Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET'İN MINIKLER TURNUVASI Bursa'da S.A.S: ile 11 Eylül finali Çarşamba günü Bursaspor Beşiktaş maçından önce oynayacak F. EVRENOSOĞLU Bursa'dan bildiriyor Gazetemızm Bursa Beden Ter bıyesı Bolge Mudurluğu ıle bera ber duzenledığı Mınıkler Futbol Turnuvasının fınal karşılaşması 20 Mart Çarşamba gunu hava ko şullannın ertelemeyı zorunlu kıl maması halınde Ataturk Stadında Bursaspor Beşıktas Turkıye Kupası yarı fınal karşüaşmasından once oynanacakhr Bursa Mınıkler Futbol Turnuvası Şampıyonunu ortaja çıkarmak içın fınalı oynayacak olan S.A S ve 11 Eylul takımları hazırlık maç lan yaparak çalışmalarını surdurmektedırler Ikı fınalıst takınnn yetkılıleri, yapılacak fınal karşılaşmasmda tum güçlerını ortaja koyarak mucadele edeceklennı belırtırler ken, 11 Eylul takımınm yonetıcı sı Nazım Kuçukal «Rakıbımız S A S genış olanaklara sahıp fe dere bır kulup Genış oyuncu kadrosu \ar Ancak takımımız oynadığı uç maçta yedığı tek gole karşı 11 gol atan başanlı bır ovuncu kadrosuna sahıp Yapaca ğımız fınal karşılaşmasmda de fans ve forvet elemanlanmıza guvenıvor şampıyonluğun bızım olacağına ınanıyorum» şeklınde konuşmuştur 16 takımın mucadele edeceği Balıkesir Minikler Turnuvası bugün ve yarın yapılacak maçlarla başlıyor Cengiz ÖZERMAN Balıkesir'den bildiriyor Gazetemızın duzenledığı Mınık ler Futbol Turnuvası bugun baş layacaktır Turnuvava Balıkesir ılının sekız ılçesınden 16 takım katılacak, bugun ve yarın yapılacak karşılaşmalarla bu sajı sekıze ınecektır. Başkanlıgını Balıkesir Beden Terbıyesı Bolge Muduru Celal Olgaçın yaptığı ve Cengiz Özer manın Ikıncı Başkan Balıkesir spor antrenorü Tamer Guney ıle Bolge Futbol Teknık Komıtesı ujesı Vılmaz Çorapçı'nm da uve lerı bulunduğu Duzenleme Komıtesınce hazırlanan programa gore Balıkesir, Susurluk Bandırma, Gonen, Erdek Burhanıve, Ayvalık ve Edremıt ılçelerınjı ıkışer mınık takımı bugun ve yarın yapacakları ıkı karşılaş ma ıle ılçelerını temsıl edecek takımları ortaya çıkaracaklardır Ortaya çikacak olan sekız takım Merkez (Balıkesir Susurluk), Marmara (Bandırma Gonen, Erdekı ve Korfez (Burhanıye Avvalık, Edremıt) olarak uç gruba ayrılmıştır Gruplar ıçınde yapılacak karşılaşmalar sonunda Grup Bırıncılerı, Balıkesir de II Bırıncılığı ıçın fınalı oynaj acaklardır. Balıkesir 11 merkezınde bugün saat 15 00 de Gazıspor Cumhurıyetspor karşılaşacaklardır Aynı saatlerde de Susurluk, Bandîr ma, Gonen, Erdek, Burhanıve, Ayvalık ve Edremıt ılçelerının A \e B mınıkler takımları ılk kar şıl^şmalarını yapacaklsrdır Yarın da rovanşları ovnanacaktır. BOLGE MtDlRÜ NE DtYOR? Balıkesir Bolge Muciürü ve Dü zenleme Komıtesı Başkanı Celal O'gaç gazetemızın duzenledl ğı Mınıkler Futbol Turnuvasinın, Turk sporu temelı ıçın atılan bu juk bır adım olarak nıtelemış va «Mınıklere eğılmeyı Cumnurıyet ogretmıştır» demıştır Sporun kuçuk yaşlardan başladığını ve bu fılızlerın gelecek te vurdu buyuk bır orman gıbi kaplavacagını sovlejen Celal Olgaç «Bılınmeven gorunme'enve teneklerı bulup çıkarma \onunden Cumhurıvet buyuk adım lar atmaktadır Bu kuçuk vetenekler yetışıp ılende bırer yıldız olacaklardır Turk sporu boyle kuçuklerden gelışecek ve buyuyecektır» şeklınde konuşmuştur S A S ıle fınalı ojnayacak ol zamanda Bolge Genç Ta kım Çalıştırıcısı olan S A S yonetıcısı Necmı Guzey ıse «Rakıbı mızı asla kuçumsemıyoruz Ger çekten guçlu bır forvetı var Ne var kı bız daha guçlu ekıplen e lejerek fınale yukseldık Bunun ıçın kendımızı kupaya daha ya kın gorujoruz» dermstır Rakıbınden bır maç fazla >a parak fınale yukselen 11 Eylul crmaçtan once toplu h ılk turda Çetıngucü'nu 2 1,2 tur da Alaattın Paşayı 30, uçuncu turda da Adaletı 6 0 yenerek ya rı fınale yukselmıstır Yarı fı nalde Barbaros a 1 0 yenılmesme karşın Organızasyon Komıtesı ka rarınca hukmen galıp ılan edılen ve fınalıst olan 11 Eylul yaptıgı uç karşılaşmada vedığı tek gole karşı 11 gol atmış bulunmaktadır e r uluyor îkıncı fınalıst S A S Ise Ilk turda Tunaspor u 2 0 ıkıncı tur da Maarıf Kolejı nı 1 0 yenmış ve kur ada tur atlayarak j an fınale yukselmış >arı fınalde de Kul tursporu 4 2 yenerek fınalıst ol muştur Ote jandan Mavı Grup Lıderl Istıklal Orgaruzasyon Komıtesınce Turnuvanın en centılmen takımı olarak seçılmıştır. Schönn, Dünya Kupasına katılacak takımları u/ardı: "D. ALMANYA ÖNÜNDE DIKKATLI OLUN..!,, Rıza BAŞOL Berlin'den bildiriyor Dunya Kupasma hazırlanan Do. ğu Almanlarm geçtığımız gunlerde Doğu Berlınde, Belçıka'jı 10 yenmelerı buyuk yankılara neden olmuş ve futbol otontele n Doğu Almanları çekınüecek bır takım olarak nıtelendınmjlerdır. Bab AlmirJann çalıfbncısı Hel mut Schonn, maçtan sonra ken dısıne yoneltüen soruları joyle vanıtlamıştır «Belçıka defansı Avrupa'nın en guçlu defansıdır. Boyle bır defansı yarmak her takımın harcı değıldır Oyle kı, Dunya Kupası fınalıstlığım Hollandaya kaptıran Belçıkalılar ele me maçlarında bır tek gol bıle yememışlerdı. Fakat Doğu Alman lar karşısında 3 gol yiyebılırlerdı Akıllı Doğu Alman forvetı rakıbıne her zaman korkulu dakıkalar jaşattı Ustun bır kondısjona sahıp bu takımda Streıch ve Oevve gerçekten buyuk oyuncular Avrupa takımları bundan boyle Doğu Almanya karşısında sıkı dur Eunlar. Dunya Kupasında da der«celerden biri herhalde genç fakat hırslı Doğu Almanların olacak tır» Batı Berlın basını ıse «Bu maç, Dogu Almanlarm Batı takımlarına bır ıhtarıdır» dıye yorum yaparken Doğu Berlın Basını «Gençlerımız tecrubeh rakıplerıne 5 gol daha atabıhrdı » dıyerek takımları na moral kazandırmaya çalısmak tadır. Tayyai Yalaz Greko Romen turnuvasmda ilk gün 10 güreşin dördünü alobildik İZMİR UluslararaM Ta% yar Yalaz Greko Romen Gu reş Turnuvası dun akşam Ata turk Spor Salonu nda başlamış tır Turnu\a\a 19 Turk 6 Macar 10 Romen 9 da Bulgar gure:?çı sı katllmaktadır Uç gun surecek olan turnuvanın ılk gecesn de alınan teknık sonuçlar şoyle dır 48 KİLO: S Angenov (Bulgar), Salıh Sora va savı ıle galıp, 52 KİLO: Loben Surupon (Bulg ), Nev zat Koz a (Turk) hukmen ga lıp Gınga Nıcu (Roman ), Ab duırahım Kuzuju (Turk), tuşla 57 KİLO Galıp Kır (Turk) Szonç Jaı vosa (Macar), savı ıle Dulaıca lon (Macar) Ahmet Tren e (Turk), 7 dk 32 sanıvede tuşla, Mehmet U>sal (Turk) tur atla dı 62 KİLO: Erdogan Koçak (Turk) Paun Inons (Romen) berabere Ole docn Lazepoh (Bulg ), Tuht N tıvana (Macar) hukmen Ekrem Kor (Turk), tur atladı, 68 KİLO: Atılla Izbüır (Turk) Erol A=al na va (Turk) «avı ıle Erol Mut lu (Turkıve) tur atladı 74 KİLO: Tevfık 4.jdenız (Turk) Koç sıs Frenc e (Macar) 2 dk 55 sa nıve tu<=la, Hamdı Uzun (Turk) Sava Hırıstov ı (Bulg ) 35 sanl •\e tusla Cıobotapu Gheorghe (Romen) tur atladı 82 KtLO Peter Sloucher (Bulg ) öm»r Suzan ı (Turk) (Dıskalıfıye) ıle 90 KİLOtb»ah m Kumaş (Turk) tur atladı 100 KtLOAslan ^r«lan (Turk) tur atla AĞIR SİKLETÖmer Topuz (Turk) Dollp«e mı Vıctor u (Romanva) savı ıle jenmıştır Türkiye Şampiyonasında en yakın arkadaşı ile mucadele ederken bayılan judocu, zor ayıldı A\T\L\*. (özfl) Turkıve Judo Şampıjonası oncekı gun Spor salonunda başlamış ve karşılaşmalara 14 bolgeden 4aO nın uzerınde sporcu katılmışlardır Oncekı gun gece Mınıkler 30 kılo Bajanlar 45 kılo, Buyuk erkekler 58 ve 60 kılo fmallerı yapılmış ve genellıkle Istanbullu judokalar basarılı olmuşlardır Ayrıca 13 yaşına kadar olan minık judokalar da uluslararası kurallara gore Boğrna ve Kırma jasak olmasına rağmen, bazı hakemlerın sporculara bu hareketlerı nedenıyle puan verdıklerı ve uluslararası kaıdelere aykırı hareket edıldığı gorulmaştur Gecenın en üzuntü verıcı olavı ıse 60 kılo fınallennde geçmış ve Osman Yanarla karşılaşması sırasında Mılh Judoka Adnan Ozmen bayılmıştır Ozel hayatlannda çok yakın ikl arkadas olan ve takım arkadaşı olan ıkı judoka kıyasıya bır mu Adnan Özmen çok vakın arkada .j a KJ ı ı t 1 a 1 Ad II I K d ü f i e e cadeleye gırışmışler ve zorlanan derken fazla zorlandı ve bavıldı Fotografta, mucadeleden blr an, Ozmen bayılmıştır rşılaşmadan once goruluvor Ancak Özmen, Mılli Takım ça (kuçuk karede ı«e) ıkı arkadas a< lıştıncısı Namık Ekın tarafın60 kilo (Buyuk Erkekler) 50 Kilo (Bayanlar): dan Kuatsu (sunl teneffus) yapı1 Osman Yanar (îstanbul) larak ve zamanında mudahale e1 Nurdan Canca (Ank ) 2 Adnan Özmen (îstanbul) dılmek suretıyle zor ayıltılmıştır 2 Avnur Koç (Ist ) 3 îhsan Uzunoglu (Çankırı) Ozmen buna rağmen sıkletınae 3 Cemıle Canca (Ank ) 3 Saffet Tuna (îstanbul) ıkıncı olmuştur 3 Sema Yapıcı (Ank ) 70 Kilo (Erkekler): Öncekı gun ve dun vapılan fı 58 kilo (Buyuk Erkekler) 1 Ah Demır (Ist ) nallerde kılolarında ılk uç dere cevı pajlaşan judokalar şojle 2 Şemsettırk Sarıca (Ist ) 1 Cıhat Şener (îstanbul) dır 3 Sabahattın Zaımoglu (Sam) 2 Murat Bakır (îstanbul) 3 Rafet Gungor (Ank ) 30 kilo (Minikler) 3 Nızam Şeref (Ankara) Fınal karşılaşmalarına varın 1 Servet Koçak (G Antep) da devam edılecektır 3 Turgut Turkmen (Ankara) 2 Çağatay Guneş (K Maraş) 3 Fahrı Mangaldar (Mersın) I 3 Huseyın Oktay (Hatay) Cumhuriyetin Kayak Sporunu Teşvik Kupası yarışmalan bugün Uludağ'da yapılıyor Cumhuriyet Gazetesl v» îstanbul Tenıs Eskrım Dağcılık Kulubünun ortaklaşa olarak Amator Kayakçılan teşvık etmek amacıyla duzenledıklerı Kayak \anşması bugun Uludağ'da yapılacaktır Bugun başlayacak olan Teşvik Kupası Kayak Yanşmaları dort kategorı uzerınden yapılacak ve bu yarışmalara şimdıje degın hıç bır resmı yarışmaja girmemış olan amator kavakçılar katılabıleceklerdır Yarışmalarm kategorıleri şoyledır (T) 16 yaşından küçük mlnık erkek kayakçılar (2) 16 yaşından küçük minik kız kayakçılar (3) 16 vaşından bUyük erkek kayakçılar (7) 16 yaşındarj büyük bayan kayakçılar Gazetemız ıle îstanbul Tenls Eskrım Dağcılık Kulubunün ortaklaşa duzenledıklerı Teşvık Kupası Kayak Yanşmaları bugun aynı zamanda Turkıye Kayak bırıncüıgının de yapılması nedenıyle saat 15 00 de başlayacak ve yarışmaların teknık yonlerı TED Kulubu ıle Kavak Federasyonu tarafından organıze edılecektır. Ligde bugün tek maçı Lider Fenerbahçe ile Giresun oynuyor Bırind Turkıye Ligınde bugun i enerbahçe, Gıresunspor la karşılasacaktır Dolmabahçe Sta dında oynanacak karşılasma saat 15 00'de başlayacaktır Geçen hafta Izmır'de Altay'a puan vermeyen SarıLacıvertliler bugun de kendı sahalannda hem ıkı puan ıçın oynayacaklar hem de farklı bır ealıbıyet araj acaklardır 3. Türkiye ligi Şeref Stadı 14 30 Taksım S. Gençllk Vefa SUdı: 14 30 Süleymanıye Yeşüova o Basketbolde G. Saray Şekerspor; Ankaragücü Fenerbahçe oynuyor Turkıye Basketbol Lıgıne bugün yapılacak 2 karşılasma ıle devam edılecektır Ankara Ataturk Spor Salonunda saat 17.30' da Ankaragucu, Fenerbahçe ıle çekışırken jıne 17 30'da îstanbul Spor Sarayında Galatasaray, Şe kerspor'la oynayacakUr Şekerspor ük van îstanbul depiasmanından Beşiktaş yenılglsi ile aynlmıştı Bu kez de Galatasaray, Şekerspor dan gahbıyet almaya çalışacaktır Voleybolde Eczacıbaşı Fenerbahçe'yi 32 yendi BURSA (Ferıdun EVRENOSOĞLU bildiriyor) Turkıye Bavanlar Voleybol Şampıyonasının uçuncu gununde F Bahçeyı 32 >e nen Eczacıbaşı Sampıyonluğa adajlıgını koymuştur Alınan sonuç lar şoyledır Eczacıbaşı: Nezahat (9), Lâle (7) Fılız (8) Meral (7), A>lın (7) Özden (7), Fenerbahçe. Perran (7), Sema (9), Alev (7) Aynur (7), Gulderen (7), Gulfer (7), Setler: 15 9, 7 15, 12 15, 156, 18 16 G. SARAY: 3 M t L K l T E : 1 G. Saray: Denız (6) Gulnaz (6), Suzan (6), Şule (8) Selcan (7) Elke (7), Mulkıye: Hulva (6), Nllgun (7), îlter (6) Semra (7), Ayşe (6), Aycan (7) Setler: 15 12, 215 157 Gunun dığer maçında ıse Kolej, Altmordu'vu 3 1 venmıştır. Karşılasmalara bugun de devam edılecektır İkinci ligde bugün Ankara Ataturk Salonu14 30 ODTU Daruşşafaka 16 00 Yenışehır PTT SATRANÇ KÖŞESİ 8 7 6 5 4 3 2 1 35 Kılo (Minikler): 1 2 3 3 1 2 3 3 Fahrı Erdogan (I«t ) Ejup Iskelell (Sam ) Alı Kavukçu (Antakva) Mehmet Baharoglu (Gaz ) Bılge Dogru (îstanbul) Feyza Ozturk (Adana) Ganımet özer (Ankara) Nurten Çokjapar (Ankara) Üniversiteler Türkiye Halter Şampıyonası sona erdi İran'da yapılan kayak yarıslarında Ahmet Kıbıl B. Slalomda birinci oldu ANKARA îlk kes düzenlenerek Turkıye, Iran ve Lubnanın jarıştığı Orta Dogu Kajak Bırıncılığı Iranın Elbruz dagında vapılmış Ahmet Kıbıl Euyuk Slalomda bırıncı Slalom da da ıkıncı olmuştur 9 martta başlayıp oncekı gun sona eren yarışmalarda Iranlılar da Büyuk Slalomaa 1 ınış ve Slalomda bınncılık almışlardır. 45 kilo (Bayanlar) dı ESKİŞEHİR, (Haşmet tnontepe bildiriyor) Unıversıte Akademı ve Yuksek Okullar arası Turkıve Halter Şampıyonası dun yapılan yanşmalarla sona ermıstır Erzurum Ataturk Ünıv ersıtesl. îstanbul DMMA, îstanbul ÎTTA Ankara Polıs Enstıtusu Ankara DTCF Ankara ETOO, Dıyarbakır Tıp Fakultesı, Dıyarbakır Egiıim Enstıtusu, Ege Umversıtesının ka tıldıkları karşılaşmalar sonunda (Devamı 7 Savfada) Amatör Küme'de bugünkü maçlar 2 Amator Kume Futbol Lıgı nın bugun Alı Samı Yen Stadında ovnanması gereken Adı lar Kıreçburnu Mtlnordu Sı le karsılaşmaları sahanin uj gun olmaması nedenıvle Futbol Federa'vonunca ertelenmıstır Dığer karşıla^malarm programı şoyledîr Evup Sahası: 1415 Ozfatlh Fatıh Vefa Stadı. 12 30 Çatalca Gedlkpasa 41ıbe>kor Sahası 14 15 G O Paşa Defterdar SPOR VE SANAT Si« blr orkestra eşlığınde piyano konçertosu çalmak ıçın hıç sahneye çıktınız mı' Çıktınızsa bılırsınız, ınsanı bır ahtapotun kolları gıbı saran o korkuyu Fakat eller bır kez tuşlara dokunup da do re mı fa sol dıje dolaşmaja başlar baslamaz o korku yu duşunmeje vakıt kalmajacaktır. Insan bır de bakar kı o taratıttom parmak hareketlen yürunden olum korkusunu andıran heyecan sılkılıp atılıvermış Ne enteresan bır gerçek kı bızı sıkıntıdan kurtaran duşuncemız değıl de kaslarımızın hareketıdır. Bır ruh hekımının, hastasını jım nastık hocasına gondermesıne şaşmamalıyız Zıra en kotu ruhsal teklemelerın belırtılerınden tutunuz da doğum sancılanna kadar çoğu acılar jımnastık hareketlenyle, kol bacak egzersızlerıyle duyulmaz hale getırılmektedır. Bır omuz sılkme hareıtetıvle goğsumüzde bıze sıkıntı veren kaygular uçup gıdıvenyor. Hıçkınğınız mı tuttu bır esneme hareketı yapın nasıl kayboluvere» cek gorürsunuz Yurumek yuru tülmek, atlamak atlatılmak gıbı ışler yanında Insanın kaslannın bambaşka bır fonksıyonudur bu anlattığımız ış Amma bır de ln san denılen et ve kemık yığının dan yapılmış yaratıgın adale lıf lennın arasından fışkıran estetı ğe ne dersmız' Bir Dıskobol'ün, bır Herkulos'un bır Afrodıt'ın hareketsiz duran anatomık güzellıgı Yazan: Dr. Ihsan ÜNLÜER verivor Bu gözlemler üısan bede nının her zerresınde bırbırıne kanşmış olarak var olan SPOR. ve SANAT kavraralarını eleştirmeye yoneltıyor bızı. Yenı doğmuş bır yavru düşünelım. Onun ayaklannı oynatışını goren bır sporcu bu hareketlerde bır spor nıtelıği bulacak, belkl de bu çocuğun tyı bır futbolcu olacağını aklından geçirecektır. Ama Bayan Rezzan Abidınoğluna sorarsanız Çaykovskının «Fındıkkıran bale suıtını» oynuyor çocuk dlyecek sıze Boylece sanat ve spor eylemınin yorum bakımından ne denll bırbırine jakın oldugunu anüyoruz. Sanatı «Hoşa gıden sey» olarak nıtelendıren sanat tanhçısi Herbert Read sanatı deyımlerken «FORM» sozcuğunden hareket edıyor ve en çok formunda olan yani tum duyu organlanmızı etkıleyen kişı sanatçıdır dıyor. Tıpkı ayakkabıcı ONNIK Ustanın dedıgı gıbı «En buvuk ssnatçı en iyı kadın avakkabısı yapandır» READın şu FORM lâfı d? her halde Koftespor kalesme en nefıs golleri atan Salçasporlu Majdonoz O'manın (FORM)un dan başka şey olmasa gerek Platon tn"=amn gönül yanını sanatla bedenmi de sporla eğıt meye voneltmiştl DEVLET'ın de gençlenn tıvatro "e müzık sanatıyle eğıtıldıkten sonra beden eğıtimj yapmalarını öneıivor du Bakın onun bır diyaloguna Sokrates: « Bu ışte Insanın çocukluğundan başlayıp omur boyunca uğraşması gerekır Sen de duşün. Amma bence şu yoldan gltmell denm. Beden ne kadar ıyl durum da olursa olsun kendl iyılığıyle ınsanın IÇINI iyı edemez, güzelleştıremez, Tersıne tnsanın ÎÇÎ lyıyse BEDENINİ az çok lyıleştl rebılır. Ne dersın? Thtasymakhos: « Bana t3a öyle geliyor. Sokrates: <t Oyleyse kafalarını İyı değiş. tırdığımız uısanlara beden eğıtimının ana ılkelennl gostermekle yetınebılırız » O çağlardanben sanatın bulaşmadığı şey kalmamıştır Ilk kea Platon, dın, sıyaset ve ahlâkm hızmetıne koşmuştu sanatı Fılozof Kant, sanaü yararsız hür ve amaçsız tarıhse) ve toplumsal ko şullar cUşında tutarken bır sanat tanhçısi ıse «Sanat sanat ıçındır duşuncesı «Ihm üım ıçındır, senet servet ıçmdır» du şunces; kadar acaıp bır duşüncedır» dıyordu Ve toplumun en kutsal çıkarlan tüm bıreylerln eşıt pav alacaklan öz refahtı. Ve ıisanlıgi bu refaha getırecek bıiınçleme çabasmda SANAT'ın da ılım kadar yardımcı oldugunu soylüvordu Gelecek Cumartesi Spor ve sa» natın ortak onjınl «OYTJN» a b c d e f g h 64 Kareyi gezinen A t Satranç tahtası ınsan düşünce sının sovutlama yetısımn neler basarabılecegının bır ortamıdır. Hıntlı Başvezır Sıssa Ben Dahir'ın satrancı ıcat edıp oğretmesme karşılık efendısı Şırham' dan dunyanın 2000 yıllık buğday uretımmı ıstemış olduğu herkesın bıldıgı bır oykudur. (Bırıncı kareye bır bugday, ıkıncı kareye ıkı mıslı ve boylece 64' üncu kareye kadar gıderek ıster.en buğday, Toplam 18 446 744 073 709 551 615. cGrand Larou»se»a gore bu mıktar bugdayı elde edebılmek ıçın dünyanm beş kıtasını 72 kez ekmek gerekmış) Dıyagramdakı sayılar Ise satranç tahtasınm maıematıksel kavranışınm doruğudur Isvıçrelı matematıkçı Leonhsrd fculer (17071783) tarafından yapılmıştır Her dık ve yatay sıraların tcplamı 260 tır Her sıranın >arısının toplamı da loO Ayrıca, satranç tahtasındakı karelerın sayısmdan yanı 64 ten fazla sayı kullanılmamıştır. fzmir At Yarışları Tahmini 1. KOŞU Fav on Serdar 53 2 KOŞU. Favon Zala, Plase UlEiş ı Fakat en llgınç vBnü, blr 3 KOŞU: Favori Seklavı 39 Pla seler Kızıltopraklı, Karhan, satranç At'ının 1 numaraü kaSurprız Hakım reden başlayarak sırasıyle 2, 3, 4 KOŞU Favon Derbyday. Pla 4 vb gıtmek şartıyla 64 kareyı se Uludağ de dolaşabümesıdır 5 KOŞU Favon tmpalaşadan Plaseler Hoşmemo, Çapkın emıne Sürprız Yosma 6 GEÇEN HAFTAKİ ETÜT'ÜN ÇÖZÜMÜ: 6 KOŞU Favori Petek Plase 3. ZABINSK1 Taşlar Şh6, f2, f6, g5, g7 Şg8. Kf7. Beyaz ler Selva 1, Adıvar 1, Surpnz Fıgen 11 nasıl Kazanacak9 7 KOŞU Favori Mutlu Plase ÇÖZLM: 1 f3! Ka7 2 g« K g7 3 n + Şf8 (3 , K f7 4 gf + S n ler Banker Onurlukız Surp5 Şg5 (yıne kazanır) 4 Şg5 Şe7 5 Şh5 Şf8 6 Şh6 K:f7 7 jf Ş:R 8 Şg5 rız Hucumbot. kazanç ' 1 f4? (zayıf bamle'dir) Berabere olur. ı Yuksel ERÜÇ ne denli büyülüyorsa blzJ, Insan etının hareketındekı şunnı de bır balennın dansmda tadıvoruz Yuzlerce kıloluk halterı kaldıran el bırdenbire balerının kışılığm de en lirık bır ıfadenın aracı olu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog