Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

28 bin liraya G.Saray'da kalan Metinı '"Yönetim Kurulu gerçek yüzünü Galatasaray Yönetim Kurulunun mukavelesinın 28.800 liraya temdıt ettıği millî futbolcusu Metın Kurt, dun THA aracılıgıy le yeni bir açıklama yapnuştır. Metın Kurt'un yaptığı açıklama aynen şoyledir: «Önce baskı altında anlasmaya zorlayıp, sonra kamuoyunu anlaştık âıye uyutmak düşüncesiyle verdıklerı sus payıtu, hıç bır zaman kabul etmıyeceğunt anlamıs olacaklar kı, gerçek yüz lerıni gostererek, baskının kaynagına donüp, mukaveleml tek taraflı olarak lki yıl uzatmışlardır. Bütün bunlara karşın. daha evvel açıkladığım gıbı profesy> nel milli bır futbolcu olarak Turk sporseverlerme karsı gorev ve sornmluluklanmı yenne getırebılmek amaciyle 28 8fi0 Turk lirasına evet deyıp, ıkı yıl daha SanKırmızıh renkler içın slın teri dokeceğimi, tüm kamuoyuna duvururum. Ayrıca sozlerimin doğruluğuru ve içtenlığıni ıspat hakkını bana verdıkleri içın, yöneücolerıme teşekkür borçluyum.» Yüzme ve atletizmde Dünya Rekorları kırıldı 15 yaşındaki Doğu Alman yüzücüsü Kornelia Ender 100 metre serbestte elde ettiği 58"25'lik derecesiyle Shane Gould'un rekorunu geride bırakırken, İngiliz atleti Bedford da 10.000 metrede 27'31"0 yaparak Varenden 7 saniye 4 salise daha hızh koştu. BERLİN 15 yaşındaki Doğu Alman yuzucü Kornelia Ender dun Doğu Berhn'de yapılan yüzme yanşlarında bayanlar 100 metre serbest stıide 38"23 ıle yenı bır dunya rekoru sağlamıştır Bundan onceki rekor 58"5 ile Avustralyalı Shane Gould'a aıtti Shane Gould bu rekoru 8 OcaK 1972'de Sıdney'de saglamıştl. Komelıa Ender 26 Mayıs 1973'den ben 58"60 ıle Avrupa şampıyonlufunu elınde bulundurmaktaydı. Ender kendısıne aıt Avrupa Rekorunu 23 Hazıran 1973 te Sante Clara'da yapılan yarışmalarda (ABD) egale etmıştı. Ote yandan Kornelia Ender'ın rekorundan bıraz sonra Doğu Al ı man yuzucu Rosemane Kother ! kadıniar 200 metre kelebekte 2'16"03 ıle Avrupa rekorunu kır mıştır. Didi'nin affettiği Osman 90 gün sonra idmana çıktı Cezası. Didi tarafından affedilen Osman, 90 gunlük bır mradan sonra, antrenmarüanııa baslamıştır. Dün sabah yapılan antrenmana katılan Osman, çahşmadan evvel, Didi'nin yanına gitmiş ve özür dilemiştir. Bu arada Didi tarafından öpülerek cezası affedilen Osman «Şimdi kendimi bir kus kadar haîiı hissediyorum. Sankı SanLftcivertli camiaya yeniden girmiş gıbiyim. Yaptığım hatanın büyüklügünü ben de anladım. Bundan sonra Fenerbahçeli taraftarlar yep yeni bır Osman seyredecekler. Benl anlayan tüm Fenerbahçeli ydneticilere ve taraftarlara sükran borçluyum» demiştir. SanLâcivertli futbolcular, bugün doktor muayenesınden geçecekler ve yarm Sillvri KarmaM ıle yapılacak maç ıçin, Silıvn've hareket edeceklerdır. Vluslararası yarışmaya Mısır$ Suriye ve Türki y e katılacak Yüzme Maratonu bugün yapılıyor Uluslararası YUzme Maratonu bugün saat 9 00'da Pendık'ten baslayacaktır. Pendlk Fenerbahçe arasında tek etap olarak yapılacak yanşa Turkiye, Mısır ve Suriyeli yüzuculer katılmaktadır. 26 kılometre olarak yapılacak maratona Türk takimı genç yuzuculerle katılmaktadır. Maraton sampiyonu Erdal Acet'in ıyi hazırlanamadığı gerekçesiyle katılamadığı bu maratonda, Türkiye'yi temsil edecek 8 yuzucumüz şunlardır: Sırrı Durmuşoğlu (Antakya), Mehmet Gedlk (Ankara), Unal Erakman (Konya), Gürhan Beacan (Adana), Ismaıl Gungor Çanakçı (Trabzon), Habip Yaşar Aydemir (Trabzon), Hakkı Arıbaçlı (Istanbul), Çetin Evrıgen (Istanbul). Uluslararası Yüzme Maratonuna şu ana kadar kendilerinden bir haber almamayan Bulgar vuzüculer ve 16 vaşındaki Ingılız ba>an yuzucü hariç, Mi'irlı 3. Suriyeli 2 yu7Ücu katılmaktadırlar. Maratona katılmak üzere blrkaç gunden beri Iftanbul'da bulunan Mısırlı ve Suriveli yüzucjler «;unlardır: Ebrahpem Faıd Allah, Sameh Abdel Baki, Ahmed Bard (Mısır), HMuk Saleh, Issam Kanaan (Suriyel. Zatopek Fabrikada bir şampiyon Emıle Zatopek Kuzey Moravya'da Koprivnice admda kueük bir şehırde doğdu. 19 Eylül 1922. Babası bır marangozhanede çalıjıyordu. Altı kardeşi vardı Zatopek'in. Çok küçukken bır sevgi başladı Zatopek'in içınde koşmaya karşı. Hattâ zaman zaman aılesı, onun öyle komşu çocuklarıyla devamlı koşuşup durmasının sağlığı yonunden zararlı olacağı endışesı ıle mudahale bıle edıyordu. Müdahalenin dış gorünuşüydu tabii sağlık Ama aslında eskitılen ayakkabılann yenüerini almak aile bülçesini iyice sarsıvordu. BLrkaç ay acı çekti ama koşmayı bıraktı Zatopek.. Bir süre sonra da bir zamanlar koşunun kendisi için ne denli zevkli bır uğraşı olduğunu unuttu bile. Babasına göre spor hem bır çılgınlık hem de bır zaman kaybı idı.. llkokulu bitirdikten sonra ailesini terketti Zatopek. Artık Zlinde okuması gerekiyordu Bata Ayakkabıları teknık okuluna yatılı oğrenci olarak kabul edıldi. O zamanlann uluslararası bu büyuk trostune uzroan işçı yetıstırmektı bu okulun amacı Gündüzleri ayakkabı imalinde çalışıyor. akşamları da Guzel Sanatlar Okuluna gıdıyordu. Çok okuyor. fabrikada da çok çalışıyordu. Çok ender geçerdı fakir aile çocuklarının elıne boyle bır fırsat. Sadece pazarlan boştu. Arkadaşları ile dansa fılan gıderdi Yolu stadın onunden geçerken içerıden yukselen uğultuya bır turlu anlam veremezdi. 15 Mavıs 1941'e rastladı o yılki Bata Fabrikalan yanşları. Bununla fabrıka, kendi eğitımme terkedılen oğrencılerin beden eğıtimlen üe nasıl ılgılendığinın de reklâmını yapmak ıstiyordu. Çekoslovakya Nazı'lerm ışgalindeydı o sıralar.. Emıle'ı de zorla koşturdular. Ne kadar çok genç katıhrsa yarışa Nazıler uzerinde o kadar duzenli bir kuruluş ızlenimı bırakılacaktı. Kendısini zor. AT YARIŞLARI TAHMİNİ 1. Koşu: Favori: Pamukkale 2, Plâse: Merthan. Sürpriz: Hed ban 24. 2. Koşu: Pavorr Mabelle Pllse: Arkın Sürpriz: İpek 2. 3. Kosu: Favorr Serden 2. Plase: Kerımhan Nuh. Sürpriz • Alkunış 13. 4. Kosu: Favori: Ally. Plâse: Gamlı • Peterpan. Sürpriz: Rooki. 5. Koşu: Favori: Şebnem. Plase Nasıbe 2. Emmioglu. Sürpriz: Talip. 6. Koşu: Favori Şıir. Plise: Gulsen Surpriz Nadas. 7. Koşu: Favori: Gülbatur. Plftse: Karayger Plftse: Şenkız 12. Sürpriz: Füsun. 8. Koşu: Favori: Mueulyell. Plase: Civanım 1. Plâse: Bastay. Sürpriz: Edalı. Yüksel ERÜÇ Avrupa rekoru Maratonun tarıhçesı Uluslararası ilk vüzme maratonu 196fi vılmda yapılmıstır. Fakat uluslararası niteliği olmayan ilk maraton 1965 yılında yüzülmüştür. Şimdıye değın vedı kez yapılan Uluslararası Yuzme Maratonuna yabancı yurücüler pek ilgi göstermemişlerdir Uluslararası Yuzme Maratonuna en çok katılan Türk yuzücu Erdal Acettır. Acet 1965 den beri yapılan yedı maratonun altısında kulaç atmış ve dort kez birinci olmuştur. Bırer kere de Bulgar ve Mısırlı maratoncular birinci olmuşlardır. Bu maratonlara bayan olarak tek vuzücümuz Canan Ateş katılmıştır. Canan Ateş üç kez girdigi maratonun ikısmı rakrpsız bitirmış bınstnde ıse Bulgar ve Mısırlı yüzücülerin ardından üçüncü olmuştur. Yabancı maratoncular içınde ıse Istanbul'a e a çok gelem Bulgnr Dmev"dır. Dınev maratona uç kez katılmış, birislnde maratonu tamamlayamamıştır. Uluslararası Yüzme Maratonu 1970 yılına kadar Pendık Burgazada Fenerbahçe arasında ıki etap üzermden yapılmış, 1971'den itibaren ıse Pendık Fenerbahçe arasında tek etap üzermden yapılmaktadır. 1965 1. Yüzme Maratonu: Beş yüzücünun bitırebıldıgi ya rışta Erdal Acet (14 24.24) bırıncı, Nejat Nakkaş ikınci, Selâhattin Morkal üçuncü oldular. 1966 1. Uluslararası Yüzme Maratonu: Ikısı yabancı 16 yüzücünun katüdıgı yanşı, Bora Ozkök (8. 49^1) birinci, Erdal Acet ikinci, Nejat Nakkaş üçüncü bıtirdı'er. 1967 2. üluslararası Yüzme Maratonu: 15 erkek ve iki bayan yuzücünun katıldığı yanşta, Vasıl Atanasof (Bulgar), 7.56.08 ıle birinci, Valantın Kanef (Bulgar) ıkın cı, Selâhattin Morkal Üçüncü oldular. Bayanlarda ıse Canan Ateş rakipsiz birinci oldu. 1968 3. Uiuslararaa Yüzme Maratonu: 14 erkek ve 5 bayan yüzüoünün katıldığı yanşmada Mısırlı Hassan Abdürrahim (7.20.19) bl rınci, Erdal Acet ikinci, Muham (Devamı 7. Sayfada) Ve Viren'in rekoru LONDRA Ingıliz atleti Dave Bedford dun Londra'dakı «Crystal Palace»ta yapılan Ingıltere atletızm karşılasmalarında 10 000 metreyı 27'31"0'da koşarak yenı bır dunya rekoru kırmıştır Bundan onceki dunya rekorunu Fınlı atlet Lasse Vıren Munıh Olımpıyadında elde etmışti Bedford'un derecesı, Vıren'ınkınden '7' 4 daha ıyıdır Bılindığı gıbi Vıren Munıh Ctlımpiyadında 27'38 "4luk derecesi ıle bırınci gelırken, Bedford 28'05"4 yaparak altıncı olmuştu. FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRU DİDİ, DÜN FUTBOLCU OSMAN'I AFFETMİŞTÎR. FOTOĞRAFTA DİDİ, OSMAN İLE BİRLİKTE GÖRÜLMEKTEDİR.. SATRANÇ KÖŞESt MAX KARSTEDT: «LASTRATEGİE;» 1913 ETÜD: Beyaz kazanıyor. Istanbul Ferdî Atletizm Şampiyonası başladı Istanbul Atletizm Ajanlığı tarafınrfan duzenlenen Atletizm Şampivonası dun Fenerbahçe Stadı'nda ba;lamı;tır. Yarışmalara Galatasaray. Fe nerbahçe, İTÜ, TSYD, Selimiye ve Beyoğluspor Kuluplerine mensup atletler katılmıştır. llk gün sonunda birinci gelen atletler şunlardır: M0 m. Gençler: Oğuzhan Doğukan (İTÜ) 2.12.5 Yuksek Büyükler: Ahmet Gorgun (GS) 1.75 Uznn Yıldııl»r: Musa Eron (İTÜ) 5.76 Gülle Büyükler: Mustafa Ma vıengin (GS) 13.66 Gülle Gençler: Gazanfer Ofluoğlu (TSYD) 1146 Çekiç Büyükler: Hüseyin Manioğlu (GS) 14 87 Gölle TıldııUr: Haralamboş Çakıridıs (Beyoğluspor) 15 29 Vznn Büyükler: Temel Erbek (GS) 6^8 Unın Gençler: Mirza Egeli (Fenerbahçe) 6.43 10.000 m. Bnyükler: Hikmet Şen (Fenerbahçe) 3215.6 4x100 Bayrmk Yıldıılar : (İTÜ) 48 8 4x100 Bavrak Gençler (Fenerbahçe) 47.6 100 Metre: Çiğdem Başaran (Galatasaray) 13.0 800 Metre: Çiğcîem Başaran (Galatasaray) 2 312 4x100 Bayrak: Selünlye îlkokulu 59 4. Yarışmalara bugun de Fenerbahçe Stadı'nda saat 17'den itibaren devam edılecektır. .ZATOPEK, BATA FABRİKALARI TEKNIK OKULUNDA OKURKEN ANA VE BABASININ AKASINDA... tFotoçraf: Cumhnriyet) lamamasına rağmen gene de ikinci bitirdi yarışı Zatopek.. Nitekim yarışm birincisi arkadaşı Krupiçka da farkına varmıstı bunun.. Yarıştan sonra aralannda şöyle bir konuşraa geçti soyunma odasında: Neden yanşı bana bıraktın Emıle? Oysa sen daha kuvvetliydın benden.. Uzun zamandan beri izliyorum seni. Koşmanı ve başarıya ulaşmanı çok arzuluyordum. Koşmayı ben senin kadar sevmi. yorum. Bunun içın yormadım kendimi. Bata'da eğitimi bittikten sonra fabrikanın en zor kısmına verdıler onu. Sabahın yedısinden öğlene, yemekten sonra da akşamüstü beşe kadar çalışıyordu. Elinden günde 2.200 çıft ayakkabı geçiyordu. Kolay kolay dayanılacak bır sey değildi bu Ama o dayandL Bu arada akşamları fabrikadan sonra Teknik Okulun gece kısmına gidiyordu. Kimya tahsü ediyordu. Diplomalann bır işe yaradığını sandığı devirde mezun oldu. Ama yetmediğını gördü bunun. Devam etti tahsiline. Gece Okulunda gimdi yuksek tahsil için çalışıyordu. Bu arada boş vakitlerinde başladı atletizme. Bmo'da yapılan bir 1500 metre yarışında geçti arkadaşi Krupiçka'yı.. Daha sonra Zlin'de aynı gun hem bır 1J0O metre hem de bir 3.000 metreyi kazandı. O sırada Çekoslovakya'da domifonda Ali diye biri şampiyondu. 3.000 metreden sonra yaklastı Zatopek'e. Fazla yorulmadın mı? Hayır. Gayet iyiyim. Koşarken seni izledım. Fena değil.. Benimle çalışırsan «anıyorum iyi dereceler elde edersın. Yann akşam stada gel.. Emile ve Ali birlikte çahşıyorlardı artık. Emile ne zaman boj vakıt bulsa stadın yolunu tutuyordu. Bir gün, çalışmadan sonra Ali ona sordu: Hosek hakkmda ne düşünüyorsun? Kuvvetli bir atlet... 1J00 metreyi 4'06" da aldı... Ya sen? Sen de 4"20" de.. Ama sakin ol.. Daha iyisini yapacak güçtesin. Pazarı bekle. Balo yerine stada gel ve benimle 3 K ) JK metre yarışına katü... Tamam dedi Emile. Denemeye değer» Ve o pazar geldi. Diğer rakiplerinin kim olduğu ile bile flgiletımedi Zatopek. Sadece 3 000 metrede Ali'yi izledi ve ikinci oldu. Ertesi gün mahalll gazeteler: «Genç Zatopek'in guzel derecesi» diyorlardı.. Onbeş gün sonra Batov'da bir 1.500 metreye katüdı. Ali 4'14"2 Ue birinci, Zatopek 4'14"4 ile ikinci oldular1942, onun kendisini Atletizme tamamen verdiği yıldır Zlinde o sırada üç mükemmel dömifon atleti vardı. Zatopek'e de çağrıda bulunarak birlikte 4x1500 yarışına birlikte katılmayı istediler. Zatopek ilk kez Prag*ı görüyordu yaşammda. Zlin ekibi birinciliği kazandı. Sale, Ali, Kubat ve Zatopek'ten kuruluydu ekip. Aynı yıl Çekoslovakya Sampiyonasında 1500 metrede Ali 4 dakikanın allma inerek birinci oldu. Zatopek de 4'3"9 üe beşinci olabüdi. İyi niyeti ve çalışma azmiyle o zamanlardan itibaren dikkati çekmişü. Çalışrnaya ayırdığı sürenin bir saniyesini bile boşa geçirmiyordu. Bütün iyi koşuculan izliyor, notlar alıyor, taktiklerini kafasına yerleştiriyordu. Bütün bunlann da yeterli olmadığını biliyordu. Ali'nin öğrettikleri, ya da şu küçuk şehirde g ö rebildiği atletlerin onun düşündüğü noktaya vanşta tam bir örnek olamayaeağını seziyordu. «Ama olsun» diyordu kendi kendisine.. Hızuıı arttırmahydı. Hızının artması bile yeterli değildi. tşte Isveçli Haegg ve Andersson gözünün önündeydi. Arka arkaya rekorlar kınyorlardı. Hızını arttırmah ve mümkün olduğu kadar uzun süre arthrılmış bu hızla koşabilmeliydl.. Arkadaşları çahşmalar sırasında, stadda turlar atarken onu çağırdıklannda gitmiyordu yanlanna.. O bir sürü 100 metre koşuyor, arkasmdan biraz nefeslendikten sonra bu kez 200 metreleri peşpeşe sıralıyordu. Biraz nefeslendikten sonra yeniden 100 metrelerine dönüyordu.. O güne kadar bu tür bir çalışmaya rast» lamamışlardı arkadaşları. Zatopek'in yaptığı her şey onlar» ters geliyordu. 1943 ilkbahannda Vitkovice'de yarışü. Fabrikada iş durumu gene butün yoruculuğu ile devam ediyordu. Morali pek ıyi değildi. Sali'ye geçilerek ikinci oldu. Yakınlan. bu mesafeyi bırakmasını istiyorlardı ondan. Onlara göre Sali ve Ali önünde hiç bir şansı olamazdı. Bundan sonra katıldığı ilk yanşta 47"4 vaptı ve hem Salö'yi hem de Ali'yi geçti. 1943 ilkbahannda gene 800 metre koştu ve 21"2 yaptı. Aynı yılın sonbahannda ise bo mesafede derecesi: 1 W idi. KIZLAR: ZATOPEK VE ALİ ERKEKLER: a b c d e ff 9 h GEÇEN HAFTAKİ ETÜT'ÜN ÇÖZÜMÜ: J. VANCURA. «28 Rijen» 1925 Taslar: Şez, Kh7, h6 Şa«, Khl. Beyas kazanıyor. ÇÖZÜM: A 1" Ş d z ü ŞbS' 2. Şe3! Şc8; S\ K h S + ! Şb7! Eğer: 3> ... Şd7? 4" h7! Şc7 5) Ka8! K:h7 6 » Ka7+ ve 7> " K h7 ile hemen kazanır. 4t Şf4 Şc7; 5) ŞfS Kflf S\ Şg6 K g l + tt Şh7 ve şu manevrayla Er, Vezir olur: 8> Kg8 Khl 9) Kg4 Kdl 1 . Sg7 Kd7+ 11» §g6 O< Kd6+ 12' Şh5 Kdl 13.» h7 Kd5+ 14) Şh6 KdSf. 1S> KgS ve kazanc. B 2U K e l + 3 <tf4 KHs4 ŞfS K g l + 5> Şf6 K f l + 6.* Şg6 K f l + 7 § n Kfl 8 Şg» Khl 9) Kh8 Çc7 Eğer: 9).., Kgl + 10 Şh7 + ve yukarıdaki manevra. 10. Ş*7 K a l + l l i Çh7 yin« •ynı fikir. C 1 . Kh5 2, Şe3 Ke5+ 3 Sf4 Ke6 4» Ş<5 Siyah t'~, Ke5+ derse 5» Şf6 ile onceki yollarda olduju gıbl kazanır. Kale'yle 6'ncı sırayı tutup 4>... Kb6 oynarsa 5.> Kg7 KbS+ «f Şf4 KhS 7) h7 ve kazanç. P Şd3? (? = Kötü hamle) K d l + 2' Se4 Kd6 ile berabere olur Çunkıl: 3"' Şf5 Kb6 4 > Şg5 Kbö+ ve siyah Kale siirekü «Şah!» (Kaç'.J diyerek beraberlık sağlar. Yine: 1> Kh8+T Şb7 2' Şd2 Kgl 3> Kh7< Şb8 4» Kg7 Khl 8 i h7 Şc6 ve Beyaz 1 kazanamaz. örneğin: 8' Şe3 Şd6 7; Şfl Şe6 8ı Şg5 Kgl + ve sürekli «Şah!» larla beraberlik. 110 EngeUi (Büyükler) : Mehmet Kalpaklı (GS) 191 100 m. Büyükler: Fersan Oğulbulan (GS) 11.0 100 m Gençler: Ahmet Tukga (Fenerbahçe) 11.8 100 m. Tıldıılar: Yorgo Kocopıdıs (Beyoğluspor) 11.7 «00 m. Büyükler: Kemal Tuziner (İTU) 155.1 800 m. Gençler: Mehmet Ak bulut (GS) 2.02i Türkiye Gençler Sutopu Şampiyonası ADANA Turkiye Gençler Su topu Şamp:yonasmda dun Ad. D Spor Mülkıye'yi 19 0, Adalar Sutopu Antalya'yı 91,1 Y.I., G Saray'ı 9 • 4 yenmışlerdır Bugun Ad. Demırspor ıle Adalar Sutopu oynayacaktır. SPORCU, HEKİM ve SPOR YAZARI Yazan: Dr. Ihsan ÜNXÜER Olimpiya.t Stadının tepesınden her şev ne kadar uzaktır. Seyircüer, beyaz çızgıler üzerinde elmdekinı fırlatan dıskçıleri. güllecileri görürler. Bır başka verde uzun aUayıcılar ve yuksek sıçrayıcıla r kendi içlerine gömülmüs hareketsiz dur maktadır. Ta uzaklarda sessız lık içinde kendi kaderlenyle başbaşa yalnız dolasan atletler, koşucular, yüzücüler.. Onlara önden ya da aritadan bakanlar sadece bırer numara gdrür. Bu manzara insarun gözune televızyon ekranında daha bır yaklaşır. Madalya alırken sevmç vaşları doken gözler ka zanıian kupaya mtkuvla s a n lan eller.. Bazen ızdırap, taskançlık, pışmanlık ve hüzünle gerilmiş vüzler gorulür. Kısaca her sey rakamlardan :ba rettir seyirci içın. O, madalyo nun arka tarafını asla görmeyecektır. Amma bir spor hekimi gözüyle spor dedığimız bu fizyolojık ey'em ve çaba nın arkasmda itıcı güç (Fors motris) olarak vatan koskoca psıkolo.j'.k nedenler vardır. S e yirci bunu düşünemez bile O, sadece rakamlara bakar.. Bir telâş içınde kaynaşan şu sport menlere bakmız. Bir yanda kendısini çevredekilere onaylatmak geregını duyanlar. bir yan da kendısini kendisina tsbatla Raşit, 800 bin liraya Adana Demirsporlu oldu Vefa'nın satışa çıkardıgı futbolculsrdan Raşıt, dün AdanaDemırspor'la 800 bin lıra karsılıgında mukavele ımzalamii tır. mak lsteyenler. Bir vanda da yetersızlık duyusu içınde bunalanlar.. Bu REKOR AVCILARI acaba bır pul fcolek. siyonu vapan kJsiyle tavaslamak yerınde oluı mu Dr J. L JONSTE: «Avbnmak Için blzon öküzünün pesinden kojan şu ilk tas devrı adamının spor yapmaya ihtİTaa olmayacaktır» dıvor. Bunun içın kol tugunda oturmaktan ortimcek tutmus olan çağımızın ada mı birdenbire bürosundan fırlayarak halatlarım çetacıni çi vılerıni alıp gruc balinde en vüksek daglann cn «orkunç te pelerine tırmanmava kosuyor. Yükseklıklerı fethetmek tutkusuyla.. Zıra uradu olUmle kıl payı karşılaşmalıdır o. Sporun zlrvesindekl bir w kortmenden tribünlerdekl en uzak seyırcıye, hatta Langa dol muş durağında mac eunu ««Has tanaye biiir» dıye bagıran Salatasporlu Kâhya Hüseyin'e ka dar hepsı de a ynı dürtünün sa hıbidırler. Kalenın artıasından ağlara takılan golü makınesıy le en tenlikelî anında şıpşak yakalayan foto muhab:ri ve o nefes kesen anı vazılanyle en guzel ballandıran spor vaaan da ovle Bır spor vazarı vaz.ılannda rekoru kıran spor. cuyla tekvücuttur. Spor edebıyatına eeçen basuklarıvle spor cunun kalbı onda çarpmaktadır. Yenilen rakip ne denlı reh lıkell olursa zafert o kadar atesli olarak kutlaı spor vazarı. Sankl savaştakı Eaferio tadmı verir lyazısına: «Libtestayn'ı yendık. Lüksenburg'u ezdik, Balabanyayı toz ettık, Hababamya'yı süpürdük». «En büyülc hazlan en tehlıkelı koşullarda bulmak» ışte sporcunun en önemlı durtüsü. Yanı Fılozof NlÇE'run lâfını sporca edersek «Evini Vezüv yanardağının kraterınde vapar ve gemılerıru keşfedılmemış azgın okyanuslara salar bır sporcu.» Eski Mısır F ravuolanndan bıri kendını iple asar Tam ö leceti sırada ıpî kestirır ve boUece seksüeı haz duyarmış Ölümün esı£md3 duvulan bu hız SEKS SPORU'dur. Sevmenin de ÖLKStYi. olanına KALP SPORU dıyecegız. T. Fikret'in dedıgi ıobr. «Doyunca ya. patlayıncaya tıksınncaya ka dar yemek» ise MİDE SPORU' duşmez mı.. ölürken elinde tut tuğu çıçeği sevgılisme tırlatır ve bağırır: «tnutma benl..» Bu çıçeğm adı Myosotis. unutma benı çıçegidır En büyük hazlan en zor koşullarda aramak. Sporcunun en kutsal dür tusü. Şu, perçekleri vazdıgı ıcın ellne kelepçe vunılan YAZAR'a bakınıs. Ocun marazl Rururu da duyduğu SPORTtF HAZ'dan dcürü. Yaptıgı spor ise sporlann en sereflisi; «YÜREK SPORU. dur. dur. Mltolojidekî hazto oyküsü de «Hazzk tehlikede aramak» durtusünü ne guzel deyımliyor. «Bırlıkte kırda gezerken sevgılısı. delıkanlıdan uçurumun kenannda açmıs bir çıçeği koparmasını ister. Fakat çiçeğl koparırken zavallı ftşık nehire YARIN: REKORLAR DEVRİ BAŞLIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog