Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Dernekler Kanununa göre 2 Haziran'da Şeref Stadında biten sürenin uzatılması isteniyor Amatör kulüplerin çoğu tüzük değışıklıgı yapmadı ANKARA (öıel) Dernekler Kanununun 2 Haziran 1973 tarıhine kadar tüzükl» rini değiîtinneyen ve tüzük kon Bursa Mesut'u 35O bin liraya Beşiktaş'a verdi BURSA, (Feridun EvrenosoJlu) Beşiktaş, Bursasporlu Me sut ile anlaşmıştır. Yeşü Beyazh Kulübun Başkanı SükrO Şenkaya'nın yaptığı açıklamaya gore. Bursaspcr 350 bın lira peşm almışhr. Avrıca iki özel kar Silaşma yapılacaktır. Bu karşılaşmalarm ılki ağustos ayı başında Bursa'da yapüacak ve hası'atın tamammı Bursaspor alacaktır. Ikincisi ise gene ağusto» ayı içinde Istanbulda oynanacak. hasılatm yüzde 35'i Bursaspor'a verılecektır. Bu arada Mesut, yapicağı bir jnllık mukavele ıçin Sr. ahBevazlı Kulüpten 150 bin hra alacakür. gresi yapmayan kulfiplerfn kapa* tılmasına dair hükmü bir çok kulübiin otomatikman kapanmasına yol açmif ve bu spor çev relerinde üzüntu ile karşılanmıl tır. Bu konuda kulüp ydnetidlari soyle konuşmaktadirlar. t Tüzük değışikliği y»P» Dernekler kendılerını feshedip yemden açılış göstermekte ve tekrar faalıyete geçmektedır. Spor kuMplerının böylece kendilerinı feshedip yenıden açılması bır formalıte meselesı olmakla beraber sadece Ankara'da 25 kulüp bu formalıteyı t»mamlamadığı ıçin kapanmıştır. Sayın Mılletvekıllerimız acaba amatör kuluplenn bu sorunlarina eğılemezler mı? 2 Haziran 1973'de bıten süre 6 ay daha uzatılamaz mı? Duyduğumuza göre Ankara'nm büvük kuluplerınden Ankaragücü dahı kongre yapıp tüzügunu değıştırmemıştır. Bu konuda ılgı bekliyoruz.» Beden Terbıyesı Genel Müdlir İU^U de bu konu ile ılgili olarak çalışrr.alar yapmaktadır. Ama Tüzük değişikfiği kongresi yapmayan bir çok kulübün otomatikman kapanması spor çevrelerinde üzüntü ile karşılandı. arbede: 500 kadar seyirci kıyasıya dovuştu, pek çok yaralı var Fehmi ÖZGÜLER Beşiktaş Kulubünun genç ve gelecek vaadeden oyuncu seçmek gayesıyle Husnü Kaptan adına düzenledıği futbol turnuvasınm Kulüp 12 Cengız Topel maçında trıbunlerde buyuk bir kavga çıkmıştır. Her ıki takım seyircılerlnin bırbırlenne kufur etmesıyle başlayan olay, kısa zamanda trıbunlerl arenaya dondurmüştur. Sadı Aydıner isimli bir seyırcı kırık gazoz ^ışesiyle karnından dddi bir şekılde yaralanarak acele olarak hastaneve kaltftrılmıstır. Beşyuz kadar seyircinin birbırlenne girmesiyle yaralanan sevircıler de hastaneye kaldırılmıs, olay Beşıktaş Kulubü Tertip Komıtesinin ve Emniyet kuvvetlerinin büyuk çabalanyle bastınlmıstır. Karsılaşmalarda alınan sonuç lar sovledır: Tıldızspor: 2 • Top. Gençler Birlifci: 1 Aitıntepe: 2 • Karadeniz G.: 1 Dikilitas: 3 • 4rnavntköv: 1 Wimbledon'da büyük sürpriz : Genç bir Amerikalı tenisçiye yenilen Nastase elendi LONDRA Wlmbledon Tenıs Turnuvasının dün yapılan 4 tur maçlarında bflyuk bir sürpriz ohnu» ve dünyanm 1 numaralı rak»tı olarak kabul edilen Eomen tlie Nastase, Amerıkalı genç unıversite ogrencısı Sand> Mayer'e yenilerek elenmıştır. Tenis dunvasmda adı duyulmamı» bir raket olan Mayer sohreth rakıbini mukemmel bir oyundan sonra 6/4. 8/6, 6/8 ve 6/4'luk setlerle yenmiştır. Wımbledon'da lkınci bır surp nz de yine tek erkeklerde olmustur. Vi'ar Amritra] (Hindistan), Avustralyalı Dwen Davıdsorv'u 7/5. 7/9. 6/3, 6/4 mael'iD ederek elemıstır Dığer çevrek finale çıkma mücade>lerinde şu sonuçlar alınmıştır: Borg (Isveç1), Baranyl (Macaristan)'>n 63, 62, 68, 57, 61; Connors (ABD). Mıtton (G. Afnka) u 63, 63, 6 2; Taylor (Ingıltere), Mc Kin(Dcvamı 7. Sayfada) Bükreş'deki Uluslararası Güreş Turnuvasında Şevket Ilgaç Şampiyon oldu ALAN, SARI, ÇAKMAK VE UZUN İSE KİLOLARINDA 3.'LÜĞÜ KAZANDILAR BtKREŞ, (Özel) Uluslararası Bukreş Gures Şampi>onası sona ermıştir. Serbest stılde Mılll Takımımıza tek bınnciligı 68 lJloda Şampiyon olan Sevket Ilgaç getırmıştir. 52 kıloda Alı Rıza Alan, 62 kıloda Mehmet Sarı, 68 kiloda Mustafa Çakmak ve 82 kıloda Mehmet Uzun ise üçüncu olmuslardır. Ferdi klasman şoyledir: 48 Kilo: 1 Iranlı, 3 Romen, 3 Romen. 52 Kilo: 1 Iranlı. 2 Romen, 3 Ali Rıza Alan. 5* Kilo: 1 Romen. 2 D. Aiman, 3 Mehmet San. KH Kilo: 1 Sevket Ilgaç, 2 D. Alman, 3 Mnstafa Çakmak. 74 Kilo: 1 tranlı, 2 Romen. 3 Romen. »2 Kilo: 1 Romen, 2 B. Alman. 3 Mehmet Uzun. 90 Kilo: 1 D. Alman. 2 Polonyaiı, 3 Romen. 10 kilo: 1 Romen, 3 Romen, 3 tranlı. Ağır: 1 Romen, 3 îranll, 3 Çek. GREKO ROMEN Takımımızın katılmadığı GrekoRomen Şampiyonasında sıkletlerinde birind olan füreşçi ler şunlardır: | 48 Kilo: Costantin (Romanja). 52 Kilo: Ginga (Romanya), 57 Kilo: Dimıtru (Romanya). 62 Ki ' lo: Paun (Romanya), S8 Kilo: Virtosu (Romanya) 74 Kilo: Popa (Romanva), 82 Kilo: Pet roviç CYugOslavvB), 90 Kilo: Heuer (D. Almanva), 100 Kilo: Martinescu (Romanya), Apr: Dolipsl (Romanya). Antrenör Nenço, kadroyu görmeden Bisiklet Takımını tesbit edecek Bisikiet Mllll rakımlanmıa Salı günü başlavacak olan ülui lararası Cumhurbaşkanlıgı Turuna hazırlamakla gttrevlendırllen ve vurt dışında bulunduklan İçin Susurlıık'taki tamp çalışmalarına katılamavan Daşantrenör Nenço Istanbul'a Mustafa Palaska da Ankara'ya gelmfşlerdır. Antrenör Nusret Ergül'un kısmen tesbit ettıfi rvfıllî Takımlarımızı Nenço gozden geçırecek ve son şeklinı ılân edecektır. Bısıkletçılerimız vann Istanbul'a eeleceklerdır. öte yandan CumhurbaskanlıSı Turuna. Balkan Şampivonu olan Genç Mılll Takımın da almmasına karar verllmıstir Böylece Tur'da dört Türk takımı kosacaktır Sıısurluk kampındn oisıkletçılenmizt çalıştıran Nusret Ergü!. A, B ve Muhafızgücü takımlarında degışıklik vapmıştır. Ergıil'ün tesbit ettıgl takımlar şövledırA takımı: Ali Hünalmaz Seyıt Kırmızı, Erol öztonuı Haluk Gunozgen. Erol Küçükbakırcı. B takımı: Mevlüt Bora HaHm Aytıç, Orhan Altınok Ali Azınç, Dıncer Erol. M. Gücü: Fendun Tezbasaran, Enver Cihan Liıtfü Kurtuldu, Ferhun öğunç, Hıimı Ertürk. Bazı kulüp yöneticilerine göre; Ankaragücü dahi kongre yapıp tüzüğünü değiştirmemiş tör kulüplerin bu sorunlannm çözümlenmesi için dördüncü yasama doneminin ilk günlerınde Meclise bir teklif getirileceği de soylenmektedir. Fuat Süren Kupası Yelken yarışları yapıldı «Fuat Suren Kupası» yelken yarışları dun Kalamış Koyu'nda yapılmıştır. Çekışmeli ve zevkli geçen müsabakalarda sınıflarında birind olanlar şunlardır OPTİMİST (A) îbrahım Kalkış (ÎYK) OPTtMÎST (B) Avkut Kutluel (FB) DRAGON Yalçın Berkkan ekibi (MYK) FtNN Orhan özerty (KYK) SNtPE Ahmet Bıydar • Bulent Yümer (FB) PÎRAT Mehmet Karomuk Hayrettln Ulucav (DS) Fenerbahçe tsmail için Eskişehiîle 1 milyona anîaştı Fenerbahçe, Eskişehlrsporlu l=maıl ıçin Kırmızı Sıyahlı kuluple 1 milyon liraya anlaşmıştır. lsmaıl'e odenecek para ( bu rakamın dışındadır. San ' Lacıvertlıler halen Istanbul'da bulunan Altaylı K Mustafa ile | goruşerek genç futbolcu ile an laşmışlardır Öte yandan, kalecı Adıl ıçin Uşakspor ile tema^lara devam ecfılmektedir. Finn Milli Takımlarımız belli oldu İZAIİR Isviçre'de 1 4 2 1 temrnuz tarihleri arasında yapüacak Avrupa Finn $ampiy°nasında Millt Takımımızı, büyük lerde Levent Ö7gen. Haluk Kalkış. ger.çlerde Orhan Tuker, Mu rat Bener temsil edeceklerdir Bir haftadan beri yapılan seçme varışlan sonunda bü>"ük lerde Ayhan öngen, gençlerde de S»ner Fırık yedek olarak alınmıslardır. o JİPCHO DÜNYA'NIN EN İYİ ATLETİ SEÇİLDİ Helsirüdde yapılan Dünya Atletizra Oyunlannda KenyaJı atlet Jipcho dünya atletızm otorl telerince «En iyi atlet» seçildl ve Helsinkide ödül aJdı. 3000 metre steeple'de bir hafta ara ile ıkı dunya rekoru kıran ve son 8.15'lık rekoru ile gerçek ten ustun bır form gosteren Kenyaü Jipcho odulünu airrken gözyaşlan doktıi. Erzurum'u 3 0 yenen Eskişehir Demirspor 3. Lig Şampiyonu oldu Vural SAYGILI Ankara Türkiye Llglennın namağlup takımı Er7urum«po'''u sahane bir oyundan sonra 30 yenen Ksklsehir Demirspor, 3. Lig SampiyOnu oldu. 10. dakikada Ttıran'ın «tajdan ortasma Ayhan, güzel kafa vurarak toou aglara gönderdi: 10. 47. dakikada Eskisehlr Demirspor 20 dne geçtı Nihat'ın kalecİMne kafa ile vermek istediğı geri pası kısa düşünce, aradan sıvrılan Saim nefis bir kafa vuruşu Ue takımının 2. gnlünü attı Er7urum«por 54 dakikada Hasa'mn svrğındpn bi r penaltı kaçırdıktar. <:onra 82. Hakıkada Es'üşehir Demirspor 3 eolünü de ftazandı tbrshim'in koTierinden gelen topu Saim. filelere gönderdi Böylece, «sh^dan 30 galip ayrılan E«k D Spor, 3. L:g Şampiyonu oldu. Tur*un tarihçesi prhan GÜRER Son olarak «Uluslaraıası Cumhurbaşkanlıgı Bisiklet Turu» olarak adl<*ndınian Tuıkıye'nın. en buyük bisiklet olayı ilk oaşladığı 1963 vılından bu yana uç kez ısım değıştırmıştır ilk ıkı yıl valnız Marırıara Den»zı çevresmde ve Bolge rjısıklerçıleri arasında yapılan bu tura «Marmara Bisiklet Turu» aoı verılmıştır. 196a vılından ıtibaren «Uluslararası Cumnurbaşkanlıgı Marmara Bisikiet Turu» adı ile koşulduktan sonra 19b8'de vurt çapında Benışletnmek uzere, «Uluslararası Cumhurbaşk<ınlığl TİJkıye Bisiklet Turu» olmuştur. Ankara'dan Daslamdbi veya geçmesı gerekiı olan «TurKıye Turu». son ısım ve parkur degışıklıgıne de bu \ıl ugrarnış, tekrar «Ulusldrarası Cumnurbaşkanlıgı Bisikiet Turunna ve Mar mara Demzı çevresıne donulmus tür. KENYALI GARDİYAN önce 2 Afrika Oyunlarınrfa dunya rekorıınu egale etmıştı Kenyalı gardıyan Jipcho. Bu onun kendislne olan guvenını arttırdı. 8'20"8 . Ama tek başına sahlp olmak dıleğındeydi dunya rekoruna 30 yaşlanndakl atlet. Bu dıleğine geçen haftalar kavu?tu. Geçen haftalar diyoruz, zlra bir hafta ara ile tek başına eline geçırdıği 3 000 steep le dekı dunya rekorunu (8'19"8) bır hafta sonra Helsinkı'de cfaha da pekıştirdi. ve 8'14" japtı. Jipcho 814" ile 3 000 metre steeple'e bır olçude ha>sıyet de kazandırdı dıvebılirız. Zira bu mesafede dnceki rekorlar kolay kınlabılecek dereceler olarak kabul edilıyordu bugune kadar. HelsinH'de yapılan Atletizm Oyunlannda. otoriteler tarafından dunyarun en 1yi atletl seçilen Kenyalı Jipcho, odülünü alırken sevınçten göz yaşını tutamadı. Fotoğrafta, Jipcho elinde ödülü Ue gorulüyor. (Fotoğraf: Cumhuriyet) Galatasaray Enver ve Şevki ile yarın mukavele imzalıyor Galatasaray tam bır anlaşmaya vardığı SevkJ ve Enver ile yarın mukavele ünzalayacaktır. AT YARIŞLARI 1. KOŞU: Favori: Emmıoglu. Plase: Doğançay. Sürpriz: Tulşah. •l KOŞU: Favori: Haldl ». Plase: F. Magıque, Toygar Sürp nz: Albert. 3. KOŞU: Pavorl: Niket. Plase: Alkuruş 13. SUrprız: Duygu. 4. KOîjU: Favori: Kurtçebe. Plase: Ferzan 1, Dorualp. Sürp Doğu Ligi maç neticeleri Van Erekspor 1 • Van Gençlik 3 Kars Kalesı 1 • Karspor 0 Kars 30 Ekım 4 • Igdır S. Spor 0 Erzurum Kombma 2 • Pasınler 4 Erz Ihca td. Oc 0 P Döken 5 Güm YSE Spor 1 • Tugrui G. 2 Doğu Be. azıt 6 • Küpkıran: 0 Turların gelişimi İlk Ket IW>6 vılmaa urganıze edilen Marmara Bısıklet Turu, 1118 Haziran tarihleri arasmda yapılrmş ve valnız Bolge takımlan katılmıştır Gene Boiaa Takımlarının katıldığı 1964 nlınd&kı II Marmara B s:klet Turu 412 Haziran tarihleri arasında koşulrıuştur tlk Cluslararası Cumhurbaşkanlıgı Marmara Bısıklet ruru 1965 vılında başlamış ve 17 25 Haziran tarıhlerı arasınrta vapılmıştır Yabdncı iılke o t*rak da B. Almanva. tran Irak ve Sunve gelmışlerdır Istanbul aa başla'Ap gene Isianbııl da sona eren bu Marm^ra turian 196H yılında Türkne çapınöa genış letılmış ve 1 Uluslararası Cumhurbaşkanlıfti Turkıve Bısıktet Turu 23 Hazıan da Is'anbul'dan başlayarak Marmara Denızinın KUZPV kıvisından tzmıre oradan Ankara ve tekrar tstanljul'da 7 Temmuzda b:ten öır parkur koşulmuştur !9WJ'dan itıbaren tıırun baslaneıcs Ankara'va alınmıstır l.Wda 2i Haziran 2 Temmuz I47r>'de 24 Haziran 3 Temmu? ^arıhlen arasında j'apılan ve Ankara'da başladıktan sonra Eskı^etii' Bursa Çanakkale ve Marmara Denizi Kuzev kıvısından ?PCIP Istanbul'da sona eren parkur W l yılında '•îisaltılmıstır 26 Ha7TP.n • Tprrmu7 tarıhlen arasında koşulan n 3 rkur Ankara'dan başlavarak Konva Afvon Eskısehir'den eecerpk Istanbul'da sona ermıştir. Son vanı eeçen vıl 25 Haziran • 4 Temmuz tarihlerı arasında vapılan Tıırun oarkunı gene de6ıstırılmi"îtır Ankara'dan başlayan parkur Bursa Balıkesır Canakkale Gelıbolu . T«t>"Nıi voiıinu uiemıştır. VE BİR ÖZELEŞTİRİ Dftlma 1yı bir 1500 metred olmayı hayal etmiştır Jipcho... Ama bu hayalıni hıç bır vakit gerçekleştırememiştir. Bunun nedenlerıni bakın nasıl anlatıyor kendısi: «üzun zaman büyük bir 1 500 metre koşucusu olmayı duşundüm. Bunun içm çalıştım. Ama ömimde bır büyük Kenyalı vardı: Keino. O kadar güçlü ıdı kı, onu altetmeğe hıçbır zaman gucüm yetmedı Onun ıçin 3 000 metre steeple'e geçtim. 1969'lara rastlar bu. Bu mesafe ıçin de gerekli veteneklere sahıp hıssetmiyordum o zamanlar kendimı. Bırkaç denemeden sonra özellıkle engellerde kendimi zayıf buldum. Gereklj yumuşaklığa sahip değıldim. Bunun üzenne dayanıklılığımı arttırraaya agırlık vererek çalıştım » J:pcho, Münih Olimpiyatlannda Kemo'ya geçilismi hâlâ unutamıvor... «Olimpıyatlarda hayatımın şansım kaybettim. Oysa herşeyı değıştırmek elımdeydı> Ünlü futbolcuların yer aldığı Yücespor, zayıf rakibine 21 yenîldi Gavrıfedere kulupler ara«ı turnuvalara çeşıtlı sahalarda de\am edılmektedır. Bunlardan en ılgınçı dun Bakırko>'de ojtıanmıs ve Ahmet, Zekerıya, Bulent (Besıktaş) Sedat (Vefal. Mesut ı Bursa). Ersel (KavserO ve Bulent (G. Sars\ ) gıbi sohretlerden kurulu Yücespor. 2. ve 3 Lig oyuncularının cfa yer aldıgı Reyhanspor'a 21 vemlmıştır. Golleri Sulevman (Edırne), Ünal (Vefa) ve Bulent (Beşıktaş) atm «lardır. D'ğpr maçlarda İse şu sonuç]s a''nnı<tır Sişe C?ra: 7 Yeniköy: • P Bahçe: 4 Sultanlcpe: 1 Ser'tler: 4 Pendik G ü c : 1 B. Gençlik: 3 • Çınarspor: » (Hukmen) KENDİNE GÜVENMEK Yıllarca Keino'nun şöhretl re gücu altında ezümi''ıkten İlk kez Lagos'ta yapılan 2. Afnka 05unlarında çıktı. Isveçlı Gaerderud'a aıt 8'20"8'lık dünya rekorunu egale edışı kendisıne olan guvenını arttırdı. Bu arada Afrika Oyunlanndan bırbuçuk ay önce kendısini geçen bır başka Kenyalı atlet; Mogaka'dan da intikamını almış oluyordu. Bu gıivene, Keino'nun profesyonel olmasından lonra Kenya Mılll Takımınm kaptanlığı da eklendi. Dünya rekorunu egale ettikten sonra kendisıyle konuşan gazetecılere Jipcho: «Yaşım otuz. Pıstler den aynlmadan önce dünya (Devamı 7. layfada) rtz: Hoşmemo. 5. KOŞU: Favori: Promethee. Plase: Rainlover. Sürpriz: Buo* falus. 6. KOŞU: Favori: Eyvan 1. Plase: ügur 51, Safnur. Sürp> nz: Padışata. 7. KOŞU: Favori: Prtrnevera. Plase: Ophelia 1. SUrprız: Şans 8. KOŞU: Favori: Petek. Plase: Balamır, Cemile 4. Sürprtz: Yonca 1. TÜKSEL ERÜÇ U. Tranısfer geldi 9 lıo> Abdülkadir YÜCELMAN Trarsfer geldi ya. şımdi yonetıcıler sıra sıra dızılecekler, boy bov fotoğraflar çektırecekler ve sayfa sayfa beyanatlar verecekler: Transfere 5 milyon lira ayırdık Roman\a'rian falanca futbolcu İle anlaştık. Atom forvet kurmak için kolları sıvadık .. Bu uzavıp gıden transfer hatıraları geçmış transfer hatıralarının tcplandığı banddan farksızdır Her yıl aynı kışiler. ayn; sozier ve aynı isımler uzerınde pazarlıklar .. Öylesıne dar ve anlamsız laflarla dolu bır transfer geçırıyoruz kı, însanın kafası almıyor. Bır bakıyorsunuz, koskoca bir kulubun baskanı, Romanya'dakı j ; gezısıni bır transfer ile suslemeğe çalışırken. apaçık kamuovunu aldatıyor, «Lucescu ile anlaçtık» dıve.. Ve sonra vatsıda sdnüyor Romanya mumu... Geçmıştekı başarıları ile Svunduğumvlz bir kulübun başkanı, resmen, bılmem şu kadar futbolcu ile anla?tık, dıvor gazetecılere.. Sonra... O da fos çıkıvor. Geçellm başkalanna... Anadolu kuluplerl bu vıl transfer yapacak, fakat ne ı!e? Kimsede para yok tdarecllerın ağzı yanmış, istifa eden "• dene, bölgesel kuruluslar bıkmışlar yardım yapmaktan.. P»ki ne olacak bunun sonu?. Eninde sonunda amatdrluge dönmekte bulacaklar kurtuluşu.. dır Cemıl Kinıın torması ile cynadı.. üenılecek kı. kıralıktır, şudur, budur. O zaroan da kafamızı voran su soruiara vevap bulamıvoruz. Futbol Kedeı asyonu devlet loıruluşunun bu organıdır Ger çı, ydnetıcılerı ; matorduı ama Bazı kulupler ttlâs Dayragını çekmışler. bazılan da mılyonlarca borcun üzerıne oturmuşlar.... Tıcarette bır Kural vardır: «Al d'ğm malı daha ıyj fivatia satacaksın» Bız ise tmnsferde mil yonlar harcadıgımız futbolcudan sezon ıçınde 10 oaıalık o>Tin göremıyoruz. Işte. kulüplerin gerçek ıfıâs nedeıu bu Olduğundan tazla deger bıçılen futbolculardır Kulüplen lflâss sürukle^en ve cabıı sorumsuzca pev suren vönetic:ler.» Hani ıdarecilerimlzi de demek kl bir yere göndersek ner bırının başına birer idarecı koy mamız gerekecek... AT YARIŞI ' SONUÇLARI 1. Kosn: Altıner, Şahin, Şah, Mcran. Ganyan: 1.95. Plâseler: 1.05, 105, 105 I. Koyn: Bravore. Mabelle, lnterpit. Ganyan: 11.25 3. Ko»o: Zakkum, tndigo. Anız. Ganyan: 2.50. Plâse: 1.05, 1.75, 1^0 4. Keşn: Cahıde, tnlemez, Nas ra. Ganyan: 36^0 Plâ se: 14.90, 4.90. 7^5 5. Koşn: Golden Sun, Ally, Quick Gement. Ganyan: 1.30. Plâse: 1.05, 1.05, 1.05 I. Ko?n: Sıır, Spring Ran. Bar beralla. Ganyan: 2 25 7. Koşv: Seyh Şamfl, Karhan, Kara Murat Ganyan: 7.80 Plase: 2.10, 3.50. 155 S. Koju: Hacer. Zübeyde, Yıldız. Ganyan: 2.45. Plâse: 1.5i. 1.20, \50 tKİLtLER: 1. îküi: 1/4 1.95. 2. tkili: 1/5 44 70. 3. tkfli: 7/8 355, 4 thill: 1/6 44 60. 5. tkili: 5/6 4 90. 6. tkili: 2/3 310, 7. tkili: 3/« 89.70, 8. îkili: 4/5 3 40. ÇtFTFLER: 1. Çifte: 1/7. 11.80, 2. Cifte: 2/3 9.40 Üçlü Ganvtın: 635 tçiü Bahls: 541 Avrupa Gençler Tenis Birinciliğinde başanlı olamadık M4RÎBOR (îngoslavva) Tonjuk Aıan^ı'mn verdığl bilgı\e gore. Avrupa Junvorlar T o nıs Şamrjiyonasınd'a tenısçılerım:z ilk turlarda aldıklan yenılsılede elenmışlerdır. Kars'la^malar sonunda, genç kızlarda Yugoslav Jansovceva, genç erkeklerde Çek Nejedeik ve buvuk erkeklerde Çek Slo zil, Avrupa sampiyonu olmuşlardır. D!ŞA DÖNÜK DAVRANIŞ kurulus ıtıbariylc aevleK temsıl eden bır Kurutuştut O halae bovle bır fcurumsun İ5 mıl vonluk ulkermzae ü K orofesl H vonelın ?sin oimam»" »p'pkır Bırakalım profesyoneller kendi sorunlannı fcendıler çoisunur kendüeri uSrassınısr. h'nhamızla. tesislenmızıe. tüm devlet kosullan ile Diofesvnnelleri değıl amatörlen desteRlivelım ve esas görevimlznj bu olduğur,u da unutmavalım... uluslararası Güreş Pederasyonu, antrenörler ıçin Yugoslav ya'da kurs açmış. bu kursa da bızden 10 antrenör göndermış Isın pruzel taraft bu kursta bızim Ce'âl Atık de ders vere cekmıs. Demek kı, Celal Hoca' nın sözü ve bılgısı dıinvada geçıvor da şu garip Ulkemizde solda sıfır kalıyor. Bu Yugoslavva sevahattne siden 10 antrenörün başına da ikl idarecı kovmuşlar Sebep de antrenörlerın kursu aksatmamalan... DAHA KOLAYI VAR... Eski model bir arabava benzıyor liglerdeki kulupler... Hemen hemen hepsmden ses gellyor... Yok o maç şike imiş. vok bu maç damşıklı tmis.. Ve hepsi de Futbol Federasyonundan şike maçlann açıklanmasını lstiyorlar... Canım efendim şike maçlan açıklamak bır hayll zaman alır, oldu olacak olmayanlann llstesinl Uteyiverln u» kolaylık olsun İlk kürek yanşması bugün Moda'da yapıhyor Istanbul'da, Ajanlığin duzen ledıği ilk kurek yarışmalan bugün Moda koyunda yapılacaktır Denızcihk Bavramı nedenıjle duzenlenen yanşraalar •aat 14'de başlayacaktır. Ba1 ram nedenlyle ayrıca gene "\Trrtn knvunda yelken yanşları da düzenlenmiştir. YARIN: ALDIĞIMIZ DERECELER Transfer avumzı dclduran en hüyuk sorun ( O Tmıil konutu . Tekrar Istanbulspor a ddr.ecek mi. voksa t enerbahçe'de kalacak mı? Futbol Federasvonuna etJre Cemıl, nstlen ls<8nbuısoor'un ınalı imiş. Peki ama çu soru aklımıza (jçliyor. Bunca «aman Eskrim Millî Takımımız. dün İsveç'e gitti tlr. ANKARA tsicnrp MilU Takımı IH Temmuı lanhleri arasında îsveç'te japılacak Dünya Samnıvonasın^ ıtatnmBİc üzere dun Goteborg'a gitmış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog