Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

IIIGIHCZ. UGI BEKLEMELILER Ul(a,ın 13 Mayı. LlSE SOtJ 19 Kasım 21 Mayıs Sobch.Akşgm Sınıflor» ,274092 .2Î tZM 17 15 2704 v^umnurıyeı 54. YIL; SAYI: 19144 Inhaler ICKS NEFES TÜPÜ Kurucnsn: YUNTTS NADt 300 KURUÎ 13 KASfM 1977 PAZAR CHP Genel Başkanı seçim kampanyasını Izmir'de açtı Buca Cezaevinde Ecevit'e gösteri yapılmas! üzerine kavga çıktı, bir kişı öldü IZMİR, (Cumhuriyet Ege Büro su) CHP Genel Başkonı Bulent Ecevıt ın Buco Cezaevı önunden geçışı sırasında kendısıne sevgı gosterısınde bulunmak isteyen ma^ıkumlarla buna engel olmaK ısteyen mahkurrlar arasında cıkon catışma da bır kışı olmüş, bırı ağır beş kışı yaralanmıştır Buca Cezo evı Muduriüğu olayın adı bır sorundan cıktığını ılerı surmüş tür Öğrenildığıne göre. CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt ın (Devanu Sa. 9, Sü. 5 de) Geziden Izlenimler: Buca'da CHP'liler çoğunluk ama, MHP'liler duruma egemen Hikmet ÇETİNKAYA BUCA CHP Genel Başkanı Buient Ecevıt, beledıye yere! secım!eı oncesı ılk konuşmasını izmır'ın Buca kasabasında jbu cak! yaptı A imş bın nufuslu bu şırın ka sobcc'a CHP, 1973 yerel secımlennde Beledıye Başkanı Yuksel Çakmur'u Ankara ya gönderırken beledıye başkanlığını AP nın adayı Işılay Saygın'a teslım edıyordu CHP'nın adayı gazetecl Akın Sımav'dı Duvarlara yazdırdığı sloganlar, halkı umursamama (Devomı So. 9, Su. 4 de) «fktidarı belirleme bakımından yerel seçimler bu kezde genel seçimler ka; dar önem taşıyor» «CHP'nin hükümet kurmasının kaçınılmaz bir zorunluk olduğunu kabul eden'er günden güne artıyor» «Bu seçimlerde ulusumuz, devlet busbütün çökmeden Cephe Hükümetinin çökmesini sağlayacaktır» YEREL SEÇİM KAMPAHf/UIKJ A(AN BULENT ECEYIT BUCA'DAKI AÇIMAVA TOPIANTISINDA KONUJURKEK. (THA FAX) 'Seçmen MC'ye çekil diyecek, BUCA CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt dün Buca'da yerel secim kampanyasını acmıştır Bulent Ecevıt Buca, Selçuk ve Soke'de yaptığı konuşmalarda «Devletl öe, ekonomlyi de yönetemiyecekleri, topluma huzur ge tiremıyecekleri, uluslararası alan da TürkiveYe yararlı olamayacakları yıllardır kanıtlanmış olanlara 11 aralık gunu Türk seçmeni artık çektlm dlyecek» demlçtır. Partısınln Buca, Selcuk ve So ke'de duzenledlğı acık hava top lantilarmda konuşan CHP Genel Başkanı Bulent Ecevlt konuşmasında, bu seçimlerde devlet busbutun cokmeden cephe hukume tının çökmesının sağlanacağ'nı belırtmiş ve konuşmasını şöyle surdürmuştur <lktldarı belırleme bakımından yerel seçimler, bu kez de gene1 Barış KÜDAR bildiriyor seclmler kodor önem tasıyor 1973 mılletvekılı genel seclmleri Meclısten bır hükümet cıkarmoğa yetmemlşti Fafcat bırbucuk ay sonra yapılan yeral secımlerde. ulusumuz. Cunrthurtyet Halk Partısının oylormı büyük olcude crttırarak isteğını daha ocık bellı ettl öylellkle hükflmet sorurvu bır sure icın de o!sa cözuldu Şımdl de 1977 genel seclmlerınden sonra yine yerel secımlere gıdıyoruz 5 hazıran 1977 genel seçımlerınde, Turk ulusu, Cumhuriyet Halk Partısının oylarını yuzde 333*den yuzde 41 4'e yukseiterek fktıdarla ılgılı tercihını belll ettı Seçımlerden sonra da Cum hurıyet Halk Partısının bu tercıh doğrultusunda tek başına hükümet kurma gırişimını kamuoyu belırgin bıcımde destekledı Partımıze oy vermeyen baız toplum kesîmleri bfle, ulkemız ıcın eseılık yolunu. bunalımdan kurtuluş yolunu Cumhuriyet Halk Partlsînın tek başına hukumet kurmasında gorenlere katıldılar. Fakat Meclıste grubu bulunan ötekı partıler. kamuoyunun bu ısteğıne kulaklannı tıkadılar Kurduğumuz hükümet guvenoyu (Devamı Sa 9. Su 4 de) Türk Tabipler Birliği Ankara'da protesto yürüyüşü kararı aldı İSTANBUL HABER SERVİSİ Turk Tabıbler Bırlığı Merkez Konseyı'nın dun yapılan olağan üstu toplantısında. Konsey Baş kanı Dr. Erdal Atabek'ın Istanbul dışında bır göreve atanma sının tAnayasal kuruluşlara kadar uzanan faşıst tırmanışın bir örneğı» olduğu belırtılmış, eylem olarak Ankara'da bir pro testo yürüyüşü yapılması karor laştırılmıştır. Türk Tabipler Bırlığl Merkez Konseyi Başkanı Atabek, toplantıda yaptığı konuşmado, Istanbul dışına sürulmesının asıl (Devamı Sa 9, Su. 2 de) Bakanhk, Eğitim Enstitüsü sınavlarını durdurdu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Mıllı Eğitim Bakonlığı, Donışîov koarına uyarak, Eğitim Enstıtülerındekı sınavları durdurmuştur Karar. oncekı gun Mılll Eğgıtım Bakanı Nahıt Menteşe'nın başkanlıgında Bokanlıkta us' duzeyde yapılan toplantıda alınmıştır Karara gore, Eğitim Enstıtultnnde jMulakat» adı altında yapılan sozlü sınavlarla. cYazılı» sınavlar yarından ıtıbaren oldukları yerde bırakılacak, Danıştay ın kesın «Iptal korarı» bek'e necektlr. Danıştay Sekizıncl Dalresl. Eğitim Enstıtülenne öğrencl almmasındo «Mulakat» ve «Yozılı sınav» yapılmasını ongoren yonetmelığin 11 ve 12'cı maddelerınl durdurmuş ve kararın aceie olarak cMetıur elıyle» bokanlığa ıle tılmesını kararlaştırmıştı. Danıştay kararı Bakanlığa gelınce, önceki gun Bakanlıkta uzun suren bir toplantı yapılmiş, bu toplantıya Bakanlık Musteşon. Müsteşor Yardımcıları. Öğretmen Okulları Genel Mudurü Talım ve Terbıye Kurulu Başkanı Bakonlık Müşavirl ıle Bakanlık Teftış Kurulu temsılcısl katılmışlardır Toplan(Devamı Sa. 9. Sü 8 de) Rumlar, bir Alman uçağını zorla Larnaka'va indirdiler LEFKOŞE Rumlor, önceki okşom Kıbrıs Türk Federe Devletınin Ercan Havo Alanına gelmekte olan bır cLufthansa» ucağını Larnaka Havo Aian na ındırmıslerdır Anodolu A|ansı muhabırının dun sabah yetkılılerden aldığı bılgıye göre «Deutsche Luîthanso Tranport» Şırketıne aıt 14 kışılık «Corvette» tıpı ıet yolcu ucagı Brındızı Ercan seferını yapmakta ıken Larnaka Hava Alanı go'evlılennın mudahalesıyle karşılaşmıştır. Rum Slvıı Havacılık yetkılılerı Lufthansa'nın pılotuna, Ercan'ın sözde Kıbrıs Hukumetmce yasak alan ılân edıldiğını, ınmesı halınde, bundan ooyle hicbır Lufthansa uçağıno Larnaka ya ınış musaadesı verıimeyeceğmı bıldırmışlerdır OnceKi akşam 18 15'de Ercon'a Inması beklenen ucak Rum görevlılerliın bu tehdıtlerı ı,ze'ine bir sure Kıbns semalarında kalmış, daha sonra Lornaka'ya ınmıştır Ercan da Ise. kule görevlılerı dünsabah saat 02 00'ye kadar ucağı bek'emışlerdır. (Devamı Sa 9. Sü 6 da) ABDULCANBAZ Sakarya'da bir öğretmen öldürüldü • GAZIANTEP YURDUÖNÜNDE OLU BULUNAN ULKU OCAKLININ UZERINDE IKİ TAHRIP KALIBI VE BIR TABANCA BULUNDU CUMHURİYET HABER MERKEZİ Istanbul'do dun bır oğrencl ölü olarak bulunmuş, Sakarya'nın Kocaelı bucağı oğretmeni de kimlıklerı belırlenemeyen kışılerce taboncayla vurularak oldurulmuştur Istanbul da Vatan Muhendıslık Yuksek Okulu 3 sınıf oğrencısı Yaşor Topcu Vakıf Guraba Hastanesı yakınlcrmdak! Gazıantep Ögrencı Yurdu onunde olj olorak bulunmuştur Uzermden ıkı dınamıt lokumu, bır tabanca. bır şar|or ve 13 mermı çıkan og EVLİYA ÇELEBI: FUTBOL MAÇINDA «KISA DON GIYIP BACAKLARINI ELALEME TFSHİ"? EDEN BU DELIKANLILAR RENKLI GOMLEKLERıVLE, CAYIR USTUNDE ŞEN DANALAR MISALI OYLE SEGIRTIRLER. HOPLARLAR. ZIPLARLAR Kl, DOGRUSU GORULECEK MANZARADIR . NIYETLERI. MEŞIN BIR BALONU BIR KAL'AYA SOKMAKTIR Kl. BU KAL'ALARI. BIRER LEVENT MUHAFAZA EDER FAKAT BU KAL'ALAR, BIZIM ZAMANIMIZDAKI KAL'ALARLA MUKAYESE OLUNAMAZ. UC DIREK BIR AĞDAN IBARET, ZAVALL! FAKIR KAL'ALARIDIR BU FUTBOLCU DENEN BALDIRI CIPLAKLARA GAYRET VERMEK ICUN. NICE BIN HALK TOPLANIP OYLE GULGULE. OYLE VAVEVLA KOPARIRLAR Kl. ARBEDE BITTIGINDE SESLERI SEDALARI KISILUP BIR AY LAF EDEMEZLER HASTA KISILER OLUP SORDUGUMDA BU YERLERE cHASTANEısDIR DENILDI . GUYA HALKI UYUTMAK SIYASETDEN UZAK TUTMAK ICUN ICAD OLUNDUĞU SÖYLENIR > ERKEN TERHiS EDiLECEK YEDEKSUBAY VE ERLERE İLİŞKİN KARAR BiRLiKLERE BiLDiRiLDi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Yedek Subaylarlo erlenn ızınlı olarok erken terhıslerı, Genelkurmay Başkonlığınca butun bırliklere bıldırılmıştir 1956 doğumlu olup da sılâh altında bulunan ve terhıslerıne 2,5 ay kalan erler ıle. yedek subaylardan terhıslerıne uç ay süre kalanlar, ızınle erken terhıs edıleceklerdır (Devamı Sa 9 Sü 4 de) YÜKSEK PLÂNLAMA KURULU TOPLANTISINDAN BAZI DPT YÖNETİCILERİATILDI lalcın DOĞAN ANKARA (Cumhuriyet Burosu> Devlet Planlama Teşktlatı'nın bazı yonetıcılerı Yüksek Planlatna Kurulu dunku toplantısından otılmışlardır Yüksek Planloma Kurulu (YPK) toplontısından DPT'nin yönetıcllerı atılırken Uluslararası Para Fon'u (IMF) ıle bır aydır göruşmelerı yurutmekte olan uzmanlar, plan iama ıle hicbır ılgısı olmadığı halde toplantıya alınmışlardır. Bu arada Yüksek Plqnlqma Kuruluna DPT dışında hazırlanan bır plan strateıısının 6unulduğu öğrenılmıştır Öte yandan, YPK toplantısından bır gun once mesaı saatının bıtımmde gorevınden aiınan DPT Sosyal Plonlama Daıre sı Başkonı lcen Börtucene CUTI hurbaşknnı Fahrı Koruturk He Başbakon Suleyman Demırel'e bır mektup gondererek. YPK'da (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) rencmin Ülku Ocakları üyesi olduğu ve Atatürk Öğrencı Yurdunda kaldığı saptanmıştır Gazıantep Ogrencı Yurduna sabah saat 05 45 sıralarında pot layıcı madde atılması uzerıne, olay yerıne gelen guvenlık kuvvetlerı tarafından bulunan cesed morga kaldırılmıştır. Polıa patlamadan once karşılıklı catışma olabıleceğını belırterek, cevrede 15 boş kovan ve mermı cekırdeklerı ele gecırdıklerınl soylemıştır Ote yandan olum nedenı araş tırılırken bazı yetkılıler Topcu' nun boğularak oldürülduğünu ve boğazında bazı ızler bulunduğunu bıldırmışlerdır Olayla ılgıll olarak Bırıncı Şube çok sayıda (Devamı Sa. 9. Su. 7 de) BUGÜN 4. SAYFAMIZDA OLAYLABIN ARDI,NDAKt Murat 131 otomobillerinin satış ve dağıtımı durduruldu Istanbul Haber Servlsl Sa nayl ve Teknoloıı Bakanlığı ıle Tofoş Şırketı orasında Murat 131 otomobillerinin sctış fıyatı konusunda belıren ceklşme Murat otomobıllerın dağıtım ve satışının durdurulmcsı ı!e yenı bır (Devamı Sa. 9. Su. 6 da) GERÇEK Godot'yu Beklerken... rulmus glbidir. Ulke yaşamında konfederosyonun etkınlıgı kaimamıştır. MC Hukumetlermın yorattığr olumsuzluk ortamında cogu sosyal ve ekonomlk kurumun nıtelıkleri değısmektedır Miliı Egı tlm Bakanlıgı'nda Egıtim Enstıtuleri komando derneklerınce yoneltılır olmustur Meclıs calışomamoktadır Bu gıdisle 1978 " «leclıssız gırllecektlr. Yenl But;e'nın zamanında çıkarılması sımdıden bır sorun olacaga benzemektedir Meclıs Başkanı, Başkanlık Dıvanlan, Butce Komısyonları saptonamamış bır Turkıye'de IMF Kurulu'nun calışmaları surmektedır Coktan beri etkınliğıni yıtirmiş, Devlet Plan••• (Devamı Sa 9 Sü. 6 da) Başkomutan ve Karşısındakiler Sadi BORAK'm YAZI DİZISI 4. SAYFAMIZDA URKİŞ Yönetlm Kurulu'ndo «erken genel kurul toplantısı» onerısi konuşulurken Harplş Sendikosı Genel Başkanı Kenan Durukan, TURKIŞ'in ısçl hareketi lcinde fonksıyonunu yıtirdiğini belırtmıştir. Gerçekten degısen sosyal ve sıyasal kosullarla gelışen emekçi kitleleri korşısındo TURKIŞ'fn bugunku orgutsel varlıgı dondu T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog