Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

$ EKI l CUMHUftlYET 27 OttK 1977 Milli Takımın Teknik Kurulu arap saçma döndü İLGİLİLER BiRBiRiNiN KONUŞMASINI TEKZiP EDERKEN; HERKES AYRI TELDEN ÇAUYOR. Deniz SOM Futbol Federasyonu'nun A 1011! Tatam TekBlk yönetimine ilişkin tutumu konuyu tam bır çikmnTa sokmuştur. Federasyon Kurulu'nun bu konuda aldıgı tek karann «Metin Türel'e A Milli Tatam Teknik Direktörlügü önerisi yapılması» şeklinde olmasma karşüık kurul üyesi Cihat Arman, Federasyonun Türel'i teknik direktörîüğe getirdiğini ve Candan Tarhan ile Sanlı Sanalioglu'nun antrenörlüklerini de resmen onayladıgını söylemiştlr. Oysa, Futbol Federasyonu Kurulu. yalnız ca Türel'e teklif yapılması şeklinde karar aldıktan sotua bir daha toplanmamışttr. Federasyonun, son gelişmeleri tartışacağı ve karara baglayacagı toplantı pazar günü İzmir'de yapüacaktır. Böylece, Cihat Arman. İzmir'deki toplantıdan önce, kendi kisisel görüşlerini kurul karan şeklinde basma yansıtmıştır Cihat Arman, Sanlı'run A Millî Takım antrenörlügüne getirilmesine karşı çıkan çevTelerin tutumunu anlamadığını ve Sanh'nın yetenekli bir kişi olduğunu öne sürmüş daha sonra şöyle konuşmuştur: «Bunun bir mesele yapılması Sanlı'yı yıpratır. Zor şartlarda göreve geldik, yeni zorluklarla karşüaşmak istemiyoruz. Sanlı'nın Milli Takım antrenörü olmasmı engelleyecek hiç bir yöneünelilc yoktur..» Cihat Arman'ın bu görüşüne karşılık. Futbol Federasyonu'nun Futbol Teknik Ögretici Yönetmeliği»nin 3. maddesinm (C) bendi, Sanlı'nın Milli Takım antrenörü olmasını engellemektedir. Bugüne dek toplam altı aylık bir kurs sonunda ancak bir takımın gençlerini çalışbrma belgesi alan Sanlı'nın bir anda tüm kuralları çiğneyerek A Milli Takımın başına gelişini normal karşılayan Cihat Arman «tlkokulu bitiren birisi Üniversite1de asistan olabilir mi?» şekllndeki soruyu da şöyle yanıtlamıştır: «öyle kişiler vardır kl, bir profesörden bile yeteneklidir..» Futbol Fedsrasyonu Uyesl Cümt Armsn'ın MJİli. Takun. Teknik yönetlcilerine illşkin bu açıklamâsiriin yamS'ra Mâtln TUrel. ArikarS^â» "tenrtöf'* lanna devam etmektedlr. Türel, Milli Takım antrenörlüğüne Sanlı'nın getirildifi şeklindeki söylentilere kesin bir yanıt vermemiş ve bu konuda geniş açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacagını söylemiştir. SANU, «STÜNKAYA tLE GÖRÜŞTÜ öte yandan geçtigimiz pazartesi günü SanlJ, Beşiktaş Kulübü Başkanı Mehmet Üstünkaya'yı siyaret ederek durumu anlatmış ve daha sonra da kulüpte Sanlı ve Metin TUrel, üstünkaya ile göriişmüşlerdir. Sanlı. Beşiktaş futbol okulundaki görevinden istifa ettiğini belirten resmi bir ya2i yazmamış ve Federasyondaki kadrolann dolıı olduğunu kendi sine ancak 4 marttan sonra yer açılabilecegini söyîemiştir. Bu durums göre Sanlı halen Beşiktaş Kulübüne sözleşme ile bağlı bulunmaktadır Federasyon toplanmadan, resml karar gibi klçisel görüşünü açıklayan Cihat Arman'ın belirttiğl c Resmi atamalann» doğruJuk derecesini öğrenmek için Federasyon Genel Sekreteri Tolga Yağızath'run bilgisine başvuran Cumhuriyet muhabiri ise bu konuda bir yanıt alma olanafı bulamamıştır. öğle tatilinin saat 13.00'de bitmesine karşüık Federasyonun bir Uyesi ıle yemege çıktığı söylenen Yağızath ancak geç saatlerde görevinin başına dönmüştür. Bu arada Sanlı'nın futbol oynadığı dönemde onunla birlikte A Milli Takımda yer alan îutbolcularcian Cerml ve Alpaslan, böylece eski taVnn arkadaşlarınm ögrencisi olacaklardır. Sanlı İle birlikte Millî Takımda oynayan ancak son maç larda Millî Takıma çagnlmayan ötelri (utbolcular İse şöyledir: îsmail (Esklşehirspor), Yavuz, Ender (Fenerbahçe), Zekeriya (Beşiktaş), B. Mehmet fGalatasaray), Mehmet i n , K. Mehmet (Göztepe), Metin (Kayserispor) , u Spor Sarayı Beşiktaş'a iki maç için kapatıldı • BASKETBOL FEDERASYONU OLAYU KARJIIAJMAYA iLiSJGN KARARINDA; SiYAH BEYAILI TAKIMIN KARJIYAKA VE ÎOFAS/SAS İLE YAPACAĞI MAÇLARIN BOLU'OA YAPILACAĞtKI 4ÇIKLADI. Geçtigimiz haJta oynanan ve olaylı bir biçtmde sonuçianan Beşiktaş Eczacıbaşı maçı ile ilgili olarak dün toplanan Basketbol Federasyonu Besüttas takımının Istanbul'da oynayacagı Karşıyaka ve TOFAŞ karşılasmal&rımn Bolu'da oynanmasına karar vermiştir. Federasyonun aldığı kararlar sırasıyla şöyledir: Ct) Gelişen Türk basketbolunun üstüne bir kabus gibi çökmekte olan çirkinliklere hiç bir şekilde müsamaha gösteriimeyecektir. Bu duyuru aynı zamanda yönetici, hakem ve sporcular için de ikinei bir uyandır. (5) Daha önceki uyarıya rağmen son Beşiktaş Eczacıbaşı karşılaşmasırun spor dışı olay larla üzücü, hatta ürkütücü bir hale dönüştürülmesi basketboiumuz için en büyük tehlike işaretidir. Federasyonumuz her ne şekilde olursa olsun bu zihnıyetin karşısındadır. (3) Beşiktaş baaketbol taJamımn 5 S şubat 1977 tarihlerinde îstanbul'da oynaması gereken KarşıyakE, Tofaş S A S karşılaşmalanru basketbol müsabaka yönetmenliğinin (23) ncü maddesi (d) fıkrasırun verdiiğ yetkiye dayanılarak avnı tarih ve sıraya göre Bolu Bölgesi spor salonuna «lınnuştır. BATURALT: «TAKIM LtGDEN ÇEKİLBBtLtR» DEDİ Federasyonun bu bildirisinden haberi olrr.ayan Beşiktaş Antrenörü Mehmet Baturalp'e haberi ılettigimiz an şunlan söylemiştir: «Federasyonun bizim aleyhimize vermis oldugu bu karar oldukça saçma, herşeyi Beşikta *3k:mıtuı yüklüyorlar. tdarecilerimizle toplanıp p ••••eeğiz. Belki takımı ligden çekerler.» Öte yandan Beşiktaş Basketbol Şubesi Genel Kaptanı Tanju Feyrioglu da «böyle bir netice beklemiyorduk» demişrir. Beşiktaş Eczacıbaşı maçında çıkan oUylardan bir göriinüş. antrenoru "Lig yarışmda Trabzon kadar biz de varız,, dedi Fenerbahçe Teknik Dırektörü Toma Kaioperovic, ligin ilk yarısı sonunda amaçladıkları yere ulaştıklannı söylemiş ve «13 ya da 20 puan bekliyordum. 7.8 puan la ilk yanyı bitirdik. Dördüncü durumdayız ama Galatasaray bizi gol farkı ile geçebiliyor..« demiştir. Kaioperovic. Trabzonspor la aralarındaki beş puan farka rağmen şampiyonluk >Turışmı kolay kolay bırakmayacaklannı vs BordoMavililerin tstanbul'da hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile oynayacagını hatırlatarak • Şampiyonlukta biz de iddialıyız» şeklinde konuşmuştur. hig başladıktan sonra Fenerbahçe'ye geldiğini belirten Kalo peroviç şöyle konuşmuştur: «En büyük arzum, taraftarlanmıza daha güzel futbol sergileyebilmektir. Futbolcularımmn hepsi azimll ve inançlı olması na rağmen henüs lstediğimiz gibi futbol oynayamıyoruz.» *lıi dt CtHAT ARMAN Kurul toplanmaıL ı m ı kesin atama yapüdı» diyor. CEMtL MUli Takım arkada»! Sanlı stmdi onun antrenörü OIUTOT. 1. TÜRKÎYE LÎG'INDE İLK YARININ GÖRÜNÜMÜ ÎLK YARININ EN FARKU SKORUNU ADANASPOR KARJISINDA ELDt EDEN BURSA (61); TRABZON'A 40; GAIMASARAY'A DA 4 1 YENîLMEKTEN KURTULAMADI. F. B&HÇE VE BE$iKTA$ FARKU YENGiLER SAĞLAOILAR. 15 MAÇTA DA TAKIMLARINDA YER ALANLAR ARASINDA 5ENOL; IURGAY; BilAÜ K. 8URHAN: GÖKMEN; AIPASIAN; CEMiL; RASiM; JABAN; HAYR" RE5il; NURi; RIDVAN; ÖZER VE FERiD'JN YER ALIYOR. Anarşiyi kim yaratıyor? azının oaşU^ını okuyunca «Ali Şevkl Erek, sporu götürüp politikanın «töbepne koydu ya, 40 yıllık spor yazan da. hera de spor sayfasında politika yapmağa başladı» diyeceksiniz ama depil. Tam bir spor yazisı bu. Ama sponı yöneten kjşilerle ilpill... Onlar politikacı olunca, blte de yazmak düşiiyor. Farklı skorlarda en çok Bursaspor'un adı geçti Erhan GÜRER Bir futbolcu İçin, takımımn tüm maçlarında oynamak biiyük başarıdır. Bunu sağlamak İçin de sürekll formda olmak. sakatlanmamak vc «*ıa ainamah gereidr. tste bu ko. şpllar «Itında. takımımn 15 maçında <4te~e»iutvan futbolcuları sıraUyalım: Trabıonspor: Şenol, TureaT. NecaH, Bekir. EsHşehirspor: Bilâl. K. Burhan, B. Burhan. Galatasaray: Gökmen. Fenerbahçe: Alpaslan, Cemil. Beşiktaş: Rasim. Mustafa, Hayrl, Şaban. Resit. Altay: Akif. OTduspor: Erol. Güven, Salih, Turgav, Orhan. Mersin İdmanTtırdu: 2^eki. Bur»a.spor: İhsan. Feridun. Bolnspor: tbrahim, Nuri. Rıdvan. Necdet, Çetin. Samsunspor: Kemal. Göztepe: özer, \. Rıza. Gircsımspor: Mustafa, Necdet, Murat. Zonçuldakspor: Tur(rut, Oıtr. Adana Demirspor: Eser. Adanaspor'dan 15 maçta da oynayan yok. 14 maçta oynayan yalnız Şener var. Gol. futbolun en ıniıel anlandır. Ama Lifrlerimlzde coller fazla atılamıyor. Goisüz. tek Kollü vey» iki gollü roaçlar pek çok. Çok gollüler ise sayılabilecek kadar az. Avmpa'da olağan. bizde olağan östü tördüğümüz skorlan hatırlatalım. Ljgin en gollü maçında Bursaspor Adanaspor'u 61 yendi. Bu brs farkİ! skora eşit Fenerbahçe^nin Adana Demirspor'u 5»r*ew«jiB»<'' rifl^meh ırerekfr. Farklı skorlarda en çok Bur saspor'un adı geçiyor. Yesil • Bevazlılar 61'in yanısıra Trabıonspor'a 40, Galatasaray'a 41 yenfldiler. Dört jollü çalibiyetlerde Besiktas'ın Zonguldakspor'u 40, Adana Demirspor'u 41, Orduspor'un Boluspor'u 40 Eskişehirspor'un Adanaspor'u 42 yenmeleri rie bulunuyor. Bu arada Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi W) venmesi de unutulmaz. Olaylan ve skorlan Ue tatamlar ilk yarıda puanlan paylastılar. Şiındi maratonun son etabı İçin hazırlanıyorlar. tlk yanyı Uder bitirme saTaşımlanru. lklnci yanda Sampiyonluğu göfüslemek için sürdörecekler. 55 kişilik Bisiklet Milli Takım kampma tam 11 yönetici ve antrenör çağrıldı Bisiklet Federasyonu, Akdeniz Turu Için çağ:rdığı 55 bisikletçi. 11 antrenör, yönetici ve mekanisyeni kapsayan bir kamp açacaktır. Alanyada yapılacak ve 1 şubatta bâşlayacak kampta gençler, ümitler. tecrübesizler ve büyükler kategorilerini çalıştırmak Uzere yalnız altı antrenör görev yapacaktır. Yönetici ve mekanisyen olarak da beş kişi bulunacaktır. Akdeniz Turu, nisan ayı başmda yapüacaktır. Y Beyazıt yeniden seçilirse, yönetimde değ^şiklik .,:;,... ;. yaprrvayr düşünüyor y r i "'*"*' '" Galatasaray'da başkanhk kongresine 3 gün kala kulis çalışmalan yogunlaşmıştır. Geçtiğimis hafta okul arkadaşlanna bir yemek veren Selahattin Beyazıt onlann kongre için fikirlerini almıstır. Bu yemekte tenkit edilen Beyazıt seçildigi takdirde yönetimi değiştireceğini de söylemiştir. Geçtiğimus hafta başmda başkan adayı Prof Ali Uras'ın lehinde olan durumun son haftada degiştiğı ve Beyazıt lehine dönüş'üJH) ric sovlpnmektedir Kongre için 1486 üyenin aidatm: yatırdıgı belirtilmektedir. Selâhattm Beyazıt'u: listesinı ve programını bugün açıklaması beklenmektedir. Prof. AU Uras ise ou aK^am seçım lıstesine aldıfeı Uyelerle bir remek viverpk ve nrogramı ile listesinl yann açıklıyacaktır. Uras, listesine Kemal Onar'ı da almıstır. MC hükümeti ve onun özelllkle APli bakanlan, basta Başbakan Demirel, sonra da bizim Spor Bakanımız AU Şevki Erek'ln ağzından düşmüyor, anarşl. . Bu anarşiyi de CHP nin körüklediği anlatılıyor. Açtık önce Meydan Laroıısse'u. Aslı Yunanca Anarkhiadan, Fransızca'ya Anarchie olarak geçen ve o sckli İle bize RPcen kplime için, şöyle tarlf verlvor: «Hükümeti kalmamış. veya hükümeti siyasî, iktisadl, sosyal anlışmazlıklara hakem olmak veya hlr (rubun ötekilere hakim olmasını MpUrnak Için ;ereken otoriteyi vitirmlş bir milletin durnrau.ı . ., l a n i . \arvl îtttar«ni!n Dİrihct <4ereM sorıımlusn, hskem olma vc düzenl sagîayacak ötoriteyl saflama ftiv revini >1tiren hükümet . Peld CHP ne yapıyor da, anarslst oluyor. Hiikümptin eUni kolunu bağhvarak mı? Yoksa, MC iktidannm kendisi ml ektigini biçiyor. . tnüdahale etmek zorunda kalıyor. Kav Ca çıkıyor. Saat sabaha karşı heş'te otellerine dönüyorlar. Futbol Federasyonu Başkanı olması gereken klşl konusuyor: « Cemine Alpaslan'a ceza verlrsek. verlerine kiml koyanz ki?» Sonra Federasyon heyeti toplanıp karar veriyor. Dikkatlcrinin çekllmesine... PekJ bundan sonra, milli takım kamplannda jeceleri t d m » bulunmaz, sporcular (!) sabaha karşı barlardan toplanırsa, kim hangl yüzle ceza verecek \eya şikâyet edecfk. Bundan höyle artık, kamplarda. diizenden. dislpKndpn. otoriteden s ö i etmek mümkün mü? tşte anarşinin tarlfi de bu değil nl? .'. Sadece futbol mu? Rasketbolda durum farklı mı? tşte Beşiktaş Eczacıbaşı maçındaki olaylar. tşte Galatasaray • Fenerbahçe, Fenerbahçe Kolej macı olaylsrı. ' Evet. basketbolda, kendi çclirlpri Bzslmasın diye, hakem yetişmeslnl ftnleyen kfşller v«r. Comartesl Istanbıılda, pazar Ankara'da maç idare edip, volluklan, masraflan. ücretlerl ceplerlne bol bol indirmekten, çeldnmeyen, tiîm dıs reıllerl aralannda pavlasan bu kisilerin keyfl verinde ANKARA'DAN NOILAR Soranun yanıtını. hu sayfanın konusu içinden örneklerle vereceçiz. Yanl spordan .. Onun için spor yazısı ıledik başta zaten. Futbol sahalannda futbol nlttl. Hemen her iki mactan hlrinde tekme. sille. yumrıık, sahaya dolan seyircller ve carunı zor kurtaran konlk takım oyuncıılan ve hakemler. En venislni eçen hafta Şekerspor • Vefa maçında izledik. Neden? Bu ülkede Ali Şevki F.rek gibi bir spor b»kanı varken, neden aramağa gerek var m ı ' Divarbakırspor'u yendikten sonra, canlannı zor kurtarıp kentlerine dönen Bandırmalılar olaylan hütün dehşetl ile anlatırken, ne yaptı, «Devlet Otoritesi»ni temsil pden Cumhuriyet Hükümctinin Bakanı: "Bu baslt bir zabıta olayıdır» demekte öyle acele etti Id. belki de ufak teîek önlemler alabilerek teşkilztının d» elini kolunu bağladı. Sonuç .. Bu kez Dlyarbakır'da Balıkesirsporlular canlarmı zor kurtardılar. Biçare Firuzan Tekll ne yapsın sundl... Bir yanda Diyarbakır için tüm agırlığını kovan hir spor hakanı. bir yamda otorite, disiplin, düzen. Madem kl, o bakan. velev kl, Başbakanının emrl He olsun. kendisinl uyku tulumtından çekmis çıkarmış, o halde, defi belâ cinsinden «tld maç saha kapatma» ile çeçiştirirsin. Ama ondan sonra. bu ülkenin herhangi b1r kentinde, örneğin Diyarbalnrspor Bandırma'ya ya da Balıkesir'e eeldi^i zaman çıkat^ık olaylan öniemefe giicün kalır mı? tste anarşinin tarifi de bu değil mi? A MUli takımın ikl futholcusu gece yarısı kamntan kaçıyor, bir çece knlübüne eldivorlar. Dut pibl sarhoş oluyorlar. Masalarmdan etrafı rahatsıı etmeşe baslıyorlar. YandakJ masa Hıncal ULUÇ OKÇULUK SPORUNA BAŞLAMA YAŞI ALTI OLARAK SAPTANDI ANKAR.4 Okçuluk Fedorasyonu Başkanı Fazıl özok, Ofcçu luğa başiama jaşının 6 Dizrak saptandığmı, bu kararm Dünya Okçuluk Federasyonu doğrul'.usunda alındığını söylemiştir. Özok. Japonya'dan ithal edı'.on 613 ve 1416 yaş kategonlerin de kuüanılacak 1500 yajin 24 şubatta gelecegini de açıklamış, 63 yıldan beri ilk kez, ülusiararasi kurallara uygun yaylara sahip olacaklarını belirtmişür. TESCVIUZ AYINDA 1500 YAY GETİRİLİYOR Ankara, İstanbul ve Manisa' nın pilot bölgeler olarak seçildigini söjieyen Özok. «13 böıpede hakem, antrenör ve teknik e£itim kursları açılacaktır. Ten.muî ayında da 16 yaş yukarısı içır. 1500 yay daha getırilecektir. Tum bunlar 5 yıllık planin 1. etebınsı göre İthal edilmektedir» demistir. ATATt'RK KUPASI YARIŞMALARI BUGÜN MANİSA'DA BAŞLIYOR 1976 Atatürk Kupası Okçu'.uk Kupası Yarışmalan bugün Manisa'da başlayacaktır. 4 katesori üzerinden yapılacak yanşmaıarH. Ankara, İstanbul, Eskişehir. Bilecik. Samsun, Bursa. Konya Adana, Edirne ve Manisa b^lgelerinden toplam "8 okçu «at.lacaktır. olabilir. Ama ya onlann uzerinde olması gereken otorite? 10 tane hakemle koca lig yönetilir ml? Yönetllirse, o hakemler yıpranmaz mı? Yıpranuıca seyircinin hakeme inancı kalır mı? Ne olur .otorite, hakem olma giicünü kaybederse... Anarşinin tarifi de bu değil mi? Güreşte mlnderlerde güreş dışuıda herşey var. Herkesin önünde hakemler dövülüyor. Döven haksız. Kabul. Ya döviilen de hiç snç yok mu?. Karagücu'nün güreşlerlne durrnadan asker hakem konur mu? Hanl otorite. Hanl hakem olma? Boksta dövüşlerin en llçinci ringin dışında geçiyor. Hani düzen. Hanl disipHn... tste gene anarşinin tarlfi... A Türkiye'de olay olmayan bir tek spor karşılaşması Izleme olanafı kaybettik. Anarşinin en güzel örneği, spor sardı.. Peki. Sayın Erek, CHPniler mi, çıkanyor tüm bu olaylan şimdl... Yoksa solcular. aşın solcular mı? Siz, otorite olma, slz hakem olma gücünü yitirdi iseniz. miUetin suçu ne? Türk sponınu »narsinln »öbegine. devlet otoritesini Iflas ettiren Ali Şevkl Erek biızat atmıştır. O Erek kl. olaylar salçın hastalık eibl tüm kentlpri \e tüm spor dallannı sararken. duruma el koyacak ve devlet otoritesini (teri çetfrecek bir Beden Terblyesi ttenel Mödürünü avlartian beri atavamamakta. sevtrill Basbakanı Demirenn keytflerini ve emlrlerini beklemektedlr. Türk sporu en çok IhHyaç dnyduğn dönemde haşsız bırakılmıstır. tşte size. sporda anarşinin Rerçek olaylar ve örneklerle öyküsü .. Vann başka yerlerrlekl anarşiyi de 8İz he•aplayın artık... Voleybolde haftanın göriinümü ORTA SIRALARDA YER ALANLARTN MAÇLARI DAHA ÇOK İLGI ÇEKİYOR Türkiye Voleybol Ligi'nin iki şampiyon adayı B. Boronkay ve Eczacıbaşı, haftayı gene birer net galibiyeüe kapadılar. Sonların çekişmemesinde isa galibiyetler yerine set alma sarasımlan veriliyor. Bu hafta da Denizgücü, iki puan yerine ikl set almayı başardı B. Boronkay, Lige iddialı başlayıp, ancak sürdüremeyen Vinylex karşısında net galibiyetini Blırken, gene fazla sayı vermesi dikkati çekti. Bu arada dikkati çeken ÎKTT oldu. Gösterişaiz, fakat başarılı voleybol düzeyiyle sessiz maçlar oynayan 1ETT. bu hafta Galatasaray önüntie de aynı görtinümdeydi. Dönem basından berl btr türlü toparlanamayan S. Sigorta, îzmir'de Denlzgücü'nden iki puan almasına karşın, iki set vermekten kurtulamadı. Göztepe önünde ise tzmir takımma boyun egmek zorunda kaldı. Eczacıbaşı, B. Boronkay gibi, sayı hesaplan İle oynadı ve oldukça da kârlı çıktı. Ligde artık, B. Boronkay ve Eczacıbaşı"nın maçları ilgi ile beklenmiyor. Son sıralann merakı ile, ortalardakl takımlann, voleybol açısından oyunlan izleniyor. Bayern München de 7 numsralı forma Ue sahaya çıkan Türk futbolcusu Erhan önal ünlii Frans Beckanhaurr ile.. Bayern München'li Erhan Onal, Fenerbahçe'de oynamak istiyor Avrupa şampiyonluğunu kazanmış ve son olarak kıtalararası futbol şampiyonu ünvanını elde etmiş olan F. C. Bayern Mün chen takımmda bir Türk futbolcusu da yer almış ve bu olay Almanja'da en güncel konu olmuş tur. Bayern München'in Duisburg takımına karşı yaptığı maç ta yer alan Erhan Önal 7 numaralı forma giymiş ve ilk sınavmöa başarılı olmuştur. Antrenör Detmar Cramer tarafından da Yılmaz AKAR (Münihten bildiriyor) begenilen Erhan Önal 22 lik maçta Müller'in attığı golde de pay sahibi olmuştur 8 yaşında iken Bayern München'in minikler takımmda futbola başlıyan Erhan Önal 10 yıl içinde büyük gelişme göstermiş ve son dört yıldan beri de Bayern München1 in amatör takımmda liglere katılmıştır. Erhan önal tzmirli bir Türk işçisinin çocuğu olup bu yıl teknik okulu bitirmiştir. 100 metreyi 11 saniyede koşan Önal şu anda Bayern München kulübun den yaklaşık 25 bin lira aylık almaktadır. Türkiye'de Fenerbahçe kulübünü tuttugunu söyleyen önal «Eğer biletimi gönderirlerse tstanbul'a giderek yöneticiler le konuşabilinm» demekte ve futbolunu Türkiye'de sürdürmek isteginden oldugunu da söîlerine eklemektedir. Amatör Lig'in ilk haftasında K. Gümrük en farklı yengiyi ald ı İstanbul 2. Amatör Futbol Ligi 1977 dönemi geçtigimiz hafta oynanan karşılaşmalarla başlamıştır. Centilmence geçen karşılaşmalarda Karagümrük B. Boronkay'ı 40 yenerek haftanın en farklı galibiyetini almıstır. öte yandan Şehremini karşısma çı'&mayan Taksim hükmen yenik sayılmıştır. (A) GRUBU: Haftanın Takımı: Karagumrük Haftanın Hakemi: Turgut Odabaş Haftanın Oyuncusu: Erdogan (KaragümrüiO Haftanın Karması: Rüştü (İsk Paşa) Köksal (Beylerbeyi), Hüseyin (Levent). Yusuf (Ist. Spor). Mehmet (Langai tsa (Levent), Tank (Karagumrük), Erdogan (Karagumrük) Taci (Hllâl.ı, Serdar (tsk. Paşa), Mahmut (Lev«nt) (B) GRUBU: Haftanın Tatamı: Şişli Haftanın Hakemi: Ertan Yılmaz Haftanın Oyuncusu: Rıdvan (Defterdar) Haftsmn Karması: Antzanik (Şişli) Rıdvan (Defterdar). Ahmet (Şişli), Dursun (Defterdar», tsmail (îstiklâl) Cengiz (Beykoz), Rıdvan (Çıksalın), Ahmet (Tuzla) Ümit (örnekspor), Kemal (S. Kulespor), Yaruz (Çatalca) (C) GRVBT3. Haftanın Takımı: Cerrahpasa Haftanın Hakemi: özcan Oal Haftanın Oyuncusu: Namık (K. Pazar> Haftanın Karması: Gani fU. Soğanlık) Gaffar (A. Yıldız), Kayhan (Acıbademt, V e h b i (K. Pazar). Mustafa (Cerrahpaşa) Serhan (Haydarspor), Hayri (K. Ayasofya), Orhan (İÜSKı Namık (K. Pazar), Raci (Acıbadem), Melih II (Sakarja) (D) GRUBU: Haftanın Takımı: Darüşşafaka Haftanın Hakemi: Ertuğrul Duyguluöz Haftanın Ojnıncusu: Abidin (Alemdar) Haftanın Karması: thsan (K. M. Paşai Naim (Sarıyert. Abidin (Alemdar), Mehmet II (D Şafaka), Hamza (Çamhcaı Fikret (K. M. Paşa), Şener (D. Şafaka). Nazmi (Özfatih) Emin (K. çeşme), Turr gay (Sarıyer), \ arol (Yeşildirek) (E) GRUBD: Haftanın Takımı: Vardar Ha"anın Hakemi: Ayhar. Gözene Haftanın Oyuncusu: Metin (Vardar) Haftanın Karması: Mehmet (Selimlyei Ali (G. Hisarı, Yavuz (Çınarspor), Erol (Vardar). Abuzer «Tepebasn Hasan II (Eminönü), Selahattın 'Vardar), Ali (Kurtuluş) Kemal (Tepebaşı), Altan (Vefa), Şamil (Selimiye) (F) GRUBÛ: Haftanın Takımı: Alibeyköy Haftamn Hakemi: Ergüder Yılmaz Haftanın Oyuncusu: Hüsejin fAjyıldız) Haftanın Karması: Feçir (Alibeyköy) Derya (Altınordu). Hüseyin (Üsküdar), Kâmi! (Alibeyköy), Uygun (Şıle) Özcan (Kireçburnu). Özhan (Hasköy), Nihat (Alibeyköy) Kaşif (Şile), Hasan (Çelikspor). Hüseyin (Ayvüdız) RODNiNA ZAiTSEV, 9. KEZ AVRUPA BiRiNCiSi OLUYOR HELSİNKl Sovve» Patır.a.ıcılan Inna Rodnina. ile Aleksandr Zaitsev çifti artistik patinaida Arvupa Şampiyonluğu ıçin 9. kez en güçlü adaylar durumuna gelmiştir. Sekiz kez Avrupa Şampiyonu, sektz kez Dünya Şampiyonu ve iki kez de 1968 ve 1972'de Olimpivat Altın rnsda]va";ı alan trina Rodnina, eşi Aleksandr Zaitsev ile katıldığı hakemletin 5,8 ile 5.s ara=ı değısen notlan ile rakıplerine oranla büyük bir avantaj sağlarruşlardır. Liseler Basketbol Birinciliği'nde yarı finaller başlıyor Türkiye Liselerarası Genç Erkekler yarı final basketbol birinciliği, bugün Bolu ve Sivas'ta başlayacaktır. İki grup halinde yapılacak bu karşılaşmalarda gruplarında ilk üç dereceyi alan takımlar, 16 20 şubat tarihlerinde Antalya'dsKi Türkiye Birinciiigine katılma hakkını kazanacaklardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog