Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Serbestte 4 galibiyety 4 yenilgi, GrekoRomende 1 galibiyet, 3 yenilgi aldık • Balkan Gençler Şampiyonasının üçüncü gününde Serbestte 2 gümüş, 3 br^nz, Greko Romende ise 2 bronz madalya kazandık. Pertev ATASAY Mıllı ı aKimıarımız IKI »ınav ÜMITLER ROMANYA ÖNÜNDE TARGOVtSTE, (özel) Ümit Müli Futbol Takımımıa bugün Targoviste'de Romanya ile karsüaşacaktır. Saat 13.00'te baslayacak karsüaşmaya talonumiz şu kadro ile çıkacaktır. Escr tbrahim, Salüı, özer, Yenal önder, Mustafa, Selâhattin Rasin, Şaban, tsa. özan, özellikle Yenal, tbrahim, Aydın, Rasin, Eser'in dikkatle izleneceğini, bu oyunculann başan göstermeleri halinde îrlanda ve Sovyetler Birliği maçlan içüıi (A) kadroya alınacağını söylemiştir. Yelken Birinciliğinde kafile şoiorunun yerinde davetlisi Semih Arıcan'ın yatırıldığı iddia edildi Erhan GÜRER Balkan Yelken Şampiyonası İçin Yugoslavya'ya giden kafilede çıkan olaylann yankılan genişlemekte, yolculuga katılan Pinnci Levent özgen'in babası Özcan özgen, olaylar ve şampiyona için açüan kamp hakkında Beden Terbiyesi Genel MUdürlüğüne başvurarak soruşturma açümasını isteyeceğinl söylemiştir. Yolculuga kendi olanaklan ile katılan Özcan özgen'in belirttiğine göre, Fenerbahçe KulübU yöneticllerinden Semih Ancan vc eşi Rauf Korol*un çağnlısı olarak kafileye ahnmıstır. Ancan' m eşl masranannı kendisi karaılamasına karşın, Semih Ancan, Yugoslavya'nın tanıdığı şoför kontenjanından yararlandınl mıştır. Şofbr geceleri otobuste yatmış, soförün yerinde de Semih Ancan kalmıştır. özcan Özgen. Başkan Korol"un Ç8mpiyona süresince sporculara çok s«rt davrandığını hatta opümlstçileri iyi derece alamadılar diye otele kapamaya kalktıgını söylemiş ve döntişte alışveriç yapmak İçin zorla Viyana*ya potürdüğünü ileri sürmüştür. Bu yüzden de şoförun sürekli olarak 36 saat otobüs kullandıgmı belirten öz?en. «Sporcular o derece sinirlendiler ki otobüsün İçinde (tstifa Korol) diye bagırdılar» demiştir. «IVrYKTlEN 16.500 LtRALIK YEMEK FATURASI ALFND1. Balkan Şampiyonası İçin yapıian kamp süresince sporculann Mannara Yelken Kulübünde yemek yediklerini söyleyen Özcan özgen, «Burada dört beş sporcu yemek yedi ve dört bin lira civannda Wr para tutttu Ancak, Federasyon 16 kişi yemek yemis Kİbi 16J00 liralık fatura kestirdi» demiştir. BTGMDEN MÜFETTtŞ ÎSTEYECEK özcan özgen. b!r vatandaş olarak Balkan Şampiyonası yolculuğu ve kamp İçin Beden Terbiyesl Genel Müdürlügüne basvuracagını ve araştırma açılmasmı, mtifettis gönderilmesini isteyecegini söylenüştir. özçen, «Hiç kim senin devlet parasını çarçur etmeye, sporculann şereflerl ve hayatlan ile oynamaya hakkı yok tur» şeklinde konuşmuştur. ANKARA Balkan Gençler Güreş Şampiyonasının üçüncü gününde güreşçilerimiz Serbestde 4 galibiyet 4 yenilgi, Greko Romende ise 1 galibiyet 3 yenilgi almışlardır. Serbesfde Nurettin Kurt, Cahit Ahıskaboğlu ikinci, Recep Kılıç. Ali Akkaya, Seyit Ali Aker kilolannda üçüncü olmuşlardır. Greko Romende rakiplerine ye nüen Osman Saym ve Ahmet Kılıç üçüncü olmuşlardır. Dün yapıian karşılaşmalar sonunda alman teknik sonuçlar şöyledir: Amatörlerde Kâğıthane iik yenifgiyi a dı : 02 1. Amatör Futbol Ligine dün oynanan 15 karşılaşma ile devam edilmistir. GUnün en önemli maçında İE.T.T.'ye 20 yenilen Kâğıthane ligde ilk yenilgisini almıştır. Serbest: 48 kiloda ömer Sakız cı Romen Avrelian'a tuşla. 62 kiloda Nurettin Kurt Bulgar Todirov'u sayı ile, 90 kiloda tsmail Temiz Komen toan'a sayı ile. Ağırda Kemal Saydam Yugoslav Slave'ye diskalifiye ile galip gelmişlerdir. 52 kiloda Ali Akkaya Bulgar SelimoVa tuşla. 57 kiloda Seyit Ali Aker Bulgar Tzotehev'e sayı ile yenilmislerdir. Greko Romende: 100 kiloda Sinan Özçelik Romen Kostantini sayı ile yenmiştir. 82 kiloda Osman Saym Romen Zahoria'ya sayı ile. 90 kiloda Ayhan Taşkın Bulgsr Stamenov'a sayı ile. AŞırda Ahmet Kılıç Bulgar îgahatov'a sayı ile yenilmişlerdir. Çampiyona bu akşam yapılacak karşılaşmalarla sona erecekür. Rommnya MIllî Takımı karsısında, Avrupa Uluslar Kupası maçlannın Uktiğlnl nygulayacak olan (A) Milli Tatamımı» bir aotrenman öncesinde... (Fotograf: EHDOGAN KÖSEOĞLU) MİLLİ TAKIM ROMANYA İLE KARŞILAŞIYOR Saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı TV ve radyolar naklen yayımlayacak. Coşkun Özan: «Maça büyük önem veriyoruz.» BÜKREŞ. (özel) A Milli Futbol Takımımız bugün, Bükreşin 23 Afustos Stadı'nda Romanya ile karsılasacaktır. Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak olan karşılasma Avrupa Uluslar Kupası'nda Irlanda ve Sovyetler Birliği ile oynayacağımız maçlar için hazırlık amacını taşımaktadır. Takımımız sahaya muhtemel olarak şu kadro ile çıkacaktır. Yasin Sabahattin, tsmail, Alpaslan, Zekeriya Engin, Fatih, Mehmet III Ali Kemal, Gokmen, Cemil. TAKIMIMIZIN KADROSÜ BELLt OLDU Teknik Direktör Coşkun özan, bugün sahaya çücacak Takımımızın düzenini şöyle açıklamıştın Yasin Sabahattin, lsmail, Necati. Alpaslan Mehmet ITI, Fatih, Engin A. Kemal, Gokmen, Cemü. Romen Milli Takımınm antrenörü takımmı şöyle açıklamıştır: Moraru Cheran, Sandru, Satmareanu, Anghelinl Dinu, Dimitru, Dudu, Georgievski Crisan, lordeanescu,, Zampbir. ÖZARI: «MAÇA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ» Teknik direktör Coşkun özan, Romanya maçının ilerideki karşılaşmalar için önemli olduğunu belirterek, «Maça büyük önem veriyoruz. Rakibimiz oldukça güçlü bir kadroya sahip. Bu maçta oyunculanmızın forrn durumlannı bir kez daha ölçme olanağıra bulacağım» demiştir. TV, MİLLİ MAÇI NAKLEN VERECEK TRT Televizyonu, bu akşam 18^0'da Bükreş'te başlayacak olan Türkiye (A) Romanya (A) müli futbol tatamlan karşüaşmasını paket yayın yapan iller dışına naklen vereceVctir. 2. ve 3. lig maçlarına devam edildi tkinci Türkiye LJgi'ne bu hafta Kırmızı Grupta oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Lider Kocaelispor, Kayseri'yi güç de olsa 10 yendi ve liderligi ni sürdürdü. Bandırmaspor da Eskişehir deplâsmanında Esk. D. Sporla 22 berabere kalarak değerli bir puan aldı. ÖTEKİ SONUÇLAR G. Birliği Sarıyer Denizli Antaiya Esk. D. Spor Bandırma Manisa Malatya Karabük Hatay Kocaeli Kayseri G. Antep Kırıkkale Mersin îd. Y. Konya 00 00 22 21 40 10 00 00 BALKAN SATRANÇ ŞAMPİYONASININ İLK GÜNÜNÜ BİR BERABERLIK, YEDI YENİLGİ İLE KAPATTIK 7. Balkan Satranç Birinciligi'nin ilk gününde satranççüanmız Yugoslavya karşısında toplam yedi yenilgi ve bir beraberlik almışlardır. Gençlerde Hür Yasin' in Dizdar ile karşılaşması normal süre içinde sona ermemiş ve yanna kalmıştır. Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan'ın katüdığı birinciligin açılış konuşraasını Türkiye Satranç Federasyomı Başkam Musa Tebi yapmıştır. Birinciliğin Türkiy«'de düzenlenmesinden büyük sevinç duyduğunu belirten Federasyon Başkanı Musa '''ebi, konuk takımlardan, seçimler ve bayram nedeniyle doğacak küçük aksaklıkların hoş görülmesini istemiş ve başanlar dilemiştir. Birinciliğin ilk gününde Türkiye Yugoslavya ve Romanya Yunanistan ekipleri karşı karştya gelmiştir. Büyükler karşüaşmalarında Feridun Öney, Hulak ile berabere kalarak başanlı bir somıç elde etmiş, takunımıza yarım puan kazandırmıştır. Uluslararası usta Nevzat Süer, Uluslararası büyük usta Ostojiç'e, Uluslararası usta llhan Onat, gene Uluslararası usta Kovaceviç'e, Ateş Ülker de, Uluslararası usta Sofrevski'e yenilmişlerdir. Gençler karşüaşmalarında, Hür Yasin ile Dizdar arasındaki mücadele normal süre içinde sonuçlanamamıştır. Bu sabah devam edilecek olan karşılaşmada Hür Yasin kazançlı durumdadır. Bayanlar karşılaşmasında genç oyuncumuz Gülümser Yılmaz, tnuslararası usta Tereza Stadler'e yenilmekten kurtulamamıştır. Romanya ile Yunanistan arasındaki mUcadelede ise uç karşılaçma sonuçlanabilmiştir. Bunlardan ikisini Rotnenler birinl de Yunanlüar kazanmışlardır. Öteki Uç karşılaşmaya bu sabah devam edilecektir. Gençler mücadelesinin biri bembere sonuçlanmış, ötefeisi de bugüne kalmıştır. Yunanistan bayanlarda katılmadığı için Romanya, Bulgaristan ile karşılaşmış ve 10 yenmiş tir. Birinciliğe bugün Bulgaristan • Romanya, Yugoslavya Yunanistan karşılaşmalan i!e devam edilecektir. A. Hisan Cibali :3 :0 FERİDUN ÖNEY, YUGOSLAV HULAK UJE BERABERE KALARAK TAKIMIMIZA YARIM PUAN KAZANDIRDI. HÜR YASİN İLE YUGOSLAV DİZDAR ARASINDAKİ MÜCADELEYE BU SABAH DEVAM EDİLECEK. S t a d : Ali S a m i Yen. HAKEMLER: Atilla Asal <5'. Sabahattin T e k e r (4 ı, Coşkun G ö z a l a n <5>. A. HİSAKI: Sedat '6> Kaluk (6ı, S a i m (7), Ekrem ( 7 \ M e h m e t <6> N a z m i <J\ Arif <7>. M a h m u t (7) F a r u k (61, M u s tafa '7>, Metin <7>. CtBALt: N e c i p <5> Yusuf (5>, M a k s u t ı5>, Altan i6'>, Engin (61 T a m e r <6>, Mustafa <6>, K â m i l <6> A. O s m a n (6 1 , F u a t ( 6 \ Yener <6i. GOLLER: Arlî Dk. 54, Metın D k . 70, M a h m u t Dk. 75. Fehml YÜKSEL lst. Spor Süleymaniye 20 Kasımpaşa Karşıyaka 00 STAD: Eyüp. Ödemiş A. Adalet 00 HAKEMLER: Özer Kızıltan 00 (7), Hidayet Yenigün (6>, Zeki İzmirspor Kırklarell înan (6>. Çanakkale Edime 10 10 I.E.T.T.: Bülent (7> Hayri Lüleburgaz Yeşilov* (6), İbrahim (6), Servet (7), Ru Isparta Uşak 30 çen (6t, (Mustafa 6i Zafer Düzce Tekirdag 10 (61, Oğuz (6\ (A. Saim 6\ Tay Anadolu Amasya 11 yip (71 Süleyman (6ı, Ercan S. Gençlik K. Ereğli 00 (81, Kenan (7>. 10 KAĞITHANE: Mustafa '51 Erzurum Diyarbakır Erzincan Petrolofis 00 Yusuf (5), Hasan (6), Ahmet ı5>, Engin (6) Osman (61, Muam Kastamonu Tarsus ld. Y. 01 mer (5), Süleyman (5) B. Ah Nevşehir Karagümrük 00 mct (51, Lokman (6), Adil (5i. Urfa Galata 10 GOLLER: Ercan Dk. 26, Kenar. Tokat Ceyhan 10 Dk. 61. Metin KÜNDTKUN I.E.T.T. Kâğıthane :2 :0 Üçüncü Lig ATYARIŞLARI SONUÇLARI 1. KOŞU: Ulaş, Browoure, La Beste. G: 2.70. 2. KOST7: Yağmur, Mine, Ziynet, G: 1.05, tkiU: 1/4; 4.60. 3. KOŞU: Hale. Ozan, Nevşah, G: 2.65; P: 1.05 1.05 1.05. îldli: 1/6; 4.05.. 4. KOŞU: Torun, Saat, Yenibahçeli. G: 8.75; P: 2.35 10.20 1.80. İkili: 2/3; 124.40. 5. KOŞU: Anter, Sancaktar. Yiğit. G: 5.95; P: 1.30 1.15 1.05. İkili: 4/7; 23.65. 6. KOŞU: Farfara, Yamaha, Haluk. G: 1.90; P: 1.10 1.65 2.70 İkili: 5/7; 7.45. 7. KOŞU: Dinlemez, Koca Osman, Nuh, G: 3.95; P: 1.75 • 1.602.05. İkili: 2/12; 15.65. 8. KOSTJ: Spring; Raing, Bolivar, Concorde. G: 2.20; P: 1.10 1.20 1.15. îküi: 1/3; 5.70. 9. KOŞU: Kızıltopraklı, Serdar, Şirin. G: 9.55; P: 2.95 2.15 • 9.65. îkili: 6/13; 42.45. 1. Çifte: 3/4 25.20. 2. Çifte: 7/2 18.45. 3. Çifte: 1/13 15.70 Üçlü Ganyan: 2113. Üçlti bahis: 13^4. Rami Pendik : 3 : 1 SAHA: Maltepe. HAKEMLER: Erol Polat (6\ Ethem Köse (7), Erdal Şenol (7ı. RAMİ: Yüksel (7) Zafer (7), Fuat (71, tlyas (61, Taci (61 Ali (5), Nasuh (6ı, Şevket (8) Nizam (71, Cemal (6), Recep (5). PENDtK: Cemil (5) Nur (5), Turgay (5), Saim (61, Aydın (4) Vahdettin (3i, Refik (S>, Ercan (7) Küseyin (61, Mende *es (61, Tuncay <7<. GOLLER: Ercan Dk. 25. Cemal Dk. 40, Nizam Dk. 55, Şevket Dk. 88. Rıza DOĞANAY Basketbolde Beşiktaş ve Karşıyaka rakiplerini yendiler Uluslararası usta Nevzat Süer, Yugoslav. Uluslararası büyük usta Ostojic karşısında. (Fotograf: Erdofan K O S E O G L V ) Sait Halim Paşa Yalısı, günlüğü bina liray kiralandı • Yurdumuzda ilk kez düzenlenen Balkan Satranç Birincüigi Sait Halim Paşa Yalısı salonlannda başladı. 135 yıllık geçmişi bulunan bu yalının her günü için Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bin lira ödenecek. • Beklenilenden daha ötede bir ilgi gören karşılaşmalar bir defileyi andınyordu. Oldukça şık tZMİR, (Hulâst özçobaa) Karşıyaka Kulübü'nün düzeıtfedi ği dörtlü basketbol turauvasımn ilk gününde Beşiktaş, Altayı 10057 (İlk yan 50331, Karşıyaka da Galatasaraj'ı 7470 (İlk yan 27311 yenmişlerdir. Karşılaşmalara bugün de vam edilecektir. de Altuğ İSTANBULLUOĞLU giysilere bürünmüş hanım ve beylerden kimileri yanşmacıları ilgi ile izlerken, kimileri de yalı nın sanat değeri hakkmda düşü nü yürütüyorlardı.. • Gençlik ve Spor Bakanlıgı Müsteşarı Avni Akyol, gönderdiği telgrafla seçimler nedeniyle gelemediğini bildirerek özür diledi. • Yanşmaların yapıldıgı salon da, fotoğraf çekimine ilk on daki ka için izin verildi. Sabah yapıian ortak toplantıda, yanşmacılann Demirspor İstiklâl STAD: Vefa. HAKEMLER: Nebil OkçuoğUı (71, Süleyman Şen (61, Halit Kakaliçoğlu (61. DEMtRSPOR: Oral (5) Ali 071, Osman (6), Iskender (5i, K. Zeki (6i îbrahim (5), Necmi (51, B. Zeki (71 Nezihi (51, Cen giz (51, Eyüp (6i. İSTİKLÂL: Haldun (51 Kemal (?ı, (Eyüp 6), Lütfü (5», Mahmut (4>, Sabahattin (51 tbrahim (5\ Rıdvan (5), Kernal (5) M. Zeki (5), Muhammed (5), Ahmet (5). GOL: B. Zeki Dk. 16. Ruhan SAY ÖTEKİ SONUÇLAR: K. Ayasofya İ.T.Ü. Ümraniye Yıldız Y.S. Selim Hürriyet Sümerspor Bakırköy Aksaray Zeytinburnu Feriköy Davutpaşa B. Paşa Kadırga Haliç Topkapı Acıbadem Kalespor îlkadım Bağlarbaçı Dikilitaş" G.O. Paşa 21 11 00 11 00 00 00 21 10 11 dikkatlerinin dağılmaması nedeniyle bu karann alındıgı belirüldi. • Birinciliğin favorisi olarak kabul edilen Bulgar ekibinde dört uluslararası büyük usta yer alıyor. Ajtıca tiç oyunculan da uluslararası usta niteliği taşıyor. Yugoslavya'nm iki, Komanya'mn da bir uluslararası büyük usta oyunculan var. sızlıklan da yüklemek için suçlu aranz. bir SUÇLULAR ARANIYOR... ki de... TRT'nin spor stüdyosunda atletlerin protesto biçimini kmayan sunucu, biraz sonra yine îilmlerle atletizm sporunun veya daha geniş anlamda amatör sporun ve amatör sporcunun sahipsizliğini düe getİTdi. Hakemsiz, doktorsuz yanşrn"ıJar, malzemesiz atletler, seyLcisiz tr )ünler.. Şimdi lüm veya kimler suçtletler Konya'da yarışmala n boykot ettiler. Televiz lu..? yon hınu filmle kamuoyu Kendilerine sahip çıkmasını is na yansıttı. Gerçi atletlerin Kon teyen atletler mi, yoksa atletleri ya'ya kadar giderek yarışmalan bugüne dek malzemesiz, dokboykot etmeleri spor anlayışına torsuz. hakemsiz ve seyircisiz bı ters bir düşünce idi.. Ve de at rakanlar mı..? H^et cevap vertn! letlerin amatör spor3 sahip çıEllerinde pankartlarla v asını kılmayışını, basını ve TRT'yi pro ve TRT'yi boykot eden a"etler testo etmelerinin bir başka bi mi, yoksa yayınlannm hemen h« hastalığını çimi olmahydı. Ama hiçbir ça men tüınü futbol resi Valmamış atletlerin yapa biraz daha yaygınlaştırma çaba cr.kları başka yol kalmannştı bel sı içinde olan yayın organlan muştur. Ve işte adamı aurken sorgu sual sormayanlar, ona yol gösterirken de bir gerekçe göstermezler. Hele hele bu gibi işlerin gürultüsiiz patırtısız olmasına özel özen gösterirler. Bel'i de adamın, «Benim ne giinahım var. Sizin söylediğinizi yaptım» diyeceğinden korkarak. Abdülkadir TÜCELMAN L uçlu veya suçîular... İşte sık sık elimizde bir biiyüteçle aradığımız kişi veya kişiler.. En küçuk başanyı bir zafer, en küçuk bir yenilgiyi hezimet olarak göstermeye alışmışız bir kere. Bir takımımızın bir başansım sanki üçüncü dunya savaşı patlamışcasına gösterir, bir başansızlığı milH felâket ve müli matem havası içinde düşünürüz... Ve yine basarılara hemen birer sahip bulduğumuz gibi, başan S oo iglerin köklü bir takımı eğer ligin dibine düşmüş ise bunun gerçek nedenlerini aramak yerine, birisini gözümüze kestirir ve hemen biletini kesiveririz. Kimse demez ki. «Arkadaşlar bu adamcağıza neden ytikleniyor sunuz. Bunu petirirken durumunu bilmiyor muydunuz? Yetenegi olup olmadığını, ehliyetli olup olmadığmı, sorup araştırmadınız mı?» Hayır; ne gariptir ki, bunu diyen çıkmıyor. Çıkmıyor mu, yoksa çıkamıyor mu? Onu da bilemiyoruz kesinlikle. Ve bir başkası da medeni cesaret gösterip, »Beyler, bu adama $u i?i verdik, şu kadar da parayı cnüne koyduk. Bırakahm kendi bildiği g!bi yapsm» da diyemiyor. Çünkü o kişinin işine burnunu sokmuştur, transferi bilir bilmez kendisi yapmıştır, takunı bilir bilmı.z kendisi kur A mı..? Evet cevap verinl Yanşmalan protesto eden, spor zihniyetini boykot eden atletler mi, yoksa sporumuza bir yön ve remiyen, sporumuzu yönetmekten uzakta, kendi kişisel ugraşlan ve koltuk mücadelesi >apan spor örgütümüzün yönetici ve sorumlulan mı?.. Evet cevap ve rin! Bugüne dek hiçbir sporcudan ses çıkmadı. Onlardan ses çıkmayınca da kulaklannm üstüne yatan sorurnlular için güUük g"ilistanlıktı spor sahalan ve yo neticiliği.. Ama ses çıkmışbr artık.. Bu sese kulak verilecekUr Verilecek ses. sporumuzun kimlerin elinde olduğunu. o fcişilerin sporurruzun gelecegi 1çin neler düşünuüklerini ortaya kovacaktır. Bu bir anlamda atletlertn spo ru yönetenlere karşı savaş llân etmeleri demektir. Bu bir anlamda amatör sporculann spor yöneticUerral tartısmaya çagırmalan demektir. Şlmdi blz lşl firtbas etmek istiyorsak hepsini toplayıp ceza kuruluna «reliru. Cevap vermek yerine eeaa vermek... Bunun da hangi yönetimIerde olduğunu arük herkes b t Uyor... B İT başka ses bu kez tstanbul'lu bofcsörlerden «eLmeK üzeredir. Gençler boks vapmak istiyorlar. Saym vöneticiler Sıiç gidip îstanbul"un tek boks tdman salonu olan tnönti Stadının altındafci perişanlığı ,ördöler mi acaba? 3'e 3 metrelik bir ringde vumruk atabilmek tçin saraya girenlerin ıztırabını ancak sıraya glretüer büir. BoksSrlertn tas zemin Uzerinde korkulu tJakt kalar geçlrerek idman yapMüannı da bilnıem hllirier mi? HatiT layanlar hatırlar, esM botes ajanı Bülent Yavuzer bir idman sırasında düşmüş ve başı taşa "arparafe ^ünlerce komada kaünış ve ölümden d8nmüstü... Şimdi bu gençlerin «ddman yapacak ver istiyonız, malzeme isüyoruz, antrenoT. doktor tstlyoruz» diye 'eryad etmeleri mi suç, yoksa soorumuzu yflnctenlerin tüm bunlan görmeziarten gelmeleri na suç. Şimdi bu boksbrlere birer sus payı ya da konuşmamaları İçin g8z dagı... Ama atletlerin başlattıgı savasm arkası gelecekör kuşlnısua. Bugün atletlerin Konya'da baslattığı boykotun biçimini tasvip etmesek de bu başlangıcm arkası çelecektir. Çünkü bize göre " >i olmasa da yapıian çDaşm haklı vönleri vardır. Konusmaktan ve aydınlıktan korkmayahm beyler...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog