Bugünden 1930'a 5.357.452 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İÎASAN POLAT'IN AÇIKLAMASI Otoriteler gelecekten ümitli.. • Polat: «Iig maçında hırpalanan Ziya, Millî maçta sahanın en büyüğü olarak alkışlandı. Demek ki, başanda takıın içindeki arkadaşlığm önemli rolü var> • Doğan Andaç: «Yaş vasatisi 25 civannda bir takımla elde edilen bu başan, gelecek için ümit veriyor», Gegiç: «Ofansiı futbola dönüş sevindiricidir» dediler Kulüpler bundan böyle istedikleri her futbolcuyu alamıyacak İZMİR Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat dün yaptığı açıklamada, yeni bir profesyonellik kanun tasansı hazırlandıgını ve transferlerin de dondurulacağını söylemiştir. Profesyonelliğin sağlam ve emin bir şekilde uygulansbilmesi için kanunun Meclislerde kabnl edilmesi gerektiğini ve kulüplerin de şirketlesmek zorunda olduklarını söyleyen Hasan Polat, hazırlanacak yeni transfer ststüsli hakkında da şu bilgiyi vermlştir: «Kulüpler her futbolcuyu değil, ihtiyacı bulnnan mevkilere göre transfer yapabilecektir. Böylece genç ve amatör futbolcuların her kulüpte yetiştirilmesi teşvik edilecektir. Genç ve amatör futbolculann transferini de donduracağız. Böylece kulüpler yetiştirdikleri futbolcuları ellerinden kaçırmayacaklardır.» CUMHURİYET'IN LlSELERARASI SATRANÇ ŞAMPÎYONASININ ARDINDAN Galibiyetimiz sevinç yarattı Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör, «Sağlanan bu başan, izlenen kararlı tutumun sonucudur» derken, Futbol Federasyonu Basm Sözcüsü Nazım Özbay, «Bu kadro bizi 56 yıl gÖtürür» şeklinde konuştu. Millî Futbol Takımımızın önceki akşam Izmir'de Butgaristan'ı 52 yenmesi, spor çevrelerinde sevinç yaratmıştır. Yönctici ve antrenörler, takımımızın bu başansında, yapılan yeniliklerin ve gençleştirmenin büyiik payı olduğunu söylemişlerdir. Beden Terbiyesl Genel Müdürü Ismail Hakkı Güngör, «Sağlanan başan, sporculanmızın fizik gücünün, antrenörlerimizin kendilerine güveninin ve Federasyonun kararh tutumunun sonucucfur» derken, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat da, «Fısibolcular birbirlerine yardımcı olarak oynuyorlar. Hata ve sevaplarını paylaşıyorlar» şeklinde konuşmuştur. HASAN POLAT «KamplarcTakı arkadaşlık sev gisinin yanında sahada da egoizm içincTe değil, birbirlerine yardımcı olarak oynuyorlar. mücadele ediyorlar. birbirlerir.in hata ve sevaplannı paylaşıyorlar. Bence başarının en büyük nedeni budur. Geçen hafta Iig maçında hırpalanan Ziya, Bulgar maçında sahanın en büyük futbolcusu olarak alkışlandı. Demek ki bir futbolcunun randıman vermesinde arkadaşlık ve yerin ahenginin önemli rolü var. Kulüp yöneticisi arkadaşlarımız, gücenmesinler ama, kendi camialarmda futbolcularından ranchman almak istiyorlarsa önce bu ahengi «ağlamfva cahşsınlar.» NAZIM ÖZBAY Futbol Federasyonu Basm Söz cüsü Nazım Özbay: «Milli Takımımızı gençleştirmenin sonuçlaruıı alıyoruz. Ümit Takımı ile takviye ettiğimiz A Millîlerimizin bugünkü kadrosu bizi beş veya altı yıl götürür. Birlik ve kulüp havasının en güzel örnegini, sahada ovnayan arkadaşlar gibi yedekler de hırs ve heyecandan ter dökmeleri ile verdiler.» COŞKUN ÖZARI Milli Takım Tetaıik Direktörü Coşkun Özarı, «Basanmızın sırrı, Milli Takımda arkadaşlığın en üstün sevıyede olmasıdır.» demiştir. DOĞAN ANDAÇ Futbol Federasyonu antrenörü Doğan Andaç: «Galibiyeti öncelikle yaş vasatisi 25 civannda olan bir takımla elde etmemiz Türk futbolunun ilerisi için ümit verici bir gelişmedir. Memnuniyetle şunu belirtmek isterim ki, Türk futbolunun içinde bulunduğu dönemde, her geçen gün biraz daha ileriye git tigi açıkça görülmektedir. Artık yakm bir zamanda Batı devletleri ayarma geleceğimizi söylemenin zamanı gelmiştir.» BRİAN BİRCM «Alınan bu sonuç Avrupa çapında sansasyonel bir neticedir. Bulgaristan galibiyeti muhakkakki Türk futboluna Avrupa'da kaybettiği prestijini yeniden kazanmasında büyük etken olacak. Fakat bu sonuç hiçbir zaman varılmak istenen netice değildir. Bu bir başlangıç noktası olmah ve olumlu Türk futbolu bu temeller üzerine kurulmalıdır.» ABDULLAH GEGİÇ Beşiktaş Antrenörü Abdullah Gegiç: «Beni sevindiren en önem li husus Millî takımın rayına oturması ye ofansif futbola dönüşüdür. İsviçre maçı öncesi alı nan bu sonuç çok değerlidir. 52' lik galibiyetten dolayı teknik di rektör Özarı ve futbolculan tebrik ederim.» 3'ER BtN PRÎM öte yandan Bulgaristan'ı 52 yenen Milli Takımımızın 21 kişilik kadrosuna, üçer bin lira orim verilmiştir. Muzaffer sakat lığı nedeni ile kampa katUmadığından prim almamıştır. Zekip juri önünde ecel terleri döktü Cumhuriyet'in düzenlediği Istanbul Liselerarası Satranç Ya. rışması, Özel Işık Lisesinin şampiyonluğu ile sonuçlanırken, birinci, son dakikada ancak averajla tayin edilebilmiş ve yarışmanın son turları gayet çekişmeli geçmiştir. Hele 3 ekipten kimin şampiyon olacağı komitece hesaplanırken, komitenin toplandığı odanın kapısı sınav kapısı kadar heyecan toplamıştı. 3 ekip böylece tam 1,5 saat ecel terleri döktü. # İlk üçe giren ekiplerin satrançcıları kazandıkları amnağanlarla elleri dolunca eve dönmek için bir hayli düşünmek zo runda kalmışlardı. # Şampiyonaya katılan tek kız ekip Kadıköy Kız Lisesi oyunculan vakit geç olduğu için töreni beklememişler, üstelik şampiyonada da dereceye giremedik leri için evlerine gitmişlerdi. Ancak organizasyon komitesi, tek ekip olan Kadıköy Kız Lisesine de Japon Mağazasının ortaya koy duğu komple satranç takımını armağan edince. erkek öğrencilerin şakadan da olsa itirazları görüîmeğe değerdi. # Yarışma sırasında notlar arssına sıkıştırdığımız bir çiklet konusu, fınalde herkesin konuştuğu bir konu olmuştu. Kızlar itiraz ediyorlar. veliler de şikâyet.. Kendilerinden bunu tatlı bir espri olarak kabul etmelerini rica ettik ve ricamızı da makul buldular. 0 Şampiyonanın finallerinin yapJdığı Bakırköy Özel Kültür Kolejinin Müdürü Celil Altın. her şeyi en ince noktasına kadar düşünmüstü. Öyle ki, bel ki elektrikler kesilir diye saym Altın 10 adet gece lâmbası dahi hazırlatmıştı. 0 Son tura kadar yarışmayı onde götüren Galatasaray Lisesi öğrencileri, son turda yanm pu an ile ilk üçe giremeyince gerçekten büyük üzüntü duydular. Kolay değildi yıllardan beri gö türdükleri bir sporda dördüncülüğe düşmeleri. Galatasaraylı satranççılar tören sırasında dahi bir köşeye çekilip kendi aralarında satranç oynıyarak hatalarını tekrar tekrar gözden geçirdiler. Cumhuriyeün Istanbul Liselerarası Satranç Şampiyonası çok çetin ve zevkli karşılaşmalarla sona erdi. Şampiyonada Liseli ağabeyleriyle başa baş mücadele eden, çoğu kez onları mat eden küçükler de vardı. Fotoğrafta Şampiyonanın en genç satranççılarırıdan birisi, Turhan Yılmaz, finalde Daıüjşafaka Liseli rakibi ile yaptığı karşüaşmada görülüyor (Fotoğraflar: Ali ALAKUŞ) # Yarışmada başhakem Nevzat Süer ve diğer hakemler Ümit Yurtsever, Ümit Utkan, Lüt fi Yılmaz, Yılmaz Başoğlü, Atej Ülker ve Cengiz Akın gerçekten böylesine heyecanlı ve iddialı bir yarışmada gayet başarılı bir yönetim göstermişlerdi. 0 Yarışma boyunca gazetemiz adına yarışmayı dakikası dakikasına izleyen Nevzat Süer, Reha Öz, Deniz Som finallerden ve de törenden sonra geniş nefes alabildiler. Fakat yorgunluklara değer bir yarışma idi ve hepsi de, hepimiz de mutluyduk... Şampiyonanın namağlöpilan Satranç Yarışmasmda hiç kek Lisesi) 5 P. yenilmeyen liseli satranççı 0 Feridun Öney (Özel Bilir lar şunlardır: Koleji) 5 P. • Necdet Okbay (DarüşşaGülümser Yılmaz (Plevne faka Lisesi) 5 P. Lisesi) 4 Vı P. • Nezih Güleç (Küçükçekmece Lisesi) 5 P. Faruk Şendur (Atatürk Er • Jekî Mizrahi (Atatürk Erkek Lisesi) 4 '/2 P. Istanbul Karması boksörleri, antrenörleri Bülent Sümer ile birUkte... (Fotoğraf: THA) TSYD'Lİ BOKSÖRLERİN Adana'da yapılan Lise ve Den gi Okullar Türkiye Boks Şampiyonasmı Türkiye Spor Yazarları Kulübüne mensup boksörlerden kurulu Istanbul karması kazanmışUr. Ştnasi Yaylan (P. Bahçe San. Enst.), Sabri Akçakaya (Pertev BÜYÜK BAŞARISI... den lisanslı Istanbul karmasında 49 kiloda Şinasi Yaylan. 57 kilo da Sabri Yanıkkapı, 60 kiloda Ah met Tatar, 63 kiloda İzzet Bükçüoğlu ikinci ve 75 kiloda Abdullah Hüzgârkesen ise uçüncü olmuşlardır niyal L.), Sabri Yanıkkapı •'0telcilik), Ahmet Tatar (Motor San. Enst.), İzzet Bükçüoğlu (Motor San. Enst.1, Mustafa Ek mekçi (Maçka San. Enst.), İzzet Uzun (Pertevniyal L.) ve Abdullah Rüzgâresen (Motor San. Enst.)'den kurulu ve T.S.YD.S.K' Türkiye Gençler Voleybol Birinciliği Antalya'da başladı ANTALYA, (Özel) Türkiye Gençler Voleybol Birinciliği dün Antalyaspor Salonu'nda başlamış ve ilk gün karşılaşmalarında genellikle favori ekipler rakiplerine şans tanımamışlardır. Alınan sonuçlar şöyledir: S. StGORTALAR: 3 ANTALYA: 0 Sosyal Sigortalar: Zeki, Ahmet, Şadan, Alpaslan, YUmaz, Sınan. (Devmnu 7 inci sayfada) SPOR BAKAN1 COŞKUN, DİSİPLİNLI VE PLANLI ÇALIŞMA İSTEDl ANKARA Gençlik ve Spor Bakanı Celâlettin Coşkun, görevine başlaması neaeni ile bir mesaj yayımlamış, «Türk genç Iiğinin ve gençlik sorunlannın, milli hayatımızda dairna çok önemli ve nayati bir yeri. rolü ve agırlıgı vardır» demiştir. Bakan Coşkun, gençlik sorunlarını kalkınma, plan ve programlar geregince çözünüemeye çalışacaklarmı belirterek şöyle konuşmuştur: «Çalışmalanmızın Türk genç liğine, Türk sporuna ve Türk milletine lâyık ve faydalı olabilmesi, öncelikle mesai arkadaşlanmın bugüne kadarki tu. tum ve davranışlarıra devam ettirmelerine ve daha hızlı sistemli, disiplinli, plaruı hareket etmelerine bağlıdır. Şüphesiz bu konuda en büyük yardımcımız ve güvenimiz. gençlik sorunları ve spor konusu ile ilgili bütün kamu ve özel millî ku :um ve kuruluşlarımızın katkı ları, çalışmalanrmza hız verecektir. Voleybol Millî Takımımız Belçika'ya 31 mağlup oldu NAPOLİ, (Özel) Batı Avrupa Voleybol Şampiyonasında ikinci maçını önceki gece Belçika ile yapan Milll Takınumız rakibine 31 yenilmiştir. Büyük bir çekişme halinde geçen maçın setleri şu şekilde sonuçlanmıştır: 4.15. 1512. 1416, 1416. Voleybol Millî Takımımız bu sonuçla grup ikincisi olmuş ve 5. . 8.'lik arasmdaki dereceler için oynama hakkını elde etmiş tir. D. Şafakalılar armağanlatını alıyor . Gazetemizin tertiplediği Istanbul Liselerarası Satranç Şampiyonası önceki gün yapılan karşılaşmalardan sonra, gece geç saatlerde yapılan madalya ve ödül dağıtımı töreniyle sona ermiştir. Gazetemiz bu j'arışman;n ilk üçüne birer madalya ve her üç takımın 4'er oyuncusuna da komple birer satranç takımı vaadetmişti. Soldaki fotoğrafta Spor Servisi Şefimiz AbcTülkadir Yücelman, Istanbul Liselerarası Satranç İkincisi olan Darüşşafaka Lisesi takım kaptanı Faruk Uğurlu'ya, gazetemizin armağanı olan satranç takımlarını verirken görülüyor. Türkiye Yıldızlar Basketbol Şampiyonası bugün Ankara'da başlıyor ANKARA Türkiye Yıldızlar Basketbol Şampiyonası bugün Ankara Yasar Doğu Spor Salonunda başlayacaktır. Şampiyo na dört gün sürecektir. Büyük ılgı, heyecan ve şahane final... Liselerarası Satranç yanşması öğrenciler ve velüeri tarafından büyük ilgi ile karşılanmış ve büyük bir heyecana sebep olmuştur. ŞAMPİYONANIN NAMAĞLÜP KIZI önceki gün sona eren Cumhuriyet'in Liseleraras» Satranç Şampiyonasına katılan 186 satrançsıdan altısı da kız öğrencı idi. Plevne Lisesinden Gülümser Yılmaz ise, erkek öğTencilerin yenemedikleri tek satranççı olarak şampiyonayı bitirdi. ' 1956 yılında Bulgaristan'da doğan Gülümser, geçer yıl ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etmiş. Plevne Lisesi ekibinm takım kaptanı aynı zamanda Bulgaristan gençler satranç şampiyonu. 5 yüdır satranç oynayan Gülümser, iki kardeşiniiı de zorlu «oirer satranççı olduğunu söylüyor. Türkiye Iiseler Voleybol Şampiyonasında Istanbul Kız Lisesi, Ankara Kız Lisesini 32 yendi BOLU, (Doğan öner Bildiriyor> Türkiye Kız Liseler Voleybol Şampiyonası dün Boluspor Salonunda başlamıştır. 6 takımın katıldığı Şampiyonanın ilk gününde en çekişmeli maç Istanbul Ankara Kız Liseleri arasmda olmuş ve Istanbuliu kızlar karşılaşmayı 3 2 kazanmışlardır. İlk günün sonuçları şöyledir: Izmir Kız Lisesi: 3 G. Antep Saglık Koleji: 0 Setler: 15/11, 15/10, 15/5. Bolu Öğretmen Okulu: 3 Elâzığ Kız Enstitüsü: 0 Setler: 15'8, 15/1. 15/5 Istanbul Kız Lisesi: 3 Ankara Kız Lisesi: 2 Setler: 15/0, 10/15, 15/4, 13/15, 16/14. TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN İLKMAÇI; İSTANBUL'DA Türkiye Okullararası OYNANACAK i Masa Tenisi Birinciliği başlıyor ANKARA Türkiye Kupasının finali için Galatasaray ve Ankaragücü ilk karşılaşmalarını Istanbul'da yapacaklardır. 2 Ma. yısta yapılacak bu ilk karşılaşma nın rövanşı da 23 Mayısta Ankara'da oynanacaktır. ' DENtZLt Türkiye Okullar. arası Masa Tenisi Birincilikleri, bugün başlayacaktır. 4 gün sürecek müsabakalara, 28 ilin ortaokul ve liselerinin kız ve erkek 350 öğrencisi katılacaktır. ANKARA 30 Nisan 8 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak Balkan Şampiyonasma katılacak Boks Milll Takımımız için seçmeler dün 14.30'da Akköprü Spor Tesislerinde yapılmıştır. Seçmeler sonunda rakiplerini mağlup eden şu eldivenler Ay Yıldızlı formayı gıyme hakkını kagnmlardır; Boks Millî Takımı belli oldu • Balkan Şampiyonası<na gidecek kadro, 71 kilo hariç belli oldu: Doğru, Sonunur, Er(oğlu, Kumova, Tatar, Yiğit, Burcu, Kuran, Gör ve Özbey. 48 KİLO: Arif Doğru. 51 KlLO: Kemal Sonunur, 54 KİLO: Nuri Eroğlu, 57 KİLO: Mehmet Kumova, 60 KİLO: Seyfi Tatar, 63,5 KİLO: Hamdi Yiğit, 67 KİLO: Sabahattin Burcu, 75 KİLO: Nazif Kuran, 81 KİLO: İbrahim Gör ve AĞIR: Gülali Özbey. 71 kiloda ise Erdem Akba?oğlu ile Menef Durmuş arasında bir teçme mÜHbakan yapüa Cumhuriyet'in yanşmasını namağlup olarak • bitiren Plevne Lisesinden Gülümser Yılmaz arkadaşunız Deniz Som ile birlikte Fotoğraflar: Ali ALAKUŞ Fotoğrafta; önceki gün özel Kültür Koleji aalonlarıoda yapılan final karftlaamalanndan bir an v« aıyircütrden bir «rup (orOlüyor. 0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog