Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SEKlZ CUMHURlm 11 Nlsan 197« Bursaspor ilk yarıdaki başarilı oyununu sürdüremedi 0 0 BiTEN iLK YARI SONUNDA, SARI LACiVERTLi FUTBOLCULAR, SAHAY! SEYiRCiNiN KARŞI GÖSTERiLERi ARASINDA TERKETTiLER tlk y»n boyunca çıkardığı hötii oyun nedenlyle taraftarlan tarafından proteato cdilen Fenerbah«e ikinci yarı baçındakl hı/.ı lle farka gitti. ömer Ikl Bursanpor'luya rağmrn ttçüncü golü atarken görutüyor. (Fotogrnf: ALAKUŞ) KARŞILAŞMANIN GOLLERiNi 50. DAKiKADA NEVRUZ, 5 2. DAKiKADA CEMiL, 54. DAKiKADA ÖMER VE 74. DAKiKADA DA SEDAT II ATTI 1. Lig'de üü günün önemli maçları TrabzonZonguldak, G. SarayBalıkesir, A. GücüBeşiktaş arasmda Birinci Türkiye Ligi Lideri Trabzonspor bugün kendi sahasmda Zonguldakspor ile karşılaşırken, Şampiyonlukta tddialı Galatasaray da tstanbul'da Balıkesirspor (inüne çıkacaktır. Ancak haftanın en tlginç maçmı Beşiktaş Ankara'da AnkaragilcU ile yapacaktır. GUnün öteki maçlarında Altay Boluspor, Eskişehir Göztepe, Adana Demirspor Giresunspor ve Orduspor . Adanaspor karşılaşacaklardır. NEYMİŞ EFENDİM? Mutlaka 40 bin kişinin görmesi mi gerek? Abdülkadir YÜCELMAN eçen halta bugün înönU Stadı'nda bir hakem dövUldü. Büyük bir olaydı bu.. Nltekim, tum gazeteler. radyo ve televlzyon bu konu Uzerine glderek olayı geniş blçimde kamuoyuna yansıttılar. Fakat işin garlbi, bugUno dek yalnızca Istanbul'da asğil hemen hemen her yerde yapılan amatör kUme maçlaruıda görUlebllen bir olaydı hakem dövülmesl.. Cumhurıyet'in amatörler köşesınde de hemen hemen her hafta ya seyirciden, ya lutbolcudan dayal^ yiyen hakemlerl görmek olağandı. Seyircilerin blrlbirleri ile tribunde kavga etmediğl gün yok kl.. Ama gerek basımn. gerekse radyo ve televizyonun bir hakem dövülmesi olayına eğilmesi için ille de olayın Inönü Stadı'nda ve de dövUlenin ille de Dotfan Babacan naı olması gerekirdı? TUm bunlan vazarken sayın bakan Ali Şevkl Erek'ln şu sözü kulağımızda çınlıyor. • Hedetimiz amatörlerdlr...» Stad: tnönü Hakemler: Ziya Türkdoğatı (7). Yalçın Baytar (5), Yaşar Yılmazoğlu (6), Fenerbahçc: Adil (6) Sabuhattin (5), Alpaslan (5), Yılmaz (6), Yenal (5) Ender (7), Zafer (4), Selahattin (4), (Raşit 6) Nevruz (b), ömer (6), Cemll (8). Bursaspor: Raslm (4) lhsan d>, Hayrettin (5), Kemal (7), Orhan (4) Feridun (4), (Senıih 5), Çeki (5). Sînan (5) Tacettin (5), Sedat III (6), Ümit (3), (Sedat II 6). G Abdullah GELGEÇ SUÇLULUK Geçenlorde Fenerbahçe'nln dev basketbolcularından îzzet geldı ziyaretimize. Hou geldi, safa geldi. Oturduk, içinde bir burukluk, yüzUnde bir heyecan vardı.. Gebinden kesilmiş ve b'zenle katlanmış bir gazete kupürU çıkardı. F. Bahçe • DSl'ntn yaptığı maça ilişkin bir yazımdı bu.. Dedi ki, « Buraya gelip gftlmemek konusunda epey düşündüm. Nihayet gelmeye karar verdim. îçimde bir suçluluk duygusu var.» Biraz rahatlayıcı sözlerden sonra aramızda şöyle bir konuşma (jectu « Böyle bir duyguya kapılman için bir neden var mı?» « Belki yok. Ama o maçta hasta idim. Hasta olmamakta insanın clinde değll.» « Değil kuşkusuz. Yalnız F. Bahçe"nln o maçı kaybetmesl de olanaksız kuşkusuz.» « Evet o maçta olmıvacak seyler oldu. Belki ben hasta oimasaydım, o maçı ahrdık ve UçUncülUğU de kaybetmezdik.» • Ama olmuş bir kere. Yalnız senin bir suçluluk duygusu tçine Rirmen de earln degil mi?» Ses çıkarraadı. Anlaşılan ne kadar konuşsak o kendisint suçlu hissedecekti. Çünkü alacakları bir maçı vermişlerdl. Ali F.Bahçe üç hafta sonra 2 puanı birarada gördü: 31 Son iki haftada dört puan yitirerek liderliğe veda eden Fenerbahçe, dün Bursaspor önünde, ilk yarı sonunda sahayı •Yuh> sesleri arasmda terkederken. 90 dakika sonunda ise Inönü Stadmdan farklı galibiyet ile alkış sesleri arasmda ayrıldı: 3 1 Ugin bu ilginç karşılaşmasında, ilk yarıda sergiledlği futbol ile tarallarını çileden çıkaran Fenerbahçe, ikinci yannın beş dakikalık bir bölümunde aüratlı bir oyunla skoru: 3 0 yaptı Bursaspor'un bu zaman aralığı lçindeki şaşkınlığı da skoru belir leyen ünemli faktör oldu. İlk yarı boyunca rıe yaptığını bilmez hareketler yapan S a n I^acivertli takımda ayakta ka lan tek oyuncu Cemil idi. Tek başlna takıma kan veren Cemfl'in kfşisel çabaları ilk yarıda gol getirmedi ama ikinci yarıda sonucu belirledi. Seyirci, ilk yarıda yergiler diz difti Fenerbahçe'yi Uç gol karşılığmda bu kez «Şampiyon Şampiyon» sesleri ile destekledi. İkinci 45 dakikadaki bir anlık oyunu heınen öncekt yanyı ve Fenerbahçe'riin köttl futbolunu unutturmaya yetti ve arttı bile. Yeşil Beyazlı takım rakip sa hada oynamasma rağmen rahattı ilk yarıda. Fenerbahçe'nin beceriksiz oyunu karşısmda biraz daha atak olabilseydi golleri sıralaması işten bile değildi. Ancak ürkek oyun Bursaspor'a da gnl getirmedi ve ilk yarı 0 0 sonuçlandı. Fenerbahçe soyunma odasına seyircinin protestosu ile giderken numaralı tribünden baskan Emin Cankurtaran'a bağıran seyirciler de dikkati çekti. GÜHÜH PROGRAMI tnönü Stadı: 16.00 Galatasaray Balıkesir 19 Mayıs Stadı: 16.00 AnkaragUcü Beşlkta» Alsancak Stadı: 16.00 Altay Boluspor Eskişehlr'de: / 16.00 Eskişehir • Göztepe Trabznn'da: 16.00 Trabzon Zonguldak Adana'da: 16.00 Ad. Demirspor Giresun Ordu'da: 16.00 Orduspor . Adanaspor TRANSFER KOMiTESi Beden Terbiyesl Genel MUdttr Muavfni Saym Talftt AkRtirUn bir beyanatı çıktı gazetelerde. Sayın Akgtll'un dediklerine bakıhrsa transferde bir komlte kurulacakmış ve bu komite transfer yapan futbolculann vergllerinin tahakkuku için çalışacakmış, eskiden oldugtı gibi vergi fcaçırmalar olamıyacakmı?. Maaşını daha eline geçmeden yansmi vergi, sigorta, malt denge verRlsl. pul Rİbl bir çok kesinttlerle bırakan bir vatandas olarak bundan ancak muthıluk duyanz. Ancak blr transfer komitnslnin hangl yetki ile bu işl kurcalıyacagını bilemiyoruz. Bunun dışında bugüne dek yasalar Önünde asgari (lcret Uzerlnden vergi ve »igorta ödeyen futbolculann listesinl çıkarsak samrız listenin dışında çok az ldşl kalır. Sayın Bakan Ali Sevkl Erek ile yaptığımız sohbet sırasmda tartışmalara Sayın Beden Terblyesi Genel MUdUr Muavini Talât Akgül de tanık olmuşlardı. Ne demiştt sayın Bnkan... «Btz noter önünde yapılan anlaşmayı geçerli sayarız». Biz de demiştik kl televizyonda milyonlarea kişl 8nünde 1 milyon aldıgmı itiraf eden blr futbolcunun bu konuş> ması ihbar kabul edilemez mi?. Susmuştu sayın Bakan. Şimdl soruyoruz noter bir tllzel kişl olup devleti temsil eden bir kıirumdur. Yeminlt bir kişi olan ve devleti temsil eden noter huzurunda yapılacak bir anlaşma karşısında Genel MlldürlUgün kuracafti btr transfer komitesinin gücü, tutumu, durumu ne olabilir? Sayın Genel Müaür Muavini Talat Akgül selftmlan Ue blrlikte bir de haber gBndermiş... ; • « Benlm İçin act, tatlı ne dllersenis yazm. Yeter W, bir tartışma konusu olsun, blze ışık tutsun.» Dost acı söyler sayın Akgül. Tartışalım ve hep birlikt» doğru yolu bulmaya çalışalım... Heplmlzin görevi de bu olmalı, değil mi? Üç dakika ara i l t üç gol îkinci yarıya Fenerbahçe çok hızh başladı. Sanki birinci yarıdaki bu takım değildi. Nitekim hırsll ve atak oynayan Fenerbahçe'nin b\ı oyunu Eursaspor'u iyice şaşırtmıştı ki, ilk gol geldi. Dakika 50. tum hatları ile bastıran Fenerbahçe'nin ala gı kornerle kesilmisti. Atışı Ender kaleye ortaladı. Top karambolde. Bursa defansı ile Fenerbahçeli oyuncular arasında gidip geliyordu ki, kalenin dibindeki Nevruz'un vuruşu topu filelere taktı: 1 0. Bursaspor oyunu hetiüz başlatmıştı, Fenerbahçe yüklendikçe yiikleniyordu. Dakika 52. Raşit, Cemil ve Ömer ver • kaçlarla coza alanına sokuldu Cemil kpndine özgü özelliği ile sürat li biçimde defanstan sıynldı ve Rasim ile karşı karşıya kalarak şııtladı ve topu ağlara taktı: 20 Bu gol de yetmedi San Lacivertlilere. Hakika 54: Birinci yarıda ayakta duramayan ömer soldan ceza alanına girdi, ikl Bursasporlu futbolcuya rağmen çaprazdan ve de Rasim'in 6e kapattığı köşeden topu ağlara attı: 3 0. Bursaspor çok şaşkındı. Sahada bu dakikadan sonra sinirli hartketler görüldü. Hakem yerinde kararlarla olaylara meydan vermedi. Bursaspor ise tek golünU 74. dakikada atabildi. Ani gelişen Bursa atağında korner çizgislne dek sokulan Sedat III topu penaltı noktasma doğnı ortaladı, Adil uzandı. yetişemeyince. Sedat II düzgün bir kafa vuruşu ile durumu 31 yaptı. BıındAn sonraki dakikalarda durum değişmedi ve karsılasma bu sonuçla kapandı. TV'de Spor 13.20 13.30: Futbol serisl 14.05 14.20: Dünden bugüne dek Celâl Sandal 14.40 14.50: Liston Patterson boks maçı 15.25 15.50: ÇUneyt Koryürek'in sunduğu Olimpiyat dizisi 15.50 16.15: A. Guctl antrenörU Sabrt Kiraz ile röportaj 16.15 16.25: Ankara'da oynanan AnkaragucU Beşik tas maçıncian naklen yaym 16.25 16.35: Istanbul'da oynanan Galatasaray • Balıkesirspor maçmdan naklen yayın 16.36 • 1B.45: A. GUcU • Beşiktaş maçından naklen yayın 17.00 17.10: G. Saray Balıkesir spor maçından nak len yayın 17.25 • 17.35: G. Saray Bahkesir spor maçından nak len yayın 18.30 18.45: Maç özetleri. AT YARIŞLARI TAHMiNi 1. KOŞU: Favori: Anafarta, Plase: HazargUlü, SUrpriz: Zehra 32 2. KOŞJ: Favori: Korten, Plase: 'ızıldağ, SUrpriz: Cannur 3. KOŞU: Favori: Night Cup Plâse: Güllüşah, Sürpriz: Destan 4. KOSU: Favori: HiiaiU Zaman 7/72, Plftse: Şahin 107, SUrp r.: Yanrak 5. KOf?TT: Favori: traz, Plâse: Tycoon, Slirpriz: Golden Crown fi. KOŞU: Favori: Tekyıldız, Plftse: Seyran. Sürpriz: Çukur ova 7. KOŞU Favorl: HilftlU Zaman 7/71. Plase: DndalORİu • Alevhan, SUrpriz: Nasibem. Yiikael ERÜÇ ALTILI GANYAN 01 <S.Î 1 2 3 4 Q3 1 G.4 1 c.s I G I j X T 4 1 t s 4 X ?.. t 1 1 î * 5 X T K 1 J 4 X. < J » S 1 • 0 a » 0 a I 0 | 0 1. KOŞU: Uysal, UlubatU, Har putserveti. G: 3.15. Ikili: 4/3: 18.20. 2. KOŞV: TUlây, Birsan, Şahin. G: 3.90. tkili: 3/5: 9.05. 3. KOŞU: Ürnide, Gökben, Tulrap. G: 1.30. tkili: 3/2: 5.25. 4. KOŞU: Calvador, Somonti, Buğra. G: 5.05. P: 1.351.501.05. Ikili: 1/H: 17.10. 5 KOŞU: Mayide, Dorukhan. Lones Star. G: 4.55 P: 1061.05 1.05. tkili: 6/7: 3.80. 6. KOŞU: GUllüşah, Qulçk. Kaizerin. G: 5.55. Ikili: 1/4: 12.90 T KOŞU: Mehmetçik. Tulşah, Didem. G: 3.35. P: 1.201.101.40. İkili: 1/7: 3.40. 1 ÇtFTE: 4/3: 27.60 2. ÇtFTE: 3/6: 7.60 3. ÇtFTE: 4/7: 23.90 3'LÜ GANYAN: 7 4 7 3'Lt) B.YHÎS: 7 1 C AT YARIŞLARI SONUÇLARI Çekoslovakya'nın Başkenti Prag 1962: Federal Almanya da düzenlenen 10'uncu Avrupa 1964: tngiltere Masa Tenisi Birinciliği'ni geride 19fi(i: Macaristan bıraktık. Yugoslavya ve tngiUe1968: Federal Almanya re'nin 2'şer birincilik kazandıftı 1970: Sovyet Birliği Turnuvada, Isveç ve Sovyetler 1972: Macaristan İkinci Türkiye Ligi'nin dünkll Birliği l'er birincilikle yetinir1974: Sovyet Birliği maçlarında Aydın Şekerspor'u ken, dev sürprizi tek erkeklerde, 1976: Sovyet. Birliği Ankara'da 2 1 yenevken, Kayşampiyon olarak tüm rakiplerıııi Böylece şimdiye dek yapılan serl Kskişehir D. Spor'a 1 • U yenen Fransız Jacques Secretin 10 birincilikte tek erkek ve bayenilmiştir. yaptı. 10'uncu Avrupa Birinciliyanlarda Macarlar 7 birincilik elfti'nin bir başka ilginç yönü, 2 de etmişler, daha sonra Îsveç ti, yıl önce Novi Sad Kentinde şeref ktlrsUsünUn en yilksek basamağına tırmananlardan yalnız Sov yetler Birliği Bayan takımmın ünvanını koruyabilmesi ve 1974'de STAD: Eskişehir AtatUrk tam 3 birincilik elde eden MacarHAKEMLER: Kemal Akay (7) larm, tek altın madalya almadan Hasan Altın (6), Ergin Özbay ülkelerine dönmesiydi. (6). ]976'nın şampiyonlarına bir kez ESK. D. SPOR: Hüseyln (6) daha göz atalım... Tek erkekler: Cemalettln (6). Kenan (5), 1b J. Secretin (Fransa). Tek bayanrahlm (5), llhan <6) Ismail lar: Jill Hemmersley (tngiltere), (5), Mehmet (5), Osman (6) Çift erkekler: Bengtsson • JohansErol <6>, Reşit (7), Vedat (5) son (Isveç), Çift bayanlar: Hem KAYSERt: Doğan '5) Esat mersley Howard (Ingiltere), (5), Adem (6), Zeki (5). Ali Karma: Stipançiç Palatinus <Yu (6) Canan (6), Cengiz (4) goslavya). Erkek takımlar: YuMehmet (5)», Giyasi (5) goslavya, Bayan takımlar: SovYılmaz (5), Mustafa (5), Eryetler Birliği. dinç (6). AVRUPA SAMPİYONLARI İlk Avrupa Masa Tenisi ŞampiLider Kayserispor. Eskişehir yonası, 1958'de Macaristan'm Baş deplasmanında puan alamakenti Budapeşte'de yapılmış. Dadı: ı 0. ha sonra sırasıyla 1900'da Zag Eskişehir Demirspor'un tek reb (Yugoslavya), 1962'de Batı polünü 4. dakikada Reşit kayBerlin (Federal Almanya), 1964' detti. ftücükköy K. M. Paşa'yı blllnçll de Malmb' (tsveçt, 1966'da Londra (Ingiltere), lDöfi'de Viyana (A•vusturya), 1970'de Moskova 'Sovyet Birliği), 1972'de Rotterdam (Hollanda) ve 1974'de Novi Sad (Yugoslavya), Avrupanın en seçkin masa tenisçilerinin mücadeıe Lider Aydınspor, Şekerspor'u sine sahne olmuştur. Ankara'da 2 1 yendi. Tek erkek. tek bayan ve takım Aydınspor 4. dakikada Nurethalinde şampiyonluk kazananlatin'in ayagından 1 0 öne geçti. rın adları şöyle: 23. dakikada Şekersporlu Caner Islanbul 2. Amatör Futbol LigiTEK RRKRKLER durumu 1 1 yaptı. Aydınspor ne dün oynanan karşılaşmalarla 58. dakikada Demir'in golü ilo 195R: Berczik (Macaristan) devam edilmiş, (D) grubundi sahadan 2 1 galip ayrıldı. 19B0: Berczik (Macaristan) Gedikpaşa (E) grubunda Kyüp liderliklerini surdürmüşlerdir. 1%2: Alser (tsveç) İkinci lig'de 1964: Jolıansson (Isveç) DUn oynanan karşılaşmaları HI86: Johansson (tsvnç) gunun programı Fehmi ÖZGÜLER'in yOnetimin 19G8: Şurbek (Yııgoslavya) de. Tank TÜRKAY, Metin KÜN1970: Alser (îsveç) Veta Stadı: UTKIIN, Nail TAN. Ruhan SAY, 1972: Bengtsson (Îsveç) 16.00: VefaTirespor Fehmi YÜKSEL, Rıza DOGAN1974: Orlowst (Çekoslovakya) Alsancak Stadı: AY. Sadık DEMİRBAS. Hilmi 197fi: Secretin (Fransa) 13.45: Altınordu • Beykoz TÜRKAY ve Timuçin SAYINER' TEK BAYANLAR: öteki Kentlerde: den kurulu ekip izlemiştir. 1958: Koczian (Macaristan) 16.00: Rizespor • Ktltahya 1960: Koczian (Macaristan) 16.00: Konya Id. Y. An. D. Spor Yejildirek :2 16.00: Çorum Iskenderun 1962: Simon (Macaristan) 16.00: Samsun • Sivas 1964: Földi fMacaristan) Ayyıldız :1 16.00: Sakarya Elâzığ 1966: Alexandru (Romanya) 16.00: Hatay Kırıkkale 1968: Vochtova (Çekoslovakya) S»ha: Alibeyköy 16.00: Malatya • Konyaspor 1970: Rudnova (Sov. Birliği) Hakcmlpr: Mehmet Çimencioğ16.00: Bandırma Antalya 1972: Rudnova (Sov. Birllği) lıı (7), Nuh Çolak (5), llker Zttrn16.00: Manisa Sarıyer 1974: Magos (Macaristan) rüt (7), 16.00: Karabük Gençlerbirliğl 1976: Hammerslev (İngiltere) Yeşlldlrek: Osman (7) Fatih 16.00: Kocaeli • Denizli TAKIM ERKEKLER: (7), Selçuk (7), Enver (7),TurgBy 16.00: Mersin îd. Y. G. Antep 1958: Macaristan (7) • Raik (9). Kemal (7), Hakan 1960: Macaristan (7) Ahmet (7), Varol (7), Uğur 3. Ligde bugün 1962: YuRoslavya (7). 1964: Îsveç VEFA STADI: 1966: Îsveç Ayyıldiı: Ertuğrul (5) M. Ali 12.00 Karagümıük Anadolu 1968: Isveç (5), Zeki (6), Supht (6). Varol 14.00 Galata Sebat G. 1970: îsveç (5) Yılmaz (6), Ahmet (7), BurCEBECt İNÖNt) STADI: 1972: Îsveç han (5) Ata (8), Huseyin (7), 14.00 Petrolofis Diyarbakır 1974: Îsveç ÖTEKt KENTLERDE: 1976: Yugoslavya Murat. (5). 16.00 Ereğli Amasya TAKIM BAYANLAR: «oller: Ata Dk. C, Raik Dk. 16.00 Urfa Kastamonu 395H: tnsriltere 16.00 Tokat • Erzincan 1960: Macaristan 40, Uğur Dk 70. Aydınspor Şekerspor'u Ankara'da 21 yendi,•••••Kayserispor Esk. D. Spor'a 10 yenildi Masa tenisinde yılın sürprizini Fransız Jacques Secretin yaptı • .8ÜGÜNE PEK YAR1LAH 10 AVRUPA BiRiNCi LiGiNDE İSVEÇ, TAKIM OLARAK 6 BiRİNCiU(( ALDI. MACARiSTAN İSE, TEK ERKEK VE BAYANLARDA 7 ALTIN MADALYA KAZANDI. Çekoslovakya 2 Sovyetler Birliği 2, Yugoslavya, Romanya, InKütere ve Fransa birer sporcularını birincilik kUrsüsUne çıkarmışlardır. Takım birinciliklerinde ise îsveç 6 kez birinciliği elde ederek ön sırayı almış, bul Ulkeyi Macarlar 5. S. Birliği 3, Yugoslavya, İngiltere ve Federal Almanya 2'şer kez birinci olarak izlemislerdir. BiNiCiLER VE GÜREŞÇiLER Bir meraklı dostumuz »oruyor: «Binlcilerimlz ne oldu?» Ne olacak eskl binlciler eskl atlara blndiler ve elttiler. Bir daha da geri gelmediler. «Pekl ya Rtireşçilerimiz?» Onlar da otobüslere bindller, kebap yemeye gittiler, blr daha da onlan gören olmadı... Eskişehir D. Spor: 1 Kayserispor : 0 MLADOSTAKİ YÜZME TURNUVASI'NDA BAHA DIKER, 100 VE 200 METRE SIRTÜSTÜNDE BRONZ ALDI FtLİBG Mlados Uluslararası Yüzme Yarışlarının ilk gününde Baha Diker 100 ve 200 metre sırtüstü yarışmalarında uçuncU olarak iki bronz madalya kazanmıştır. Baha Dlker 100 metre sırtustü yarışında 1.06.1 ile liçUncü olurken, aym başarıyı 200 metre sırtustünde de göstermiş ve 2.23.4 ile İkinci bronz madalyayı almıstır. öte yandan 1500 metre serbest yarışında ise BUlent Kırbaş 17.56.6 ile başarılı bir derece sağ lamış ve 1500 m'yl 18'in altmda yüzen ilk yüzUcü olmuştur. Bülent Kırbaş dokuz kişinin katıldığı bu yarışta dördüncU Olmuştur. BUlent Onuralp İse aynı yarışmada 18.09'luk bir derece yapmıştır. YUzücülerimlz bugün 400 metre serbest dalında yarışacaklardır. Bugün yapılacak 400 metre serbest yarışında da rekor beklenmektedlr. oyunu lle 4 1 l'utagratta bu karsılasmadan bir an... (Fotoğraf: Fehmi ÖZGÜLER) Şekerspor Aydınspor 2. Amatör Ligde Gedikpaşa ile Eyüp liderliğini sürdürüyorlar Gedlkpap PTT S t a d : Şeref Hakemler: Erol Çağdaş ( 7 ) , B e d r e t t l n Boyacıgil (61. M e h m e t Uyguııtürk ( 6 ) , Oedlkpasa: Cemal (6) Fuat (6), Aliksaıı ı7), Ali ( 6 ) , Mustafa (6t LUtfü ( 6 ) , Yaşar II ( 7 ) , Kemal ( 7 ) • Yaşar I ( 5 ) , B a h r l (7), Billent ( 6 ) . P.T.T.: Yaşar (4) • Zekeriya (5t, ErOl ( 6 ) , Ali ( 5 ) , HUsnü (51 Niyazi ( 6 ) . Mustafa ( 6 ) , Cengiz (5) • H a k k ı ( 6 ) S u p h i ( 5 ) , Celâl ( 6 ) . Gollcr: Bahri Dk. 21, K e m a l Dk. 43, Yaşar II Dk. 85. 85. LÜKSEMBURG TURNUVASINDA BEŞ YÜZÜCÜMÜZ FİNALE KALDI LÜKSEMBURG Uluslararası Yıldızlar yUzme yarışmaları dün başlamış ve sekiz vUzUcUmüzden beşı finale kalmıştır. İlk gün yarışmalarında 100 m. kelebekte Sabrt ve Sadrt özüm kardeşler. Kngtn GUneş, Yeşım Turan. 200 m. sırtllstUde Sabrl Özüm ve Azlm özbek, 200 m. karışıkta Sabri özUm lle 100 m. serbestte Yeşim Turan bugUn yapılacak tinal yarışmalarında yüzeceklerdir. ÖTEKİ SONUÇLAR: Şişli Eminönu Darüşşafaka R. Hisar Gökspor Kuruçeşme Eytip Bozkurt Altınay 1ÜSK Ayvansaray Fatih Cerrahpaşa Çıksalm Defterdar Adalar Vardar Alemdar Küçükköy K. M. Paşa : 11 : 10 : 00 : 32 : 11 : 20 : 21 : 00 : 12 : 41 Turan Kahraman Türkiye Gençler disk atma rekoru kırdı: 46.90 metre Galatasaray KulübU atletlerindeıı Turan Kahraman dün Haydarpaşa Lisesinde düzenlenen Kulüpler yarışında diski 46.90 metreye fırlatarak Gençler TUrkiye rekoru kırmıştır. Beşinci atışında diski rekora ıılaştıran Turan Kahraman bundan önceki rekorun da sahibi idi. Kahraman önceki rekoru 40.41 metre ile geçtiğimiz sezön sonunda saftlaını.'jtı. Geçtiğimiz günlerde de salon gençler gülle rekorunu kıran genç atlet Turan Kahraman rekor kırdıktan sonra «Doğum günümde bu rekoru kendime hediye ettim. Bunun için sevinçliyim» demlştir. Dukla voleybol takımı, Avrupa ŞampİyonKulüpler'de şampiyonluğu güvenceye aldı BRUKSEK Erkekler Avrupa Şampiyon Kulüpler Voleybol Final Grubunda Çekoslovak takımı Dukla İkinci maçında da Bulgar Sofia'yı 31 yenerek Şampiyonluğunu büyük ölçüde garantilemiştlr Dukla. son maçını Resovla (Polonya) ile yapacaktır. İki maçını da yit.iren Revosıa, Dukla'yı yeneceK guçte görünmemektedir. Şampiyonanın iktnct maçında Spartak (Yugoslavya), Resovia' yı 32 yenmlştlr. Bu karşılaşma bUyük blr çcklş nıe tçınde geçmişür. Spartak İlk sette biı huyll zorlanmış ve seti ancak 16/14 kazanabilmişttr. Iklncl set ise tinal seti gibi oynanmış ve her iki mkım dn m o dern voleybolden örnekler vermişlerdir. SUrekll olarak karşılıkh alınan sayılar setl uzatmış, ancak Spartak bu sett de 17/15 kazanmıştır. Bu setln hızı, Polonya takınıına yarnmıştır. Resovla Uçüncü sette Yuijoslav t«kımından daha az hatn vapınca 15/10 trallp pelmiştir. Resovla dttrdllncU set te de DU başarılı oyununu stlrdürmilş ve tıu setl de 15/10 kazanmıştır. Ancak, Polonya takı mının hiüi vnrguniıığuna neden olııncn bundan Spartak yararlan mıs vp he«im) sptt İS/K ve maçı da 32 gallp bitirmiştir. A. Hisar Kağıtspor'la berabere kaldı: 1 1 Tilrkiye Amatör Birinciliği'nln Bolıı grubunda dün yapılan karşılaşmada Istanbul Anadoluhisar. Kâğıtspor'la 11 berabere kalmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog