Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SOVYETLER BÎRLIĞİ, ATLETİZMDE ABD'YI MAÖLUP ETTI MİNSK'DE YAPILAN GELENEKSEL YARIŞMALARDA BAYAN VE ERKEKLERDE AYNI SONUÇ ALINDI. SSCB: 168 • ABD: 163. MtNSK ABD ile Sovyetler Blrhği arasındaki geleneksel yıllık atletizm karşılaşmalannın ll.'sıni Soi'yet ekibi. bayan lar ve erkeklerde topladığı 168 puanla kazanmıstır. ABD ise, her iki ekip yarışmasında 163 puan elde edebılmıştir. Yarışmalara oranla za\ıf ve eksık bır takımla katılan ABD, Oyunların ıkıncı gununde arayı kapatmasına rağmen ilk günkü yarısmalarda kaybettığı puanlar yuzunden ezeli rakıbıne mağlup olmuştur. Oyunların ılk gününde, Sovyetler 18 yarışın 13'unü kazanırken, ikincl gun, 18 yarı^ın sadece 9'unda bırincihk eltfe edebılmışlerdır. ABD, ozelhkle ba\arlarda, mukemmel «onuçlar ahrken herkesi şaşırtmıştır. Uzun atlamada, ABDlı Bajan Martha Watson. 6 58 mPtre ıle yeni bi1ABD rekoru vaparak birinci gelmiş ve bu mevsimde, dunvan:n en iyi derecesıni yapmıstır. 800 metre bayanlarda ise, ABDlı 14 vaşındaki hanka koŞUCJ Marv Decker, Sovyet rakıbı Niele Saksaı*e ıle son metrelerde çekışmesıne ragmen 2 dakika 2 9 saniye ıle birinci olmu*tur. Erkeklere gelince, ABD lıler, ikinci gün de, sürat müsabakalarında üstunlüklerini surdürmuslerdir. Halen dünyanın en hızlı koşan adamı kabul edilen Steve Williams, 100 metreden sonra 200 metreyi de kazanmıştır. Williams'ın derecesi 20.7 saniyedır îstanbul Tenis Turnuvası devam ediyor Yaptıkları maçları kazanan Nastase, Juvanoviç, Dowdesvvell, Ball, Simpson, Maud, Giltinan ve Gisbert son 8'lere kaldılar D ü n y a n ı n 1 numaralı raketi Romen İlie Nastase dün de Cahit Ataş karşısında h e n ü z ısınmadan maçı bitiriverdi. Şampiyonanın ardından ZATOPEK Çeyrek finale kalanlar belli oldu Sadettin ATEŞ 28. üluslararası Tenis Turnuvasına dün de TED kortlannd'a devam edildi. Yapılan karşılaşmalar sonunda çeyrek finale kalanlar belli oldu: Nastase, Juvanoviç, Dowdeswell, Ben Jipcho iki saat ara ile girdiği iki yarışı da birinci bitirdi OSLO Dünya 3 000 metre en gelli rekortmeni Kenyalı Ben Jıphco, önceki gece Oslo'da yapılan «Bislet» Uluslararası atletizm yarı»mal»rında, iki saat ara ile girdiği 2 yarışı da birinci olarak bitirmiştir. 30 yaşındaki ünlü koşucu 1 500 metrede, rakiplerini geride bırakarak 3 dakika 37 < saniye ile 1 birinci olduktan sonra. 5.000 met reyi de 13 dakika 34 6 saniyede birinci olarak tamamlamıştır. Ball. Simpson. Maud. Giltinan ve Gisbert. Dünyanın 1 numaralı raketine ne yazık ki rakip bulamıyoruz. Adam maçı oynarken adeta sıkılıyor ve daha ısınmadan maç bîtiyor. Önceki gün Akil Avunduk, dun de Cahit Atas. Nastase herhalde hiç bir turnuvada boy lesme rahat bir çeyrek fınal sevınci tatmamıştır. Aslında ovnayanlann bir suçu yok tabiî bu işte. Suç tenlsimizin dü7eyini yıllardır belli bir çizginin iizerine çıkarmayanlarda ve tekrarlıyoruz tumuvayı zengin leştireceğiz diye her önüne geleni kortlara salıverenlerdedir Cahit. genç ve yetenekli bir genç. Ancak aradaki klas farkı övjesine büyük ki, 1 '6, 0'6'hk set skorları bile bunu belkl ifa de etmivecektir. DiŞer maçları sonuç olarak vermekle vetineceğiz: TEK ERKEKLER: Maud. Ha<;an Odemir'I 7/5, 6'1; Juvanoviç, Ahmet Gençsov'u 6'2. 6 0: Gisbert, Bulent Altınkaya'vı 6'1, 6'0: Dow de«well. Anatolu 5'7. 6/1. fi'2: Sımp«on, Moore'u 6'2. 2 6. fi'l; BalK Kemal Anbar'ı fi'0. 6'2: Giltinan, Teoman Tuncay'ı 9H. 6/1 vendiler. TEK BATANLAR: Turnball. Sevim Buvükfırafı 6'0, fi'0: Fromholtz. Lund*erer>'i 6'2. 6/0: Larsson Gisbert'i 6'3, 6'1 maŞlup ettiler. MUHTELİTLER: (Moore Moore), CGorec PevnircioğluVnu 6'1, 6'1; (Toledo Lundgren), CBensel • Necipoğlu)'nu 6f\, 6'3: (Ball Turuball), fGenç>=ov öztüretgenVi 6/1. 6/1; fGiltinan From holt7). (Bavkam IhkkanVı 6,0 6'1: TDand • Gisbert), fVar Öney)'i 6/0. 6'0; (Dowde«well Wisksted). (Nemli Önev)'i fi'0, 6'1 yendller. Bugünku karşılasmalar «aat 13'de başlayacak Ilk maçta Gis bert Dowdeswel, ikincisinde i«e Juvanoviç Giltinan ile van finale çıkmak için ovnavacaklar. daha sonra tek bavan. çift erkek ve muhtelit karşılaşmaları yapılacaktır. Balkan Bisikiet Birinciliğinin ferdi yarışmasında elde edilen başarıyı kutlamak gerekir Erhan GÜRER Balkan Bisikiet Şampiyonasının organızasyon hazırlığı aylar once, teknık çalışması ise üluslararası Cumhurbaşkanlığı Turunda başlamıştı. Organızasyon da başanlı olacagımız Şampiyo na baslamadan bir gün öncesine kadar, ıyi dereceler alacağımız da Cumhurbaşkanlgı Turuna ka dar ümit edilıyordu. Ne var kı önce sporcular ara sında başlayan kanşıklık, ydneticilere de sıçrayınca, Şampiyonada ümıtlenn çoğu boşa çıktı. Balkan Şampiyonasının çok iyi bır şekilde organıze edildıgi, her şe>in dakikasına vanncaya dek dusunüldüğü ortadavdı. Oysa is uygulama durumuna RIrince evdeki hesaplarm çarşıya uymadıgı ortava çıktı, aksaklık üstüne aksaklık bındı. Sporcular yönünden de durum hıç de ıç açıcı değıldı Daha Cumhurbaşkanlığı Turunda çıkan anlaşmazlıklar dört b:sıkletçinın Ceza Kuruluna venlmesme kadar cittı. Şampiyonanın kampı ise olaylarla dolu geçti. Bu olaylara antrenörlenn ve bazı yonetıcilerin de adlan karışınca Sampiyona'da derece almamız bastan hayâl oldu Takım yanşmasında, lâstık pat latmanın dordüncülügümüze neden oldugu :leri sürülüp bir dereceye kadar durumu kurtarma yolu seçıldi. Oysa Takımımızın morali iyi olsaydı ve ko«turulan elemanlar daha dikkatle seçılseydı en azından bir üçunculük alabilecek güçte idik Fakat organizasyonu da sürttlş meleri de kurtaran Erol Kıiçükbakırcı oldu. Rimdi kendi elleri ilc Ceza Kuruluna verdikleri Kıiçükbakırcı'yı Balkan Şampivonu oldugu için. gene o eller üzerinde tu taeaklar. Her seye rağmen, Takım yanş masmda aldığımız başarısızlık önünde ferdi yansmada bisikiet çilerimİ7in eösterdikleri gayreti kutlamak gerekir. AL1NAN ROVANŞ Zatopek de » r t t ı r * hızınu. Son turu haber veren çan sesi ile blrlilcte daha dt hııl»ndı Zatopek.. Ikı uzun fule.. Ve geçti Reiff'i.. Yanşın başından ber; yerı goğu inleten seyirciler birden susuverdüer. Bir ölüm sessızliğı çökuverdı stadın üstune. Şımdi bağıran, Zatopek'i yureklendırmeye çalısan Dana ve ondört Çekoslovak aüetin sesi duyuluyordu koca stadcfa.. Utancın ve yorgun'.ujun ezdıği Reıff'ın avakları kendisini ta^ımıyordu artık. Arayı açmamaya çahstı ama sonuçsuz kaldı bu gayreti de.. önce 50 metre, sonra 100 metre kaybetti. Aralanndaki iki atletl «yıran ara gıttikce büyuvordu. Zatopek ipı göğusledıği zaman Reiff 130 metre gerldeydl. 14 3" Bu. Reıff'in antrenörünün varıstan önce elde edileceğnı ıdJıa ettiğı derecevdı. tamamı tamamına, Ama bunu gerçeklestıren Reıff değıl Zatopek olmuştu.. tkıncilıgi Mimoun kazanmıstı. Reıff üçüncü, Makkela dördüncü, Posti besıncı, Thevs ise altıncı olmuşlardı. Yarıstan sonra Reiff bir hastabakıcmın kollanna yıkılırken Zatopek esofmamnın üstünü givivordu. Belçika basım bu yarışın sonucunu da yarıstan önceki önvargılan içerisinde değerlendirdı. Reiff'ın adı koca koca puntolarla gazete manşetlerıni kaplarken Zatopek'in adı vine sütunlar arasında saklanmaya çalısılıyordu.. Daha sonraları bır makalesinde Reıff anlattı bu yarışı.. Yirmı metrelık blr farka sahıp olundu mu, bir varış alındı demektir. Aslında her şeyi yapmıştı kazanmak ıçın Reıff Ama basaramadı Neden. dıve sordu bır gazeteci. Zatopeki yansı götürmesı için bırakmadınız. Kendısıni slz izleseydınız.. Zalopek'ı eğer venmek, geçmek istiyorsanız onu, ken. disıne ters gelen bır yansa zorlamahsınız. Mehmet Tümkan ve Musa Kalemoğlu Finlandiya'ya gittileı ANKARA 27 Temmuz'da Fn landıya'da yapılacak Uluslararası «Türkü» atletizm yanşlann» katılmak üzere Mehmet Tümkan ile Musa Kalemoğlu. bugün Fin landiya'ya gitmişlerdir. Bu müsabakalarda Mehmet Tümkan 1.500 metrede, Musa Ka lemoğlu ise 5.000 bin metrede yanşacakla rdır. t KONULAN BARAJLARI AŞAMAYAN 32 ATLETİN BESLENME YARDIMI KESİLDİ Dünyanın bır numaralı tenısçisi Romen İlie Nastase dün de Cahit Ataş'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Resimde Nastase'nın Ataş'ı yendiği maçtakı bır hareketı goruluyor. tFotoğraf: Alı Alakus) ANKARA 11 Temmuz'da îzmır'de yapılan deneme yarı$lannda Atletizm Federasyonu tarafmdan konan barajları aşamayan 32 atletın beslenme yardımları kesilmıştır. 13 Agustos tanhınde yapılacak seçmelere kadar baraj derecelennı aşarak beslenme yardımı almaya hak kazanan atletler şunlardır: Ankara Bölgesi: tsmail Akçay, Nızamettın Orun, Tayfun Aygün, Mehmet Tümkan, Erol Atalay, Mehmet Almaç, Artun Talay, Zelıha Akdemz, Nergul Yılmaz, Ihsan Duygulu. Izmir Bölgesi: Erol Şişko, Alı Kutlay, Bahriye Doğrulu, Özden Yasartürk, Eser Ercan, Hülya Onaran, Recep Kalender. Istanhul BSIgpsi: Muammer Yargülü. Kemal Tüzüner, Sermet Tımurlenk, Çığdem Başaran, Fıkret Üstünsov. Alı Avdm. Mersin Bölgesi: Yusuı Sögütlü, Mustafa Alçal, Nurullah Can dan, Mehmet Çelikcan, Taner Açıkada, Sadettin Arpaç. rencilerinin yaptıgı beden çalışmalannı yakınen lzlemek ve DÜRÜST DAVRANIŞLARINA dıkkat etmekle görevlendirirdi. Ingilizlerin «FAtR PLAY» dedikleri spor anlayışı bu jekılde meydana eeldi. tsviçrell bir avukat arkadaşım müvekkilinin müdafaasını yaparken «Hâkim bey müvekkılim bir SPORCU'dur bu lddialar doğru olamaz» derken «özcüge büyük değer vermiştt. öte yandan vıne bir mecliste bir tanıdık için «O BİR SPORTMEN'dir» tabiri kullanıldığı eünil hatırlıvorum arkadasım sampiyon fîlân değildi. Yalnız, "=i?ara. lçki. kumar ve kadına a^ın bir alıskanlıgı olmadıfh gibi, kendisini calıskan, dürüst ve zeki olarak fanırdık Avnca sporurra amatörce vapardı. Gün seçtikçe. vıllar önce söylenen bu cümlelerin ağırlığını daha iyi anlıjorum. Bizde sporcu ucuza gidiyor, hakikisi de sahtelerinln »rasmda kayboluvor. Bizde sporcu az yetişiyor, yetişen de tutunamıyor neden? Kısaca. idarecilerlmizin Sporcu zihniveti taşımsma larından. Spor'un tarihçesi çok eskı uygarlıklara dayandığı halde, bizde halen ilkokulu bfle yok. okulsua öğrenci nasıl yetışir? Blzdefci Sporcu, fcendl kendinl yetlştirea: bir AUab reıgisinl geliştırebılendır Ne mutlu Sporcuyum dlyabilene! 1948 OLİMPİYAT SAMPİYONU BELÇİKALI REÎFF .ZATOPEK'İN CESARETÎNE, GÜCÜNE VE ENERJİStKE YE:,*1LDİM» DİYORDU.. Belçikah atlet gerçekten de bir süre sonra. Zatopek'in c#. jarctıne, £ücıine ve enerjisıne yenıldiSıni itıraf etmışti. Reıff a gor=. Zatopek \akın bır gelecekte 14' un altına da lnecekti.. (1) Iste geçış sureleri: Londra Olimpiyadı Avrupa Şampiyonajı 2'48" 2 46 "6 1 PflO metre 2.000 metre 5'37"4 8'33" 8"27"2 3.000 metre 11 "25" 11176 4 000 metre 14'17"'8 14'3" 5 000 metre Emile, Dana ve Çek arkadaşları bu Avrupa Sampiyonasından ulkeierine mutlu bir şekilde dönduler. Strahov Stadmd» Fmlandıya Çekoslovakya millî karşılasmasma katıldı Zatopek. 10.000 ve 5.000 metreler! kazandı. 10DOO metrede Salonen' in (21'23"4) ve Koskela'nın önünde 29'54"6 ile birinci oltfu. 5 000 metrede ise Posti'nin dnünde 14'5"2 yaptı. Trebic de 2 Evlul'de 10.000 metreyi 29'35" ıle kazandı. Ekim ayında bırkaç arkadasıyla Doğu Almanya'ya davet edi'.dı. Berlın'deki ve Erfurt'taki yarışlara katıldı. Daha sonra Ekim sonunda Prag'da yapılacak olan Çekoslovakya • Rusya mılli karsılasması için hazırlanmaya başladı. Karsllaşmalann yapılacağı 28 Ekim'de hava kar yagışh ve soğuktu. Çekoslovak ydneticıleri karşılaşmaların ertelenmesi ya da İptal edllmesi ıçın Sovyet ıdarecilenne başvurdular. Katıyyen olmaz, diye cevapladı Sovyetler teklıflerl. Biz buraya karşılaşmaya katılmak için geldik. Şu hald» y«rı$lar yapılacak. Sovyet disk ve cirit şamplyonu Gailne Zyblna, bu karsılajma için anılarında sunları yazar: «Bütün gece ypğdı kar. Yanşlann yapılacağı Ordu Stadının ustü kalın bir kar tabakası ile kaplanmıştı... Hendekteki su dıbe kadar donduğu lçm 3.000 metre steeple'den vazgeçildı.. Ordu Stadırın o günkü halı gerçekten görülmeye değerdi. Pistın uzerindeki kar toplanmış, sahanın ortasına yıkılmıştı. Adeta bir kar dağı halindeydı. Atletler yarışmalan beklerken büyük bir atesin etrafında ısmıyorlardı. Sırtlanmızda, otellerimizden getirdigimiz battaniyeler vardl. Emıle 5.000 metreyi 14'21"4 ile Svajgr, Kazancev r e Popov'u geçerek kazandı. 10.000 metrede de Semjenov ve Wanın' in önünde 29'53"2 yaptı. 1951 sezonu başlanuştı. Emile bu yıla bazı rabrikalarda ve kulüplerde konferanslar vererek girdi. Bu tür çahsmalanyle İSletmelerin randımanlaruıı da arttmyordu Çekoslovak halkı için ulaşılmaz bir kshraman olmuştu artık. Herkes ondan akıl dışı dereceler beklivordu. Ara vermeksizin çalışmalarına devam ediyordu. Yuzundeki ıstırap çizgüeri çevresindekileri özellikle kansını korkutuyordu. Hayır hasta fılân değildi. tşinde de hiç bir zorluğu yoktu. Şrmdılik 10.000 metrede rekorunu yenilemeye çalışmayı düsünmüyordu. Biraz istirahate ihtiyacı vardı hepsi o kadar. . Nitekim bu izni kopardı. Karısı Dana fle blrlikte dağa çıktılar. kayak vaptilar. Ama bir talihsiz düîüj ayağının aJçıya almmasına sebep oldu. Bir ay süren hareketsizlik onu adeta çıldırttı. Bütün planlarv altüst olmuştu. 5.000 ve 10 000 metrelerde yeni rekorlara ulaşıııak bir yana uluslararası vanşmalarda eski derecelerini tutturabilirse kendisini mutlu sayacak hale geldi. O vıl Nisan avı başında calısmalara baslavabildi îlk kosru&u 5 000 metreyi 15* ile güçlükle kazanabildi. Svaigr'i yenmekte Çok zorluk çekmisti Haziran «onıında bir 5.000 metre dah» kazandı. Bu kez derecesi biraz dah? ivivdi: 14*17" Bu arads film çalı*malanna da kütıhvordu Korktuâıı sev o sırada başına geldi. 3 000 metrede Cenova tarafından geçildi. Bir tek yenilgi bile ortalı5ı karıştırmaya yetti. Garetedler öfkelenmis. idareciler endişelenmişti Bir tek Dana sonucia doğal karşılıyordu. «Kocamı göremiyorum bile. Işte olmadı§ı zamanlar iççflere ve gençlere konferanslar vermekle meşgul. Bu arada bir de fllm çevir diyorlar kendisme. Herkesin hizmetinde olmak rorunda. Hiç kimse onunla ilgilenmiyor. Kendisine avıracak, özel hayatımıza avıraeak kısacık bir zamanı biJe yok. Bir jampiyonun bütün ülkesine ait olduğunu biliyorum elbet ama onun daha uzun süre basanlt olraasım istiyorsak biraz da onun bir robot olmadığmı bilmeliyiz. Bu venilginin bir Slçüdc yaran oldu Emile'ıîe. Film çalı»maları durduruldu. Kendisini tamamen atletizme verebildi. Tekrar e'îki formunu ASustos a^nd» tutabildi Berlin'de düzenlenen Gençlik Festivali için hszırlamıştı kenrlisinf. 5 000 metreyf 1411" fle kazandı. Oradan Budaoeşte've gect? CeVo'lfivakva. Mscari»tan atletizm karşılasmalarına katıldı. Sonbahnr aelmisti. lv) bir derece vatmianın sırasıydı. 1 Eylül'dp Trebic'de 10.000 metre ko»tu Derece onn tatmin etmişti. 29*29"8. 6 EylüVdc 5.000 metrevfl 14*23"2'dekostu.ErteM günü 10.000 metrede 30*l"8 yaptı Eylülün 12'«indp DO&J Berlin'de bir 10.000 m*tre daha koştu bu k « derece'i 29*8" di. Millî Bisikletçi İsmet Onuk taratından kamptan kovuldugunu ileri sürdü Kampa katılmadığı gerekçesiyle Ceza Kuruluna verilen millî bısikletçı Haluk Gunozgen, yazılı ifadesinde, Federasyon Genel Sekreterl İsmet O nuk tarafmdan kamptan kovuldugunu ıleri surmuştur. Gunozgen, Almanya'ya gitmezden önce îstanbul Bölgesi Bisikiet Ajanı Ünal Tolun'a verdiği yazılı ifadede, Cumhurbaşkanlığı Turundan sonra kampa çağrılmadığını, durumu öğrenmek üzere Yalova'daki kampa gidip Federasvon Genel Sekreteri îsmet Onuk'la görüştüğünü, bu Eörüşmede de Onuk tarafından kovultfuğunu belirtmiştir. • NOTLAR • Turlar ilerledikçe seyirci de çoğalma\a başlacü. Bayan seytrcılerın gıysileri jabancılan da etkilemiş olacak ki, objektifleri kortlarm yanısıra tribünlere de dönüktü. • Celâl Uluf, Wimbleden'un ilk günü telefonla Istanbul'u arıyor: «Çok ıyi bir tenişçi var. Mayer. Onu da Istanbul'a davet edelim». Istanburun cevabı olumsuz. Tanınmamış Amerikalı tumuvaya davet edilmiyor, fakat Nastase"yi yenince Istanbul'dan telefonlar Ingütere'yı anvor: «Aman Mayer'ı Istanbul'a getirt» diye.. Ama iş i?ten AT YARIŞLARI TAHMİNİ î. KOŞU: Favori Scorplon. Plâse: Violettera I 2. KOŞU: Favorl: Dorualp, Plâse: încehacı, SUrpriz: Köp rüiü I I I 3. KOŞU: Favori: Semra 41, Plâseler: Reyhan n i Alyoş, Sürpriz: K. Saray 4. KOŞU: Favort: Bahtışah, flâseler: Fatih 4 Kırtay, Sürpriz: Tennur 5. KOŞU: Favori: Kertmhan, Plâseler. Tan Zarahan, Sürp nz: Tikma 6. KOŞU: Favori: NewmarKet, Plâse: ZaKkum. SUrpriz: «joldengate 7. K O Ş t : Favori: Dınlemez, Plâseler: Karacay Bıçlnn, Sürpnz: Soyhan (füksel ERÜÇ MAYER, AZ KALSIN GELECEKTİ Deniz SOM geçmiş, Mayer, Münih Turnuvasından gelen davetı kabul et rruştır. • Top toplayıcı çocuklar arasmda gazoz yuzunden munakaşa çıkınca Dowdeswell Anatol maçının ilk setı ıkı ballboy ıle ovnandı. • Önceki gıinlerde maçlar bil dırılen saatten once baslardı. Dun ise bıldinlen saatlerden çok sonra başlayabildi. 19'da başlama=ı gereken Nastase Atas maçı dığer oyunlar uzaymca bır saat geç başladı. • Sejirciler Nastase'den bek lediklerı oyunu dün de seyredemediler, Ataş karşısında rahat galip gelen Nastase. sert ser vısleri ile göz doldurdu. ABD'li bayan yüzücü, Çanakkale Boğazını geçerken rekor kıramadı Amerikalı bayan yuzucü Carol Starcke, Îstanbul Boğazından sonra dün de Çanakkale boğazında yuzmus, ancak 2 saat 18 dakika 29 saniye yaparak daha önce bir memleketlisi tarafmcfan vapılan dereceyt yenile\ememıştır. 34 vaşındaki bayan yüzücü, der.izin çok dalgalı olması nedenivle memleketlisi Florance Chadwick'ir. 9 Ekim 1953 tarihınde yaptığı 1 50 8'lik derecesinden daha kotü bir derece yapmıştır. Caroll S f arcke ayrıca denizde iken Dumlupınar sehitleri için de 30 saniyelik bir saygı du ruçunda bulunmuştur. Forum Onlarda ve bizde sporcu Yazan: DARİO PORSEMAY Bazı sozcukler vardır kulağa hoş gelır, ayrıca bır esasa bır temele sahiptırler. O kadar kı, tarihçelerı ılk uygarlıklara dayanır. Saf ve temız anlamlannı zedelememek için bırçok dıl aynen kabullenmıştır bu sözcükleri, tıpkı kutsal bir varlık gibi. Bunlardan bırı de SPORdur. Bakın sözlük ne diyor bu sözcük için. «SPOR» eüç, hız, dayanıklık, süples. refleks canlılıgı, gevşeme gibi fizik ve istem, cesmret, fedakârlık, sebat, düriistlfik gibi manevî nitplikle r kazanarak kafa ve bedeni geliştirir. Bi7de fse küçümsenıyor bu sözcük, yapıcısı üe, yöneticısiyle, seyırcısiyle hatta basıru üe. Hâl böyle ıken, aslında çok zordur Spor kurallannı yerıne getırebilmek, yapıcısı olmak, yanı onlarda SPORTMEN bizde SPORCU olmak. Sporcu, sahada top koşturan değıldır. havuzda yüzen de degildir, dağda kayan da değıldir. Sporcu en azmdan sözcüğttn anlamlanna sahip olan kisidir. Sahsî kabiliyeti ve gayreti ile sporculuguna yıldız katar. Düsünün bir kez, hangi ortamda karşılıklı mücadele edenlerden maglup, galibi içtenhkle tebrik eder ve geleneksel el tokasmı unutmaz. Hangi ortamda kazanan ve kaybeden beraber alki'lanır? Bütün ülkelerin insanlan ortak kurallar uvKUİamak ve tek bir di^ipîine uvmak için hangi konuda anlasmışlardır? Yalnız sporda. Sporcrunun tarifinde Ise, SPORCD, yalnız sporun yapıcır sı degildir. sporu \ aparken kurallannı da tatbik edebilen SPORCTT'dur. Hepimiz nice futbolcular, güreşçiler, kayakçılar tanınz, bun lar yalnız lyi birer futbolcu, "iiresçf veya kayakçı kalmı?lardır, SPORCU olamamışlardır. Spor yapan blr klmse anî bır yarar beklemez. Sporu kafasını dinlendirmek, bedenini rahatlatmak, kendine ve bir rakibine karsı mücadelenln hevecanını, dtlrilst blr mücadelede zafer kazanmak veva bütün rüctlntl ortaya koymalc Bevklnl duvmak için vapar. tngilizler öğretmenlerinJ, 08 1. Koşn: Selva, Gumuş. Letafet. Ganyan: 2 90 ı 2. Koşn: Zeyno, Esmeray. Vu | ral Ganyan: 13.30 | 3. Ko?n: Emperial, Sakura. Pap rıka. Ganyan : 7.60 ] 4. Koşn: Hayrettin. Koçak, Yö rukbey. Ganvan: 2 90 | Plâseler: 105, 1.25, ı 135 ' 5. Kftfa: Çetıner, Padısah, Niket. Ganvan 2 65. Pla seler: 130. 175, 2.000 | 6. Koşv: Mutluer. Seral. Tacran. Ganyan" 10 80. Plâseler: " 1.50, 2 35, 3 60 I 7. Kosu: Mabelle. Garibaldi. Jehol. Ganvan: 5.20 8. Koşn: Ceddıbaş, Atiker. Safha. Ganyan: 5 40. Pla•=eler 1.50. 1.55, 1.65 İKİLİLER: 1. Ikili: 1/2: 1.85: 2. tkili: 4'6; 38 60; 3. Îkili: 1 6; 30 05; 4. tkili: 2/4; 6 40; 5. îkili: 1/5; 9.30; li. Îkili: 2/5,29.25; 7. Îkili: 4 1; 13.95; 8. tkîli: 3/4; 14 90 ÇİFTELER: 1. Cifte: 4/1: 44 15; i. Çifto: 2/1; 7 30 •Tçlü Ganyan: 544 Tçia Br " 4311 AT YARIŞI SONUÇLARI Ragıp Özer, Yavuz Çakır ve Seyfi Sonakın Bisikiet Federasyonundan istifa ettiler Olavlı geçen Cumhurbaskanlıçı Bisikiet Turu v e 6. Balkan Bisikiet Sampiyonasından sonr» Bisikiet Federasvonunda kopmslar baslamif ve ilk olarak A«bas kan Ragıp Özer. Federasyonda gdrevli Ankara Bisikiet Ajanı Ya vuz Cakır ve ÜVP Seyfî Sonakın gorevlerinden istifa etmislerdir. ts+if!>«ıvle ileili olarak bir açık lama vapan Federarvon A'baskanı Ragıp Özer, •Kaliteli ve sevivpli «porcular. kalite ve sevîyeli yöneticUerden mevdana gel mi? bir kitleden çıkar. Bu inançta oldugum icin Federasyondan isfifa ettim» demistîr. Genç Millî Atletizm Takımımız Romanya'ya gitti ANKARA 28 29 Temmuz gunlerinde Romanya'da yapılacak Balkan Gençler Atletizm Sampiyonasma katılacak stletlerimiz dün özel bir otobüs üe Bükreş'e hareket etmişlerdir. Turhan Göker'in baskanlığındaki kafileye bayan yönetici olarak Sevim Sener ile Avnur Burcul da dahil edilmişlerdir. Kafilede 8 bayan ve 15 erkek sporcu bulunmaktadır. F. Bahçe, satışa çıkardığı 7 futbolcusu ile mukavele yaptı Fenerbahçe. satışa çıkardığı fakat alıcı bulamadığı 7 futbolcusu Fuat, Levent, Muharrem, Yasar, Canan, Necati ve Yavuzla temdit hakkmı kullanarak yeniden mukavele yapmıştır. Sarı Lâcivertli yöneticilerin yaptıgı açıklamaya göre, Didi bu futbolcuları kaoTroya »Imamakts ısrar ederse, Ekim »yında kiraya verileceklerdir. Yarın: BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog