Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

BEŞİKTAŞ FARKLI YENlLGİYl ÖNLEYEMEDİ' 27. dakika Cemil'in getirip ortaladığı topa ceza alanı içinden Ibrahim vurunca Fenerbahçe 1 0: öne geçti 39. dakikada Sarı . Lâciseken vertli takım 20 Öne geçti: Cemil, Aydın'dan topu filelere gönderdi Maçın bitmesine 4 dakika kala Ibrahim'in 35 metreden attığı şut, Aydın'ın bakışları arasında 3: kez fileleri buldu Balkan Oyunları sona erdi F. Bahçe 3 0 kazandı Altay'ı 20 yenen Galatasaray Izmir grubu birincisi oldu San Kırmızılı takımın gollerini 7. dakikada Gökmen ve 53. dakikada K. Mehmet attılar... Stad: Ataturk Hakemler: Muzaffer Sarvan (6) Yalçm Giir (6), Halu Atalık f6) Galatasaray Yasın (8) Samım (4), Aydın (6), Muzaffer (7) Tuncay (6) Mustafa <"), K Mehmet C6) Korhan (5) Me tın (5). Gökmen (6), B Mehmet (7) AlUv Tanzer (6) îsmaıl (4), Zınnur (4), Erol (5), Alı (7) Avfer (7), Mıthat (6) K Mustafa f5) Şeref (5), Yılmaz (7), B Mustafa Fenerbahçe dort gun ıçınde uçüncu maçını, uçuncü kez onu ne çıkan Beşıkta? üe yaparken, dınlene dınlene oynadı ve so nuca gırmek ıstedığı anlarda gol lerın. atarak bır doksan dakika vı daha açık farklı galıbnetle kapadı 3 0 Bu galıbıvette de gene Cemü'ın ımzası atıldı Sı vah • Bevazlılar, sezon başın dan ben uçuncü kez Fenerbahçe ıle karsılaşırken ılk ıkısındekı skorlara engel olamadı Beşıktas, «buyuk ısımlerın, kışisel futbollanna» kurban olma^a devam ederken yaklaşan lıg ıçın gene taraftarlannı derin duşun celerc ıtıyordu. San • Lâcıvertlıler daha ılk da kıka ıçmde Selahattm'ın ayağın dan bır fırsat kaçırdıktan sonra 5 dakıka çok hızlı bır futbol oynadılar Ne varkı, daha sonra Stad Dolmaoehçe Hakemler. Er'uğrul Dılek (6), Erdoğan Albay (6) Özcan Gu>kavnak (6) Fenerbahçe Datcu (6) Tımuçjı (6ı Nnazı (7), Zı va (7), Serkan (6> Ersoy (6). Mustafa '6), (Kârnıl 5)IbraJrm (7), Osman (6), Cemıl (8> Selâhattın (6). Beşıktas: Avdın (5) Ahmet (6) Vedat (5), Tayfun (5) Zekenya (6) Ahmet (5) Atakan (5) Lutfu (5> Sanlı (6) Mesut (5), Necmı (6), Mıhç (5) kıka surdu Ve sonuca gıden Fenerbahçe o!du 27 dakikada Cemıl getırdı ortaladı, Ibrahim de \urdu 10 San Lâcıverth lerm ataklan durmuvordu Dakıka 39 Mustafadan çok f,uzel bır pas alan Cemıl ceza •sabasına gırdı vurflR Top Avdmdan sek tı Cemıl TUıUşunu tekrarladı 2fl Bu ılk yarının skoru ıdı Fenerbahçe \ e bu skor \etmıştı ve ıkıncı jarıda ovunu vavaşlattı 49 daKikada Ce»ıl m akıllıca verdığı topuk pa*ını Mustafa kullanamadı, 59 dakıkada Mılıç'in şutu Tınjaçın'tn başına vurup bos kaleve gırms dı ama 86 da<ıkada Ibrahim, 35 metreden a ağımdan çıksın derecesme attığı şut Av dın ın bakışları arasında ağlan buldu Ve Fenerbahçe Beşıkta« ı uçuncu kez uç golle jenmış oldu MARATONDA AKTAŞ BİRİNCİ AKÇAY İKİNCİ • Ikı atletımız, yarışı bırlıkte bıtirdiler. Sakatlanan Yunan atleti Papanikolaou altın madalyadan oldu. Romanya takım halınde ^rıncılığı kazandı... ATÎN4. (Antonı GDONDELLî) Hu^eM'i Akta> \e fs maıl Akçav beraoer ba«ladık ları maratonu beıaber bltırdl ler \e Hu<e\ın <\kta*. 2 30 34 6 1 e 32 Balkan Ovunlannda Turıuveje altın madava ka zandıran tek a'let oldu Ak çav soğu« farkı ve a\nı de rece ıle ıkıncı olurken 3 Mı cıkas (Yun 2 3V26"), 4 Man dos (Rom 2 45 43 ) 5 Toporan rRom 2 48 39 ) geldıler B J arada 5000 metrede Musa Kalcmoi<lu 8 atlet ara«ında 1431 41 ıle sonuncu oldu Blrıncıllğı ıse aldı YUROSUV Korıca 14'14 33 ıle 32 Balkan Ovunları sonunda Romanva 146 puanla blrıncı olurken atletlenmız ancak 15 puan toplavarak 5 ulke arasında «onuncu «ırajı alabılmıs lerdır Gerel sıralama dır 1) Roman\a 146 p 2) Yu namstan 134 p 3) Yugoslavva 124 p 4) Bulgarıstan 94 p , 5) Turkıve 15 p Erhan GURER Be<uktas açıldı ve adeta San Lâcıvertlılere top gostermedı BeMktaş'm bu oyunu da 10 da Yunanhlarm Dunya Rekortmenı Papanikolaou, sırıkla at lama «ırasında sakatlanarak \a n<ma\ı terketmek zorunda kaldı 1930'don 1972*ye Balkan oyunlorı Oeniz SOM YÜKSEK ATLAMA: Balkan Oyunları Rekoru 2 17 m. Papadunıtrou (Yun. 1972) Balkan Oyunlarının yuksek atlama dalında Yunamstan (11), Yugoslavva (8), Romanya (8), Turkıy (2) ve Bulgarıstan 12) bırıncılık alırken en çok bırıncıl'k alan atletler Papantkolaov 'Yun > Marjanovıç (Yug) ve Ser ban (Rom ) olmuşlardır 3 kez Balkan Ovunlannda yuksek atlamavı kazanan bu atletlerın ya nı sıra Ç Sahıner 1958'de 2 01 ve Aşan 1933'de 1^0 ıle Turkıye ye bu ıneılık kazandırmışlardır Gould'un bir dünya rekoru daha elinden ajındı; Harshbarger 1500 m. yi 16.04.14'de yuzdu LOLISMLLE (Kentucky) ABD Yuzıne ^ampıyoııabincla Shane Gouldun bır Dunya Rekoru daha elinden alınmıştır. Bayanlar 1500 m serbestte ABD'lı yuzucu Jo Harshbarger 16 04 14 vaparak Dunja Rekooı kırmıstır Shane Gould'un rekoru ıse 17 00 6 ıdı Harshbarger bayanlarda 17 daklkanın altına ınen ılk yuzUcu olmuştur. Bavan Jo Harshbarger Beigrad'da yapılacak Dunya Yuzme Şampıvonasında 800 metrB serbeste gırecektır Çunku 1500 metre bavanlar serbest musabakası Dunya Şampıvonası programından çıkarılmıştır. UZUN ATLAMA: Balkan Oyunlan Rekoru 7 99 m. Mdjenko (Yug. 1971) Uzun atlamada Yunarustan (9), Yugoslavya <9\ Romanya (7) ve Bulgarıstan (6) bırıncüık alırken en çok bınncıhk alan atletler Lambrakıs (Yun ), Maglaras (Yun ) ve Samungı 'Rom > olmuşlardır 3 er kez Balkan Ovunlarında uzun atlamayı kazanan bu atletlenn yanı sıra Turk atleüerı 1930 dan bu yana bırm cılık alamamışlardır Gunay ŞİMŞEK Galatasarav'ı Alta\'ı îzmır'de 2 0 yenerek grubunda şampıyon oldu te fınalı Fenerbahçe ıle oynamafa hak kazandı 7 dakikada B Mehmet'm soldan ceza sahasına gonderdıgı to pu Gökmen ters poz'sjonda vakaladı, îsmaıl ve Erol'un mudahale edemedığı topu bu oyun cu \erden bır şutla ağlara gonderdı 10 39 dakikada B Mustafanın şu tu dıreğe çarptı, kaleje gıren topu son anda Aydm çızgıden çıkardı Boylece devre Galatasaray'm 10 gaiıbiyetı ıls son buldu İkıncı vanda Galatasaray bir gol daha kazandı 53 dakikada Altav ın gen dortlüsunün ofsajt dıye btraktığı pozısyonda Gokmen topu Metm'e geçırdi, Metm'ın ortasını K Mehmet Alı' nın müdahaleslne ragmen Tan • zer m sağmdan Altay fılelenne gonderdı. 65 dakikada sağdan Yılmaz'm ortasını B Mustafa vole ıle ka leve gonderdı Yasın'ı geçen topu Muzaffer çızgıden çıkardı Daha sonra sonuç değışmedl ve Galatasaray sahadan 20 galıp ayrıldı. SIRIKLA ATLAMA: Balkan Oyunları Rekoru: 5 40 m Papanıkelaou (Yun. U70, 1972) Bu dalda Yunamstan (22) Bul ganstan (7) ve Yugoslavya <2) bırıncılık alırken en çok bınncılık alan atlet Papanikolaou olmustur Papanikolaou (Yun) 1%5'de 4 80. 1966'da 5 00, 1968 de 5 20 1969 da 5.25. 1970'de 5 40. 1971'de 5J5 ve 1972'de de 5 40 ıle 7 kez bıruıcı olmuştur. Thanos (Yun), Roubanıs (Yun) 4 ve Khlebarov (Bul) 4 kez bırincı olurlarken Romen atletler gıtaı Turk atletlen de 1930'dan bu ya na başarüı olamamışlardır. (Devanu ymnn) CUMHUFMYET ÜSKÜDAR AYDINSPOR KAZANDI Cumhurıvet kupasını Üskudar Aydınspor kazandı Gavn federe kulupler arasm de duzenlenen ve dun Bağlarbaşı sahasmda yapılan karşılas malarla sonuçlanan Şehıt Bılal Demırdoven Futbol Tumu\ann da Selâmsız Fıstık Agacı Genç lersücunu 43 yenmıçtır Bu hafta maçı olmayan Avdınspor, kendislni takıp eden kuvvetlı rakıbı Selamsızı üç pu an farkla geçeretc sekız puanla turnuvarun namağlup şampıvonu olmus ve Gazetemızın kovduğu Cumhurıyet Kupasuıı kazanmıştır RAMt S1HASIYenımahalle 2, Pınar 0 Mar mara 4 Yerudoğan 1 Yıldutab va 0 Doğanspor 0 Ramı (B) 3 Sehzadebaşı (B) 0. Ramı (A) 3 Şehzadebaşı (A) 2 Mrtin KUNtJTKlN M4LTEPE S4HASI: Gunesspor 4 Zumrutspor 4 Esenyurt 4 Rahmanlar 3 Bağlarbası G 2 Samanyolu 2 Adenspor 3 Bırlıkspor 0 Cencız DARCAN BİRİNCİ GOL 50 yıl kupası Istanbul grubu fınahnde Beş.ktaş'ı 3 0 yenen Fenerbahçe şampıyon oldu. Resımde.Sarı Lacıvertlı takımın Ibrahim m a\ağından kazandığı ılk gol fileleri bulurken (Fotoğraf % AL.4KUŞ) U CUMHURİYET'İN MİNİKLER TURNUVASINDA Balkan Sutopu Birinciliğinde Yunanistan'a 94, Yugoslavya'ya 15 2 yenıldik: BELGRAD Balkan Sutopu ŞaırpıyonasındaKi ılk maçında Y'unanıstana 94 (2 1, 1 2. 20, 4 1) yenılen Mılll Takımımız îKincı maçmı dun ojnamış ve Yugos lavyaya farklı yenılmiştır İ5 2 Karsılaşmanın devrelerı şo le olmuştur (4 0, 4 0 2 1 5 1 Ikıncı gun sonunda Yugoslav va 1 , Yunamstan 2 Buıgarıstan 3 , Roman^ a 4 Turkıye ıse sonuncu durumdadır Cumhunvet ın duzenledığı Mı nıklerarası Futbol Turnuvası grup fınal maçları ö*un lncırli •îahasında kalabalık bir seyırcı onunde oynandı Ilk maçta Basınspor, Atlantıkspor u 2 0 yenerek kırmı zı grup Ikınci maçta İse Ba'insıtesı^por, Incırlıspor'u tem dıtte atılan penaltı gollerı ıle 54 yenerek bejaz grup blrıncısi oldular Balkan Basınsitesispor ve Yelken Basınspor finalde. Itiriıu ilh|i bugiin başlıyor ı Basınsitesispor, İncirlispor'u temditte penaltılarla 54; Basınspor ise Atlantikspor'u 20 yendiler : 5 : 4 mü (6), Kemal (6), Barbaros (6), Ibrahim (6) • Cnal (6) B Ah (7), Haluk (8) B Ender (6) (îhsan 7) K Ali (7), Atakan (7) Basınsıtesıspor, tncirlıspor u temdltte atılan penaltı gollerıvle 43 yenerek beyaz grup şampıyonu oldu 30 dakıkacTa soldan >apılan ortavı vole ıle topu doksandan kaleve sokan Fettah Basınsitesispor un golunu attı Golden sonıa mukabıl akına geçen lncır'ı^por «olıcı Haluk karambolden Incırlispor'un beraberlığinı temın ettı. Ve devre bu sonuçla sona erdl Ikıncı varıda ıkı takım da gol kaydına muvaffak olamadılar Onar dakika lkı devre uzennden yapılan temdıtte o e gol T atılamavanca, maçın gallbini temin edecek penaltı atışlarında Basınsıtesıspor 5 penaltıdan 4'unu gole çevırdı Incırll<por ise 5 penaltıdan 3'unu go le çevınnce Basınsıtesi'por raa çı 54 alarak bevaz grup şampıjonu olmuştur. Istanbul Gençler Boks Şampiyonası bu gece vapıhyor îstanbul Gençler Boks Bırıncılıği bu akşam saat 2000'de Dolmabehçe stadı boks antren man salonunda baslasacaktır YELKEN YARIŞLARI DÜN YAPILDI Istanbul Yelken Ajanlığı ve Marmara Yelken Kulubunun ortaklaşa duzenledıklerı Yelken yanşlan dun vapılmışhr Draconda alınan sonuçlar şovledır 1) Nur Okten Balı Ekeman Fuat Cın (K Y K ) 2) Zekaı Tuker ekıbı ( F B ) 3) Yalçm Berkan ekıbı (M YK) • İstanbul'da yapılacak Şampiyonaya ilk kez optımıst sınıfı da alındı Balkan Yelken Şaiıpıyonasının açılış torenı bugun yapılacaktır Yarışmalar ıse >arın başlayacaktır Şampıvonava bu yıl ılk kez olarak Optımıst sınıfı da alınmıştır Dığer sınıflan ıse P D. ve Fınn (Buyukler ve Gençler)' dır Balkan Şampıyonasına Yuna nlstan. Yugoslavya Bulgans tan Romanva ve Türkıve ka tılacaktır Bugün saat 17 00 de Istanbul Yelken Kulubunde va pılacak açılıs tnrenmden sonra ^arından ıtıbaren vanşlara bas lanacaktır Sampıvona 3 Eylulde sona erecektır Basınsitesispor İncirlispor Hakemler: Coşkun Gozalan (10) Basınsitesispor: Sınan (9) • Rıdvan (7), K. Necıp (8), Refık (10), Bulent (7), (Alı 7) Abdurrahman (8) Orhan (8), Fettah (8) Ahmet (7) (Memduh 7), Akıf (8), Hıkmet (7), (B Ne<*lp 7) tncırlıspor Halıt (7) Kâ Basınspor Atlantikspor :Z : 0 AT YARIŞI SONUÇLARI 1 KOŞL Tonkut, Ak^el Gan\ an 1 05 2 KOSL İntrepıd, Prens 2 3 2 45 3 KOSU Turedı Teoman Kaçak G 3 55 P 1 05 1 15 185 Ikllı 2'3, 2 60 4 KOŞU Neve^er, Jehal, Pe terpan G 2 65 tkılı 3 6 25 80 5 KOŞU Tuğrulbev Şıın* tar Tempest G 105 tkılı 2 D 4100 6 KOSU Martı, Bıçkın Ko catepe G 2 85 P 140 2 40 2 05 îkılı 4 5 14 80 7 KOSU Satvet, Nadıre V gurbe\ G 2 05 P 105 10a1 05 tkıli 1/7 1 «0 8 KOŞU Heves, Apo YMı tepe G 4"ÎO P 170 1> 3D 185 tkıli 10'16 437 05 1 Çıfte 2'2 4 80 31u Ba his 10 16 7 31u Ganvaı 4 • 1 10, 6 1ı Gan>an 2 3 2 4 8 1/10 A1H Kırlangıç G 180 İKIII Hakem: Muhlıs Çansever (8) Basınspor: Arıf (7) Ercan (7) Atıllâ (7), Isık (7), Sedat (7) Zekaı (7), Bulent (7), Nezıhı (9) Mustafa (8), tlter (7) (Şener 7), Şukret (7) (R d van 7) Atlantikspor: Ercan (6) • Fer hat (6) t«maıl (7) Yunus (6) Yakup (6) Sedat (6), Aslan (6) Behçet (7) Rasım (6), Ertekın (6> Sabahattın (7) Kırmızı grup fmal maçında Ba«ınspor Atlantık«por'u 20 yenerek şampnon oldu. Basmspor o^una çok surat lı ba=ladı 16 dakikada kontra pasa dalan Nezıhı, sert bır sutla takımııvn ılk golunu ft*ı 53 dakıkarfa ılerı pa^ı ı\ı 17lıven Nezıhı Yunu^ un hata «ından l'tıfade ederek topu kalecınln ustunden aglara gor derdı ve mac da bu sonuçla bıt tı SPOR . TOTO SONUÇLARI Tak*ım • \ Adalet Kasımpasa Odemış Gunesspor Ecfırne Karsıjaka Çanakı^ale Yeşılova Kırklarelı Kırıkkale Karabuk Tekırdağ lzmn>por Tarsus î Y Sebat G Tokat Ka«tamonu K Ere«!ı ^ı'e Çorum Erzıncan Elazıg Dıvarbakır Nevşehlr Ama"a Galata Anarlolu A(\on Hacettepe Davutpaşa Yedıkule • 3 TlRKİYE LİGİ Konva Fr»ğli 1 Sıte«por 1 Durcp 0 Ksragumnık 1 Urf» 2 Cevhan 1 \"a*llli 1 Isparta 0 Petrolofiı 2 • Kırşehır 0 0 3 (2) 10 (1) 1 1 (0) 10 (1) 2 1(1) 1 1 (0) 22 (0) 10 (1) 00 (0) 1 1 (0) II) (1) 10(1) •\ 1 (1) 00 (0) 00 (0) (M) (0) MıniK karatecuer ogretmenlen Husevın Bavar ve bır agabevlerı ıle (Fotoğraf: Alı AL&KVŞ) Ercman Kupası Haîter yarışmalan yapıldı Istanbul Halter Ajanlığı tara fından eskı haltercılprımızden Cemal Erçnun adına du?enle nen ERCMAN KUPASI halte' yan«m3 i n dun vanılmı^tır Erçman Kupa^ı ha'ter vanşmalarınria rtrrpre alap sporcular şovledır 32 Kilo Krrıın Ertetın 3b Kılo H Tahsn Sulak<;ı W h/lo tbrah.m SaJıcı l h7.5 Kilo M'ilısln Ko'kmaz 7> Kıln Kavhan Suntur K5 Rılo: Çınar yazın P KUo Dllcran Topalojlu O 110 KUo: Yüksel Kuran Gültepe karate salonunda 12 sporcu çalışıyor Cumhurıyet ekıbı olarak bu kez de Gultepe Karate salonunu znaret ettık ve çahşmalannı ızledık Gultepe ışçı semtı oldugu ıçm bızım gıttıgımız "aatlerde 8 ıle 13 va"; arasında 10 kadar mınık karatecı çah«ma vapn or lardı Var «uçlernle naralar patlatan mınıkler havalarda uçu vorlardı san:ı Gültepe karatp salonunu H u v \ ın Bayar vonptivor Bayar 3,5 Mİlık karateri ve kahvereneı kusaklı «Yakmda sıvah ktıçaga sahıp olaragım» diyor ve bunun içln calıstıftnı behrtivor Bayar halen Eranlyet mensu bu ve Eğıtım şubesınde çalışıvor Ancak Huseyın Bâvar çalıştığı yerde gerektığı kadar vararlı olamadığmdan vakınıyor ve karateye kenduu daha çok verebılmek. bu spora daha ço* katkıda bulunabılmek ıçın ısın den avrılmayı du«,unduğıinu be lırtıyor. Bayar ve oğrencıleri şu anda bır düğtln salonunda çalışıvorlar. Açılah ise 5 ay gıbı kısa bır zaman devresini kapsıjx»r «Buna rağmen» diyor Bayar 120 cıvsnnda og>encim var ve buda bir çok dojonun sahip olamadığı bir rakam » Ögrgncılerın çogunun işçı olduğunu da belırten Bayar, kara te sporu ve Cumhunyetın Şam pıvonası ıçm şunlan soyHlyor. «Cumhurıyet g»zet««ının bu gırışımi karate ve kareteciler ıçur gerçekten çok faydatı bır gırişım. Bu fampiyonada şımd've değln bizleri bir federasvon bunvesi içinde toplamaya vanas mavanlara kendımızj fazlasıyla gostereceğımızl umuyorum Bi« lere, sesimlzi duviırma imkânı verdiğıniz ıçin çok teşekkür ed» rim » Aynlırken psncerelerdeo dısan mınik karatecilerin çığlıiları taşıyordu. «Kıaaliı. jt Grup fmal maçında incirlispor u temdıtte atılan penaltı gollerı :1e 5 4 venereıt grup sampiyonu olan Basıns''estsror'lula' seref (Fotoğraf. F. ÖZGULEB) turu atarlarker .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog