Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

OAMTRA SARI LACİVERTLİLER İLK GOLÜ h 14ı DAKİKADA ATTILAR: ERSOY SABRİ'Yİ AVLADI YENEN BEŞİKTAŞ'I KÜPAYI ALDI STADHAKEMLER: Hilml Ok (6) Özcan Gürkajnak 18). YuKsel Ertan (6) F. BAHÇE: Datcu (T)Tımuçın (6) (Şukrü 61, va (7), Yılmaz (61, Alpa (8ı • (Sorkan 7» Mustafa <î> (N»az. 6 , Ersoy W Cenjd ı«) Ibrahım (7), Osman (6) Cevher (6) BEŞIKT4Ş: Sabrı (51j Ahmet (61 N'.ko « ) . LütU (5). Zekerıya (61 Ah m e t ( 61, Vedst (5) Sanlı <6> . Mesut (4) (Muzalfer 61, ıBulent 6', Necmı (€), Mılıç (6) 30 METREDEN NEFİS BİR ŞUTLA ILE ATAĞA KALKAN F BAHCE 2. GOLÜ DE KAZANDl İBRAHİM, TİMUÇİNİN ORTASINI KAFA İLE FİLELERE GÖNDERDİ ofi DAKİKADA NECMİ SANTRADAN ALDIÖI TOPLA KALEYE KADAR SOKULDU. ANCAK DATCU AYAKLARINA YATARAK TOPU ALDI DAKİKADA SK BEŞİKTAŞ ÇOK HAFİF KALDI Vılın ılk kupa'ini Fenerbahçe nın basarısı ge,çek şu M. ıkı Cece arka arka%a boyleMne bır form Bosîermek ^ G.l.ta«ar.v n..C.mn rorgunluâunu aiamadan BeSJ kta . abondone etnnek ,an.ldıSı kadar kola> deşıltTı Fen P t bahcebu *ıl buMifc: iddıalarla «ah.va c ^ n BeMktM karsıs.nda tum hatlan Ue kol r KRITIGI Abdülkadir YÜCELMAN Ilk varHa ıkı gol atan Fenerbahçe nın ıkmcı ^arıda deg,=,k »ertıp denemesı cnunu belkı tehlıke%e soktu arna, o;uncu denemek %onunden ve u.tehk ıkıncı ^a^1da ovuna glren Selahattın. Nnazi Sukru ve Srr*an'ın aksamamalar., Fencbahcelıler ıçm umıt \ericı noktalardı Fenerbahçe nın kanımız'a kotu ^anı ealıbıvete ulasen IÇIP doktuSu tPrt comertm a k kadar Uub.li C e kurııtacaK olu.u ıd. O%a mes'n %uvarUhıç sakava «elır vanı \ okSn U Erhan GÜREE ıkta* vlıardır abonesı ol SporYazarlan Kup« u kez alamadı O J M vtllardakı kadrosundan m.ştı t 5 te bu guçlü oMimınu daba k ı m van Fenerbahçe kar» İa br şev \apamadı ovunun blr varsr sa| n ancak ıkmcı vanda Sıvah Beyazlılar bıraz e6,nl «un«rkPn. ozelllkl» kurduklaıı ıçaenlcrle vc verkaç larla dıkkatı çektıler Fencrbahçode vıldız futbolcıı ^o1v• tu corevmi tam anlam. ııe japan bır ckıp \ard. hem de l J e r ı ıle bırlıkte acık «:o\lenıe e (Devamı 6. Sajfada) ı ıarak ^ sez °na S a r s a da geç San Lacivertli futbo da bır eun oncekı hızlı ovumm l g u ıçınde ıdıler Bu ^™ KUPAYI HAKEDEN TAKIM KAZANDI Ekrem KARPAT Dunku maç da bir oncekı Ga latasaray karş.laçmas.nın kopjası olu^ordu az daha G Fenerbahçe. t.pM f\^rav maç.nda oldugu g.bi, dun geçe d e 2 0 o n e geçtıkten sonra İSİ gevsetmış ve raklbıne hedne euig, bır korner at,«mdan gelisen bır Bes.ktas ak.« ,Ie gol ^emlstı Gol M^en takınnn ç^buk demorahze olman, gol atamn da moralman guçlenmesi olaiand.r Bu nedenle, Sıvah Bevazl.larm beraberllgı tem.n etmesi her an bekleLbll.rdı Ne var kl f.rsatlardan vararlanamadılar ve beraberlık halınde dahı «hip olabıleceklerl kupava veda ettıler San Lâcivertlılerın bu sezon hervondenolumlubırgorunum ıçmde bulunduklannı. ancak kendilenne olan a S m guvenden oturu ordlıkto «*«<«?»'£• yunda « m a n zaman wı ^ iige doktuklennı bir oncekı Rur .„!«•» Ue Sabah.ttin kaydetti. belırtmıştlk Dun de hemen hebir degi'ikhk olmadı. Y MAITEPE .CUMHURİYET m e n rTe ofanslf futbolu tercıh ettYAZ KUPASI. MAÇLABI , e r , y ,ne her topa b.stırdıUr. DÜN BAŞLADI.. yine gu«l goller .tt.lr Ve Maltepe «Cumhnnyet Taa de >ıne zaman raman işl gev Kapası» maçlanna dun yapıUn şek tuttular. ikı karsılasmavla başlanmıştır. Bu yıl «k defa S evrettı|im Buyukbırıl^leizlenenkar Besıktaş geçen vıUard.n ço* ş.lasmalarda ahnan sonuçlar daha farkh olmakla bertber, şo'iledır1 lıei sonuna kadar goturebıle: GÜNESSPOR » cek bir ekıp gıbı gelmedı bana. : R\HMANLAR * Necmı ve Ahmet gıbı çalışkan Goller Haldun, Vecdı, Makve zeki adamları olma«ma rag,ut (kendl kalesıne) Guneşspor, ısı e.nafhkla ve tekme | Ba>ram (3) Rahmanlar (Devamı 6. Sajfada) üe goturmek istevenlerın de saM«I haylı fazlaydı Kanımuca, Sıvah Beyazlılar daha iyi ran dıman almak istivcrlarsa her sevden once ovunlarını tranv fer ettikleri futbolcuların ozellıklerıne gore dUzenlemevı unui mamahdırlar Sonuç olarak 3 eni sezonda seyrettığımi? uç takım içmd» en fazla Fenerbahçe'nin goı doldurdugunu, San LacivertU lenn bıleklerırun hakkı ıle Spor Yazarları KupaMnı aldıklarını, valnız lıglerin bu vıl dığerlerıne oranla çok daha çetın, zev kli ve kaliteU geçeceğıni sovlejebılırız. ^a^fnç Xım oyununu gene her flcı tttam d. tauJı Geçen dHdkalartl. ı » ahçe ataklan » t y 14 dakıkada San in Minikler Futbol Turnnvasmda îffffl.Sît *ını üstünden atsmadan men bir dakıka sonr», to aglardan top «*f mnda kaldı Tımuçının getırip c e » sahas. ıçm. topu rbrahim şutlayınca Goller, Sıyah Be durdurmad! Akınlan Nacmi, 26 dakıkada topu tradan aldı goturdü 6fak»t „ «has: içinde » J 1 1 * ^atarak mutlak Bu ftrsatı dalokadft da Me vurdu«u kafad. to încirli, B.Sitesi, Türkeli, k Kuştepe Gençlik ve Atlantikspor tur atladı • Önceki gün elenen Çamlıkspor, Martıspor dun de 5 tomlaım. Kasırgaspor'dan ve sonra dün de Alipag & TÜM OEÇT, Dun yap.lan 5 kars. aŞma de de şaspor, Çimenspor, SS denm» ve 5 Ukun * « Tekstilspor, Langas p o r ve Yeşiltekke elendiler.. ve n a n CUMHURIYET KUPASI'NI ATLANTİKSPOR'U ı YENEN 3 . SANATSPOR KAZANDI t a Ga^nfedere ^ M«* l a r , n k.tıld.g. «Cumh»nkım ,et Kup»«» futbol turnuvalanna dun de çeŞıtlı sahalarda dılmıştır 3 SAN4TSPOR 1 ATLA.NTÎKSPOB SbTuçarakkurtar.üktanaon. 53 dakıkad» Mılıç c e » »*topu ıçm (61, AI1 ( J (Buient 6) K Necıp C K B 6 Âı, (6) Memduh (7>. NuretZ (6) (Ahmet 6). ^durrah(6i Akıf (7), Orhan (7), m a n B Necıp (7) Tekstılspor Sedat Jj) • Ay han (6), Bıtıh (7) Melıh (6) , \ l u t u n 6) (Nıhat 6\ Mehmet (3), Ömer (3) • Muarnmer (7 . Sukru (6), Ender (6) (Ilhan 61, Mesut (6). Sınan (6) 7 ) nv . Haldun . ITı Saba: Pendık Balkan Gençler Basketbol Birincilijrinde Romanya'yı 162 51 yendik BOTEVGR.'VD • Basketbol B»Tkaıi Gençler Şampıyonasında Turkıye Romanya'jı çok guiel bır oyunla 6251 yenmıstır Takımımız Romanya karşısında her ıkı yarıda da ustun ojiıam l s ve ozelhkle Erdogan, Alı v« Tjmurun basketlerı ıle sonuca gıtmıstır. Yakımırnızın sajılarmı şu bas ketçılerımız kaydetmışlerdırErdogan (181 Ah (14' Cıhangır (13) Tımur (12), Mustafa (o) Dığer'maçta Yugoslavya Yunan.«tan'ı varım basket farkla 63 62 jenmışür İncırhspo met m e t 61 Munır (61, B Meh(61 Ernın (71, Sabrı V», (Devınnı Çetm (61 (Fendun 61 nufus kagıdı \e tetkık edılmış ve 1959 d. D olduğu anlaşıld.ğından .üraz reddeddmıştır. Gunun en onemlı maçmda inoırlıspor denk kuvvettekıra çmensporu çok zevklı k l b l ve çekışmeh bır maçtan sonra o 1 venmevı ba^ardl Ovuna hızlı gıren Incırlıspor, olmasına ragmen gol atan tak.m Çimenspor oldu 6 aa kıkada kontra pasa dalan *. mın topu sert bır sutla Incır K AU'nın avagından ıkı gol kazanan Incırlıspor Çımen sporu 2 1 ^enerek tur atlaoı BULGARİSTAN BAYAN TAKIMI 4x800'DE DÜNYA REKORU KIRDI: 8.08.6 Basın Sıtc=ı, zorlu bır mucadeleden sonra Tekstılspor u 2 1 yendı Maça suratlı bır şekılde başlaCan Basm Sıtesı 27 dakıkada Sı* 83 dak.kada Orhan ın attıklan gollerle 2 0 one geçtı Tekstılspor bu gollere Jo dakiKada Muammerın avagınsona Kemal (81 AU (7T"AbdunVh (61 Rustem (5), Cemal (01, Selâmı (71 • Abdı fv Murat (51 1b a. (8). MehAtlantlKspor. ^«' >"' (7) Şevke* (Örnekspor) (4) Osman (Galata G 1 (51 Adem I (5) Behzat (Pendık) (6) • Adem II (2), Zulfu (3) Saba hattın (Uskudar) (7), Ah (4), Cemıl (TI , CUMHURİYET'ın ve Pendık Kultur Derneğının ortakla=a duzerledığı «Curahumet Y»z Knpası.nm fınalı dun PendiK «aha^ında o>nand. ve Pendı. Sanat^por, Atlantikspor u 3 1 yenerek gazetemızın kupasını kazandı. Kalabahk bır sevırcı kıtlesinın ızlecTıgı fınal karsılasmasında tak.mlar kalıtelı futboiun vanısıra sert bır ovun çıkardılar Her ıkı takımdan da bırer ojuncunun atıldığı karsıla^ma da Sanatspor kaptanı Cemal 13 ve 15 dakıkada attığı gollerle gn? doldururken l h a s da 60 dakıkada takımırı 30 one geçıraı Atlantık^por'un şeref İNCİRLİSPOR: 2 ÇİMENSPOR: 1 Hakem: Muhlıs Caasever (81 incirlUpor: Halıt (81 • Unal (8), Ibrahım (81 Kemal (7), Barbaros (71, B Ah (8) ™«an (71 Aptullah (7) (K *« S S 71 (B P Ender 71. K. Al. (81, Haluk (8), Atakan (81 ,. , o r Sabahattın (61 Mustafa (7), Meh (7) Erdogan (71 Or (61, Nurdogan (61 (K un 2 TÜRKELİSPOR: 5 LANGASPOR: 1 Hakem: A%han Çavlı (7) Turketapor.AlKSJHıkmet (8) (Basrı 81 Mahmut (8) Hu.eMn (81, Muzaffer (81 Bu , e n t (8) Hahl (8), (Emın 8), Mujdat (8), Nu<ret (9), Rıfat (9), Alâattm (1Ü> (Detamı 6 savfada) SSSE rekorus « SOFTA, (AP) BASIN SİTESİ: 2 TEKSTILSPOR: 1 Hakem Tuncav Gokturk (7' Bastn Sıtesı Faruk (61 (Sı rekorunu takımı. î tl veüa Zlateva, LHyana Tomo va Tonka Petro^a ve Stefka Yordanova. PİRİ REİS KUPASI DRAGON YARIŞMASINI NUR ÖKTEN EKIBİ ALDI Istanbul Yelken Kulubunün, duı vanılan geleneksel Pırı Reıs Kuoası Dragon yanşmasınl Nur Ok*en ekıbı kazanmıştır Ib rahım Horoz ekıbı ıkıncı. Atılla özerav ekıbı de uçuncü olmu«lardır. Ortalama 50 mıUDc Adalar çeu resını dolasan rotadakı varısmava 16 dragon katılmıs ancak dokuzu bıttrebılmıştır Saat 8 00 de verılen çıkısla vanşma başlamı« o?leden sonra hava s?rtleşınce bırçok dragonun *elkenı vırtılnıştır Bır kısmı da varı<;amavacak dunıma gelmıştır D^kuz buçr.k «aatlık çekıs'moden sonra saat 17 30'da Ntîr Ökten ekıbı bıtışı ılk geçen olmuştur. SPOR TOTO SONUÇLARI 30 Ekım Karsspor D Spor • Surmeli \ad ı>or G. Haııe YSE Id. Oca|ı • Dafccılık 12 ' ırt • 3 Temmu* \jrt'por • Kupkıran Mnr t«por D. Bevazıt Çorc'ıspor • *rt. Hopa A r h a ı G • 1 Mart PalarHoken E Dotfl 3 Mart Kombına Bavburt G,B. Kurtulus D . F f n P r Kar S Kales, (îptal) Kelkit G. • Tortol G. Ist. Oll • Bar*» SD. Ut. SaJ. • Ank. Bayanlar 400 m: engellide yeni Dünya Rekoru kırıldı sssa koru kınnı*tır. Eski dünja rekoru 57.4 ıtt AvusturyaU Marıa Sykoraya L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog