Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Şampiyon Kulüplerde Tofaş Sofya CSKA'yı 6 4yendi Altuğ tSTANBULLÜOĞLU (Bursa'don bıldlrıyor) Avrupa Şompıyon Kulupıer Serb&st Gureş Turnuvasmın yarı fınal grubu karşılaşmalan dün baş'adı ve TOFAŞ SAS, Sofya CSKA'yı 64 yen dı. Buyuk bır kolabalığın ızledığı karşılcşmalarda 52 kılo gureşcımız Kâmıl Ozdag'ın 100 gram fazlası olması nedenı ıle yerına 48 kılo gureşçısi Mehmet Yalçın Çıktı Bugun de saat 14 00 de Mos kovo C5KA önune sakat bulunan Mehmet Sarı1nın yerine buyuk bır olasılıkla Burnan Sabancıoğlu çıkocaktır. Gureşlerın sonuçları şöyledır: 48 kılo: Omer Sakızcı. ustun bır güreşten son ra George Stanov'u 8/3 yendı. 52 kllo: Mehmet Yclçın. 75 DCınya ucuncüsu Dırrıtor Fılıpov onunde varlık gosteremeyerek 17/1 yenıldı. 57 kilo: Seyıt A!ı Aker, başa bcş götürduğd karşılaşmada son sanıyelerde verdığı puanlarla Jenko Ivanov'a 7/3 yenıldı. 62 kilo: Nurettın Kurt Angel Todovov gecenın en gu2el karşılaşmalarından bırlni yaptılar. Tofaşlı güreşcı üç kez sakatlanmasına karşın mınderden 11/8 galıp ayrıldı 68 kilo: Mehmet Sarı, 1975 ve 77 Dunya üçun cüsu Nıco Dovcov onünde tanınmayacak bır güreş çıkardı ve 10/5 yenıldı. 74 kilo: Reşıt Karabacak, Peter Petrov karşısında ook üstun gureşti ve mınderden 13/3 galıp aynldı 82 KILO M Alı Demırtaş. 74 Kılo 1975 Dunya uçüncusu Aleksandr Nanet korsısında üstün güreşti ve 4/2 karşılaşmayı kazandı. 90 KİLO: Ismaıl Temız. Hrısto Marlnev önünde cok başarılı bır güreş cıkardı ve mınderden 13/6 galıp aynldı 100 KİLO: Mehmet Guçlü. George Yançev önünde gureşe tutuk başladı. llk de/reyı 7/2, ıkıncı devreyı 7/6 yenık bıtırmesıne karşın, karşılaşma yı 11/7 kazandı. MOSKOVA CSKA, RZESHOVV'U 622 YENDt Gunun ıkmcı karşılaşmasında ıss Moskova CSKA, Polonya'nın Rzesho// tckımını 8 2 yendl So/vet gureşçılen ıkı yenılgıler,nı 48 ve 100 kılolarda hükmen aldılar Ağırda Tofaş SAS'iı güreşçı bulunmadığı rçın rakıbı hükmen galıp geldi. © Yalçın, Aker ve Sarı râkiplerine sayı iie yenildiler Sakızcı, Kurt, Karabacak, Demirtaş, Temiz ve Güçlü galip geldiler Ankara'dakf yenilgiden sonra yarın Tofaş SAS'ı yenip üç puan almak azminde Basketbol 1. Türkıye Llgi'nde Eczactbaşı TOFAŞ SAS takımları arasında yarın yapılacak olan buyuk maç ıcın ıkı takım da hazırlıklarını sıkı bır bıcımde surdürmektedırler. Eczacıbaşî basketbol takımı antrenorü Aydan Sıyavuş TOFAŞ SAS onunde kozonmalarının şart olduğunu belırtmıştır. Yenışehır yenılgısının kendılenne şampıyonluk iddıasını yıtırme anlamına gelmedığını de soyleyen Sıyavuş, ozetle şunları scylemıştır: «Karşılaşma büyük bir çekişme Içinde geçecek. Uzun seyahatler ve maçlar nedenı ile çok yorgun duştük Turk basketçısını uzun yollar kaldırmıyor Yenışehır macı sonrası takımı ıki gun dıntendırdık ve çalışmalanmıza dun başladık. Şampıyonluk yolunda yüruyebılmek ıcın mutlaka TOFAŞ'ı yenmemız gerek. Htç bır sorunumuz kalmadı. Oyuncularımın hepsmın moral durumu cok lyı. Bu karşılaşmada A8D'lı oyuncu Frank da oynayacak...» Yarın oynanacak bu onemli maçı Izlemek lcin kalabalık bır taraftar topluluğunun da Istanbul'a geleceğı ve şımdıden otobüslerın kıralandığı bıldırılmıştır. ı ureı; r ı , , kurtarmalıyız dedi İZMIR'E GEıRKEH TRAFıK KAZASI GEÇıREN İSA'NIH DURUMU iYi. CEH iLE MUSTAFA'NIN SAKATLIKIAR! (A) MılLi FUTBOL TAKIMIMIZİN TEKNİK DIREKTORU TtlREu ÇAR5AKBA G O K D İZMIR. (Hulusl ÖZCOBAN blldiriyor) Demokraîık Almanya Ulusal Futbol Takımı ıle çarşamba gunu Dunya Kupası eleme grubu karşılaşmasını oynayacak (A) Mıllî Takımımız aday kcdrosunun onceki gece başlayan kampına, cağrılı tum futbolcular katılmışlardır. Kampta bulunan futbolcutardan Fenerbohceil Cem ıls Altaylı Mustafa'nın sakat oiduklorı, Adanasporlu Isa'nın ıse Izmır'e gelmeic üzereyken yolda trafık kazası gecırdığı oğrenılmıştır. Isa'nın durumunun lyi olduğu, çalışmalara katılmasmda b r sakınca bulunmadığı, Cem ı!e Mustafa'nın da çalışmalara katılacakları, tedavılerinın sürdüruleceğı belırtılmiştır. Ulusal Futbol Takımımız teknık dırektörü Metın Turel, karşıtımızm da bızım gıbl hıcbir ıddıastnın kalmadığını, 16 kasımdakı karşılaşmanm bır «onur maçı» olduğunu belırtmıştır. Türel şöyle konuşmuştur: «Uç karşıloşmadaki beş şutun dırekten dönmesı şanssızlığımızın en lyi kanıtıdır. D Almanya onünde bu şanssızlığınrızı yeneceğımıze ınanıyorum Artık Arıantm'e gıtmek ıcin hıçbır ıddıamız kalmadı Şımdıki ıddıamız prestıı Sov^etler Bırliğı'nı yendığ'mızde de Avrupa Kupasında hıcbır ıddıamız kalmamıştı ama, prestıgımızı kurtarmıştık Bu maç, bır mıllî karşılaşmadır. her bakımdan onemlıdır. 16 kasımda D. Almanya'yı yeneceğımıze ınanıyorum » D. ALMANYA ONÜNDE «ONUR KAR5ILA5MASI» OYNAYACAGIMIZI SOYLEDı VE «BU MAQ KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM» DEDI. NOTLAR KAMPTA HERKES RAHAT Banş KUDAR • D. Almcnya i!e 16 kasımda Atatürk Stadı'nda karşılaşacak (A) Mıllı Futbol Takımı adaylcrı kampa gırdıler. Avusturya karşılaşması kamp kadrosunda ıkı değışıklık vcr. Ikışer sart kart görerek bu karşılaşmada oynama haklarını yıtıren Alı Kemcl ıle Engın'ın yerine, Galatasaray'dan Öner, Fenerbahçe'den Onder çağırıldilar .. • Futbol Feaerasyonu basın sözcusu Alı Şen, futbolcularla. çalıştırıcılarla, yanı kırrın'e goruşmek ısterse, gazetecılerden once kendısıne bunu bıldırmelerını istemiştı, önceden... Bır bakıma, «dıktatör havosı vardı» denılebılır. Gorduk kı, bu kamptta aym hava yok... • Futbolculor da oldukça rahat. Nerede bır önceki kampın asık suratlı. heyecandan ayakları tıtreyen futbolcuları, nerede bu kcmpın rahat futbolcuları. Kampta herkes rabat. öylesıne kl, bır olaydan sonra ınsan şoyle bır rahatlar ya... Masâ Tenisçilerimiz Macârisfan'a 3 1 yenildi Hakemlete de zam yapılması düşünüiüyor Merkez Hakem unılu bugun IstanbuJ'da toplanarak hakemlerın ücretJenne yenıden blr ayarlama yapılmasıru ısteyecek aynca tüm hakemlenn fonn durumlannı yenıden gözden geçırecektır. Komıte uyeleri arasında Dunyaca un yapan hakemlenmizden Doğan Babacan ile Hılmı Ok'un son zamanlarda baçanh maçlar çıkarmadıtdan ve Dünya Kupa sı fınallennı yönetme şanslarırun da azaldığı belırtıhrken oteki hakemlerın 1. 2 ve 3. profesyonel hgde başarılı ve olaysız maçlar yönettıklen ıfade edılmektedır. Yapılacak toplantıda son zamlar göz önunde bulundurularak hakemlere 200 lıralık bir ek ücretın venlmesj konusunda karar alı nacagı behrtilmektedır. Cemil, «Benîm yerimi ancak o doldurur» dediği Bahri'yi özel olârâk çalıştırıyor Fenerbchçe antrenorü Ka'operovıç'ın Isteğı uzerine, bu yıl cnator lıgden transfer edılen Bahrı'yı çalıştırmak gcre/ını usl'enen Kaptan Cemıl, «Fenerbohçe'de benım yenmı ancak bu genç doldurur» demıştır. Cemıl şoyle konuşmaktadır. tBahrı başarılı bır futbolcu olma yolundodır. Futbolu bıraktığım zaman bu calışma temposu ıle yerimi doldurabılır» Bahrı ıse, ıCemıl ağabeyımın gosterdığl yakınlık, benı futbola daha fazla bağlıyor Hıcbır zaman onun yerını dolduramayacağımı bılıyorum Tum amacım Fenerbahçe'ye hızrıettır» şeklınde konuşmuştur. Fotoğrafta ıkı futbolcu bır çaiışma sırasında... BUDAPEŞTE Uluslararası Masa Tenisi Birıncılığınde M llı Takımımız, Macarıstan Genç Ta kımına 31 yenılmiştır Ötekı maçlarda şu sonuclar alınmıştırF Almanya Avusturya 30, D Almanya Avustralya 31, Macarıstan (B) Bulgarıstan 30, Yugoslavya (B) Çeka.c!ovaKya (B)30, Isvec (B) Fransa <B) 30, Polonya • Mısır 31. Altây'lı Ayfer bugün futbola veda ediyor İZMİR (Cumhuriyet Ege Burosu) Altay fırtbol takımı kaptanı Ayfer ElTiastcşoğlu. bugun yapılacak |ubıle ıle 2 yıllık futbolculuk yaşammı kapatacaktır Alsancck Stadındakı jubıle saat 13'de başloyacaktır. Amâtör Karmalârda Istanbul bugün Tekirdâğ ile oynuyor CANAKKALE, (Turan Narlar) Turkıye Amatör Karmalar Grup Bırincılığınde bugun Istanbul, Tekırdağ ıle karşılaşacaktır. Bu grubun dün oynanan maçında Tekırdağ Edırne'yı 3 2 yenmıştır. ' Avrupa Kupa Galiplerinde Cugat (lo bugün rövanşı oYnayacak Eczacıboşı Voleybol Takımı... SATRANÇ KÖŞESİ istanbul Satranc Deme3!'nde oyranmakta olan «Muhıp Aksan Anı Turnuvası, 1977»nın bıtımıne ıkı tur kala 35 oyuncu arasında Can Yurtseven 5Vi puanla başa gecmıştır. Aşağıdakı durum bu turnuvada Suer Ipek oyununun 41 , Şe7f7 hamlesınden sonra oluştu. Doğu Almanya'nın îzmir ksdrosu âçıklândı BERLİN Demokratık Alman Cumhurlyeti'nln 16 kasımda Izmır'de Mıllî Takırrımızla oynayacağı Dunya Kupası g.rup macı icın saptad'gı aday kad ro açıklanmıştır. D. Alman kadrosunda şu futbolcular bulunmaktadır: KALECİLER: Croy (2wıckau), Frıese (Lelpzig). SAVUNMA: Dörner ve VVeber (Dresden). Kısche (Rostoock), VVeıse (Jena), Görbner (Leıpzıg). ORTA SAHA Haefner ve Schade (Dresden), Pommerenke (Magdeburg), Lındemann (Jena), Muller (Karl Marx Stadt) İLERİ HAT: Strıch. Sparwasser ve Hoffmann (Magdebug), Rıedıger (D/namo Berlln). Oümpiyatlara saygı du/muyorum Amerfkah yüksek atloyıcr Dwlght Stones, sozleri, hareketleri, davranışları ile pek cok klşlnin ofkesinl çekmış, antipatık bir sporcu.. Ama onu yakından tcnıyan ctletler cNe dedığlnl iyi dınlersenız, genelllkle haklı olduğunu gorursunuz* diyorîar. Bir gazetecl bu oğude uydu ve Stones'u dikkatle dinledi. Işte gazeteclnln soruları ve Işle Stones'un yanıtları: Soru Yaşcenko Ile ne zaman yarışacaksımz? YANIT Sanırım hicbır zaman. Onunla yarışma şansım yok. O 18 yaşında. Bense 20, hatta 22 yaşindakı Ruslarla bıla nadıren yanşıyorum. Onlar genclerı buyuklerden saklıyorlar. Yaşcenko bır yıt daha genç. Onunla ilk yarışma fırsatı 1980 Moskova Oyunlarında olur sanırım. S O halde en buyuk rakiblnlz kim? Y Doğu Alman Belischmıdt. O tam bır tabanca. Onu bu yıl sadece ben geçebıldım. Bana kaıırsa. Yaşcenko rakıp oiamaz zaten. Bır yukseklığe karşı yarışmaklo, bır rakıbe karşı yarışmak çok farklı şeylerdır. Ruslar, Yaşcenko'yu rakıbe karşı yarıştırmakton kaçınıyorlar. Onun iyi bır atletle yarışmasını ıstemıyorlar. Çünku delıkanlıyı ruhsal olarak, cıtaya gore programiamışlar. Uzerınde hıçbır oaskı olmuyor. S Baskı olsa ne olur? Y Onu da yenmeyı oğretecekler ama, henuz değıl. Şımdılık gunde 18 sact uyuyor. Uykusunda yapması gerekenlerı beynıne yerleştırıyorlar. Bır ınsanı bu kadar uyutmak ıçın ılâç vermek gerek. Bu sıstemı benım aklım almıyor. Bır santım daha aşağı atlarım ama, bıldığım gıbı yaşanm. S Moskova Oyunlarında yanşmanız mümkun mu? Y Sanmam.. Olımpıyatlara çok var. Ben de olımpıyatlara pek tazıa saygı duymuyorum artık Olımpıyat artık bır tıcarî olay halıne geldı. Hedefınden çok saptırıldı. Olımpıyat ruhu yok oldu. Sadece pora ıcın, polıtıka ıcın yarışan azgın boğalar gtbı besıye oekılmış sporcular. Bır yarış içın bır yılı feda etmek. hem de saygınlığını yıtırmış bır yarış içın. S Yaşcenko'nun dünya rekorunu blnme (Straddle) stiti Ile kırması, tar tışmayı gene güncelleştlrdi. Ruslar «Binme daha zor, ama bu stille daha yukseğe ç'kma olanağı var» dlyorlar. Y Fosbury flop bu kadar basıtse nıye herkes böyle atlamıyor? Herkes kendıne göre stıl seçıyor Ben hızo da yanan bır atlayıcıyım. guco dayanan değil. Rustar ve Doğu Almanlar benım teknığıml yakından mceledıler. Şlmdi blnme stılı Ile atlarken, benim gıbı koşmaya dayanan bır stıl gelıştıriyorlar kı, çok etkılı oluyor. S Doğu bloku uikelerlnln spora devlet profesyonelllği lcinde yaklaşımları slzl rahatsız etmiyor mu? Y Etmiyor. Cunku bu onların sistemı. Top bızım elımızde değıl kı. onlaro ne yopmaları gerektığını soyleyelım. Amerıka. Rusya'ya ne yapması gerektığını söyleyebılır mı? Söyleyemez. Doğu Almanya'ya da soyleyemez. O halde, bız konulan amatörluk kurallartna uyarız, onlar da uyarlar. Ama herkes kendı bıldığınce. S Kac yıldır allıyorsunuz? Y 14 yıldır. llkokuldo başladım. 1964'de Valen Brumel'i atlarken gör DÜNYA DÖNÜYOR Hıncal ULUÇ Nejat KÖK i i Okuilarârası Basketbol maçlârına dün de devâm edüdi Okullorarası basketbol karşılaşmakarma dün de devam edılmıştır. Kadıköy Haık Eğıtım Salonun do yapılan bayanlcr maclarında şu sonuçlar alınmış'ur Kadıkoy K. L: 68 Fatıh Tıcaret L 10. Usk. Amerıkan K. L: 33 Istanbul K L 8, O. Doruşşofaka L: 33 Golatasaray L.: 23, Atatürk K. L: 69 Uskudcr K. L: 2. Süer İpek 42 Fc2e4 Beyaz'ın bırıcık kazanç olana ğı 42 Mh5 bır sonuc vermiyor 42 .. g6xh5 43 Fxh7 ŞQ7' 44 Fe4 Şh,! ve eşıtlık Bu nedenle Be/az 42 Fc2e4 oynayarok bır şeyı umıtle bekledı. Ve oyun şoyle surdu 42 .., Fb3? (42 ., Fe4' 43 Fxe4' exd5 44 h5! gxh5 45 Sg5 h4 46 Sxh4 Sg5 47 Şg4 hö+ 48 Sh4' Şh6 49 e6 Şg6 5G e7 Şf7 51 Şxh5 Şxe7 52 Şg5 ve B kazanır) 43 h5! gxh5 44 Fxh7 Şg7 45 Fd3! o5 zorunlu clduğundan 45 .., Şh6 olanak sız. 46 Sg5! Fdı (46 ... Fe4 daha lyı) 47 Fe4 Fe2 48 d5! exd5 49 d5! exd5 49 Fxd5 Fdı 50 e6 Fa4 51 Fe4 Fb5 52 Ff5 h4 53 Fg4! Fa4! 54 Şf5ü Fe8 55 Fh3 Fb5 56 Se5 Fe8 57 e7 Sf7 58 Şd6 Şf6 59 Fe6 Sg6 60 Sc7 Şf6 61 Şd8! Fh5 62 Fd7 e5 63 Şc7 Sd4 64 Sb6 e4 65 Fxa4 h3 66 e8V Fve8 67 Fxe8 Sc4 68 Fc6 Şb3 69 a4 h2 70 a5, Terk. • muştürn. Karar verdım. Televızyon ya^ yınlamıştı, Olımplyat şampıyonu olduğu yarışı 9 yaşına kadar takım sporlan da yapıyordum. Sonra bıktım. Bıreysel bır sporda karar kıldım Benım yuzümden takımın kaybetmesı da, ben lyıyken, baş kostnın hatası yüzünden yenllmek da Biktırdı beni. S Bireysel sporda kaybedlnce uzutmuyor, kızmıyor musunuz? Y Hayır. Cunku sadece ben kaybedıyorum. Hatamı da bıiıyorum. Hatası da, sevabı da bana aıL S Bir yuksek atlayıcı kac yaşına kadar atlar? Y Ben 30 yaşına kadar atlayabıleceğıml kabul edıyorum. Ama atlarsam (Devamı 9. Sayfada) Eczacıbaşî Avrupa Kupa Galipleri Voleybol Turnuvası'nda Cuget ile karşılaşıyor Eczacıbaşî voleybol takımı bu akşom. Avnıpa Kupa Galıplerının rovanş maçında İspanya'nın CV Sant Cuget takımı iie karşılaşacaktır. Geçen hafta Ispanya'da yapılan ılk maçı LâcıvertBoyazlılar 30 kazanmışlardı. Anadolu Spor Sitesi salonunda yopılacak V9 saat 20 OO'de boşlayacak bu okşamki karşılaşmada da Eczacıboşı'nın galıbıyetı beklenmektedir. LocıvertBeyazlılar ılk maçta oldtklan galıbıyetl* tur atlatıayı garantılemışlerdir. Eczacıbaşî calışti rıcısı Şapov, «lspanya'da aldığımız galıbıyet, blzi ikınci tura geçırmıştır. Burada da rahat bır oyun oynama olonağı bulacağız» demıştır, GÜNÜN PROGRAMİ TÜRKİYE 2 RJTBOL ÜGİ 13.45 Ankara Demırspor Sakarya 13.45 Konya Idmanyurdu Rızespor BASKETBOL ÜGİ Istcnbul Anadolu Spor Sitesi: 13 30 Tacspor Adano Derrvrspor (2. llg) 15 00 I. T. U. TOFAŞ SAS Ankara Alaturk Spor Salonu: 13 00 M. T. A Şışlı (2. llg) 14 30 Arkarogücü Efes Pılsen (2 I1g) 16.00 DSl Spor Yenışehır Meysu VOLEYBOL ÜGİ İzmlr Ataturk Spor Salonu: 15.00 Denızgucü Muhafızgücü Istonbul Anadolu Spor Sitesi: 17 00 Vınylex Galatasaray I. AMATOH FUTBOL LIGl ŞEREF STAD1 11.00 Y. S. Selım Telsizspor 12.45 Çırçır Demırspor 14 30 Altınmızrak Ortakoy VEFA STAD1 11.00 Alemdar Pendık 12 45 Çapa F Bahçe 14.30 Yıldız Habç EYUP STADI 11.00 Alıbeyköy Bayrampaşa 12.45 T. Tayfun Ozenspor 14.30 Cıbalı Paşabehçe MALTEPE STADI 12 45 Yedıkule Cankurtarar. 14 30 Bağlarbaşı Sumerspor ANADOLU SİTESİ Ç1M SAHA 12 45 Umranıye Nışantaşı 14 30 Yalova Iskenderpaşa PA$ABAHÇE STADI 12.45 Maltespor • Kartal , 14.30 Muradıye . G. O. Paşa Beşiktaş Finli Heiskanen'i görmeden transfer ediyor Besıktaş Kulübü, Fınlı futbolcu Esa nen'ı görmeden transfer etmek uzere gırışımda bulunmaktadır. Sıyah Beyazlı takımın eskı Fınlı futbolcusu Lındholm'un aracılığı ıle yapılacak bu transfer ıçın çalıştırıcı Mılutınovıç gene görmeden karar verecektır. Beşiktaş Kulubu Başkanı Gazi AkınaPın verdığı bılgıye gore, apandısıt amelıyatı olan va d nlenmekte bulunan Heıskanen'ın özellıkleri Lındholm tarafından bıldırılecek, çalıştırıcı Mılutınovıç de bunları okuyarak takıma yararlı olup olamayacağı hakkmda karar verecektır. Akmol, Heıskanen'ın Fın Mıllı Takımında oynadığını, hatta Ankara'da Mıllı Taktmımızı 21 yanen kadroda da yer aldığını belırterek, «Bu dökümanlara ve LındhoİTi'ün tavsıyelerıne uyarak Heıskanenı'n transferıne gırıştık. Bıze 250300 bin lıraya malolacak» bıçımınde konuşmuştut. .^ MUSTAFA DA AYNI BİCİMDE KİRALANMlŞ Öte yandcn, Altcylı Mustafa'nın kıralanması da aynı bıçımde, Yugoslav çalıştırıcı Mılutınovıç görmeden yap'imtştır Başkan Gazi Akınal, bu futbolcunun alınmasında, bır taraftarın paraca yardım yapmcsı uzenne, Yönetım Kurulunun karar verdığını, ancnk Mılutınovıç'ın onayının alınmadıgını soylrmış ve Mustafa'yı Sıyah Beyazlı foma ıle artrenmailarda gorduğunu söylemıştır EQIı(TA3, PFYİ 13 • 0 YEHDİ Beşiktaş dün Şeref Stadında vopt'S' maçW PTT'yı 130 yenrrustir Bu maçta, kadroda bulu« nan tum Sıyah Beyazlı futbolcular oynarmştırı At Yarışlan Tâhmini 1. KOSU Favori: Kurtuluş. Plase: Sübeyhı. Surprız: Nıl 6. 2. KOŞU Favori Hun, Plaseler: Fılız 24 Kırgül, Sürprız: Yunt 3. 3. KOŞU Favorı Tarık Plase: Otuken, Surprız: Mınanda 4. KOŞU Favori: Sıyok, Piase: Mandamuş Sonverın, Süpriz: Şükrıye. 5. KOŞU Bırcan, Plase. Nuray, Surprız Aslıhan. 6. KOŞU Favori: Kemal, Plase Sımge Royal Dancu. Supnz Vay Gord 7. KCŞU Favori Aslıhan, Pla seler Marabunda Adalya, Supnz: Gozde. 8 KOŞU Fa.ori Hayd ıt. P'ase'er: Serkal Dıdem. Supnz; Gulum. Yuksel ERÜC tOlimplyatlara saygı duymuyorum» dlyen Dwlght Stones blr yanşmada BİR DAKİKADA DÜNYA TURU • Alamnya'da şımdiye dek görülmeniş bir olay glrçekleşti: Ikind ligde lider durumda bulunan KsHsruhe takımının antrenorü Bernd Hess teşekkür edıterek takımın başından uzaklaştırıldı. Kulüp başkanının açıklaması. «Belkı başta gıdıyoruz, ancak hıç bu derece kötü oynamazdı.» Hiç alışılmamış bir gerekce değıl mı? • İngiltere'de, kadın ve erkeklerın bır arada oynadığı karma futbol revacta Hatta. Karma Futbol Komıtesı kuruldu bi le ingıliz spor yazarlarından David Cum mıngs'ın bu konudaki yorumır »Avrupa Kupalannda karma bır Liverpool ya da Manchester Unıted, yok teşekkür ederım Sporda. e$itlık sınırları ıçinde kalsın» 1974 Dunya Kupasında Hollanda takımın n sorumluluğunu Rınus Mıchels taşıyordu ve oyuncularm eşlerının bırçok kez kamp yerine aelerek kocalarıyla kalmalarına Izin verdıydı 1978 Dunya Kupasında aynı sorumluluğu yüklenecek olan Ernst Happel'm de avnı tutumu ızleyeceğı şu sozlernden a n'aşıhyor tTum olanlara roğmen. hanımların Arjantın'e gelmelerıne izın verebıllrım. Futbolcularımı tanımadıkları hanımlora oranla eşleri çok daha az heyecanlandırır ve sinırlendırir.» ••+
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog