Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

: ı K! z CüMHlialYET 9 CCAX 1977 KÖKSAL ÖZOĞLUÖZ'ÜN ELENDİĞİ TÜRKİYEBOKS ŞAMPİYONASI FİNALLERI BUGÜN YAPILIYOR ANKARA, (Pertev ATASAT bildMyor} Türkiye Boks Şampiyonası yan finai karşılaşması dün sonuçlanmış ve gecenin sürpriz maçında Avrupa 67 kilo Gençler Boks Şampiyonu Köksal Özoğluöz rakibi İbrahim Topçu (Tekel l'ya 50 sayı ile yenilerek elenmiştir. Dünkü karşılaşmalarda da hakem hatalan görülmüştür. Bugün saat 16.00'da başlayacak finai karşılaşnıalan TV'den naklen yayınlanacaktır. Aitın madalya için dövüşecek eldiverüerin isim lcri şöyledir: 48 KİLO : Musiafa Genç (Bursasporı, Ali Canay ıKaragücüı 51 KİLO : Nuri Eroğlu (Ernniyef), Müsltim Ertekın <Emniyetı 54 KİLO : Adnan Özakalın (İzmirspor) All Hasetçi <Karagücü> 57 KİLO : Vahap Beşer (Ank. Ring\ Tuncay Sipahi ' Boronkay > 60 KİLO : Ömer Kesimal <Karagücü\ Hasan Oğuz (Konya"ı 63,5 KİLO : Mustafa Varol <Emniyet\ Hasan Yorulmaz (Karsgücii) 67 KİLO : Mustafa Şahin fEt BalılO, îbrahim Topçu (Tekelı 71 KİLO : Aydemir Dağlar fBoronkay'* İbrahim İncedursun ı Tekelı 75 KİLO : Selami Karakelle (Boronkay), Erol Keloğiu lEmniyetı Sl KİLO : Burhan Adamey (TekeD, Hüseyin Pur <Karagücü> AĞIR : İzzet Erdem (Tekel), Hasan Kaya (İskitler) Bu kez deprem için değil lig için oynuyorlar BiRiNCi BUGÜN İLE TÜRKİYE IRABZON; LiGiNiN iffl MERSiN SAAÎ EZEli ERTELFME MAÇI RAKiBi 14.15'TE iÇiN Neymiş Efendim? İDMANYURDU İLE WPGALATASARAY OYNAYACAK. IASMANDA, FENERBAHÇE İNÖNU STA01NOA FENERBAHÇE ALANDA MEHMEÎ KALESiNi YAVUZ KORURKEN, GALATASARAY'DA ALi'NiN ORÎA K. YANISIRA SÜRÜYOR ENOER YER ALAC*K. OYN, Y.'.CAK; VE CÜNEYTıN ÎAKIMDA ZAFER; MÜFiT DE SAKAÎIIGI Ne ekersen onu biçersin Abdiilkadir YÜCELMAV Fenerbahçe Galatasaray ile karşı karşıya Bugün Fenerbahçe ile karşılaçacak olan irinci Türkiye liginin ikl erteleme maçında bugün Fenerbahçe Galatasaray ile karşılaşırken, lider Trabzonspor da Mersin'de Idmanyurdu ile oynayacaktır. FENERBAHÇE GALATASARAY Üst sıralara tırmanma savaşımı içinde olan GalaUsarav son çalışmasmela ü 1913. Cumhuriyet Uselerarası bir satranç yanşması dfizenliyor. Istanbul liseleriuin müdürleri gazetemizin bu girişünlni gayet olumlu karşıUyorlar ve destekliyorlar. Temel ilke liseli gençlere «zekâ sporu» olarak nitelenert satranç'ı tamtmak. sevdirmek ve satranç sporunun insan yaşamındaki önemini anJatabilmek. Y B her iki taktm da bir yandan geçmlşlerinin büvük çekişmesi, bir j'andan da son 6 1lik. maçm havası ile bu kez puana oynayacaklardır. Saat 14.15'de başlayacak bugünkü maçta, Sarı Lâcivertli kaleyi Yaruz korurken, orta sahada da Ender yer alacaktır. Adil ve Osmaıı'ın kadro dışı bırakılması yanı sıra bir moral bozukluğu içinde o!an Fenerbahçe. Sarı Kırmızıhlan farklı yendikleri Ankara maçının da agırlığını taşımaktadırlar. Bıına karşılık, Galatasaray bu maça büyük bir hırsla hazırlanmış olup farklı yenılginin rövansını, hem de iki puanla birhkte almak için oynayacaktır. Sarı • Kırmızılı takımda. son Adana maçında sakatlanan ve Kıbrıs'a karşı da Milli Takımda oynayamayan K. Mehmet bugün formasını giye«ktir. Ancak Alı'nin yanı sıra Müfıt, Cüneyt ve Zafer sakat bulunmaktadır. Zafer'in oynaması, maç saatine dek yapılacak iyileştirilmesi sonunda belli oiacaktır. M. İDMANYURDC TRABZONSPOR Lider Trabzonspor. Zonguldakspor deplasmanından sonra bugün de Mersin'de İdmanyurdu'na puan vermemeye çalışacaktır. Son haftaların başanlı takımı Mersin İdmanyurdu ise, ıı'dîrden hiç olmazsa bir puan almak için çekişecektır. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacaktıı. Büyük ilgi görüyor Cumhurlyet'in bu liselerarası satranç yansması. Öğrenciler. ö£rencilerin velt leri hep bize destek oluyorlar. D*röşşafaka Lisesi. Bahçeîievler Kültör Lisesi ve Galatasaray Llsesinin yöneticileri salonlarını satranç yarışmamıza tahsis ediyorlar. Sadece yanşmacılar defcil, yanşmacıların sınıf arkadasları ve veliler de yanşma boynnca salonu doldnruyorlar. Televizyon da ilk açılış gününe bir kameraman çönderiyor. Bu mutlu ediyor tüm öçrencilen.. SimdJ anımsıyorum dün pibi.. Istanbııl Erkek Lisçsinin yedek oyuncusu olan bir küçük üğrenci var; Can Yurtsever. Robert Lisesinden Sedat Karaosmanoğlu, Şişli Terakkiden Murat Pamuk. Pendik Lisesinden Ali lpek, Galatasaray Lisesinden Can Arduman, Plevne Lisesinden Turhan Yılmaz, Güliimser Yılmaz, St. lienoiften Vaiıdet Tulun ve daha şu anda akhrmza gelemiyen kimbilir kaç genç satrançrı katılmıştı bu varışmaya. tşte bundan dört yıl firıce tp. me'.i atılan satranç sporumuzur» rr.e>valannı satranç ramiası bupu.ı topluyor. O günkü ycdeK OVUIÎCU küçük Can bnçün Istanbul şampiyonu ohıyor, hem de şiihretli ve de milli olan ağabeylerini. amcalarını yenerek. O RoNrt Lisesinden küçük Sedat şu anda Hollanda'Ja Dünya gençler satranç şampironasımla Türkiye'yi temsil ediyor. Bu EÜn bu iki olaynı mut'uluâunu y.işıyoruı. ElrHğimizi biçiyoruı çünkii. Ve sözü bucünkü spor »nlayt. sına ıretiriyoruz ve sonıvoruz: «Devletin parası ile yürütülen spo. rumuz da son vıllarda ne ekilmiştir, nc biçilmiştir? Am» ekrnler e var kuskusuz.. tdealist nlan federasyonlar da var, idcalisı olan kuliip yöneticileri de var.. Var ama kaç kişi? Bir elinizin kaç parmağinı işaretleycbilirsitıiz'.' Boşıma clenempve kalkmayın hir sayalım.. Basketbol var küçüîilere yöneülî çalışması i!e çi>7 dolduran. ve'ken var optimistleri Balkaıı şampiyoa. luîuna uiaştıran.. Ba^ka kim var, hangi branş var? Belki varılır da bizlm zihnimizi vormartan bnlabilecefimiz. aklımızda hcmencecik ycr eden bir başkasmı bulmaK güç. va da tartışmalı hir konıı.. Ncrede ötekiler? Nerede sporumuzu yönetenler? Nerede atınca manj'sîda kül bırakmavanlar? Nrrede i*st:'ndp kelimeleri vııra vııra. vumrurunu masada patlata patlata ^kiO .sporu» diyen savın ücililerimi^? Pahalı. fakat çabuk şöhrcte ulasmak için buçüîi hazı kulünirrimizin Rİttikleri vol biîri hiç bir zamnn rnutluluffa eötürmeT. A'.dın vclu hirdir dprler. ama hiz aklın yolundan deiil binbir türlü yolıı oisn katakulliri scçersfk kimi a.tAii'.rT"! Yıliardan heri kimi aldattığmiiZ onada işte... Basketbolda Beşiktaş ÎTÜ'ni 96 89, Eczacıbaşıda Karşıyaka'yı 59 52 yendi Türkiye Basketbol Liginde dün yapılan karsılaşmalarda Beşiktaş İTÜ'yü 96 89, Eczacıbaçı da Karşıyaka'yı 5952 yendi BEJKTâJ : 96 İTÜ : 89 Voleybolde Eczacıbaşı Vınylex'i 31 yendi Türkiye Voleybol Liginin ikinci başlamış ve günün karşılaşmasında Vınyies'i 31 yenmiştir. ÎCZACIBAJI : 3 ViNYLEX : 1 SALON: Anadolu Spor Sitesl HAKEMLER: Haluk Tuncay (6), özden Gümüşoğlu (6). ECZACIBAŞI: Oktay (7), Gavrü (7), Serdar (8). Cumhur (8), AU (7), Şaür (7), Uğur (6>, Zekı (4). Faruk (4). YtNYLEX: İsmail (7), İsmet (7), Şükrü (8), Yusuf (7), îhsan (7), Veysi (7), özcan (6), Alp (5) SETLER: }5/7. 8/15. 17/15, 25723, . I l l ı i • • i • yansj dün Eczacıbaşı, SALON: Spor ve Sergi Sarayı HAKEMLER: Gökhan Günalp (6), Aydemir Ekti (6>. BEŞtKTAŞ: Faruk (5) 3. Ahmet (6) 2, Necdet (6) (3, Hurşit (7> 15. Eattal (7) 16, Abdullah (8) 40, Tom (6) 10, Erman (6) 4. tTt: Nedım (6) 6, Erdoğan ı61 6, Selçuk (6) •«, Kemal (.7) 17,.Fuat G) 22. Zelri (7 28, ÜnaJ (5J 4. Hilmi TÜBKAY ÎTÜ karşısında ilfc yanyı 48 • 45 yenik bitiren Beşiktaş ikinci yanda sergilediğ: güzel oyunia karşılaşmayı 96 89 kazandı. , , Basketbol liginin bu ötıemli maçında ilk yarıda dertk bir mücadele oldu, ancak ikinci yanda Beşiktaş özeüikle Abdullah ve Battalın basketlleri ile üstünlüğü aldı. 10. dakikada İTÜ 26 20 önde iken salonun ışıklan sondü, oyuncu ve seyircüer 10 dakika ışıkların tekrar yanmasım beklediler. İlk yarıyı yenik kapayan SiyaJı Beyazhlar ikinci yarıdasi üstünlükleri ile karşılaşmayı kazandılar. SALON: İzmir Atatürk ECZACIBAŞI: Nuri (5) 6, Melih (5) 6, Mehmet < > 15, Efe <6). 8, Resat (7) 8, Dogan O> 10, E Necati (6> 6 KARSIYAKA: Nadir (6) 9, Tayfun ı6> 9, Sadi (7) 16, Firuz (6) 8, Celâl 16) 6, Osman (5> 4. HUIUSI ÖZÇOBAN Karşıyaka yedek oyuncusuz salonda yer almca ikinci yarıda yomldıı ve ilk yan 38 28 önde bitirraesine karşın ikinci yarıda ancak 12 sayı yapabildı ve böylece Eczacıbaşı salondan 59 52 galip ayrıldı. İKİNCİ LİGDE Ad. D. Spor: 64 Zıraat: 57 BASKET80LDE BUGLS Günün programı soyledh. Istaiîbul S. S Sarayı 17.3ü F. Bahçe G. Saray Ankara • S. S. Tarcan Salonu 14.30 ODTÜ Yenişehir 16.00 Şekerspor Kole.j Günün öteki karşılaşmalannda aluıan sonuçlar ise şöyledir: İETT: 3 Kurtuluş: 0 (Setler; 15/10, 1511, 15.7ı. DSÎ Spor: 3 Göztepe: 1 (Setler: 14 16, 15 13, 15,7, 15/13) Muhafızgücü: 3 Denizgücü: 0 (Setler: 15, 3, 15,6. 15/4) SSK: 3 Bursaspor: 2 (Setler: 7/15. 15/7, 13 15, 15/8, 15/10;. BUttİNKÜ KARJIUJMALAR Elleriyle Satranç oynuyorlar BEYAZ BASTON HAFTASININ BAŞLAMASI İLE BIRLİKTE TÜM DİKKATLER GÖREMEYENLERİN ÜZERİNE ÇEI'RÎLDİ. ONL.\RIN EGİTİMÎ SÖZ KONUSU OLUNCA TARTIŞMALAR YAPILMAYA BAŞLANDI. ÇEŞİTLİ GOSTERÎLERIN YAPILDlGl ŞU GÜNLERDE GÖRMEYENLER BFYÎN SPO RU SAYILAN SATRANÇ'I DA BECEP.DİKLE RINİ GOSTERİYORL.^R. BU GÜÇLÜ UGRAŞI ÖZEL YETENEKLERI İLE BECEREN GÖREMEYENLER FOTOGRAFTA SATRANÇ OYNARKEN... (Fotoğraf: Ali ALARIŞ) Yasar Doğu Spor Salonu: 15.00 Muhafızgücü Göztepe C6.30 DSÎ Spor Denızgücü Anadolu Spor Sitesi: 15.00 Galatasaray Altınyurt 16.30 B. Boronkay Kurtuiuş 18.00 Vüıyleı İETT. Diyarbakır: 2 Gençlerbirliği: 1 II. TÜTkiye Ligi'nin dün yapılan tek karşılaşmasmda Diyarbakırspor, Gençlerbırliği"ni 21 yenmiştir. Karşılaşmanın gollerini 3. dakikada Muharrem, 29. dakikada Ümit, &0. dakikada da Yehbi kaydetti. Vefa stadında oynanan amatör maçta bir seyirci bıçaklandı Istanbul 1. Amatör Futbol Liginin dün oynanan karşılaşmalarında olaylar çıkmış ve tnibüıde maç izleyen bir futbolcu bıçakianarak hastaneye kaldınlmıştır. Vefa stadında oynanan Çırçır Yenişehir maçının ilk yarısmda seyircüer ara sında çıkan kavga birder» büyümüş ve bıçaklar nuşmuştur. Trübmde maç seyretmekte olan Özen spor'lu Miran bir seyirci tarafmdan bıçakianarak hastaneye kaldınlmıştır. Olayı kısa zamanda önleyen güvenlik kuvvetlerl olayla ilgüi 5 kişiyi gösaltına almıştır. Bakırköy Kâğıthane maçının hakemi Erdoğan Albay maça gelmemiş ve stadda raslantı sonucu bulunan bölge hakemlennden Ergin Özbay soyundurularak maçm oynar.ması sağlanmı.ştır. Demirspor Y. S. Selım : 20 Gedikpaşa Hürriyet : 00 Şafakspor Topkapı : 41 Fenerbahçe Kartal (Tehir) Tekel Çapa (Tehir) 2. Liğde Bugün Vefa Stadı. 14.00: Vefa • Sivas Ankara 1» Mayı» Stadı: 14.00: Şekerspor İspana Alsancak Stadı: 14.15: Altmordu Sakarya 14.00: Konya İd. Y. Tirespor 13.30: İskenderun • Beykoz 14.15: Aydın Ank. D. Spor 13.30: Çorum • Ankaragücü 13.00: Rize Elâzığ KAPALI SALON ERKEK OKULLAR ATLETiZM ELEME YARIŞLARI YÂPILDI Kapalı Salon Erkek Okullar Atletizra eleme yanşları dün HaydarpaşA LİEesı salonlannda yapılmıştır. Yarışlarda bır.nci gelen atletlerin isirnleri şöyledir: L;s3 yıldızlar erkek yüksok atlama: Mustafa Cambaöoglu (Robsrt Lisesi' 1.40 rr.erre. Orta Yıldız Erkek Yükfk Atlama: Tanju Toydayı (Kemal Atatürk Ort.) 150 m. Orta yıldız 4X2 tur bayrek: Kemal Atatürk Orta 6.41.4 Lise Yıldız 4X2 tur bajrafc Robert Lisesi 1.38.9 Orta Yılclız Erkekler Gülle Atnıa: Nev?at Füze Okan (Kemal Atatürkı 9.80 metrs. Nurşener Yesiibaş (Beykoz Orta) 9.3S metre. Lise Yıldızlar Gülle Atma: Hskan Feker (Özal Kültür) 9.28 metre. ALTILI GANYAN G.1 I G.2 I l 3 4 G.3 I gı G4 t 3 3 4 S G.5 I 1 GA I 3 3 1 i a X X X 3 4 5 « X X X 3 « • • KAGIIHAKE BAKIRKÖY : 20 4 1 • 5 « X • 1 X 4 (1 1 > 0 1 1 8 X M > î 0 T X a u ıt ts 4 18 M IT e to 11 n» tl 9 9 e • 0 1 8 3 4 7 8 e 0 il 3 3 4 1a 3 4 S 6 7 (2 13 4 5 e n S « 7 5 e 7 1 ) |l 1 IIi i r AT YARIŞLARI TAHMiNi 1. koşu: Favori: Alipaşa. Plase: Emran. 2. koşu: Favori: Servet Plaseler: Retı Siyahgül. Sürpriz: Leydı. 3. koşu: Favori: Babaali. Plase: Perihan. SürpTiz: Yiğit 5. 4. koşu: Favori: Dinlernez. Plaseler: Türkân Kıymet. Sürpriz: Kızım. I. koşu: Favori: Sağdııne. Pla^e: Karaali. Sürpriz: Dorukhan. % koşu: Favon: Alemhan. Plase: Ajax. Sürpriz: Esrehan. 1 koşu: Favori: Ürgüp'.ü. Piaseler: Şeyhşamil Kö'prülu. Sürpriz: Viğıt i. (lükse! ERtÇ HAKEMLER: Ergin Özbay (7 ı, Erdoğan Ertekin (7 ı, İlker Zümrüt (7 ı KÂĞITHANE: Mustafa ı6) Eyüp <6\ Cengiz (6>, Ahmet (6'. Engin (5) Metin <6', Muammer (6ı. Meiunet (6) Mehmet I (6), Lokman ı5), Remzi (5ı BAKIRKÖY: Hasan (2) Tayyar *5• Hüsnü <5\ Zeki (6ı. Kakkı (6ı Levent (5ı, Temel <2\ Ünal (5> Ramazan 14), Teoman (5>, Furkan (5i GOLLER: Mehmet I Dk. 54, Ahmet Dk. 89 SAMİ AKKARA ÖTEKÎ SONUÇLAR: Yeldeğirmeni Cankurtaran : 51 A. Hisar Taçspor : 31 Muradiye Feriköy : 00 Şehzadebaşı Zeytinburnu : 21 Çırçır Yenişehir : 10 Kadırga Beşiktaş : 00 Nişantaşı İ.T.Ü. : 00 Emirgân G. O. Paşa: 21 Sümerspor Haliç : 11 Tofaş başkanı; isteyen takımla mart ayında karşılaşmaya hazırız üesesel?rarası Serbest Giireş Birinciliği'nç k3tılmajnşları üzerine Şekerspor, MTA V Osmirspor kulüp yöneticilerinin çeşitli eieştirilerine hîdef olan Tofaş Sas k;ılübü 3c>kar.ı Yalçm İpbüken bu konuda bır açsklama yaparak, katılmayış nedenierıni açıklamıçtır. 5 mart ve 12 mart cumartesi günlerinde isteyen kutüplerle karşıtaşma vapmaya fıazır olduklarmı belırten Tofaş Sas Kulübü Başkanı Yalçm Ipbüken'in açıklaması şöyledir: «Tofaş • Sas Güreş takım: yıllık program dahilinde çahşmaktadır. 1 ocak 197Vde güç geliştırme çalışmalanna başlanabihniştir. Bu çalışmadan yarar göniiebilmeEi için 45 gıin gcrekmektedir. Halen çamur bat:yosu, gıiç geiiştirme aleti. halat ve manker.lerle fızik kapasitelerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Vs b;j çalışrna 15 şubata deİE sürecektir Türkiye Bulgaristan (A) Milli maçı îstanbul'da yapılacak Futbol Federasyonu d'jn yaptığı toplantıda Türkiye Bulgaristan (A. milli maçının İstanburda, Romanya ile yapılacak genç milli maçının Aydın'da yapılmasını kararlaştırmıştır. Öte yandan Futbol Federasyonu dün yaptıgı toplantıda Kocaeli Stadı'nı 5 maç, Sivas Stadı'nı da bir maç için kapatılmasmı kararlaşürmış ve yarıda kaîan Kastamonuspor Çanakkalespor maçında, Çanakka!espor"un hükmen yenilgisine karar vermiştir. Ayrıca Çanakkalespor'un iki puam öa sılınmiştir. M Istanbul 1. Amatör Futbol Li|ri (E) ^nıbunda lirde kalma savaşı veren venlşeBlr vırçır maçında ola^lar çıkmış ve trübindc maç sayretmekte olan Özencspor'lu Miran. eü biçaklı bir seyircinin saldırısına uğramış ve bir yerinden bıçaklanmıştır. Bıçaklanan Miran hastaneye kaldırılnıış ve güvenlik kuvvetlcri olayla ilgili 5 seyirciyi gözaltına almıştır. Fotoğrafta bıçaklanan .Miran ı arkadaşları hastaneye götiiriirken... (Fotoğraf: Fchmi ÖZGLLERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog