Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

"Arjantin'de de 17 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı,, diyen Selâhattin Torkal: GOL MAÇIN ] KRITİĞI DE YOKTU! TSYD Kupasının ilk ma» çında G. Saray ile F. Bah çe yenisemediler, San Kırmızılılar daha iyiydi STAD: Ali Sami Yen, HAKEMLER: Sermet Kaftancı Özcan (5). Aydm örnek (5), (5), Sına FENERBAHÇE: Datcu (7) Şükru (60, Yıl. maz (6). (Önd"er 5) Ercan (,%), Levent (5), Nedım (6) . Necati (6), (Canan ?), Ostojiç (5), Osman 15). Cevher (5), (Timuçin 5), Muharrem (61. GALATASARAT: Yasin (6) . Ekrem (6). ' (6). Aydın (6) Mu?affer (6), Tarık (5). Bulent (61 Metin (5V Savas (5), . (Olcay 5). K Mehmet (6). (Mehmet 6), Ahmet (6), Uğur (5), (Cengiz ?). DİDİ yakında kaçar Seyircinin çilesi .Abdülkadir YÜCELMAN Gecen* sezon bıraktığımırdan hiç de farkh bir dunımlan yoktu iki takımra da.. Gerçi bu sezon bir iki hazırlık maçı yapmışlardı iffla ük defm böylesine iddialı bir kupa maçında kar»ı karşıya gelmişlerdi. Fakat dedik ya, seyirci ayni seyirci, saha ayni saha, fut bol ayni futbol, hakem ayni hakem. Kondisyon yönünden bir dıyeceğimiz yok.. Hepsi de dcnizden çıkmış. Işık mı az geldı, yoksa saçlar mı iyıce uzamış bir' kısmını tammakta da guçlük çektik zaten.. 90 dakika boyunca futboldan bir şeyler görebilmek, bulabilmek için yaptığunız uğraçda, G. Sarayın daha mücadeleci ve atak olduğurru görebildik. Mecidiyeköy civarındaki çevre yolu inşaatından dolayı bir şantiye haline gelen Alı Sami Yen Stadına böylesine ciddi ve seyircinin ilgisini feken bir kupa maçınl vermek ve bunda da ısrar etmek, maçtan sonra makam arabasına binerek evine giden taze Bölge Mudürunün insaf derecesini ortaya koyuyordu. Maç sonrası hemen gitmedık stadyumdan.. Bekledik, hem de uzun sure.. Görelim istedık taze bölge müdü rümuz d« o hendeklerden. o köstebek yuvalarından atlasın ve hele uygun adımla taaa Taksim'e lcadar yürüyerek gecenın son dakikalarında değil de sabahın ilk saatlerinde evine varabüsin.. Trafik sorunu ortada iken bir de yol inşaatmdan dolayı arkeolojik kazılardan toz toprak yığıntısı haline gelen Ali Sami Yen Stadmda futbolseverlerin karşılaştığı güçlük çile doldunnanın tipik bir örneğidir. Kupanın daha iki maçı vardır ve temennimız şudur ki dönüşü olmayan bir yola girmıyelim. ı • Erhan GÜRER Ister dostluk, ister hazırlık, isterse ozel maç olsun .. Şu Galatasaray Fenerbahçe maçlarının hava&ı hep avnıdır Taraftarı çılgmdır. t n bunlerl alabıldığınce doldurur Hem sesıyle, h'em cussesivle, hem de kavgasıyla . Futbolcusu. 90 dakikanın sonunda Şamptyonluk varmışcasına hırslı çıkar, kosar Futbol pek yoktur ama, çoğu zaman birbırlerın* de vururlar. Iste, iki ezelî rakibın dun geceki özel randevuları da ayni havada oynandı. Tatlı basladı, h'zlı yurudu ve bu hız gene sertliğe dokuldu Ama futbol sergılenmedi. Bu ezelî rekabettn, ezelî derdı hakemlenmiz de gene taraftarları ve futbolculan çıleden çıkardı. Sozun kı«ası dun geceki maç ceski tas eski hamam» dı. GOLSÜZ DAKtKALAR . Kar^ılasma hızlı bir tempo ile basladı 5. tfakıkada Muharrem, 7. dakikada Metın karşıhklı bırer fırsatı kaçırdıktan sonra. Galatasaray ağırlığını koymaya basladı. Sıksık S a n . Lâcivertli kaleye iniyorlar fakat sonuç alamıyorlardı. 17. dakikada K. Mehmefiı» ortası kalenin tam onünde Uğur'un kafasına oturdu. Ne var ki, vonünü bulamayan top, kale yerine avuta gitti. Bu arada Yılmaz sakatlanıp çıktı. Geçen dakıkalar, Galatasaray'ın artan ataklan ile doldu ama ilk yarının sonun^ kadar topu ağlara gonderemedıler. Ikinci yarının başlannda Fenerbahçe canlı göründu. 49. da (Arkası 7. Sayfada) Fenerbahçe Brezilyalı antrenörün isleğine uyarak tek tip elbise için 100 melre kumaş aldı. Fenerbahçe'nin eski antrenöru Selâhattin Torkal «Didi kısa zaraanda Fenerbahçe'den kaçar gider» demiştir. Zıya ve Fuat'ı kadro dışı bıTakan Brezilyalı antrenörun Ar. jantin'de Riverplate takımının antrenörü iken de 17 futbolcuyu kadro dışı bıraktlğını öğren dığıni ve Arjantin'den bu yuzden ayrıldığını belirten Torkal, şövle konuşmuştur: «Didi'nin huyn bn. Çok tesir altında kalıyor. Fenerbahçe'de Didi'ye yardım eden 31ü bir Teknik, Komite var. Brezilya* antrcnör bflIUsu K. Fikret'in tesiri altında kalıyor». Fenerbahçe'nin eskl başkanlanndan ve yöneticilerden bir kısmı, Ziya ile Fuat'ın hiç bir zaman süreksiz kadro dısı bırakılmıyacağını soylemisler ve «Bu, insanlık dısı bir hareket. tir. Bu oyuncnlara para cezası verilebilir ama takımdan çıkar. tılamaz» şeklinde konuşmuslardır. MUHALEFET BELÎRDİ Ziva ile Fuat'ın kadro dı?» bırakılması ve sezon başında alınan mağlubij'et sonucu Kulup Başkanı Faruk Ilgaz'a karşı aleyhte bir hareket başlamıştır. Futbolcular araşında da II(Arkası 7. Sayfada) Sezonun ilk dev maçında Galatasaray Fenerbahçe karşı karşıja gelirken Ali Sami Yen Stadını dolduran 35 bini aşkın seyirci, iyi bir futbol seyredemedi. Yukandaki fotoğrafta da gorüldüğü gibi ozellikle San Kırmızılılar bir çok gollük durumlara girdilerse de sonucu değiştiremedüer. Işte, Ercan ve Nedim'in önünde Mehmet bir gol fırsatını kaçırıyor. (Fotoğraf: Alı ALAKUŞ) Komocı dün basın toplantısı yoplı 'Rüyam nihayet gerçekleşiyöi",, Zami ile Eyliilde D.Bahçede dövüşecek Profesyonel bOKSorümüz Cemal Kamacı dün Hılton Otelinde beraberinde hamisi Hasan Cansız, yeni antrenörü Bemard Fobes, idman boksörü Arthur Kettles ve organizatörü Taksim Kulübü temsilcisı olduğu halde bir basın toplantısı yapmıştır. Ftanstt boksörü Roger Zami ile Avrupa Şampıyonluğu ünvan maçını 2629 Eylül tarihleri arasında Dolmabahçe stadında vapacağını açıklayan Cemal Kamacı, Amerika'daki çalışmalan hakkında bilgi vermis ve «3 ay eeceli giindüzlü çahştan. Havatımın en önemli maçına bütün gucümle hazırlanmaya gayret ettim. Rüyam nihayet gerçekleşiyor» şeklinde konuşmuştur. Kamacı'nm hamisi Hasan Cansız ise, Dolmabahçe stadındaiö Kamacı Zami tinvan maçından önce 5 rnüs&bakanın daha vapılacağmı açıklamış ve bunlann üçünun yabancı profesyoneller, fkisinin de Türk amatör boksörleri arasında olacağını belirterek «Dolmabahçe'deki seyircilere bir boks zivafeti çekeceğiz» demiştir. Cemal'in yeni antrenörü Bernard Fobeş ile idman boksörü Arthur Kettles'i de basın mensuplazına tanıtan Cansız, 30 yaşındald Fobes'un dünya sampiyonu Emill Grigîtth'ln kuzeni oldugunu, Kettles'în ise vaptıgı 37 profesyonel maçın 31'inl kazanan klâs bir eldiven oldugunu açıklamiştır. Zami ile vapacağı ünvan maçma 13 avlık bir zamanı olduSunu ve bunu en iri sekilde deSerlendirmeve calışacağını söyle ven Kamacı «Arrtrenörüm ve idman boksbrüm ile birlikte Dolmabahçe'de her gün çalısacagım ve inşallah boks hayatımın bu 32 maçıru 26 galîbiyetimi bir Avrupa Şampiyonlu»u ile süsleveceğim» diyerek toplantıyı noktalamıstır 9 GUN KALDI IMOTLAR # Uluslararası Olımpiyat Komitesi Başkanı Avery Brun dage de Munih'e gelmiştir. Brundagc, Rodezya'yı oyunlara dâvet etmenin bir hata olup olmadığı yolundaki bir so ruya «Ügili bütün milli komitelerle bir anlaşmaya vardık. Rodezya dâvet edilmiştir ve olimpiyatlara katılacaktır» şeklinde cevap vermiştir. # Olimpiyat Oyunlan Organizasyon Komitesi, müsabaka biletlerinin ban kimseler tarafından taklit edilmiş oldugunu bildirerek bütün Münih halkını uyarmıştır. # Jfimnastik müsabakaları finallerine 120 bayan ve 108 erkek müsabık katılacaktır. Ekip müsabakalanna ise 12 takım girecektir ve bunlan 6'sı son Dünya Sampiyonasında ilk altı sırayı işgal eden takım lardır # Münıh Olimpiyatlarında, her bakımdan seyirci rekorlan kırılacaktır. 3.8 milyon bi ' letten yaklaşık olarak 3.6 mil yonu şimdiden satılmıştır. Mü nih için yabancılara aynlan biletlerin 900 bini bitmiştir. En çok bilet satın alan ülke 120 bin ile Amerikadır. 0 Liberya, Rodezya'nın oyunlara kabul edilmesi dolayısiyle 20. Yaz Olimpiyatlannı boykot edeceğini açıklamıştır. # 20. Münih Olimpiyatlannın maskotu 2 milyon Waldi, saüşa çıkanhnıştır. Ancak bu rakamm ihtiyacı karşılamıyacağı samlmaktadır. Öte yandan Olimpiyat Komitesi satışa çıkardığı hâtıra Olimpiyat madalyalanndan 7 milyon 873 bin lira gelir sağlamıstır. # 20 Münih Olimpiyatlan için PTT'de açılış günü olan 26 ağustosta saüşa çıkarıl mak üzere hâttra pullan bastırmaktadır. 0 Munih'te bütün tesisler Olimpiyatlara hazırlanmış du nımdadır Pekorlan ölçmek için kullanılacak elektronik beyinlerde 168 950 ampul kul lanılacaktır # 20. Munih Oumpiyatlannda bir yenilik olmak üzere madalyalann üzerine kazanan sporcu veya takımlarm adlan yaalacaktır. Bu sistem ilk defa Munih'te uygulanacaktır. 0 Münih Olimpiyatlan Du zenleme Komitesinin bir sözcüsü şimdive kadar hiçbir ekibin Rodezya'nm Olimpiyatlara katılması nedeniyle boykot karan aldığından haberdar edilmediklerini açıklamıştır. T.S.Y.D. ANADOLÜ KUPASI FtNALt Evons Olimpiyalı çok iyi bilir.. Tassos Verghitsis (New îork'tan bildiriyor) Amerika'da «Meksıka 68» deyınce zencı atletler, bu atletler ıçinde de Lee Evans akla gelır. Olimpiyat rekortmeru Evans, Olimpiyat havasını çok iyi bilır Munıh için de Amerikah ve diğer ülkeleıın atletlerini eleştirdi, sunlan soy ledı: «Münihte birçok yeni Olimpıpat ve dünya rekorlannm kırılacağı muhakkaktır. Bütün dunya sporculan ihnin sayesınde yük sek bir teknik göstereceklerdir. Amerikanın atletizm takrmı fev kalâde bir durumdadır. Doğu ve Baü Almanya, Sovyetler Bir lıği ve Afrikanın bazı genç devletleri büyük başanlar elde edeceklerdir. 4x400 bayrak yanşında Amerikanın 7 kıymetli atleti vardır. Bu konuda Polonya ve Kenya rakibimiz olacaktır. Favo ri olduğumuzu kolayca söyleyebüirim.> A. Gücü ile 2 2 berabere kalan 19 Mayıs'taki maçta Ankaragücü ile 22 berabere kalan Eskişehirspor, TSYD'nin Anadolu Kupası Şampiyonu oldu. Türkiye Spor Yazarlan Derneğinin Anadolu Kupası finalinin rövanşı Ankara'da yapılmıstır. Süratll bir futbol sergilenen karsılaşmanm ilk yarısını 24. dakikada Fethi'nın golü ile Eskışehir 10 önde kapadı. (Arkası 7. Sayfada) Fenerbahçe'nin Marcos'u alması Osfojiç'e bağlı.. Fenerbahçe'nin Brezilyaü Mar cos'u transfer edebilmesi, Osto jıç'in çıkaracaği oyunlara ve antrenörü Didi'nin, Yugoslav futbolcu için vereceği karars bağhdır. Bir kulup, iki yabancı futbolcudan başka üçüncü bir ya bancı ile mukavele yapamayacağı için SanLâcıvertli takımda bulunan Yugoslav Ostojiç ve ya Rumen Datcu'nun mukavele lennin feshedilmesi gerekmekte dır. Başarısı kabul edilen kaleci Datcu ıçın bu soz konusu olmamakta, gözler Ostojiç'e çev rılmektedır. Işte, SanLâcivert li yöneticilerin Brezilyalı Marcos ile anlasma yapabilmelen, • antrenör Didi'nin Ostojiç üzerınde vereceği karara kalrruştır Ostojiç, hazırlık maçlannda Dıdı'ye kandinı kabul ettirirse kulubunde kalacak, aksı takdirde. mukavelesi feshedılerek yenne Marcos transfer edılecektir. Olimpiyat rekortmeni: «.ABD atletizm takımı fevkalâde durumdadır» Forum Kamacı dün Hilton'da bir basın toplantısı yapmıştır. Resünde, Cemal antrenör Fabes, idman boksörü ve hamisi Cansız ile birlikte... Genç yüzücüler Almanycii'ya /2739 mağlup oldular • ANTRENÖR ÖZÜAK ALINAN SONUCU TATMİNKÂR BULDU. Almanya'nın Muhldort kasabasında >apılan Turkıye • Almanya gençler yüzme karşılaşmasını takımımız 12739 kaybetmıştır. MüU takım antre norü Yılmaz özuak. yanşmalaıda alınan sonuç ları tatmınkâr bulmuş, yüzücü Yelkende duıum Nusret SÖYKE Doğu Almanya büyük zafer bekliyor MÜNİH 20'nci OUmpiyat Oyunlanna 400 kişilik dev bir kafıle halinde katılacak olan Doğu Almanyaya spor gözlemcileri ne gore Afrika ve Rusya'nm ardmdan en çok altın, gümüş ve bronz madalyayı toplayacak üçün cü takım olacaktır. Hatta bazı spor otoriteleri, Doğu Almanyanm Rusya'yı dahi madalya sayısında geride bırakmasmm gayet mümkün oldugunu belirtmekte. dirler. BİB SPOB Mt'CİZESİ Bu hafta satışa çıkan son sayısında Doğu Almanya'nın spor tif faaliyetlerini dikkatli hir şekilde inceliyen, «TİME> dergisi, Doğu Ahnanya'nın bir «spor nrucizesi» yarattığını. belirterek şöy le demektedir: •Doğu Almanya, diğer komiinist ülkeler gibi sporda da kalkm mayı başlı başına bir politika me selesi yapmıştır. Bah Almanya, her kapitalist toplumda arzn edilen araba, diğer emtianm imalâtı nı kendine meslek edinirken,. D. Almanya da, sporcu yetiştirmeye başlaraıştır.» MBHM lenraızın ıyı dereceler yaptığını b^lırtmiştır. En ıyi dereceyı de 100 m. sırtüstüde, 113.2 ile ıkınci olan Koço Gngoryadis vapmıştır. Lee Evans arkadasımlz Tassos Verghitsis üe... AT YARIŞLARI 1. Koşu: Favori: GaribaJdi 2. Koşu: Favori: Ringo 3. Koşu: Favori: Altorun 4. Koşu: Favori: Jasmin, Plâse: Senldren Voteyboldaki Avrupalı rakiplerimiıi Çolakoğlu Basketbolda 16 ülkeden 149ü belli oldu.. AÜSBOURG Müniîı Ovunlannda Erkekler J?asketbol Turnuvasına katalma hakfcmı elde eden 14 ülke şu anda bellidir. Ftnallere katılacak 16 ulkeden henüz bilinmeven ikisini İse 1019 Ağustos günlen Ausbourg'da yapılaeak olan OUmpiyat öncesi turnuva sonuçlan bellj edecektir. Halen oyunlara katılma hakkını knyaınmıs olan 14 ülke ise şunlardır: Meksifia Oyunlannda ilk dört dereceyl Alanlar: Amerika, Yugoslavya, Sovyetler Birliği ve BrezÜya. Ev sahibi ülke: Federal Almanya. Asya ülkeleri: Japonya ve Filiptnler. Okyanusya • Avustralva: Avııstralya. Afrika* Senegal ve Mısır. Avrupa ttalva ve Çekoslovakya. Amerika Porto Riko ve KUba. Almanya'da serinlemenin yolu Ağustos ayında Avrupa buram buram yanıyor. Ama Almanyalılar bu sıcaklarda serınleme nin yollannı bulmuşlar Europa Sentrumda kızgın güneş altında patınaj yapan Berlinliler, guneş ve yağmurda erimeyen buz üstünde kayarak sıcakları da unuttuklannı söylemekteler. Almanya'nın en sevilen sporlanndan olan patinajı bes yaşından yetmiş yasıra kadar Almanya halkınır beşte bıri yapmaktadır. Fotoğrafta Uç nesil biı arada patinaj yaparken görülüyor Solda ann° ortada kızı ve sağda büyükbaba görülüyor .. (Rıza T4SOL BF.RI t* 5. Koşu: Favori: Batuhan, P1Sse: Alkısmet 2 6. Koşu: Favori: Candy, Plâse: Faik, Tanzara, Sürpriz: Modalı 1 7 Koşu: Favori: Bedir Kimo, Plâse: seçtı Voleybolde Avrupa Kupalarına katılacak takımlarımız kuraya girmeden, Uluslararası Vo leybol Federisyonu Avrupa Konseyi tkincı Başkanı Vahit Çolakoğlu tarafından eşleştirılmişlerdir. Vahit Çolakoğlu, Ku pa maçlarının kuraları çekilTiezden önce Turk takımlarına 1»nk kuvvette raklpler seçmıs e dnce onlar eslf'tirılmis son (Arkası 7. sahifede) "Çok şey öğreniıier,, 8 Koşu: Favori: Ender, Plâse Murathan Z . Giılşah. Sürpriz: Duygu Yüzme Federasyonu Başkanı Fahiman Akdağ, Munih'te yarışacak olan Faruk Morkal ve Feridun Aybars'ın Olimpiyada gitmesi ile burada kampta kalması arasında harcanacak para bakımmdan fazla bir farkm olmadığmı sdylemiştir. Akdağ, Olimpiyat'ta yarışmanın büyük yarar sağlayacağını, bıınun ılerisi için bir yatırım teşkil edeceğini belirterek, «Derece alamayız ama bu iki yüzücümüz yabancılardan pek çok şey öğrenir» demiştir. vet, herhalde Oltmplyatlara değil. Bütün dünyanm yalnız denlzl olanlar değil, Orta Avrupa ve hatta Afrika devletleri boy ölçüsmek üzere Almanya'nın yolunu tutarken bizim yelkenciler de Pederasyona kafa tutma yolları ararnakta. Burüardan bir yenisl Spor Bakanlığı Kupası için ayni zamanda yanşçı olan tdareciler vasıtası ile programa ltiraz edip. yanşlara eirmeme tehdidi il< hücum etmek. îzmir ve îstantrul yelkencilerinin arasmda kalan Federasyon ilgilileri bu duruma bir çara bulma çabası tçinde bocalarken, birçok vanşçı kavıtlannı yapmış neticevi bekliyor bazılan kazan kaldırma ortaklığı kurmuş. tstanbullu Yelkenciler Fed. Asbaşkaru MUnir Atakan'a hem «suçlusun» hem de «durumu kurtaracaksın» derken diğer taraftan tzmlrli yelkenciler yanşın yapılması tçİD bazı yollardan basln vapmalan neticesinde Federasvonun teblitina göre Cuma güniî baslamak fizere üç eünde bes vans vapılması gereken müsabakalarda. tstanbul kulüplerinden bir kısmı esM programın tartışılmasını isteverek cekildller Her sfln daha keçmekeşe g t ren bu guzide spor dalının derdine kim çare bularak? Her hald< bO ise sadece sembollk biı ver veren velken trultipleri degil Ancak S a n n Spor Bakanının ve Mlhassa BaftanlıSi adına olan bu vans dolavısivle veniden alevlenen bu durnmu lzlemesl İle mümMln olacagı kamsmdavı» Aksi talcHrrde vanscılarrn ma^raf ve emeklerl di*er taraftan hükümetin tahsihehs olmakta devam • • TTorlres erirlprken Schfîkbiz eideriî ttrristnt eezmevp ^Schflk^oe Yelken Olim E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog