Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

1972 NOTLAR Şoförler gtev yaptı Münih Olimpiycıdlctrıncı 2 gîin lcaldı Okul çocuklanna bikt MUnıh te taksı şoforlerf OUmpıyat arabalarının tunstlen de taşımaları uzenne buyuk bır grev yapmışlarcür Tümkan 800'de Hosteslerin dili Organızasyon koımtesı henuz alıcı bulamıyan yanm mılyon kadar bıletten 250 bınının okul çağındakı çocuklara bedava dağıtılmasına karar vermıştır. Komıte oyunlarda gorev alacakların aılelerıne verılmek uzere de 20 bın bUet ayırtmıştır Bedava dağıtılacak bıletlenn buyuk çoğunluğu futbol maçlaıı ıçındır Disiplinli kafile Duzenleme komıtesı hosteslenn gıydıkleri ceketlenn yakalanna konuştukları dülerın yazılmasını kararlaştırmıştır. OUmpıyat koyunde gorev alan 1600 hostesın en çok konuştuğu dıl Ingılizce, Fransızca, Ifalyanca, Ispanyolca ve Almancadır. MEHMET TUMKAN IKINCI Kenyalı Tomasın kazandığı ser'ıde OUmpıyat Komıtesınm, Rodezya'nın ih r a C ı karannı açıklamasından sonra AN rıka delegelen zafer işaretı gestererek mntluluklannı belırttiler. Türk spor kafılesı koyde en dısıplınlı kafıle olarak goze batrnaktadır Havalann sofuk oluşu sporcu ve yonetıcılen bır haylı tedırgıa etmektedır sadece Bu nedenle sporcular devamü koruyucu ılâçlar almaktadırlar. atletimiz 1.50.04 yaptı. 3000 m.'de Şen sonuncu oldu MÜMH 1972 Munıh Ohmpıyatlannın başlamasına 2 gun kala en bu>uk atletızm provası dun japılmış ve 800 metrede Tumkan ıkıncl, Şen ıse sonuncu olmuşlardır 80 bın kışılık Olımpıyat Stadmda \apılan ve bırçok unlu atletin katıldığı 800 metre koşusunda Mehmet Tumkan 3 serıde basarılı olmuş ve 150 04 ıle ikıncılığı elde etmeyı başarmıştır Bırıncı olan Kenvalı Saısı Toraas'ın derecesi 149 59'dur Vietnam savaşı lsviçre'den Münih'e.. Ulusal Vietnam komıtesı adında bır kuruluş Oümpiyat oyunlannın açılacağı gun Munıh'te Vietnam savaşını protesto ıçın buyük bır gosten duzenleneceğını ılân etmıştır Münıh Belediyesı de buna karşüık her ttırlu gosten, yurüyüş ve mltinglenn yasak'"dığını bıldınruştır Rıza TAŞOL 3000 metrede koşan dığer atletimiz Şen ıse butun gayretıne rağmen sonuncu olmaktan kurtulamamıştır Yüzlerce spor meraklısmdan meydana gelen bır kafile OUmpıyat oyunlannın açılış günü Munıh'te bulunmak üzere îsvlçre'den yaya olarak yola çıkmışlardır. Kafılede 18 ülkeden temsılcı bulunmaktadır. OLİMPİYAT HUMMASI . 0 0 sona eren maçın ilk yansında Galatasaray, ikinci yansında Beşiktaş ustundu. STAD: Alı Samı Yen, HAKEMLER: Kemal Akay (5), Cumhur Demır (6), Yuksel Ertem (6), BEŞtKTAŞ: Aydın (8) Ahmet (7), Zekerıya (6), Ergun ('), (Mustafa 5), Tayfun (6), Sami (5) Kayhan (7), Bulent (5), Nihat (6), Sanh (6), Lindholm (6), (Kahraman 6) GALATASARAY: Nıhat (6) Bulent (Ş), Aydın (7) Mnzafter (6), Tuncay (6), Savaş (6) Metın (7), K. Mehmet (6), Gokmen (6), Ahmet (4), (Korhan 5), Uğur (5). Rupo BESimşm ALİ ACAR 1972 Olımpıyat Ovunlannın açılmasına ıkı gun kala Münıh, kehmehm tam anlamıyfla kencnsını cOllmpıyat humması» na knptırmıştır Her yerde konuşulan tek konu Olım pıvattlr. Mağazalar. Olımpıyat hâtıra eşyaları ıle dolup taşmakta, sokaklarda, meydanlarda ve ısyerlerınde OUmpıyat ve 120'den fazla ulkenin bayrakları dalgalanmaktadır Yakın tanhinın en civcıvll gunlerlnl yasıyan Munıh'te, tek bir boş otel oda>ı dahı kalmamıştır Turıstler, otel bulabılmek ıçın şehrın 100 km kadar dışına gıtmeyı goze almaktadırlar YIİGOSLAVLAR, BASKETBOLDA ŞAMPtYON OLMAY1 UMTJTORLAR Munıh Olımpıyatlarında basketbolaa en kuvvetU şampıjon adayı olarak Yu. goslav basket takımı gorulmektedir Gerçekten de Olımplyat oncesi turnuvada buyuk perfonnans gosteren Yugoslav basketçilerine şampıyonluğun en buyuk •dayı gozu ile bakılmaktadır Siyahilerin SEV1NCI Tassos VERGHİTSİS bıldınyor lee Evans:"En isobetli işi yoptılar IMLIK ARTLARI ••»t FAVORİLER 5! KUo: 1 Polonyalı, 2 Rus, 3 Macar. 56 KUo: 1 Iranh, 2 Rus, 3 Macar. 60 KUo: 1 Rus, 2 Japon, 3 Polonyalı 67,5 Kijo: 1 Bulgar, 2 Rus, 3 Rus 75 KUo: X Bulgar, 2 ttalyan, 3 Amenkalı. 824 Kilo: 1 Rus, 2 Fın li, 3 Rus. 90 KUo: 1 Rus, 2 Bulgar, 3 Rus 110 KUo: 1 Rus, 2 Doğu Alman, 3 Rus. Ağır: 1 Rus, 2 B. Alman, 3 Belçıkalı (Devamı 7. sayfada) K SALIH SUVAR 9 defa mıtlî oünustur. 23 yaşmfladjr Akdenız Oyunlan Şampiyonu, Balkan Şampıyonu, 25 defa Turkıye rekoru kırmışür Ken Munıh Olımpıjat Oyunlarının, Rodezja'ya gonderılen davetnenın gerı alınmasıyla çıkmaza glrmekten kurtuluşu, çesıtlı yorumlara yolaçtı Rodez\anın 27 sı\ah Afrıka ulkesının baskısı uzenne son dakıkada o>unlardan çıkarılması her ne kadar Afrıka'lılar ıçın «Slyası bır zafer» oldu>sa da çok kımse Uluslararası Olımpı>at Komıtesınm bu davranısıyla Olımpıyat hareketıne ağır bır darbe ındırdı ve Olımpıyatların cîa benlığınden çok şey kaybettlğı kanısında Rodezja'nın oyunlardan ıhracı sljah Afrıka ulkelerı arasında buyuk sevınçle karşılandı. Dunva rekortmenı Lee Evans, karara alkış tutarak. «En ısabetlı ışı yaptılar» dedı Buna karşılık Rodezya kafılesı baskanı Stevvart, kararın sıyasî ve spor ahlakı ıle bağdaşamayacağını soy ledı Bu arada 47 kişılık Rodezya kafilesi Olımpiyatları «evredeceeı ıpın Münlh ten ayrılmıvor. IOC'NİN YENI BAŞKAN1: KİLLANİN TSYD Kupasının 3. maçı dun gece Beşiktaş ıle Galatasaray arasmda oynandı ve rakıbi ıle 00 berabere kalan Beşiktaş geçen yıl olduğu gıbı yıne Şam pıvon oldu Çok suratU geçen karşılaşmanın ılk yansında Galatasaray daha ustun bır oyun çıkardı, 33 daklkada Kayhan, çalım sevdasmdan bır golu atamadı 44 daklkada K. Mehmet ın bır şutu netlcesız kaldı ve ılk yarı 00 sona erdı lkıncı devrede daha ustun gorunen ıse Beşıktaş'tı. Bu yarının başında Kahraman'ın bır mutlak golu kaçırmasından sonra, 81. daklkada penaltı nok tası uzennde Kayhan ve hemen 2 daklka sonra aynı yerden Nıhat bır golluk fırsatfı de ğerlendiremedüer ve maç 0 0 bıtınce Sıvah Beyazlılar, Spor Yazarlanmn gumuş kupasını 2. Başkan Odhan Ba>kara'dan aldılar GEGİÇ OML'ZLARDA Beşiktaş, Spor Yazarları Kupasını bn vıl da kazanmıstır. Reshnde. Sampiyonluk sevıncını, antrenorlerı Gegiç'ı omuzlara alarak katlsyan Sami, Aydın ve Zekeriy»... (Fotoğraf: Alı ALAKÜŞ) Halter Millı lakınıınıız dı rekoru 405 kılo, dunya rekoru 447,50 lülo, Oümpiyat rekoru 437,5 kılo. (Arkası 1. sahifede) Uluslararası Ohmplvat Komıtesı bdskanlığına dun yapılan seçım sonunda 58 yasmcTakı Lord Kıllanın seçıldı 8 yıllık bır sure içın bu goreve getırılen eskı baskan jardımcısı Irlandah Kıllanın, kendısınden oncekı başkan Avery Brundage'nın de omur boyu Uluslararası Olımpıvat Komıtesı Fahrı Başkanlıgına seçıldığını bıldırdı. 17. OYUN DA BERABERE;. RETKJAVİK îzlanda'nın başkentı Reykjavık'te yapılmak ta olan Dunya Satranç Şampiyona«ınm 17 partlsi de berabere bitmiştır Sovyet Şampı>onu Spassky, da ha avantajlı olduğu bu partıde affedılmez bır hata yapmış \e bunun uzenne Fıscher aynı ham lede aynı taşını 3 kez ard arda oynayınca kurallara gore oyun berabere sonuçlanmıstır 24 ovunluk sampıvonanın 17 sı sonunda Fıscher 107 onde bulunmaktadır. 1. Koşu: Favorı: Alkısmet 2, Plâse: Üçluçıftnal Alpertunga, Surprız: Mıne 7 2. Koşu: Favorı: Aydan 1, Plâse: Tunç Zabara, Surprız Goiden Rose 3. Koşu: Favorı Atalay, Plâse: Çetıner Semra 41, Surprız: Haşarı 4. Koşu: Favorr Yurdal, Plâse: Merthan 1 . Karacan, SurpTiz: Madenkızı 5. Koşo: Favorr Tıgenfe, Plâse: Alıtlestory Tanzara, Surprız Modalı 1 (. Koşu: Favorr Aslanbey, Plâse Serbey Tuğban, Surprız. Tulcan 7. Koşu: Favorr Busefal, Plâse: Toujours Blue Angel Surprız Ahtım 8. Koşu: Favori Hazme, Plâse: Gulbatur Dıkmenkızı Surprız: Lutufkâr. Vuksel EBÜÇ İNSAN, YARATIKLARIN EN GUÇSUZU Alman doktor Wolfgan£ın arastırmasına göre insatıoğlu yüzme. uzun atlama, yüksek atlama ve sürat feo şıısunda hayvanlara oranla çok gerilerde hulunuyor Onmpıyatlartn sloganı «Daha hızlı, daha yuksek, daha kuvvetll» olarak vıllar yıU ağızdan ağıza vılımıza kadar gelmıştır. Insanoğlunun da nereye kadar yukseleceğı ne kadara kadar kuvvetU olacağı ve ne kadar nızh koşacağı hıç bır şekılde büınememektedır. Ancak şu var kı insanoglu her geçen yıl daha vukseğe tırmanmakta, daha kuvvetU olrnakta ve daha hızlı koşmaktadır. Alman Doktor Wolfgang Gewalt ise insanoğlunun dığer yaratıklarla bır byaslamasını yapmıştır Dtğer yaratıklar arasında kabıhyetsız olan insanoğlunun durumu grafıklerle de beUı oLmaktadır. Işte Dr. VVoIîgang'ın araştırmasının ılgınç sonucu.» YÜKSEK ATUMA: Dunva rekortmeni Pat Matz dorf. Derecesi 2 29 m Bir çavır kurdunun ustünde atlayıs yapıvor. Fakat örneğin bir kangnro 3JS0 m. bir tropikal lon balığı 365, bir kaplan 4 metre vüfcsek atlarken bir Tunns balığı ise rekor tanvor ve 6.10 m.'ye vıikseliyor. 2OOA4ETBE [3*9 S95. 72.4 Oft, AT YARIŞLARI tZMÎR Balkan Kupasınrfa Grubunda ılk maçını Bulgar Trakia takımı ıle japan Goztepe, çok ustun bir oyun çıkarjnasına rağmen gol atamadı ve rakıbi ile 00 berabere kaldı. Göztepe: 0 Trakia: 0 Oflnya rekortmeni T. Smith'in derecesi 19.8. Bu saat hesabivle 36,9 kılometre/saat eder ki varatıklann en Dnnta rekortmeni Amerikalı rerisinde kslmaktadır. Deveknsnmın saattekı hızı 59,5 kilometre, tazının saattekı hızı 64,3 kilometre, vans Mark Spitz'in 100 metre serbestteki derecesi 51J Saatte atinın saatteki hızı 70^ kflometre Kaliforniva tavşanı Ue kançurn nun bızı 72,4 kilometre leopar ve çazel'in hızı 96^ kilometredir. ki hızı ise 6.9 Klm/saat. Denizdeki varatıklarm en çerisinde kalıvor Bir ton bahfrnın saatteki hızı 32.2 Klm. bir an Dunya rekortmeni uçan kaphımbafası • kanguru dıve ısimlendirilen nın saatteU hıAmerikalı Bob Beamon Atzı 35 fclm, bir ladıeı mpsafe 8 90 OiceT vapenenenin hızı ratıklann ortasında bir ver 37. bir köpek alıvor Bir k'irhafanın atbahğımn 58J ladıeı mesafe 3<B m bir tcurtun atladıei mesafe 7 60 ve tropikal filve in^anotlıınrtan ötedp ver ke nskrnnrrmn ilanlardan da bir leopar nun bın ise 915 m bir cevlân 13.20 m 80.4 kilnraetreve bir kançuranun ıse 1 J 2W dir. metredir. 100 METRE SERBEST STİL 3 o 200 METRE: UZUN ATLAMA:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog