 3/1 6.25. 6 KOŞU Cıhangir Harmonı. Sımge, AsGrandfather G 4 85, P 4 0 5 2 1 0 4 0 5 . ikıli. 2/7 11 50. 7. KOŞU Adalya. Salıme, Gözde G 1 75 P: 1.06135135 Ikılı 3/6 7 8a 8. KOŞU. Haydut, AIKOC. Muşlu G 2 50 P. 1 5 5 2 55250. İkıll 5/9 12 70 1. CİFTE: 3/9. 4 30, 2. ÇIFTE: 7/2, 68 00 3 CİFTE: 3/2; 6 55. 4. CİFTE: 6/5. 4 50, 3'LÛ GANYAN: 265. 3'LÜ BAHİS: 596. Altılı Ganyan <u Yenişehir 10999 galip geldi Türkiye 1 Basketbol Lıgı'nın dutkü maclarında TOFAŞ SAS, ITU'yu Istanbul'da 9874 (51 37) ve Yenişehir Meysu DSI Şpor'u 109 99 (53 47] yenmışlerdır 2 Lıg'de ıse MTA, Şışlı ye 82 68 (47 39), Efes P Isen Ankaragücü ne 115 64 (65 38) Tacspor, Ad D Spor'a 101 49 (44 251 galıp gelmıslerdır. BUGUNKÜ PROGRAM Ankara Atatürk Spor Salonu, 13 00 Ankaragücü • Şişli (2 lıg) 14 30 MITA • Efes Pılsen (2. lıgj 16.00.Şekerspor , Zıraat TV'DE BUGÜN TV. bugun BuKreş'te oynanacak Romanya Yugoslavya Dunya Kupası Eleme Grubu macını saat 14 00'den başlayarak naklen verecektır 8 grupta 4 puan ve avera|!a Ispanya'nın ardından ıkın ci sırada yeralan Romanya'nın, Arıantın e gıdebılmesı ıcın karsılaşmayı mutlaka kazanmosı gerekmektedir. TV'nın ıkıncı naklen yayını ise, saat 16 00'da Istanbul'da başlayocak Eczacıbaşı TOFAŞ SAS Türkiye Basketbol Lıg'ı macı oiacaktır Bfl Avrupa Kupa Galipleri Turnuvası'nda Cugat'ı ruvanşta da yenerek 2. tura geçen Fotoğraf: AII.ALAKUŞ) Eczacıbaşı'nın dunku maçtaki blr atağı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog