Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 13 Ağustos 1973 jgmuMniHmımmnnıtmnmininHnflfflimmımmtmımmflNiHim Deniz Kuvvetleri Komutanlıği Deniz Egitim | Komutanlığından Duyurulur: ( Deniz Lisesi 1973 Yılı Giriş Sınavlarını Kazanan Asli ve Yedek Adaylar Aşağda Olduğu Gibidir. Adaylarm Deniz Lisesi Komutanlığma müracaatları duyurulur | | | ıstanbul Kürek Birinciliği CorohüTİyet'in (Başiarafı Spor Sayfasınd») Lângaspor: Levent (6) N>dim (6), Celâl (6) Yusuf ( 6 \ Haluk (6) • N'aıl (6), (Ahmet 2), Ramazan (6), Mustafa ( 6 \ Gun dur ( 7 \ Levent (6). Çetın (6) Turkellspor kuvvetlı raklbı Lânga=poru Alaattin'ın şahane o\unu ı e 51 \endı O\una çok serı bır «ekılde gıren Turkeh'por, 4 ve 14. da klkalarda Alaattın ın 2 goluyle 20 one geçtı Langaspor'dan 18. dakikada Gunduz ce\ ap verince durum 2 1 oldu. Daha son ra A'.âattın 30 \e 32 dakıkalar da, Halll'ın ı*e 64 dakikada a'tıkları eollerle Lânga=por'u 5 1 >enen Turkelıspor tur atladı. olaylı Istsnbul Kıdemlılerarası Kürek Bmncıhğı dun Kartal da yapılan, ^ arışlarla sona ermış ve 7 >arısm uçunu Galatasaray, uçunu Fenerbahçe ve birını de Anadoluhısar takımı kazanmıştır 3. yarıştan sonra hakem kurulunun vanlış tutumu ıtırazlara vol açmış ve yarışlar gpç «aatlere kadar devam etmıçtır. Öte jand'an, bavanlarda Galatasaray takımı rakıpsız olduğu içın 3 >arışı da kazanmıştır. Kurek ^ arıslarının teknık «or.uçları şoyledır: DÖRT TEK DÜMENCİLÎ: 1 Galatasaray 2 Fenerbahçe ÎKÎ ÇtFTE: 1 Fenerbahçe (Galatasaray dıskalıfıve edilmıştır) SEKİZ TEK DÜMEN'CtLt: 1 Fenerbahçe 2 Galatasaray 2 TEK DÜMENCtStZ: 1 Fenerbahçe 2 Anadoluhısar DÖRT TEK DÜMENCtLİ: 1 Anadoluhısar 2 Fenerbahçe 3 Galatasaray (t=tın\e yarışı terketmi?tır). TEK ÇİFTE: 1 Galatasaray 2 Fenerbahçe (lstın>e yarışı terketmiştir). 1973 Deniz Lisesi Giriş Sınavlarını Kazanan | Asil Adaylar İsım Lıstesi 1 5 = Bajan Sırası AdayN'o: 2611 0509 1465 0699 0763 1186 0108 2580 8 0269 9 1088 10 1784 11 2524 12 0161 13 0805 14 0320 15 0811 18 2667 17 0625 18 0163 19 1391 20 0072 21 0174 22 2695 23 0617 24 1078 25 0115 26 0834 27 1841 28 0977 29 1824 30 0224 31 0916 32 0129 33 1932 34 0144 35 0054 36 0904 37 1389 38 0073 39 0157 40 1005 41 0624 42 1484 43 2343 44 1045 45 1905 46 0806 47 1063 48 0874 49 0912 50 1913 51 1573 52 1624 53 0418 54 1908 55 0282 56 0749 57 1639 58 0557 1260 59 1047 60 fil " 1536 2482 "62 1392 63 1520 64 0210 65 66 67 0425 0437 68 0758 69 0*55 70 1688 71 1935 72 2025 73 0008 74 0260 75 1497 76 0270 77 1874 78 1265 79 0847 80 1307 81 1678 82 0762 83 1056 84 0248 85 1337 86 1395 87 0353 88 Adı • Soyadı Fatih Kurt Hahl Turgutak AU Sabrı Ateşalp A. Reha Basatlı Alı Osman Şanverdl Mehrnet Kırtas Nezıh Gokşar Erhan Coşkunol Avhan Özsoy Ercan Özyalım Saıt Balcı Nevsan Şengil B. Enes Aydın Levent Otsukareı Gürkan Balkan Metin Gursel özışık Ruhı Sonmez Engın Moral Çeük Erkanol Besım Ömer Sevuk Coşkun Uşak Gunduz Öncel Ertujjru] Ergin Ibrahim Binal Şakır Kakalıçoğlu Sami Arıcı Kemal Özaslan Erhan Akporay Mehmet Yenen Halit Ali Aytaç Atıllâ Anakok Bulent Rıza Güney öraer Şahın Burhanettm Keke Cem Kınacı Ibrahim Karayağız Gurcan llgen Nectfet Reyhan Osman Tavfun Taşkıran Deniz Ersü Selman Ahıpaşaoğlu Mehmet Içık Ruşen Evren Yekta önder Adnan özbal Deniz özkan Alı Rıza tşıpek Yaşar Aslan Sinan Sınani Enis özgunay Mehmet Aygen tbrahım Yıldırını Kenan Baydar Turhan Avdan Vedat Erdem Serdar Yalçın Zeki Erdemir özhan Eren Olcay Yılmaı Mustafa Gencer Recep Ergin Hasan Fehml Tütüncüoğlu Mustafa Lütfü Kbseoğlu Halit Fikret Ulug Huseyin Demlrcan Aydın Hulusi Esen Ali Hakan Tunçaslan A. Can Yazgan M. Cemil Yaşar Atilla Uzuner Erdoğan Derair Y. Selim Kuçuközdemir Ramazan Doruağa Alı Gundüz tzmıtli Mehmet Kubilay Top Ceyhun Cesur Kâmil A!ı Şakar Nebl Çaloğlu Kenan Eren Erdmç Günay Yıldırım Çapan Ahmet Turgay Güçlü Zeki Yesılyurt Hakan Erman Ali Temel Öneri Şahin Kuyucu Mehmet Genç Adnan Çelebi Başan Sırası AdayN'o: 8J < 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 1316 0249 0057 1859 0959 1265 1553 0631 0795 0896 0639 0405 1310 0388 1672 0181 1806 0302 0016 0234 1608 0754 1629 0230 0010 0172 1390 1400 1993 1408 0885 1153 0364 0257 0702 0357 0208 2205 1507 0714 2219 1012 0266 0901 0366 0447 1556 0117 0666 0306 1R84 lfiO4 0421 0056 2325 0125 1983 0318 1437 0663 2696 1598 1263 0429 2405 1148 1578 0100 1351 2085 0227 1365 1552 0024 1611 0189 1790 0440 1048 0034 0233 1739 0284 0724 1912 2722 2162 Adı • Soyadı Faruk Korkmaz FiKrı Oran Şukru Özkan Haluk Erkur Doğan Denızmen Mehmet Kâzım Öğut Gazanfer Ünal Ahmet Fuat Otarcı Tahır Yavuz Cenglz Orçun î«ak Haldun Emanetoğlu Sedat Yıldırım Yasar Gurdal Oğuz Han Demıkesen Cengiz Balaban Fahrettın Kasım Necmettın Goktaş Erkan Demirer Ahmet Yapar Armağan Uzel Faruk Uzun Sami Uzun N'eiat Yavuz l«maıl Erkan Cumhur Anafartalar Birbaros Uzuner Emın Erol Enır Murat Ünver Dınçhan Üstel Ibrahim Erteği Temel Erersov A. Ajdın Yılmaz S Levent Laçin Tahır Doğan Yavuz Selım Hamsıoğhı Tamer Yuksekkaya Sualp Tayfun Atılır Mehmet Topçu Mehmet Orhan Yucel Tanju Vural Adnan Hacıbaloğlu Selâmi Ünlü Metın Samancı Ahmet Tecimer Bulent Altu Fıruz Erdıl Mu^tafa Darova Murat Sarıgül Ömer Nurocak Alı Yılmaz Eser özel Levent Ali Derman Hakan Camgöz Mehmet Tevfik Karlı Umit Colak Nevzat Kdk M. Cünevt Kayrak Ali Naci Kurşun Osman Mergen Kamuran Canan Can Gök Bülent Kamıl Çağatay Mehmet Turgay Kürıln Yığit Aksu Mustafa Münlr Tuna Ümıt Eryığıt Haluk özkan Raşit llhan Ülgen Ali Rüştü Üçok Cengız Kayahan Erdoğan Yı'.maz Atillâ Oktay Hıkmet Elatık Levent Açıkalın Ümıt Teoman Altınll Atıllâ Bekıroğlu Fettah Mercan Teoman Otaran M. Zafer Gtider Recep Dane Selım Buğudanoğlu Timur KupeU Ercan Oğuz Orhan Vardaroğlu Mustafa Olaş Akif Kemal Burdur Ahmet Ürkmez KUŞTEPESPOR: 4 A: PAŞASPOR: 3 i I | İ = I 1 ğ ğ | i 5 = 5 5 5 5 İ 1 3 = İ H = | = = 1 § II = İ | = 2 1 = İ = 5 = AT YARIŞI SONUÇLARI 1, Koşn: Cın. Surevva, Girgin. Ganyan: 2 95 tkili: 3 4, 5 40. 2. Koşn: Lapeste, Esrehan, Prınce Tefne. Ganyan: 1.65. Îkili: 1/5, 3 40 3. Koşn: Bo><=ıe. Altıngul, Stuka. Ganyan: 160. tkiH: 2 3; 215 4. Koşn: Altmer, Şenkız, Kara\ger. Ganyan: 1.45 Plâseler: 105, 115, 105 tkiU: 3/5; 4 00. S. Koşn: Satvet, Nad'.re, Uğur. Ganyan: 1.55. Plâseler: 105, 105, 1.05. tkiH: 2/9; 1.80. 8. Koşn: Manson, Golden Gate, Conqueror. Gmnvan: 105, îküi: 2/6; 1.75. T. Koşn: Aytudor, Şiir Gulaen. Ganyan: 105. îkili: 1/4; 2 10. S. Koşn: Alkuruş, Ender, Sur. Ganyan 13 00 Plâseler. 2 50, 8 70, 1.50. Ikili: 3/4; 84.35. 9. Koşn: Server Hoşer, Batuhan Ganyan: 12.15. Plâ<eler 170, 110, 4 55 îkili: 1'3: 3.20. Çitte: 3'1: 4 20 31ü Ganyan: 231 3'lıâ Bahii: 134 61ı Ganyan: 322131 Hakem: Alı Kıvırcık ("l Knstepespor Mustafa (7) Sedat (6). Haluk (7) Erdoğan (8) Sabrı (6) Mehmet (6> Hamza (81, Nazıf (8), Evup (7i, Mustafa (6). Selâmi (6), (Takl 6), Alıpasaspor: Kemal (6) Murat (6), Bahattın (6), (Osman 1) • Tuncav (6) Erdoğan (6). Muhittın (7) Alaattın (7), Yılmaz (6), Adnan (8), tlhan (7). Yucel (6). Kuştepespor penaltı kaçırmasına karşılık, karsılıklı attıkları gollerle Alipasaspor'u 43 yenmevı basardı. O\una hızlı gıren Kuştepe 15. dakikada Nazıf, İS dakikada da Erdoğan ın gollerı ıle 20 one geçtı Alıpaşaspor'dan Adnan 25. dakıkad'a durumu 31 vaptı Fakat 32 dakikada Ku'tepehler Mustafa'nın avağından bır gol daha attılar: 31 Golden 1 dakıka sonra Acinan Alıpaşaspor'a bır gol daha kazandırdı. Adnan'm golunaen bır dakıka sonra jıne Alıpasalılar gol atınca ılk yan 3 3 kapanJı. Ikmci \arı yapılan karîılıklı akınlardan galibıyet golunu atan Kustepelıler oldu. 76. dakikada Eyup takımına tur atlatan golu attı: 43. Topkapı eskiciler çarşısı yandı Beyazıt ve Tahtakale'den oncekı >ıl Topkaf pı dakı Trakya O obus Termmalın:n arka bolumune taşman «Eskı Elbısecıler \e Mobılvacılar Çarşısı»ndakı dukkânlardan 99 u dun yanmıştır. Çarşıdakı Ha.san Özsoy'a aıt 20 numaralı kebapçı dukkânında yanan butangrazı uzenndekı alumınyum tencerenın fazla ısıdan enjerek \ere dokulen parçalannın tahtalan tutuşturmasmdan çıkan alevler, tahta barakalardan oluşan sıteşi sarmış ve kısa surede gehsmlştir Yangın, çarşıdakı 140 dukkândan 99unun yanmasından sonra ıtfajye tarafından kontrol altına alınmıs ve sondurdlmuştur. Yananlarm. tuminle eski elbıse, gomlek :1a mobıha esyası olduğu bıldırilmı«tır. Ilgılıler, zan>nn bılırkışı raporuna gore 5 mıljon 150 bın lıra oldugunu soylemışlerdır. Yangınla ılg h soruş*urma yapılmaktadır. ATLANTİKSPOR: 1 YEŞİLTEKKE: 1 HAKEM: tsa Erde («) ATLAÎJTtKSPOR: Rasim (f> Ismail (t), Yakup (t) Sedat (7). Yunus (7). Ferhat ıt) • Behçet |7), \s\nn (7), Sabahattin (Sl. Behzat (7). Recep (g). YESILTEKKESPOR: Abidin (6) Ali (C), Metin (S) • Avni (7,, Burhan («), Saban (S) • Adnan (9i. Ismail («) (Erdoğan t ) , Kadir (8), AbduUah (7), Levent (9) tki denk kuvvet Atlantikspor ve Yeşıltekkespor dun bajabas bır mucadele sonunda birbirlerinı >enemediler (11). Fakat iki takımdan bıri tur atlayacaktı v« Atlantikspor tur atladı. Oyuna hızlı başlayan Atlantik spor, 36. dakikada Sabahattin'in golü ile 10 one geçti. Yedıkleri golden sonra toparlanan Yesiltek kelıter 10 dakika sonra beraberlık golur.u attılar. 46. dakikada sahanın başarılı oyuncularından Kadir durumu 11 yaptı. tkinci yanda da taraflar «onucu değiçti remeyince maç 10 dakiks uzaüldı Fakat sonuç vine değişmedi. Atlantikspor ve Yeşıltekkesporlu lar atılan 5'er penaltıdan 4'ünfl gole cevırince sonuc kura atısına kaldı ve kuravı kazanan Atlantikspor ıkıncı tura vukseldi. i Düjlünde içkiyi fazla kaçıran bir genç 3 kişiyi öldürdü MIL.4S Koy duğunünde Vav ga 3 kışının olumu, bır kışının de ağır yara'anması ıle sonuçlanmıj tır. Verüen bılgıye gore, Enver Kavala isımlı genç, Kemıkler koyundekı duğunde içkı içerken, çalgıcılardan şarkı istemesi uzerın duğundekılerle arası açılmış ve tartışmaya başlamıştır Sınırlenen Enver tabançasını çekerek kendı ısteğıne karşı gelenlerden Mehmet Gul, Osman Gul ve Hasan Husejın Sıler'ı cansiî yere sermıştir. Bu arada Sabri Bilge' ye de ateş eden Enver, adı geçeni ağır şekılde yaralamış, etraftan yetişenler tarafmdan zor kullanılarak kıskıvrak yakalanmış tabancası elınden alınmıştır. Belediye Başkanı Atabey, îçişleri Bakanına şikâyet edildi Istanbul Milletveküi Reşit Ülbu »uretle görevini kotüye kullanan Beledıve Başkanı hakkında ker, îçişleri Bakanına bır yazıh ne gıbi yasal işlem yapümijUr?.» soru gondennişür. Yazılı sonınun metni şöyledir:' •Gecekondulara tapu verümesi, ancak Belediye Başkanının dosja ları hazırlatması ve Belediye Mec lısınin bu dosyalar üzennde karar vermesi ile mümkundur. Istanbul'da tapu almaya hak kazanmış onbinlerce vatandaş, be ledıye kapısında sunindüriılmek tedır. Belediye Başkanı görevini yapıp bu vatandaşlann dosyalannı Meclise gefirmediğı ve kendisi kabahatlı olduğu halde. halka ts pu vermeme nedenıni çoğunluğu CHP'li meclisin toplanmaması ola rak gostermekteflir. > Bo haksız tutura' tnrfipsmda Istanbul Belediye Meclisinin 1/3'ten fazla CHP'li üyesı, gecekondulara tapu ven'lmesini sağlamak ve oynanan oyunu ortaya koymak içın Beledıye Meclisinin olağanu«tu toplanmasını ıstemijlertür Hakkıhuzur istemediklerini de ozellıkle belırtmışlerdir. Yasa açıktır. Bdyle bir istek halınde Başkanın görevi, yalnızca gtindemi jir hafta önce üyelere duytırmaktan ibarettir. Yasanın bu açık hukümlerine rağmen 3 Ağustosta Istanbul Be lediye Meclisini toplamayan ve Diyarbakır^ Elâzığ ve Tunceli dört giin karanlıkta kalacak i I i Ruml 1389 Temmuı 31 Hicri 1393 T A KV I M 0Ob 953 13 Ağustos Recep 14 Günes Ğeio tklndl Aksam Y»ts> tmsak 13.11 S M 17.10 8 57 2011 12.00 21 51 1.43 4.14 7J9 Cnmhnriyet Knpası (Baştarafı Spor Sayfasında) BAGLARBASI G. : 4 M. BtRLİKSPOR : 8 Goller: Dk 1070 Bayram, Dk. 4060 Tahsın (Bağlarbaşı G.) Dk. 50 Ramazan Dk. 80 Cemal. (M Bırhkspor) Mnstaf» Kt LOGLU BAĞLARBAŞI SAHASI: ATDINSPOR : S DOGANSPOR : • Hakem: Haluk Gokçen (6), Aydınspor: Hasret (7) (Beylerbeyı) Selâhattin (6) (Bu^ukdere), Huseyin (6) (Anadolu) Husej'ln II. (8) (Çorumtpnr), Kenan (7) (Anadolu), Rıfat (6) (Corumspor) • Ateş (6> (Buyukdere>. Ali (7) (Bevlerbeyi) Ömer (61 (Istanbul.«por). Cençız (7) (Buyukdere), Sahahattın (<j) (Bağlarbaşı), G«Uer: Dk 30 Cengiz, Dk. 60 Ömer. Fıstıkafacı G.: 1 Çicekçi: 1 Tank TÜRKAT RAMI SAHASI: Cmarspor 4 Gençay: 2 Doğanspor: 3 Çayırgücu • 0 Rami (B) • 5 • Alhnay (B): 0 Ramı Tek.: 3 Altınay Tek.: 3 Ramı 3 Altınay: 2 Beşiktaş (Baştaraf Spor Sayfasında) kir*e çok hafıf kaldı Sanlı, Milıç. Mesut durunca topu kim koşturacaktı Zaten Fenerbahçe'nın baskiM altında ter doken Beşiktaş, Ersov'un 30 metreden çektigı sutla avlanınca iyi re ço7uldu Şunu belirtmek istenz ki, BeMktaş tfuran adamlarının savmm azaltmadığı takdırrle, lıgde ve kupada arzuladığı sonuca ulaşması zo»dur Yarımızı kısi=el gorıişumüzle bitirelim. Fenerbahçe bu sezon her takıma gol atar. ama ne kadar ver bilemeyız. Fenerhahçe nı bir \oldadır ve en bnvuk rakıbi A? kendi lâubalıllgırltr EL\ZIĞ Hazar Hidro Elektnk Santralından elektrık enerjısi alan Elâzığ. Tunceli ve Dıyar bakır illerı 24 ağustostan ıtıbarea dort gun süre ile karanlıkta kalacaktır. ' . ı l , , '• ",, < Devlet Su tşleri yetkililerinin vılâyetlere gonderdiği bir yazıda kuraklık nedeni ile Hazar golunde su sevıyesmin düşmesi dolayısıvle yapılacak olan onarım yüzunden üç ilin dört gun süre ile karanlıkta kalacağı büdirilmiştir. Verılen bilgiye gore, onanmın ya nmda başka bir ârıza çıktığı tak tırde sure uzayacaktır. Ote yandan elektrıklerin kesfl mesı halınde Elâzığ'da Plâstik Bo ru Sanajıi, Doğu Çelık Fabrikası, Çımento, Azot Sanayü ve Keban baraj inşatı faaliyetlerini dort gun süre ıle durduracaktır. 'THA) lVleydan Larousse'tan abonelerinfi™ YEDEK KONTENJAN LÎSTESÎ Başan Sırası A d a v N o : 176 1000 177 0089 178 0205 179 0647 180 0051 181 1822 182 1559 183 1542 184 0279 185 0107 186 0878 187 1139 188 1622 189 2108 190 045" 191 2184 192 222Ş 193 0042 194 0339 195 0681 196 1679 197 0701 198 0797 199 0725 200 1788 201 1548 202 0830 203 0252 F > Adı • Soyadı Ali Aga'n önal Oktay Ergnder Faruk Kazbek Arıf Kürt Oğuz Çakan Müfıt Gomieksız N a d Yaşm Kemal Besçmar Azız özbakıs üğur Çağatay özcan Murat Kutlu Sezen Murat Ünai Muharrem Sezerer Tamer Sahın Rıza îrkut Ş. Necdet Yılma* Ozer Capan Ertugnıı Aydemır Ibrahım ÜnaJ Gul Refık KanatlAhmet Sınan Ertuerul Fatlh Mehmet Hanşıoğlu Cemalertir Altınkaynak Örrer Sen Mustata Çaiiskan Oguzhan Suer Nuri Şaban Ertemel Bekir Kurtulan Basan Sırası AdsvNo: 204 205 2Ofi 2(17 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 0019 247î 0191 0171 0025 1271 IT06 Ififi4 İOMJ 2375 0455 15'W 0074 23J2 1851 0152 0111 0314 0070 014 0049 101i 1073 1849 1513 1255 0.34 0933 22: 222 223 224 225 226 227 •328 229 230 231 Adı • Sovadı = Mehmet Atülft Cebed I Halıl Gültekm = Erav Koleoglu ş Abdurrahman Yegengfl ş Nıhat özdemir 3 Ramazan Erol Çokkeser ş Cengiz Yalkın H Fıkret Döser 5 Ahmet Bedır Koyun = Vedat Kosalclı ğ Arıf Tekındur j§ Fahn Karaözbek 5 Yalçın Durudo$an = Hurnvet OSruca § Gürkan Tunçel E Oktay özkartal =. Kenan Bavburt i Tımucın Akcakava = Ö7can Arıklı ş Tah"=ın Murat Pulak j| E\up Snnej Angav = Vpvsei Celâl Pekıçen = Fprıdun PopçuoSlu = l=Iâm Kakhkkava = R^eaı Cevız = Ahmet Gokhan Hazır ş Mehmet Muhammer Bayel = Tımur Onur = (Basın/ 6440) = Beş'ktas'ı (Baştaraf i Spor Savfasında) ce\ ı bunalttı O kadar.. San Lâcıvertlıler gene üstünlüğü al riılar vp Beşiktaş genlerıne sık stk ınmeve basladılar. Tftı hava fu'bolcuların sprt ovnamalanna vol actı. Feneroahçe gene bek lenmeven bır golle kuDa vnlunu gsrantıledı 74 dakikada Cemil, avut çızaı=ınden ıçerı top attı. Gerılerden kosan Serkan. ce» za sahaM çızgısı üzennden bek lenmeden Mirdu: 31. San Lâ rnertlıler Sl dakikada Serkan. 84 dakikada da Cemil ve îbrahım'ın ayaklarından îkı buvuk fırsatı değerlendıremeyınce. bu vılkı Spor Yazarları Kunasını 3î'lık skorla almış oldu. Naili Moran Atletizm Yarışmaları sona erdi İZM1R Uç gundur de\am eden Naılı Moran Atletizm Tur kıve Bınncılıklerı dun aksam vapılan \ansmalarla sonuçlanmıştır Kategorılerınde 1. olanlar sunlardır: 100 Metre Engelli (Yüdızlar): Emın Ergun (Izmir) 15 68 Cirit Atma (Kızlar) Fırıt Sovdemır ( A n k ) 3112 Cirit 4tnu (Gençler): Artun Talay (Ank t 45 18 Cekiç *tmâ (Büvükler) Cp^han Alpaslan CAnk.) 41.23 Giillr «tma (Kızlar): Leman Tokmakoğlu (tzmır^ 9 82 YUksek 4tlama (Kndar): Afıtan Sahın (Ank.) 1.45 2 Bin Metre (Gencier): Mustafa Koç (Mersin) 5 58 6 '10 Uzun \tlama (Yıldızlsr): Mnrat Eron Clst > 6.19 K00 Metre (Büvükler) M»hm»t Tumkan (Ank ) 15222 Cirit 4tma: EnHpr S''ner 'tzm ) 50 00 Oüllr Atma (Tıldırlır): Haralambos Çekedis (Ist.) 18 7R 800 Metre (Gençler): M'iammer Yargulü (Ist.) 1.57.53 " |i>llllllli|llll!llllllllinill!IIIIUIllllllllltll!nilllllllllllllltllllllilllll l l l l l l l l i l l l l i n i l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l D l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n , " BVRSA BİRİNCt tCRA VE İFLAS MEMURLUĞUNDA?! İLÂN İf lâsa Dair flân î.lüflisin adı ve soyadı: Uludag Sanatorrurmı Ba$ Hekımliğı Muflısın adresi: Uludağ Kirazlıyayla Dosva No Bursa 1 lcra Memurlugu 1973/1842 Yukarıda açık adresi vazılı Uludağ Sanatorvomu T. A S. Baş Hekımlığinlr) Bursa Aslive tkıncı Hukuk HâkımUJîının 19 71973 tanh ve 1873/598 esas ve 197T72'< karar ssyılı Ilamlanyle iflâsına karar venlmis buıundugu lcra ve tflâs Kanununun 166'nra maddesı eere5ınce tebUğ ve ılân olunur. Bursa 1. lcra ve tflâs Memur Yr. Bülent Eral (Basın: 20919) 6436 K1ŞLIK GİYtM EŞYASİ DtKTtRİLECEKTİR 1 Gereklı kumaşı müddrluğümuzce »en'ınek iç maİ7Ctresı ve dıkışı muteahhıde aıt olmak jzere '11 adet kaşko.ıu palto 68 tafcım elbıse (ceket . oar,ta:on> 53 adet $apka kapalı vazılı teklıf mektubu alın'nait suretıyle dıktınlecektır :' Bu ışe aıt sartname 20. llra bedeıie Sırkecı Biıyiik Postane karşısı Valde han kat 5'de bujunar müduflugümuzden temın edııebılır. 3 thalesi aynı adreste 31 8 1973 eünü sast 10 00'da iapılacafctır >ıüdürlügumüz ıhalevi vapıp yapmamaKtJ. veya dlledıgs'.e yapmakta serbesttır TKL: 37 21 59 anLarousse'un 12.(san)cildi tamamlanmıstır. Abonelerimiz riltlerini merkezimizden alabilirler. Parasını posta ile göndererek abone olanlarm ciltleri postalanmıştır. Sayın abonelerimize duyurulur. PTT Istanbul Tesellüm ve Deoo Müdüriügü (Basın zm?3) 6435 MEYDAN Gazetecilik ve Neşriyat LTD. ŞTİ. Sulunmektebi Sokak 23 25 ^Cağaloğlu îstanbul (Manajans 216b> S427
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog