Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SEKÎZ CUMHURİYET 13 MART 1975 Sonuca hem Beşiktaş, hem de Bursaspor sevindi Maç'an sonra Bursaspor antrenoru Abdullah Gegıç ve Beşıstas ar.trenor jardımcısı Kaj a Köstepen, sonuçtan memnun olduklannı belırtmişlerdir. ş Gegıç, takımının blr hafta . çınde uç maç Ojnadıgım, bunların çok zorlu maçlar olduğuru, bu nedenle vorgun oltfuKlarını bellrterek şojle konuşbellrterek şojle konuş „. „ „ „ 10'lık v =li,^olduğumuz * galıbışet be*nceSıjl**bı/sonu'çtur.°A"3caü ıjl bır günunde olmayan Beşiktaş karşısında daha farklı bır gahbiyet elde edebihrdık bır gahbiyet elde edebihrdık. ha de bunla'dan an^ak bınni değerlendireoildıîc. Rovanş maÇ m d a g e ç e n y l i k l b s Ka rarlayarak layarak tur t ?arın"" tek atlajacağımıza Beşıkta» antrenor yardımcısı a J ' Köstepen, Bursa'ya en az bir beraberlık Için gıttiklerını behrterek, «I>ı oynadığımızı ectemem, ama yenilgıyı de hak etmedlk» demi» ve Istan bul'daki rövanjta saha ve »eyır ci ustunluğunun keıvdılermde o! duğunu ve bu üstünhiğü de kul lanacaklarım Jlen sürmuştur. trenör yardımcısı Kdstepen geçeu pj^ h a y a t a duşmemek içjı üursaspor antrenoru Abdullah muştur: .Beşıktaş'a karşı al Çok gol ponsyonuna girdığımız inamyorum.» Boluspor'a 1 O yenilen Trabzon ilk finalist S1AD: Şehır (Bolu> HAKEMLER: Ertugrul Aybay (5), Taskın Yalçınkaya (6), Necdet Smanoğlu (6), BOLUSPOR: Çetm (6), K. Ibrahım (7i. Nuri (6), Alâattta (6), FJcret (7) Eıdvan (7), Sükru (6), Demır (5) Sadullah (6), Çetm (S), Haydar (3), (K. Alaattm 5). (Vadı 6), TRAZONSPOR: Şenol (6) Şener (7), Necati (7), Kadır (6), Cemıl (7) îlyas (6), Bulent (7), (Azız 6), Hüseyın (7) Fanut (6), A. Kemal (7), Engm (5). Her iki takımın da kötü bir futbol gösterdiği karşılaşmanın tek golünü 50. dakikada Sedat attı Bursaspor rakibine oranla daha etkili gözüktü Beşiktaş yenik ama ümitlidönüyor: Ol Feridun EVRENOSOĞLU Turkıye Kupası Yan Fınal maçınm ılk karşüasmasında Bursaspor Beşıktaş'ı 10 yendı. DaJıa once, havanın yağmurlu olması nedenıyle ertelenen karşılaşma bu kez futbol ıçın çok eltenşlı bır havada oynandı Ancak takımlar ha\anın bu güzclîigıne uyamayarak ortaya lyi bır futbol kojamadılar. Beşiktaş'ta Sınan'ın joklugu doksan dakıka ooyunca hıssedıldı. Bursaspor da bozuk b:r günunde olan Sınan'ın oalıa oiîce değıştırılmesı gerekır «Ji. Golden sorrra gerek Beşiktaş* ın gerekse Bursaspor un telâşianması bozuk olan ojiınun kalıte:>lnı daha da bozdu. Maça her ikı takım da temkınlı başladı 4. dakikada BajkıU'un ara pasma yeüşemeyen Alı takımını bır golden ettı. 13 da klkada Sınan'ın ortası Vedat'ın kafasından sektı. Baykul boş durumda yakaladıgı bu topu vole ıle lıstten avuta gonderdı 15 dakikada Orha soldan daldı Kale içme yaptığı ortaya doku namayan All üdnd kez takıınır bır golden ettı Beşiktaş, gol ılk kez 26. dakikada yaklaşt Tuğrul, Kemal'den soktüğt topla daldı. Ancak ceza sahas ıçınde topu ayağından açınca y < tışen Orhan tehlıkeyı onledl. B: da<îika sonra Nıko Tuğrul'u k£ çırdı. Bu futbolcunun yakın m« safeden ters koseyı bulan şı tunu Rasim güzel bir şeklld kurtardı. 31. dakikada Cemü'ı sağdan ortasını Baj'kul beklei meden ş'i'ladı Ancak top a farıîla dışarı çıktı 38 dakıkad Ahmet 2'nın soldan gelıştırdıj bır a^mda top Tuğruî'un kaf pası ıle Tezcan'm onüne duştı Bu fubolcunur topu aı.u*a gor dermesıvle Beş^ktaş jüzde \\i b.r golden oldu Ilk yan go suz kapandı. Ikınci yarıya iki taraf da bi rer değısıklıkle başladı Bur=a spor'da Sınan çıktı yerine Fe ndun gırdi. Beşiktaş da Ahme H'nın yerıne Cnal'ı oyuna aldı Bursaspor'dakı bu değışıkhl çok geçmeden etklsıni gosterdl 50 dakikada genye gelen Tez can topu tantezı bır bıçımd Ferıdun'a kaptırdı Bu futbol cunun ortasına yuk^elen Seda sık bır kafa vuruşu ile takım' nı 10 one geçıren golü sttı. Golden sonra iki takım ds »e lâslı bır OMin sergıletr^e ba^ ladı. Bu arada iki takım da iı rer degışıklık daha yaptılar, b O dakikada Bajkul un verıne Çe kı gırdi. 65. dakikada da Be sıVtaş Miliç'ın yerne Kahra man'ı ovuna aldı 71 dakiKad' Fendun'un şutu az farkla u^t ten avuta çıktı. 76 dalukad, Alı sağdan ortaladı. Bu topa Ç < kl ve Sedat beraber koştu. Se dat'm şutunu Mete guçlukU kornere attı. Bundan sonralr dakıkalarda takımlann çabala' rı ıkmci bır pole olanak verme \ince maç B«şiktaş'm lü >enu gısı ıle sona erdı. oynayacaklarını ve Turkıye Kupasında bu yıl fmahst olaSiyah • Beyazlı takım.n an bileceklerml «öylemiş, cBursa spor'ur» tek goHu avantajını s) lebılinz. Butun amacımız, Buı sa'yı eleyıp 1974 1975 sezonun da Sıyah Beyazlı taraftarla' bır kupa sevgısi tattırmaktır şeklinde konuşmuştur. STAD: Aaturk (Bursai HAKEMLER: Orhan Cebe (7). Ozer Erkli (1\ Halıl Atalık (7) BURSASPOB: Rasım lî) Kemal (3), Ihsan (7), Hayrett.n (7), Orhon '8) Cemıl '6>, Sman (4), (Ferıdun 6', Vahit (61 Alı (5), S«dat '5), Bajkul (7\ (Çekı 61. BESIKTAS: Mete '6i Ahmet (5 , Vedat (6>. Lütfu (6\ Zekeriya (6i Nıko (5ı Sanlı (5>. Mılıç (5), ıL'nal 6) Ahmet II (5), (Kahraman ji, Tezcan (i , Tuğrul (5^ Doğan ÖNER Trabzonspor, Bolu'da 1 0 %emlmesıne üarşm, ıik maçtaiı 3Oiık ustun ligu ıle 197475 sezonu Turicne Kupası fınahnde oynama hakkını kazandı Bordo Mavilıler, kendılennı sıkmadan farklı galibıyetın ustunluğu ıçjıde oynarken, KirmmBeyazhlar aa UÇ farkj kapama çabası ıle telaşîı bır iarbol ortaya kojdular. Boluspoı' un bu telaşı, kale onlerınde fırsa'lan değer endırememesJie yol açı Maça hızlı bır tenpo 'le jrren Boluspor, henıen gol a*rr.a telaw.a duş'u Ancak ılk tehlıkeyı Trabzonspor geıisnra 14. damkada Ergın ın ceza alanı çızgıs:ndekı Husejme ak'ardığı topa ba Jutbolcu çok sert %urdu Anca< too vakınaan dışan g tt Bolu, atakiarım s\rdurduğu dakıkalarda gahbıyete jukseldı. 20 dakıkrda Ibrchım'm ortasıaa uçarak bır kafa vuran Sadullah topu Trabzon f.lelerıne gcnderd Golden sonra KırnıızıBeyaz hlar daha atak oynamaîarma karşin sonucu değış* remedı'er \ e ı k varı bu sko'Ia kat andı Ikırıcı vanda Trabzonspor u^ defansa darja orem vemıgı dık katı çektı De' renın başlarınds sert harekerler japılması, o>u j nun smır ı bır ha'.aya grmesıne neden o'du t 0 dak kaaa > Sadullah'm ceza alanı ıç nae d^ şunılmesme orta hdkem <d= <\aTi» ışaıetı verırken, prote«to lara uğradı Sert hare«:etler ce bu dakıkadan sonra srı'ı Arcak re Boluspor ne ae Trabzonspor sonucu değıştırecett h^ıe ketı yaoamadîkları ıçın 90 oakık?, ılk vanda atılan go'îe sonuçlandı Ve Trabzonspor Tıırk i e Kupasınm ılk Lnalıstı o du. Ingiltere Wembley'deki 100. maçmda F. Almanya'yı ezdi geçti: 20 STAD: Wemblev HAKEM: Schbout ÎNGİLTERE: Clemence (6i "Whırworth (6i, Totth (7i Watson <"ı. Gıllard (7ı Ball (8', Bell < > Hudson <> Channon 8, 9 (7), Mc Donald (8>, Keegan '10) F. ALMANYA: Maıer (5> Vogta (8\ Korbell (6>, Beckenbauer (6 ı, Bonhoff '6> \Vımmer (5), «Kramers 5», Culmann ı6', Flohe (5) Rıtschel (6> Kosledde (41, Holzenbeın <5\ IONDRA. (özel) Ingiltere, Wembley Stadı'ndaki 100 maçm da son Dünya Kupası'mn galıbı Federal Almanya'yı çıkardığı harıka bır oyundan sonra 2 0 yendı Ingxli7İer 90 dakıka suresınce unlu rakıplenni tam bır baskı al"inda tuttular. ancak hakettıklerı çok daha farklı bır sonucu şanssızlık ve becerıksızlıklen yu runden kaçırdılar. Dunya Kupası fınalınde Hollanda'ya karşı oynayan ekıpten yalnızca Maıer, Vogts, Beckenbauer \e Holzenbeın'ın jer aldığı Pederal Almanja ıse, Ingıltere'nın çok ustun futbolu karşısında, daha farklı bır sonucj onlemek ıçın çaba gosterdı Karşılaşma boyunca sahada basmadık yer bırakma yan Keegan, Wembleyın en ı>ısı ıdı Ball. Bell ve ozellıkle Hudson da ev sahıbı takımın parlak zafennde en çok pavı olan futbol calar olarak gorunduler. Alman larda ıse gen dortlunün her yerıne koşan \e Ingüız hucumlanr.a tek başına karsı çıkmaya çalışan Vogts en başaniı adamdı Ingılızler 24. dakikada sagdan Ball m çektığı faul atışını guze! bır voıe ne f.lelere gondcen Cohn Bell'ın golu ıle ıLc yarıyı 1 0 onde kapaaılar Ikıncı >andar.ı buyuk Ingılız baskısı 67 dakıka da Channon'un sağdan yaptığı or tayı kafa ıle tamamlayan Mc Donald'ın golunden fazlasını getırmedı ve maç 20 sona erdı. Taksim, tekrar profesyonel ligde oynamak istiyor Taksim Kulubıi, Futbol Fede rasjonu Protesjonel Futbol Kuru luna başiurarals, Uçuncu Türiıye L.gmde *etrar oynama hakin.ı istemlştır TaksJm Kulubti Yonfr tım Kurulunun, yazılı olaraK yap tıjı ıstemde, Futbol FederasyO' nunun yasa djşı aldığı Dır karar la 1973 74 sezonunda dort KuiübL Uçünctı Lıcden duşürerek ölamu hazırlandıg] ılerl surulmuştır. Kulüp Vonetım Kurulu, Protes yonel Futbol Kurulundan, 1J7VT) sezonunrla tekrar Uçüncü Ttırta ye L'gıne almmalsrını ıstcmifnr Be'.ktaş, Turkıye Kupası nm jarı fmahndekı ılk maçında Bursaspor'a 10 yenılırken. başarılı bır futbol çıkaraır.adı Buna kerjilık YesilBeyazlılar, bır çok gol 1 lara B ımoleı.ne rağmen ancak bır tdnes>nden \ararlanabiHiler SıjahBejazlılar, 9 nıcan'da Is'anbul dd \aoacakları rov anj'a farklı galıbıyet aravacaklar. Fotoğrafta Sanlı Bursa sporiu Cemıl, Sınan \e Ih«an ın ara^'nda t&pu elde etmet.c çalısıjor . (Fotojraf: Cnmhurivet ÖZEL) Galatasaray'da antrenör ManselFin tüm yetkileri elinden alındı Tuncer BENOKAN Futbol şııbesinin başına Doğan Koloğlu getirildi. Mansell yeni koşullan kabul Gaiatasaray Yonetım Kurulu etmezse görevine son verilecek ve antrenör olarak Metin Türel görevlendirilecek nun dun akşamkı toplantısı sonunda antrenör Mansell'ın jetkılerı tamamen elmden alınır ken. fufbol şubes'nm başına tam yetk.h olarak Doğan Kologlu ge t'nlmıştır Ekim ayına kadar sur durulecek bu duzene gore San Kırmızılı takımın Ingılız çalıstırıcısı yalnızca antrenman'Erda futbolculan çahşnracak. takıma hıç bır bıçımde karısmayaeaktır. Genel kaptan olan Doğan Kologlu'na takım kurrna dahıl tum vetkıler venlmıştır. Transfer japma, pnm ve cezalan saptama ve temmuzda satılacak oyuncula rın seçımı de Doğan Kologlu'na aıt olacaütır Jack Mansell bu >enı koşullan kabul etmezse gorevıne son verilecek ve yeni bır antrenor aranacaktır. Sızan haberlere gore Mansell aynldığı takdırde Galatasaray'm antrenor olarak duşunduğu ılk ısım Meun Turel dır. Galatasaray ın ıkınci yarı başından berı dldığı başarısız soruçlar uzerıne Metm Oktay ıle gorüşen Doğan Kologlu, San Kırmızılı takımın eskı futbolcusundan «Eşofmammı giyıp saha>a ben çıkayım» onensını almış. fakat Yonetım Kurulu, Oktay'ın bu ısteğını şımdıhk gen çevırmıştır. Umit Millî Takım adaylarr Şekerspor'u 5 2 yendi ANKARA 19 mart tarihmd* Romen Lrnıt Mıllî Takırru ıla ozel bır karşılaşma yapacak olan Umıt Milli Takım adaylan, dun Ikıncı Turkıye Ligı Beyaa Grubundan Şekerspor ıle yaptığı hazırlık maçını 52 kazanmışlardır. Cebecı Inonü Stadında oynanan ve bır çok elemarun denendığı Mılli Takım adaylannın gollennden ilk ikisıni Ömcr, binnı Hajn, bıruıı Mustafa (penaltıdan) dığennı ıse Şekersporluiar kendı kalelerıne atmışlaraır. Şekerspor'un gollerinı ıse Erol ve Burhaa kaydetmışlerdır. Feriköy amatör takımından Mustafa'nın kolu kırtldı I taiîbul 2 Amator Futbol L f ne aun o^nanan karşılaşmalarla de\am eculmıştır. Seref Stadı nda ojTianan FerıkovSarner maçının 67 dakıkatinda rakıbı ıle çarpışan Ferıkoj lu Mus tafa nm kolu kınlarak derhal has Pneve kaldmlmıştır B J arada Ka = mpara'M ii jenen Galatasarav lısde IIK kez galıbnet sevıncını >r<«am'tır Ahnan sonuçlar so>led r '6' Yılmaz ( > Nıhat f6i Sa4 dık (3', Sacıt (4ı Murat (3), Anf (6i, Seref (41 Goller: Hıkmet dk 2 21 \e 68 Rt'HAN SAY AT YARIŞI SONUÇLARI Futbol Federasyonu tarafından 8 puanı silinen Fenerbahçe Genç Takımı, şampiyonluğu kaybetti Federa=»onu taıafındsn sahte ovuncu ojnattıgı gerekçes^y le 8 puanı s lıren Fenerbahçe Genç Takımı g>ubunda sampıjonj lugu kaj Dctmışt"' Da\utpaşa takımının hsanslı futbolcuu ıken • SarıLacnertlı kulup tarafmdan çıkartılan ıkıncı bır lısansla Istanbulspor, Kaıagurr.ruk, Vefa \e Ga la'a karsıla^malaında ovnatılan i Kazım Korur a ılgıh kulupler Istanbul Genç Takjîüar Tertıp Kom ıesı katında ıtıraz etmıslerdır. Komıten n 8 puan sılme kararma bu kez Fenerbahçe Bolge Mjdur îueu katında ıkıncı bu ıt raj?da bulunnus \e sıhnen bu puanlar yen.den laae edılnıı?tr Bunun vzeıne 4 kulup Futbol Federasvonuna başvunrn'şlardır Fj'bol Fedeıasjonu ıse aldığı karaıla Fenerbahçe Genç Takımınm 8 pjamnın sı'ınme^ını ongormustjr Bunun sonucu olarak da Fenerbahçe Genç Takımı şampıjonlugu ka^bcderken. grup bırmcüığı nı Istanbulspor elde etmıştır. Karaçümrük Bevkoz 1 ü Ferikdy Sanyer : 1 : 1 Istanbulspor Anadolu £^ ıp H A K E M L E R Cohıt Akal r 6>. T u g u t Mıl ' ö ' M e h m e t Ka%=cMİı o^ u u I S T \ \ B L X S P O R . Yıbnaz ö Frhon ' b ' T u n ç u . Necmı 16' Se pf S) A.1 6' T a n ı e r ö Oz c u n >6' Hasan '71 Denız ı5 Nszmı (6> ANADO'.L'" SLIC ı6>. S T A D : Şeref HAKEMLER: îtraj Herâe. (61 S n a n E r ( 6 ) , Tarık S°da\ (6) FERİKÖY: Al ( 6 ' G u n g o ı (6>. H a h l ( 8 ) , A h m e ( t > , Alı ( 6 ' \iu=tafa (6), Ha^an (7). Fahrettm (7) N e c d e t (6). Yı m a z ( 7 \ M a h m u t '6i S A R I T E R : O k t a \ (61 Ceı S'z (61, N a n a n ( b ) , Y a ^ a r 16) Ba\ r a m ( T ) Bırol ( 6 ) , K n a n c (S) A h m e t (6) Te\.'ık ( 6 ) , H u s E i n (7) Flivret (6) G o l l e r : D k 21 H j s e \ n D>^ ZS Halıl I S M A I L KAYABAS STAD: Vefa HAKtMLER: Ünal Basaran (6' Macıt Akranı (6) Mehmet Ç.mencıoglu 6) KARA«.CMRrK: Bulent (5> . Dursun (b) HJ^e\In '8). Hasan (4>. Melıh (7) Coşkun (H), Serap (3), K. Tank (6) Errfoğan (4). Fanrettın (8), Şukru (5) BEYKOZ: Hasan (4) Mu='afa '5), Erdmç (i) Zafe> <h). Luftu (6) Bulent '5) Ssl'h (7). Hamdl f3) Atav (5), Fat'h (8). Sule\man < > 6 Gol: Fa ırettın D» 5 FEHMIÖ7GfLER 1 KOŞD: Ayşecık, Baat, Akhun. G 130. Ikül 4/1; 1^0 2 ICOŞU Selvı Goktur. Arzurı. G. 175. İKilı: 2/4; 9.15 3 KOŞU Irmak, Banko, Tunaydın G 165 Ikilı: 2/3; 2 15 4 KOSU Gençosman. Roclc Garvd; . Fast Tnp. G • 2 25 Ikili Z/4; b 15 5 KOŞU Golden Moss, San Mese. Cont Compador. G 5 10. Ikılı 2'3, 15 7 U 6 KOSU Onur'.ukız, Neriıme, Pojazıçı G U00 Iküı 7/13; 1 Çıfte 4C. 1 5C 2 Çifte 2'2, 5 20 J Çıfte 27; 3 lu Bahıs 7 n 12 •S lu Gan^an• 11 L K ı '6ı Rıft.1 ıj' Ergın Smm <b Mustafa ' 6 ' Yusuf (7> I ' ma I ı7> M u c a l u t <6> E ı d a l (5), R^caı '5 Gol: \<z*nı dk 5 METIN K L N L T K U N Galatasaray Kasımpaşa *>T\D: Seref : 4 : 1 Fenerbahçe Galata 3 U İki gözü görmeyen atlet birinci oldu Ana spor 'ajılan atletızmde dan\arın en ıierı ıılulanndan oırı dc ku^Vııuz AED dır Arr»nKa'da \alnızca riunva rekoı'nienlcı degıl, bdzan ılgınç jarıçmacıUr da or'aja ç'k^r Geı,n!erdp \e\^ Yorktakı Cen'ral Park'ta duzenlenetı 3 rrul variinıaiinda 5ö \a<;ırdakı bır atletın b^rınci gelme>=ı spor çe\ relerınd' ılgı \e şa'kınlıkla karsıland^. >Bunda ne fe\kalâcTehk \ıı"> dfmejın Çun.Ku JoseDh Pardo adlı bu ya.li atletin ı\ı gozu de gorTM\ordu bapacağlam kişıleıın blle bitırmpsı guc olan bu mesafevı Pardo, jalrvızca arkadaşı Aprıl îoubcıdı'nm (bısıkletlı) \on gosterme jardımıjla bıtırmıştı. Hem de kendı jaşındakı goren kısner îrasında Ve bırıncı olarak . STAD: Vefa H4KEMLER: Macıt Tumen (6 ı. Macıt \knam 6>, ^ehnıet Çımenoğlu (ji FENERBAHÇETa;.fun (5> (61, Turgav '5' Abaullah <i\ Raf»t <6'. Cumhur ' 3 \ «Arıf 7. Hecep I6>, Hıkmet (Si Mehmet (71 GAI.ATA: Nejat <i\ Der\a 5» Zafer (5). Akıf (51. Harun H A K E M L E R fhsan Akaf ffi), TariK b e d a v ( 6 ) , S . n a n E r ö) C». S A R A Y : N u r e t t ı n (6) N ı 1 at ( 6 J , Arıf ( 7 ) , F u r k a n (3), I l a l u k (6) • B T u r g a v (7) H a san ( b ) , A"lar. ( 7 ) K T u r g a v 18) T a h ı ı Ciı M u r a t 18> K A S l M P A i ş A : N . h a t ( 4 ı <\d n a n ( 4 ) , R ı d v a n fSl, N ı d a ı ( a ) , 5?Jkru (5) Gungor (6), Ercan <7), SeKrn 'S) Z e k â ı ( 5 ) , D u r s u n (6), I m a ' l (6) G o l J e r : Dk 28 K T u r g a j , D * . 53 T a h ı r , D K 6 i G u n g o r , ' D k 70 A d n a n ( k e n d ı s a ı e s ı n e ) , D k . 78 F a r k a n KARAGUCÜ 2. KÜMEYE YÜKSELDi Itanoul Ma'ıaılı » An alor Kume baskethol karılaşmalar =ona ermı,tır Karagucu \e ürt»ko% oaskplbcl takımları ılk îiray alarak 2. Kumeve \u<SPİmışlprdK > ^tografta, Pıvado Okuh" oğrencılerınden olu^an Karagucu lasımı Okul Spor bubajı Üstğ. Osrnan Yuce ıle . FEHMt YtKSEL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog