Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 27 Eylül 1975 KOCMIMIAI KFNDİMl PATMAijı NEBİIEYİMÎİ.TEKEFtS BîP KcyttANE £TM£[>ÎM f>AtfA MU BiLDidıM K ABDULCANBAZ uyuk sturalar Şakir BALKI Namdar Etendi olarak sızs ne anlatıyordum M, haa tamam Şu bınm Halıl Ağanın oğlu Zevnel'ın ustüne orduk degıl mı kr Bu Halıl Ağanın Zevnel'ın de suyu alay ısınmadı bu koi,de Hanı valancılığına bi şey dedıdu rau' Yoo, ne demek olmadı ya Yalancıhğma sosti& emme hovardalığına çok "sozumuz var. Bu kopuğun ;evız bını geçtı Kadır Ağanm uçuncü avradıyla sarmas manlıkta yakalanınca. eee olanlar oldu gavrı Canım bu mmdu'' Bızım koyun goreneKİerınde yalana bol bol da bız bı ağamn avadıvla basılan kopuğa ımkânı yok ımavız Hahl Ağa da kaım ağa canım, Kadır Ağa da boağalann ağası Kadır ağa bızı çağırdı, bağıra çağıra, kopuğu bu koyden kovulacak • dıye bı emır vennce, oldu gayn. thtıyar Kuruhı olarak toplandık Halıl Ağanın oftlu Kırkyalan koyunden kovduk Kadı DUrrizade bizı tum valancı ettı değıl mi, yalaneı me bır de ettı büıvonrm'unuz kı, hovarda Ülen Halıl oğlu Zeynel, ne ısın vardı Kadır ağanın avradının koy»delım ki dünva bu, haydi hoşça kalın yalanımız dolas p&lavramız bol olsun. X ler günleri Iriedl, Kırkyalan köytl çok gerilerde kaldı. ie hava guzeldi. gokylizu saydamdı ıel, Şehır Kulubünün onune gelıp dıkıldi bir süre Sonıe çekıne ıçen gırdı Kağıt ojnayanlar çogunluktaydı iıbmdekı masaya geçtı, oturdu. Bır masa ıleride ikl kışı da konusuyorlardı Konuşulanlardan bın dertlıvdı Zevçakhrmadan o, ıki kışımn sozLgnoe jf^âKjprJtjPVi1r. Dolak Davut yakınıyorduSaft B«y metelıksız kaldım tnan Benımkme iflâs denir ben dururaun bbyle olacağını bilmiş olsaydım, bu kotü tüm paraıru yatırır mıvdım ki' Ah bendekı kafa' îşler gun ıçmde yoluna gırmezse ısım duman Safı Bey karB&na bıri çıkıp bıraz akıl verse ne ıyı olacak, battım sozlerin rümünU kafasma yerleştirdi, Zevnel lçınden d« ı» diye geçirdi «Enayıyı «akahndan yakaladım'» un gece plan vaptı Sabah olunca tıraş olup sokaga çıkel Denur rüccarı Dolax Davud'un mağazasını arayıp Elinde bır şık çantayla mağazadan içen suzüldü Davut mlı bolmesınde oturuyordu. Kapıyı aralayıp camlı bolirdıtferhaba dedı. ut Bey, karşısında hraşlı ?ık glylnmiş bırınl gorünce :alktı. îuyrun, dedi, bır emnniz mi var7 nel bır an kafasındakı tılkılen eyleme geçırdr foo, nca edenm . Sızınle ozel olarak bıra* konuşmak Isı eğer %aktınız varsa . »k Davud'un aklı bır ara kanşır gıbi oldu. lkj elınl açelım yanağına gotürdu. Guldü bır sure.. nel davrandi' Elıruzde ne kadar demır \ar' hopladı bu soru karşısında Darut beyln. [klyuz ton' l^ok ıruzel hepsıni ahyorum, ne dersıruz? îbmdekı tum demırlen raı". tvet Pekı odeme ışı ne olacak' 3deme 151 kolay, sız bır «he» deyın 3eyefendı, bu ışı yarın konuşsak nasıl olur acaba' 3enım ıçın ra hoş, sız bıhrsınız, jarın konuşuruz. ı %a se\, bevefendı Sız ne ış \apijorsunuz"1 İTapı ışlerıyle ugra^ıyorum 7ok sevındım buna, demek muteahhıtsınız ha? îh ışte \dmız beyefendı" "îalıl Agaoglu Zeynel' Benımkı de Dolak Davut ranıştıgımıza Demek varın konuşacağ'.z' i'ann konuşsak çok ıyı olur, kafamın Jçı çok kanşık da. slsa, beyefendı lıkte dışan çiKflar ak Davut sabaha dek u\umadı, kansına tDurdane, dedi, >re muşten çıktı Verej.ım mı ne dersın' Bılıyorsun banbonolar ıçın habıre sıkıştınp duruyorlar Kerlı ferlı bır geldı Elımdekıler derrır degıl, hurda Adam paranın bıle etmedı Ne dersın' » nsı hıç bır yamtta bulunmadı n ışıvınca kalktı, doğru rrağazava gıtti Dolak. Az sonra damladı Ivı gunıer. ıyı sabehlar Davut Bey . dedi. ÎU guleçtı Bujrun buyrun bevefendt 1yı gunler Çay kahve . Teşekkur edenm, çsy olsun Demır ışı ne oldu"" Satnm gıttı benet sepete aklım ermez senet de olur capdıjecektım' Sattım gıttı sattım Senet ışı bevefendı' Hepsı kolav sız merak etmevın Soz bır Allah bır Paet' şıl klı otnrup bu senet sepet işıni konuştular. Aradan ıman geçmce. Ze>nel Da\at Be\. oana musaade dneıeıt mağazadan ayrıldı. r.ır tuccarı Da^t onunla ıçın ıçın alay ettı, Zeynel'ın aroakıp guldu \AR) ÇOCUKLAR tKolye. beş liralar yüz lirsîar iyi hepsi Zılo bana en buyuk hırsızlıgım soylesene » «En blıyuk mu' Beş bin lıra Arra onu da ben, bır yıiz lıra tldım. adamın cebme dalriım ben, adamın cebuie, ceket cebı ne » «Sen yankesıcılık bılıyor mu sun'» «Şoyle çarpıyorum. Şoyle ya pıyorum » «Yapsana Zılo Şu anda benı ç*rpsana» Zılo ustahkla yanaşıyor bana «Onune bakaana be amcaaa» aı yor. bır anda vuru\enyor Ellen epeyce usta gıbı geldı oana «Çarptım adamı. ağa dedım çok soğuk beeee Yuru koşalım, dedım tren kalkacak Şımdı uzak bır >erdeydık, trenlen yanı, en sonunda. Lokanta da vardı, duruyor ya En sonu, orada Dedım kı ağa koş ulan koş kalkacık tren, uşuyorum, dedım Ondan sonra aldık o paravı ben boyle böyle baktım Bır oeş yioz hra, bır beş lıra, gene beş yuz lıra Beş bm lıra . Ondan son r ben dedım kı, ağa, hepsıni m sen al, dedım » «Kıme''» «Mahzuna Bir jolz lira aldım tek» «Sonra nereye gıttiniz aldınız o paralan1» «Allah Allah ben de babama jrearım, dedı, djdın^ ki yaJ>a1»™derse nerderfbullurr» OBun," dedı, ben soylenm dedı» «Sdylemış mı babasma» «Orasını bılmem » «Sen ne yaptın yuz lıraru?» INSANDIR YŞR E A AA KML Çlzgller: Turhan SELÇUK Fotoğraflar: Ara GüLER Zilo, gece kaçacaktı, ama gece zehir gibi karanlıktı... ben gene açtım kelepçevi, açtım, polısi uyutmadım sabaha kadar, sandalyade uyuyorlar, koltukta. Ondan polis dedi kı: Ananı avradını . Sabaha kadar blzi uyutmadı. Mahsustan helâ hela, dıvordum kaçmağa ugraşıyordum Ordan da ışık varmış gorunuyor » «Buradan bırakırlarsa sen nereve gıdeceksın9» «Buradan7» «Evet buradan'» «Ordan da beni çocuk vuvasına getırdıler Buraya ben bır kere daha gelmıştım » «Nıye gelmiştın, onu anlat öyleyse * «O zaman?» «tşte o zaman » «tşte o zamanları üvey annem hıç almıyordu e\ e » «Nıjre almıyordu eve'» «Ordan da Haydarpaşaya gitmıştım. Haydarpaşadan ıki üç durak gıtmıştım. Boylece, gıtmıştım bır saate kadar trenlen. ordan da karakola getırdi. karakol da en sonunda buraya getırdı.» «Ama, yine köy» «Nereye kaçmak istiyortun'» «Koye kaçmak ıstıyordum, yatacak yerım yoktu. Annem al mıyordu.» «Peki şimdi de kbye gitmiyorsun, koye gıderken kaçıp gelmedın mi buraya?» «Gıdemıyorum, trenci almıyor, param yok. » tşın içınde bir bıt yenıği var ya Zılo sallıyor ya, neden, niçın anlayamıyorum. Ya baştan anlattığı uydurma ya şımdıkı anlattığı uydurma. Durun baKalım, konuşuyoruz. Sonu neye varacak9 Hep sorulan saptınvor, be nım sorularıma hıç karşüık verm:\or. başka uzak konuşmalar japıvor. «Şımdi ko>e gıderken trenden kaçıvorsun, o zaman nıye koye gı'mek ıstıjorsun'» «Trenci de benı karakola teslım edıyor. Karakolda yarm o'u yor, karakolda ıkı uç gece ovle nobetçı durdum, vemek veriyor, vemıyorum lan, dıvorum. dayılılc yapıvorum polıse Polıs en sonun da döğmege kalkfı. Ne dbvuyon lan babanın kızı mıyım, dedım. Ondan sonra. başlanm haaa, babanın şarapçasına, dedım. Polısler de sopah, aj'aga kalkıvorum, ne dovuvorsun be babanın kızı mi}im Allah Allah erkeksen dov bakalım Komsere bıle dayılık vaptım. komser dedı kı, Ooooooof, başımdan goturun şunu dedı » «Buradan çıkmca nereve gidecektın sen onu soyle bakalıra bana » «Şımdi televizyon beni buradan alırsa, sen beni buradan alıp Flon aya goturecek^ın . Senin ev orada va, kannla da tanıstırırsın, ondan sonra ben otobuse bıner Emmonune gelırım, kuşlara vem vennm belkı de vem satanm sonra Dolapdereye e%e gıdenm » En çok şekerli şeylerden yedim «Ben de çekırdek yedım, fı« hmk, ondan sonra kanşık aldım, hepsınden yedım, sonra karnım agrıdı En çok şekerli sevlerden yedım » Işte geldık ışin sonuna . Sonuna. mı9 Nasıl yakalanmış ou cın pbı Zılo' Onu sordtım ona Yakalanmış ışte «Babam beni gbtürmek istıyor du koye ablalanmın yanına Dur şımdı, dur şımdı, ben de gıtmek ıstemıyordum. Bır gece kaldım trende » «Hangı trende''» «Ekspreste Ha\ darpaşa 'da » «Trende mı yattın gene9» «Uç gece yatılıyor. ordan da Batmana gelnor Sen Batmanı bılmiyor musun9» «Bılıyorum » «Ondan sonra bır gece trende kaldım, ıkı gece daha kalsam Batmana gelecektım Ondan son ra babam on lıra verdı kendıne kebap al, deaı Ben de. ooo, durdu bır durakta, ben de bır duşundum hemen bır atladım Ben gece kaçacaktım gece zehır gıbı bır karanlıktı gece camdan atlayacaktım, atlamadan Eon~a, dedım kı belkı bır şey olur, adam benı kandınr, dedım Sabah oldu sabahleyın duşundum helâya gıtsem abım arkamda » «Abınle beraber mı gıdıyorsunuz'» «Abım, babam, amcamın oglu » «Ne saman bu°» «Dun değıl evelsı eün » «Anlat bakalım, daha yeni bu macera ovle mı9» «Yenı yaaaa Ondan sonra ben de Kurtalanda ındım Kurtalanda kaçtım Koşarak kaçtım, otobüs durağına gıttım, hanı byle bınılıyor ya Istanbula gelınıyor. Dedım kı amcaaaaaa, Haydarpaşaya gıdıjor mu, yanı bılnıyorum oyle, Haydarpaşaya gıdiyor mu, dedım Burdan gıtmez dedı. Kadıkove dedım. Burdan da gıtmez dedı. Şeye, dedım, ıuıuıııı, Beylerbeyıne dedım, ordan kopruve bırak, dedım Gıtmıyor yavuuu, dedı adam » «Kurtalandasın şımdı yanı.. Üç gün mU gıttiniz?» Zflo bir cin, saüıyor ya, neden, nlçin . Zilo'yla karakol düğüm olmuştu çözülmez bir düğüm Zilo, en buyuk hırsızlığını anlatıyor «Çarptım adamı, ağa dedim, çok soğuk beee.. Yuru koşalım, dedim, tren kalkacak. Şımdi uzak bır yerdeydk trenlen yanı, en sonunda lokanta vardı. Dedim kı ağa, koş ulan koş, kalkacak tren, uşuyorum dedim. Sonra da aldık o parayı. Ben böyle boyle baktım. Bır beş yuz lıra, bir beş iıra, gene beş yüz lira... Beş bin lira» Karakola (töturdü. karmkoldan d» muayeneye gotürdfl .\ «Gıtmedik, bır gec« gıttik trenİe» «Yani Kurtalanda değıl de bir >erde, bır şehırde indın7» «Kurtalanda degıldı beee Ner deydı, dur bakalım nerdeydı beeee?» «Kurtalanda olamaz » «Ankarada mı ne orada indim » «Olabılır Ankarada » nılmuşru pazarın o taraflanndan otobuse gıttım, bırısı dedi kı, Hıntçeve benzıyordu, karetecılere benzı>or Dedım ki aomıı, şeye gıdıyor mu tstanbula' Bekle akşama otobus pelecek, alınm ben Paran var mı, boyle yaptım adama. param yok ki Ivi, pekı dedı. karakola gotureyım mı kayıp mı oldun sen, dedı. Gıt beee, sen de, dedım başlanm babanın şarapçasına, dedım. Ben de dedım kavbolmadım, gıt ananı getır de ananı sat orada, dedım. Ondan sonra adam kufrettı. ben de baska bır vere gıt<tım . Başka bır otobuse bındım. Uymı vardı, akşam uyumamıştım boyle yapıyordum, Kaçmağa ugrasıjordum çunku, uvuyamamıştım. bovle yapıyordum, uykum vardı, adam benı ındırdı otobusten, gel senı karakola, gotureyım, dedı, karakola goturdu, karakoldan da muayeneve goturdu, kız değılım ordan da çocuk yuvasına getırdı, çocuk yuvası da kalabalık.. Dedı kı, nerde oturuyorsun, hepsıni anlattım, Istanbuldakı çocuk vu\asına getınlecek, dedı. Kağıda hepsıni yazdı karakolda. Orda da bır karakol vardı Karakola, bak, dedı bunıı sana teslım edıyoruz, ben yapavım, dedı DOIIS dedı Ordan da benı otobuse bın dırdı. Tanıyoıau onu, adını unut tum. Adını sovledı vanı, gotur bunu karakola Ordan goturdun mu getınrsın karakola Bır tane karakol vardı, tanımadığım karakol orava getırdi Şehzadebaşı nın orava ovle gıdıvor hani otobus duraklan var hanı oır ka rakol var oraya getırdı Ordan da Sabaha kadar uyuvamadım. ordan da kaçmağa uğrasıvordum. ellenrm de kelspçeledı ecne açtım dışlerımlen bır tanesini bağladı, boyle vıdalan var. Almazsa \ine karakol «Ev şımdi Dolapderede mı? Annen senı gene eve almazsa, ne yapacaksın?» «Almazsa ben burava selirim. Soyledım ben zatpn amcaaa Dedım kı, amca bak, felevızvonda çekıldık ml ne zaman çekılırsek ben anneme eıde< psıtn »ılrrıazsa, buraya selecegım PPkı ^e(1ı Ivı, dedı almazsa ben de buraya gelırım » Karakol.. Muayene.. «tşte oralaıda ne, Ankarada. Orda hemen kaçtım, pazar ku Y ARIN: Zilo, ncler istiyor.. BOND TiFFANY JONES BUVUK 8ıR HIZLA OATAB.KSM, U2E. ec/tEC rÂnte. IÇIHDE tzeHDiL&SNt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog