Bugünden 1930'a 5,378,503 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

jadz CUMRUSİYH 14 Pistlerde ilginç olaylar oldu İzmir Yüzme Birinciliği sırasında büyüklerde gençlerde ise bir Türkiye Rekoru kırıldı lZ>ltR, (Cumhurivet Ege Bürosu) Kışısel yuzme bolge birinciliği yarışlanna devam edılmektedır. Ataturk açık yüz» me havuzunda yapılan yanşma1 larda, dune dek buyuklerde üç, gençlerde bır Turkıye rekoru ye nılenmıştır. Rekorların sahipleri ve rekor kırdıkları dallar ıle derecelerij şoyledır: 800 m. serbest erkekler BüI lent Kırbaş 9 45 1 (Izm. Y. lh ) 1500 m. serbest erkekler Bülent Kırbaç 1819.4 (îzm. Y. İh ) 200 m. karışık er. Zafer Ata mer 2 30 7 (K.S.K.) (Gençler) 4X200 m. serbest bayrak Î2mir Yüzme lh. Bayern'in H. Berlin'î 74 yendiği maçta Başpehlivanlığı Aydın Demir aldı bu j'il 5 gol' atan MülJer'in ligdeki gollerinin sayısı 304 oldu Mt.NİH Batı Almanya'da öncekı gece mevsımın son lıg maçmda tanmmış futbolcu Gerd Muller, lıg karşılaşmalanndakı 300. golünu atarak ülke çapmda bır rekor kırmıştır. Tarihl Kırkpınar gııreşlerl Istanbullu atletler aralannda yanşırken hakemliği de jlne kendl arkadaşlan yaptılar.. CFotoğraf Ali ALAKUŞ) tSTANBULLU ATLETLER ARALARINDA YARIŞTILAR Hafta sonunda atletizm pistlen ılgınç olaylara salıne olmustur. Istanbul'da, bır suredır boy kotta bulunan atletler, Uçlü Beşlı Onlu Bolge Bınncılığıne katılmayınca bu yarışmalar yapılamamış, hakem ve Ajanlık ılgılılen uzun sure, atletlert beklemış lerdır. Buna karşüık Izmir'de ge ne Üçlü Beşlı Onlu Bolge Bırıncılıği içm yapılacak yarışmalara, bu kes atletler gelmış, ancak hakem ve ajanlık yoneticılerı gelmemıştır. Istanbul'daki yarışmalar içtn, Aianlık ilgılıleri ile hakemler uzun sure, atletlerı beklemişlerdır. Istanbullu atletler. înonü Stadına gelmelerine karşın yarışmalar ve çağrılara uymamışlardır. Atletler, isteklen yenne getırilinceye dek dırenışlermı sürdüreceklerini belırtmışlerdır. Yanşmalann yapılamaması ile hakemler sahadan çekıldıkten son ra, atletler kendi aralannda yanşmışlardır. Hakemlıklerını de kendıleri yapan atletler, «Hiç olmazsa tartışmıyoruz, sınırlenmız bozulmuyor» bıçıminde konuşznuşlârdır. oldukça zevkli ve kaUteli kapışmalar» sahne olmuştur. Fotoğrafta «Er meydanı»nds kozlarını paylasan İki pehlivan bir an önce sonuca ulaşmak için çaba taarcıyorlar İZMİR'DEKİ YARIJMALAROA DA ATLETLER UZUN SURE BEKLEDIKLERI HAKEMLER GELMEYINCE ZOR DURUMDA KALDILAR Muller'in be? gol attığı maç^a bu oyuncunun yeraldıgı Avrupa Kupası galıbi Bayem Mümch, Herta Berlın'ı 74 yenmışür. HERTA BfRUN'E 5 GOL ATTI LİGDEKİ GOL SAYISI 304'E YİIKSELDI Muller, maçtaki ilk golüyle 300 rakamına ulaşıp rekor kır mış daha sonra lıg'dekl gol sayısını 304'© yükseltmıştır. EDtRNE, (Asaf AYÇIL bildiriyor) 615 Kırkpınar Başpehlıvanlığını Aydm Demır kazanmıştır Aydm Demır, Mustafa Yıldız ıle gureşmış, Yıldız 17 dakıka gureştıkten sonra sakatlanarak pes etmıştır Başaltını ıse Mehmet Gokçe (Manısa) kazanmıştır. Başpehlıvanlık için fmale Kara Alı (tzmır), Aydın Demır (Karamursel) ve Mustafa Yıldız (Akhı sar) kalmışlardır. Ad çekimınde Kara Alı ıle Mustafa Yıldız eşleşmış, Aydm Demır tur atlamıştır. Kara Alı Mustafa Yıldız güreşı 135. dakıkaya gelındığınde yenışme olmadıgı ıçın durdurulmuş ve adçekımı yapılmıştır. Adçekımıni Mustafa Yıldız kazanınca, Aydın Demır ıle tutuşmuştur. Yıldız, 17 dakıka gureşebılmış, bu dakıkada .kolundan sakatlanıp doktor Galata'yı 10 yenen Diyarbakır Ikinci Lige çıktı Üçuncu Lıg Kırmızı Gmpta haf talardır lıderlığmı surduren Dıyarbakırspor Istanbul'da Galata'j i 1 0 yenerek şampıyonluğu garantılemışhr. Beyaz Gruptaki buyuk çekişme bu hafta da surmuş, lıder Ispartaspor, kendı sahasmda Duzcespor'u 41 Istanbulspor da dsplasmanda Çanakkalespor'u 10 yennr.şlerdır. MUHAMMED ALÎ, TÜRKÎYE'YE GELECEK ILK DÜNYA ŞAMPİYONU BOKSÖR DEĞİL. Sokaktakl Anıerikalı llgınç yaratıktır. Gazeteyi resinıli romanı icin alır, bir kere kazanana hep kazanacakmış glbl bakar, duşene çabuk sırt çevirir, asker kaçaklarına karşı hoşgorusuzdur. Nedenine akıl sır ermez ama, gun gclip bu alıskanlıklarını bıraksa bile, okumuşlara karşı yureğindeki kin ve kuşkuyu sokup atamaz. Iste, 2i eylul 1926 gecesı, dunya ağır siklet boks şanıpiyonlugu maçlarından 42'incisi içın ilk gong çaldıgında, Flladelfiyanın 150. Yıl Sladını dolduran rekor sayıdaki 120.757 sokaktakı Amerikalı çatısan duygulardan kurtulmuş, murekkep yalamışa karşı asker kaçağının yanında saf tutmuştu. Jack Demptey Blrind Dunya Savasının asker kaçaklarındandı ama, ne de olsa, dunya ağır sıklet boks sampıyonuvdu. Al Capone hapşırınca Jack Dempsey nezle olurdu, gangsierlerin parsellı arsasıydı, varsın olsun, daha dun VVillard, Carpentier ve Firpo gıbı lerini ezıp qeçmis, bu maçta ku marcıların bırc beş desteğini al mıstı. Onemli olan da buydL. Hem karsısındaki kim oluyordu? Gelmis geçmis ağır sıkletlerın en guçlusunu Shakespeare okuyan, Bernard Shavv'la ahbaplık eden, Yale Universitesinde «Troilus ve Cressiada» konulu konferanslar veren o «denizci eskisı» mi yenecekti? tGuldurmeyim dlyordu sokaktaki Amerikalı... içın için de dua ediyordu, asker kaçağı okumuşun burnumı sıırtsun diye. Jack Dempsey on raundluk maç boyunca Jıerkesin kuçumsediğl rakibine doğru durüst tek yumruk bile indıremedi. Hakemler, ağızbirliği etmışçesine, on raundun onunu da Dempsey'ın rakibine verdılcr. Sokaktaki Amerika lının anlamını bilmediğı, okumak ta puçluk çektiği kelimelerle konasan biri dunya şampiyonuydu artık... Boksorlerin kulaklarının arasmda tIle de »dele bııiunması gerekmedığıni gosteren bir sam piyon... Sokaktaki Amerıkalının anlayabileceğı tek dılle, para dıliyle konusmaya başlayana kadar sokaktaki, metrodaki, bardakı Amerıkalının bır turlu ısınamadığı, benimseyemediği bır sampiyon... Gene Tunney adlı bıri... İZMİR'K Ataturk Stadı atletizm tesislerinde yapılması gereken Uçlu Beşli Onlu Atletızm Yanşlannda, bır saati aşkuı bır süre hakemleri ve diğer ilgılıleri bekleyen tzmirli atletler, hıç kımsenın gelmemesı olaymı «Her halde plâja gıttıler. Yüzme sporu yapıyorlar» bıçıminde yorumlamışlar dır. Programa gore davranan İzmır li atletler, baslangıç saatı olan 17 00'den once, yanşmak üzere Ataturk Stadı atletizm tesislerıne gelmışlerdır. Ne var ki, başta tzmir Atletızm Ajanı Hıkmet Kolonkaya olmak uzere. yanşmaların yapılacağı atletızm alanına gelen hıçbır ılgilı olmamıştır Bir saatten fazla «ılgılıler belkı gelirler» diye bekleyen atletler, gelen olmaymca yanşmaları yoneteceklerın «plâja gıttığı» ya da «hepsınm bırden çok onemlı ış lerı çıktığı» sanısına varmışlardır. Atletienn bır bolumu dağılmış, bır bolumu de yarışma yerınde çalışma yapmışlardır. 3 EKİM 1928'DE ÇELİK KRALI ANDREW CARNEGİE'NİN MİRASÇILARINDAN MARY JOSEPHİNE İLE EVLENEN TUNNEY'İN DORT ÇOCUĞUNDAN BİRİ OLAN SENATOR JOHN U. TUNNEY, TÜRKÎYE'YE SİLAH AM8ARG0SU UVGULANMA5I LEHINDE OY KULLANMIJTI. GALATA DİYARBAKIR :0 :1 Stad • Vefa Hakemler Abdulkadır Aypek n<, Yılmaz Sanoglu O<, Alı Çolak (7) Diyarbakır • K a h r a m a n (6) Turgay (6), Bülent 16>, Vedat (8>, Ergın ( 8 ) A l ı (6). Ayhan <6>, Kemal (6ı Turan (7), Vehbi (7), Muhıttın (7) Galata : Çetın (V' Sabıt (4>, Ercan ıö>, Naım (4), Muammer (3ı Seref <5ı, Sman (5>, Cengız (5ı Hasan (6), Kâmıl (i), Hahl (5). Gol : Muhıttın Dk 49 ÖTEKI MAÇLAR Isparta Duzce : 41 Çanakkale Istanbulspor : 01 A. Adalet Yeşılova 02 (2) îzmırspor Luleburgaz 21 (1) Ödemış K Paşa (Hukmen) Isparta Duzce 41 (1) Uşak Edırne 00 (0) K Gumruk Amasya 32 (1) Galata • D Bakır 01 (2) Tarsus Id. Y Ereğlı 31 (1) Petrolofıs Ceyhan 62 (1) Erzıncan Kastamonu 10 (1) Nevşehır Sebat G. 10 (1) Urfa Anadolu 31 d> Erzurum Tokat 11 (0) Kırklareh Tekırdağ 00 (0) K Yaka • Suleymanıje 30 (1) Çanakkale Ist fepor 01 (2) TOTO SONUÇLARI 2. Amatör Futbol Ligi sona erdi îstanbul 2. Amator Futbol Lişı 1975/76 donemı dun (A) gruDunda oynayan karşılaşmalarla sona ermış sahaya çıkmayan Tuzla'yı hukmen yenen ve daha once sanı pıyonluğunu garantıleyen Çırçır şampıyonluk turu atmıştır. Atıım sanacağı gıbı (B>, (C>, ıD), (K> ve (Fı grubu maçlan da geçtığımız hafta sona ermış ve Maltepe spor, Telsızspor, Gedıkpaşa. Eyup ve Galatasaray gruplarınaa şampıj on olmuşlardı. Ma»tepe sahasında oynavan ve Turkıye l.g lennde maç yoneten tek oayan hakern ozellığını kazanan Elmas Sargm maçın 67 dakıkasında Ornekspor'lu Kâmıl'ın çektığı .utta top kafasına çarpınca, baygn'ı.t geçırmış ve maçı yarıda bırakmış tır Daha sonra \ an hakem Turan gahın. ortada gorev alarak maçı bıtırmıştır. Otekı maçlarda Langa Guzelhısar'ı 3 2. Beyoğluspor Kurtuluş'u 21. S Kulespor Selımıve" yı 30, Ornekspor Çamlıca'yı 80 yenmışlerdır. Tmıneyin Dempsey ile Taptıfı olayb maçtan Lır an. 7. raundda rakibınin &eraeri bir yumruju ile Gene 1uıuıer kendinl yerde buhıjor. Ancak sonradan toparlanıyor dl. 1927 yılındaki ikinct Dempsey maçı için Şikago'nun Soidier Field Stadını dolduran 104.943 seyirci, bu kere, rekor miktarda 39 S79.900 lira ödediler. Televizyon olmadıgı için yan gelirl de olmayan, yalmzca stad gişelerinde toplanan, enflasyonun kırptp kuşa çevirmediği para değeriyl* olçulen buyuk bir jervetli bu... Hele aynı yıllarda Turkiye'deki toplam ozel sermayenin yaklasık 45 milyon lira civarmda olduğu duşunulurse... Ama, ikinci Tunney Dempsey maçının rekor duzeydeki gıse gelırlerınden oteye bir anlamı vardı... Hakemler on raundun bu kere dokuzunu Tunney'e vermişlerdi. Tunney boylece, sokaktaki Amerikalının yenilmez bellediği Dempsey'le do> ğuştuğu 20 raundun 19 unu zim Tunney 1928 yılında balayını Istanbulda geçirmişti tığını gösteriyordu. Herkesl yenebileceğini en kuskucu kişilere gostermişti. Artık, kitaplarına donmek istiyordu. Dondu de... Heeney maçından bir ay sonra boksu bıraktığını açıkladı. Gene Tunney, 3 ekim 1928 tarihinde, Çelik Kralı Andrew Carnegie'nin mirasçılarından Mary Josephine Lauder'le evlendi. Bu evlılikten dort çocukları oldu. Bunlardan ikincisi, Türkiye'ye silâh ambargosu uygulanması lehinde oy kullanan Demokrat Kaliforniya Senatoru John V. Tunney'dir... Yumruklarıyla 29.106.675 liralık bir servet yapan ve cvliliğinin de yardımıyla Wall Streefde sim oeleşen ABD kapıtalızminin onde gelen adları arasına gıren Tunney bugun, aralannda Mc Candless Crop., Brown Co., Clinchfield Corp., Evcrshrap I n c , NYC Industrial Bank of Commerce ve Penopscot Buıldings gibi dev sirketlerin de bulunduğu çok sayıda sanayi ve bankacılık kurulusunun başkanı, yonetim kurulu uyesi veya ortağıdır. Muhammed Ali'nin Türkiye'ye ünvan maçı veya gezi İçin gelmesinin soz konusu edildiği bu gunlerde ıki kusak oncesinin bir bjyuk sampiyonundan soz ediyorsak, bunda kuskusuz, Tunney'nin okumusluğunun buyuk payı vardır. Fitzgerald'ların, Gatsby'lerin Amerikası için Turkıye çnzemli ulkeydi. Fesli, feraceli, haremli bır masal ulkesi... Parasız yazar ve ozanların duslerinde canlandınp anlattıkları, biraz para devşirebilenlerin de gezi takvimlerinde baş koseye oturttukları çokbılınmeyenli bir hayal dunyası... Amerikan sosyetesinin kremasınrian Mnry Josephine'le boks dunyasının çokhecelı kelimeler kullandığı için bir turlu alışamadığı Gene'ın Turkiye yi gormek ıstemelerı, balaylarını da btınun ıçın fırsat bilmeleri kadar doğal ne olabılirdı? Evlendikten hem»n sonra çıktıkları balaylarının yarım aylık bır bolumu fessız, foracesız, haremsiz bir ulkede, konuksever Istanbui'da, bıraz da adının kendısınden çok once geldığinı gormenın şaşkınlığı ıçlnde geçirdıler. Muhammed Ali, gtzisi gerçekleşırse, Türkiye'ye gelen ıkinci dunya ağır siklet boks şam piyonu olacak... Demıstık: Tunney İlk gelense, okıımuşluğundan. Oyle olmasaydı, diğer Amerikalı bnk sfrlere benteseydi, «Turkey» denıldiğınde aklına hemen ve yalmzca Inglliz dilındeki ada;ımız «hındi» gellrdi herhalde... Baldini'nin yarışması engellenirse Atlıspor MilJi Takıma at vermeyecek Bınlcılık Federasyonunun yabancı uyrukluların tüm yarışmalara sokulmama konusunda alacağı kararın en çok Atlıspor Kulübunu ılgılendıreceğı ve bu kulubün hem antrenorü hem de binicisi Aldo Balduu'ye karşı bır hareket olacagını belırten Athspor Kulübü yonetıcılerı, «Eğer Federasyon bu şekılde bır karar aürsa, Atlıspor Kulubü ne yarışmalara gırer ne de atlarını Mllli Takıma verir» demışlerdır. Atlıspor Kulubü Başkanı Ata Atabek, henuz yoğun bır çalışma devresıne gırmeyen, eski fede rasyon programını tatbık edsn Bınıcılik Federasyonunun yülarca Atlıspor Kulübu antrenorlu^u nü yapan Aldo Balduu'ye karşı boyle bır karar almasmın be!clenmesının çok acı sonuçlar doğuracağını soylerruş ve şoyle konuşmuştur: «Nedense Aldo Baldıni'nin an trenorlugu ve bırucılıği bazı kışı ler tarafından benımseamıyor ve sabote edılıyor. Bugun bınjcllık camiasında en az 40 bınıcı Aldo'nun atlannı çalıştırmasuu bek lemektedır. Atlıspor Kulübüniin sampiyon atlanm, Fevzi AtabeK dahıl bırçok mıllî bımcıyl Baldını yetıştırmıştır. Yanşmalarda jse Baldını bütün bmicılert geç mektedır. Şımdı bu bmıcıye karşı boyle bır hareketin doğmasmı ıyi karşılamıyoruz. Ve dıyoruz kı, eğer boyle bir karar saptamrsa bız de atlanmızı mıllî talnma vermeyrz. Atlıspor kulübü boykot edılse atlara ceza verilse bile » muayenesinden geçtıkten sonra, gureşı bırakmak zorunda kalmıştır Bovlece, Aydın Demır Başpehlivanlığı kazanmıştır. Mustafa Yıl dız, ıkinci, Kara Ali üçuncü olmuştur Başaltında ise İlk üç sırayl «Mehmetler» paylaşmıştır. Başaltı bınncılığını kazanan Mehmet Gokçen'ın ardından ıkınciliği Meh met Gacaroğlu (Sındırgı), üçünculuğu de Mehmet Keçe (Denızli) almıştır.. Kırkpınar'm küçük boylannda yapılan gureşlerde bırinci olan pehlıvanlar şunlardır: Deste Küçük Boy Ramasan Çetınkaya (Balıkesır) Deste Orta Boy: Sedat ÇeliS (Edirne) Deste Büyük Boy: Süleymaa Kaygan (Sındırgı) Kuçük Orta Küçük Boy: Mustafa Seçüır (Sankamış) Küçük Orta Büyük Boy: Erdem özyığıt (Manısa) Büyük Orta: Mehmet özttlrk (Antalya) Bu arada gelecek yılın Kırkpınar Ağalığını, 105 bın lıra karsılığuıda Fethı Atan almıştır. Güreşleri, Gençlık ve Spor Bakanı Alı Şevkı Erek de ızlemıştır. Dunku gureşler, havanın çok sıcak olmasma karşın büyük 11gi gormüş ve kalabalık bir seyirci toplamıştır. Kuçük boylarda yapılan gureşler haylı çekışTneli geçmış ve bınncilık için uzun süre güreşenler olmuştur. Bu nedenle de Başaltı ve Başpehlivanlık güreşlerı geç saatlerde ba9 layabılnüstir. Gazi koşusunu Buğra /r kazandı ANKARA 50 Gazl Koçusa dun yapılmış ve Gulsun Elıyeşü'in Buğra adlı atı kazanmıştır. Ekrem Kurt'un bındığı Bugra'nm ardından Calvados ıüncı, LütfU uçüncü olmuşlardır. Ikinci ve üçuncu foto fınış ile saptanmıştır. Ankara Hipodromunda yapılan koşuda, Ravello hastalıgı nedeni ıle katılmayınca 16 at yansmıjtır. 24C0 metrelık koşunun başlangıcmda Karaalı başa geçmiş, daha sonra Gonulkırmaz ilk sırada koşmaya başlamıştır. Ancak, son 600 metrede Buğra atak yaparak one geçmış ve yarışmayı bırinci olarak bıtırmıştır. Calvados ıle Lutfu arasındakı ıkmcüık üçünculuk ayırunı ıse foto fınış ıle yapılrmştır. Yarışmanın dordunculuğunu Parfara kazanmıştır. Gazı Koşusu şıldı, Cumhurbaşkanı Fahrı Koruturk tarafından Ekrem Kurt'a verılmıştu. 65. kuruiuş yıhnı kutlayacak olan Hilâl turnuva düzenledi Turkıje nın en eski kuluplermden bıri olan Hılâl Gençlık Kuldbu 65. kuruiuş yıldonumunde bır ıutool turnuvası duzenlemıştır. Federe ve federe olmayan 16 takımın katılacagı turnuva Dunya Kupası kurallarına gore surdurulerek sonuçlandınlacaktır îlk dort dereceyı alacak takımlara bırer kupa verılecektır. Goztepe dekı Luna Park'm yanır.dakı sahada, takımlar dokuzar oyuncu ıle oynayacaklardır. Turnuvaya katümak ıçm yarın akşama kadar başvurulması gereKmektedır rakibinin tepeılne dikildl. Haklı olarak sayımı başlatmayan hakem Barry ite kaka Dempsey'i tarafsız koseye yolladığında dort sanıye geçmisti. Tunney'ın soluk alması, kendini toparlaması için paha biçilmez bir ek dort saniye... Sonrasını biliyoruz; Tunney dokuzda kalktı, gözu dönmus Dempsey'ın kor yumruklarmdan dans ederek kaçtı, izleyen uç raundla birlikte maçı da aldı goturdu. Sokaktaki, bardaki, metrodaki, ring kenarındaki Amerikalı yıllardır aynı seyl soruyor: Tunney duş tuğu anda hakem saymaya baslasaydı, şampiyon ona kadar kalkabilır miydi? Insanlar, hele sokaktaki Amerikalı, inanmak istedığl seye inanır. Aynı sokaktaki Amerikalı Tunney'e duyduğu bi ISTANBUL OPTiMiST BiRiNCiLiĞiNi HALiMKALKIŞ KAZANDI AT YARIŞLARI SONUÇLARI 1. KOŞU: Mehmetcanbaz Saad, Yeşım. G 1 95 P. 1 101 851 55. îkılr 1/4: 6.60 2 KOŞU: Kumkut, Esprı, Good Leas G: 1 15. Ikılı 1 3: 2 50 3. KOŞU: Devlet, Hulalızaman, riubatll. G 22 70 P. 2 60130120. Ikılı: 119 25 4. KOŞU: Toys Sea, Arzum, Semıha G 210 İkılı 12. 215 5. KOSl: Buğra, Calvador, Lutfu. G 6 4(1 P. 1651.254 05 Ikılı 2/10: 6 25 6 KOŞU: Mertol. Gulden. Kormukçu. G. 3 80. P: 1 051 051 05. Ikılr 2/8 3 25 7 KOŞU: Guzıde. Bnsk Armonı. Devnm I G 135. tkılı: 4 3. 12 35 8. KOSU: Mehmetçık Haydut, Soyium G 2 90. P: 5 453 353 75. Ikılı: 2 3 13 50 1 ÇIFTE: 1/1: 60 30 2. ÇÎFTE: İ'IO: 12 05 3. ÇÎFTE: 4 2 ve 3 3.30 3TU GANYAN: 1022 ve 3 3LU BAHIS: 2310 6X1 GANYAN': 12110242 ve 3 Balayını Türkiye'de geçiren dunya çampivonu boksor Getıe Tnnney'in eşi ile birlikte Istanbul'da çekilmiş biı fotoğratı. Istanbul Minikler Greko toplu halde... Romen Blrinciliğinde dcrece alanlar (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) Istarbul Opumıst Bırincilığmi, dun japılan son yarışma ıle Hahm Ka'.kış (IYKı kazanmıştır. Ikmcılıgı Levent Ozonur (MYK), uçunculagu de Hasan Karabug (IYK) elde etmıslerdır. Ruzgar yetersızhgınden dun de ancak bır yanşma yapılabılmış \e Bırıncıhk beş jarışma uzerınden değerlendınlmıştır Dunku bsşır.cı yanşmada kural gereğı o'an ıkı saatlık jarışma suresı bıtımıne altı dakıka kala sonuç lanmıştıı Bu beşmcı \an>ı Le vent Ozonur kazanmıştır Halım Kalkış'm uç, Levent Özonur'un ıkı bır'ncılığı bulunduğu ıç'n Kal kıs Istanbul Bırıncısı olm'işıur. Uçuncuden sonra, Marmara Grup Bmncıhğıne katılma hakkı nı kazanan yedı optımıstçı ıse sırasıyla şunlardır Kaya Onol (IYK>, Tımur Gokmeral (F Bah çe\ Omur Gersuvat (G. 3ar3y), Mufiî Ismsn (IYK>. Ömer Baturalp (F. Bahçe), Baha Akın (G. Saray), Murat Aytaç (ÎYK) BIR BOKS DEVININ YAJAM OYKUSU 1898 yılında doğan Irlanda asıllı James Joseph (Gene) Tunney, şampıyonluğu yenilmeden btrakan ilk ağır siklet boksorjdur. Boks yasamı suresince, 19u gösterı nıtclığınde, toplam 77 maç yap'ı, 58 resmi maçıntn 41'ini nakavt ve 15'ını sayıyla kazandı, 1'inı berabere bıtırdı. Tek yenılgisını boksa başladığı ilk yıllarda " manının unlulerirden Harry Greb karşısında sayıyla alJı, daha son ra, aynı Greb'i dort kere yendı. Dunya şampıyonluğunu ele ge cirdiğı ilk Dempsey maçını da »ayarsak, Tunney unvan içın uc kere doğııştu. ilk Dempsey macı nı rekor sayıda 120 757 kısi toplam 28.435.995 lira odeyerek izle metin« geçirmiş oluyordu. Yalmzca bir raund kaybetmisti. Boks tarihine buyuk tartısmalarla <uzunsayımlı» diye geçen yedinci raundu... SERSERI BİR YUMRUK VE GE( BAS.LAYAN SAYIM Ikinci TunneyDempsey maçı, bir bakıma Mkinln tekrarıydı. Yedınci raundun ortalarına gelindı ğinde doğru durust tek yumruk bile almayan Tunney çok ondeyrlı. Derken, Dempsey, eski gunlerinden kalma serseri bir yumruk çıkarttı, Tıınne/'i iplere savurdu. Sampiyon sersemlemiş, koseye sıkısmıştı. KurtuUımadı, Dempsey in pespeşe yumruklarıy la yere yığıldı. Ama Dempsey, bel ki yeni kurallara daha alışamadığı için, tarafsız koseye gidec» linçaltı kin ve kuşkuyu yenebilseydi, şampiyonun ondan çok once kalkacak durumda olduğunu rahatça gorurdu. Maçın 'ilmleri bu gerçeği ssrçiliyor. Hakemın kolu üçuncu kere indiğinde, yani indırici yumruktan 7 saniye sonra, Tunney dizleri ustunde doğrulup kollarmı iplere ılayamıs, hakemin ınip kalkan koluna gozlerıni dıknıis, sanki hakemle birlikte saymaya başlamıstı. Kısacası, ha kem sayımının dorduncu, dusuşu nun sekizinci saniyesinde kalkabılecek durumdaydı. Ama, beşal tı saniye daha dınlenmek durur ken kalkmanın ne anlamı vardı? Gene Tunney, son unvan macı nı 1928 yılında Tom Heeney'e kar sı yaptı. Tunney nakavtla karan masına kazandı ama, ıraç 11 ra undda bitli. Rakipsiz Tunney her hareketi, her sözuyle bokstan bık Istanbul Minikler GrekoRomen Birinciliği sonuçlandı Istanbul Minikler Greko Romen Birinciliği Altmay Spor Salonu'nda yapılmış, Çekışmeu geçen karşılaşmalar sonunda ilk uç dereceyı şu gureşçıler <ümıslardır 23 Kilo: Ayhan Nalbant (Alfnayı, Bırol Karabacak (ICarfa.ı, Huseyın Ersovan <Kasımpaşa). 26 Kllo: Ihsan Doğan (Kartals Ufuk Işbaşar (Topkapı). Ismaıl Gonul (Altınay). 29 Kilo: Hıkmet Yaman fAltın ayı Levent Yuksel (Kartalı, Alı Şahın fKasımpaşai 32 Kilo: Zekı Sahın tGur?;.), Cafer Aydm (Kartab. Aytekın Ertekm (Gurev 35 Kilo: Engın Ozbek (Gures), Sehm Sahın (Gureş), Hayrettın Ercan (Imam Hatıp), 35 Küo: Hakkı Yüksel fBakırkoy), Taner Ozçelık (Altınay), Mıthat Uçar (Altmay). 42 Kilo: Mesut Bozkurt (Altma y , Kalroman Faydalı (Imaın Ha*ıp> Husnu Kırca (Altınay). 46 Kilo: Kakan Avar (Gureşi, Bahattın Usta (Altmay), Recep Uğur (Bakırkoy). 50 Kilo: Oğuz Guner (Gıireş"», Z°kı Gunduz (Gureş), Tevf'k Tamkupelı (Beşıktaş). 55 Kilo: Fettah Berber (DeTiTspoD. Yunus Koç fKartal), Servef Denkta (Kartal). 65 Kilo: Cevat Dokmecı 'Kartal>, Aydın Kes"cn?r (G.reş), Ahmet Turan (Altmay) Ağır: Nıhat Aydın (Altmay), Nurettın Onal (Kartal). Mustafa VanüoğluC Gureş).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog