Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

izledi futbolcuların yer aldığı Zuhuratbaba sahasındaki maçları 10 binden fazla seyirci Olimpiyatlarda altın madalya alamadı ama 5. kez Dünya rekoru kırdı Münih Olimpiyadının altın kızı Shane Gould'un yıldızı artık yavas yavaş sönüyor. Dogu Almanlann 15 yaşındakı hârika yüzücü Cornelia Ender, bir yıl içerisinde kırdığı 5 rekorla bu sporda Avustralyalıiarın eğemen liğine bir son vermek çabası içerisinde. Comella Ender, Münih Olimpiyatlarında altın madalyayı ka zanamamışn ama, bu sene içerisinde kırdıgı rekorlarla Olim piyatların acısım çıkarmasını bildi. Ender, daha önceki aylarda kırdığı 100 metre kelebek, 200 raetre karışık Dünya ve 100 met re serbest Avnıpa rekorundan sonra, üç gün önce Dogu Berlinde, önce 100 metre serbestte 58"25 ıle Shane Gouidun rekorunu, bir gün sonra ise gene ay nı yerde 1.03.5 ile kendisine ait olan 100 metre kelebek rekorunu 1.02.21 yaparak yeniledi. Fotoğrafta Münih Oîimpiyadında altın madalya alamayan ve Shane Gould'a geçilerek gümüj madalya ile yetinen Comelıa Ender < s a £ başta) şeref kürsüsünde göriilüyor. Ünltt Gayri . federe ve federe Itulüplerin katıldıklan Cumhuriyet Kupası Futbol Turauvan'na dün de çeşitli sahalarda devam ediimiştir. Gazetemiz adına. Fehnıi Özgüler, Fethi Uzun, Metin Kunutkun ve Ayhan Çallı'nm izledikleri karşılasmalar çok zevkli ve çekismeli geçmiftir. Bu arada Zuhuratbaba sahasında oynanan maçlarda pek çok ün lü futbolcu oynamış ve bu saha daki maçları 10 binden fazla seyirci izlerniştir. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar söyledir: F. Bahçe Zatopek K. Mustafa ve Alpaslan Berlin'de bir için bugün Şampiyon üü pey sürüyor Transfer çalışmalarma devam eden Fenerbahçe, kulüpleri tarafından l'er mılyona satışa çıkarılan Altayiı K. Mustafa ve İstanbulspor'lu Alpaslan için, bugün pey sürecekür. Bu arada SarıLâcivertli yöneticiler tercih haklannı, Fener bahçe lehine kulianacaklannı söylejen her iki futboîcu için fazla pey süren kulüp olursa bu futbolcuların transferlerinden . vazgeçeceklerini söylemiflerdir. özer için temaslanna, K. Mustafa ve Alpaslan'ın transfer iflemin den sonra devam edeceklerdir. Lucescu için t«krar teşebbüse geçildi öte yandan Fenerbahçe'liler, Fransa'nın Nimes takımı ile anlasan Lucescu için tekrar teşebbüse geçmislerdir. Romanya'ya giâen kaleci Datcu vasıtasiyle Romen Federasyonuna müracaat edecek olan Sarı Lâcivertliler, bu futbolcunun Fenerbabçe'ya transferini istiyeceklerdir. Bu arada Datcu, Radu Nunweiller için temaslarda bulunacak ve Fenerbahçe Kulübii Baskanı Faruk Ilgaz'ın hıç olmazsa bu futbolcunun transferi için Romen Federasyonuna yazâığı mektubu verecektir. ZUHURATBABA SAHASI: CEVlZLtK: 1 . Z. BUKNV:* Hakem: Aydın Koçoğlu (10). CevMik: Sefa (Edirne) (7) Hüseyin (Vefa) (?), Ertuğrul (Balıkesir) (7>, Fahri (Tekirdag) 17ı, Özcan (Tekirdağ) tf) Ünal (Vefa) (7), Nurettin (Giresun) (8ı, Selâhattin (Edirne) (7) Rüstü (Edime) (7), Şahin (Y. Kule) (6), Emin (Ad. D. Spor) (7>. Zeytinbunra: Zeki (Aksarsy) (6ı Hanna (Usak) (6), Bahri (Taçspor) (7), Nejat (Galata) (7), Necip (K. Çekmece) (î) (Devanu (. S»yf«da) Özer'in durumu Öte yandan SarıLâcivertliler, peşlerinde oldukları Göztepe'lı Sutopunda Antalya'yı 220 yenen Ad. Demirspor Şampiyon oldu ADANA, (Ozel) Türkiye Gençler Sutopu Şampiyonası, dun sonuçlanmış ve önceki gün Galatasaray'ı 62 yenen Adana Demirspor, dün de Antalyaspor'u 220 mağlup ederek Şampivon olmuştur. Mülkiye'yi 201 yenen İYİ, ikirciliği, Galatasaray da üçuncülüğü kazar.mışlardır. Adalar dörduncü, Mülkiye beşinci, Antalyaspor lse alhncı olmuşlardır. GENÇ MİLIİ SUTOPU TAKIMI BELLt OLDU Almanya'nın Duisburg çehrinde 15 19 ağustos tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılacak Genç Milli Sutopu Ta kımunızın kadrosu belli olmu}tur. Milli Takım antrenörü, Ahmet Bozdoğan ve Ahmet Gökbuket'i çok iyi yüzücü oldukları için Sutopu Milli Takıınına alamadıklarını söylemiş, «Balkan Yüz me Şampiyonasına bu iki eleman, yüzücü olarak katılacaklar dır. Bu nedenle takıma aJamıyoruz. demiştir. Milli Takıma alınan sporcular funlardır: Cabbar Yavuz, Irfan Verekdal (Adanaspor), Fikret Silay, Aydm Akday. Ali Balkan (Istanbul Yüz me Ihtisa5\ Engin Bora, Oğuz Baktır (Galatasaray). Kırıton Markoğlu, Niko Anastas Yole (Adalar Susporlarj). Turgut tncesu, Cemalettin Izmek (Istanhul Yüznıe thtisas), yedek olarak Cafer Çokduygulu, Cevdet Canbolat (Adana Demirspor) ve Ergin Tolga (Galatasaray). Oslo Avnrpa Şampiyonası yaklaşıyordu.. Zatopek de bn sampiyonaya katılmayı arzuluyordu. Ama Dunun için ordu yetkililerinden öıel oir izan gerekiyordu Her ihuimale ttarşılık Zatopek ortalık karışmasın diye, bir cesebbüse geçmedl. Hatu milli takıma bıle girmeye çalışmadı. Ama eene da Norveç'e gönderildi. Oslo'da, Slijkhuis ile bulustu. lngilız Wood»;rsan, Isveçll Nyberg, Belçikalı Reiff, Fransız Pujazon, Fınlancüya şampıvonu Heino ıle tanıstı. Heino o sırada 10 Din metre dünya reko runu elinde tutuyordu. Hemo, Oslo'ds da uolayca kazandı 10.000 metreyi: 29'52".. Zatopek :çin gerçekten güzeı ve ulasılmaz bir dereceydi o raman bu. Nitekinı vanşı tnbtiaaen seyreden Zatopek yanştan sonra Heino'yu tebnkteo kendinl alamamıştı.. Zatopek endiseli ve sinirliydi. Her zamanJc ratıatlıgını kaybetmiştı.. Şampiyonun Diyografisini yazan Fıarîisek Kozik, o günleri şöyla anlatıyor: «Çekoslovak ntletleri diğer ülke atletlen gibi ranat degillerdi.. Savastan alabildigine hırpalaumıs olarak çıkan ül. keleri, henüz gerektiği şekilde toparlayamamıştı ' 'Kendistni.. Böyle uluslararası bir sampiyonaya hazır nissetmıycrlardj atletleı kendilerini..» 5.000 metre için yanşın başlama çızgısinde. Wooderson, Heino, Slijkhuis, Nyberg ve adını bilmedigi ama vetenekll olduklarından Emile'in şüpbesi bulunmadığı Dir sürü atlet yardı.. Istanbul Ferdi Atletizm Birinciliğinde 4X400 kosusu sike nedeniyle iptal edildi Iftanbul bölgesi ferdl ttletizm birinciliklerine dün devam ediimiştir. 4x400 bsfyrak y»rısında »porculann yanfı Galatajaray'a kazandırmak için gay ret göstermeleri ve rakip kosucuların koşmak istemez davranışlan nedeniyle müsabaka iptal ediimiştir. 4x400'de Galata«aray'm birlnciliğinin ve müsabakanın lptali hayli tartışmalı geçmiş ve sonunda karsrda israr ediimiştir. Diğer yanşmalarda dereceler genellikle düşük olmustur. Beşiktaş Giresunlu Necmi ve Vefah ! Erdinç'in | peşinde Bu yıl yaptıgı transferler ile kadrosunu oldukça güçlendiren Beşiktaş futbol takımı yeni sezonu, 22 Temmuz'da ve parlak bir törenle açacaktır. Öte yandan bir santrafor ve bir de sol açık aldıktan sonra transferi kapatacak olan SıyahBeyazlılar, Giresunspor'un santraforu Necmi'nin transferi için çahştmalanna devam etmektedirler. Bu arada Sıyah • Beyazlı yöneticiler sol açık. için de Vefanın satışa çıkardıjı Erdinç üzerinde durmaktadırlar. BERLİN'DE RAHAT BİR 5.000 METRE KOSTU ZATOPfcK.. 14'31" tLE BİRİNCt OLDU.. ARKASINDAN FRANSIZ EMİLİNGER VE BELÇİKALI. STRUMAN GEIJVÖŞLERDÎ... BaçlangıçU Wooderson geride kalda. Bu b'raa şasırttt Zatopek'ı. üysa Ingiıiz yanşın favorisi değil miydi? Wooderson'dan şüpheienmeksizin Zatopek de yapışt' Koşuya.. önc» besinciydî. Sonra üçüncü dunıma geçM.. Slijkhuıs Daşta gidiyordu. Son turdan önce Hollandalı atlet nayü açrra^tı arayı diğer rakipleriyle Işte o zaman başladı JcüçüJı Woodersoa korkunç bir finişe.. Geldi geldi ve bütün raıcip«ri Irirer birer geçerek ipi gögüsledi. Onu Nyberg ve Heino lzledüer Zatopek yanşı onlardan sonra dördüncü olarak Oitirlyordu. Derecesi 14.25"8. yeni bir Çekoslovak rekoruydu... Askeri Akademiye dönüşte Zatopek daha çok çalısmaya başladı. Birhğinde de buna izin veriyorlardı. Artüc "kararlıydı. Müttefiklerarası düzenlenen yanşmalarda lyz blrşey ler yapmak istiyordu.. Zorluk çekmeksizin izin aldı ve bir Cuma sabahı Berlin'e hareket etti. Dresden'e gece yarısı vardı. Yağmur ar»lıksız yagıyoruu. Kaybetti yolıınu Bir Ingiliz teğmenının dik katinı cektı öncs Çünkü İnçiüz tegmeni Çefctslovak Ordu. sunun üniformasını şimdiyedek görmemışti bile. Zatopek e yarclım etti. Bir hava sığınağıca götürdü onu.. Geceyi Zatopek orada geçlrdi. Sabahın 5'ine kadar uyuyabiidi. Ve bir tren, sabahın erken saatlertnde eski Reich'ın baskenüna alıj götürdü onu.. Öğleden sonra vardılar Berlin'e.. Zatopek hiç vaöt geçirmeden Ülimpiyat Stadınm yolunu tuttu. Yorgtuı ve siniıkydL. 5.000 metrenin Cumartesi yani o gün vapılacagını Diıiyordu.. Bütün bu yolculuğu. boşuna yapmış olabilirdi ÇUnkU.. Ge^ kaldıgım sanıyordu. Ama stadda rahatladı. Çünkü 5.000 metre yarışı ertesi gün yapüacaktı. Onu yansa kiydeden bir Amerikalı teğmen bu mesafedeki en iyi dereceslnuı kaç olduğunu sordu kendisine, o da: 14'25"8, cevabını verdi. Teğmen şaşırmıştı. Emile gayet iyi anlamıştı ki, bu genç Amerikalı teğmen inanmamıştı kendisine. Üstünde durmadı bunun. Kendi memleketinde de vatandaşlan öncelert bir palavrscı sanmamıslar mıydı kendisini?.. Kaç kişi geldiniz? dedi Amerikalı teğmen. Sâdece ben.. Bu sefer alaycı ifade silindi teğmenin yüzünden.. Ona stadın önünde duran bir kamyonu gösterdi. Kendisine ayrılan yere bununla gidebilecekti.. Emile rahatlamıştı. İki • üç günden beri yoldaydı. Bu yanşa katılamamak, geç kaJmak, onu kahredecekti. Berlin'e yarıştan önce varması onu sevindirmişti. Varsın ucu ucuna yetişmls ya da yorgun olsun. Kampta ona barakada bir oda verdller. Bir asker ılık bir bardak çay ikcam etti. Zatopek bunu içti ve delikslz bir uykuya daldı. Ertesi pünü bütün müsabıklar, ttadda yapılan bir geçit resmine katıldı. Her ülkenin Snünde bir Amerikan askeri, o ülkenin adı yazılı bir pankart tasıyordu. Zatopek'e hayretle iordu, «Çekoslovakya» pankartını taııyan ABD askeri: Sadece sen misin? Zatopek'in «Evet sadece benim» demesl üzerine, asker, pankartı yere bırakıp komutanını buJmaya gittt.. Herkesin önünde, bir tek kişi ile temsil edilen ülkenin pankartını taşıyarak rezil olmak istemiyordu. Neyse bu lorun da çözüldü. Zatopek, geçit resminden sonra stadın bir kenannda ısmmaya başladı. Bu sırada yanına bir Amerikan »ubayı yaklastı ve onunla anadiliyle konuştu. Şaşırıp kalmıştı Zatopek. Ama anladı lşin aslını. Amerikan ordusunda dövüşen bir Çek göçmeniydl bu.. Ona, kaç metrede koşacağını sordu. Zatopek 5.000 metre dedi. Aman acele edin. Yarış nerede lse başlamak üzere. Birlikte koştular depar çizgisine. Tam başlama emri verilirken yetiştiler Startı verecek olan hakem onun adını elindeki listeden aradı, buldu En sona gidin, dedi. Biraz önce tanıştığı Amerikalı subay Itlraı etti hemen buna Açık bir haksızhkmış gibi göröndü bu ona.. Oysa bu sırada bir kez daha «porculann yönetlcilerden daha anlayıslı olduğu görüldü.. ön sırada kosuys hazırlanan bir atlet. ona, yanında yer tçr.ıstı bile.. Ancak Zatopek onlann arasında fazla kalamadı.. İlk metrelerden itibaren koptu onlardan ve 6 000 metreyi birinci bitirdl: 14*31" tkinciHgi Fransıı EmiUnger, üçüncülügü lse Belçikalı Struman almıştı. Ama asıl gürültU yanstan sonra koptu. Hiç bu kadar fotoğrafi çekilmemis, bu kadar soruyla karjılasmamıstı. Geçit resminde onun önünde yön'imek istemeyen Amerikalı er bile gelmis ve aSzında ciklet. kırk vıllık arkadaşıymıs gibi kolunu omuzuna atarok bfr anı fotnSrafı çektlrmlşrl... Bisikleti bırakmaktan vazgeçen Hüryılmaz; Balkan Şampiyonasmda koşmak istiyor Cumhurbaşkanhğı tnuslar&r»n Bisiklet Turundan sonra bisiklet sporunu bıraktıgını Gerçlik ve Spor Bakanı Celilettin Coskun, Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ismail Hakta Güngör"ün bulunduğu bir *iyafette açıklıyan Ali Hüryılmaz bu karanndan vaiîjeçmiş ve Bal kan Bisiklet Şarnpiyonasinda koşmak istediğini söylemişUr. o İSMAİL ESKİŞEHİR'DE KALDI ESKtŞEHtR Fenerbahçe nin bir süredir pesinde oldüğu Eskişehirspor santrahafı Ismail Arca, dün kulübünün sezonu açmasına bir saat kala, boa mukaveleye imza atarak, Eskişehirspor'da kalmıstır. • F.D.'DE BİRİNCÎ OLAN GÜRHAN TÜKEL EKİBÎ YARIŞ SIRASINDA... (Fotoğraf: ALt ALAKUŞ) Donanma Kupası Yat ve Yelken yanşlan sona erdi Türk Denizcilik Cemiyeti'nin düzenlediği Donanma Kupası yat ve yelken yarışmalarına dün de devam ediimiştir. Bütün yatlara açık olarak düzenlenen yarışmaya 56 küçük ve 9 açık deniz yatı katılmıştır. Alınan sonuçlar söyledir: B Klâs: 1 Hikmet Günay (F.B.) Cemre ile. 2 Semih Tuglu (İYK1 Plaisir ile, 3 Hakkı Görgun (ÎYK) Hatıra ile. C Klâ»: 1 Turgut Gürer (İYK) Kubi ile. D Kli«: 1 Prof Dr. Süleyman Dirvana (tYK) Seddül Bahir ile. Yelken yansmalarında şu (Devamı S. Sayfada) Arif Dökel, Vefa antrenörü oluyor Daha çok genç futbolculan alarak transfer çahşmalanna devam eden Vefa, antrenörlük için de eski Karsıyaka antrenörü Arif Dökel ile tam bir anlasmaya varmıştır. Yıldızlar ve Gençler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi ANKARA Yıldızfar ve Gençler Masa Tenisi Türkiye Birinciligi önceki gece Atatürk Spor salonunda geç saatlere kadar devam eden final karsılaşmalan (Devaım «. Sayfada) ALMANLAR, BOKS FEDERASYONUNDAN 165 BİN LIRA TAZMİNAT İSTİYOR ANKARA Yusuf Mergen'in Boks Federasyonu Başkanı olduğu sırada, Federasyonun bir hatası yüzünden spor teşkilâtı 30.000 mark, yaklaşık olarak 165 bin lira tazminat ödemek durumu ile karşı karsıya kalmıştır. Boks Millî Takımımızm ocak ayı içinde Almanya'da yapacağı bir karşılaşmaya gitmemesi ve müsabakalara iki gün kala telgrafla durumu bildirmesi Alman Boks Federasyonunu güç durum da bırakmıştır. Alman basmında çıkan haberler üzeri. ne Bonn Büyükelçimiz durumu Dışişleri Bakanhğına bildirmis ve Bakanlık da bu gibi olayların tekrarma mani olun masını istemiştir. Geçen yılm sonlarına doğru eski Boks Federasyonu Başkanı Yusuf Mergen'e resmî bir yazı göndererek Boks Milli Takımımızı karşılaşma yapmak üzere Almanya'ya davet eden Vestfalya Boks Federasyonu Başkanı Karl Sellger bu yazısına olumlu cevap alınca, maçia ilgili tüm hazırlıklannı yapmış ancak kar i çılaşmalara iki gün kala bir telgrafla Boks Federasyonumuz gelemiyeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine îüm hszırlıklan ya (Devamı 6. Sarfada) G. Saray, Maratonu bırmci bitiren Suriye'li yüzücüye transfer teklifi yaptı önceki gün yapılan 8. Uluslararası Yuzme Maratonunu kazanan Suriyeli yüzücü Maher Saleh'e yarıştan hemen sonra Galatasaray Sutopu Takımında oynaması için transfer teklifi yapılmıştır. Maher Saleh'in yarış sırasındaki değişmeyen hızlı temposu ve yanşın bitimindeki zinde durumu herkesi hayretler içerisinde bırakraış ve bu arada Saleh'in sutopu oynadığı da öğrenilince, Galatasaraylı bir yönetici kendisine ayak üstünde takımlarında oynaması için teklifte bulunmuştur. Galatasaraylı yöneticinin bu teklifine karşı Maher Saleh, amatör bir sporcu olduğunu, bu nedenle şimdilik bu gibi tekliflerin kendisini ilgilendirmediğini, üstelik halen askerliğini yapmakta olduğunu belirtmiş, ancak askerliğinin bitiminde, gene de kendisine yapılan bu teklifi düsünebileceğini söyleyerek, cBöyle güzel bir teklifle karşılasacağımı ummuyordum. Türklerin ilgisini, sıcakkanlılığını unutmayacağım» seklinde konuşmuştur. Türkiye Taek VVondo Şampiyonasında finale kaianlar belli oldu BALIKESİR, (Onjriı öcerman) Türkiye Taek Wondo Şampiyonası dün Balıkesir Kurt dereli Spor Salonunda yapılan karşılaşmalarla baslamıştır. 7 bölgeden 66 erkek, 18 Bayan Taek • Wondo'cunun katıldığı şampiyonanın ilk günü sonunda finale kalan Taek Wondo'cular şunlardır: (Devamı S. S»yfada) AT YARIŞI SONUÇLARI 1. KOŞU: Karamurat, Tahir, Tacran. Ganyan: 1.50 i. KOŞU: Saffet, Nadire, Yozgatlı. Ganyan: 1.05 8. KOŞU: Golden Roeket, Uygar, Scorpion. Ganyan 2.50 4. KOŞU: Karasay, Seyran, Yonca. Ganyan: 225 5. KOŞU: Bueefalus, Lejüste, Toygar. Ganyan: 5.60 6. KOŞU: Ferzan. Kader, Dorualp. Ganyan: 1.90 1. KOŞU: Yıldız, Safnur, Risard1. Ganyan: 2.00. PUseler: 155, 1,30 1.30 8. KOŞU: Q. Judgeraent, Jasmin, Feliç*. Ganyan: 1.90. Plaseler: 136, 1.80, 2.40. tKİLtLER 1. tkU: 2/1; 3.20, l. Jkffl: 1/5; 1.50. 3. tkili: 2/3; 4.15. 4. tkffl: 4/1: 7.35, 5. tküi: 5/1; 58.30, «. tkili: 4/3; 2.35, 7. tkiU: 1/4; 5.25, 8. ikİH: 1/2; 3.65 Üçlü bahU: 2 1 3 Üclü Ganyan: « 1 I Altılı Ganyan: 2/4, 5 « • 4 1.2. F. Bahçe Genç Silivrispor'u 10 yendi Fenerbahçe Genç Takımı, dün Silivri'de Silivrispor ile yaptıgı maçı 10 kazanmıştır. SarıLâcivertli takımın golünü 18. dakikada Turan atmıştır. Türkiye Gençler Kürek yarışmaları yapıldı KARADENtZ ERECLÎSt Türkiye Gençter kürek yarışmaları dün saat 15'ten itibaren yapılmış ve yarışmaları Kürek Federasyonu Başkanı Efdal Nogan ile iki bine yakın seyirci izlemistir. Alınan teknik sonuçlar soyledir: 15M metre d8rt tek 1 Fenerbahçe 6.30 1500 metre iki çifte (Devamı 6. Ssyfada) SPOR TOTO SONUÇLARI K. 30 Ekim K. D. Spor 20 (1) P. Döken D. Spor 01 (2) Erciş G. Van E. Spor 11 (0) 2 Nisan Van Gençlik 19 (2) Muş K. Spor Mu? ld.Y. 12 (2) Sarıkamış G. Karsspor 02 (2) 15 Şubat G. Hane YSE 30(1) Bayburt Kurtuluşspor 13 (2) 3 Mart Dağcılık (iptal) Çoruhspor • 7. Martspor 35 (2) Artvin G. Arhavi G. 10 (1) Dağcılık • Ağnspor 13 (2) Taşlıçay D. Beyazıt 03 (2) Alpaslan Muratspor 03 (2) Pasinler Doğuspor 31 (1) Izm. Sağırlar Ist. Dilsiz 10 (1) Pendik Fenerbahçe arasında önceki gün yapılan 8. Uluslararası Yüzme Maratonu Arap yüzücülerin zaferiyle sonuçlanmış ve birinci olan Suriyeli Maher Saleh'e Galatasaray Sutopu Takımında oynaması için teklif yapılmıştır. Fotoğrafta i!k üç dereceyi paylaşan jrüzücüleri görüyorsunuz. (Soldan sağa) tssam Kanaan 2., Maher Saleh 1. (Suriye), Ebraheem Faid Allah 3. (Mısır) (Fotoğraf: Ali Alakuş) YARIN: ZAFER YOLLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog